Dėl SND balionų keitimo daugiabučiuose

Dėl SND balionų keitimo daugiabučiuose
LIE 31
2020-07-31 07:34 2020

Pagal Energetikos ministerijos parengtą Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą  atnaujintą 2020 m. liepos 22 d. Nr. 1-211, SND balionai maistui gaminti trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose turi būti pakeisti į kitą energijos rūšį: elektros energiją arba gamtines dujas. Vyriausybė iš biudžeto lėšų šių darbų įgyvendinimui 2020 m. skyrė 15 mln. Eur.

Pagal Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais finansavimo sąlygų aprašą patvirtintą 2020 m. liepos 22 d. Nr. 1-210 (toliau – Finansavimo aprašas), valstybės parama vienam butui, iš kurio šalinami dujų balionai, sieks iki 600 eurų. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal faktiškai patirtas išlaidas neviršijant nustatytų ribų:

daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimui ir (ar) pertvarkymui laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – ne daugiau 200 eurų be PVM vienam butui;

butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui – ne daugiau 200 eurų be PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;

elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimas – 200 eurų be PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui.

Siekiant, kad nesaugiai eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, paraiškas kompensacijoms gauti turi teikti daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti SND balionų keitimo į elektros energiją arba gamtines dujas projektą, turi būti įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) viešai skelbiamą daugiabučių namų sąrašą. Į šį sąrašą yra įtraukiami trijų ar daugiau aukštų, neskaitant cokolinių ir mansardinių aukštų, daugiabučiai, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos suskystintos naftos dujos. 

Ar daugiabutis namas yra sąraše galima pasitikrinti ČIA. Jei namo nėra šiame sąraše, bet atitinka reikalavimus, gyventojas ar daugiabučio administratorius turi kreiptis į savivaldybės administraciją, o savivaldybė į VERT dėl sąrašo papildymo.

Veiksmų plane numatyta, kad savivaldybių administracijos bendradarbiauja tiek su AB Energijos skirstymo operatoriumi (toliau – ESO), tiek su daugiabučio namo savininkų įgaliotais asmenimis, bendrijomis ar administratoriais bei organizuoja ir konsultuoja kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų gyventojus ir administratorius dėl paraiškų pateikimo skirstomųjų tinklų operatoriui. Norintiems pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet, sąmatas būtina pateikti iki spalio 1 d., tam kad būtų rezervuotos lėšos, o darbus atlikti iki lapkričio 30 dienos, pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus.

SND balionų šalinimo projekto apimtyje namo atstovas, administratorius, bendrija ar kita daugiabučio ūkį prižiūrinti įmonė ar turi:

Iki 2020 m. rugsėjo 1 dienos kartu su gyventojais priimti sprendimus dėl dalyvavimo projekte, pasirenkant kitą energijos rūšį: elektros energiją arba gamtines dujas (jei iki namo yra atvestas dujų įvadas). Apie sprendimo priėmimą pranešti ESO, interneto svetainėje eso.lt  pateikiant Sprendimo apie SND balionų keitimą pateikimas, pasirenkant kitą energijos šaltinį formą ir reikiamus dokumentus.

Iki 2020 m. spalio 1 dienos įvertinti šalinamų SND balionų kiekį ir reikalingą elektros galią ar dujų infrastruktūros poreikį, parengti reikalingų darbų sąmatą ir kartu su papildomais dokumentais per eso.lt  pateikti paraišką  - Paraiška dėl SND balionų šalinimo ir reikalingo elektros (ar dujų) galios poreikio užtikrinimo iki daugiabučio.

Daugiabučio namo atstovo pateiktas sąmatas ESO užregistruos Lietuvos energetikos agentūroje, rezervuodamas projekto įgyvendinimui reikiamas lėšas. Projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos po registracijos formos pateikimo agentūrai dienos. Su projekto finansavimo sąlygomis galite susipažinti Finansavimo apraše.

Iki 2020 m. lapkričio 30 dienos atlikti rangos darbus, pašalinti SND balionus ir pateikti prašymą finansavimui gauti. Prašymas dėl finansavimo bus patikslintas eso.lt Lietuvos energetikos agentūrai patvirtinus procedūras.

Daugiau informacijos apie SND balionų keitimo projektą ir reikiamas paraiškų formas, pridedamus dokumentus galite rasti ESO tinklapyje www.eso.lt -> Naujienos -> Dujų balionų keitimas saugia energija - elektra ar gamtinėmis dujomis.

Jei kiltų klausimų dėl SND balionų šalinimo projekto, gali kreiptis į:

ESO: el. paštas SNDbalionai@eso.lt, tel. nr. 8 617 96546

Lietuvos energetikos agentūrą: el. paštas - SNDbalionai@ena.lt, tel. nr. 8 680 31869.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybą: tel. nr. 8 800 20500

Asociatyvi archyvo nuotr.

Panašūs straipsniai