Jonavoje ,,pasnigo" nacionalinio projekto ,,Lyderių laikas 3" renginiais

Jonavoje ,,pasnigo
GRU 03
2019-12-03 13:58 2019

Pasnigo! Sakysite „nieko naujo", tačiau šiuo atveju noriu pasakyti, kad ne tik pirmuoju žiemos sniegu džiaugiuosi, o tarsi snaigės vienas po kito krintančiais nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3" (toliau – LL3) renginiais.

Dar lapkričio 27 d. Jonavos rajono savivaldybės LL3 kūrybinė komanda visus neabejingus rajono švietimo bendruomenės atstovus Kultūros centro mažojoje salėje subūrė į renginį „Kviečiame bendradarbiauti mokantis mokytis". Pakvietė didžiulį būrį bendraminčių bendradarbiauti vardan kiekvieno vaiko sėkmės. Taigi rajone įvyko pirmasis LL3 projekto mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys, kuriame dalyvavo Jonavos rajono švietimo įstaigų vadovai (bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktoriai ir jų pavaduotojai), pedagogai, moksleivių tėvų atstovai, rajono gimnazijų mokiniai, rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas" atstovai.

Sulaukta ir svečių: tai savivaldybės konsultantai projekte Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė Lina Viršilienė ir Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius Rolandas Kučiauskas bei LL3 tyrėjų  grupės atstovas Sigitas Balčiūnas.

Renginį pradėjo ir puikiu muzikiniu kūriniu papuošė Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos ugdytiniai Evelina, Julija ir Matas. Po to sekė rajono gimnazistų paruoštas filmukas „Mano svajonių mokykla", kur išgirdome nuoširdžius įvairių rajono švietimo įstaigų moksleivių pamąstymus. Ypač mieli buvo lopšelio – darželio „Saulutė" šnekoriai.

Susirinkusiuosius pasveikino Jonavos rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys Gintas Jasiulionis. Savivaldybės kūrybinės komandos vadovė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė visiems dar kartą pristatė savivaldybės kūrybinę komandą (14 švietimo darbuotojų) ir pasidžiaugė besiburiančia LL3 bendruomene.

Renginį moderavo konsultantė Lina Viršilienė. „Lyderiai turi svajonę ir tikslingai eina jos link," – tokią idėją kūrybingai perteikė konsultantė, pakviesdama kiekvieną išlankstyti savo svajonių lėktuvėlį ir paleisti jį į skrydį...

LL3 tyrėjas Sigitas Balčiūnas pristatė savivaldybės švietimo duomenis (valstybinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ir kt. rezultatus) bei LL3 tyrėjų atlikto profesinio kapitalo raiškos tyrimo momentus. 2019 m. balandžio mėnesį 11-oje rajono švietimo įstaigų buvo atliktas profesinio kapitalo raiškos tyrimas, apklausiant vadovus, mokytojus, mokinius ir jų tėvus. Projekto pabaigoje pakartotinis tyrimas bus atliekamas numatytose 5 bendrojo ugdymo mokyklose.

Jonaviečiai šiltai sutiko viešnias iš Alytaus miesto savivaldybės kūrybinės komandos. Pasidalinti patirtimi, dalyvaujant projekte, atvyko kūrybinės komandos narės Milda Kochanskienė ir Gintarė Rakauskienė (Alytaus Šaltinių progimnazija). Jos papasakojo apie alytiškių vykdomo projekto esmę, dalinosi stažuočių Lietuvoje ir užsienyje įspūdžiais ir linkėjo susirinkusiems mokytis vieniems iš kitų bei dalintis savo patirtimi.

Mūsų savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narės Gražina Gečienė ir Ina Skurdelienė taip pat pristatė rengiamo savivaldybės projektą. Kūrybinė komanda, konsultuojama profesionalų, jau nuo pavasario rengia pokyčio projektą, orientuotą į besimokančiųjų mokymosi sėkmę. Projekto vizija – tik eidami kartu, tapdami stipriais kaip visuma, siekdami užsibrėžtų ir visiems vienodai suprantamų tikslų, turėdami savo susikurtą veiklos mechanizmą, įgydami naujų įgūdžių, mokydami(iesi) mokyti(s) bei apmąstydami veiklas galime pasiekti sėkmę. Numatomas projekto tikslas - sukurti bendradarbiavimo modelį, įgalinantį stiprinti ir plėtoti mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo aprėptį visais švietimo lygmenimis – nuo ikimokyklinio iki suaugusiųjų.

Apie rajono gimnazistų mentorystę ir pagalbą mokantis patirtimi pasidalijo Jeronimo Ralio gimnazijos moksleivė Toma Vilkelytė.

Dirbdami grupėmis, renginio dalyviai aiškinosi pokyčio būtinybės bei asmeninių kompetencijų ugdymosi svarbą, turėjo galimybę išsakyti savo idėjas bei siūlymus pokyčio projektui.

Energinga, jaučianti auditoriją Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos teatro mokytoja Živilė Martinaitienė visus dalyvius pabandė kūrybiškai „įveiklinti", kad po darbo grupėse jie galėtų atsipalaiduoti, įsidrąsinti ir nusiteikti viešam darbų pristatymui.

Konsultantas Rolandas Kučiauskas pasidžiaugė sumania, darbščia ir nuoširdžia jonaviečių kūrybine komanda bei apskritai visų renginio dalyvių aktyvumu, skatino ir toliau burtis, bendradarbiauti, veikti, tikint, kad tik visi kartu galime įgyvendinti siekiamą pokytį.

***

Advento laikotarpis – puikus laikas apmąstyti, ką darome, ir toliau mokytis. Mokysimės intensyviai. Jau gruodžio 4 d. Jonavos kūrybinės komandos laukia konsultacija su savivaldybės konsultantais, o gruodžio 11 d. – antrasis mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys rajono mokyklų pedagogams – seminaras „Sėkminga pamoka".

 

Kūrybinės komandos vadovė Danguolė Deikienė

Apie LL3 projektą daugiau skaitykite: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/; https://www.jonava.lt/lyderiu-laikas-3

K. Putelio nuotraukų galerijoje - renginio „Kviečiame bendradarbiauti mokantis mokytis" akimirkos.

Panašūs straipsniai

Jonaviečiai prisijungė prie akcijos „Visa Lietuva šoka”

Jonaviečiai prisijungė prie akcijos „Visa Lietuva šoka”

Jau penkerius metus Lietuvos nacionalinio kultūros centro vykdomo projekto tikslas – įtraukti į liaudies šokio sūkurį kuo daugiau visuomenės ir pasiekti, kad jis taptų ne tik matomas scenose, bet ir kiekvienam p...

Jonavos miesto bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys kviečiame dalyvauti nemokamose projekto „Noriu mokyti“ veiklose

Jonavos miesto bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys kviečiame dalyvauti nemokamose projekto „Noriu mokyti“ veiklose

VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras įgyvendina projektą „Noriu mokyti"  pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0036. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo l...

Paskutiniai rudens akordai Žeimiuose

Paskutiniai rudens akordai Žeimiuose

Lapkričio 27 dieną Žeimių mokykloje-daugiafunkciame centre vyko Europos Komisijos finansuojamos programos ,,ERASMUS+” projekto ,,Fit 4 life” sklaida-pristatymas miestelio bendruomenei. Projekto kuratorė anglų ka...

Dalyvaukite projekte „Mes visi įdomūs ir reikalingi“

Dalyvaukite projekte „Mes visi įdomūs ir reikalingi“

VšĮ "Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras" (VLC) įgyvendindamas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendru...

2021–2027 m. daugiametė ES finansinė programa yra labai svarbi tolesniam „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimui

2021–2027 m. daugiametė ES finansinė programa yra labai svarbi tolesniam „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimui

Seimo Europos reikalų komitetui buvo pristatyta informacija apie daugiašalio projekto ,,Rail Baltica“ plėtros įgyvendinimą: projektavimo gairės, finansavimo, būsimos infrastruktūros valdymo, projekto įgyvendinim...

ES lėšų keliams atnaujinti užteks visoms paraiškas pateikusioms savivaldybėms- jų tarpe ir Jonavos

ES lėšų keliams atnaujinti užteks visoms paraiškas pateikusioms savivaldybėms- jų tarpe ir Jonavos

Dar rugsėjo 19 d. rajono tarybos posėdyje nuspręsta pritarti projektui „Kaimo vietovių gatvių kapitalinis remontas“ numatant ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pareiškėjo indėlį sav...

Kas svarbu vykdant kvapo kontrolę?

Kas svarbu vykdant kvapo kontrolę?

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas informuoja, kad kvapų kontrolė atliekama pagal Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisykles ir tik tais atvejais, kai gaunamas prašymas ar ...

Nemokami užsiėmimai projekto metu „Keramikos studija visiems”

Nemokami užsiėmimai projekto metu „Keramikos studija visiems”

Viešoji įstaiga „DEKO RESTO" įgyvendina projektą „Keramikos studija visiems",  finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir kviečia neįgaliuosius dalyvauti ir registruotis į jau vykstančias projekto veiklas. ...

Prasideda Lietuvos vaikų ir moksleivių konkursinio festivalio „Aguonėlė“ regioniniai turai

Prasideda Lietuvos vaikų ir moksleivių konkursinio festivalio „Aguonėlė“ regioniniai turai

Prasideda didžiausias Lietuvos vaikų ir moksleivių konkursinis festivalis „Aguonėlė“ – spalį ir lapkritį vyksiančiuose regioniniuose turuose varžysis beveik šimtas liaudiškų šokių grupių iš visos šalies....

 Jonavos Krikščionių Evangelikų bažnyčios pastorius viešėjo Kijeve

Jonavos Krikščionių Evangelikų bažnyčios pastorius viešėjo Kijeve 1

Jonavos Krikščionių Evangelikųbažnyčios pastorius bei Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios paskirtasis LR kariuomenėje karių evangelikų karo kapelionas Giedrius Ažukas š.m. lapkričio 6-9 d. dalyvavo Rytų ...

Taurostos parko sutvarkymo darbai artėja į pabaigą

Taurostos parko sutvarkymo darbai artėja į pabaigą

Kaip praneša Jonavos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Taurostos parko sutvarkymo darbai artėja į pabaigą. Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauro...

18 – os moterų virsmas gražiosiomis gulbėmis

18 – os moterų virsmas gražiosiomis gulbėmis

Šiandien, lapkričio 28-ąją, Jonavos kultūros centro mažojoje salėje įvyko antrasis gėrio ir grožio renginys „Padovanok suknelę“. Praeitais metais akcijos metu savo grožį iš naujo atrado 14 moter...

Ryškėja naujasis Taurostos parko veidas

Ryškėja naujasis Taurostos parko veidas

Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Taurostos parke Jonavoje", kurio tikslas - atkuriant dalies Taurostos parko kraštovaizdžio būklę, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūro...

Premjeras: nacionalinio saugumo stiprinimas – vienas iš svarbiausių prioritetų

Premjeras: nacionalinio saugumo stiprinimas – vienas iš svarbiausių prioritetų

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis susitiko su ambasadoriais NATO, kurių valstybės dalyvauja priešakinėse pajėgose Lietuvoje.   Susitikimo pradžioje premjeras padėkojo šalims už pastangas ...

Laikini nepatogumai pėstiesiems bei  dviratininkams

Laikini nepatogumai pėstiesiems bei dviratininkams

Tęsiant UAB „Jonavos vandenys“ vykdomo projekto „Paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros plėtra, rekonstrukcija ir inventorizacija Jonavos mieste“ įgyvendinimą – laikini nepatogumai pėstiesiems ir dvira...

TS-LKD regioninių vizitų ciklas „Girdime Lietuvą“ tęsiasi – numatytas apsilankymas Jonavoje

TS-LKD regioninių vizitų ciklas „Girdime Lietuvą“ tęsiasi – numatytas apsilankymas Jonavoje

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai tęsia regioninių vizitų ciklą „Girdime Lietuvą“. Projekto metu planuojama aplankyti įvairius Lietuvos regionus ir miestelius, kuriuose TS-LKD politikai susitik...