Keisis vaiko priežiūros atostogų tvarka: lygių galimybių kontrolierė siūlo lankstesnį kelią

Keisis vaiko priežiūros atostogų tvarka: lygių galimybių kontrolierė siūlo lankstesnį kelią
LIE 20
2020-07-20 10:07 2020

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė dvi alternatyvas, kaip galėtų būti įgyvendinta ES direktyva, numatanti 2 mėnesių neperleidžiamą vaiko priežiūros laikotarpį abiems tėvams. Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė tvirtina, kad siūlomiems ministerijos sprendimams trūksta lankstumo, o jų įgyvendinimui – tinkamo pasirengimo.

Ne prievarta, o galimybė

ES direktyva dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros priimta siekiant paskatinti moteris ir vyrus lygiau dalintis vaikų priežiūros pareigomis, įtraukti vyrus į šeimos gyvenimą, skatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje, tuo pačiu mažinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį. Šiam tikslui direktyvoje numatomos minimalios tėvystės atostogas gimus vaikui, vaiko priežiūros atostogos, prižiūrinčio asmens atostogos šeimos nario slaugymui, lanksčių darbo sąlygų principai. Kadangi daugeliu atveju Lietuvoje taikomi standartai yra didesni nei numatyti direktyvoje, Lietuvai labiausiai aktuali vaiko priežiūrai skirtų 2 neperleidžiamų mėnesių naujovė.

Pagal pirmą ministerijos siūlomą šios naujovės įgyvendinimo modelį, apmokamų vaiko priežiūros atostogų trukmė būtų 24 mėn., iš kurių 2 mėn. būtų rezervuoti tik mamai, o kiti 2 mėn. – tik tėčiui. Likusiu atostogų laiku šeima galėtų dalintis savo nuožiūra. Jei, pavyzdžiui, tėtis nuspręstų atsisakyti eiti 2 mėn. vaiko priežiūros atostogų, šio laikotarpio nebūtų galima perleisti mamai. Tokiu atveju vaiko priežiūros atostogos truktų ne 24 mėn., o 22 mėn.

Pagal antrąjį modelį, apmokamos vaiko priežiūros atostogos galėtų tęstis iki 18 mėn., iš kurių 2 mėn. laikotarpio nebūtų galima perleisti nei mamai, nei tėčiui. Jei šios galimybės kuris nors atsisakytų – vaiko priežiūros atostogų trukmė būtų 16 mėn. Nuostata dėl neperleidžiamų vaiko priežiūros mėnesių nebus taikoma tais atvejais, kai vaikas turi tik vieną iš tėvų, tokiais atvejais jis vienintelis galės pasinaudoti visais vaiko priežiūros mėnesiais be išimčių.

Nors žiniasklaidoje nuskambėjo, kad taip rengiamasi priversti tėčius eiti vaiko priežiūros atostogų prieš jų valią, kontrolierė A. Skardžiuvienė tikina, kad prievolės nenumato nei direktyva, nei ministerija. „Tėčiai abiem siūlomais atvejais galės rinktis: išeiti 2 mėn. vaiko priežiūros atostogų, ar neišeiti. Tėčiai turės visas teises nuspręsti patys. Neperleidžiamas laikotarpis yra ne prievarta, o vertinga galimybė pabūti su vaiku, jį prižiūrėti, išmokti juo rūpintis, užmegzti ryšį“ – tvirtina A. Skardžiuvienė.

Kontrolierė įžvelgia diskriminacijos riziką

Įvertinusi ministerijos planus, kontrolierė atkreipė dėmesį į praktines problemas, kurios gali kilti įgyvendinant direktyvą. Abejose alternatyvose numatoma, kad vienam iš tėvų sutikus prižiūrėti vaiką neperleidžiamu 2 mėnesių laikotarpiu, šiuo metu išmoka būtų mokama jam, o kitas tėvas arba grįžtų dirbti, arba galėtų likti vaiko priežiūros atostogose, bet be išmokos.

„Kadangi šiuo 2 mėnesių laikotarpiu būtų galima pasinaudoti bet kuriuo vaiko priežiūros atostogų metu, lieka neaišku, kaip bus užtikrinamos, pavyzdžiui, viduryje vaiko priežiūros atostogų 2 mėnesiams į darbą grįžusių darbuotojų teisės. Manytina, kad asmenys, grįžtantys į darbą šiam trumpam laikotarpiui ir po jo vėl pasitraukiantys į vaiko priežiūros atostogas, gali susidurti su diskriminacijos rizika, darbo sąlygų pabloginimu, spaudimu iš darbdavio negrįžti į darbą šiam laikotarpiui dėl per sudėtingų administracinių aplinkybių (pavyzdžiui, kai jau yra priimtas kitas darbuotojas, dirbantis vietoje išėjusio vaiko priežiūros atostogų)“ – teigia A. Skardžiuvienė.

Todėl, jos teigimu, būtų tikslinga įvertinti visus galimus neperleidžiamo laikotarpio panaudojimo variantus ir detalizuoti, kaip bus užtikrintas pasinaudojimas šia teise, išvengiant nepalankių pasekmių tėvams darbovietėse.

Siūlo galimybę neperleidžiamą laikotarpį pasiimti dalimis

Direktyvoje nurodoma užtikrinti, kad darbuotojai turėtų teisę prašyti suteikti vaiko priežiūros atostogas lanksčiais būdais, pavyzdžiui, visą arba ne visą darbo dieną, pakaitomis, tam tikrą skaičių viena po kitos einančių atostogų savaičių, kurias skirtų darbo laikotarpiai, ar kitais lanksčiais būdais.

Kontrolierės vertinimu, šiuo metu ministerijos pasiūlytos dvi alternatyvos nenumato vaiko priežiūros atostogų (įskaitant neperleidžiamą laikotarpį) panaudojimo lanksčiais būdais, todėl tai gali apsunkinti darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimų derinimą bei sėkmingą tėvų sugrįžimą į darbo rinką.

„Manau, kad reiktų užtikrinti tėvų teisę prašyti pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis ir ypač neperleidžiamu laikotarpiu lanksčiai, pavyzdžiui, suteikiant galimybę neperleidžiamą laikotarpį prašyti pasiimti dalimis (dvejomis dalimis po du mėnesius, keturiomis dalimis po dvi savaites ar pan.). Jei būtų lankstesnės galimybės pasinaudoti šiomis atostogomis, išspręstume dilemą ir tų tėčių ir mamų, kurie nori būti su vaikais, bet dėl savo darbo pobūdžio (pvz., individualios veiklos) negali tiesiog pasitraukti iš darbo visiems dviems mėnesiams“ – siūlo A. Skardžiuvienė.

Svarbu užtikrinti lopšelių ir darželių prieinamumą

Direktyvoje taip pat akcentuojama, kad valstybės turėtų atsižvelgti į tai, kad sėkmingas tėvų grįžimas į darbo vietą taip pat priklauso nuo kitų priemonių, pavyzdžiui, prieinamų ir įperkamų vaiko priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų. Kontrolierės teigimu, įvedant 24 mėnesių, o ypač 18 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogas, svarbu užtikrinti, kad joms pasibaigus tėvai turėtų galimybę iškart gauti kokybiškas ir prieinamas vaiko priežiūros paslaugas, t. y. pasinaudoti vaikų darželiais ir lopšeliais.

Šiuo metu Lietuva yra tarp tų šalių, kurios nėra pasiekusios Barselonos susitarimo tikslų, kurių pirmasis yra pasiekti, kad 33 proc. vaikų iki 3 metų gautų formalias vaiko priežiūros paslaugas: 2018 m. tokių vaikų Lietuvoje buvo 20,8 proc.

„Todėl būtų tikslinga įvertinti vaiko priežiūros paslaugų poreikį ir prieinamumą Lietuvoje ir užtikrinti, kad vaiko priežiūros paslaugų sistema būtų suderinta su priežiūros atostogų trukme, kad abu tėvai po jų galėtų sėkmingai įsilieti į darbo rinką“ – pabrėžia kontrolierė.

Asociatyvi pixabay.com nuotr.

Panašūs straipsniai

Vyresnio amžiaus žmonėms taikomi karantino ribojimai gali virsti diskriminacija

Vyresnio amžiaus žmonėms taikomi karantino ribojimai gali virsti diskriminacija

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gaunant vis daugiau kreipimųsi dėl vyresnio amžiaus žmonėms taikomų suvaržymų karantino metu, kontrolierė Agneta Skardžiuvienė perspėja, kad tai gali būti laikoma dis...

Protezų kompensavimo tvarka pažeidžia vyresnių pacientų teises

Protezų kompensavimo tvarka pažeidžia vyresnių pacientų teises 1

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė konstatavo, kad klubo sąnario protezų kompensavimo tvarka diskriminuoja vyresnius nei 65 metų amžiaus pacientus. Keisdami klubo sąnarius, gydytoj...

Nepanaudotos kasmetinės atostogos po 2020 metų liepos 1 dienos

Nepanaudotos kasmetinės atostogos po 2020 metų liepos 1 dienos

Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statu...

Žeminantys politikų pasisakymai: kam galima apie juos pranešti?

Žeminantys politikų pasisakymai: kam galima apie juos pranešti?

Artėjant Seimo rinkimams, politikų elgesys bei pasisakymai stebimi tarsi su padidinamuoju stiklu. Nors Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ...

Svarbu žinoti – kasmetinės atostogos po prastovos

Svarbu žinoti – kasmetinės atostogos po prastovos

Koronaviruso grėsmės sukelta situacija ir šalyje įvestas karantinas sąlygojo pasikeitimus darbo santykiuose. Karantinas bei prastovos gali pakoreguoti ir atostogų planus. Artėjant vasarai, Valstybinės darbo ...

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2019 m. sumažėjo, tačiau ne dėl lyčių lygybės

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2019 m. sumažėjo, tačiau ne dėl lyčių lygybės

Atotrūkis tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio praėjusiais metais susitraukė iki 12,4 proc., praneša Statistikos departamentas. Tai – 0,6 proc. mažiau negu 2018-aisiais. Lygių galimybių ekspertai sako, kad s...

Šeimos, norinčios mokyti vaiką namuose, turi kreiptis ir į vaiko teisių gynėjus. Kaip tai padaryti?

Šeimos, norinčios mokyti vaiką namuose, turi kreiptis ir į vaiko teisių gynėjus. Kaip tai padaryti?

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d.  nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios vaikai gali būti mokomi šeimoje pagal pri...

SADM: įsigalioja kai kurie Darbo kodekso pakeitimai

SADM: įsigalioja kai kurie Darbo kodekso pakeitimai

Prasidedant rugpjūčiui įsigalioja įvairūs Darbo kodekso pakeitimai, aktualūs daugeliui. Turintiems sveikatos sutrikimų atsiranda daugiau garantijų darbe, ilgėja projektinio darbo trukmė, vienodinamos į Lietu...

Aktualu biudžetinėms įstaigoms: kaip organizuoti darbą karantino metu

Aktualu biudžetinėms įstaigoms: kaip organizuoti darbą karantino metu

Karantino dėl koronaviruso metu ne visais atvejais įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, todėl sudėtingais atvejais darbdaviai gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą, o valstybė yra pasirengusi prisidėti prie ...

„Sodra“ paaiškina 10 dalykų apie ligos išmokas: kada tėvai sulauks pinigų ir kokiu atveju išmokos neskiriamos

„Sodra“ paaiškina 10 dalykų apie ligos išmokas: kada tėvai sulauks pinigų ir kokiu atveju išmokos neskiriamos

Paskelbus karantiną ugdymo įstaigose daugiau nei 40 tūkst. tėvų kreipėsi į gydytojus ir gavo nedarbingumo pažymėjimus, kad galėtų prižiūrėti namuose savo mažamečius vaikus. „Sodra“ pateikia atsa...

Elektromobilių įkrovimas: savivaldybės diskriminuoja vairuotojus su negalia

Elektromobilių įkrovimas: savivaldybės diskriminuoja vairuotojus su negalia

Kontrolierė gavo gyventojo skundą, kuriame teigta, kad Birštono bei Palangos savivaldybėse įrengtos ir statomos elektromobilių įkrovimo stotelės yra neprieinamos žmonėms su negalia. Stotelių montavimas iš da...

Vaiko teisių gynėjai: per Jonines nepamirškime vaikų

Vaiko teisių gynėjai: per Jonines nepamirškime vaikų

Vasara – laukto poilsio ir atostogų metas. Ilgiausią dieną ir trumpiausią naktį tradiciškai švęsime Jonines. Vaiko teisių specialistai linki visiems gero poilsio, gražių bei saugių švenčių ir kartu primena, kad ...

Šeimos, norinčios mokyti vaiką namuose, turi kreiptis ir į vaiko teisių gynėjus

Šeimos, norinčios mokyti vaiką namuose, turi kreiptis ir į vaiko teisių gynėjus

Vyriausybės nutarimu, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikus bus galima mokyti ir namuose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Siekiant užtikrinti vaiko gerovę, norin...

Kokios pagalbos iš valstybės gali tikėtis nepasiturintys gyventojai?

Kokios pagalbos iš valstybės gali tikėtis nepasiturintys gyventojai?

Bet kuris asmuo per gyvenimą gali patirti finansinių sunkumų: tai gali lemti pandemija, ekonominė krizė, netikėtai prarastas darbas, krizinės situacijos šeimoje, socialinių įgūdžių stoka ar kitokios negandos....

Į vaiko teisių pažeidimus reaguojama ir karantino metu, pareigūnams dėkojama už bedradarbiavimą

Į vaiko teisių pažeidimus reaguojama ir karantino metu, pareigūnams dėkojama už bedradarbiavimą

Besitęsiantis karantinas rodo tendencingą vaiko teisių pažeidimų skaičių dėl tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu Jonavos r. ir kituose Kauno apskrities rajonuose. Pastebėta, jog tokie rodikliai siejami su kai kur...

Karantino galimybės: aptarkite su vaikais asmeninės erdvės taisykles šeimoje

Karantino galimybės: aptarkite su vaikais asmeninės erdvės taisykles šeimoje 1

Ypatingas laikotarpis – kaip niekad daug laiko praleidžiame kartu su artimaisiais vienoje patalpoje bei susiduriame su naujais iššūkiais ir galimybėmis. Psichologė pataria laisvesnį laiką išnaudoti vaiko erd...