Iš Katalonijos – su naujomis gabiųjų ugdymo žiniomis ir praktika

Iš Katalonijos – su naujomis gabiųjų ugdymo žiniomis ir praktika
GEG 29
2018-05-29 16:51 2018

Ne tik aukštosios, bet ir bendrojo lavinimo mokyklos gauna daug naudos dalyvaudamos Erasmus tarptautinių švietimo mainų programoje. Europos Sąjunga finansuoja ugdymo įstaigų bendradarbiavimo projektus gerosios praktikos sklaidai ir švietimui tobulinti. Į vieną tokių projektų įsitraukusi ir Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos mokytojų komanda.

Progimnazija kartu su Estijos, Lenkijos, Ispanijos bei Turkijos bendrojo lavinimo mokyklomis partnerėmis gilinasi į gabių ir talentingų mokinių ugdymą. Šiuo tikslu įgyvendinamas projektas GATES („Gifted and Talented Educational Support“) – „Pagalba ugdant gabius ir talentingus mokinius“. Šiuo tikslu Ispanijoje, Katalonijos regione, Leidos mieste, vienoje iš pagrindinio ugdymo mokyklų – Colegio el Carme, vyko projekto mokyklų mokytojų mokymai, kuriuose gegužės 14-18 d. dalyvavo progimnazijos direktorius A. Jagelavičius, mokytojos V. Pilipavičienė ir R. Masiliūnienė.

Kadangi ugdymo įstaiga vadovaujasi filosofija „Mokykla, kurioje visi tobulėja“, didelį dėmesį ji skiria visų amžiaus grupių mokinių asmeninei pažangai stebėti.

Viena didžiausių pietinės Europos šalių pasitiko atšiauriu vėju ir dideliais karščiais nelepino. Nors tai ir saulėtoji Ispanija, tačiau šiaurės rytinėje dalyje plytinčiose Katalonijos žemėse ispaniškosios kultūros bruožų, įskaitant ir karštą klimatą, ne tiek jau daug. Kaip žinia, katalonai, siekiantys nepriklausomybės, savo regione net valstybiniame lygmenyje vartoja gimtąją kalbą, tad ispaniškai kalbant neišgirsite, nebent mokykloje per ispanų kalbos pamokas. Tad visa, ką pamatėme, išgirdome ir paragavome, buvo katalonų kultūros dalis.

Priėmusioji mokykla, kurioje ugdomi darželinukai, pradinukai ir mokiniai iki 16 m.,  yra pusiau privati, mėnesinis mokestis tėvams atsieina 94 eurus. Ji suprojektuota su didžiuliu uždaru kiemu, kuriame vaikai aktyviai leidžia laisvą laiką, jie pamokų metu išeiti iš teritorijos negali. Tėvams tenka dėl kasdienės dviejų valandų pertraukos pasiimti mažuosius iš mokyklos, po to pakartotinai juos atvesti popietinei veiklai. Tik nedidelė dalis vaikų lieka per ilgąją pertrauką mokykloje, bet tokią galimybę jie turi.

Mokyklos mokytojai imasi įvairių iniciatyvų gabių mokinių ugdymui, todėl noriai pristatė savo sukurtus projektus. Pradinių klasių mokiniams siūloma individuali ugdomoji veikla, pavadinta „Kimono“. Mokiniai, greičiau baigę paskirtas pamokos užduotis, skatinami imtis specialiai parengtų. Atlikęs nustatytą skaičių keturių sričių (kūrybos, logikos, kalbos, matematikos) užduočių, mokinys pagal Rytų kovų menų skatinimo sistemą „gauna“ skirtingos spalvos kimono diržą, kaip savo pastangų ir darbštumo ženklą, rodantį vis aukštesnį jo pasiekimų lygį. Vieną savaitinę pamoką aukštesnių klasių mokiniams sudaryta galimybė anglų kalbą tobulinti pagal savo individualų žinių lygį, kad visi nuo – žemiausių iki aukščiausių pasiekimų savo tempu darytų progresą.

Kadangi ugdymo įstaiga vadovaujasi filosofija „Mokykla, kurioje visi tobulėja“, didelį dėmesį ji skiria visų amžiaus grupių mokinių asmeninei pažangai stebėti. Pradinukai turi mokyklos sukurtas pratybas, kurių pavadinimas pažodžiui skamba „Praktinis vadovas, kaip tapti puikiu žmogumi“. Mokinys turi sugalvoti dvisavaitinį asmeninio tobulinimosi uždavinį. Kasdieną, baigiantis pamokoms,  sutartiniais ženklais jis pažymi, kaip pavyko prie jo priartėti. Kad vaikas darniai ugdytųsi, su mokykla turi bendradarbiauti ir šeima, todėl jai deleguojama pareiga kartu su vaiku išsikelti namų aplinkos tikslus ir žymėtis jų įgyvendinimo rezultatus.  O vyresnieji mokiniai pirmadieniais pildo kassavaitinį asmens pažangos planą, kuriame reflektuoja, kaip pavyko įgyvendinti išsikeltus siekius, numato naują savaitės veiklos uždavinį, kurį suformuluoti padeda klasės vadovas. Ši praktika patvirtino, jog ir mūsų progimnazijoje, taikant individualios pažangos stebėjimą, einama teisingu ugdymo keliu.

Išklausę Katalonijos regiono Gabių vaikų tėvų asociacijos pranešimą, sužinojome, jog šalies švietimo ministerija nepakankamai dėmesio skiria gabiųjų ugdymui, todėl asmenine tėvų veiklos iniciatyva teikiama pagalba – konsultacijos, mokymai, konferencijos – gabiųjų šeimoms, mokytojams. Asociacija stengiasi daryti įtaką ir vyriausybiniu lygmeniu, kad būtų skirta kuo daugiau išteklių gabiausiųjų, kaip būsimų visuomenės lyderių, ugdymui.

Sėkmingam gabių mokinių ugdymui reikia ne tik papildomos mokomosios medžiagos, metodikų, bet ir specialių pedagoginių žinių. Psichologė M. A. Llorens supažindino su psichologine aukštų gabumų asmens charakteristika. Dažnai dar ankstyvame amžiuje pastebima netolygi šių vaikų emocinių ir pažintinių gebėjimų raida – kitaip tariant, emocinė branda vėluoja, nespėja paskui protą. Išskirtinių gebėjimų vaikai dėl to gali patirti bendravimo su bendraamžiais sunkumų, yra gan pažeidžiami, jiems sunkiau kontroliuoti savo jausmus, nes žymiai giliau, stipriau juos išgyvena. Tai gali pasireikšti net ir neadekvačiomis emocijomis, pavyzdžiui, nepagrįsta baime. Dėl didelių tėvų, mokytojų lūkesčių jie labai bijo nesėkmės, sunkiai išgyvena nusivylimą. Gynybinėse situacijose elgiasi dvejopai – arba netinkamai, kartais agresyviai elgiasi, arba panyra į savo minčių pasaulį. Tėvams būtina žinoti, jog tokius vaikus ištinka vadinamasis atitrūkusios galvos fenomenas. Pasinėrę į protinę veiklą, jie gali nejusti fizinių poreikių – alkio, būtinybės pailsėti.

Sėkmingam gabių mokinių ugdymui reikia ne tik papildomos mokomosios medžiagos, metodikų, bet ir specialių pedagoginių žinių. 

Sunkiausias pedagogų uždavinys atpažinti „pasislėpusius“ gabiuosius. Apie moksleivius, nerealizuojančius savo gebėjimų potencialo, pasakojo Leidos universiteto prodekanas, psichologijos studijų vadovas J. Moya. Mokytojai numano tokių mokinių galimybes, tačiau jų realūs mokymosi rezultatai gan vidutiniški. Tam įtaką daro gan žema vidinė ir išorinė motyvacija, susiformavusios neigiamos nuostatos apie mokyklą. Tada jie negauna ir stipraus mokytojų palaikymo. Paprastai tokie mokiniai prasčiau geba planuoti savo veiklą, numatyti veikimo būdus, apmąstyti rezultatus. Pranešėjas rekomendavo mokytojams kurti individualius probleminių užduočių kompleksus, suteikti atgalinį ryšį, mokyti planuoti, įsivertinti, keltis tikslus, pateikė ir kitų strategijų, aktyviau įtraukiančių tokius mokinius į mokymąsi.

Kartu su mokymų dalyviais reflektavome pateiktas žinias, jas taikėme atlikdami praktines užduotis, diskutavome, dalijomės savo kasdiene darbo su gabiais mokiniais patirtimi. Šis projektinis susitikimas tikrai labai praplėtė profesinį akiratį ir paskatino naujoms iniciatyvoms.

 

                                          

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

M. Libas pristato pirmąjį savo singlą ,,She does“

M. Libas pristato pirmąjį savo singlą ,,She does“

Jonavietis Marius Libas (20 m.) – muzikalus vaikinas, studijuojantis populiariąją muziką Pietų Anglijoje, Falmouth Universitete (daugiau...

Mokyklos valgykla: ar ilgai dar žvanginsime centais?

Mokyklos valgykla: ar ilgai dar žvanginsime centais? 1

Pastaraisiais metais Lietuvoje itin sparčiai auga atsiskaitymų negrynaisiais pinigais skaičius, tačiau mes vis dar velkamės Europos uodegoje. Vienas tokių nepajudinamų bastionų, kur karaliauja grynieji, – mo...

Karjeros konsultantas pateikia tris esminius žingsnius, renkantis profesiją

Karjeros konsultantas pateikia tris esminius žingsnius, renkantis profesiją

Psichologijos paslaugų centro 2018 m. inicijuoto tyrimo duomenimis, Lietuvoje net pusė abiturientų jaučiasi visiškai nepasirengę arba silpnai pasirengę savo karjeros planavimui. Kaip išvengti tokios situacij...

Ranką darželyje susilaužiusios mergaitės senelis: ar mūsų vaikai saugūs?

Ranką darželyje susilaužiusios mergaitės senelis: ar mūsų vaikai saugūs? 1

Jonavos vaikų lopšelyje darželyje „Pakalnutė“ 4,5 metų mergaitė, žaisdama lauke, ant čiuožyklos susilaužė ranką. Mergaitės senelis teigia, kad tėvai atvesdami vaikus į darželį nori būti tikri, kad vaikai saugūs,...

Sodų bendrijų keliai: ministerija neatskleidė esmės, savivaldybė bando judėti iš mirties taško

Sodų bendrijų keliai: ministerija neatskleidė esmės, savivaldybė bando judėti iš mirties taško

Gegužės 8 d. LR Susisiekimo ministerija paskelbė, kad lėšų sodininkų bendrijų keliams ir gatvėms panoro mažiau nei pusė Lietuvos savivaldybių ir dėl tokio savivaldybių pasyvumo apie milijonas eurų liko nepaskirs...

Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje nesibaiminama įvairovės

Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje nesibaiminama įvairovės

Jonavos Justino Vareikio progimnazija – viena iš tų mokyklų, kur gerai jaučiasi visi vaikai. Čia mokosi ne tik specialiųjų poreikių turintys mokiniai, bet ir į Lietuvą sugrįžusių emigrantų vaikai bei besiadaptuo...

Nealkoholinis alus bei sidras nėra tinkamiausi gėrimai atsigaivinimui

Nealkoholinis alus bei sidras nėra tinkamiausi gėrimai atsigaivinimui

Tyrimai rodo, kad per pastaruosius metus nealkoholinio alaus bei sidro suvartojimas stipriai išaugo ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tačiau specialistai ragina atkreipti dėmesį, kad nealkoholiniai, t...

Mokytojų apklausa: paauglių ekonomikos žinios vis dar šlubuoja, mokyti pradedama per vėlai

Mokytojų apklausa: paauglių ekonomikos žinios vis dar šlubuoja, mokyti pradedama per vėlai

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad lietuvių – tiek suaugusiųjų, tiek paauglių – ekonominis raštingumas yra menkas. Tai patvirtina ir ekonomikos mokytojų apklausa. Iš apklausoje dalyvavusių trečdalio šalies ekon...

Patarimai būsimų pirmokų tėvams

Patarimai būsimų pirmokų tėvams

Artėjant Rugsėjo 1-ąjai, dalis būsimų pirmokų tėvų galbūt su jauduliu laukia mokslo metų pradžios. Ar pritaps tarp bendraamžių jų sūnus ar dukra? Kaip vaikui seksis mokytis? Kokių sunkumų gali iškilti? Patei...

Prašo teisininkų pagalbos: mama siekia susigrąžinti į globėjų rankas perduotą dukrą

Prašo teisininkų pagalbos: mama siekia susigrąžinti į globėjų rankas perduotą dukrą 1

Jonavietė Deimantė (pavardė redakcijai žinoma) – 19-metė mergina, užaugusi vaikų globos namuose, o dabar kovojanti dėl teisės auginti savo dukrą. Pastaroji jau kurį laiką gyvena pas laikinus globėjus, kurie, ...