Ar jonaviečiai turi teisę žinoti, kiek ir kam išleidžia jų išrinkti politikai?

Ar jonaviečiai turi teisę žinoti, kiek ir kam išleidžia jų išrinkti politikai?
SPA 18
2019-10-18 17:18 2019

Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatytas su tarybos nario veikla susijusių išlaidų kompensavimas, kurio maksimali suma per mėnesį – 416, 25 eur. Šie pinigai gali būti panaudojami kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto remonto išlaidoms kompensuoti. Tarybos nariai turi atsiskaityti už pastarąsias – pateikti čekius. Jie taip pat gali jų atsisakyti. Tačiau informacija apie konkrečių Tarybos narių, viešų asmenų, išlaidas, panašu, slepiama dangstantis asmens duomenų apsauga. Ar jonaviečiai turi teisę žinoti, kiek ir kam išleidžia jų išrinkti politikai? Bet apie viską nuo pradžių...

Nuo birželio mėnesio

Kai dar vasaros pradžioje vienoje iš socialinio tinklo ,,Facebook“ grupių užvirė diskusija dėl Tarybos narių gaunamo atlyginimo, pasigirdo ir teiginiai, kad minėti politikai dirba visuomeniniais pagrindais, kitaip sakant, be atlygio.

Atlygis vis tik yra, tačiau jis tikrai nėra didelis - Jonavos r. savivaldybės pateiktais duomenimis, Tarybos narių atlyginimas neatskaičius mokesčių antrąjį šių metų ketvirtį vidutiniškai siekė 44 eurus per mėnesį. Jis apskaičiuojamas pagal skelbiamą vidutinį mėnesio darbo užmokesčio dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.

Tačiau be atlygio, Tarybos nariai gauna kompensacinę išmoką, skirtą su tarybos nario veikla susijusių išlaidų kompensavimui. Sumanius pasidomėti, ar visi Tarybos nariai išleidžia maksimalią išlaidų kompensavimo sumą, dar birželį Jonavos rajono savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyriaus vedėjai Danutei Petronienei buvo nusiųsti klausimai, tarp kurių – ir klausimas apie tai, kuris tarybos narys deklaravo patyręs daugiausiai išlaidų, kuris - mažiausiai?

Negalėjo pateikti atsakymo

Tuomet į šį klausimą nebuvo atsakyta, nes, kaip informavo D. Petronienė, realią situaciją galima įvertinti tik ketvirčio pabaigoje.

Nustatyto dydžio išmokų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį.

,,Ši išmoka kiekvieną mėnesį, iki 10 dienos, avansu pervedama visiems tarybos nariams į jų nurodytas banko sąskaitas. Nustatyto dydžio išmokų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį. Per praėjusį ketvirtį nepanaudotos lėšos vėliau negali būti naudojamos. Išmokėta per praėjusį ketvirtį avanso suma, už kurią tarybos narys neatsiskaitė nustatyta tvarka, užskaitoma einamojo ketvirčio avansu. Kadangi, kaip ir minėta, lėšos pervedamos avansu, o pirmasis naujai išrinktos tarybos veiklos ketvirtis dar nepasibaigė, už jį nėra atsiskaityta. Įvertinti, kuris Tarybos narys išleido mažiausiai ar daugiausiai, dar  nepakanka duomenų“, - tada atsakė D. Petronienė.

Iš tuščio į kiaurą

Rugpjūtį, jau pasibaigus pirmajam ketvirčiui, portalas jonavoszinios.lt šį klausimą ir dar keletą kitų vėl persiuntė D. Petronienei, tačiau šįkart į juos atsakė (jei galima taip sakyti) naujasis Jonavos rajono savivaldybės darbuotojas – atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojas Evaldas Utyra.

,,Atlyginimo mokėjimą už darbo laiką, praleistą posėdžiuose ir su tarybos nario veikla susijusių išlaidų kompensavimą tarybos nariams, išskyrus merą ir jo pavaduotoją, numato Vietos savivaldos įstatymas.

Jonavos rajono tarybos narių atlyginimas neatskaičius mokesčių antrąjį šių metų ketvirtį vidutiniškai siekė 44 eurus per mėnesį ir priklausė nuo to, kiek per mėnesį vyko posėdžių. Pvz. Birželio mėnesį, kai posėdžių buvo nedaug, tarybos nariams priskaičiuoti tokie darbo užmokesčiai: 7,65 eur, 11,48 eur arba 15,3 eur.

Svarbu pastebėti, kad savivaldybės tarybos, komitetų posėdžių metu tarybos narys yra atleidžiamas nuo tiesioginio savo darbo ar pareigų bet kurioje kitoje įstaigoje. Tai yra, jis nedirba savo darbovietėje, todėl įstatymas numato atlygį ir kompensacijas. Išlaidų kompensacijos dydis visiems tarybos nariams Jonavos rajono savivaldybėje nustatytas vienodas, jis yra 416,25 euro per mėnesį. Didžiausią šios kompensacijos dalį sudaro išlaidos kurui. Visas kompensuojamas išlaidas tarybos nariai privalo pagrįsti“, - rašė specialistas.

Pakartojom klausimus

Vis tik antrajame specialisto atsakyme naujos informacijos – ne ką daugiau.

Reaguojant į tai, kad informacija apie konkrečius Tarybos narius nebuvo pateikta, pakartotinai išsiuntėme patikslintus klausimus – ką gali žinoti, galbūt pirmieji buvo sunkiai suprantami?

Vis tik antrajame specialisto atsakyme naujos informacijos – ne ką daugiau.

Kadangi atsakymas – ilgas, pateikiame tik esmę atspindinčią atsakymo iškarpą. Visą jį patalpiname nuotraukų galerijoje. 

,, (...) Koks tarybos narys ir kiek tiksliai vieną ar kitą mėnesį gavo darbo užmokesčio, kas gavo mažiausiai, kas – daugiausiai, neatskleisime dėl galimo asmens duomenų apsaugos pažeidimo (...) “, - rašoma E. Utyros atsiųstame elektroniniame laiške.

Visuomenė turi teisę žinoti!!!

Tarybos nariai – vieši asmenys, toks atsakymas primena nevykusį pasiteisinimą arba dar blogiau - informacijos slėpimą, kam ir kiek sumokama mokesčių mokėtojų pinigų.

Tačiau neskubėjom patys daryti išvadų ir kreipėmės į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kad ši pakomentuotų susidariusią situaciją.

,,Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 straipsnio 1 punktu, kuriame įtvirtinta asmens duomenų sąvoka, asmens duomenimis iš esmės galima laikyti bet kurią su fiziniu asmeniu susijusią informaciją. Visgi Jūsų nurodytoje situacijoje svarbiausia yra tai, kad kalbame apie viešuosius asmenis, t. y. Tarybos narius, kurie kanceliarinėms išlaidoms naudoja viešuosius išteklius, t. y. mokesčių mokėtojų pinigus. Kaip žinia, viešieji asmenys nesinaudoja tokia pačia asmeninių neturtinių teisių (teisės į privataus gyvenimo apsaugą) gynyba, kaip privatūs asmenys. Didesnis visuomenės ir žiniasklaidos dėmesys tokiems asmenims yra visiškai normalus ir pateisinamas dalykas, todėl, mūsų nuomone, dangstymas(is) asmens duomenų apsauga šiuo atveju yra visiškai netinkama praktika, nesiderinanti su demokratinės visuomenės interesu užtikrinti viešųjų išteklių panaudojimo skaidrumą. Apibendrinant, žurnalistai turi teisę gauti informaciją apie Tarybos narių kanceliarinių išlaidų panaudojimą, nes tai sąlygoja viešasis visuomenės interesas“, - tikino Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėja Jūratė Kučinskaitė.

Stebisi tokiu sprendimu

Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojo atsakymu stebisi ir valdančiajai daugumai priklausantis Tarybos narys Žilvinas Galimovas.

Seimo narių reprezentacinės išlaidos nacionalinėje žiniasklaidoje išnagrinėjamos po kaulelį ir visiems viskas prieinama - kodėl tuomet administracijos specialistas turėtų slapstyti informaciją apie Tarybos narius? 

,,Specialisto argumentacija dėl asmens duomenų apsaugos man yra labai keista, nes tai yra akivaizdus prisidengimas Europos Sąjungos direktyva, norint neatskleisti informacijos, kurios prašo žurnalistai. Juk mes esame politikai, vieši asmenys, apie kuriuos informacija negali būti slapstoma po stebuklingais "asmens duomenų apsaugos" burtažodžiais. Juk asmens duomenų apsauga viešiems asmenims, šiuo atveju - politikams, tarybos nariams negalioja. Manau, kad toks poelgis yra didžiulė klaida, todėl raginčiau administracijos vadovus šiam specialistui duoti nurodymą dėl prašomos informacijos pateikimo. Seimo narių reprezentacinės išlaidos nacionalinėje žiniasklaidoje išnagrinėjamos po kaulelį ir visiems viskas prieinama - kodėl tuomet administracijos specialistas turėtų slapstyti informaciją apie Tarybos narius? Aš nenorėčiau, kad taip būtų elgiamasi, nes tai diskredituoja visą politiką ir galimai sukuria įvairių neteisingų interpretacijų visuomenės tarpe, neva tarybos nariai kažką slepia“, - kalbėjo Ž. Galimovas.

Imsis iniciatyvos

Tarybos narys Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojo veiksmuose įžvelgia baimę pateikti duomenis.

,,Aišku, aš nesuprantu, ko čia taip bijoma, bet jeigu taip baisu visuomenei pateikti skaičius apie savivaldybės biudžeto panaudojimą kanceliarinėms tarybos narių išlaidoms, tuomet gal geriau keiskime pačią mokestinę sistemą taip, jog nereikėtų kažkam kažko slapstyti. Nuo pat kadencijos pradžios savo galvoje suku mintį apie kitokią apmokėjimo sistemą: pavyzdžiui, iš dabartinio svyruojančio maždaug nuo 5 iki 30-40 eurų atlyginimo pereikime prie maždaug 200 eurų atlyginimo ir tuomet išvis panaikinkime kanceliarines išlaidas (kurios siekia 416,25 eur. - aut. past.). Šis pasiūlymas ir biudžeto lėšų leistų sutaupyti, ir už savo darbą gautume aiškų atlyginimą, kad Tarybos nariams nereikėtų žaisti su čekiukais. Tai padidintų skaidrumą ir aiškumą, viskas būtų paprasta ir be jokių papildomų privilegijų. Deja, pateikti šio pasiūlymo kol kas nesiryžau, nes kiek teko apie šią idėją neformaliai kalbėti su kolegomis, pamačiau, jog tam Taryboje neužtektų balsų, tad taip ir liko ši mintis sklandanti ore. Galbūt prieš 2020 metų biudžetą padiskutuosim“, - samprotavo Ž. Galimovas.

Žada patikrinti

Tuo tarpu opozicijai priklausantis Tarybos narys Gintas Jasiulionis svarsto, kad galbūt tikslūs duomenys išties nebuvo atskleisti dėl perdėtų baimių lydimos asmens duomenų apsaugos – sugriežtinus ją, daugeliui institucijų kyla nemažai dvejonių, kaip tinkamai tvarkyti minėtus duomenis.  

Nepaisant to, Tarybos narys žada inicijuoti patikrinimą, kurio metu bus išsiaiškinta, ar teisingai atsiskaitoma už kompensacines išlaidas.

Bus paprašyta įvertinti ir su tarybos narių veikla susijusių išlaidų kompensavimą. 

,,Tarybos nariai pagal įstatymą turi teisę į išlaidų kompensavimą – jie važiuoja pas žmones, domisi jų problemomis, padeda jas spręsti ir t.t. Taip sumažinama darbo savivaldybės administracijai, nes jai Tarybos narių išlaidos nebūtų kompensuojamos, jie, ko gero, atliktų mažiau darbų.

Kabant apie duomenų pateikimą žurnalistams, manau, kad į klausimus vertėjo atsakyti. Tačiau sugriežtinta asmens duomenų apsauga galbūt paskatino ir perdėtą duomenų slėpimą. Žinoma, negalima atmesti, kad taip elgiamasi dėl to, jog kažkuris Tarybos narys ar nariai ne visai teisingai atsiskaito už išlaidų kompensavimą. Galbūt kažkas tiesiog prisirenka čekių, kurių negalima adekvačiai pagrįsti...

Patikrinti, kaip Tarybos nariai leidžia aptartus pinigus gali savivaldybės kontrolierius. Kadangi esu Kontrolės komiteto narys, o šis komitetas netrukus sudarinės kitų metų savivaldybės kontrolieriaus veiklos planą, bus paprašyta įvertinti ir su tarybos narių veikla susijusių išlaidų kompensavimą. Tada galėsime daryti išvadas“,- tikino G. Jasiulionis.

 Kaip ant delno

Įdomu ir tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių išlaidos yra skelbiamos viešai (jas galite rasti čia). Belieka retoriškai klausti, ar sostinėje galioja kiti įstatymai? 

 

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Prezidentės siūlymu užtikrinta piliečių teisė priešintis ginklu

Prezidentės siūlymu užtikrinta piliečių teisė priešintis ginklu 1

Seimas pritarė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veto ir priėmė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su pasiūlytomis pataisomis, suteikiančiomis teisę piliečiams nepaprastosios ar karo padėt...

Vietoj taršaus automobilio – mažataršis. Pravartu žinoti norint gauti kompensaciją

Vietoj taršaus automobilio – mažataršis. Pravartu žinoti norint gauti kompensaciją

Jau netrukus, lapkričio mėnesį, bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 1000 eurų kompensacinėms išmokoms, skirtoms mažataršį automobilį vietoj taršaus įsigijusiems fiziniams asmenims. Jos bus mokamos iš K...

www.aškritiškas.lt – jaunimo galimybė žinoti ir pasirinkti

www.aškritiškas.lt – jaunimo galimybė žinoti ir pasirinkti

Pripažįstama, jog šiuolaikinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonės vadovaujasi nemoralizuojančiu ir negąsdinančiu požiūriu, jų įgyvendinimas turi vykti keliais lygm...

Pabėgėlių šeimose svarbus momentas – į mokyklą išleidžia vaikus

Pabėgėlių šeimose svarbus momentas – į mokyklą išleidžia vaikus

Kol Ruklos pabėgėlių pagalbos centre (Jonavos r.) gyvenančių suaugusiųjų gyvenimas sukasi savo ritmu, vaikai nekantriai skaičiuoja dienas iki Rugsėjo 1-osios šventės. Vaiko teisių gynėjai sako, kad šeimoms ši...

Pirmajame naujosios LSA Valdybos posėdyje – nepritarta tiesioginiams seniūnų rinkimams

Pirmajame naujosios LSA Valdybos posėdyje – nepritarta tiesioginiams seniūnų rinkimams

Vakar, birželio 27-ąją, Vilniuje vyko pirmasis naujai išrinktos Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdis. Posėdžio metu aptarti aktualiausi šalies savivaldai klausimai,...

Atsakingai vaikus į mokyklą ruošiantys tėvai išvengs papildomų išlaidų

Atsakingai vaikus į mokyklą ruošiantys tėvai išvengs papildomų išlaidų

Apie tai, kad artėja nauji mokslo metai, liudija ne tik po vasaros atostogų į gatves sugrįžtantys vaikai, bet ir gausiai mokyklinėmis prekėmis apkrautos parduotuvių lentynos ar tėvams vis aktyviau siūlomi va...

Jonaviečiai dovanoja eglę Kalėdoms

Jonaviečiai dovanoja eglę Kalėdoms

Portalui jonavoszinios.lt paskambinęs jonavietis teigė, kad nors jau ir suplanuota, kaip bus papuoštas Jonavos miestas ir yra žinoma, kokią Kalėdinę eglę turės, tačiau mano, kad atsiras kokia kaimiška seniūnija ...

Apklausoje dalyvavę jonaviečiai turi aiškią nuomonę

Apklausoje dalyvavę jonaviečiai turi aiškią nuomonę

Prieš porą savaičių portalas jonavoszinios.lt klausė skaitytojų, už ką jie balsuos Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose. Šiandien pateikiame apklausos rezultatus. Iš viso apklausoje dalyvavo...

Miesto šventės atgarsiai policijos pareigūnų akimis: ar mokame švęsti kultūringai?

Miesto šventės atgarsiai policijos pareigūnų akimis: ar mokame švęsti kultūringai?

Jau ne vienerius metus Jonavos mieste vykstančiuose renginiuose draudžiama ne tik prekiauti alkoholiu, bet ir vartoti jį. Vieni jonaviečiai palaiko šį draudimą, kiti – ne. Ir nors sunku pasakyti, kokią įtaka ...

"Presto" sėkmė festivalyje – konkurse ,,Dainuoju širdimi sau ir tau“

"Presto" sėkmė festivalyje – konkurse ,,Dainuoju širdimi sau ir tau“

Spalio 26 d.  Jonavos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis "Presto" (vadovė Solveiga Maslauskaitė) dalyvavo Sintautuose, a cappella muzikos festivalyje– konkurse solistams ir vokaliniams ansambliams ,,...

Atvėsus orams – patarimai cheminio valymo paslaugų vartotojams

Atvėsus orams – patarimai cheminio valymo paslaugų vartotojams

Keičiantis sezonui po truputį traukiame giliau spintoje sudėtus šiltesnius drabužius, ruošiamės atvėsusiems orams, o prireikus – naudojamės cheminio valymo įmonių paslaugomis. Kokios yra cheminio valymo pasl...

Teiks siūlymą uždrausti cirko pasirodymus su laukiniais gyvūnais Jonavoje: ką apie tai manote jūs?

Teiks siūlymą uždrausti cirko pasirodymus su laukiniais gyvūnais Jonavoje: ką apie tai manote jūs? 3

Praėjusią savaitę Kėdainių rajono politikai uždraudė cirko pasirodymus su laukiniais gyvūnais – tai pirmoji savivaldybė šalyje priėmusi tokį sprendimą. Tačiau Jonavos rajono savivaldybės taryba, ko gero, taip...

Glaudus bendradarbiavimas tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, minint Tarptautinę tolerancijos dieną

Glaudus bendradarbiavimas tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, minint Tarptautinę tolerancijos dieną

Siekiant sustiprinti  bendradarbiavimo ir partnerystės svarbą ugdymo procese, ieškome naujų bendravimo būdų, bendradarbiavimo partnerių. Vienas iš tokių partnerystės pavyzdžių – bendravimas su Jonavos vaikų ...

VMI: 213 jonaviečių deklaravę 2018 m. pajamas susigrąžintų 35,4 tūkst. eurų

VMI: 213 jonaviečių deklaravę 2018 m. pajamas susigrąžintų 35,4 tūkst. eurų

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad 213 Jonavos rajono gyventojų už 2018 metus galėtų susigrąžinti kiek daugiau nei 35,4 tūkst. eurų Gyventojų pajamų mokesčio (t...

Apklausoje dalyvavę jonaviečiai turi aiškią nuomonę

Apklausoje dalyvavę jonaviečiai turi aiškią nuomonę

Daugiau nei prieš savaitę Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Žilvinas Galimovas paskelbė, jog ketina Tarybai teikti projektą, kurio tikslas – uždrausti cirko su laukiniais gyvūnais pasirodymus mūsų raj...

Po žinios apie planus statyti naują skulptūrą - jonaviečių klausimų antplūdis: kiek tai kainuos?

Po žinios apie planus statyti naują skulptūrą - jonaviečių klausimų antplūdis: kiek tai kainuos?

Antradienį, spalio 22-ąją, Jonavos rajono savivaldybė paskelbė, kad baigėsi visą mėnesį trukusi Jonavos gyventojų apklausa dėl skulptūros miesto įkūrėjai Marijonai Zabielaitei Kosakovskienei atminti. Informu...