Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Kulvos seniūnija

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Kulvos seniūnija
RGP 28
2018-08-28 13:18 2018

Darbo reikalais dažnai lankausi seniūnijose, domiuosi, kaip sekasi panaudoti investicijoms skirtas lėšas, kaip vyksta kultūrinis gyvenimas, kaip sprendžiamos socialinės problemos ir pan. Kiekviena seniūnija – savita. Drauge jau aplankėme Užusalių, Upninkų, Šilų, Bukonių, Žeimių seniūnijas. Šįkart kviečiu į mūsų raštijos lopšį – Kulvą.

Amžinasis keleivis Abraomas 

Minint Abraomo Kulviečio 500 metų jubiliejų 2010 m., Klaipėdos krašto mokytoja, rašytoja, kraštotyrininkė, visuomenės veikėja Edita Barauskaitė parašė ir išleido istorinį romaną „Amžinasis keleivis Abraomas iš Kulvos“. Už jį autorei buvo paskirta Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus minėjimo premija.

Gaila, tačiau iki šiol nežinoma tiksli šio garbaus kraštiečio gimimo data. Kaip kad teigia Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas, dr. Deimantas Karvelis, kuris lygino įvairius istorinius šaltinius, tai galėjo būti ne 1510-ieji, o 1512-ieji metai. Didžiuojamės, kad būtent iš mūsų krašto kilo A. Kulvietis – vienas iš lietuvių raštijos pradininkų, pedagogas, teisės mokslų daktaras. Įgijęs žinių Krokuvos, Liuveno, Sienos, Vitenbergo universitetuose, jų skleisti sugrįžo į Vilnių. Globojamas karalienės Bonos, kurią sužavėjo savo puikiu humanistiniu išsilavinimu, įsteigė mokyklą rengti būsimiems studentams. Neištvėręs katalikų bažnyčios persekiojimo dėl skleidžiamų reformacijos idėjų, pabėgo į Karaliaučių, čia kunigaikščiui Albrechtui padėjo įkurti universitetą, tapo pirmuoju graikų kalbos profesoriumi, taip pat dėstė hebrajų kalbą, aiškino psalmes. Prieš pat mirtį apsigyveno Lietuvoje – mirė vos sulaukęs 35-erių...

Aukščiausioje rajono vietoje, prie kelio į Kauną, pastatytas obeliskas šio raštijos pradininko garbei (architektas K. Gibavičius). Jonaviečiai kasmet rengia bėgimą nuo šio obelisko iki Jonavos, šiemet vyko  jau XIX bėgimas, skirtas Lietuvos nepriklausomybei. Tiesa, pirmieji bėgimai vyko slapta: sovietinio režimo sąlygomis negalėjo būti nė kalbos apie bėgimą, skirtą Lietuvos laisvei. Nuo 1990 m. šis bėgimas rengiamas kasmet kovo 11-ąją. Į jį suvažiuoja ne tik bėgikai iš visos Lietuvos, dalyvauja ir NATO kariai. 

Puoselėja savanorių atminimą 

Lietuvos valstybės šimtamečio sukaktį šiemet Kulvos gyventojai paminėjo ypatingai: prie parapijos namų buvo atidengta atminimo lenta 1919-1920 m. nepriklausomybės kovų Kulvos krašto Vyčio Kryžiaus kavalieriams ir savanoriams. Atminimo lentoje iškaltos 26 kovotojų pavardės. Kulvos seniūnas, čia gimęs ir augęs, Ramūnas Gudonavičius neabejoja, kad būtent valstybės šimtametis yra geriausia proga pagerbti šio krašto savanorius.

Iš pradžių, pasakojo seniūnas, buvo svarstoma atminimo lentą įrengti buvusio Kulvos dvaro parke. Vėliau nutarta, jog tinkamiausia vieta savanorių atminimui įamžinti būtų aikštelė prie parapijos namų: aikštelę prižiūri seniūnija, bendruomenė čia tradiciškai švenčia Sekmines. 

Garsi praeitis įpareigoja 

Ne kiekviena seniūnija gali didžiuotis praeitimi, kokia garsėja Kulva. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose ji paminėta XIV a. pabaigoje. „Naujoje Prūsijos kronikoje“ rašoma, kad 1382 m. sausį Lietuvos Didysis kunigaikštis Kęstutis įsiveržė į Prūsijos kraštą. Tuomet atsitokėję kryžiuočiai, persekiodami lietuvius, juos atsiviję iki Kulvos. Toje pačioje kronikoje skaitome, kad 1384 m. kryžiuočiai vėl buvę Kulvos žemėje.

Kulvos vardas minimas ir keliuose kryžiuočių pranešimuose – 1385 m. ir 1386 m.

Kulvos dvaro teritoriją iki šiol gaubia nepaprasta aura: klevų apsuptis teikia peno įvairiems apmąstymams, o didžiulis akmuo su šviesuolio Abraomo Kulviečio vardu, pavarde ir didžiule plunksna tarsi byloja, kad raštijos pradžia išėjo iš šio dvaro. Paminklinis akmuo buvo atidengtas 2011 m. spalio 15 dieną: tądien pagrindinė mokykla, kuriai suteiktas šio iškilaus kraštiečio vardas, minėjo 110-ties metų jubiliejų. 

Pirmieji bendruomeniniai vaikų namai 

Pernai buvusio Kulvos vaikų lopšelio-darželio patalpose įrengti pirmieji rajone bendruomeniniai vaikų globos namai, juose apsigyveno 8 mūsų rajono vaikai, iki tol gyvenę Elektrėnų savivaldybės įstaigose. Pastato remontui ir pritaikymui gyventi savivaldybės Taryba skyrė 65 tūkst. eurų. Kulvos seniūno iniciatyva šalia bendruomeninių vaikų globos namų keroję  krūmokšniai paversti dirbama žeme, čia pasodinti gėlynai, auga įvairios vaistinės žolelės.

Rugpjūčio 28-ąją šie vaikų globos nameliai paminėjo vienerių metų jubiliejų. Aš labai džiaugiuosi, kad susidoroti su iškylančiais rūpesčiais šių namų gyventojams ir darbuotojoms geranoriškai padeda Kulvos seniūnas R. Gudonavičius, per metus šių namelių gyventojai įsigijo nuoširdžių draugų: vaikus lanko Batėgalos bendruomenės atstovai, moterų asociacijos „Jonavietė“ narės šią vasarą jiems surengė įsimintiną ekskursiją į Trakus.

Kaskart, kai tik čia atvažiuoju, džiaugiuosi vis jaukesne aplinka , vaikams čia patinka. Suprantu, kad ir vaikams, ir darbuotojoms nėra paprasta: nedidelėje bendruomenėje jie stebimi tarsi pro padidinamąjį stiklą. Vis dėlto neabejoju vietinių gyventojų geranoriškumu. 

Po renovacijos – jauki erdvė 

Pernai renovuotas Kulvos seniūnijos administracijos pastatas ir vidaus patalpos, įrengta nauja erdvė bibliotekai. Pastato renovacijos vertė siekia 69,5 tūkst. eurų, lėšas skyrė rajono savivaldybė. Pastatas jau seniai prašyte prašėsi remonto, dabar darbuotojams sudarytos geresnės darbo sąlygos, jaukiau ir gyventojams užeiti.

Pernai savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis buvo atlikta nuotekų tinklų plėtra Čičinų gyvenvietėje: Ateities, Kalnų, Naujakurių ir Pievų gatvėse nutiestas centralizuotas nuotekų tinklas. Šių darbų vertė – 173 tūkst. eurų. Šiemet renovuota apšvietimo sistema Ragožių gyvenvietėje, tam iš biudžeto skirta 8 tūkst. eurų. 

Veiklios bendruomenės 

Seniūnas džiaugiasi veikliomis bendruomenėmis – ir Kulvos, ir Batėgalos. Neseniai batėgaliečiai  seniūnijos gyventojams surengė sporto šventę „Judam krutam“, o Kulvos bendruomenė drauge su Kultūros centru ir parapijos klebonu Raimundu Kazaičiu kasmet organizuoja Sekminių šventę.

Šiemet Sekminės Kulvoje vyko jau 14-tą kartą. Pasak seniūno, Sekminių šventė Kulvoje – tai visos bendruomenės susitelkimas, noras gyventi aktyviai ir prasmingai. Po Šv. Mišių prie parapijos namų pakvimpa su spirgučiais kepama kiaušinienė, žmonės vaišinasi gira,  šeimininkių tai progai suneštais sūriais. Tądien savo kraštą aplanko iš šių vietų kilę žmonės, kurie išvykę ir įsikūrę kitur. 

Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė 

Nuotraukose: Vijolė Šadauskienė; Liepos 6-osios minėjimas Mažųjų Žinėnų piliakalnyje; Renovuotas Kulvos seniūnijos administracijos pastatas

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną - Šilų ir Bukonių seniūnijos

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną - Šilų ir Bukonių seniūnijos

Darbo reikalais dažnai lankausi seniūnijose, domiuosi, kaip sekasi tvarkytis, panaudoti investicijoms skirtas lėšas, kaip vyksta kultūrinis gyvenimas, kaip sprendžiamos socialinės problemos ir pan. Kiekv...

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Rukla

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Rukla

Darbo reikalais dažnai lankausi seniūnijose, domiuosi, kaip sekasi panaudoti investicijoms skirtas lėšas, kaip vyksta kultūrinis gyvenimas, kaip sprendžiamos socialinės problemos ir pan. Kiekviena seniūnija – sa...

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Upninkų seniūnija

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Upninkų seniūnija

Darbo reikalais dažnai lankausi seniūnijose, domiuosi, kaip sekasi tvarkytis, panaudoti investicijoms skirtas lėšas, kaip vyksta kultūrinis gyvenimas, kaip sprendžiamos socialinės problemos ir pan. Kiekv...

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną

Rugpjūtį bus lygiai dveji metai, kai Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pritarimu pradėjau eiti  administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas. Prisipažinsiu, tuomet būta nerimo, kankino dvejonės, be...

Informacija Jonavos miesto gyventojams dėl vykdomų elektros remonto darbų

Informacija Jonavos miesto gyventojams dėl vykdomų elektros remonto darbų

2018 metų spalio 4-10 dienomis Jonavos mieste bus vykdomi 110 kV įtampos elektros oro linijos "Kaunas-Jonava II" remonto darbai - keičiamos gelžbetoninės atramos.Darbų užsakovas AB Litgrid, darbų rangovas ...

Atvejo vadybininkų Jonavos rajone sąrašas

Atvejo vadybininkų Jonavos rajone sąrašas 1

2018 m. gegužės 30 d. Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-121  Jonavos r. socialinių paslaugų centrui pavesta vykdyti atvejo vadybos funkcijas. Įgyvendinant Lietuvos vaiko teisių apsaugos pagrindų ...

Saugaus eismo komisijos posėdyje dalyvavo PC "Norfa" atstovas

Saugaus eismo komisijos posėdyje dalyvavo PC "Norfa" atstovas 1

Šį kartą Saugaus eismo komisija (pirmininkas Erlandas Andrejevas) daugiausia gavo gyventojų prašymų įrengti greitį ribojančius kalnelius.   Panerių gatvės gyventojai paprašė imtis priemonių prieš greitį ...

Dėl Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir  (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2018 metų vasarą ir laisvų vietų miesto ikimokyklinio ugdymo grupėse

Dėl Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2018 metų vasarą ir laisvų vietų miesto ikimokyklinio ugdymo grupėse

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 13B-815 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2018 ...

Dėl Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir  (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2018 metų vasarą ir laisvų vietų miesto ikimokyklinio ugdymo grupėse

Dėl Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2018 metų vasarą ir laisvų vietų miesto ikimokyklinio ugdymo grupėse

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 13B-815 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2018 ...

Saugaus eismo komisijos posėdyje lapkričio mėnesį priimti sprendimai

Saugaus eismo komisijos posėdyje lapkričio mėnesį priimti sprendimai

Vakar į eilinį posėdį rinkosi Saugaus eismo komisija (pirmininkas Erlandas Andrejevas): svarstyti gyventojų, įmonių prašymai.  Žeimių seniūnija pateikė keletą pasiūlymų bei prašymų. Žeimių mstl. Mokyklos...

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi specifinių atliekų surinkimo tvarka rajono seniūnijose

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi specifinių atliekų surinkimo tvarka rajono seniūnijose

Remiantis priimtu Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1TS-136, nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. įsigalioja nauja specifinių atliekų surinkimo tvarka iš Jonavos rajono gyv...

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „R...

Jonavos rajono savivaldybės išplėstinių seniūnaičių sueigų prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų sąrašas

Jonavos rajono savivaldybės išplėstinių seniūnaičių sueigų prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų sąrašas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo...