Netekus artimo žmogaus: kokios išmokos priklauso

Netekus artimo žmogaus: kokios išmokos priklauso
VAS 19
2021-02-19 10:36 2021

Artimo žmogaus netektis – skaudus išgyvenimas. Žmogus ne tik jaučia didelį dvasinį netekties skausmą, bet ir patiria neplanuotų išlaidų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokios išmokos gali būti skiriamos mirus artimam žmogui.

Laidojimo pašalpa
Netekus artimo žmogaus, skiriama vienkartinė 320 eurų laidojimo pašalpa. Dėl šios vienkartinės pašalpos faktiškai mirusįjį palaidojęs asmuo turi kreiptis per 12 mėn. nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Našlių pensija
Mirusiojo sutuoktinis gali gauti našlio ar našlės pensiją, kurios bazinis dydis – 28,63 euro. Norintys gauti našlių pensiją, turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:
•    būti sulaukęs senatvės pensijos amžiaus;
•    sutuoktinio mirties dieną arba per 5 metus po sutuoktinio ar sutuoktinės mirties tapęs nedarbingu ar iš dalies darbingu;
•    būti pripažintu nedarbingu ar iš dalies darbingu tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais, taip pat mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems buvo nustatytas 75–100 proc. netektas darbingumas iki 18 metų.
Našlių pensija skiriama, jei miręs asmuo buvo įgijęs bent minimalų pensijų socialinio draudimo stažą netekto darbingumo arba senatvės pensijai gauti arba šias pensijas gavo. Našlių pensija mokama kiekvieną mėnesį iki gyvos galvos, iki dar kartą susituokiant arba iki netekto darbingumo pabaigos.

SVARBU! Našliai, neturėję su mirusiuoju bendrų vaikų, įgyja teisę gauti našlių pensiją, jei nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo nemažiau kaip 1 metai.

Socialinio draudimo našlaičių pensija 
Mirus vienam arba abiems tėvams (įtėviams), tapus našlaičiu, galima kreiptis dėl našlaičių pensijos. Našlaičių pensija priklauso vaikams iki 18 m., ar iki 24 m., jeigu mokosi arba studijuoja. O taip pat našlaičiams, kurie buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 m. 
Našlaičių pensija siekia 50 proc. mirusiojo netekto darbingumo ar senatvės pensijos dydžio, mokama kas mėnesį. Jeigu našlaičių pensijos skiriamos dviem ir daugiau vaikų (įvaikių), suma padalijama visiems lygiomis dalimis.

Šalpos našlaičių pensija
Šalpos našlaičių pensija gali būti skirta mirusiojo vaikams iki 18 m., vyresniems, jeigu mokosi arba studijuoja, iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau nei sukaks 24 m. O taip pat našlaičiams nuo 18 iki 24 m., jei jiems visą tą laiką pripažintas netektas ne mažesnis kaip 45 proc. darbingumas.
Šalpos našlaičių pensijos skiriamos asmenims, kurie negauna didesnių arba tokio paties dydžio pensijų išmokų, išskyrus atvejį, kai asmeniui skirta valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija ar valstybinė našlaičių pensija už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių).
Jei teisę gauti šią pensiją turi ne daugiau nei 3 vaikai, kiekvienam jų skiriama po 71,5 euro. Kai šalpos pensiją turi teisę gauti 4 ir daugiau vaikų, 214,5 euro padalijama lygiomis dalimis. 

Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus
Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė draudimo išmoka. Ši išmoka skiriama apdraustojo tėvams ar įtėviams, sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams ar įvaikiams, vyresniems vaikams ar įvaikiams, jei šie mokosi ar studijuoja (iki 24 m.), ir pilnamečiams vaikams ar įvaikiams, jei jie buvo pripažinti neįgaliais iki 18 m.
Vienkartinė draudimo išmoka lygi 46,55 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio, galiojusio apdraustojo mirties mėnesį. Ji padalijama visiems turintiems teisę ją gauti asmenims lygiomis dalimis ar išmokama vienam gavėjui. 
Dėl šios išmokos reikia kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įvykio pripažinimo draudžiamuoju įvykiu dienos.

Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus
Jei apdraustasis mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo išlaikomi nedarbingi asmenys arba turėję teisę gauti jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikai, gimę ne vėliau kaip 300 dienų po jo mirties, turi teisę į periodinę draudimo išmoką.
Periodinė išmoka gali būti skiriama už praėjusį laiką, tačiau už ne ilgesnį nei 12 mėnesių, jeigu kreipiamasi per 3 metus nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos.
Ši išmoka priklauso nuo buvusių mirusiojo pajamų ir vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio. Gauto dydžio išmoka mokama kiekvienam asmeniui, neatsižvelgiant į gaunamas kitas pajamas, išskyrus atvejus, kai dėl to paties draudžiamojo įvykio yra mokama socialinio draudimo našlių ar našlaičių pensija.  

Mirusiajam priklausiusios pensijos, neišmokėtų „Sodros“ išmokų
Pensijos ar kompensacijos vieno dydžio mėnesio suma išmokama jį laidojančiam asmeniui, o taip pat išmokama suma už einamąjį mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta. Paveldėtojams išmokamos ir mirusiajam priklausiusios ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos nedarbo išmokos. 

Parama mirusiųjų užsienyje palaikams pervežti
Palaikų pervežimą organizavęs fizinis asmuo gali gauti paramą palaikams pervežti, jei jo vidutinės pajamos arba bendrai gyvenančių asmenų vidutinės pajamos neviršija 384 eurų. Parama skiriama faktinėms palaikų pervežimo išlaidoms padegti ir neturi viršyti 2160 eurų. Dėl paramos reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į šią paramą atsiradimo dienos.

SVARBU! Parama palaikams pervežti neteikiama valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, – jų palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidas apmoka valstybė.

Apie tai ir dar daugiau skaitykite www.kasmanpriklauso.lt 

Asociatyvi pixabay.com nuotr.

SADM inf.

Panašūs straipsniai

Pokyčiai dirbantiesiems – nuo naujųjų metų didės kai kurios „Sodros“ išmokos

Pokyčiai dirbantiesiems – nuo naujųjų metų didės kai kurios „Sodros“ išmokos

Nuo sausio padidės nedarbo išmoka, apdraustieji gaus didesnes ligos išmokas, mažės socialinio draudimo įmokų „lubos“. „Sodra“ primena, kokių pokyčių 2021 metais sulauks dirbantieji.  Dėl minimal...

Lapkričio kalendorius: kada „Sodros“ išmokos pasieks pensininkus, tėvus, bedarbius

Lapkričio kalendorius: kada „Sodros“ išmokos pasieks pensininkus, tėvus, bedarbius

Lietuvoje įvedant visuotinį karantiną, „Sodra“ žada laiku mokėti išmokas ir pensijas bei planuoja imtis papildomų saugumo priemonių bendraudama su gavėjais.  Daugėjant ...

„Sodra“ primena svarbiausius dalykus apie ligos išmokas karantino metu

„Sodra“ primena svarbiausius dalykus apie ligos išmokas karantino metu 1

Nuo šeštadienio vidurnakčio visoje Lietuvoje prasidėjo trijų savaičių karantinas. Kaip gauti nedarbingumo pažymėjimą susirgus? Ar bus mokama ligos išmoka, jei žmogus turi privalomai izoliuotis arba jei priži...

Darbdavys bankrutuoja ar tapo nemokus: kas priklauso darbuotojui

Darbdavys bankrutuoja ar tapo nemokus: kas priklauso darbuotojui

Pandemijai skaudžiai palietus darbo rinką, dalis įmonių bankrotus skelbia pačios ar yra likviduojamos, nes tapo nemokiomis. Abiem atvejais darbuotojai lieka su daugybe neatsakytų klausimų: ar atgaus jiems pr...

Aktualu dirbantiems ir netekusiems darbo: kokios socialinės garantijos priklauso

Aktualu dirbantiems ir netekusiems darbo: kokios socialinės garantijos priklauso

Tebesitęsianti koronaviruso pandemija ir dėl jos paskelbtas karantinas didina įtampą darbo rinkoje. Nemaža dalis darbuotojų patiria stresą ir išgyvena nerimą dėl savo darbo vietos bei nežino, ką reikėtų dary...

Pandemija tęsiasi: kokia valstybės parama šiemet dar galite pasinaudoti

Pandemija tęsiasi: kokia valstybės parama šiemet dar galite pasinaudoti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokia valstybės parama dar gali pasinaudoti darbuotojai, darbdaviai, dirbantys savarankiškai, šeimos, auginančios vaikus, senjorai ir nepasiturintys žmonės i...

Nedarbo grimasos - trečdalis bedarbių prieš karantiną nebuvo dirbę Lietuvoje

Nedarbo grimasos - trečdalis bedarbių prieš karantiną nebuvo dirbę Lietuvoje

Daugiau nei pusė šalyje šiemet registruotų bedarbių negavo „Sodros“ nedarbo išmokos, nes nėra dirbę nė 12 mėnesių per pastaruosius dvejus su puse metų. Be to, trečdalis – apie 95 tūkst. – apskritai šį laikot...

Aktualu netekusiems darbo ir pajamų: kokia valstybės pagalba priklauso 2021 metais

Aktualu netekusiems darbo ir pajamų: kokia valstybės pagalba priklauso 2021 metais 2

Jeigu netekote darbo ir pajamų, tapo sunku išlaikyti šeimą, galite pasinaudoti valstybės teikiama parama: darbo paieškos išmoka, nedarbo socialinio draudimo išmoka, ilgalaikio darbo išmoka ar pinigine socialine ...

Savarankiškai dirbantys gyventojai „Sodros“ išmokų gali sulaukti greičiau

Savarankiškai dirbantys gyventojai „Sodros“ išmokų gali sulaukti greičiau

Savarankiškai dirbantys gyventojai nuo šiol gali greičiau sulaukti socialinio draudimo išmokų, o jų dydis nepriklausys nuo to, ar jie gauna savarankiškos veiklos pajamų, tačiau įmok...

Pandemija tęsiasi: kokios galimos senos pagalbos priemonės ir kurios atnaujinamos?

Pandemija tęsiasi: kokios galimos senos pagalbos priemonės ir kurios atnaujinamos?

Pandemijai tebesitęsiant darbdaviai, darbuotojai, nepasiturintys gyventojai ar mažus bei negalią turinčius vaikus, jei jie mokosi nuotoliniu būdu, prižiūrintys tėvai toliau gali naudotis įvairiomis pagalbos ...

 Gruodį - paskutinės 200 eurų išmokos pensijų gavėjams

Gruodį - paskutinės 200 eurų išmokos pensijų gavėjams 2

Gruodį „Sodra“ baigs mokėti 200 eurų dydžio vienkartines išmokas senatvės ir kitų socialinio draudimo pensijų bei šalpos išmokų gavėjams. Nuo rugpjūčio išmokų sulaukė beveik 900 tūk...

"Sodros" gruodžio mėnesio išmokų ir pensijų mokėjimo grafikas

"Sodros" gruodžio mėnesio išmokų ir pensijų mokėjimo grafikas

Gruodžio mėnesį „Sodra“ beveik visas išmokas ir pensijas gyventojams planuoja išmokėti iki Kalėdų, o kai kurie gavėjai šį mėnesį gaus netgi po dvi išmokas. ...

Penki dalykai apie pensijų kaupimą, kuriuos naudinga žinoti naujai įtraukiamiems dalyviams

Penki dalykai apie pensijų kaupimą, kuriuos naudinga žinoti naujai įtraukiamiems dalyviams

Į antros pakopos pensijų kaupimą įtraukti gyventojai sprendimo priimti neskuba – tam jie turės dar beveik penkis mėnesius. „Sodra“ daugiau nei 30 tūkst. gyventojų pakartotinai išsiu...

Išmokas tėvams, kurių pajamos sumažėjo per pandemiją, siūloma skaičiuoti palankiau

Išmokas tėvams, kurių pajamos sumažėjo per pandemiją, siūloma skaičiuoti palankiau

Pandemijos metu darbdaviui paskelbus prastovas darbuotojams, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos gali sumažėti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo tėvams, kurių draudžiamosios pajamos ...

Pensijos 2021 metais – kam, kiek ir kada

Pensijos 2021 metais – kam, kiek ir kada

Gruodį mokamos pensijos visus gavėjus pasiekė iki Kalėdų, o nuo sausio „Sodra“ pradės mokėti vidutiniškai 38 eurais didesnes senatvės pensijas. Didesnių sumų sulauks ir netekto darb...

Smulkieji Jonavos rajono ūkininkai prašyti paramos neskuba

Smulkieji Jonavos rajono ūkininkai prašyti paramos neskuba

„Sodra“ jau moka specialias vienkartines ir periodines išmokas smulkiesiems ūkininkams, tačiau Jonavos rajone prašymus kol kas pateikė tik penktadalis pretendentų jas gauti – beveik 125 iš 620, o terminas ri...