Jonavos ligoninėje "ieškotas" įstaigos gelbėjimo planas

Jonavos ligoninėje
LAP 12
2019-11-12 19:21 2019

Šiandien, lapkričio 12 d., VŠĮ „Jonavos ligoninė“ konferencijų salėje susitiko šios įstaigos medikų profsąjungų atstovai su Jonavos r. savivaldybės tarybos opozicinių frakcijų nariais. Susitikimas surengtas siekiant išsiaiškinti, ar situacija įstaigoje pasiekė galimai kritinę finansinę būklę. Diskusijos metu spręsta, kokių veiksmų reikia imtis. Kelti klausimai - ar Jonavoje liks ligoninė, ar liks tik slaugos namai?  

Opozicijos atstovams įstaiga gali pateikti tik turimą informaciją

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Gintas Jasiulionis pateikė pagrindinius susitikimo klausimus: kada bus kompensuotas negautas personalo darbo užmokestis (DU) už šių metų rugsėjo mėnesį; kada laikinasis vadovas Vidas Kačiušis bus įpareigotas pasirašyti naujas darbo sutartis su darbuotojais, teikiančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėl DU didinimo; kokia steigėjo (Jonavos r. savivaldybės) pozicija dėl VŠĮ „Jonavos ligoninė“ perspektyvos – ar ligoninė bus daugiaprofilinė, ar numatoma palikti tik slaugos ir terapijos paslaugas?

Su tarybos valdančiosios daugumos atstovais susitikimų kol kas nebuvo – situacija neaptarta, todėl opozicijos atstovams įstaiga gali pateikti turimą tik informaciją.

Anot laikinojo VŠĮ „Jonavos ligoninė“ vadovo Vido Kačiušio, įstaiga yra atskaitinga rajono savivaldybei, o su tarybos valdančiosios daugumos atstovais susitikimų kol kas nebuvo – situacija neaptarta, todėl opozicijos atstovams įstaiga gali pateikti tik turimą informaciją. Anot V.Kačiušio, įstaigos atstovai neįpareigoti nei priimti, nei siūlyti strateginių sprendimų ar veiksmų.

„Įstaiga pirmiausia norėtų sužinoti kuruojančio Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto poziciją dėl perspektyvos, suderinti klausimus ir tik tuomet viešinti strateginius veiksmus. (...) Dėl kreipimosi dėl DU už rugsėjo mėn, tai čia klaidinga interpretacija. Negautas DU padidėjimas už rugsėjo mėn., visa kita išmokėta ir už rugsėjį, ir už spalį. Naujos sutartys greičiausiai pasirašomos bus po naujų metų“,- šnekėjo laikinasis VŠĮ „Jonavos ligoninė“ vadovas Vidas Kačiušis.

Nuostolio mažėjimo tendencija – yra

Lapkričio 6 d.  Jonavos r. savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyrius informavo, kad VšĮ „Jonavos ligoninė" išlaidos jau trečius metus iš eilės viršija pajamas, o daugiau nei 80 proc. ligoninės sąnaudų sudaro lėšos personalo darbo užmokesčiui.  

Anot V. Kačiušio, tik po diskusinių aptarimų su steigėju, nenurodyta, kad privaloma laikytis numatyto DU procento nuo pajamų, kuris yra ženkliai viršijamas.

„Pirmą ketvirtį, aš dar nedirbau šitoj kėdėj, viršijimas buvo 89,3 proc., II ketvirtį – 87,14 proc., III ketvr. – 88,56 proc., čia atostoginiai daug prisidėjo. Per šiuos 9 men. viršijimas yra 88,23 proc. Aš tuos skaičius suminėjau dėl to, kad tarybos sprendime ir mero potvarkyje, kurį ne per seniausiai gavau, minimas yra 84 proc. DU dydis nuo įstaigos pajamų, o visą kitą - nebandyti šito viršyti, taikyti visas įmanomas priemones, kad išsitekti šiose ribose, nes jeigu įstaiga pasilieka daugiau lėšų kitom reikmėm, praktiškai ji užprogramuota tapti nemokia, po kurio tai laiko. Tai tokia  yra mūsų steigėjo taktika“, - sakė V. Vidas Kačiušis.  

Vidas Kačiušis pripažino, kad įstaiga dirba nuostolingai, bet nuostolio mažėjimo tendencija – yra. Po pirmo ketvirčio nuostolis buvo virš 140 tūkst. Eurų, po antro ketvirčio nuostolis sumažėjo iki  daugiau nei 67 tūkst. Eurų, III ketvirčio nuostolis – daugiau nei 115 tūkst. Eurų.

Mes nesam minėtos įstaigos savininkai, nei akcijų turėtojai, kurie užprogramuoti siekti pelno.

„Norint palaikyti nuostolio mažėjimą ir neviršyti numatyto DU fondo, mes esam priversti neskubėti išmokėti visus gautus pinigus. Tačiau, jeigu mums steigėjas sakys – nekreipkit dėmesio, bankrotinkit įstaigą, smukdykit į dugną, netaupykit, tai galėsim atiduoti ir 95 procentus. Jei Kontrolės  komitetas pritars, visi taryboj pritars, mes prašysim, didinti procentą - sutvarkom žaidimo taisykles ir mokam darbuotojams, kiek pageidauja. Mes nesam minėtos įstaigos savininkai, nei akcijų turėtojai, kurie užprogramuoti siekti pelno. Jos likimą tegu sprendžia politikai, į kurią pusę pakryps finansiniai reikalai. Ar bandom kažkaip kapstytis iš duobės, ar paleidžiam viską nuo kalno - išpildom profesinių sąjungų reikalavimus, darbuotojų pageidavimus, ir gyvenam taip, kaip profsąjungos tikisi. Tik  šiam momentui dar nežinom steigėjo pozicijos“, - sakė laikinasis vadovas.

Kas kalti – ar kaltų neieškosim?

Profsąjungų atstovai vieną iš rimtų ligoninės problemų įvardijo tai, kad nuo balandžio mėn. įstaiga neturi vadovo, todėl problemos ir nėra sprendžiamos. Be to, pateikiama skirtinga informacija – gydymo tarybos posėdyje spalio 28 d. įstaigos ekonomistė pristatė, kad ligoninė neturi skolų, o įstaigos vadovas primygtinai reikalauja sudaryti skolų mokėjimo grafiką. „Kokių skolų, jei jų nėra?- klausė Akušerijos sk. vedėjas, profsąjungos atstovas Artūras Šalaševičius. - Dėl įstaigos nuostolių, laikinasis vadovas nepasakė nieko, ką padarė administracija, kas yra kalti, kad tas nuostolis atsirado. Kodėl mes pagal sutartį negaunam visų pinigų? Kas kalti – ar kaltų neiškosim?“, šnekėjo  A.Šalaševičius.

Nutraukus įstaigos vadovo konkursą, padaryta nepataisoma žala.

Medikų profsąjungų atstovų ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos opozicinių frakcijų narių susitikime aptarta ne tik šių, bet visų penkerių metų finansinė padėtis. Nors ir teigiama, kad VšĮ „Jonavos ligoninė" išlaidos jau trečius metus iš eilės viršija pajamas, įstaiga dirba nuostolingai, anot buvusios įstaigos vadovės Aldonos Balutienės, 2016 metus įstaiga baigė pelningai, buvo išmokėtos visos skolos, o darbuotojams atlyginimai buvo keliami tik nuo 2018 metų. Nutraukus įstaigos vadovo konkursą, padaryta nepataisoma žala. Anot Balutienės, įstaigos vadovas už viską atsakingas, būtent jis generuoja uždirbamas pajamas.

Anot mediko bei tarybos nario Arvydo Gasio, atliktas įstaigos auditas išryškino rezultatus, tačiau per 8 mėn. nei administracija, nei atsakingi žmonės nesugeba į tai pažiūrėti rimtai. Ligoninei reikia normalaus vado, tačiau kodėl konkursas nutrauktas – nežinia.

Raginimas medikams - teikite siūlymus  

Susirinkimui artėjant į pabaigą, medikai kviesti teikti pasiūlymus, suformuoti ligoninės gelbėjimo planą, kuris galės būti teikiamas svarstyti tarybos posėdyje. Net ir laikinasis ligoninės vadovas gali kreiptis į steigėją, t.y. Jonavos savivaldybės administraciją ar net į visus 25 tarybos narius ir sakyti, kad yra kritinė situacija – būtinas gelbėjimo planas.

„Išgromuliuokit sprendimus, mes juos pateiksime taryboje. ... Duokit mums įrankį, savo sprendimus, klausimus – kiek reikia finansų, ko reikia iš tarybos, mes padėsime juos įgyvendinti, nes šiai dienai toks erzelis neduoda naudos“, - teigė kontrolės komiteto pirmininkas Gintas Jasiulionis.

Esamą skolą galima greitai likviduoti – ji nėra didelė

Pasibaigus susitikimui, tarybos narė, buvusi VŠĮ „Jonavos ligoninė“ vadovė Aldona Balutienė teigė, jog nevertėtų teigti, kad ligoninė vedama link bankroto.

„Komentuoti šitaip nereikėtų, bet finansiniai rodikliai šiais metais yra šiek tiek blogesni, nei 2018 metais. Pagal tai, kad yra 7 mln. Eurų sutartis su ligonių kasomis ir su tokiomis pajamomis, tai šiuo metu esanti skola už tris ketvirčius apie 300 tūkst. eurų nėra tokia didelė ir ją galima likviduoti labai greitai, taip, kaip mums pavyko virš milijono likviduoti. Aišku, reikia ir palaikymo, ir darbuotojų susiklausymo, ir steigėjo pastangų. Iš šio susirinkimo paaiškėjo, kad dviems skyriams – akušeriniam ir vaikų, reikėtų finansinės injekcijos, kad padengti tiek, kiek jiems nepavyko gauti pajamų dėl mažesnio gimdymo skaičiaus bei vykdomo remonto.

Didelis trūkumas kai kurių specialistų, o kaip žinia, jei nėra gydytojų, nebus paslaugų ir nebus pinigai uždirbami

Kitas dalykas – yra didelis trūkumas kai kurių specialistų, o kaip žinia, jei nėra gydytojų, nebus paslaugų ir nebus pinigai uždirbami. Dabar tarybai teikiamas projektas kaip pritraukti medikus – mes siūlome atvilioti specialistus tris metus mokant kasmet po 5 tūkst. eurų neliečiant ligoninės DU fondo. Rezidentams siūlome apmokėti rezidentūrą su sąlyga - po baigimo Jonavoje dirbti tris metus“, - po susirinkimo sakė A. Balutienė ir pridūrė, kad susidarė vaizdas, kad įstaiga neturi jokių skolų, atsiskaito su vaistų tiekėjais, apmoka suteiktas komunalines paslaugas, o yra tik klausimas dėl medikų DU, kuris, kaip žinia, pagal trišalę sutartį turi tris metus iš eilės didėti 10-15 proc.

Pagrindinė problema – įstaiga neturi vadovo

Tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Gintas Jasiulionis po susirinkimo teigė, kad pagrindinė įstaigos problema – nėra pastovaus vadovo.

Matau, kad savivaldybės vadovybė šiai dienai neinicijuoja diskusijos - kokios mums ligoninės reikėtų ateity.

„Pagrindinė išvada ta, kuri ir anksčiau matėsi – nėra pastovaus įstaigos vadovo. Patys medikai tą akcentavo. Negalėjo būti sustabdytas vadovo konkursas, šį klausimą reikėjo spręsti kuo greičiau. Kita vertus - nėra parengto konkretaus išėjimo iš situacijos plano. Matau, kad savivaldybės vadovybė šiai dienai neinicijuoja diskusijos - kokios mums ligoninės reikėtų ateity. Nepriima strateginių sprendimų – į kurią pusę orientuotis. Šitą klausimą teks inicijuoti.

Antra vertus, šiai dienai, nors ir nėra vadovo, turi savivaldybės vadovybė kartu su visa taryba ieškoti išeičių, kad nesusidarytų dar problemos, kad nebūtų prarasti medikai – reikia pagelbėti bent finansiškai. Tam vienam Aldonos Balutienės sprendimui, dėl gydytojų atlyginimo - siūlyčiau pritarti“, - teigė G. Jasiulionis.

...

Per 2019 m. devynis mėnesius ligoninė patyrė 327,6 tūkst. eurų nuostolio, mažėja grynųjų pinigų sąskaitose, menksta turto vertė, didėja įsipareigojimai.

Ar bus rengiamas ir įgyvendinamas ligoninės gelbėjimo planas ar ne - šiuo metu aiškios vizijos dar nėra.

Portalo jonavoszinios.lt informaciją skelbti, atgaminti, atkurti, reprodukuoti ar kitaip plagijuoti kitose visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose, be raštiško ar žodinio UAB "Jonavos žinios" sutikimo draudžiama. Visos teisės saugomos.

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

A. Balutienės atsakas dėl situacijos Jonavos ligoninėje

A. Balutienės atsakas dėl situacijos Jonavos ligoninėje

Apie VŠĮ „Jonavos ligoninė“ ir jos finansinę duobę jau skelbta šių m...

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia siūlymus dėl profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia siūlymus dėl profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos

Siekdama kelti profesinio mokymo kokybę Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia siūlymus dėl profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos. Mokyklų bendruomenės, savivaldybės, socialiniai partneriai kvie...

Imituota didelė nelaimė ,,Achemoje": išsiliejo amoniakas, gaudė sirenos, gelbėti nukentėjusieji

Imituota didelė nelaimė ,,Achemoje": išsiliejo amoniakas, gaudė sirenos, gelbėti nukentėjusieji

AB ,,Achema" teritorijoje grėsmingai gaudžia sirenos - izoterminėje amoniako saugykloje pažeista siurblių linija, išsiliejo iki 50 tonų amoniako. Skubiai stabdomas amoniakinis siurblys, uždaroma elektros skl...

Bene pirmą kartą istorijoje tarybai pateikti du biudžeto projektai

Bene pirmą kartą istorijoje tarybai pateikti du biudžeto projektai

Vieni iš svarbiausių Jonavos rajono savivaldybės dokumentų – rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas ir rajono biudžeto planas 2020 metams.  Vasario 6 d. tarybos posėdyje svarstomi abu ...

Vyriausybė pritarė nacionaliniam kovos su klimato kaita planui

Vyriausybė pritarė nacionaliniam kovos su klimato kaita planui

Šiandien Vyriausybė pritarė atnaujintam nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui (toliau – NEKS planui) 2021–2030 m. Jame numatyti artimiausio dešimtmečio Lietuvos veiksmai kovojant su kli...

Pacientai, kuriems diagnozuota lengva koronavirusinės infekcijos forma, bus gydomi namuose

Pacientai, kuriems diagnozuota lengva koronavirusinės infekcijos forma, bus gydomi namuose

Lengvus koronavirusinė infekcijos (COVID-19) simptomus jaučiantys pacientai nuo šiol galės būti išleisti gydytis į namus, jei čia galės laikytis visų izoliavimosi (saviizoliacijos) ...

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui bus perkami nauji moduliai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui bus perkami nauji moduliai

Vidaus reikalų ministerija ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdami modernizuoti ir stiprinti stichinių nelaimių valdymo pajėgumus, planuoja įsigyti 88...

Koreguojamas detalusis planas: vietoj apmokamos automobilių aikštelės - degalinė

Koreguojamas detalusis planas: vietoj apmokamos automobilių aikštelės - degalinė 5

Jonavos rajono savivaldybė paskelbė informaciją dėl apmokamos automobilių saugojimo aikštelės įrengimo prie P. Vaičiūno- Žemaitės g. sankryžos Jonavoje detaliojo plano koregavimo, kuris buvo patvirtintas dar 200...

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos pranešimas: „Įvykus ekologinėms nelaimėms atsakingos institucijos nesugeba tinkamai informuoti gyventojų“

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos pranešimas: „Įvykus ekologinėms nelaimėms atsakingos institucijos nesugeba tinkamai informuoti gyventojų“

Alytaus gaisro pamokos – neišmoktos. Naujausias incidentas Jonavos „Achemos“ gamykloje, kai dėl technologinio sutrikimo į aplinką pateko padidintas chemikalų kiekis, o atsakingos tarnybos vėl „pamiršo“ tinka...

Sušauktas Jonavos Ekstremalių situacijų komisijos posėdis – tartasi dėl korona viruso

Sušauktas Jonavos Ekstremalių situacijų komisijos posėdis – tartasi dėl korona viruso

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento iniciatyva 2020 m. vasario 4 d. buvo organizuoti du pasitarimai naujojo korona viruso infekcijos valdymo klausimais Kauno apskrityje. Šiandi...

Jonavos ugniagesiams gelbėtojams padėka už išgelbėtą žmogaus gyvybę

Jonavos ugniagesiams gelbėtojams padėka už išgelbėtą žmogaus gyvybę 4

Jau esame skelbę, kad lapkričio 28-ąją visos gelbėjimo tarnybos skubėjo į...

Ugniagesiai bus aprūpinti darbo drabužiais

Ugniagesiai bus aprūpinti darbo drabužiais

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas perka 2800 budinčios pamainos darbo drabužių komplektų ugniagesiams gelbėtojams, kurie bus gauti dar šį mėnesį. Ugniagesiams gelbėtojams jie bus pradėti dalinti...

Ugniagesių techniniam aprūpinimui - papildomas milijonas eurų

Ugniagesių techniniam aprūpinimui - papildomas milijonas eurų

Vyriausybėje įvykusiame susitikime su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais aptarti kitų metų statutinių tarnybų finansavimo klausimai. Pasak vidaus reikalų ministrės...

Darbą pradėjo naujasis VšĮ ,,Jonavos ligoninė" vadovas: sieks, kad darbuotojai didžiuotųsi savo darboviete

Darbą pradėjo naujasis VšĮ ,,Jonavos ligoninė" vadovas: sieks, kad darbuotojai didžiuotųsi savo darboviete

Šiandien, kovo 3-ąją, darbą pradėjo naujasis VšĮ ,,Jonavos ligoninė" vadovas doc. dr. Paulius Vasilavičius. Ta proga jį pasveikino mūsų rajono meras Mindaugas Sinkevičius, pažadėjęs, kad savivaldybė visokeri...

Ligoninė ruošiasi galimam koronaviruso protrūkiui: praverstų parama apsisaugojimo priemonėmis

Ligoninė ruošiasi galimam koronaviruso protrūkiui: praverstų parama apsisaugojimo priemonėmis

Dėl koronaviruso įvestas karantinas pakeitė daugybės žmonių bei įstaigų kasdienybę. Ne išimtis ir Jonavos ligoninė - čia šiuo metu atliekamos tik skubios pagalbos paslaugos, atšauktos planinės operacijos, iš...

Gerėja diagnostikos galimybės moterims dėl krūties vėžio

Gerėja diagnostikos galimybės moterims dėl krūties vėžio

Siekiant pagerinti atrankinės mamografinės patikros paslaugos kokybę ir sumažinti mirtingumą bei negalią nuo krūties piktybinių navikų, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pasirašė...