Jonavietės dukros likimas perduotas į teismo ,,rankas"

Jonavietės dukros likimas perduotas į teismo ,,rankas
BIR 06
2019-06-06 14:57 2019

Birželio 3-ąją jau rašėme apie jonavietę Deimantę (pavardė redakcijai žinoma), kovojančią dėl teisės auginti savo dukrą, kuri šiuo metu gyvena laikinos globėjos namuose(visą straipsnį galite pasiskaityti čia). Vakar, birželio 5-ąją, vyko atvejo vadybos posėdis. Jo metu nutarta kreiptis į teismą, kad šis nuspręstų tolimesnį dvimetės likimą.

Atiduota globėjai

Primename, kad Deimantė - 19-metė mergina, užaugusi vaikų globos namuose, o dabar kovojanti dėl teisės auginti savo dukrą. Kaip pasakoja ji pati bei jai notaro patvirtintu leidimu atstovaujanti sąjungos ,,Vardan šeimos“ pirmininkė Edita Raščiauskaitė – Morkūnienė, Deimantės dukrytė laikiniems globėjams buvo perduota tada, kai šiai buvo vos 5 mėnesiai.

,,Deimantė – našlaitė ir nuo 11 metų augo vaikų namuose. Ji mokykloje susipažino su mylimuoju. To pasėkoje nepilnamečiai tėveliai pradėjo laukti į pasaulį ateinančios naujos gyvybės. Vaikų namų auklėtinė pasigimdė dukrytę ir su vaikučiu ant rankų turėjo sugrįžti į vaikų namus.Ten nebuvo tinkamų sąlygų vaikučio tėčiui bendrauti su savo šeima. Todėl nepilnamečiai tėveliai, norėdami būti kartu, pradėjo protestuoti. Keletą kartų mama su vaiku ant rankų buvo pabėgusi iš vaikų namų. Paskutinį kartą mama parašė prašymą prieglaudos direktorei, kad ji su mergaite būtų išleista pas tėtį. Tačiau direktorė atidavė prašymą ir neišleido jos. Žodžiu tiesiog pasakė, kad Deimantė gali eiti, bet dukra lieka vaikų namuose. Mamytė tikėjo, kad mergaitė lieka saugioje aplinkoje – auklėtojų priežiūroje. Dėl to ji išėjo susitikti su dukros tėčiu. Tą kartą ji nebuvo ieškoma. Grįžus atgal, mama vaikų namuose savo mergytės nerado – dukra jau buvo atiduota globėjai“, - taip įvykių chronologiją nupasakojo Edita Raščiauskaitė – Morkūnienė.

Neslepia pykčio

Šiandien Deimantė kartu su savo mylimuoju augina vieną dukrą ir laukia trečios atžalos, tačiau pirmąją savo mergytę ji mato tik iš anksto suorganizuotų susitikimų metu. Jonavietė neslepia, kad tokia situacija drasko jos širdį, kaip ir iš tikros dukros lūpų girdimas kreipinys: ,,teta“. 

Jauna mama įtaria, kad dukros laikina globėja niekada neketino grąžinti mergaitės jai. Tuo tiki ir E. Raščiauskaitė – Morkūnienė.

,,Vakar vyko atvejo vadybos posėdis. Dėl to į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą atvyko ir pati globėja su Deimantės dukra. Buvo suplanuota, kad Deimantė galės pabūti su ja. Tačiau kadangi Deimantė jau anksčiau man buvo pasakojusi, kad susitikimuose visuomet dalyvauja vaiko laikinoji globėja, kas trikdo jos bendravimą su dukra, pirmas mano darbas buvo pasirūpinti, jog šįkart nenutiktų taip. Paprašiau, kad būtų pakviestas psichologas ir mamos bei vaiko susitikimas įvyktu nedalyvaujant jokiems pašaliniams žmonėms. Susirinkę specialistai akivaizdžiai nerodė susižavėjimo mano reikalavimui, tačiau jis buvo įvykdytas. 40 minučių vaikas bendravo su mama. Jas prižiūrėjo tik psichologas. Vykstant mamos ir vaiko susitikimui, mes sėdėjome kitoje poilsio patalpoje, todėl man pasitaikė proga trumpai pakalbėti su mergytės laikinąją globėja. Globėja akivaizdžiai nervinosi, visa drebėjo. Ore tvyrojo įtampa. Aš pabandžiau išsiaiškinti, kodėl Deimantės mergytė laikinąją globėją vadina mama ir kodėl globėja prie mergaitės Deimantę vadina teta. Klausiau to globėjos ir priminiau jai, kad laikinos globos tikslas – padėti krizę ištikusiai šeimai ir paruošti vaiką grąžinimui į šeimą. Aš esu trijų vaikų mama. Iš patirties žinau, kad tokio amžiaus vaikai pirmuosius garsus ir žodžius pradeda tarti mėgdžiodami aplinką – jie sako tai, ką girdi šeimoje. Deimantės mergytė auga šeimoje, kurioje nėra daugiau vaikų. Dėl to ten žodis ,,mama“ neturėtų būti vartojamas. Jei sakysim, kad vaikas tą žodį iš kažkur išgirdo pats, ar laikinoji globėja neturėtų, atlikdama savo pareigas, paaiškinti vaikui, kad ji nėra jos mama? Panašu, kad globėja net nemano to daryti. Peršasi mintis, jog ji tikisi pasilikti vaiką sau. Pavadinčiau tai bandymu nusisavinti svetimą vaiką. Suprantu, kad moteris, nepatyrusi motinystės džiaugsmo, egoistiškai, nepaisydama vaiko interesų, siekia tai patirti, bet juk yra daug našlaičiu... Kodėl reikia siekti pasisavinti vaiką, kuris turi tėvus, sesę ir greit turės broliuką?“, - retoriškai klausė E. Raščiauskaitė – Morkūnienė.

Spręs teismas

Atvejo vadybos posėdžio metu nutarta kreiptis į teismą, kad šis nuspręstų tolimesnį Deimantės dukros likimą. Tačiau Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (VTAS) atkreipia dėmesį, kad ieškinys teismui neužkerta kelio mergaitei grįžti į šeimą.

,,Vakar vykusio atvejo vadybos posėdžio metu atlikta pagalbos plano peržiūra. Dalyvaujantys specialistai įvertino pagalbos plano įgyvendinimo efektyvumą ir šeimos galimybes savarankiškai užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą. Paaiškiname, kaip vyksta ši procedūra. Atvejo vadybininkui ir kitiems atvejo vadybos procese dalyvaujantiems specialistams, nustačius, kad vaiko tėvai pradeda keisti savo elgesį ir rūpintis vaiko saugumu, auklėjimu, priežiūra, tačiau išlieka pirmojo grėsmės vaikui lygio rizikos veiksnių, grąžina vaiką tėvams (tėvui ar motinai), o atvejo vadybininkas organizuoja pagalbos plano koregavimą. Tačiau, atvejo vadybininkui ir kitiems atvejo vadybos procese dalyvaujantiems specialistams, nustačius, kad vaiko tėvai nesistengia ir nekeičia savo elgesio, vengia atlikti savo pareigas, taip pat auklėti vaiką, piktnaudžiauja tėvų valdžia arba nesirūpina vaiku, t. y. pagalbos plane numatyta ir teikta pagalba nepadėjo tėvams, Tarnybos teritorinis skyrius priima sprendimą kreiptis į teismą dėl laikino ar neterminuoto tėvų ar esamo vienintelio iš tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo. Tokiu atveju vaiko laikinoji globa (rūpyba) tęsiama, kol teismas priims sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo“, - oficialiame rašte paaiškino VTAS.

Pateikė savo versiją

VTAS pateikia ir savo versiją, kodėl mergaitė buvo patikėta laikiniesiems globėjams.

,,Sprendimas dėl kūdikio laikinosios globos priimtas mamai kūdikį nuolat paliekant neapibrėžtam laikui dėl neaiškių aplinkybių. Norime pastebėti, kad kalbame apie situaciją, vykusią iki vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos, kuomet vaiko teisių apsaugos skyriai buvo pavaldūs savivaldybei. Po gimdymo labai jaunai mamai su kūdikiu buvo teikiama visokeriopa pagalba, kad galėtų pati auginti ir rūpintis savo vaiku. Tačiau mama prioritetus teikė kitiems dalykams. Pagalbos nepriėmė, gyvenimo būdas buvo sudėtingas. Mama dar iki kūdikio gimimo buvo apgyvendinta pagalbą teikiančiame centre. Dažnai kūdikis būdavo paliekamas neapibrėžtam laikui dėl neaiškių aplinkybių. Tai neatitiko vaiko, o ypač kūdikio interesų, todėl jo priežiūra patikėta laikinajai globėjai. Kūdikis apgyvendintas pas tuo metu jį galėjusį priimti globėją. Jonavos rajone globėjo, pasirengusio į šeimą priimti kūdikį, tuo metu nebuvo. Priminsime, kad laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į šeimą. O vienas iš globėjo įsipareigojimų – sudaryti sąlygas vaikui bendrauti ir palaikyti ryšį su biologiniais tėvais. Asmenys, prieš tapdami globėjais, išklauso specialius mokymus, vertinamas jų pasirengimas atsakingam darbui“, - teigia VTAS.

Nenuleis rankų

E. Raščiauskaitė – Morkūnienė savo ruožtu pasakoja, kad Deimantė tikrai neįgyvendino kai kurių jai iškeltų uždavinių, tačiau tam ji esą turėjo svarių priežasčių. 

,,Galbūt Deimantė tikrai padarė klaidų, tačiau tarnybos turi padėti jaunai mamai, o ne ją kažkaip bausti. Galiu patikinti, kad ši mergina neturi žalingų įpročių. Daugiausiai problemų jai kyla dėl to, kad ji augo ne šeimoje, o vaikų globos namuose, su tarnybomis, kurios pačios ją užaugino tokią, kokia ji yra dabar. Kalbant apie vadybos plane numatytus uždavinius, Deimantė sutinka, kad dalies jų neįvykdė, tačiau tam yra priežastys. Pavyzdžiui, iš jos buvo reikalaujama kiekvieną mėnesį pervesti po 50 eurų į laikinos globėjos sąskaitą. Deimantė klausė globėjos, ko trūksta jos dukrai ir žadėjo už tuos pinigus nupirkti kažką mergaitei. Globėja aiškino, kad daiktų nereikia. Ar galvojat, kad jaunai mamai, iš kurios atimtas vaikas, lengva pervesti pinigus globėjai, gaunančiai pinigus už globą? Tikiu, kad čia sužaidė Deimantės ego, bet tai nereiškia, kad ji bloga mama. Taip pat Deimantė nesilankė pas psichologą, nors jai buvo paskirti apsilankymai. Kodėl? Dėl to, kad psichologas pažįsta specialistus, kurie palaiko globėją, o ne Deimantę. Manau, suprantama, jog jauna mergina negalėjo prisiversti pasakoti asmeninių dalykų apie save specialistui, kuriuo negali visiškai pasitikėti. Kaip ten bebūtų, Deimantė viską padarys, kad ištaisytų savo klaidas. Ji myli savo dukrą ir nori ją atgauti“, - kalbėjo sąjungos ,,Vardan šeimos“ pirmininkė, pridurdama, jog vis dar ieško teisininkų pagalbos, prie kurios, ko gero, netrukus bus paprašyta prisidėti ir visuomenės – sąjunga ,,Vardan šeimos“ į savo sąskaitą rinks pinigus, kurie bus skirti Deimantės advokato paslaugoms apmokėti.

Norintys prisidėti, gali susisiekti su E. Raščiauskaite – Morkūniene tel.nr.861474768

Panašūs straipsniai

Vasaros iškylos gamtoje: patarimai, kaip joms pasiruošti tinkamai

Vasaros iškylos gamtoje: patarimai, kaip joms pasiruošti tinkamai

Šiltajam sezonui įsibėgėjant, vis daugiau žmonių laisvalaikį planuoja gamtoje, kuris neįsivaizduojamas be įvairiausių užkandžių ir maisto ant žarijų ruošimo. Mėgstantiems iškylauti vertėtų nepamiršti keleto ...

Laukiate siuntos ar planuojate siųsti? 5 patarimai

Laukiate siuntos ar planuojate siųsti? 5 patarimai 1

Elektroninei prekybai karantino metu aplenkus net kalėdinę prekybą, ne ką mažiau išaugo ir siuntų savitarnos terminaluose kiekiai. AB Lietuvos pašto duomenimis, gyventojų naudojimasis terminala...