Patikrinimai UAB „Gudžionys“ turgavietėje

Patikrinimai UAB „Gudžionys“ turgavietėje
LIE 20
2020-07-20 15:47 2020

Vasaros sezono metu, užderėjus gėrybėms soduose ir miškuose, prekyba turguose ypač suaktyvėja. Juose gausu ir prekiautojų, ir pirkėjų. Vienų tikslas prekę pelningai parduoti, kitų – „teisingai“ nupirkti. Prie kiekvieno prekystalio sudaromas ne vienas komercinis sandoris ir jeigu prekės kiekis matuojamas matavimo priemonėmis (pvz. svarstyklėmis), tai čia netvarkos būti negali, nes šią teisinės metrologijos sritį reglamentuoja Lietuvos metrologijos įstatymas. Tai reiškia, kad pardavėjas prekės kiekį turi nustatyti metrologinį patvirtinimą – patikrą turinčia matavimo priemone.


2020 m. birželio 10 d. Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno, Marijampolės ir Utenos apskričių skyrių inspektoriai (toliau – LMI) patikrino, ar UAB „Gudžionys“ turgavietės prekeiviai laikosi teisinės metrologijos reikalavimų. Patikrinta 11 prekeivių, naudojančių svarstykles vaisiams ir daržovėms sverti ir atsiskaityti su pirkėjais. Nustatyti 7 pažeidimai, iš jų 5 prekeiviai veiklą vykdė pirmus metus. Paaiškinimas dėl pažeidimų vienas ir besikartojantis – nežinojau arba pamiršau pateikti svarstykles patikrai. Apie patikrinimų rezultatus informuoti UAB „Gudžionys“ vadovai.
Kadangi didžioji dauguma prekeivių vykdė veiklą pirmus metus, tai inspektoriai atliko prevencinį darbą, paaiškino apie teisinės metrologijos reikalavimus ir prekiautojams nustatė terminą pažeidimams pašalinti.


2020 m. liepos 1 d. LMI, dar prisijungus ir Alytaus apskrities skyriaus inspektoriams, UAB „Gudžionys“ turgavietėje atliko pakartotinį patikrinimą. Be lauko prekybos patikrinti ir mėsos paviljonų prekeiviai, kurie mėsai bei jos produktams sverti ir atsiskaityti su pirkėjais privalo naudoti metrologiškai patikrintas svarstykles, o temperatūrai šaldymo įrenginiuose matuoti – metrologiškai patikrintus termometrus. Pakartotinio patikrinimo metu patikrinta 17 prekeivių ir 2 įmonės. 2 prekeiviams paskirtos baudos ir nurodyta nenaudoti svarstyklių, neatitinkančių teisinės metrologijos reikalavimų.


Apibendrinat patikrinimų rezultatus galime daryti išvadą, kad bendruomenės sąmoningumas ir išprusimas metrologijos srityje auga. Pastebėję trūkumus, gyventojai kelia klausimus, ieško sprendimų. LMI tinklapyje gauname užklausimų bei pakvietimų atvykti patikrinti. Nė vienas kreipimasis nelieka be atsako.


Kokie klausimai dažniausiai kyla gyventojams? Pateikiame keletą klausimų ir atsakymus į juos:


1. Ar Lietuvos metrologijos inspekcija vykdo svarstyklių patikras Jonavos turgavietėje?


LMI: Lietuvos metrologijos inspekcijos (LMI) misija užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus. LMI – kontrolės institucija ir matavimo priemonių patikrų neatlieka. Matavimo priemonių (tarp jų ir turgavietėse naudojamų svarstyklių bei termometrų) patikras Lietuvoje atlieka paskirtosios įstaigos. Turguje naudojamų svarstyklių bei termometrų patikros privalo būti atliekamos vadovaujantis Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašu, patvirtintu 2018 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-221.


2. Kur turėtų kreiptis žmonės, jei įtaria, kad prekybininkų svarstyklės rodo visai kitokį svorį nei jis yra?


LMI: Jei kyla įtarimas dėl prekės kiekio (masės), pirkėjas gali prekę pasverti turgavietėje esančiomis kontrolinėmis svarstyklėmis arba kitomis svarstyklėmis, bet prieš tai įsitikinus, kad šios svarstyklės yra metrologiškai patikrintos. Pirkėjai klysta, tikrindami prekės masę namuose, sverdami prekę buitinėmis svarstyklėmis. Šiomis svarstyklėmis tiksliai nepasversite. Jos negali būti naudojamos teisinės metrologijos srityje.

3. Kaip dažnai prekiautojai turi tikrinti savo svarstykles?


LMI: Svarstyklių laiko intervalas tarp periodinių matavimo priemonių patikrų – 2 metai. Šio reikalavimo privalo laikytis kiekvienas turgavietėse prekiaujantis prekeivis ar įmonės darbuotojas. Paskirtųjų įstaigų darbuotojai, atlikę patikrą, ant svarstyklių užklijuoja patikros žymenį, kuriame pažymėta patikros atlikimo data. Nuo šios datos patikra galioja lygiai 2 metus. Taip pat turi būti nepažeisti patikros metu užklijuoti apsauginiai lipdukai, kurie apsaugo svarstykles, kad nebūtų galima daryti įtakos matavimo priemonės metrologinėms charakteristikoms. Pažeidus apsauginius lipdukus, patikra nebegalioja.


Siekdami sumažinti pažeidimų ir apsaugoti gyventojus nuo neteisingų matavimų LMI Kauno apskrities skyriaus darbuotojai ne tik atlieka patikrinimus, bet nuolat vykdo prevencinį darbą. 2016 m. birželio 21 d. LMI Kauno apskrities skyriaus darbuotojų iniciatyva Jonavos savivaldybėje buvo surengtas susitikimas su Jonavos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojais, UAB „Gudžionys“ turgavietės administracija, UAB „Jonavos paslaugos“ atstovais. Buvo aptariami probleminiai klausimai, vykdant teisinės metrologijos reikalavimus turgavietėse bei lauko prekyboje. 2019 m. balandžio 23 d. UAB „Gudžionys“ turgavietėje buvo surengtas konsultavimo renginys, kurio metu buvo bendrauta su prekeiviais, atsakyta į iškilusius klausimus.


Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. už Lietuvos metrologijos įstatymo pažeidimus juridiniams ir fiziniams asmenims įsigaliojo griežtesnė atsakomybė, padidintos pagal Administracinio nusižengimų kodeksą (ANK) skiriamos baudos. Numatyta atsakomybė ne tik juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims, bet ir patiems juridiniams asmenims. Pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą baudžiamas pats juridinis asmuo, o ne jo vadovas ar atsakingas asmuo. Baudos skaičiuojamos procentais nuo metinių pajamų.


Prieš pradėdami veiklą turgavietėje ir stengdamiesi išvengti pažeidimų bei baudų verslininkai turėtų pasidomėti apie teisinės metrologijos reikalavimus. Tai galima padaryti paskambinant į kontrolės institucijas (LMI: tel. 8 706 68 011), kurios privalo konsultuoti, pasidomint tinklapyje (LMI: www.metrinsp.lrv.lt) arba paklausiant kolegų, kurie panašią veiklą vykdo ne vienerius metus.

LMI inf.

Panašūs straipsniai

Turgavietės prekiautojams bus kompensuojamas turgavietės mokestis

Turgavietės prekiautojams bus kompensuojamas turgavietės mokestis

Nuo COVID-19 padarinių nukentėję turgaviečių verslininkai sulauks išmokų. Šiandien Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlomai priemonei „Turgavietės mokesčio kompensacija“, pagal kurią ...

Lietuvoje parduodamos šviežios daržovės – saugios ir kokybiškos

Lietuvoje parduodamos šviežios daržovės – saugios ir kokybiškos

Prekyboje daugėjant ankstyvųjų šiltnamiuose užaugintų daržovių, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) patikrino, ar šios rinkai tiekiamos šviežios daržovės yra saugios vartoti. Didžiausias dėmesy...

Grožio specialistų tikrinimai buvo vykdomi ne tik vadovaujantis sprendimais, bet ir dėl gautų skundų

Grožio specialistų tikrinimai buvo vykdomi ne tik vadovaujantis sprendimais, bet ir dėl gautų skundų

Gegužės 7-ąją publikavome straipsnį, kuriame kirpėjos dalijosi savo patirtimi apie rajone vykdomus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Jonavos skyriaus patikrinimus. Tuomet rašėme, kad grožio pas...

Atlikti patikrinimai prekybos centruose, turgavietėse ir viešojo maitinimo įmonėse

Atlikti patikrinimai prekybos centruose, turgavietėse ir viešojo maitinimo įmonėse

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei  Valstybinė augalininkystės tarnyba nuolat stebi, kaip verslo sektoriaus įmonės laikosi karantino režimo sąlygų. Valstybinė maisto ir veterinarijos...

Apleistų pastatų savininkams - didesnis NT mokestis

Apleistų pastatų savininkams - didesnis NT mokestis

Apleistų statinių savininkams nuostolinga turėti neprižiūrėtas teritorijas, mat jiems nustatomas didesnis, maksimalus 3 proc. nekilnojamojo turto (NT) mokesčio tarifas. Jonavos rajono savivaldyb...

UAB „Jonavos šilumos tinklai“: investicijų tikslas – mažinti šilumos kainas gyventojams

UAB „Jonavos šilumos tinklai“: investicijų tikslas – mažinti šilumos kainas gyventojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia, kad 2020 m. birželio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje buvo 3,64 ct/kWh (be PVM). Kilovatvalandės kaina per metus sumažė...

Juntamas dujų kvapas rajone: naftos produktų perdirbimo įmonės byla gali pasiekti teismą

Juntamas dujų kvapas rajone: naftos produktų perdirbimo įmonės byla gali pasiekti teismą 2

Klausimai dėl dujų kvapo juntamo Jonavos apylinkėse, o kartais net ir pačiame mieste, kelti ne pirmą kartą. Jonaviečiai nelinkę taikstytis su tvyrančiais nemaloniais kvapais, todėl tiek portalo redakcija, ti...

Lietuvos gamintojai aprūpins šalies medikus ir vienkartiniais antbačiais

Lietuvos gamintojai aprūpins šalies medikus ir vienkartiniais antbačiais

Artimiausiu metu šalies gydymo įstaigas pasieks daugiau kaip 330 tūkst. porų vienkartinių antbačių, pagamintų Lietuvoje. Jas pagamins ir į gydymo įstaigas pristatys 8 įmonių klaster...

Naikinamas UAB ,,Megaturas" kelionių organizatoriaus pažymėjimas

Naikinamas UAB ,,Megaturas" kelionių organizatoriaus pažymėjimas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT), vadovaudamasi Turizmo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu, panaikino UAB „Megaturas“ kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą....

Juodmenoje sučiupti nelegalūs vartotojai: vieni skęsta fekalijose, kitiems - ne motais?

Juodmenoje sučiupti nelegalūs vartotojai: vieni skęsta fekalijose, kitiems - ne motais? 1

Įsivaizduokite. Jei nuosavo namo šeimininkas lietaus nuotekas (nuo stogo, savo kiemo) savavališkai pajungia į buitinių nuotekų tinklus, pastarieji per daug apkraunami, valymo įrenginiai perpildomi, nepajėgia...

Ne vaistas, bet gydo: maisto papildų reklamoje nustatyta draudžiamų teiginių

Ne vaistas, bet gydo: maisto papildų reklamoje nustatyta draudžiamų teiginių

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino UAB „Aukštėja“ ir UAB „CRB Konsultacijos“ skleistą maisto papildų reklamą. Bendrovių reklamose nustatyti draudžiami teiginiai apie ligų gydymo be...

UAB „Top sport“ įspėta dėl draudžiamos lyginamosios reklamos

UAB „Top sport“ įspėta dėl draudžiamos lyginamosios reklamos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylą dėl UAB „Top sport“ Reklamos įstatymo pažeidimo – skleisdama reklamą bendrovė darė užuominą į konkurentų prekės ženklą ir galėjo daryti į...

UAB "Jonavos šilumos tinklai" informuoja

UAB "Jonavos šilumos tinklai" informuoja 1

Dėl bazinės šilumos kainos perskaičiavimo UAB „Jonavos šilumos tinklai“ kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – VERT) daugiau nei prieš metus. Dėl VERT pateikiamų duomenų ir dokumentų apim...

VERT: kodėl svarbu pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kai bus nutraukta elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis su visuomeniniu tiekėju?

VERT: kodėl svarbu pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kai bus nutraukta elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis su visuomeniniu tiekėju? 1

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atkreipia dėmesį, kad buitinio vartotojo, patenkančio į pirmąjį elektros rinkos liberalizacijos etapą, elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis su visu...

Maisto papildų reklamose nustatyta klaidinančių teiginių

Maisto papildų reklamose nustatyta klaidinančių teiginių

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylas dėl MB „Ofella“, UAB „Acorus calamus“ ir UAB „Silicio biotechnologijos“ maisto papildų reklamose naudotų draudžiamų teiginių. ...

Bendrovėms skirtos sankcijos už į rinką teiktus pavojingus gaminius

Bendrovėms skirtos sankcijos už į rinką teiktus pavojingus gaminius

UAB „Nersama“ ir UAB „Gritija“ nustatyti Produktų saugos įstatymo reikalavimų pažeidimai: į rinką teikti pavojingi gaminiai kelia rimtą riziką žmogaus sveikatai.  UAB „Nersama“ prekybiniame pada...