Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai
LAP 21
2019-11-21 12:51 2019

Nemenko visuomenės susidomėjimo sulaukę būsimi tarybos sprendimai dar ir dabar kaitina aistras. VŠĮ „Jonavos ligoninė“ bei aplinkkelio likimas, bendrovės „Baltasis pyragas“ atleidimas nuo mokesčių, bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymas ir pan. Tad natūralu, kad su nekantrumu laukiama, kokie sprendimai bus priimti. 

Šiandien, lapkričio 21 d., 13 val. vyks aštuntasis rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Supažindiname su šio posėdžio darbotvarke:

 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
 2. Dėl rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
 3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo
 4. Dėl UAB „Baltasis pyragas” atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių
 5. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio
 6. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1TS – 6 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS-188 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo
 8. Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 9. Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo
 10. Dėl Jonavos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 11. Dėl Mokinių priėmimo į Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo
 12. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-267 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo
 13. Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1. uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ įgyvendinimo priemonę 04.1.1.-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“
 14. Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų patvirtinimo
 15. Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 16. Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
 17. Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
 18. Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projektų, įgyvendinamų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“
 19. Dėl siūlomų atnaujinti daugiabučių namų įtraukimo į Jonavos rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą
 20. Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių parkų ir skverų sąrašo patvirtinimo
 21. Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Lukošiškių gyvenamosios vietovės gatvei
 22. Dėl Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Barborlaukio gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo
 23. Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Šilų sen., Praulių gyvenamosios vietovės akligatviams
 24. Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Jonavos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo
 25. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. 1TS-292 „Dėl vienkartinio bilieto slidinėti žiemos kalnų sporto komplekse kainos nustatymo“ 1, 2 punktų pripažinimo netekusiais galios
 26. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 1TS – 0286 „Dėl juridinio asmens dalyvio teisių įgyvendinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pripažinimo netekusiu galios
 27. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio
 28. Dėl savivaldybės būsto pardavimo
 29. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos paslaugos“
 30. Dėl žemės ploto, esančio Jonavos r., Žeimių sen., Juškonių k. Draugystės g., pripažinimo reikalingu visuomenės reikmėms
 31. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono priešgaisrinei tarnybai
 32. Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui
 33. Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ patikėjimo teise valdomo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
 34. Dėl Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
 35. Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo
 36. Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 37. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją
 38. Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos

                                                                                                                                     

Video

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai

Panašūs straipsniai

Opozicija siūlo branginti atliekų išvežimą sodininkams?

Opozicija siūlo branginti atliekų išvežimą sodininkams? 3

Jonavos rajono savivaldybės tarybos opozicijos atstovas Gintautas Brukas teikia tarybai alternatyvų sprendimo projektą dėl Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo. Tarybos daugumos atstovų teigimu, ...

Merui pateiktas Jonavos ligoninės gelbėjimo planas

Merui pateiktas Jonavos ligoninės gelbėjimo planas

Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė rajono merui pateikė VšĮ „Jonavos ligoninė" veiklos stabilizavimo priemonių planą. „Darbo grupė siūlo įteikti ligoninės vadovams m...

Rajono tarybai teikiamas 2020 m. biudžeto projektas

Rajono tarybai teikiamas 2020 m. biudžeto projektas

Jonavos rajono savivaldybės tarybai teikiamas 2020 m. rajono biudžeto projektas, kuris šiemet viršija 52 mln. eurų ir yra 2,8 proc. didesnis, nei buvo pernai. Pagal savivaldybės tarybos patvirti...

Geriausio Jonavos rajono projekto jaunimo konkursas

Geriausio Jonavos rajono projekto jaunimo konkursas

Jaunimo ir su juo dirbančios organizacijos kviečiamos dalyvauti Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkurse. Ši tradicija tapusi Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų ...

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „...

Vaikų vizijose Jonava - turinti metro ir vandens batutų parką

Vaikų vizijose Jonava - turinti metro ir vandens batutų parką

Jonavoje įkurtas vandens batutų parkas, kino teatras, botanikos sodas, mieste skraidantys erdvėlaiviai ir robotės, padedančios žmonėms – tai tik kelios idėjos, kaip Jonavą 2027-aisiais įsivaizduoja moksleivi...

Jonavos mokyklose bandomas švediško stalo maitinimo modelis

Jonavos mokyklose bandomas švediško stalo maitinimo modelis 2

Planai maitinti Jonavos rajono moksleivius taikant švediško stalo modelį pamažu virsta kūnu. Nuo rugsėjo 16 dienos keturių rajono mokyklų ugdytiniai gali pasirinkti, koks maistas atsidurs jų lėkštėse. Švediš...

Sudaryta darbo grupė Jonavos ligoninės finansiniam stabilumui užtikrinti

Sudaryta darbo grupė Jonavos ligoninės finansiniam stabilumui užtikrinti

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius potvarkiu sudarė darbo grupę, kuri, dirbdama su VšĮ „Jonavos ligoninė" administracija, parengs planą įstaigos finansiniam stabilumui pasiekti. Darbo gr...

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Jonavos rajono savivaldybėje 2020 m.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Jonavos rajono savivaldybėje 2020 m.

Siekiant, kad finansavimas bendruomeninei veiklai stiprinti pasiektų visas savivaldybes, skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti n...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų pirkimas Jonavos mieste (X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų pirkimas Jonavos mieste (X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Jonaviečiai sprendžia, ar statys skulptūrą miesto įkūrėjai

Jonaviečiai sprendžia, ar statys skulptūrą miesto įkūrėjai 3

Beveik pusė tūkstančio Jonavos rajono gyventojų jau pareiškė savo nuomonę apklausoje, kurioje rajono savivaldybė klausia, ar reikia mieste statyti skulptūrą miesto įkūrėjai Marijai Zabielaitei Kosakovskienei atm...

Savivaldybės sutarė bendradarbiauti: Jonavos ir Kauno rajonų vaikai mokysis kartu

Savivaldybės sutarė bendradarbiauti: Jonavos ir Kauno rajonų vaikai mokysis kartu 2

Jonavos rajono Batėgalos universaliame daugiafunkciame centre ikimokyklinę grupę galės lankyti Kauno rajono gyventojų vaikai. Dėl to pirmadienį sutarė abiejų rajonų merai Mindaugas Sinkevičius ir Valerijus M...

Skelbiamas konkursas savivaldybės gydytojo pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas savivaldybės gydytojo pareigoms užimti

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą savivaldybės gydytojo pareigoms užimti. Skelbimo nr.: 43608 Skelbimo data: 2020-01-31 ...

Ruklos seniūno užmojai pribloškė savivaldybę – prašo policijos pagalbos

Ruklos seniūno užmojai pribloškė savivaldybę – prašo policijos pagalbos 2

Jonavos rajono savivaldybės administracija prašo policijos perimti Ruklos miestelyje sumontuotą didelį kiekį vaizdo kamerų. Paaiškėjus, kad miestelyje vykdytas vaizdo stebėjimas gali pažeisti Bendrąjį duomen...

Balsavę jonaviečiai pritarė miesto įkūrėjos įamžinimui

Balsavę jonaviečiai pritarė miesto įkūrėjos įamžinimui

Antradienį baigėsi visą mėnesį trukusi Jonavos gyventojų apklausa dėl skulptūros miesto įkūrėjai Marijai Zabielaitei Kosakovskienei atminti. Savo nuomonę savivaldybės ...