P. Dovalgos premija įteikta režisieriui Justinui Lingiui

P. Dovalgos premija įteikta režisieriui Justinui Lingiui
GRU 19
2019-12-19 15:22 2019

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje ketvirtadienį Prano Dovalgos premija įteikta istorinių – kultūrinių laidų režisieriui Justinui Lingiui už televizijos laidų ciklą „Nežinoma Čekijos Lietuva".

P. Dovalgos premija kasmet skiriama už lietuvių ar čekų kalba per pastaruosius 5 metus publikuotą literatūrinį kūrinį, filmą, spektaklį, tekstą istorinės atminties, lietuvių ir čekų tautų kultūrinio, politinio ar ekonominio bendradarbiavimo temomis.

Premijos skyrimo organizatorė – Jonavos rajono savivaldybės administracija, vertinimo komisijai vadovauja administracijos direktoriaus pavaduotoja Birutė Gailienė. Komisijoje taip pat dirba: Rimantė Tarasevičienė – Jonavos r. savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji bibliografė; Dalia Bukelevičiūtė – Lietuvos ir Čekijos draugijos narė, Vilniaus universiteto doc. dr.; Romanas Miliauskas – Lietuvos ir Čekijos draugijos narys; Vytautas Venckūnas – Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta" redakcinės kolegijos narys.

Iš Jonavos krašto kilęs žurnalistas, vertėjas Pranas Dovalga (1911.10.15 - 1941.11.17) Lietuvos universitete studijavo teisę, Lietuvos žemės ūkio akademijoje – žemės ūkio ekonomiką. Nebaigęs studijų 1933 išvyko į Čekoslovakiją. Gyveno, dirbo ir studijavo Prahoje, vėliau – Bratislavoje, lankėsi Vienoje. Čekoslovakijoje palaikė ryšius su aukščiausiąja šalies vadovybe (Prezidento ir kitomis institucijomis).

Į lietuvių kalbą išvertė čekų grožinės literatūros kūrinių, bendradarbiavo Lietuvos ir čekoslovakų periodinėje spaudoje. Pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais. Vertingiausia žurnalistinio palikimo dalis – kelios dešimtys straipsnių, išspausdintų laikraštyje XX amžius, apie įvykius Čekoslovakijoje 1938–39 metais po Miuncheno susitarimo.

Vokietijos reichui okupavus Čekoslovakiją, 1939 03 15 gestapo suimtas, kalintas ir sušaudytas Ruzynės (Praha) kareivinėse.

Video nuoroda: Žurnalistas ir vertėjas Pranas Dovalga. Dokumentinis filmas.