Ministerija pritarė, kad šunų, kačių ir šeškų ženklinimas nuo 2021 m. gegužės 1 d. taptų privalomas visiems minėtų gyvūnų augintinių šeimininkams.

Bus plečiamas gyvūnų augintojų ženklintojų ratas – tam kovo 4-ąją pritarė Žemės ūkio ministerijoje sudaryta Gyvūnų augintinių gerovės darbo grupė. Artimiausiu metu bus parengtas projektas, numatantis leisti ženklinti šunis, kates ir šeškus ne tik veterinarijos gydytojams, bet ir asmenims, baigusiems specialius mokymus ir įgijusiems tam tikrą kvalifikaciją.

Ministerija pritarė, kad šunų, kačių ir šeškų ženklinimas nuo 2021 m. gegužės 1 d. taptų privalomas visiems minėtų gyvūnų augintinių šeimininkams. Šį klausimą Seimas svarstys pavasario sesijos metu.  Atsižvelgiant į šią naujovę,  Gyvūnų augintinių gerovės darbo grupė pritarė, kad  šunis, kates ir šeškus galėtų ženklinti ir veterinarinio išsilavinimo neturintys asmenys, baigę specialius apmokymus ir įgiję reikiamą kvalifikaciją.

„Siekiant svarių pokyčių gyvūnų augintinių gerovės srityje labai svarbus  šių gyvūnų ženklinimo ir registravimo aspektas. Gyvūnų augintinių ženklinimo teisės suteikimas ne tik veterinarijos gydytojams, bet ir kitiems specialius apmokymus baigusiems asmenims  ne tik išplės ženklintojų ratą, bet ir paskatins žmones atokesniuose rajonuose suženklinti ir užregistruoti savo augintinius“, – teigia žemės ūkio viceministras Paulius Lukševičius, patvirtinęs, kad artimiausiu metu bus rengiami ir derinami teisės aktų pakeitimo projektai. 

Anot Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos direktorės Brigitos Kymantaitės, šiuo metu gyvūnų augintinių ženklintojų yra tik 943 ir dauguma jų yra registruoti didžiuosiuose miestuose.  Tam, kad gyventojai naudotųsi paslaugomis, mano šios organizacijos direktorė, pirmiausia reikia jas siūlyti kaimo vietovėse. 

Gyvūnų augintinių gerovės srities kuravimas – Aplinkos ministerijai

Svarstytas ir gyvūnų augintinių gerovės klausimų perdavimas Aplinkos ministerijos (AM) kompetencijai. Šis perdavimas numatytas XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje.

Nutarta, kad šio klausimo perdavimo aspektai bus išanalizuoti artimiausiu metu įvyksiančiame trišaliame ŽŪM, AM ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) susitikime. Po diskusijų ir analizės bus inicijuojami atitinkami teisės aktų pakeitimo projektai. Gyvūnų augintinių gerovės klausimus (įskaitant ir politikos formavimą bei teisinį reguliavimą) perims AM, o šios srities kontrolės funkcija liktų VMVT.