Mokėjimų tarybos siūlymai: skatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose ir plėtoti atvirąją bankininkystę

Mokėjimų tarybos siūlymai: skatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose ir plėtoti atvirąją bankininkystę
LIE 13
2020-07-13 08:15 2020

Mokėjimų taryba, vienijanti viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerius, parengė rekomendacijas, kaip pasiekti, kad per penkerius metus bent 80 proc. visų mokyklų valgyklose būtų galima atsiskaityti ir negrynaisiais pinigais, o mokinių, turinčių bent vieną atsiskaitymo negrynaisiais priemonę, kasmet daugėtų po 10 proc. Mokėjimų taryba taip pat identifikavo sritis, kuriose verta plėtoti atvirąją bankininkystę kuriant naujas finansines paslaugas.

Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigų valgyklose

Mokėjimų tarybos užduoties grupė, siekdama nustatyti rinkos poreikius, 2019-2020 m. atliko tris apklausas – bendrojo ugdymo įstaigų direktorių, kurioje dalyvavo 615 respondentų, mokinių, kurioje dalyvavo 3179 respondentai, ir tėvų, kurioje dalyvavo 4869 respondentai. Atlikta apžvalga parodė, kad mokinių atsiskaitymas negrynaisiais pinigais yra aktualus klausimas – Mokėjimų tarybos iniciatyvą skatinti mokinių atsiskaitymą negrynaisiais pinigais palaiko 82 proc. apklaustų tėvų ir 78 proc. apklaustų mokinių.

„Džiaugiuosi, kad sulaukėme daug palaikymo nepilnamečių atsiskaitymo negrynaisiais pinigais skatinimui tiek iš mokinių ir tėvų, tiek iš valstybės institucijų, tiek iš rinkos dalyvių. Norisi pabrėžti, kad šia iniciatyva nesiekiame atsisakyti grynųjų pinigų mokyklose, tačiau norime sukurti galimybę patiems mokiniams pasirinkti, kokiu būdu atsiskaityti. Sieksime aktyviai įgyvendinti pateiktas rekomendacijas, kadangi jos sukuria puikią terpę mokiniams teikiamų paslaugų skaitmenizavimui ir finansinio raštingumo ugdymui“, – sako finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.

Atsiskaitymas negrynaisiais pinigais yra aktualus dėl kelių priežasčių. Pirma, tai – paprastesnė atsiskaitymo procedūra. Taip mano 81 proc. apklaustų mokinių ir 85 proc. apklaustų tėvų. Tėvų apklausa rodo, kad 91 proc. respondentų turi negrynųjų atsiskaitymo priemones, be to, neretu atveju darbo užmokestį gauna į savo banko sąskaitas, todėl net 70 proc. jų rinktųsi savo vaikams kišenpinigius pervesti per banko sąskaitas. Vis dėlto, kaip teigia 29 proc. tėvų, vaikai, ypač jaunesni, atsiskaito dažniausiai ugdymo įstaigų valgyklose, tačiau tik 12 proc. jų turi sudariusios galimybę atsiskaityti negrynaisiais pinigais.

Dėl šios priežasties ugdymo įstaigų valgyklose vis dar vyrauja atsiskaitymas grynaisiais pinigais –  šiuo metu atsiskaitymai negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigų valgyklose užima nedidelę dalį visos apyvartos – mažiau nei 10 proc. Didesnę dalį negrynieji sudaro tuo atveju, kai naudojami tiesioginiai tėvų pervedimai mokyklų valgyklų valdytojams už maitinimą.

Apklausos rodo, kad mokinių atsiskaitymas grynaisiais sukelia papildomų sunkumų tėvams – tenka ieškoti bankomatų pinigų išgryninimui, o dažnu atveju dar papildomai vykti į prekybos vietas, kur juos būtų galima išsikeisti į smulkesnes monetas, kadangi bankomatuose paprastai išduodamos stambios kupiūros. Tai sukelia papildomus sunkumus tėvams.

Antra, atsiskaitymas negrynaisiais pinigais yra saugesnis, lyginant juos su grynaisiais pinigais – taip galvoja 70 proc. apklaustų vaikų ir 84 proc. apklaustų tėvų. Pametus turimą priemonę, ją lengva užblokuoti, todėl tiek mokiniai, tiek tėvai jaučiasi saugesni naudodami negrynuosius pinigus.

Trečia, mokiniams gali būti siūlomos skirtingos mokėjimo priemonės, atsižvelgiant į jų poreikius. Šiuo metu populiariausios priemonės yra mokėjimo kortelės arba elektroninės piniginės, kurias galima integruoti į specialius laikrodukus arba elektroninį mokinio pažymėjimą. Kiekviena priemonė turi savo privalumus. Mokėjimo kortelės yra universalios, jomis galima atsiskaityti visose prekybos vietose, taip pat užsienyje. Elektroninės piniginės yra saugios, kadangi joms reikalinga infrastruktūra yra uždara, t.y. su jomis galima atsiskaityti tik specialiai pritaikytose vietose, pavyzdžiui, ugdymo įstaigų valgyklose. Mokėjimo kortelių naudojimą palaiko 82 proc. mokinių ir 41 proc. tėvų, o elektroninės piniginės naudojimą – 16 proc. mokinių ir 49 proc. tėvų. Verta atkreipti dėmesį, kad gauti rezultatai priklauso nuo vaikų amžiaus. Apklausos rodo, kad tinkamiausios priemonės pasirinkimas priklauso nuo vaikų amžiaus – kai vaikai jaunesni, tėvai norėtų daugiau saugumo ir prekybos vietų, kur būtų galima išleisti pinigus, apribojimo. Kai vaikai vyresni, svarbesnis tampa universalumas, galimybė visur naudoti negrynuosius pinigus.

Mokėjimų taryba pastebėjo, kad elektronines pinigines galima integruoti į elektroninius mokinio pažymėjimus, kurie skatina įvairių mokiniams teikiamų paslaugų skaitmeninimą. Į minėtus pažymėjimus galima integruoti įvairias funkcijas – atsiskaitymams negrynaisiais pinigais pritaikytas elektronines pinigines, viešojo transporto paslaugas, bibliotekos kortelę, praėjimo į ugdymo įstaigų kontrolę, neformaliojo vaikų švietimo paslaugas ir t.t.

Kartu gauti rezultatai rodo, kad mokinių skatinimas naudoti negrynųjų atsiskaitymo priemones prisideda prie vaikų finansinio raštingumo ugdymo – vaikai mokosi sekti savo išlaidas ir taupyti,  be to, gauna įgūdžius, praversiančius jiems ateityje. Taip pat apklausos rodo, kad finansinio raštingumo ugdymas turėtų būti vienas iš prioritetų. Vaikams reikėtų daugiau žinių apie taupymą, asmeninio biudžeto sudarymą ir valdymą, mokesčius, investavimą, atsakingą skolinimąsi, saugumą kibernetinėje erdvėje, valstybės biudžeto sudarymą, tvariuosius finansus, paskolas ir verslo kūrimą.

Atsižvelgdama į tai, Mokėjimų taryba parengė rekomendacijas, kurias įgyvendinus iki 2025 metų 80 proc. visų bendrojo ugdymo įstaigų galėtų būti sudariusios galimybę valgyklose atsiskaityti negrynaisiais pinigais, o mokinių, turinčių bent vieną atsiskaitymo negrynaisiais priemonę, skaičius kasmet augtų po 10 proc.

Mokėjimų taryba tikslo įgyvendinimui pateikė 4 pagrindines rekomendacijas. Pirmoji – ugdymo įstaigų valgyklose diegti atsiskaitymams negrynaisiais pinigais pritaikytą infrastruktūrą. Antroji – supaprastinti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemonių įsigijimą asmenims iki 18 metų. Trečioji – mažinti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemonių kainas nepilnamečiams. Ir ketvirtoji – lavinti praktinius mokinių finansinio raštingumo įgūdžius.

Atviroji bankininkystė padeda kurti pažangesnes finansines paslaugas

Mokėjimo taryba nustatė tris rinkai aktualiausias atvirosios bankininkystės taikymo sritis: vertinant klientų kreditingumą, kovai su sukčiavimu ir vykdant pinigų plovimo prevenciją, ugdant asmeninių finansų analizės ir valdymo įgūdžius. 

„Atviroji bankininkystė padės didinti konkurenciją, kurti naujas finansines paslaugas, gerinti klientų patirtį. Mokėjimų taryba įvardijo daugiausia potencialo turinčius panaudojimo atvejus, todėl raginame rinką nesustoti ir tęsti jau pradėtą darbą – kooperuotis ir kurti atvirąja bankininkyste paremtas paslaugas“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Atviroji bankininkystė – finansinės informacijos, reikalingos finansiniams produktams ir paslaugoms kurti, dalijimosi sistema, pagrįsta atvirojo ryšio sąsaja. Atviroji bankininkystė grindžiama modeliu, kai prieiga prie institucijos klientų duomenų ar paslaugų suteikiama iš anksto nustatytomis sąlygomis visoms nustatytus reikalavimus atitinkančioms institucijoms – trečiosioms šalims, nors tokia prieiga gali būti suteikiama ir dvišalio susitarimo pagrindu.

Mokėjimų taryba įkurta 2017 m. pabaigoje, siekiant sustiprinti dialogą tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo paslaugų naudotojų, reguliuotojų ir akademikų atstovų, plėtojant Lietuvos mokėjimų rinką. Ji įsteigta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos banko iniciatyva. Iki tol šalyje nebuvo tokio organizuoto forumo, vienijančio visas mokėjimų rinkos raida suinteresuotas šalis ir sistemiškai nagrinėjančio jos aktualius klausimus.

Su Mokėjimų tarybos užduoties grupių ataskaitomis ir rekomendacijomis bei joms įgyvendinti skirtomis priemonėmis galima susipažinti ČIA

Finansų ministerijos inf. ir nuotrauka 

Panašūs straipsniai

Suskaičiavo, kiek kainuos išleisti vaiką į mokyklą: pasiruošimą paverskite finansinio raštingumo pamoka

Suskaičiavo, kiek kainuos išleisti vaiką į mokyklą: pasiruošimą paverskite finansinio raštingumo pamoka

Jei vaikams mokyklinių prekių įsigijimas simbolizuoja besibaigiančią nerūpestingą vasarą, tėvai neretai suka galvas, kiek teks paploninti piniginę, įsigyjant mokiniams reikalingus mokymosi reikmenis. Ekspert...

2020–2021 mokslo metai: kas naujo?

2020–2021 mokslo metai: kas naujo?

Nauji mokslo metai atneš reikšmingų permainų bendrajam ugdymui: baigiamas rengti ir švietimo bendruomenei pristatomas atnaujintas bendrojo ugdymo programų paketas. Planuojama, kad jau kitąmet jas galės išban...

Švietimo ministras A. Monkevičius: pamokos mokyklose vyks laikantis saugumo reikalavimų

Švietimo ministras A. Monkevičius: pamokos mokyklose vyks laikantis saugumo reikalavimų

Ugdymas nuo rugsėjo 1 d.  vyks įprastu būdu – mokyklų patalpose, laikantis rekomenduojamų saugumo sąlygų, pabrėžė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius šiandien vykusioje spaudos konferen...

Primena apie parengtas rekomendacijas naujiems mokslo metams

Primena apie parengtas rekomendacijas naujiems mokslo metams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuodama mokyklų pasiruošimą naujiems mokslo metams ir atsakydama į svarbiausius švietimo bendruomenės klausimus, kaip bus ugdomi vaikai nuo rudens, primena apie ...

Atnaujintos rekomendacijos maldos namams, meno kolektyvams, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigoms

Atnaujintos rekomendacijos maldos namams, meno kolektyvams, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigoms

Siekiant suvaldyti koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimą, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) parengė išsamias bendras rekomendacijas maldos namams, meno, teatro, chorų kolektyvams, apgyvendinimo ir ma...

Ministras A. Monkevičius kreipiasi į mokyklų bendruomenes: susitelkę įveiksime pandemijos iššūkius

Ministras A. Monkevičius kreipiasi į mokyklų bendruomenes: susitelkę įveiksime pandemijos iššūkius

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius dėkoja visai švietimo bendruomenei už mokyklų pasirengimą naujiems mokslo metams, sklandų jų startą, mokyklos vadovų lyderystę, bendruomenės sutelktu...

Vaiko priežiūros atostogos: pateikti du siūlymai, kurie skatintų tėvus dalintis vaiko priežiūra

Vaiko priežiūros atostogos: pateikti du siūlymai, kurie skatintų tėvus dalintis vaiko priežiūra

Europos Sąjungai priėmus direktyvą, numatančią pareigą visoms šalims įtvirtinti neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas moterims ir vyrams bei įtraukti kitas šeimos ir darbo derinimo priemones, Socialinės...

Ministras L. Kukuraitis: siūlomas pagalbos priemonių planas po karantino – nuo naujų išmokų iki subsidijų pratęsimo

Ministras L. Kukuraitis: siūlomas pagalbos priemonių planas po karantino – nuo naujų išmokų iki subsidijų pratęsimo 2

Švelnėjant karantinui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia pagalbos priemonių planą gyventojams bei darbdaviams, kuris padėtų greičiau atsitiesti pasibaigus karantinui. Penktadienį siūlymai pateik...

Tryliktasis rajono savivaldybės tarybos posėdis

Tryliktasis rajono savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 28 d., 10 val. šaukiamas tryliktasis rajono savivaldybės tarybos posėdis.                                                                                  Darbotvarkė:...

Žurnalas ,,Reitingai" įvertino ir Jonavos mokyklas: kokie rezultatai šiais metais?

Žurnalas ,,Reitingai" įvertino ir Jonavos mokyklas: kokie rezultatai šiais metais?

Švietimo įstaigas vertinantis žurnalas „Reitingai“, kaip ir kasmet, suteikia galimybę sužinoti, kurioje vietoje, vertinat akademinius, mokinių savijautos, pagalbos, stojimo į nemokamas studijų vietas bei kit...

Vaikų stovyklose ir darželiuose galioja saugumo reikalavimai, nustatyti birželio viduryje

Vaikų stovyklose ir darželiuose galioja saugumo reikalavimai, nustatyti birželio viduryje

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad reikalavimai dėl apsaugos priemonių darželiuose, stovyklose, edukaciniuose užsiėmimuose išlieka tokie patys, kaip buvo nustatyti sveikatos apsaugos ministro bi...

Būreliuose, edukaciniuose užsiėmimuose galės dalyvauti didesnės vaikų grupės

Būreliuose, edukaciniuose užsiėmimuose galės dalyvauti didesnės vaikų grupės

Nuo šiandien neformaliojo vaikų švietimo veiklas, paprastai tariant – būrelius, edukacinius užsiėmimus – galima organizuoti didesnėms grupėms. Numatyta, kad vietoje maksimalaus anks...

„Sodros“ išmokos rugpjūtį: Beveik dvigubai daugiau mokėjimų

„Sodros“ išmokos rugpjūtį: Beveik dvigubai daugiau mokėjimų

„Sodra“ ketvirtadienį pradėjo mokėti  vienkartines 200 eurų išmokas. Jos pasieks pensininkus, neįgaliuosius ir šalpos išmokų gavėjus kartu su periodiniais mokėjimais, todėl pervedimų skaičius šį mėnesį bus b...

Netrukus ant diskusijų stalo – skaitmeninis euras

Netrukus ant diskusijų stalo – skaitmeninis euras

Europos Centrinis Bankas paskelbė Eurosistemos ataskaitą dėl skaitmeninio euro – naujos kartos skaitmeninės valiutos, skirtos XXI amžiaus visuomenės poreikiams patenkinti.  „Tai istorinis dokum...

Šiemet vasaros stovykloms skyrus papildomų valstybės lėšų, Jonavos rajone stovyklavo arti dviejų tūkstančių vaikų

Šiemet vasaros stovykloms skyrus papildomų valstybės lėšų, Jonavos rajone stovyklavo arti dviejų tūkstančių vaikų

Iš valstybės biudžeto lėšų vaikų vasaros poilsiui ir neformaliajai veiklai skyrus papildomai 8 mln. eurų, šiemet vasarą buvo surengta ir daugiau stovyklų, ir daugiau vaikų turėjo galimybę turiningai stovykla...

Pagalba po karantino: kas priklauso negalią turintiems žmonėms

Pagalba po karantino: kas priklauso negalią turintiems žmonėms

Valstybės pagalbos priemonės po karantino yra skirtos įvairioms visuomenės grupėms – darbdaviams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dirbantiems savarankiškai, bedarbiams, nepasiturintiems žmonėms, vaikams, s...