Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai
LAP 21
2019-11-21 12:51 2019

Nemenko visuomenės susidomėjimo sulaukę būsimi tarybos sprendimai dar ir dabar kaitina aistras. VŠĮ „Jonavos ligoninė“ bei aplinkkelio likimas, bendrovės „Baltasis pyragas“ atleidimas nuo mokesčių, bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymas ir pan. Tad natūralu, kad su nekantrumu laukiama, kokie sprendimai bus priimti. 

Šiandien, lapkričio 21 d., 13 val. vyks aštuntasis rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Supažindiname su šio posėdžio darbotvarke:

 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
 2. Dėl rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
 3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo
 4. Dėl UAB „Baltasis pyragas” atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių
 5. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio
 6. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1TS – 6 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS-188 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo
 8. Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 9. Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo
 10. Dėl Jonavos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 11. Dėl Mokinių priėmimo į Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo
 12. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-267 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo
 13. Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1. uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ įgyvendinimo priemonę 04.1.1.-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“
 14. Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų patvirtinimo
 15. Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 16. Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
 17. Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
 18. Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projektų, įgyvendinamų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“
 19. Dėl siūlomų atnaujinti daugiabučių namų įtraukimo į Jonavos rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą
 20. Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių parkų ir skverų sąrašo patvirtinimo
 21. Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Lukošiškių gyvenamosios vietovės gatvei
 22. Dėl Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Barborlaukio gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo
 23. Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Šilų sen., Praulių gyvenamosios vietovės akligatviams
 24. Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Jonavos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo
 25. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. 1TS-292 „Dėl vienkartinio bilieto slidinėti žiemos kalnų sporto komplekse kainos nustatymo“ 1, 2 punktų pripažinimo netekusiais galios
 26. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 1TS – 0286 „Dėl juridinio asmens dalyvio teisių įgyvendinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pripažinimo netekusiu galios
 27. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio
 28. Dėl savivaldybės būsto pardavimo
 29. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos paslaugos“
 30. Dėl žemės ploto, esančio Jonavos r., Žeimių sen., Juškonių k. Draugystės g., pripažinimo reikalingu visuomenės reikmėms
 31. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono priešgaisrinei tarnybai
 32. Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui
 33. Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ patikėjimo teise valdomo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
 34. Dėl Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
 35. Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo
 36. Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 37. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją
 38. Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos

                                                                                                                                     

Video

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai

Panašūs straipsniai

Opozicija siūlo branginti atliekų išvežimą sodininkams?

Opozicija siūlo branginti atliekų išvežimą sodininkams? 3

Jonavos rajono savivaldybės tarybos opozicijos atstovas Gintautas Brukas teikia tarybai alternatyvų sprendimo projektą dėl Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo. Tarybos daugumos atstovų teigimu, ...

Rajono tarybai teikiamas 2020 m. biudžeto projektas

Rajono tarybai teikiamas 2020 m. biudžeto projektas

Jonavos rajono savivaldybės tarybai teikiamas 2020 m. rajono biudžeto projektas, kuris šiemet viršija 52 mln. eurų ir yra 2,8 proc. didesnis, nei buvo pernai. Pagal savivaldybės tarybos patvirti...

Geriausio Jonavos rajono projekto jaunimo konkursas

Geriausio Jonavos rajono projekto jaunimo konkursas

Jaunimo ir su juo dirbančios organizacijos kviečiamos dalyvauti Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkurse. Ši tradicija tapusi Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų ...

Skelbiami geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkurso rezultatai

Skelbiami geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkurso rezultatai 1

Šių metų kovo mėnesį vykęs Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos iniciatyva organizuotas Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkursas  galutinai pasibaigė. Skelbiami n...

Sudarytas preliminarus nenaudojamų, apleistų ar netinkamai naudojamų žemės sklypų sąrašas

Sudarytas preliminarus nenaudojamų, apleistų ar netinkamai naudojamų žemės sklypų sąrašas

Informuojame, kad vadovaudamasi 2019 m. gruodžio 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-253 patvirtintu ,,Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Jonavos rajono savivaldybės ...

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „...

Pakartotinis kvietimas Ruklos seniūnijos pareiškėjams teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Pakartotinis kvietimas Ruklos seniūnijos pareiškėjams teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia Ruklos seniūnijos pareiškėjus teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano...

Netekome knygnešio J. Bielinio anūko, buvusio Jonavos rajono tarybos nario Jurgio Algirdo Bielinio - Bieliako

Netekome knygnešio J. Bielinio anūko, buvusio Jonavos rajono tarybos nario Jurgio Algirdo Bielinio - Bieliako 3

Balandžio 21 dieną, eidamas 87 metus, mirė Jurgis Algirdas Bielinis-Bieliakas, knygnešio Jurgio Bielinio anūkas, inžinierius ir išradėjas, kraštotyrininkas, Lietuvos politinis veikėjas, apie tris dešimtmečius gy...

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Jonavos rajono savivaldybėje 2020 m.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Jonavos rajono savivaldybėje 2020 m.

Siekiant, kad finansavimas bendruomeninei veiklai stiprinti pasiektų visas savivaldybes, skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti n...

Konkursas Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,33).  Direktorius ...

Konkursas Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti

Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12,73)....

Konkursas Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti

Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,17).  Direkto...

Konkursas Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,64).  Direktorius privalo:...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (XI pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (XI pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Darbą pradėjo Jonavos verslo taryba

Darbą pradėjo Jonavos verslo taryba

Jonavos rajono savivaldybėje pirmą kartą posėdžiavusi Jonavos verslo taryba savo pirmininku dvejų metų kadencijai išsirinko Tomą Krejarą, UAB „Achempak" direktorių. Jo pavaduotoja tapo savivaldybės mero patarėja...