Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai
LAP 21
2019-11-21 11:51 2019

Nemenko visuomenės susidomėjimo sulaukę būsimi tarybos sprendimai dar ir dabar kaitina aistras. VŠĮ „Jonavos ligoninė“ bei aplinkkelio likimas, bendrovės „Baltasis pyragas“ atleidimas nuo mokesčių, bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymas ir pan. Tad natūralu, kad su nekantrumu laukiama, kokie sprendimai bus priimti. 

Šiandien, lapkričio 21 d., 13 val. vyks aštuntasis rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Supažindiname su šio posėdžio darbotvarke:

 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
 2. Dėl rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
 3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo
 4. Dėl UAB „Baltasis pyragas” atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių
 5. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio
 6. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1TS – 6 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS-188 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo
 8. Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 9. Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo
 10. Dėl Jonavos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 11. Dėl Mokinių priėmimo į Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo
 12. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-267 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo
 13. Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1. uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ įgyvendinimo priemonę 04.1.1.-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“
 14. Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų patvirtinimo
 15. Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 16. Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
 17. Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
 18. Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projektų, įgyvendinamų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“
 19. Dėl siūlomų atnaujinti daugiabučių namų įtraukimo į Jonavos rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą
 20. Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių parkų ir skverų sąrašo patvirtinimo
 21. Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Lukošiškių gyvenamosios vietovės gatvei
 22. Dėl Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Barborlaukio gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo
 23. Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Šilų sen., Praulių gyvenamosios vietovės akligatviams
 24. Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Jonavos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo
 25. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. 1TS-292 „Dėl vienkartinio bilieto slidinėti žiemos kalnų sporto komplekse kainos nustatymo“ 1, 2 punktų pripažinimo netekusiais galios
 26. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 1TS – 0286 „Dėl juridinio asmens dalyvio teisių įgyvendinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pripažinimo netekusiu galios
 27. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio
 28. Dėl savivaldybės būsto pardavimo
 29. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos paslaugos“
 30. Dėl žemės ploto, esančio Jonavos r., Žeimių sen., Juškonių k. Draugystės g., pripažinimo reikalingu visuomenės reikmėms
 31. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono priešgaisrinei tarnybai
 32. Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui
 33. Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ patikėjimo teise valdomo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
 34. Dėl Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
 35. Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo
 36. Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 37. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją
 38. Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos

                                                                                                                                     

Video

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai

Panašūs straipsniai

Sudaryta darbo grupė Jonavos ligoninės finansiniam stabilumui užtikrinti

Sudaryta darbo grupė Jonavos ligoninės finansiniam stabilumui užtikrinti

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius potvarkiu sudarė darbo grupę, kuri, dirbdama su VšĮ „Jonavos ligoninė" administracija, parengs planą įstaigos finansiniam stabilumui pasiekti. Darbo gr...

Merui pateiktas Jonavos ligoninės gelbėjimo planas

Merui pateiktas Jonavos ligoninės gelbėjimo planas

Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė rajono merui pateikė VšĮ „Jonavos ligoninė" veiklos stabilizavimo priemonių planą. „Darbo grupė siūlo įteikti ligoninės vadovams m...

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitima...

Vaizdo stebėjimą Jonavoje ir Rukloje vykdys policija

Vaizdo stebėjimą Jonavoje ir Rukloje vykdys policija

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį susitiko su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininko pareigas laikinai einančiu Elanu Jablonsku, viršininko pava...

Rajono vadovai pasveikino socialinius darbuotojus

Rajono vadovai pasveikino socialinius darbuotojus

Jonavos rajono savivaldybės vadovai penktadienį, rugsėjo 27 d., visus rajono socialinius darbuotojus pasveikino su Tarptautine socialinio darbuotojo diena. Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius, mer...

Stabdo darbus Jonavos centriniame stadione

Stabdo darbus Jonavos centriniame stadione

UAB „Active Construction Management“ (pavadinimą pakeitusi UAB „Irdaiva") informavo Jonavos rajono savivaldybę, kad stabdo Centrinio miesto stadiono tribūnų statybos ir stadiono kapitalinio remonto darbus. B...

Skelbiamas konkursas Turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

  Skelbimo Nr.: 42143 Skelbimo data: 2019-08-14 ...

Jonavoje vyko ūkininkų protesto akcija

Jonavoje vyko ūkininkų protesto akcija

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius priėmė rajono ūkininkų reikalavimus Vyriausybei, kuriuos šie įteikė protesto akcijos metu. Rajono meras padėkojo ūkininkams už taikią ir drausmingą akc...

Skelbiamas kasmetinis P. Dovalgos premijos skyrimo konkursas

Skelbiamas kasmetinis P. Dovalgos premijos skyrimo konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Prano Dovalgos premijai gauti. Premija skiriama už lietuvių ar čekų kalba per pastaruosius 5 metus publikuotą literatūrinį kūrinį, fil...

Savivaldybės sutarė bendradarbiauti: Jonavos ir Kauno rajonų vaikai mokysis kartu

Savivaldybės sutarė bendradarbiauti: Jonavos ir Kauno rajonų vaikai mokysis kartu 1

Jonavos rajono Batėgalos universaliame daugiafunkciame centre ikimokyklinę grupę galės lankyti Kauno rajono gyventojų vaikai. Dėl to pirmadienį sutarė abiejų rajonų merai Mindaugas Sinkevičius ir Valerijus M...

 Išrinkime gražiausią mokinių piešinį/viziją ,,Jonava 2027“

Išrinkime gražiausią mokinių piešinį/viziją ,,Jonava 2027“

Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – JRSA) rengia naują ilgalaikį Jonavos rajono strateginį planavimo dokumentą – Jonavos rajono strateginį plėtros planą iki 2027 m. Siekdama kuo didesnės bendruo...

P. Dovalgos premija įteikta režisieriui Justinui Lingiui

P. Dovalgos premija įteikta režisieriui Justinui Lingiui

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje ketvirtadienį Prano Dovalgos premija įteikta istorinių – kultūrinių laidų režisieriui Justinui Lingiui už televizijos laidų ciklą „Nežinoma Čekijos Lietuva"....

Jonaviečiai sprendžia, ar statys skulptūrą miesto įkūrėjai

Jonaviečiai sprendžia, ar statys skulptūrą miesto įkūrėjai 3

Beveik pusė tūkstančio Jonavos rajono gyventojų jau pareiškė savo nuomonę apklausoje, kurioje rajono savivaldybė klausia, ar reikia mieste statyti skulptūrą miesto įkūrėjai Marijai Zabielaitei Kosakovskienei atm...

Jonavos savivaldybė - žaidynių nugalėtoja

Jonavos savivaldybė - žaidynių nugalėtoja

Jonavos rajono savivaldybės komanda iškovojo pirmąją vietą Kauno regiono savivaldybių administracijų darbuotojų ir politikų pramoginėse sporto žaidynėse. Trečiosios tokios žaidynės šeštadienį vyko Prienuose....

Išrinkite gražiausią Kalėdinių eglučių miestelio eglutę!

Išrinkite gražiausią Kalėdinių eglučių miestelio eglutę!

Atnaujintame Jonavos miesto parke šiemet pirmą kartą atidarytas unikalus Kalėdinių eglučių miestelis. Į rajono mero kvietimą kurti originalias eglutes atsiliepė jau per 50 rajono įstaigų ir įmon...

Paskirstytos lėšos finansuoti bendruomeninių organizacijų 2019 m. projektus pagal priemonę 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paskirstytos lėšos finansuoti bendruomeninių organizacijų 2019 m. projektus pagal priemonę 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės toliau – Priemonė) „Remti bend...