Kontrolės komisija tokių Jonavos KKSC audito išvadų dar nėra mačiusi – ar nesikartoja „Auksinių šaukštų“ skandalas!?

Kontrolės komisija tokių Jonavos KKSC audito išvadų dar nėra mačiusi – ar nesikartoja „Auksinių šaukštų“ skandalas!?
GRU 19
2018-12-19 17:48 2018

Jonavos rajono  savivaldybes  kontrolės ir audito tarnyba atliko Jonavos Kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) veiklos auditą. Rezultatai ir pateiktos išvados šokiruoja: neužtikrinamas vidaus kontroles aplinkos veikimas; teisėto ir efektyvaus savivaldybes turto valdymo,  naudojimo  ir disponavimo juo problemos; nepagrįstas, neekonomiškas darbo užmokesčio, sveikatingumo programos lėšų naudojimas; maitinimosi  išlaidų,  piniginių  kompensacijų  mokėjimas. KKSC tik iš dalies vadovaujasi  patvirtintomis teikiamų  mokamų paslaugų kainomis ir ne visoms paslaugoms įsigyti atliko viešųjų pirkimų procedūras. Auditoriai pateikė net 33 rekomendacijas, kurios nebuvo įgyvendintos.

„Šią savaitę vykusio Kontrolės komiteto posėdyje visi nariai liko priblokšti, kai buvo pristatomos Jonavos KKSC audito išvados. Įsivyravo net tam tikra, nejauki tyla. Komiteto nariai net nežinojo nuo ko pradėti gvildenti audito išvadas. Mums visiems kilo klausimas, ar pati auditorė, per savo darbo praktiką, yra mačiusi tokius rezultatus.  Savivaldybės kontrolierė Jolanta Stuckaitė, dirbanti šioje srityje jau 6 metus, pati buvo priblokšta – tokių audito išvadų jai dar nėra tekę ruošti. Turinio apimtis, rasti pažeidimai byloja, kad tai neeilinis atvejis. Iš audito išvadų galima suprasti, kad Jonavos KKSC net nešalina pažeidimų – jiems pateiktos net 33 rekomendacijos, tačiau iš Centro vadovybės jaučiamas apatiškumas ir klaidų nepripažinimas“, - pasakojo Savivaldybės kontrolės komiteto pirmininkas Kęstutis Macionis.

KKSC vadovaujančių  darbuotojų sveikinimui jubiliejų progomis buvo apmokamos SPA sveikatingumo pramogos Birštone, ,,Vytautas mineral SPA,  svečių maitinimas  UAB  Amber Food, už biudžeto lėšas perkamos dovanos, gėles ir net kelionės į Turkiją. 

 Kontrolės komiteto pirmininkas K. Macionis teigia, jog teko ne vieną ir ne dvi audito išvadas skaityti, tačiau tokių grubių pažeidimų, pinigų švaistymo požymių dar neregėjo.

„Pirma, kas krito į akis – pinigų naudojimas ten, kur neleidžiama jų naudoti. Nenormalu, kai KKSC darbuotojų asmeninių švenčių, jubiliejų dovanas, maitinimus, dovanų čekius ar SPA procedūras kurortuose Lietuvoje apmoka biudžeto lėšomis. „Vyšnia ant torto“ – 18 žmonių kelionė į Turkiją. Aš suprantu, kad mūsų sporto visuomenė tikrai nusipelniusi, bet reikia atskirti du dalykus – jų pasiekimus ir kaip mes tai įvertiname, nes tai yra neteisinga kitų rajone dirbančių specialistų atžvilgiu. Juk yra rajone nusipelniusių pedagogų, kurie stipriai paruošia mokinius respublikinėse olimpiadose, konkursuose. Yra ir socialiniai,  ir kultūros darbuotojai, kurie negali pasigirti savo biudžetu ir ieško rėmėjų, kad išvyktų su savo kuruojamais vaikais į užsienį ir reprezentuotų savo miestą. Mes negalim pasigirti, kad už pasiektus nuopelnus jiems skyrėm kelionę į Turkiją, o Jonavos KKSC lengva ranka tai padarė. Tai, galima įvardinti, beprecedentė situacija Jonavoje“, - pasakojo kontrolės komiteto pirmininkas.

Vargu, ar 23 puslapių audito išvadą galima pateikti sutrumpintą, tačiau kviečiame susipažinti.   

Nepagristas lėšų naudojimas  

Darbuotojai už pavyzdingą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, papildomus darbus, įvairius pasiekimus darbe, gali būti skatinami padėka, premija arba dovana. Tačiau išsiaiškinta, kad KKSC vadovaujančių  darbuotojų sveikinimui jubiliejų progomis buvo apmokamos SPA sveikatingumo pramogos Birštone, ,,Vytautas mineral SPA,  svečių maitinimas  UAB  Amber Food, už biudžeto lėšas perkamos dovanos, gėles, ar „po ilgo nedarbingumo sugrįžus į darbą“.

Šiais metais gegužės mėn. UAB Traveldeals  LT apmokėta korporatyvine kelionė net 18 darbuotojų į  Turkiją už 6710  Eur.  Kelionė pirkta  darbuotojų  paskatinimui  už darbo  ir  sportinius rezultatus  ir apmokėta iš tėvų įnašų už suteiktas  paslaugas. Anot auditorių, Centro  direktorė, pasirašydama banko  pavedimą  apmokant dovanų čekius, pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo  valstybinėje  tarnyboje įstatymo nuostatas.

Kontroles ir  audito  tarnyba  rekomendavo grąžinti  nepagristai,  netaupiai  panaudotas lėšas į savivaldybės biudžetą. Centras lėšų kol kas negrąžino, o audito tarnybai pateikė paaiškinimą: „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato  galimybę skirti dovaną darbuotojui, neatsižvelgiant į įmonės teisinės organizacijos formą.  Dovana gali būti suteikta kaip pinigais, taip ir natūra. Todėl pagerbti darbuotojus už ilgametį  darbą  ir svarbius  pasiekimus darbe  ir  įteikti jam dovaną nereiškia  tenkinti asmeninius pomėgius.  Atkreiptinas dėmesys,  kad SPA procedūros siejamos ne su  malonumu   ar  asmeniniu pomėgiu,  o sveikatos atstatymui, kelionė į Turkiją  buvo  dalinis apmokėjimas,  važiavę darbuotojai dalinai  taip pat padengė išlaidas.  Palyginus su  kitais  Lietuvos sporto  centrais  mūsų  treneriai  yra  nusipelnę, tai  matosi iš daugybės taurių, netelpančių KKSC vestibiulyje", - rašoma KKSC paaiškinime.

Problemos su turto valdymu

KKSC turtas perduodamas naudotis kitiems  asmenims be turto  nuomos/panaudos sutarčių. Sutarties  su UAB ,,Laukinis  LT" (dėl trumpalaikės slidinėjimo įrangos nuomos) sąlygos  kelia  abejonių  apie   Centro  turto  panaudojimo  racionalumą  ir  efektyvumą. Centras nevykdo turto  panaudos ir nuomos sutarčių kontrolės dėl šių sutarčių  įregistravimo Nekilnojamojo turto  registre. Nustatyta, kad  didžioji   dalis  tokių  sutarčių  nėra  registruotos (UAB Dextera, UAB  Amber Food,  VŠĮ Jonavos futbolas  ir kt.)

Nustatyta,  kad  neformalųjį  švietimą teikiantis bokso   klubas   ,,Raundas"  užsiėmimus vykdė  Centro patalpose Vasario 16-osios g.  1A, neturėdamas patalpų/įrengimų nuomos/panaudos sutarties.

Vykdant  kūno   kultūros   ir   sporto   programų  rėmimą,  finansuota  VŠĮ   ,,Aleks   atletik" programa ,,Tvirtas kūnas = pranašumas", kurios užsiėmimai vyksta Centro  patalpose Vasario  16-osios g. 1A,  neturint patalpų/įrengimų  nuomos/panaudos  sutarties.

Neekonomiškas lėšų naudojimas

6 slidinėjimo  trasos darbuotojams 2017 m. buvo skirtos 70 proc. pareiginės  algos dydžio priemokos už ekstremalų  darbą lauko sąlygomis, nors įstatymas nurodo, kad maksimali priemoka gali būti iki 30 proc.

Centras perka varžybų, renginių organizavimo paslaugas iš kitur, tačiau už dalyvavimą juose savo darbuotojams,  teisėjams yra mokamos maitinimo kompensacijos šimtais eurų.  

Daliai  trenerių skirtos pareiginės  algos dydžio  priemokos, tačiau nėra aišku,  už kokius  rezultatus jos skirtos.

Centras perka varžybų, renginių organizavimo paslaugas iš kitur, tačiau už dalyvavimą juose savo darbuotojams,  teisėjams yra mokamos maitinimo kompensacijos šimtais eurų.  

Ne visoms paslaugoms įsigyti KKSC atliekamos viešųjų pirkimų procedūros, pvz. Slidinėjimo trasų parengimo ir priežiūros paslaugų sutartis; paslaugų  pirkimo sutartis dėl Joninių slėnio priežiūros darbų.

Audito metu  nustatyta,  kad  ne visoms   Centro   teikiamoms   paslaugoms   (įrangos,   inventoriaus   nuoma   renginiams; renginių organizavimas; sporto bazių nuoma, slidinėjimo įrangos nuoma ir t.t) laikomasi  patvirtintų  paslaugų   kainų. (Reklaminio   ploto nuoma  UAB  VET  PET  LT;  nemokamas   naudojimasis  baseinu  sporto  klubams Dziudo,  Kumite  ir kt.);  patalpos  suteikiamos neatlygintinai naudotis ir kitais atvejais,  nei numatyta Savivaldybes tarybos  sprendimuose  (LSDJS  Jonavos  skyrius  naktiniam kinui  organizuoti, VŠĮ Vaiku  ir jaunimo visapusiško lavinimo centro ,,Šeimos diena 2017" ir t.t.)

Neužtikrinamas vidaus kontrolės aplinkos veikimas

Peržiūrėjus Centro patvirtintus pareigybių aprašymus,  pastebėta, kad  nustatytas  pareigybės  lygiams  būtinas  išsilavinimas neatitinka įstatymo nurodytų reikalavimų, pvz.: pavaduotojo ugdymui  ir pavaduotojo sportui ir renginiams pareigybėms nustatytas A 1 lygis, tačiau nurodoma turėti  aukštąjį universitetinį  ar jam prilyginta išsilavinimą; kineziterapeuto ir operatoriaus  pareigybėms nustatytas  B lygis,  tačiau  nurodoma  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginta išsilavinimą ir kt.

Dėl mokesčio už ugdymą Centre  mokėjimo ir panaudojimo tvarkos, nenustačius aiškaus išlaidų panaudojimo tikslo,  lėšos naudojamos ne pagal  paskirti,  pvz.  darbuotojų   korporatyvinei  kelionei   i  užsienį,   darbo  tvarkų   ir  pareigybių aprašymų parengimui (paslauga nupirkta, bet neatlikta); sporto arenos  inventoriaus (stalų)  įsigijimui, baseino  remontui  ir kt.

Jonavos KKSC parengtos rekomendacijos dėl trūkumų ir pažeidimų pašalinimo, o Jonavos  rajono savivaldybės administracijai - raginimas nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų.

Tvarkoje   numatyti   atleidimo   nuo  mokesčio   atvejai,  kuriems   pateisinti   nėra  įvardinti konkretūs  dokumentai.  Peržiūrėjus  Centro  įsakymus dėl  KKSC   mokinių  ir jų  apmokestinimo sąrašo  tvirtinimo, pastebėta, kad,  atleidžiant nuo  mokesčio  už  ugdymą,  Centras  atskirais  atvejais nesivadovauja minėta tvarka ir nereikalauja iš tėvų ar institucijų reikiamu dokumentų (pateikiamos  dokumentų   kopijos,  adresuotos kitoms  įstaigoms, kitiems  tikslams);  nėra aišku   dėl  kokios   priežasties  ar  kuo  vadovaujantis  moksleivis   (sportininkas)  atleidžiamas  nuo mokesčio už ugdymą.

Vidaus darbo tvarkos taisyklių vienos nuostatos prieštarauja kitoms, pvz.: Valytojų,  budėtojų,   rūbininkų  darbo   laikas - sumine   darbo   laiko  apskaita jiems netaikoma, o nustatoma privalomai.  

Skyrius ,,Darbo  apmokėjimas"  bei  pateiktų  priedų  nuostatos praktiškai  netaikomos Centro veikloje, pvz. darbuotojams  nustatant pastoviosios dalies koeficientus,  neatsižvelgiama į jų darbo stažą, t. y.  nustatytas pareigines algos  bazinis dydis  nėra  dauginamas  iš  numatytų procentų už darbo  stažą.

Audituojamas  laikotarpis  -   2017  metai. Analizuojant nustatytas klaidas, tendencijas ir pokyčius panaudoti 2018 m. ir ankstesnių metų  duomenys.

Jonavos KKSC parengtos rekomendacijos dėl trūkumų ir pažeidimų pašalinimo, o Jonavos  rajono savivaldybės administracijai - raginimas nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų.

Panašūs straipsniai

Užsienio kariniai stebėtojai lankysis pratybose „Geležinis vilkas 2019-1“

Užsienio kariniai stebėtojai lankysis pratybose „Geležinis vilkas 2019-1“

Lietuva, siekdami užtikrinti skaidrumą ir demonstruodama atvirumą, pakvietė karinius stebėtojus iš Baltarusijos, Rusijos, taip pat Suomijos ir Švedijos stebėti šiuo metu Lietuvoje vykstančias tarptautines karine...

Ką fiksuoja „Baisieji vartai“ – daugiafunkcinė automobilių kontrolės sistema?

Ką fiksuoja „Baisieji vartai“ – daugiafunkcinė automobilių kontrolės sistema?

Nuo 2017 metų kelyje A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis, netoli Jonavos įrengta daugiafunkcinė automobilių kontrolės sistema (DPKS). Ši sistema, gluminusi vairuotojus ir anksčiau praminta „Baisiaisiais vartais“, o ...

Iš 28 grožio paslaugas teikiančių ūkio subjektų, pažeidimai nustatyti 14-oje

Iš 28 grožio paslaugas teikiančių ūkio subjektų, pažeidimai nustatyti 14-oje

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai informuoja, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį periodinės kontrolės metu patikrinta 2...

Tikrinama, ar nesikartoja smurto atvejai šeimose

Tikrinama, ar nesikartoja smurto atvejai šeimose

Smurtą patiriantis asmuo išgyvena didelį kaltės jausmą, o smurto iniciatorius sugeba savo kaltės dalį „permesti“ aukai. Tačiau niekas neturi teisės pakelti rankos prieš kitą asmenį, neturi teisės šaukti, žeminti...

Žvejams mėgėjams – rekordinis leidimų skaičius per pastarąjį dešimtmetį

Žvejams mėgėjams – rekordinis leidimų skaičius per pastarąjį dešimtmetį

Pernai šalyje žvejams mėgėjams buvo išduota daugiau kaip 407 tūkstančiai leidimų – tai didžiausias skaičius per pastarąjį dešimtmetį. Palyginti su 2008-2011 m., jis išaugo apie 5 kartus. Viena pagrindini...

Keičiasi UAB „Jonavos vandenys“ bazinės paslaugų kainos

Keičiasi UAB „Jonavos vandenys“ bazinės paslaugų kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įvertinusi UAB „Jonavos vandenys“ 2017 m. faktines sąnaudas ir planuojamas investicijas, suskaičiavo beveik 42 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų nei ...

Pretendentai galės dalyvauti konkursuose nuotoliniu būdu

Pretendentai galės dalyvauti konkursuose nuotoliniu būdu

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos valstybės tarnautojų centralizuotą atranką vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Įstaigų prie ministerijų vadovų bei kitų valstybės ir savivaldybių ...

Seime spręs, ar parduotuvėse tabako gaminiai nebebus matomi

Seime spręs, ar parduotuvėse tabako gaminiai nebebus matomi

Seime po pateikimo pritarta Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymui, kad nuo kitų metų gegužės apie galimybę įsigyti tabako gaminius prekybos vietose bylotų tik specialūs ...

Respublikinis konkursas „Rašau diktantą 2019“ Jonavos pradinėje mokykloje organizuojamas jau 12 kartą

Respublikinis konkursas „Rašau diktantą 2019“ Jonavos pradinėje mokykloje organizuojamas jau 12 kartą

Jonavos pradinėje mokykloje šiandien jau 12 metus iš eilės vyko Respublikinis IV klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas „ Rašau diktantą 2019“. Pradinukai diktantą rašo Nacionali...

Gyventojas dėl gatvės pavadinimo: Laikas būtų ir mūsų Kosmonautus “išskraidinti”

Gyventojas dėl gatvės pavadinimo: Laikas būtų ir mūsų Kosmonautus “išskraidinti” 6

Lietuvos miestuose ir miesteliuose atsiranda vis naujų gatvių pavadinimų. Statomi nauji gyvenamieji rajonai, gatvių pavadinimai pakeičiami gyventojų iniciatyva arba vykdant tarybos sprendimus.  Ne visiem...

Sėkmės istorijos: automobilio nuoma kainavo ne tik nervų, bet ir papildomų išlaidų

Sėkmės istorijos: automobilio nuoma kainavo ne tik nervų, bet ir papildomų išlaidų 1

„...buvau priversta įsigyti papildomą draudimą ir sumokėti kosminę sumą, norėdama išsinuomoti automobilį“  Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl automobilių nuomos paslaugų kreipėsi...

L.Trimonis: „Ši nuotrauka miestui - paskutinė“

L.Trimonis: „Ši nuotrauka miestui - paskutinė“ 3

„Noriu padėkoti tiems, kurie šiuos trejetą metų buvo, stebėjo ir palaikė mano Jonavos "dokumentikas" ir kūrybą. Ši nuotrauka miestui – paskutinė“, - su tokiu prierašu prie nuotraukos Facebook grupėje pasidalino ...

Kaišiadoryse festivalyje-konkurse „Linksmosios supynės" popchoras „Spindulėliai" laimėjo II-ąją vietą

Kaišiadoryse festivalyje-konkurse „Linksmosios supynės" popchoras „Spindulėliai" laimėjo II-ąją vietą

Šių metų gegužės 18 d. Kaišiadoryse vyko IV-asis vaikų ir jaunimo meninės raiškos festivalis-konkursas ,,Linksmosios supynės”. Programoje dalyvavo dainorėliai iš Lietuvos ir Latvijos. Solistė Sim...

Jonavos rajono savivaldybėje per keturias dienas iš anksto balsavo 2235 rinkėjai

Jonavos rajono savivaldybėje per keturias dienas iš anksto balsavo 2235 rinkėjai

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia, kad per keturias išankstinio balsavimo dienas savo valią skirtingose Lietuvos savivaldybėse pareiškė apie 136 tūkstančius arba 5,6 procento rinkėjų. Jonavos rajono ...

Jonavos rajono savivaldybėje balsavo 50,64 proc. rinkėjų

Jonavos rajono savivaldybėje balsavo 50,64 proc. rinkėjų

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia, kad šiuose prezidento rinkimuose balsavo 56,46 proc. rinkėjų. Jonavos rajono savivaldybėje balsavo 50,64 proc. rinkėjų. Suskaičiavus balsus, gautus iš 1631 apy...

Meno mokyklos surengtas performansas traukė praeivių žvilgsnius

Meno mokyklos surengtas performansas traukė praeivių žvilgsnius

Gegužės 8 – ąją dieną Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje prasidėjo atvirų durų dienos. Tuomet į meno mokyklą buvo kviečiami mokiniai iš arčiau susipažinti su menu. Tačiau meno mokyklos bendruomenė nuspr...