Kreiptasi dėl savivaldybių ugniagesių aprūpinimo kvėpavimo organų apsaugos aparatais

Kreiptasi dėl savivaldybių ugniagesių aprūpinimo kvėpavimo organų apsaugos aparatais
SPA 07
2020-10-07 09:26 2020

Neseniai Lietuvos ugniagesių gaisrinės saugos asociacija (LGSA) parengė ir išsiuntė kreipimąsi šalies premjerui Sauliui Skverneliui, Vyriausybės kancleriui Algirdui Stončaičiui, vidaus reikalų ministrei Ritai Tamašunienei ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Mindaugui Sinkevičiui, kuriame prašoma imtis priemonių ir įtraukti kvėpavimo organų apsaugos aparatus į privalomą aprūpinimo savivaldybių ugniagesių asmeninės apsaugos priemonių sąrašą.

Asociacijos vadovo V. Kaziliūno pasirašytame kreipimesi konstatuojama, kad 2019 m. spalio 16 d. Lietuvoje, Alytaus mieste įsikūrusioje padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika” kilęs ir 10 dienų trukęs didelio masto gaisras išryškino įsisenėjusią problemą – Lietuvos savivaldybių ugniagesiai į gaisro židinį eina ir gaisrą gesina neturėdami kvėpavimo organų apsaugos priemonių – kvėpavimo organų apsaugos aparatų.

„Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos dalyvauja gesinant per 50 procentų visų šalies gaisrų bei atliekant apie 40 procentų gelbėjimo darbų, tai yra 11000-13000 išvykimų per metus. Dažniausiai kaimo ir kitose atokiose Lietuvos vietovėse savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiai pirmieji atvyksta į gaisro vietą ir pradeda gesinimo bei gelbėjimo darbus. Kiekvienas neapsaugotas savivaldybių ugniagesys, gelbėdamas nuo gaisro ir kitų pavojų žmones ir jų turtą, pats rizikuoja gyvybe ir sveikata”, - teigia asociacijos vadovas Vytas Kaziliūnas.

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija, reaguodama į šią savivaldybių ugniagesių sveikatos ir gyvybės apsaugos problemą, prieš kurį laiką kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą su iniciatyva ir raginimu įtraukti kvėpavimo organų apsaugos aparatus į privalomą aprūpinimo savivaldybių ugniagesių asmeninės apsaugos priemonių sąrašą.

„Iš departamento gautas atsakymas, kad pildyti savivaldybių ugniagesių apsaugos priemonių sąrašą išimtinai viena ar kita priemone netikslinga, o toks aprūpinimas pareikalaus papildomo finansavimo šių priemonių eksploatavimui, priežiūrai, remontui, komplektavimui ir darbuotojų apmokymui,” - sako V. Kaziliūnas.

Kreipimesi dėl kvėpavimo organų apsaugos aparatų konstatuojama, kad centrinė Lietuvos institucija, vadovaujanti visoms šalies priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kontroliuojanti jų parengtį, formalią teisėkūrą ir valstybės lėšas iškėlė aukščiau pamatinių žmogaus – savivaldybės ugniagesio interesų – gyvybės ir sveikatos, be to, suponavo prielaidą, jog savivaldybių ugniagesiai neverti būti aprūpinti tokiomis pačiomis apsaugos priemonėmis, kaip yra šiuo metu aprūpinti valstybės ugniagesiai.

Rašte pažymima, kad šiuo metu galiojantis Vidaus reikalų ministro 2015-08-06 įsakymas ir juo patvirtintų Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų (ugniagesių) aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir asmeninių apsaugos priemonių priežiūros rekomendacijų 1 punktas numato, kad savivaldybių ugniagesiai privalo būti aprūpinti tik šiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis: apsaugine ugniagesio apranga, šalmu, pošalmiu, pirštinėmis ir avalyne. Ir nors šis teisės aktas pavadintas rekomendacijomis, tačiau jo 1 punktas numato privalomą apsaugos priemonių sąrašą. Šiame sąraše nėra jokių savivaldybių ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemonių. Tuo tarpu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 2019-01-09 įsakymu patvirtintas Priemonių ir įrangos, skirtos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti sąrašas numato kvėpavimo organų apsaugos aparatus kaip būtinąją valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje dirbančių valstybės (tačiau ne savivaldybių) ugniagesių apsaugos priemonę.

„Kuo prasikalto savivaldybių ugniagesiai, kad jie ir jų sveikatos bei gyvybės apsauga šiai institucijai nerūpi? Kuo savivaldybių ugniagesiai yra kitokie, kad jų saugumas yra mažiau reikšmingas ir svarbus? - kelia klausimą asociacijos vadovas. - Kodėl savivaldybių ugniagesiai, dalyvaujantys gesinant per 50 procentų visų šalies gaisrų, yra diskriminuojami prieš valstybės ugniagesius? Kodėl valstybė, priskyrusi savivaldybėms valstybinę priešgaisrinės saugos funkciją, ir tuo įsipareigojusi organizuoti ir finansuoti šios funkcijos vykdymą, nesirūpina savivaldybių ugniagesių sveikata bei gyvybe, ar ja rūpinasi mažiau, nei valstybės pareigūnų?”

Jis pažymi, kad kvėpavimo aparatai nėra naudojami tik išskirtinių gaisrų ar pirminių gelbėjimų darbų metu, jie būtini visų gaisrų ar pirminių gelbėjimo darbų atvejais, kur yra kenksmingos medžiagos (dūmai, chemikalai ir pan.), kenksminga kvėpavimui aplinka.

Kreipimesi taip pat pažymima, kad Nacionalinė priešgaisrinės apsaugos asociacijos (NFPA-National Fire Protection Association) standartuose/rekomendacijose pabrėžiama, kad kvėpavimo aparatai yra neatsiejama ugniagesių asmeninės apsaugos priemonių dalis – tokie pat svarbūs ir būtini, kaip apranga, šalmas, pirštinės ar batai. O Lenkijoje net ir savanoriai ugniagesiai dirba su kvėpavimo aparatais.

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos požiūriu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, nematydamas poreikio pildyti savivaldybių ugniagesių asmeninių apsaugos priemonių sąrašą ir taip ignoruodamas savivaldybių ugniagesių gyvybės ir sveikatos apsaugą, pažeidžia ne tik konstitucinius teisinės valstybės, teisės į gyvybę, saugias ir sveikas darbo sąlygas, lygiateisiškumo ir kitus principus, tačiau ir savo paties išsikeltas vertybes bei principus. Tai rašte grindžiama 2013-11-18 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įsakymu patvirtintais Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatais (8.1 p.), kur yra įtvirtintas prioritetinį visų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų darbuotojų (įskaitant ir savivaldybių ugniagesių) saugumo užtikrinimo principas. Jis reikalauja visus gelbėjimo darbus numatyti ir organizuoti atsižvelgiant į dirbančių darbuotojų saugą ir sveikatos būklę, o žmonių, turto ir gyvūnų gelbėjimo rizika neturi viršyti gelbėjimo darbus atliekančio pareigūno (darbuotojo) gyvybei, sveikatai gresiančio pavojaus.

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos pozicija, kad kiekvienas savivaldybių ugniagesys yra nusipelnęs nediskriminacinių, saugių ir sveikų darbo sąlygų.

LGSA inf. ir nuotr. 

Panašūs straipsniai

Rugsėjį į aplinkosaugininkus dažniausiai kreiptasi dėl įvykių su laukiniais gyvūnais ir atliekų deginimo

Rugsėjį į aplinkosaugininkus dažniausiai kreiptasi dėl įvykių su laukiniais gyvūnais ir atliekų deginimo

Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnyba rugsėjį gavo 1 613 pranešimų. Daugiausia kreiptasi (732 kartus) dėl įvykių su laukiniais gyvūnais, 128 pranešimai gauti dėl atliekų deginimo....

Šv. Florijonas: Jonavos ugniagesiams - ženklai „Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė“, „Už nuopelnus gyventojų saugai“ bei padėkos

Šv. Florijonas: Jonavos ugniagesiams - ženklai „Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė“, „Už nuopelnus gyventojų saugai“ bei padėkos 1

Gegužės 4-ąją šalies ugniagesiai gelbėtojai mini Šv. Florijono – ugniagesių globėjo dieną. Šiemet ji kitokia, ribojama karantino reikalavimų, tad didelių iškilmių nėra, tačiau ugniagesiai verti padėkų ir gražių ...

Rugpjūtį į aplinkosaugininkus dažniausiai kreiptasi dėl žvejybos pažeidimų

Rugpjūtį į aplinkosaugininkus dažniausiai kreiptasi dėl žvejybos pažeidimų

Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo skyrius rugpjūtį gavo 1 857 pranešimus apie pažeidimus. Dažniausiai, 150 kartų, buvo kreiptasi dėl žvejybos pažeidimų. 805 kartus pranešta apie įvykius su la...

Praėjusią savaitę į autoįvykius pakliuvo gerokai daugiau gyvūnų

Praėjusią savaitę į autoįvykius pakliuvo gerokai daugiau gyvūnų

Rugsėjo 7–13 d. Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimų skyrius apie galimus pažeidimus gavo 359 pranešimus. Pranešimų priėmimo skyriaus darbuotojams apie žvejybos pažeidimus pranešta ...

Prezidentas grąžina Seimui pakartotinai svarstyti įstatymus, numatančius pokyčius valstybės ir savivaldybių valdomoms bendrovėms

Prezidentas grąžina Seimui pakartotinai svarstyti įstatymus, numatančius pokyčius valstybės ir savivaldybių valdomoms bendrovėms

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, grąžino Seimui pakartotinai svarstyti 2020 m. birželio 26 d. priimtus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos...

Pasirašyta sutartis dėl dujokaukių ugniagesiams gelbėtojams įsigijimo

Pasirašyta sutartis dėl dujokaukių ugniagesiams gelbėtojams įsigijimo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) pasirašė 600 komplektų dujokaukių DPI Sekur C 607 ir tiek pat filtrų DPI Sekur DIRIN 230 įsigijimo sutartį. Dujokaukės ir filtrai turėt...

Netvarkingi šuliniai šiemet pasiglemžė 15 gyvybių

Netvarkingi šuliniai šiemet pasiglemžė 15 gyvybių

Šiemet šalies ugniagesiams gelbėtojams iš šulinių, priešgaisrinių vandens rezervuarų, duobių, lauko tualetų ir požeminių konteinerių teko gelbėti net 46 įkritusius žmones, 15 iš jų žuvo. 2019 m. ugniagesiai ...

Jonavos meras M. Sinkevičius bei kiti Kauno regiono merai susitiks su LR Prezidentu

Jonavos meras M. Sinkevičius bei kiti Kauno regiono merai susitiks su LR Prezidentu

LR Prezidento komunikacijos grupė praneša, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį, liepos 21 d., dirbs Birštone, kur susitiks su turizmo sektoriaus atstovais bei su aštuoniais Kauno ...

Praėjusią savaitę į autoįvykius pateko per 140 laukinių gyvūnų

Praėjusią savaitę į autoįvykius pateko per 140 laukinių gyvūnų

Praėjusią savaitę, liepos 6–12 d.,  Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo skyriaus darbuotojai apie galimus pažeidimus gavo 426 pranešimus. Apie žvejybos pažeidimus pranešta 30 kartų, apie medžio...

Seimas skubos tvarka svarstys naują apsaugos priemonių rezervo kaupimo modelį

Seimas skubos tvarka svarstys naują apsaugos priemonių rezervo kaupimo modelį

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga antradienį Seimui pristatė asmeninės apsaugos priemonių ir kitų priemonių, būtinų įstaigų veiklos vykdymui užtikrinti (apsaugos priemon...

Vyriausybė pritarė patobulintam asmens apsaugos priemonių rezervo kaupimo modeliui

Vyriausybė pritarė patobulintam asmens apsaugos priemonių rezervo kaupimo modeliui

Vyriausybė trečiadienio posėdyje pritarė asmens apsaugos priemonių (AAP) rezervo kaupimo modeliui, kuris padės užtikrinti nepertraukiamą ligoninių ir kitų įstaigų veiklą pandemijos ar kitų ekstremaliųjų situ...

Atnaujinta dujų balionų daugiabučiuose keitimo tvarka – daugiau palengvinimų gyventojams

Atnaujinta dujų balionų daugiabučiuose keitimo tvarka – daugiau palengvinimų gyventojams

Pakeista tvarka, kuria palengvinama dujų balionų daugiabučiuose keitimo tvarka, pratęsiami numatyti terminai, o gyventojams suteikiama daugiau galimybių priimti sprendimus dėl savo būstų atnaujinimo....

Daugiau nei pusė Lietuvos savivaldybių dalyvauja gatvių apšvietimo programoje, jų tarpe - ir Jonava

Daugiau nei pusė Lietuvos savivaldybių dalyvauja gatvių apšvietimo programoje, jų tarpe - ir Jonava

Šią savaitę baigėsi kvietimas savivaldybėms, skirtas gatvių apšvietimo sistemoms modernizuoti. Paraiškas pateikė 35 Lietuvos savivaldybės ir jų įmonės, prašoma paramos suma siekia 23 mln. eurų. Pirmosios par...

Senolė sulaukė sukčių skambučio: „Jūsų viryklė sena, reikia ją pakeisti, galime dėl to susitarti“

Senolė sulaukė sukčių skambučio: „Jūsų viryklė sena, reikia ją pakeisti, galime dėl to susitarti“

Per artimiausius kelerius metus daugiabučiuose namuose gyventojams bus uždrausta naudoti nesaugius dujų balionus. Norintiems juos pakeisti siūloma parama, viena iš gyventojams skiriamos paramos rūšių - bus k...

Seimo priimtos pataisos leis efektyviau spręsti asmenų aprūpinimo būstu problemas

Seimo priimtos pataisos leis efektyviau spręsti asmenų aprūpinimo būstu problemas

Seimas priėmė Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-4777(2), sudarydamas palankesnes sąlygas asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti ...

Savivaldybės ir gydymo įstaigos raginamos pasiruošti galimai antrai koronaviruso bangai

Savivaldybės ir gydymo įstaigos raginamos pasiruošti galimai antrai koronaviruso bangai

Ruošdamasi galimai antrai koronaviruso bangai, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kaupia valstybinį asmeninės apsaugos priemonių (AAP) rezervą, kurio užtektų dviem mėnesiams neper...