Parengtojo rezervo karių mokymai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione

Parengtojo rezervo karių mokymai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione
RGP 22
2020-08-22 10:06 2020

Rugpjūčio 8 d. Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione (VMPB) prasidėjo jau antra kartą šiais metais vykstantys parengtojo rezervo karių (toliau – rezervo karių) mokymai. Į šiuos mokymus šiemet buvo pašaukta daugiau nei 200 rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų.

Karinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo trukmė – trys savaitės. Per šį laikotarpį rezervo kariai yra supažindinami su naujausia Lietuvos kariuomenės ginkluote ir technika, atnaujinamos karinės taktikos žinios bei karių individualūs įgūdžiai – karinė topografija, šaudymas iš kariams priskirtų ginklų G-36, vidutinio sunkumo kulkosvaidžių KSP-58 ir granatsvaidžio „Carl Gustav“. Atnaujinę individualias žinias, kariai pereina į kolektyvinio rengimo etapą, kur mokosi, kaip veikti skyriaus ir būrio operacijų lygmenyje. Karinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo pratybos yra vainikuojamos tris paras trunkančiomis lauko taktikos pratybomis, kurių metu įvertinami ne tik parengtojo rezervo karių kurso rezultatai, bet ir vieneto vadų gebėjimas vadovauti ir planuoti operacijas.

Tarp rezervo karių buvo tokių, kurie savo prievolę atliko dar 2001 m. Nuo 2001 m. iki dabar Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ nenustoja gyvuoti intensyviame modernizacijos laikotarpyje. Brigada keitėsi labai plačiame pokyčių spektre. Pokyčiai liečia tiek filosofinį, tiek technologinį aspektą. „Išduota ekipuotė yra daug patogesnė, lyginant su anksčiau naudota. Vadai yra tie žmonės, su kuriais galima bendrauti, pasišnekėti, pasitarti, paklausti. Kariais yra labiau rūpinamasi. Kariuomenė yra patobulėjusi į gerąją pusę“ – tarnybos patirtimi dalinasi karys j. eil. Saulius Rymašius.

VMPB II mechanizuotosios pėstininkų kuopos vado kpt. Martyno Kivaro pagrindinė užduotis – nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių rengimas. Šį kartą jo vadovaujamas kolektyvas yra vyresnis, kai kurie kariai yra tarnavę net prieš 20 metų.

Kuopos vadas, paklaustas, kaip stipriai pasireiškia kartų skirtumas bei kaip vertina dabartinius parengtojo rezervo karius, atsakė – „Pagrindinis skirtumas, kurį išskirčiau, tai yra asmenybės branda. Į 9 mėnesių tarnybą ateinantys jaunieji vilkai yra motyvuoti, puikūs Lietuvos piliečiai, tačiau jiems reikia daug mokytis ir kalbu ne vien apie karybą. Tai kaip laivas, išplaukęs į atvirą jūrą, kuriam dar reikalinga nusistatyti kursą ir tašką B, į kurį norėtų nuplaukti. Su jaunaisiais vilkais mes treniruojamės ne tik karinių ar koncepcinių dalykų, tačiau ir moralinių bei fizinių. Mokomės būti ambicingesni, išsiryškinti tikslus, jų siekti, gebėti prisiimti rizikas ir gyventi tų rizikų sąlygomis. Manau, kad po 9 mėnesių jie išeina brandesni kaip asmenybės, nusistatę savo tikslus, o jų siekimas tampa jų gyvenimo būdu. Su rezervo kariais darbas kitoks. Dauguma jų turi šeimas, konkrečius tikslus, dažnai išbandę ne vieną darbovietę ar pomėgį, turintys patirties. Tačiau, svarbiausia paminėti ne skirtumus, o vieną aiškiai išsiskiriantį panašumą. Tiek 19–21 metų jaunieji vilkai, tiek 40 metų parengtojo rezervo kariai, atėję čia parodo savo norą treniruotis, įgyti arba atnaujinti įgūdžius, turint tikslą atgrasinti potencialią grėsmę, nuo bet kokios užgaidos žengti žingsnį į Lietuvos žemę, o jei tai nepavyktų, stoti ginti savo šalies. Labiausiai įstrigęs dalykas ir netgi tendencingas, yra jų užsidegimas ir kompetencija. 2016 m. esu vadovavęs parengtojo rezervo kuopai vienų didelių pratybų metu, kai turėjom vos savaitę pasiruošti kaip komanda – rezultatai buvo puikūs. Iš vieno atvejo galima manyti, kad tai atsitiktinumas, tačiau šiais metais treniruodamiesi kartu, tik dar kartą įsitikinom, jog jų parengtumas arba kitaip, – raumenų atmintis – niekur nedingo. Jie puikūs kariai, pradedant kariškomis tradicijomis – tokiomis kaip rytinis pasisveikinimas ir baigiant aukščiausiu karišku įgūdžiu – tai koviniai šaudymai, kur neturime nei vieno nepasiekusio rezultato. Apibendrindamas pasakyčiau taip, jie –iniciatyvūs, valingi ir sveikai agresyvūs, o po trijų savaičių ir gebantys naudotis naujausiomis karinėmis technologijomis“.

Baigę karinių žinių atnaujinimo ciklą, rezervo kariai bus pasirengę efektyviai dalyvauti šalies gynyboje.

Primename, kad parengtasis kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą Lietuvos kariuomenėje arba turintys jam prilygintą, pagal Lietuvos kariuomenės vado nustatytų kariui būtinų žinių ir gebėjimų standartus, iki jiems sukaks 60 m.

Atrinktiems parengtojo rezervo kariams siunčiami šaukimo nurodymai atvykti į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį (RKPKS), kur atitinkantys reikalavimus bei patikrinti Karo medicinos ekspertizės komisijos būna paskirti į pratybas ir mokymus kariniuose vienetuose. Mokymai trunka nuo 20 iki 30 dienų per penkerius metus.

Pašauktiems į mokymus, taikomos socialinės garantijos. Už tarnybos dienas mokamas 100 procentų profesinės karo tarnybos kario tarnybinis atlyginimas. Jeigu parengtojo rezervo kario, pašaukto į mokymus, pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis nei parengtojo rezervo kariams apskaičiuotas tarnybinis atlyginimas, jam išmokamas jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas, neviršijantis dviejų Lietuvos statistikos departamento paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių.

 

LK MPB „Geležinis Vilkas“ vadovybės atstovas spaudai vyr. ltn. Aleksandr Seliuk

Nuotraukos MPB „Geležinis Vilkas“

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Naujos kareivinės – dar vienas žingsnis modernios Lietuvos kariuomenės link

Naujos kareivinės – dar vienas žingsnis modernios Lietuvos kariuomenės link

Lietuvos kariuomenė pasipildė 2020 m. pradžioje pastatytomis dvejomis kareivinėmis bei štabo pastatu. Atidarytos kareivinės Rukloje ir Tauragės rajone bei štabo pastatas Radviliškyje suteikia daugiau nei 600...

A. Verygos darbotvarkė kiek kitokia, nei skelbiama viešai: Ministras „slaptai“ lankėsi Rukloje?

A. Verygos darbotvarkė kiek kitokia, nei skelbiama viešai: Ministras „slaptai“ lankėsi Rukloje?

Rugsėjo 25 d. Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione (Rukloje, Jonavos rajone)  prisiekė šauktiniai. Kad šioje šauktinių priesaikoje dalyvaus Sveikatos apsaugos ministras (SAM) Aurelijus ...

Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pasirinkę emigrantai: „Kol tarnauji, kai kurie žodžiai verčia užsikimšti ausis, bet kai jų nėra – lieka tuščias jausmas“

Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pasirinkę emigrantai: „Kol tarnauji, kai kurie žodžiai verčia užsikimšti ausis, bet kai jų nėra – lieka tuščias jausmas“

Neretai pagrindiniais savanoriškos Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) atlikimo motyvais girdimi patriotiškumas, meilė Tėvynei, susirūpinimas jos saugumu ir pasiryžimas ją ginti. Taip pat...

Kariuomenės vadas lankė brigadą „Geležinis vilkas“ ir Mokomąjį pulką

Kariuomenės vadas lankė brigadą „Geležinis vilkas“ ir Mokomąjį pulką

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys lankėsi Lietuvos kariuomenės Mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“ bei D...

Krašto apsaugos ministras lankėsi Ruklos įguloje

Krašto apsaugos ministras lankėsi Ruklos įguloje

Sausio 26 d. krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pirmą kartą lankėsi Ruklos įguloje ir susipažino su Mechanizuotosios pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algi...

Parengtąjį Lietuvos kariuomenės rezervą papildė dar viena karo inžinierių laida

Parengtąjį Lietuvos kariuomenės rezervą papildė dar viena karo inžinierių laida

Rugsėjo 3 d. Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalione (Inžinerijos batalionas) surengta iškilminga ceremonija, kurioje inžinieriai išlydėjo 9 mėnesių nuolatinę priva...

Iš arčiau: Lietuvos ir Prancūzijos karių bendradarbiavimas

Iš arčiau: Lietuvos ir Prancūzijos karių bendradarbiavimas

Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų vado Prezidento Emmanuelio Macrono vizito Rukloje išvakarėse dalijamės Prancūzijos kariuomenės kapitono Sébastieno Iserno parengtu interviu su Lietuvos kariuomenės Mechanizuoto...

Seimas skubos tvarka svarstys naują apsaugos priemonių rezervo kaupimo modelį

Seimas skubos tvarka svarstys naują apsaugos priemonių rezervo kaupimo modelį

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga antradienį Seimui pristatė asmeninės apsaugos priemonių ir kitų priemonių, būtinų įstaigų veiklos vykdymui užtikrinti (apsaugos priemon...

Geriausias pėstininkų skyrius tarnauja Trakų savanorių kuopoje

Geriausias pėstininkų skyrius tarnauja Trakų savanorių kuopoje

Rugsėjo 11 d. Gaižiūnų poligone (Jonavos r.) vykusių kasmetinių Sausumos pajėgų geriausio pėstininkų skyriaus varžybų uždarymo ceremonijos metu nugalėtojais paskelbti Krašto apsaugo...

Pradedamas pasirengimas 2021 m. šaukimui į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Pradedamas pasirengimas 2021 m. šaukimui į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

2021 m. karo prievolininkų sąrašai bus sudaromi sausio 7 dieną, atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą  (NPPKT) bus pašaukta per 3800 jaunuolių. Dar 210 aukštųjų ...

Lietuvos kariuomenė grįžta prie pasiteisinusių koronoviruso plitimo prevencijos priemonių

Lietuvos kariuomenė grįžta prie pasiteisinusių koronoviruso plitimo prevencijos priemonių

Lietuvoje daugėjant užsikrėtimų Koronaviruso (COVID-19) atvejų skaičiui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei apsisprendus dėl karantino paskelbimo daugelyje šalies miestų, Lietuvos kariuomenė vėl ima taikyti ...

KAM : ,,Didiname pajėgas, teikdami pagalbą, kurios prašo visuomenė"

KAM : ,,Didiname pajėgas, teikdami pagalbą, kurios prašo visuomenė"

Nuo lapkričio 11 d. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) pagalbą teiks daugiau Lietuvos karių ir jie dirbs dvejomis pamainomis – nuo 8 val. ryto iki 21 val. vakaro. Lietuvos kariuomenės parama N...

Dalis šauktinių karių šventėms paleidžiami atostogų

Dalis šauktinių karių šventėms paleidžiami atostogų

Gruodžio 23 d. Lietuvos kariuomenė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nuostatomis, paleidžia dalį nuolatinės privalomosios karo tarnybos karių...

Rudeninis Lietuvos kariuomenė karinis rengimas: intensyvus ir įvairiapusis

Rudeninis Lietuvos kariuomenė karinis rengimas: intensyvus ir įvairiapusis

Tradiciškai rudenį Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetų karinis rengimas intensyvėja – vykdomas kolektyvinis personalo rengimas didesniu mastu, įvairiu paros metu bei skirti...

Vyriausybė pritarė patobulintam asmens apsaugos priemonių rezervo kaupimo modeliui

Vyriausybė pritarė patobulintam asmens apsaugos priemonių rezervo kaupimo modeliui

Vyriausybė trečiadienio posėdyje pritarė asmens apsaugos priemonių (AAP) rezervo kaupimo modeliui, kuris padės užtikrinti nepertraukiamą ligoninių ir kitų įstaigų veiklą pandemijos ar kitų ekstremaliųjų situ...

Istorinis vizitas Lietuvoje: Rukloje pirmą kartą lankosi Prancūzijos Prezidentas Emmanuelis Macronas

Istorinis vizitas Lietuvoje: Rukloje pirmą kartą lankosi Prancūzijos Prezidentas Emmanuelis Macronas 1

Kaip žinia, Lietuvoje pirmą kartą vieši Prancūzijos Respublikos Prezidentas  Emmanuelis Macronas su sutuoktine, o šiandien Lietuvos ir Prancūzijos Prezidentai aplankė ir Rukloje tarnaujančius karius....