Lietuvoje pirmą kartą parengtas Leidžiamų nelaisvėje laikyti ir veisti žinduolių rūšių sąrašas, kitaip vadinamas pozityviuoju sąrašu. Juo siekiama apsaugoti gyvūnų gerovę, užkirsti kelią rūšių nykimui, išsaugoti biologinę įvairovę bei apsaugoti visuomenę, žemės ūkyje auginamus gyvūnus nuo zoonozių (ligų, kurias žmonėms perduoda gyvūnai) plitimo, agresyvių ir nuodingų rūšių keliamų pavojų.

Į leidžiamų nelaisvėje laikyti ir veisti žinduolių rūšių sąrašą siūloma įrašyti 35 rūšis ir gentis (su sąrašu susipažinkite čia). Jas bus galima laikyti ir veisti namuose be leidimo arba bus privaloma gauti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, jei šeimininkai juos laikys aptvaruose. Kelioms rūšims siūloma nustatyti apribotą laikymo terminą dėl šių rūšių specialių laikymo sąlygų, gyvūnų biologinių savybių ir kt. Pasibaigus terminui ir gavus specialų leidimą, šias rūšis ir toliau bus galima laikyti.

Laukinių gyvūnų kaip augintinių laikymas namuose ir voljeruose bei prekyba jais klesti visame pasaulyje. Tai yra opi ypač egzotinių, specifinius biologinius, etologinius poreikius turinčių gyvūnų (beždžionių, plėšriųjų kačių ir kt.) gerovės problema, nes laikytojui gali būti sunku, dažnai net neįmanoma, suteikti tokiam gyvūnui specializuotą priežiūrą, tinkamą mitybą ir užtikrinti jo biologinius poreikius atitinkančias laikymo sąlygas namų aplinkoje.

Leidžiamų laikyti laukinių gyvūnų sąrašo taikymas yra paprastesnis nei draudžiamų laikyti sąrašo, jo pagrindinis principas – leisti laikyti tokius laukinius gyvūnus, kurių gerovę namų aplinkoje galėtų užtikrinti ir specialaus biologinio ar veterinarijos medicinos išsilavinimo neturintis laikytojas. Tai efektyvi, aiški prevencinė priemonė, kuria siekiama sumažinti laukinių gyvūnų rūšių keliamą įvairią riziką ir užtikrinti šių gyvūnų gerovę.

Įteisinti Leidžiamų laikyti laukinių gyvūnų sąrašą yra svarbu, nes kitu atveju, kuomet yra gaudomos laukinės gyvūnų rūšys, vyksta prekyba jais, nyksta jų natūralios buveinės, atsiranda invazinių rūšių jiems nebūdingoje aplinkoje, o tai skatina vietinės biologinės įvairovės nykimą.

Kita svarbi priežastis, kodėl reikia tokių sąrašų – visuomenės saugumas – apie 72 % naujai atsirandančių zoonozių (ligų, kurias žmonėms perduoda gyvūnai) yra siejamos su laukiniais gyvūnais. Tam tikros laukinių gyvūnų rūšys gali kelti pavojų žmonėms, nes yra agresyvios arba nuodingos, todėl šių rūšių naudojimas reglamentuojamas ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu.

Sąrašą parengė Darbo grupė laukinių gyvūnų gerovės ir laikymo nelaisvėje klausimams spręsti. Grupėje kilo klausimų dėl dėmėtųjų elnių bei kitų rūšių laikymo, todėl šiuo klausimu bus organizuojamos papildomos diskusijos. Laukines žinduolių rūšis, kurios nebus įtrauktos į šį sąrašą, nuo sąrašo įsigaliojimo bus leidžiama laikyti iki jų natūralios mirties be veisimo. Šis sąrašas nebus taikomas zoologijos sodams. Taip pat bus taikomos Laukinės gyvūnijos įstatyme numatytos išlygos.

Darbo grupė taip pat parengė domestifikuotų, anksčiau vadintų naminiais, gyvūnų sąrašo projektą, kuriam nebus taikomas Laukinės gyvūnijos įstatymo nuostatos (su sąrašu susipažinkite čia).

Lietuvoje šiuo metu naudojamas Draudžiamų laikyti nelaisvėje ir veisti laukinių gyvūnų rūšių sąrašas, į kurį įtrauktos 23 gyvūnų grupės ar rūšys, pavyzdžiui, visos krokodilų, beždžionių, lokių, katinių, banginių, žirafų rūšys, tačiau Europos Sąjungoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir kitose šalyse nuo „draudžiamų sąrašų“ pereinama prie „leidžiamų sąrašų“ rengimo ir įgyvendinimo.

Europos Sąjungoje jau šešios šalys laukinių gyvūnų laikymo iš draudžiamų laikyti gyvūnų sąrašus pakeitė į leidžiamų laikyti: Belgija, Kroatija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija. Kaimyninės Latvija ir Estija pradėjo diskusijas atsakingų institucijų lygmenyje dėl leidžiamų laikyti laukinių gyvūnų sąrašų sudarymo.

Pasiūlymus ir pastabas dėl šių sąrašų prašome teikti iki gegužės 31 d. el. pašto adresu laura.janulaitiene@am.ltPastabos bus aptartos darbo grupėje bei parengtas baigtinis Leidžiamų nelaisvėje laikyti ir veisti žinduolių rūšių sąrašas.

Aplinkos ministerijos inf.