Jonavos ligoninėje "ieškotas" įstaigos gelbėjimo planas

Jonavos ligoninėje
LAP 12
2019-11-12 19:21 2019

Šiandien, lapkričio 12 d., VŠĮ „Jonavos ligoninė“ konferencijų salėje susitiko šios įstaigos medikų profsąjungų atstovai su Jonavos r. savivaldybės tarybos opozicinių frakcijų nariais. Susitikimas surengtas siekiant išsiaiškinti, ar situacija įstaigoje pasiekė galimai kritinę finansinę būklę. Diskusijos metu spręsta, kokių veiksmų reikia imtis. Kelti klausimai - ar Jonavoje liks ligoninė, ar liks tik slaugos namai?  

Opozicijos atstovams įstaiga gali pateikti tik turimą informaciją

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Gintas Jasiulionis pateikė pagrindinius susitikimo klausimus: kada bus kompensuotas negautas personalo darbo užmokestis (DU) už šių metų rugsėjo mėnesį; kada laikinasis vadovas Vidas Kačiušis bus įpareigotas pasirašyti naujas darbo sutartis su darbuotojais, teikiančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėl DU didinimo; kokia steigėjo (Jonavos r. savivaldybės) pozicija dėl VŠĮ „Jonavos ligoninė“ perspektyvos – ar ligoninė bus daugiaprofilinė, ar numatoma palikti tik slaugos ir terapijos paslaugas?

Su tarybos valdančiosios daugumos atstovais susitikimų kol kas nebuvo – situacija neaptarta, todėl opozicijos atstovams įstaiga gali pateikti turimą tik informaciją.

Anot laikinojo VŠĮ „Jonavos ligoninė“ vadovo Vido Kačiušio, įstaiga yra atskaitinga rajono savivaldybei, o su tarybos valdančiosios daugumos atstovais susitikimų kol kas nebuvo – situacija neaptarta, todėl opozicijos atstovams įstaiga gali pateikti tik turimą informaciją. Anot V.Kačiušio, įstaigos atstovai neįpareigoti nei priimti, nei siūlyti strateginių sprendimų ar veiksmų.

„Įstaiga pirmiausia norėtų sužinoti kuruojančio Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto poziciją dėl perspektyvos, suderinti klausimus ir tik tuomet viešinti strateginius veiksmus. (...) Dėl kreipimosi dėl DU už rugsėjo mėn, tai čia klaidinga interpretacija. Negautas DU padidėjimas už rugsėjo mėn., visa kita išmokėta ir už rugsėjį, ir už spalį. Naujos sutartys greičiausiai pasirašomos bus po naujų metų“,- šnekėjo laikinasis VŠĮ „Jonavos ligoninė“ vadovas Vidas Kačiušis.

Nuostolio mažėjimo tendencija – yra

Lapkričio 6 d.  Jonavos r. savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyrius informavo, kad VšĮ „Jonavos ligoninė" išlaidos jau trečius metus iš eilės viršija pajamas, o daugiau nei 80 proc. ligoninės sąnaudų sudaro lėšos personalo darbo užmokesčiui.  

Anot V. Kačiušio, tik po diskusinių aptarimų su steigėju, nenurodyta, kad privaloma laikytis numatyto DU procento nuo pajamų, kuris yra ženkliai viršijamas.

„Pirmą ketvirtį, aš dar nedirbau šitoj kėdėj, viršijimas buvo 89,3 proc., II ketvirtį – 87,14 proc., III ketvr. – 88,56 proc., čia atostoginiai daug prisidėjo. Per šiuos 9 men. viršijimas yra 88,23 proc. Aš tuos skaičius suminėjau dėl to, kad tarybos sprendime ir mero potvarkyje, kurį ne per seniausiai gavau, minimas yra 84 proc. DU dydis nuo įstaigos pajamų, o visą kitą - nebandyti šito viršyti, taikyti visas įmanomas priemones, kad išsitekti šiose ribose, nes jeigu įstaiga pasilieka daugiau lėšų kitom reikmėm, praktiškai ji užprogramuota tapti nemokia, po kurio tai laiko. Tai tokia  yra mūsų steigėjo taktika“, - sakė V. Vidas Kačiušis.  

Vidas Kačiušis pripažino, kad įstaiga dirba nuostolingai, bet nuostolio mažėjimo tendencija – yra. Po pirmo ketvirčio nuostolis buvo virš 140 tūkst. Eurų, po antro ketvirčio nuostolis sumažėjo iki  daugiau nei 67 tūkst. Eurų, III ketvirčio nuostolis – daugiau nei 115 tūkst. Eurų.

Mes nesam minėtos įstaigos savininkai, nei akcijų turėtojai, kurie užprogramuoti siekti pelno.

„Norint palaikyti nuostolio mažėjimą ir neviršyti numatyto DU fondo, mes esam priversti neskubėti išmokėti visus gautus pinigus. Tačiau, jeigu mums steigėjas sakys – nekreipkit dėmesio, bankrotinkit įstaigą, smukdykit į dugną, netaupykit, tai galėsim atiduoti ir 95 procentus. Jei Kontrolės  komitetas pritars, visi taryboj pritars, mes prašysim, didinti procentą - sutvarkom žaidimo taisykles ir mokam darbuotojams, kiek pageidauja. Mes nesam minėtos įstaigos savininkai, nei akcijų turėtojai, kurie užprogramuoti siekti pelno. Jos likimą tegu sprendžia politikai, į kurią pusę pakryps finansiniai reikalai. Ar bandom kažkaip kapstytis iš duobės, ar paleidžiam viską nuo kalno - išpildom profesinių sąjungų reikalavimus, darbuotojų pageidavimus, ir gyvenam taip, kaip profsąjungos tikisi. Tik  šiam momentui dar nežinom steigėjo pozicijos“, - sakė laikinasis vadovas.

Kas kalti – ar kaltų neieškosim?

Profsąjungų atstovai vieną iš rimtų ligoninės problemų įvardijo tai, kad nuo balandžio mėn. įstaiga neturi vadovo, todėl problemos ir nėra sprendžiamos. Be to, pateikiama skirtinga informacija – gydymo tarybos posėdyje spalio 28 d. įstaigos ekonomistė pristatė, kad ligoninė neturi skolų, o įstaigos vadovas primygtinai reikalauja sudaryti skolų mokėjimo grafiką. „Kokių skolų, jei jų nėra?- klausė Akušerijos sk. vedėjas, profsąjungos atstovas Artūras Šalaševičius. - Dėl įstaigos nuostolių, laikinasis vadovas nepasakė nieko, ką padarė administracija, kas yra kalti, kad tas nuostolis atsirado. Kodėl mes pagal sutartį negaunam visų pinigų? Kas kalti – ar kaltų neiškosim?“, šnekėjo  A.Šalaševičius.

Nutraukus įstaigos vadovo konkursą, padaryta nepataisoma žala.

Medikų profsąjungų atstovų ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos opozicinių frakcijų narių susitikime aptarta ne tik šių, bet visų penkerių metų finansinė padėtis. Nors ir teigiama, kad VšĮ „Jonavos ligoninė" išlaidos jau trečius metus iš eilės viršija pajamas, įstaiga dirba nuostolingai, anot buvusios įstaigos vadovės Aldonos Balutienės, 2016 metus įstaiga baigė pelningai, buvo išmokėtos visos skolos, o darbuotojams atlyginimai buvo keliami tik nuo 2018 metų. Nutraukus įstaigos vadovo konkursą, padaryta nepataisoma žala. Anot Balutienės, įstaigos vadovas už viską atsakingas, būtent jis generuoja uždirbamas pajamas.

Anot mediko bei tarybos nario Arvydo Gasio, atliktas įstaigos auditas išryškino rezultatus, tačiau per 8 mėn. nei administracija, nei atsakingi žmonės nesugeba į tai pažiūrėti rimtai. Ligoninei reikia normalaus vado, tačiau kodėl konkursas nutrauktas – nežinia.

Raginimas medikams - teikite siūlymus  

Susirinkimui artėjant į pabaigą, medikai kviesti teikti pasiūlymus, suformuoti ligoninės gelbėjimo planą, kuris galės būti teikiamas svarstyti tarybos posėdyje. Net ir laikinasis ligoninės vadovas gali kreiptis į steigėją, t.y. Jonavos savivaldybės administraciją ar net į visus 25 tarybos narius ir sakyti, kad yra kritinė situacija – būtinas gelbėjimo planas.

„Išgromuliuokit sprendimus, mes juos pateiksime taryboje. ... Duokit mums įrankį, savo sprendimus, klausimus – kiek reikia finansų, ko reikia iš tarybos, mes padėsime juos įgyvendinti, nes šiai dienai toks erzelis neduoda naudos“, - teigė kontrolės komiteto pirmininkas Gintas Jasiulionis.

Esamą skolą galima greitai likviduoti – ji nėra didelė

Pasibaigus susitikimui, tarybos narė, buvusi VŠĮ „Jonavos ligoninė“ vadovė Aldona Balutienė teigė, jog nevertėtų teigti, kad ligoninė vedama link bankroto.

„Komentuoti šitaip nereikėtų, bet finansiniai rodikliai šiais metais yra šiek tiek blogesni, nei 2018 metais. Pagal tai, kad yra 7 mln. Eurų sutartis su ligonių kasomis ir su tokiomis pajamomis, tai šiuo metu esanti skola už tris ketvirčius apie 300 tūkst. eurų nėra tokia didelė ir ją galima likviduoti labai greitai, taip, kaip mums pavyko virš milijono likviduoti. Aišku, reikia ir palaikymo, ir darbuotojų susiklausymo, ir steigėjo pastangų. Iš šio susirinkimo paaiškėjo, kad dviems skyriams – akušeriniam ir vaikų, reikėtų finansinės injekcijos, kad padengti tiek, kiek jiems nepavyko gauti pajamų dėl mažesnio gimdymo skaičiaus bei vykdomo remonto.

Didelis trūkumas kai kurių specialistų, o kaip žinia, jei nėra gydytojų, nebus paslaugų ir nebus pinigai uždirbami

Kitas dalykas – yra didelis trūkumas kai kurių specialistų, o kaip žinia, jei nėra gydytojų, nebus paslaugų ir nebus pinigai uždirbami. Dabar tarybai teikiamas projektas kaip pritraukti medikus – mes siūlome atvilioti specialistus tris metus mokant kasmet po 5 tūkst. eurų neliečiant ligoninės DU fondo. Rezidentams siūlome apmokėti rezidentūrą su sąlyga - po baigimo Jonavoje dirbti tris metus“, - po susirinkimo sakė A. Balutienė ir pridūrė, kad susidarė vaizdas, kad įstaiga neturi jokių skolų, atsiskaito su vaistų tiekėjais, apmoka suteiktas komunalines paslaugas, o yra tik klausimas dėl medikų DU, kuris, kaip žinia, pagal trišalę sutartį turi tris metus iš eilės didėti 10-15 proc.

Pagrindinė problema – įstaiga neturi vadovo

Tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Gintas Jasiulionis po susirinkimo teigė, kad pagrindinė įstaigos problema – nėra pastovaus vadovo.

Matau, kad savivaldybės vadovybė šiai dienai neinicijuoja diskusijos - kokios mums ligoninės reikėtų ateity.

„Pagrindinė išvada ta, kuri ir anksčiau matėsi – nėra pastovaus įstaigos vadovo. Patys medikai tą akcentavo. Negalėjo būti sustabdytas vadovo konkursas, šį klausimą reikėjo spręsti kuo greičiau. Kita vertus - nėra parengto konkretaus išėjimo iš situacijos plano. Matau, kad savivaldybės vadovybė šiai dienai neinicijuoja diskusijos - kokios mums ligoninės reikėtų ateity. Nepriima strateginių sprendimų – į kurią pusę orientuotis. Šitą klausimą teks inicijuoti.

Antra vertus, šiai dienai, nors ir nėra vadovo, turi savivaldybės vadovybė kartu su visa taryba ieškoti išeičių, kad nesusidarytų dar problemos, kad nebūtų prarasti medikai – reikia pagelbėti bent finansiškai. Tam vienam Aldonos Balutienės sprendimui, dėl gydytojų atlyginimo - siūlyčiau pritarti“, - teigė G. Jasiulionis.

...

Per 2019 m. devynis mėnesius ligoninė patyrė 327,6 tūkst. eurų nuostolio, mažėja grynųjų pinigų sąskaitose, menksta turto vertė, didėja įsipareigojimai.

Ar bus rengiamas ir įgyvendinamas ligoninės gelbėjimo planas ar ne - šiuo metu aiškios vizijos dar nėra.

Portalo jonavoszinios.lt informaciją skelbti, atgaminti, atkurti, reprodukuoti ar kitaip plagijuoti kitose visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose, be raštiško ar žodinio UAB "Jonavos žinios" sutikimo draudžiama. Visos teisės saugomos.

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Tyrimus koronavirusinei infekcijai nustatyti atlieka 12 laboratorijų

Tyrimus koronavirusinei infekcijai nustatyti atlieka 12 laboratorijų

Jau nuo praėjusio penktadienio Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centro laboratorija yra pasiruošusi atlikti koronavirusinei infekcijai (COVID-19) nustatyti reikalingus tyri...

Savivaldybės ragina apsaugoti gydytojus priemonėmis ir testavimu, o ne draudimais dirbti keliose įstaigose

Savivaldybės ragina apsaugoti gydytojus priemonėmis ir testavimu, o ne draudimais dirbti keliose įstaigose

Jei bus priimtas sprendimas uždrausti medikams dirbti keliose įstaigose, vidutinių ir mažesnių šalies rajonų gyventojai praktiškai liks be sveikatos priežiūros paslaugų. Tam, kad taip neatsitiktų, tereikia u...

Pacientai, kuriems diagnozuota lengva koronavirusinės infekcijos forma, bus gydomi namuose

Pacientai, kuriems diagnozuota lengva koronavirusinės infekcijos forma, bus gydomi namuose

Lengvus koronavirusinė infekcijos (COVID-19) simptomus jaučiantys pacientai nuo šiol galės būti išleisti gydytis į namus, jei čia galės laikytis visų izoliavimosi (saviizoliacijos) ...

Minime Medicinos darbuotojų dieną: ko pandemijos metu vieni kitiems linki medikai?

Minime Medicinos darbuotojų dieną: ko pandemijos metu vieni kitiems linki medikai?

Šiuo metu apie medikus, besikaunančius su koronavirusu, rašoma daug: pandemija primena, koks svarbus yra jų darbas ir kokia trapi gali būti sveikatos sistema. Minėdami Medicinos dar...

Gegužės 12 d. Jonavos ligoninėje atnaujinamas planinių stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų teikimas

Gegužės 12 d. Jonavos ligoninėje atnaujinamas planinių stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų teikimas

Nuo 2020 m. gegužės 12 d. VšĮ Jonavos ligoninėje atnaujinamas planinių stacionarinių ir ambulatorinių (gydytojų specialistų konsultacijų, nėštumo patologijos dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir ambulato...

Jonavos ligoninės veikla po karantino

Jonavos ligoninės veikla po karantino

Informuojama, kad VšĮ Jonavos ligoninėje paslaugų teikimas yra atnaujintas visapusiškai, bet išlaikant maksimalų pacientų ir personalo saugumą, vengiant infekcijos plitimo. Atkreipiame dėmesį, k...

Ekonomikos skatinimo planas švelnina koronaviruso sukeltus padarinius

Ekonomikos skatinimo planas švelnina koronaviruso sukeltus padarinius

2020 m. kovą buvo patvirtintas beprecedentis ekonomikos skatinimo paketas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas ekonomikos, nukentėjusios dėl koronaviruso sukeltų padarinių, skatinimui – darbo vietų ir įmon...

Detalizuota, kaip ligoninės turi pasiruošti planinių paslaugų atnaujinimui

Detalizuota, kaip ligoninės turi pasiruošti planinių paslaugų atnaujinimui

Vyriausybei priėmus sprendimą jau artimiausiu metu, kai įstaigos bus pasiruošusios, atnaujinti planinių paslaugų teikimą, detalizuota, ką konkrečiai jos tu...

Gydantis gydytojas spręs, ar dėl koronaviruso testuoti į ligonines naujai guldomus pacientus

Gydantis gydytojas spręs, ar dėl koronaviruso testuoti į ligonines naujai guldomus pacientus 1

Nuo liepos 1 d., trečiadienio, naujai į ligonines planiniam gydymui guldomi pacientai dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) bus tiriami kitaip. Tyrimas PGR metodu, t. y. imant t...

Ligoninės užkulisiai: „nematomas“ skyrius, be kurio stotų ligoninės darbas

Ligoninės užkulisiai: „nematomas“ skyrius, be kurio stotų ligoninės darbas

Nors daugeliui yra tekę lankytis ligoninėje, tik labai maža dalis žmonių patenka į jos sterilizacinę. Respublikinės Kauno ligoninės Centralizuotos sterilizacinės darbuotoja papasakojo, kaip vyksta darbas vie...

VRK parengė elektroninio balsavimo įgyvendinimo priemonių planą

VRK parengė elektroninio balsavimo įgyvendinimo priemonių planą

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) parengė priemonių planą dėl elektroninio balsavimo įgyvendinimo. Planas protokoliniu sprendimu buvo patvirtintas VRK posėdyje 2020 m. liepos 16 d. Ats...

Pakoreguotas planas, numatantis didinti leistiną renginių dalyvių skaičių

Pakoreguotas planas, numatantis didinti leistiną renginių dalyvių skaičių

Vyriausybė pakoregavo Kultūros ir sporto renginių dalyvių (žiūrovų) skaičiaus didinimo planą. Jame numatyta, kad leistinas dalyvių ir (ar) žiūrovų skaičius uždarose erdvėse rugpjūčio 16–31 d. didinamas iki 6...

Parengtas planas, kaip sušvelninti koronaviruso įtaką psichikos sveikatai

Parengtas planas, kaip sušvelninti koronaviruso įtaką psichikos sveikatai 1

Psichikos sveikatos ekspertai perspėja, kad koronaviruso pandemija turės neigiamos įtakos visuomenės narių psichikos sveikatai ir emocinei būklei, todėl Vyriausybė patvirtino ilgala...

Planinės gydymo paslaugos bus atnaujintos įstaigoms tinkamai pasiruošus

Planinės gydymo paslaugos bus atnaujintos įstaigoms tinkamai pasiruošus

Didžioji dalis planinių paslaugų gydymo įstaigose bus atnaujintos artimiausiu metu, kai tam tinkamai pasiruoš pačios ligoninės ir poliklinikos. Tai reiškia, kad pacientai jau artimiausiu metu, šią arba kitą ...

Globos įstaigos įpareigotos nustatyti saugią gyventojų lankymo tvarką

Globos įstaigos įpareigotos nustatyti saugią gyventojų lankymo tvarką

Pasibaigus karantinui, artimųjų pasiilgusiems lankytojams duris atveria stacionarios socialinės globos įstaigos, teikiančios paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms, taip pat vaikų globos namai. ...

Sušauktas Jonavos Ekstremalių situacijų komisijos posėdis – tartasi dėl korona viruso

Sušauktas Jonavos Ekstremalių situacijų komisijos posėdis – tartasi dėl korona viruso

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento iniciatyva 2020 m. vasario 4 d. buvo organizuoti du pasitarimai naujojo korona viruso infekcijos valdymo klausimais Kauno apskrityje. Šiandi...