Kas esi tu? –Lietuvis. - Tavo ženklas? - Baltas Vytis

Kas esi tu? –Lietuvis. - Tavo ženklas? - Baltas Vytis
VAS 15
2018-02-15 21:12 2018

„Kas esi tu? –Lietuvis. - Tavo ženklas? - Baltas Vytis. - Kur gimei tu? - Lietuvoj. - Kas ji tau? - Šalis gimtoji. - Kas tėvai? - Jie darbštuoliai. - Tai nesi tu prašalietis? - Ne, aš - Lietuvos pilietis.“ - po Lietuvos respublikos himno nuskambėjo  Jaunučių choro grupės ( Vad. D. Asadauskaitė) atsakymai.

Bendrystės vakarą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečui, renginio vedantysis Jonas Andriulevičius (J.Miščiukaitės meno mokyklos Teatro sk. vedėjas, mokytojas ekspertas) ragino  pradėti galvojant apie gėrį ir grožį.

„Mielieji, nepašykštėkime  sau ir Lietuvai gerų žodžių - meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse, dalinkimės dvasios šviesa!”, - į susirinkusius kreipėsi J. Andriulevičius.

Į šį kvietimą atsiliepė mokytojai, kurie susirinkusiems svečiams, bendruomenės nariams skyrė lauktus sveikinimo žodžius.

„Mano ir Tavo Lietuva - tai mes. Mes visi. Kokie mes - tokia ir Lietuva. Ji - žmonių kūrinys.  Ji - mūsų augintinė. Todėl privalome ją kurti kartu, pasitikėdami vieni kitais, linkėdami sveikatos, gausos, bendrystės, meilės, saugumo. Ramybė mūsų namams!“

„Tėvyne alsuoja žmogaus dvasia, ir tėvynė alsuoja žmogumi. Ji užtvindo sielą, o žmogus įsilieja į tėvynę ir ją įprasmina. Lyg didis slėpinys iškyla tėvynė. Pasaulis be tėvynės – tarsi lengvai ir greitai perskaitomas puslapis. O norėdamas suvokti tėvynės esmę, turi išmokti ramiai susikaupti savyje. Tik tuomet sieloje tyliai suskambės: tėvynė yra mūsų minčių pradžia ir esmė, slaptinga žmogaus palaima. Todėl tėvynė dar yra užduotis ir pareiga.“

„Laisvė nevaržo, nevergia kito žmogaus esmės. Priešingai ją žadina ir stiprina, suvaldo kito žmogaus pažmoniškas jėgas. Būkite tokie geri, Mielieji, ir būkite tokie išmintingi, ir pasistenkite būti laisvi, pasistenkite tuo būdu, kaip šičia aiškinta! Tada suprasite tai, kas yra laisvė. Nėra laisvės, kur vyrauja pažmoniškos jėgos, būtent kūno reikmenės, geiduliai – ūpai- aistros ir su jomis susijusios mintys. Laisvė yra galimumas esmingam būti, galimumas žmoniškajai esmei apsireikšti. Vydūnas

„Dirbdamas pašvęsk visą žmogų savo darbui. Neatsižvelk į tai, ar jis tau pelno atneš, ar žmonės tave pagirs ir parems! Supratęs, kad jis yra būtinas, jausdamas jo reikalingumą visos tautos labui, vykinki jį, jam skirdamas visas savo jėgas, pačias švenčiausias ir kilniausias, būtent dvasios ir sielos! Vydūnas

„Menko supratimo žmonėms atrodo, kad laisvė priklauso tik nuo jų norų. Tačiau kad ir kiti žmonės gali reikalauti sau atitinkamos laisvės, jiems nė motais. Laisvei reikia priaugti, prinokti. O tai įvyksta darant visa, kas augina supratimą apie laisvę. Yra sena išmintis, kuri rodo kelią į laisvę: Visa, ko norite, kad žmonės jums darytų, jūs jiems darykite (Lk 6,31). Arba: Nedarykite kitiems to, ko nenorite, kad jums būtų daroma. Tai yra tikriausias būdas supratimui apie laisvę įgyti, nes taip gyvendami žmonės elgtųsi žmoniškai. Jei žmonės iki galo įsigilintų į savo veiksmus ir jų pasekmes sau ir kitiems, pagaliau išsirutuliotų tikrasis laisvės supratimas. Vydūnas.“

„Didžiausias tautos turtas - jos laisvė, nepriklausomybė. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Vasario 16 dienos aktas yra mums ypatingai brangus ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet, kad tai yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris, kaip matome, pasiekė tikslą” - taip pasakė Aleksandras Stulginskis - Lietuvos Tarybos narys, vėliau – antrasis Lietuvos prezidentas.“

„Visi mes norime būti gražūs. Norime, kad ir mūsų Tėvynė Lietuva būtų graži, todėl turime kiekvienas surasti tokią veiklos sritį, kurioje galėtume lengviau atsiskleisti kaip grožio ir gėrio kūrėjai. Tik gražus savo siela, blaivus žmogus gali gražinti Lietuvą. O pradėti reikia nuo savo tėviškės kampelio, upelio, takelio. Kazimieras Vasiliauskas.

„M. K. Čiurlionio ir S. Kymantaitės laiškai liudija, kiek daug gali nuveikti žmonės, padėdami vienas kitam, ranka rankon žengdami keliu, kurį M. K. Čiurlionis nusakė paprastais vilties žodžiais: „Dirbsime, tikėdami geresne žmonijos ateitimi, tikėdami savimi, kad pridėsime nors po vieną plytelę prie rūmo, šimtais amžių statomo.“

„Ir galbūt tada ateis palaimingas laikas, kai mums nebereikės kurti dirbtinių šalies įvaizdžių ir paskui dėl jų raudonuoti prieš visą pasaulį. Juk mūsų Tėvynė – ne įvaizdžių šalis. Ji žydi kaip pasaulio medis, savo šaknimis, kamienu ir lapija jungdama visas laiko formas. Ji priglobs kiekvieną, parlėkusį atsigerti gyvybės vandens – ir kai pūgos sius, ir kai pavasaris skleisis, ir kai rudenio lapai išteš. Tai tu, mano Tėvyne, žėri balandžio sniege ir šnari rugio želmeny. Tu, švelnioji lakštingala, giedi man senąja upių kalba, kurioje sutardami ataidi daugybė įvairių balsų. R.Šerelytė

„Minėdami tautos motiną ir jos vargus - vargelius, mes sustojame prieš jos meile šviečiantį veidą ir tikime, kad tol, kol lietuvė motina bus lietuvė, mūsų tauta nematys mirties. Tačiau vargas tautai, jei jos motina suabejos savo didingoje pareigoje ir sustos norėti to, kas jai lig šiol buvo paties Dievo skirta: turėti dukterų ir išsiauklėti sūnus, mokančius įvertinti savo motinos ir sesės tautietės auką didesnei mūsų tautos garbei ir pergalei. Todėl prašome iš širdies — lietuve, pasilik savo vietoje ir budėk tautos gyvybės sargyboje, nes be tavęs ji mirs, o per tave prisikels. Tavo vardas lai būnie šviesus per amžius. Šatrijos Ragana

„Vieno šimtmečio pabaiga patvirtina kito pradžią.  Tai reiškia atsinaujinimą. Nesistenkite kasdien namo ar į darbą vykti tuo pačiu keliu. Neskaitykite tų pačių įkyrėjusių laikraščių. Nešnekėkite apie tuos pačius nusibodusius dalykus. Venkite klišių aptardami kasdienius reikalus. Įsigykite naujų draugų. Susiraskite po naują bičiulį. Tu žinai, kaip stipriai mums reikalinga draugystė. Būkime verti šios paties nuostabiausios ir trapiausios Lemties Dovanos.“

Šventinio renginio metu susirinkusiems svečiams koncertinę programą dovanojo Kėdainių Šviesiosios gimnazijos vokalinis ansamblis; Jaunučių choro grupė ( Mokyt. D. Asadauskaitė. Koncertm. A. Juškevičienė); Luknė Jurevičiūtė 3 klasė, smuikas (Mokyt. V.Verikienė. Koncertm. L.Ragožina); Smiltė Petrošiūtė 2 klasė, violončelė ( Mokyt. R.Razmienė. Koncertm. L.Ragožina); Greta Malinauskaitė 3 klasė, gitara (Mokyt. P. Beniulis); Ervinas Orlovas 7 klasė, fortepijonas (Mokyt. L. Žiegienė.); Gabrielė Dobrovolskytė 3 klasė, violončelė (Mokyt. R. Razmienė); Paulius Grigoravičius TU 2 metai (Mokyt. K. Janušaitis); Vanesa Sakalauskaitė  MM 2 metai, gitara, Vidas Kraujutis MM 2 metai gitara; Žygimantas Simovičius TU 2 metai birbynė, Rimvydas Naruševičius MM 1 metai, būgnelis; A. Žobinas (Mokyt. P. Beniulis, N. Murauskas, V. Antanavičius); Žygimantas Simovičius TU 2 metai, birbynė (Mokyt. N. Murauskas. Koncertm. L. Ragožina); Julija Rockina 6 klasė, fortepijonas (Mokyt. R. Balienė); Aneta Ulachovičiūtė 7 klasė, smuikas (Mokyt. V. Draskinienė); Choreografijos skyriaus 2 klasės ugdytiniai (Choreogr. L. Kisielienė); Tautinės muzikos ir šokių ansamblio „Ratilėlis“. Jaunuolių šokių grupė „Pašaipinė“; Akordeonininkų orkestras (Mokyt. L. Rockina); Styginių instrumentų orkestras (Mokyt. D. Rimkutė); Vokalinis ansamblis.

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Kokių spalvų vengti miegamajame?

Kokių spalvų vengti miegamajame?

Spalvų pasirinkimas miegamajame – itin atsakinga užduotis. Ne tik todėl, kad jos lemia interjero įvaizdį, bet ir gali turėti įtakos mūsų nuotaikai. Svajojate apie raminančią ir atsipalaiduoti leidžiančią aplinką...

„Kantar“ tyrimas: kone kas antrą šeimą palietusi emigracija, penktadalis – apie ją mąsto

„Kantar“ tyrimas: kone kas antrą šeimą palietusi emigracija, penktadalis – apie ją mąsto

Kone kas antrą šeimą yra palietusi emigracija, tačiau tik ketvirtadalis visuomenės laiko ją teigiamu reiškiniu, rodo „Kantar“ tyrimas. Penktadalis gyventojų svarsto apie emigraciją, tiesa, daugiausia – laiki...

„Šauktiniai“ ir tuo patenkinti: jaunų kariuomenės inžinierių pasakojimas apie pirmuosius žingsnius kariuomenėje, apie iššūkius ir apie ką karys dažniausiai galvoja apkasuose

„Šauktiniai“ ir tuo patenkinti: jaunų kariuomenės inžinierių pasakojimas apie pirmuosius žingsnius kariuomenėje, apie iššūkius ir apie ką karys dažniausiai galvoja apkasuose

„Šauktiniai“ ir tuo patenkinti: jaunų kariuomenės inžinierių pasakojimas apie pirmuosius žingsnius kariuomenėje, apie iššūkius ir apie ką karys dažniausiai galvoja apkasuose...

Advokatė pataria, kaip užtikrinti sklandų darbuotojų grįžimą į biurus

Advokatė pataria, kaip užtikrinti sklandų darbuotojų grįžimą į biurus 1

Vis labiau švelninant karantino ribojimus, darbdaviai ir darbuotojai pradeda kalbėti apie tai, kad galbūt jau laikas grįžti į biurus. Vyriausybė rekomenduoja neskubėti to daryti, jei nėra būtinybės. Panašios...

   „Pagalbos vaikams linijos“ konsultantė: skambučių dėl patyčių nemažėja

„Pagalbos vaikams linijos“ konsultantė: skambučių dėl patyčių nemažėja

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje veikianti „Pagalbos vaikams linija“ (PVL) neretai sulaukia skambučių dėl vaikų patiriamų patyčių. Linijos konsultantė Anastasija sako, kad tokių skambu...

Unikalieji Skaruliai: Jonava, senesnė už Jonavą

Unikalieji Skaruliai: Jonava, senesnė už Jonavą

Yra vietų, kuriuose privalai apsilankyti. Ne todėl, kad užsidėtum eilinį pliusą – buvau ten – ir paskelbtum apie tai socialiniuose tinkluose. Todėl, kad šaukia pasąmonė. Tą šauksmą išgirdau prieš daugiau nei...

Humoristo M. Bartuševičiaus senelis ragina neįsileisti anūkų: „Sakykite, kad pametėte raktą, pinigų ledams duosite kitą kartą“

Humoristo M. Bartuševičiaus senelis ragina neįsileisti anūkų: „Sakykite, kad pametėte raktą, pinigų ledams duosite kitą kartą“

Karantinas yra psichologinis išbandymas visiems šalies gyventojams, tačiau sunkiausia šiuo metu yra senjorams. Dėl to daugelis jų nesilaiko karantino sąlygų ir varsto prekybos centr...

Profesionalus pokalbis su vaiku padeda atverti ilgai slėptą tiesą

Profesionalus pokalbis su vaiku padeda atverti ilgai slėptą tiesą

Vaiko nuomonė lemiama nustatant gyvenamąją vietą, bendravimo su besiskiriančiais tėvais tvarką, imantis veiksmų dėl galimo smurto arba prievartos ir kt. Ner...

Savanorystė „influencerių“ eroje: ar jaunimas dar nori skirti savo laiką pagalbai kitiems?

Savanorystė „influencerių“ eroje: ar jaunimas dar nori skirti savo laiką pagalbai kitiems?

Naujausiais Statistikos departamento duomenimis, net 93,2 proc. 16-29 m. amžiaus jaunuolių Lietuvoje bendrauja socialiniuose tinkluose – daugiau nei bet kuri kita amžiaus grupė. Daugelis jaunų žmonių apskrit...

Melagienos apie koronavirusą neaplenkia ir jonaviečių: specialistai ragina atsakingai rinktis informacijos šaltinius

Melagienos apie koronavirusą neaplenkia ir jonaviečių: specialistai ragina atsakingai rinktis informacijos šaltinius

Apie tai, kad internete vis pasirodo melagingi, klaidinantys įrašai, kurie yra susiję su koronavirusu, specialistai praneša nuolat. Nepaisant to, dalis gyventojų nelinkę atsižvelgti į pastarųjų pastebėjimus ...

Pandemija gali sumažinti perdirbamų plastiko atliekų kiekį

Pandemija gali sumažinti perdirbamų plastiko atliekų kiekį

Plastikas vaidina svarbų vaidmenį saugant žmones COVID-19 pandemijos metu. Tačiau padidėjęs vienkartinio naudojimo plastiko gaminių poveikis aplinkai bus ilgalaikis, jis grasina sustabd...

Jonaviečiui už puikius akademinius rezultatus – LR Prezidentų stipendija

Jonaviečiui už puikius akademinius rezultatus – LR Prezidentų stipendija

Šiemet Lietuvos mokslų akademija, atlikusi pretendentų atranką, pasiūlė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai vardines Prezidentų stipendijas skirti 29 studentams, pasižymėjusiems puikiais akademiniais rez...

Nuo spūsčių iki gamtos stichijų padarinių: kas išspręs šiuolaikinių miestų problemas?

Nuo spūsčių iki gamtos stichijų padarinių: kas išspręs šiuolaikinių miestų problemas?

Šiandien miestuose gyvena per 50 proc. pasaulio gyventojų. Skaičiuojama, kad 2050-aisiais šis rodiklis išaugs iki 75 procentų. Lietuva jau artėja prie šių skaičių – statistikos departamento duomenimis, 2019 ...

Gydytoja tapti nuo vaikystės svajojusios Žemynos regėjimą išsaugojo donoras

Gydytoja tapti nuo vaikystės svajojusios Žemynos regėjimą išsaugojo donoras

Nacionalinis transplantacijos biuras dėkoja žmonėms, kurie sutinka papasakoti savo sėkmės istoriją, kai transplantacija pakeitė jų gyvenimą. Žemyna šiuo metu sėkmingai medicinos mokslus studijuo...

Jonavoje - bagažinių turgus: mainykis, derėkis ir atrask

Jonavoje - bagažinių turgus: mainykis, derėkis ir atrask

Šiltojo sezono metu, kiekvieną sekmadienį, nuo 9 iki 14 valandos Ūkininkų turgaus vietoje jonaviečių lauks bagažinių turgus. Pastarojo organizatoriai kviečia pasikrauti pilną automobilio bagažinę jums nebere...

PSO apie paauglių sveikatą: gyvensena šiek tiek prastėja, o patyčios dar nesitraukia

PSO apie paauglių sveikatą: gyvensena šiek tiek prastėja, o patyčios dar nesitraukia

Lietuvos moksleiviai patenkinti savo gyvenimu, tačiau daugėja irzlumo ir nervingumo. Taip pat Lietuvai vis dar sunkiai sekasi kovoti su paauglių patyčiomis, kurios gana silpnai mažėja. Nors per pastaruosius ...