Ar jonaviečiai turi teisę žinoti, kiek ir kam išleidžia jų išrinkti politikai?

Ar jonaviečiai turi teisę žinoti, kiek ir kam išleidžia jų išrinkti politikai?
SPA 18
2019-10-18 18:18 2019

Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatytas su tarybos nario veikla susijusių išlaidų kompensavimas, kurio maksimali suma per mėnesį – 416, 25 eur. Šie pinigai gali būti panaudojami kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto remonto išlaidoms kompensuoti. Tarybos nariai turi atsiskaityti už pastarąsias – pateikti čekius. Jie taip pat gali jų atsisakyti. Tačiau informacija apie konkrečių Tarybos narių, viešų asmenų, išlaidas, panašu, slepiama dangstantis asmens duomenų apsauga. Ar jonaviečiai turi teisę žinoti, kiek ir kam išleidžia jų išrinkti politikai? Bet apie viską nuo pradžių...

Nuo birželio mėnesio

Kai dar vasaros pradžioje vienoje iš socialinio tinklo ,,Facebook“ grupių užvirė diskusija dėl Tarybos narių gaunamo atlyginimo, pasigirdo ir teiginiai, kad minėti politikai dirba visuomeniniais pagrindais, kitaip sakant, be atlygio.

Atlygis vis tik yra, tačiau jis tikrai nėra didelis - Jonavos r. savivaldybės pateiktais duomenimis, Tarybos narių atlyginimas neatskaičius mokesčių antrąjį šių metų ketvirtį vidutiniškai siekė 44 eurus per mėnesį. Jis apskaičiuojamas pagal skelbiamą vidutinį mėnesio darbo užmokesčio dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.

Tačiau be atlygio, Tarybos nariai gauna kompensacinę išmoką, skirtą su tarybos nario veikla susijusių išlaidų kompensavimui. Sumanius pasidomėti, ar visi Tarybos nariai išleidžia maksimalią išlaidų kompensavimo sumą, dar birželį Jonavos rajono savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyriaus vedėjai Danutei Petronienei buvo nusiųsti klausimai, tarp kurių – ir klausimas apie tai, kuris tarybos narys deklaravo patyręs daugiausiai išlaidų, kuris - mažiausiai?

Negalėjo pateikti atsakymo

Tuomet į šį klausimą nebuvo atsakyta, nes, kaip informavo D. Petronienė, realią situaciją galima įvertinti tik ketvirčio pabaigoje.

Nustatyto dydžio išmokų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį.

,,Ši išmoka kiekvieną mėnesį, iki 10 dienos, avansu pervedama visiems tarybos nariams į jų nurodytas banko sąskaitas. Nustatyto dydžio išmokų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį. Per praėjusį ketvirtį nepanaudotos lėšos vėliau negali būti naudojamos. Išmokėta per praėjusį ketvirtį avanso suma, už kurią tarybos narys neatsiskaitė nustatyta tvarka, užskaitoma einamojo ketvirčio avansu. Kadangi, kaip ir minėta, lėšos pervedamos avansu, o pirmasis naujai išrinktos tarybos veiklos ketvirtis dar nepasibaigė, už jį nėra atsiskaityta. Įvertinti, kuris Tarybos narys išleido mažiausiai ar daugiausiai, dar  nepakanka duomenų“, - tada atsakė D. Petronienė.

Iš tuščio į kiaurą

Rugpjūtį, jau pasibaigus pirmajam ketvirčiui, portalas jonavoszinios.lt šį klausimą ir dar keletą kitų vėl persiuntė D. Petronienei, tačiau šįkart į juos atsakė (jei galima taip sakyti) naujasis Jonavos rajono savivaldybės darbuotojas – atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojas Evaldas Utyra.

,,Atlyginimo mokėjimą už darbo laiką, praleistą posėdžiuose ir su tarybos nario veikla susijusių išlaidų kompensavimą tarybos nariams, išskyrus merą ir jo pavaduotoją, numato Vietos savivaldos įstatymas.

Jonavos rajono tarybos narių atlyginimas neatskaičius mokesčių antrąjį šių metų ketvirtį vidutiniškai siekė 44 eurus per mėnesį ir priklausė nuo to, kiek per mėnesį vyko posėdžių. Pvz. Birželio mėnesį, kai posėdžių buvo nedaug, tarybos nariams priskaičiuoti tokie darbo užmokesčiai: 7,65 eur, 11,48 eur arba 15,3 eur.

Svarbu pastebėti, kad savivaldybės tarybos, komitetų posėdžių metu tarybos narys yra atleidžiamas nuo tiesioginio savo darbo ar pareigų bet kurioje kitoje įstaigoje. Tai yra, jis nedirba savo darbovietėje, todėl įstatymas numato atlygį ir kompensacijas. Išlaidų kompensacijos dydis visiems tarybos nariams Jonavos rajono savivaldybėje nustatytas vienodas, jis yra 416,25 euro per mėnesį. Didžiausią šios kompensacijos dalį sudaro išlaidos kurui. Visas kompensuojamas išlaidas tarybos nariai privalo pagrįsti“, - rašė specialistas.

Pakartojom klausimus

Vis tik antrajame specialisto atsakyme naujos informacijos – ne ką daugiau.

Reaguojant į tai, kad informacija apie konkrečius Tarybos narius nebuvo pateikta, pakartotinai išsiuntėme patikslintus klausimus – ką gali žinoti, galbūt pirmieji buvo sunkiai suprantami?

Vis tik antrajame specialisto atsakyme naujos informacijos – ne ką daugiau.

Kadangi atsakymas – ilgas, pateikiame tik esmę atspindinčią atsakymo iškarpą. Visą jį patalpiname nuotraukų galerijoje. 

,, (...) Koks tarybos narys ir kiek tiksliai vieną ar kitą mėnesį gavo darbo užmokesčio, kas gavo mažiausiai, kas – daugiausiai, neatskleisime dėl galimo asmens duomenų apsaugos pažeidimo (...) “, - rašoma E. Utyros atsiųstame elektroniniame laiške.

Visuomenė turi teisę žinoti!!!

Tarybos nariai – vieši asmenys, toks atsakymas primena nevykusį pasiteisinimą arba dar blogiau - informacijos slėpimą, kam ir kiek sumokama mokesčių mokėtojų pinigų.

Tačiau neskubėjom patys daryti išvadų ir kreipėmės į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kad ši pakomentuotų susidariusią situaciją.

,,Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 straipsnio 1 punktu, kuriame įtvirtinta asmens duomenų sąvoka, asmens duomenimis iš esmės galima laikyti bet kurią su fiziniu asmeniu susijusią informaciją. Visgi Jūsų nurodytoje situacijoje svarbiausia yra tai, kad kalbame apie viešuosius asmenis, t. y. Tarybos narius, kurie kanceliarinėms išlaidoms naudoja viešuosius išteklius, t. y. mokesčių mokėtojų pinigus. Kaip žinia, viešieji asmenys nesinaudoja tokia pačia asmeninių neturtinių teisių (teisės į privataus gyvenimo apsaugą) gynyba, kaip privatūs asmenys. Didesnis visuomenės ir žiniasklaidos dėmesys tokiems asmenims yra visiškai normalus ir pateisinamas dalykas, todėl, mūsų nuomone, dangstymas(is) asmens duomenų apsauga šiuo atveju yra visiškai netinkama praktika, nesiderinanti su demokratinės visuomenės interesu užtikrinti viešųjų išteklių panaudojimo skaidrumą. Apibendrinant, žurnalistai turi teisę gauti informaciją apie Tarybos narių kanceliarinių išlaidų panaudojimą, nes tai sąlygoja viešasis visuomenės interesas“, - tikino Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėja Jūratė Kučinskaitė.

Stebisi tokiu sprendimu

Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojo atsakymu stebisi ir valdančiajai daugumai priklausantis Tarybos narys Žilvinas Galimovas.

Seimo narių reprezentacinės išlaidos nacionalinėje žiniasklaidoje išnagrinėjamos po kaulelį ir visiems viskas prieinama - kodėl tuomet administracijos specialistas turėtų slapstyti informaciją apie Tarybos narius? 

,,Specialisto argumentacija dėl asmens duomenų apsaugos man yra labai keista, nes tai yra akivaizdus prisidengimas Europos Sąjungos direktyva, norint neatskleisti informacijos, kurios prašo žurnalistai. Juk mes esame politikai, vieši asmenys, apie kuriuos informacija negali būti slapstoma po stebuklingais "asmens duomenų apsaugos" burtažodžiais. Juk asmens duomenų apsauga viešiems asmenims, šiuo atveju - politikams, tarybos nariams negalioja. Manau, kad toks poelgis yra didžiulė klaida, todėl raginčiau administracijos vadovus šiam specialistui duoti nurodymą dėl prašomos informacijos pateikimo. Seimo narių reprezentacinės išlaidos nacionalinėje žiniasklaidoje išnagrinėjamos po kaulelį ir visiems viskas prieinama - kodėl tuomet administracijos specialistas turėtų slapstyti informaciją apie Tarybos narius? Aš nenorėčiau, kad taip būtų elgiamasi, nes tai diskredituoja visą politiką ir galimai sukuria įvairių neteisingų interpretacijų visuomenės tarpe, neva tarybos nariai kažką slepia“, - kalbėjo Ž. Galimovas.

Imsis iniciatyvos

Tarybos narys Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojo veiksmuose įžvelgia baimę pateikti duomenis.

,,Aišku, aš nesuprantu, ko čia taip bijoma, bet jeigu taip baisu visuomenei pateikti skaičius apie savivaldybės biudžeto panaudojimą kanceliarinėms tarybos narių išlaidoms, tuomet gal geriau keiskime pačią mokestinę sistemą taip, jog nereikėtų kažkam kažko slapstyti. Nuo pat kadencijos pradžios savo galvoje suku mintį apie kitokią apmokėjimo sistemą: pavyzdžiui, iš dabartinio svyruojančio maždaug nuo 5 iki 30-40 eurų atlyginimo pereikime prie maždaug 200 eurų atlyginimo ir tuomet išvis panaikinkime kanceliarines išlaidas (kurios siekia 416,25 eur. - aut. past.). Šis pasiūlymas ir biudžeto lėšų leistų sutaupyti, ir už savo darbą gautume aiškų atlyginimą, kad Tarybos nariams nereikėtų žaisti su čekiukais. Tai padidintų skaidrumą ir aiškumą, viskas būtų paprasta ir be jokių papildomų privilegijų. Deja, pateikti šio pasiūlymo kol kas nesiryžau, nes kiek teko apie šią idėją neformaliai kalbėti su kolegomis, pamačiau, jog tam Taryboje neužtektų balsų, tad taip ir liko ši mintis sklandanti ore. Galbūt prieš 2020 metų biudžetą padiskutuosim“, - samprotavo Ž. Galimovas.

Žada patikrinti

Tuo tarpu opozicijai priklausantis Tarybos narys Gintas Jasiulionis svarsto, kad galbūt tikslūs duomenys išties nebuvo atskleisti dėl perdėtų baimių lydimos asmens duomenų apsaugos – sugriežtinus ją, daugeliui institucijų kyla nemažai dvejonių, kaip tinkamai tvarkyti minėtus duomenis.  

Nepaisant to, Tarybos narys žada inicijuoti patikrinimą, kurio metu bus išsiaiškinta, ar teisingai atsiskaitoma už kompensacines išlaidas.

Bus paprašyta įvertinti ir su tarybos narių veikla susijusių išlaidų kompensavimą. 

,,Tarybos nariai pagal įstatymą turi teisę į išlaidų kompensavimą – jie važiuoja pas žmones, domisi jų problemomis, padeda jas spręsti ir t.t. Taip sumažinama darbo savivaldybės administracijai, nes jai Tarybos narių išlaidos nebūtų kompensuojamos, jie, ko gero, atliktų mažiau darbų.

Kabant apie duomenų pateikimą žurnalistams, manau, kad į klausimus vertėjo atsakyti. Tačiau sugriežtinta asmens duomenų apsauga galbūt paskatino ir perdėtą duomenų slėpimą. Žinoma, negalima atmesti, kad taip elgiamasi dėl to, jog kažkuris Tarybos narys ar nariai ne visai teisingai atsiskaito už išlaidų kompensavimą. Galbūt kažkas tiesiog prisirenka čekių, kurių negalima adekvačiai pagrįsti...

Patikrinti, kaip Tarybos nariai leidžia aptartus pinigus gali savivaldybės kontrolierius. Kadangi esu Kontrolės komiteto narys, o šis komitetas netrukus sudarinės kitų metų savivaldybės kontrolieriaus veiklos planą, bus paprašyta įvertinti ir su tarybos narių veikla susijusių išlaidų kompensavimą. Tada galėsime daryti išvadas“,- tikino G. Jasiulionis.

 Kaip ant delno

Įdomu ir tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių išlaidos yra skelbiamos viešai (jas galite rasti čia). Belieka retoriškai klausti, ar sostinėje galioja kiti įstatymai? 

 

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

„Regitra“: kaip susigrąžinti teisę vairuoti karantino laikotarpiu?

„Regitra“: kaip susigrąžinti teisę vairuoti karantino laikotarpiu?

„Regitra“ nuo šiandien, kovo 24 d., sudarė galimybę karantino laikotarpiu susigrąžinti teisę vairuoti tiems asmenims, kuriems ji buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų trumpiau kaip vieniems metams....

Nepanaudotos kasmetinės atostogos po 2020 metų liepos 1 dienos

Nepanaudotos kasmetinės atostogos po 2020 metų liepos 1 dienos

Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statu...

Svarbu žinoti – kasmetinės atostogos po prastovos

Svarbu žinoti – kasmetinės atostogos po prastovos

Koronaviruso grėsmės sukelta situacija ir šalyje įvestas karantinas sąlygojo pasikeitimus darbo santykiuose. Karantinas bei prastovos gali pakoreguoti ir atostogų planus. Artėjant vasarai, Valstybinės darbo ...

Patikrinimo teisė: kaip deramai apžiūrėti prekę karantino metu

Patikrinimo teisė: kaip deramai apžiūrėti prekę karantino metu

Prieš įsigyjant prekę labai svarbu ją apžiūrėti ir patikrinti, kadangi laiku nepastebėjus prekės trūkumų, rizika dėl šių trūkumų gali likti vartotojo atsakomybei. Kadangi karantino metu reikia vengti bet kok...

Koronavirusas, darbas ir šeima – kokie klausimai dažniausiai kyla lietuviams

Koronavirusas, darbas ir šeima – kokie klausimai dažniausiai kyla lietuviams

Lietuvoje jau savaitę dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės paskelbta ekstremali situacija, identifikuotas vienas virusu užsikrėtęs asmuo. Tai lemia, kad gyventojams kyla vis daugiau klausimų, susijusių ne tik...

Mokytojai sveikina Premjero iniciatyvą, bet turi pastabų ir pasiūlymų

Mokytojai sveikina Premjero iniciatyvą, bet turi pastabų ir pasiūlymų

Premjerui Sauliui Skverneliui šią savaitę pristačius siūlomą politinių partijų susitarimą dėl ilgalaikės švietimo sistemos raidos, nuomonę pareiškė ir didžiausia švietimiečius vienijanti Lietuvos švietimo ir...

Buvusiam Ruklos seniūnui metami kaltinimai: G.Jasiulionis švaistė seniūnijos lėšas asmeninėms reikmėms?

Buvusiam Ruklos seniūnui metami kaltinimai: G.Jasiulionis švaistė seniūnijos lėšas asmeninėms reikmėms? 6

Jonavos žiniasklaidą pasiekė anoniminis laiškas, kuriame metami kaltinimai buvusiam Ruklos seniūnijos seniūnui, dabartiniam Tarybos nariui Gintui Jasiulioniui, galimai naudojus seniūnijos lėšas perkant daikt...

Apdovanoti "Išmaniojo miesto" kūrėjai

Apdovanoti "Išmaniojo miesto" kūrėjai

Šeštus metus vykstančio projekto „Išmanusis miestas“ nugalėtojais šiemet tapo Vilniaus Gedimino technikos universiteto RAA komanda, suprojektavusi Biržų miesto centrinėje dalyje esančią pramoninę teritoriją....

Kauno apskrityje išrinkti geriausi kaimynai

Kauno apskrityje išrinkti geriausi kaimynai

Gegužės mėnesį Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus pareigūnai kvietė atsiliepti visus, kurie turi dovaną – gerą kaimyną (kaimynų ...

Išrinkti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas ir viceprezidentai

Išrinkti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas ir viceprezidentai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ketvirtadienį (birželio 18 d.) vykusioje Generalinėje asamblėjoje ir toliau vadovauti rūmams patikėjo Zigmantui Dargevičiui, UAB „Liuks“ generaliniam direktoriui....

Nacionalinis meniu – balsavimas prasideda

Nacionalinis meniu – balsavimas prasideda

Vystydama gastronominį turizmą Lietuvoje, nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ kviečia visus prisidėti sudarant nacionalinį meniu – šiandien prasideda ...

Minint Alkoholikų vaikų savaitę, pokalbis su psichologe apie tai, ką patiria vaikas augdamas „neblaivioje“ šeimoje

Minint Alkoholikų vaikų savaitę, pokalbis su psichologe apie tai, ką patiria vaikas augdamas „neblaivioje“ šeimoje

Kokį vaidmenį šeimoje teks priimti vaikui? Didvyrio, juokdario, „atpirkimo ožio“, o gal teks tapti nematomu? Nesaugumas, gėda, baimė, nusivylimas, tai tik menka dalis jausmų, kuriuos patiria alkoholiu piktna...

Siūloma suteikti savivaldybėms teisę išvežti neleistinose vietose paliktus automobilius

Siūloma suteikti savivaldybėms teisę išvežti neleistinose vietose paliktus automobilius

Siekiant užtikrinti saugų bei sklandų transporto priemonių eismą, Seimo TS-LKD frakcijos narys Mykolas Majauskas teikia administracinio nusižengimų kodekso (ANK) pataisas, kurios suteiks savivaldybių pareigū...

Finansiškai nukentėjusiems paskolų turėtojams – papildomos išlygos

Finansiškai nukentėjusiems paskolų turėtojams – papildomos išlygos 1

Gyventojai, kurie neteko darbo arba ne mažiau nei trečdalio įprastai gaunamų pajamų, tačiau turi būsto ar vartojimo paskolą, gali kredito davėjo prašyti atidėti įmokų mokėjimą 3 mėnesiams. Tai numatyta nauju...

Penktą kartą įteiktos Metų jonavietės nominacijos

Penktą kartą įteiktos Metų jonavietės nominacijos

Pirmadienio vakarą, minint Tarptautinę Moters dieną, Jonavos kultūros centre įvyko Metų jonavietės apdovanojimai. Jau penktą kartą rengiamuose, gražia miesto tradicija tapusiuose apdovanojimuose, buvo pagerb...

Priverstiniame karantine esantys iš užsienio parvykę jonaviečiai: „Nuotaikos įvairios, bet žmonės pikti“

Priverstiniame karantine esantys iš užsienio parvykę jonaviečiai: „Nuotaikos įvairios, bet žmonės pikti“ 5

Po visą pasaulį išsibarstę lietuviai grįžta namo. Į gimtąją Jonavą bando parvykti ir jonaviečiai, bet šiuo momentu jiems, kaip ir visiems kitiems pargrįžtantiems, galioja priverstinis karantinas.  Kovo 25 d....