Siekiant sudaryti palankesnes paramos gavimo sąlygas ir mažesnę konkurenciją tarp skirtingų dydžių ūkių, investuojančių į žemės ūkio valdas, parama šiuo finansiniu laikotarpiu diferencijuojama pagal valdos ekonominį dydį (VED). Jis apskaičiuojamas pagal valdos produkcijos (pasėliai, gyvūnai) standartinę vertę.

Pagal visas tris priemones paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais. Svarbu tai, kad partnerių įtraukimas į projektą būtų susijęs su vykdoma žemės ūkio veikla ir pagrįstas paramos paraiškoje.

Parama labai smulkiems ūkiams

Paraišką pagal priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ gali teikti bet kurio sektoriaus labai smulkus ūkis, užsiimantis augalininkyste, gyvulininkyste, daržininkyste, uogininkyste ar sodininkyste.

Paramos gali kreiptis ūkininkas, kurio VED, kai paraišką teikia jis vienas, paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 8 tūkst. Eur ir ne didesnis kaip 16 tūkst. Eur. Jeigu paraišką ūkininkas teikia kartu su partneriu, VED gali būti ne mažesnis kaip 4 tūkst. Eur ir ne didesnis kaip 16 tūkst. Eur. VED dydžio intervalas taikomas kiekvienam partneriui.

Didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 25 tūkst. Eur. O jeigu projektą įgyvendina 2 ūkio subjektai, jie gali gauti iki 50 tūkst. Eur, jeigu 3 – iki 75 tūkst. Eur, jei 4 ar daugiau – iki 100 tūkst. Eur.  

Pareiškėjams gali būti padengiama iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ šiam kvietimui skirta 3 mln. Eur paramos.

 

Pirmą kartą besikreipiantiems jauniesiems ūkininkams – didesnis paramos intensyvumas

Pagal priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ paramos gali kreiptis ūkininkai, kurių VED yra ne mažesnis kaip 16 001 ir ne didesnis kaip 30 tūkst. eurų.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o didžiausias paramos intensyvumas – 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jauniesiems ūkininkams, kurie paramos pagal šią intervencinę priemonę kreipsis pirmą kartą, paramos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc.

Pagal intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ šiam kvietimui skirta 9 mln. Eur paramos lėšų.

 

Stambiems ūkiams – 50 mln. Eur

Pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ paramos gali kreiptis pareiškėjai, kurių VED yra ne mažesnis kaip 30 001 Eur.

Pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus. Per praėjusius ataskaitinius (2022 m.) metus pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo visų valdos veiklos pajamų.

Didžiausias paramos intensyvumas negalės viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Jauniesiems ūkininkams, kurie paramos pagal šią priemonę kreipsis pirmą kartą, paramos intensyvumas galės būti padidintas iki 70 proc.

Didžiausia paramos suma negali viršyti:

  • 500 tūkst. Eur projektui, kai teikiama investicinė parama;
  • 700 tūkst. Eur projektui, kai teikiama investicinė parama (ji negali viršyti 500 tūkst. Eur) ir lengvatinė paskola (ji negali viršyti 200 tūkst. Eur).
  • Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu negali viršyti 1,2 mln. Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą.

Pagal intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ šiam kvietimui skirta 50 mln. Eur paramos lėšų ir 30 mln. Eur lengvatinėms paskoloms teikti.

 

Detalius tinkamumo gauti paramą reikalavimus ir įsipareigojimus galima rasti šių priemonių įgyvendinimo taisyklėse.

Žemės ūkio ministerijos naujienos

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: