DIDŽIAI GERBIAMAS RAŠYTOJAU GRIGORIJAU KANOVIČIAU,

DIDŽIAI GERBIAMAS RAŠYTOJAU GRIGORIJAU KANOVIČIAU,
BIR 18
2019-06-18 08:55 2019

DIDŽIAI GERBIAMAS RAŠYTOJAU GRIGORIJAU KANOVIČIAU, 

žvelgdami į Jūsų kūrybinį kelią, dešimtį romanų ir kitų prozos kūrinių, kurie yra pripažinti tarptautiniu mastu, nepaprastai didžiuojamės tuo, kad esate Jonavos rajono garbės pilietis. Vyresnieji mūsų miesto žmonės dar prisimena laikus, kai tie, kas gyveno Jonavoje iki Antrojo pasaulinio karo, nutilo amžiams arba tol, kol baigsis Lietuvos okupacija. Dėl Jūsų romanų Jonavos, kaip ir daugelio kitų šalies štetlų, žydai išliko kalbantys šiandienai. Sukurdamas tokius gyvus ir įtaigius romanų veikėjus, Jūs beveik neįmanomai pasipriešinote didžiulei istorinei neteisybei ir katastrofai – holokaustui. Tie, kas žuvo XX amžiaus viduryje, Jūsų kūrinių dėka yra gyvi.

Dėl Jūsų kūrybos įtakos šiandien Jonava atgauna daugiakultūrio miesto praeitį ir jos pamokas dabarčiai ir, kaip ir tarpukariu, yra tokia vieta, kurioje nėra tautinės neapykantos. Jūsų romanai – svarbi istorinė atspara, mums kuriant ir palaikant atvirą Jonavos bendruomenę, kuri myli savo Tėvynę kaip didžiąją gyvenimo meilę, taip, kaip savo gyvenimu rodėte Jūs: iš Jūsų mokomės pagarbos Dievui, tėvams ir tradicijai.

Iš romano „Miestelio romansas“ semiame neišsenkamus senųjų žydų pranašų išminties lobius ir tikime, kad pasakojimas apie tarpukario Jonavą yra moralinės tvirtybės šaltinis visiems, kurie gyvena mūsų mieste. Dabartiniais laikais, kai ima vyrauti technologijos, virtualybė ir abejingumas, Jūsų žodžiai mums gyvai byloja priesaką išsaugoti žmogiškumą, kurį, remdamiesi Jūsų kūryba, suprantame kaip ištikimybę tiesai, gėriui ir grožiui. Dėkojame Jums už tai, kad Jonava šiandien yra ne vien industrinis, bet ir gilų humanistinį pagrindą turintis miestas. Kaip Dubliną aprašė airių literatūros klasikas James'as Joyce'as, taip Jonava gali džiaugtis Jumis, nes sukūrėte mums visiems brangaus miesto legendinį epą ir įrašėte Jonavą į pasaulinės literatūros klasikos kontekstą.

Prisimindami Jūsų viešnages gimtajame mieste po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir sveikindami su gražiu 90-ties metų jubiliejiniu gimtadieniu, linkime Jums sveikatos, kūrybos amžinumo ir Apvaizdos malonės!

 

Jonavos krašto žmonių vardu – savivaldybės meras Mindaugas SINKEVIČIUS 

Ritos Stankevičiūtės nuotr.

Panašūs straipsniai