Pirmasis elektros rinkos liberalizacijos etapas: kas aktualu gyventojams? Svarbiausi atsakymai

Pirmasis elektros rinkos liberalizacijos etapas: kas aktualu gyventojams? Svarbiausi atsakymai
RGS 07
2020-09-07 11:14 2020

Į šiuo metu jau vykstantį pirmąjį visuomeninio tiekėjo monopolinių sąlygų atsisakymo etapą patenka daugiausiai elektros energijos suvartojantys gyventojai – daugiau nei 5000 kWh per metus. Liekant kiek daugiau nei trims mėnesiams nuspręsti kurį tiekėją pasirinkti, į dažniausiai užduodamus gyventojų klausimus atsako ESO Ryšių su visuomene projektų vadovas Tomas Kavaliauskas.

Iki kada turiu laiko pasirinkti tiekėją?

Į pirmąjį etapą, daugiausiai elektros energijos suvartojantys gyventojai, daugiau nei 5000 kWh per metus, patekęs vartotojas nuo rugsėjo iki šių metų gruodžio 10 d. turi pasirinkti elektros tiekėją. Tačiau net ir nepatenkantys į pirmąjį etapą, gali rinktis sau tinkamą elektros tiekėją jau šiandien.

Kas nutiks, jei laiku nepasirinksiu?

Jei vartotojas dėl kažkokių aplinkybių nespės pasirinkti elektros tiekėjo, dėl to nuogąstauti nereikėtų – nuo 2021 sausio 1 d. ESO jam suteiks garantinį tiekimą pusę metų, o per šį laikotarpį gyventojas ir toliau galės ieškoti ir pasirinkti jam tinkamą elektros tiekėją.

Ar gali būti taip, kad patenku į pirmąjį etapą, bet dar negavau tai patvirtinančio laiško iš visuomeninio tiekėjo?

Visuomeninis tiekėjas dar liepos mėnesį vartotojams, kurie patenka į pirmąjį etapą, įprastu ar elektroniniu paštu, išsiuntė apie tai informuojančius pranešimus visiems buitiniams elektros vartotojams. Jei netyčia praleidote pranešimą, pranešimas pasiklydo, dėl kažkokios priežasties nepasiekė adresato ir panašiai, tokiu atveju, ar patenka į pirmąjį etapą, gyventojai labai paprastai gali pasitikrinti ESO savitarnoje (eso.lt/savitarna).

Nuo kada, pasirinkus tiekėją, įsigalios nauja sutartis?

Į pirmąjį etapą patekusių vartotojų sutartys su visuomeniniu tiekėju nutrūks sausio 1 d. Tuomet įsigalios su naujuoju elektros tiekėju sudaryta sutartis. Kitiems vartotojams, nepatenkantiems į 1 etapą, bet sudariusiems sutartis su nepriklausomais tiekėjais, jos, jei sudarytos iki einamojo mėnesio 10 dienos, įsigalios nuo kito mėnesio 1-os dienos. Pvz. sudarius sutartį iki rugsėjo 10 d., ji įsigalios spalio 1 d. Jei sutartis sudaryta po rugsėjo 10 d., ji įsigalios nuo lapkričio 1 d.

Kas nutiks, jei mano pasirinktas tiekėjas bankrutuos?

Kaip bus išlyginta permoka ar skola ESO prieš pasirenkant kitą tiekėją?

Pasirinkus naują tiekėją, permokos ar skolos niekur nedingsta. Jei yra skola – gyventojas turi atsiskaityti su savo buvusiu tiekėju, o jei permoka – senasis tiekėjas ją turi gražinti buvusiam savo klientui. Santykis su naujuoju tiekėju prasideda lyg nuo švaraus balto lapo, t.y. sudarytos naujos sutarties, o su senuoju tiekėju, kaip tai numatyta sudarytoje sutartyje, visi sutartiniai įsipareigojimai lieka iki kol vartotojas ir senasis tiekėjas neatsiskaito iki galo.

Ar bus pasirašomos ilgalaikės sutartys su tiekėjais? Ar jas bus galima keisti, kad ir kas mėnesį?

Mes, kaip vartotojai, turime sprendimo laisvę rinktis tiekėjus pagal jų sąlygas. Kokios trukmės sutartys bus sudaromos, priklausys nuo tiekėjų siūlomų sąlygų bei jūsų poreikių. Tik vartotojas nuspręs kokios sąlygos jam tinkamos, kokiam laikotarpiui ir pan.

Ar reikės mokėti už papildomą įrangą, kad prisijungtum prie naujo tiekėjo? Kaip, pavyzdžiui, yra su televizijos ir interneto tiekėjo pasirinkimu.

Renkantis naująjį tiekėją, už jokią elektros tinklo įrangą mokėti nereikės. Visa elektros tinklo įranga ir pačiu elektros tinklu rūpinasi ESO. Tad, kaip ir anksčiau, jei suges skaitiklis ar prireiks kokių nors papildomų paslaugų, vartotojas galės visada kreiptis į ESO, o su naujuoju tiekėju jam tik reikės atsiskaityti už suvartojamą elektrą, nepamirštant deklaruoti kiek jos suvartojama per mėnesį.

Ar renkantis tiekėją bus tiesiami nauji elektros kabeliai, atvedami laidai?

Pokytis vyksta tik tiekimo dalyje, o elektros skirstymas išlieka ESO atsakomybėje, tad tais pačiais laidais, kuriais iki šiol tekėjo elektra, tekės ir pasirinkus naująjį tiekėją.

Kaip galiu įvertinti tiekėjo patikimumą? Kokiais kriterijais remtis?

Rinkdamasis vieną ar kitą paslaugą, kiekvienas vartotojas turi išsikėlęs savus kriterijus. Vieniems yra svarbi kaina, kitiems – įmonės vardas, dar kitiems – kapitalo kilmė, paslaugų gausa ir pan. Kriterijų gali būti labai daug, todėl mes patariame atidžiai palyginti ir įvertinti skirtingus tiekėjus. Visą informaciją apie tiekėjus, jų siūlomas, sąlygas ir veiklą galima rasti apsilankius svetainėje pasirinkitetiekeja.lt.

Ar galiu tiekėją pasirinkti už kitą žmogų? Pavyzdžiui, už vyresnio amžiaus senolius?

Gyventojai, turintys šeimos narius, kurie dėl ligų, neįgalumo, senatvės ar kitų priežasčių patys negali pasirinkti tiekėjo, su notariškai ar kitais oficialias būdais patvirtintu įgaliojimu, gali priimti sprendimą už juos. Kita vertus, juk niekas nevaržo teisės, jei kreipiamasi patarimo ar pagalbos. Kartais nutinka tokių gyvenimiškų situacijų, kai tenka padėti vyresnio amžiaus žmonėms. Tačiau jei reikia sudaryti sutartį už juos, tai daroma tik įstatymuose nustatyta tvarką.

Kam galėsiu apskųsti tiekėją, jei jo teikiama paslauga man pasirodys nekokybiška?

Visų nepriklausomų tiekėjų veikla yra licencijuojama. Licencijas išduoda VERT, todėl jei vartotojui kilo kažkokių klausimų, pirmiausia galima aptarti tai su pačiu tiekėju ir rasti sprendimus, o jei liko dvejonių ar nepavyko rasti susitarimo su tiekėju – galima kreiptis į VERT ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Jeigu aš turiu saulės elektrinę ir esu gaminantis vartotojas, ar man reikės pasirinkti tiekėją?

Jei jūs patenkate į pirmąjį tiekėjo pasirinkimo etapą (suvartojate - įskaitant atgautą kiekį - daugiau nei 5 tūkst. kWh elektros), nesvarbu ar jūs esate tik elektros vartotojas, ar ir gaminantis vartotojas, jums reikės pasirinkti elektros tiekėją, sudaryti elektros tiekimo sutartį. Esama sutartis su visuomeniniu tiekėju nutrūks 2021 m. sausio 1 dieną.

Jeigu aš esu gaminantis vartotojas ir iš visuomeninio tiekėjo pereinu pas nepriklausomą tiekėją, ar man reikės atskiros sutarties su ESO?

Kaip ir dabar, buitiniams gaminantiems vartotojams užteks turėti vieną sutartį su tiekėju. Jokio papildomo elektrinės susiejimo su tiekėju nereikia atlikti ar sudaryti papildomo susitarimo su ESO.

Rekomenduotina sudarant sutartį su nauju elektros tiekėju arba tampant gaminančiu vartotoju pas esamą tiekėją, informuoti apie savo gaminančio vartotojo statusą ir jei reikia sutartyje sutarti galimas papildomas sąlygas (pvz. sukaupto kiekio kompensavimo ar energijos mainų/jų kainos klausimus).

Jeigu aš turiu saulės elektrinę (ant savo stogo ar nutolusią) ir pasirenku nepriklausomą tiekėją - kaip paskirstoma mano sugeneruota elektra?

Jei gyventojas yra gaminantis vartotojas (turintis saulės elektrinę, ar nutolusia elektrine), niekas nesikeičia – elektros tiekėjas yra atsakingas už kliento suvartoto ir sugeneruoto elektros kiekio apskaitą. Kai gaminantis vartotojas sugeneruotą, bet nesuvartotą elektros energijos perteklių patiekia į tinklus, jo tiekėjui reikės mažiau tiekti elektros, kad padengtų kitų savo klientų suvartojimą.

Į elektros tinklus patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekio vertė, yra gaminančio vartotojo elektros tiekėjo susitarimo reikalas ir atsiskaitymas už energijos mainus vyksta taip, kaip aptarta su tiekėju pasirašytoje sutartyje.

Jeigu aš pasirinkau nepriklausomą tiekėją ir noriu įsirengti saulės elektrinę bei tapti gaminančiu vartotoju, į ką turiu kreiptis, ir kaip galiu susieti savo elektrinę su savo tiekėju?

Norint tapti gaminančiu vartotoju pirmiausia siūlome užpildyti paraišką ESO savitarnoje. Gavę technines sąlygas iš ESO sužinosite, ar elektros tinklas prie Jūsų yra tinkamas elektrinės įrengimui, ar jam gali reikėti papildomų pakeitimų.

Įrengus elektrinę, nereikia atlikti jokių papildomų žingsnių dėl elektrinės susiejimo su Jūsų tiekėju. Gaminančių vartotojų pagamintai ir suvartotai elektrai skaičiuoti naudojami automatizuoti elektros skaitikliai, kurie įrengiami nemokamai. Jų duomenys apie jūsų vartojimą ir generaciją automatiškai priskiriami tiekėjui.

Ar gyvenant daugiabutyje už mane elektros tiekėją pasirinks administratorius?

Tikrai ne. Tik už bendrosioms reikmės naudojamą elektrą gyventojai atsiskaitys savo administratoriui, o kiekvienas vartotojas, nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena – nuosavame name ar daugiabutyje – elektros tiekėją rinksis savarankiškai. Šis pasirinkimas bus tik jo atsakomybė - visi daugiabučio butai gali turėti skirtingus tiekėjus.

Projektas „Pasirinkite tiekėją“

Projektą inicijuoja Energetikos ministerija 

pixabay.com nuotrauka 

Panašūs straipsniai

VERT: kodėl svarbu pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kai bus nutraukta elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis su visuomeniniu tiekėju?

VERT: kodėl svarbu pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kai bus nutraukta elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis su visuomeniniu tiekėju? 1

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atkreipia dėmesį, kad buitinio vartotojo, patenkančio į pirmąjį elektros rinkos liberalizacijos etapą, elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis su visu...

Įsigalioja naujos elektros energijos ir gamtinių dujų kainos 2020 m. antrajam pusmečiui

Įsigalioja naujos elektros energijos ir gamtinių dujų kainos 2020 m. antrajam pusmečiui

Nuo liepos 1 dienos įsigalioja naujos elektros energijos ir gamtinių dujų kainos gyventojams. Vidutinė elektros energijos kaina mažėja 7,8 proc., o gamtinės dujos vidutiniškai pinga 18,3 proc.  ...

Pigs elektra ir dujos buitiniams vartotojams

Pigs elektra ir dujos buitiniams vartotojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) priėmė sprendimą dėl mažesnių elektros energijos buitiniams vartotojams tarifų bei nustatė mažesnę gamtinių dujų tarifo kintamąją dalį už kub. metrą. Naujos k...

Nustatyta elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 2021 metams

Nustatyta elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 2021 metams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) elektros energijos visuomeniniam tiekėjui UAB „Ignitis“ nustatė 0,397 ct/kWh elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2021-iems...

Aktualu NT savininkams: kaip nemokamai ir greitai sužinoti savo NT mokestinę vertę

Aktualu NT savininkams: kaip nemokamai ir greitai sužinoti savo NT mokestinę vertę

Nuo kitų metų atsinaujinant statinių mokestinėms vertėms, visi butų, gyvenamųjų namų, komercinių pastatų ir kitų statinių turėtojai jau dabar gali nemokamai ir greitai pasitikrinti, kokia jų valdomų statinių...

 Dujų balionams daugiabučiuose pakeisti bus teikiama valstybės parama

Dujų balionams daugiabučiuose pakeisti bus teikiama valstybės parama

Energetikos ministerija parengė ir pateikė derinimui tvarką dėl suskystintų naftos dujų balionų (toliau - dujų balionų) daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais. Šis dujų balionų keitimas bus fin...

Elektros skirstomųjų tinklų atnaujinimui skirta 10 mln. eurų

Elektros skirstomųjų tinklų atnaujinimui skirta 10 mln. eurų

Energetikos ministerija skyrė 10 mln. eurų skirstomųjų tinklų modernizavimo projektams atlikti, tad jau artimiausiu metu visoje Lietuvoje prasidės elektros tinklų atnaujinimo darbai. Ši priemonė parengta įgy...

Elektros energijos neturėjo apie 2 tūkst. Jonavos r. namų ūkių

Elektros energijos neturėjo apie 2 tūkst. Jonavos r. namų ūkių

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) interaktyviajame žemėlapyje, kuriame realiu laiku skelbiama informacija apie elektros skirstymo tinklo darbą, gausiai pažymėtos teritorijos, kuriose dėl gedi...

Ankstinami kvietimai saulės elektrinėms įsirengti ir seniems šildymo katilams – paraiškas bus galima teikti jau po savaitės

Ankstinami kvietimai saulės elektrinėms įsirengti ir seniems šildymo katilams – paraiškas bus galima teikti jau po savaitės

Jau nuo kitos savaitės – rugsėjo 21 d. – gyventojai galės teikti paraiškas ir gauti finansavimą nedidelės galios (iki 10 kW) saulės elektrinėms įsirengti arba saulės parkuose įsigyti bei seniems šildymo kati...

„Kantar“ tyrimas: 8 iš 10 gyventojų jaudinasi dėl antros koronaviruso bangos

„Kantar“ tyrimas: 8 iš 10 gyventojų jaudinasi dėl antros koronaviruso bangos

Aštuoni iš dešimties Lietuvos gyventojų jaudinasi dėl antros koronaviruso bangos. Labiausiai nerimauja tie, kurie pajuto finansinį epidemijos poveikį, tokių yra daugiau kaip trečdalis. Ilgiausiai susigrąžint...

Šiandien dėmesio centre – elektronikos atliekos

Šiandien dėmesio centre – elektronikos atliekos

Šiandien, pažymint Tarptautinę elektros ir elektronikos atliekų dieną, Aplinkos ministerija kviečia visuomenę keisti vartojimo įpročius ir skatina sugedusią elektros ir elektronikos įrangą taisyti ir pakarto...

Karantino statistika: gaisrų beveik perpus mažiau, žuvusiųjų daugiau

Karantino statistika: gaisrų beveik perpus mažiau, žuvusiųjų daugiau

Beveik 10 karantino savaičių daugelis šalies gyventojų dirba nuotoliniu būdu iš namų. Ar per šį laikotarpį pasikeitė gyventojų saugos įpročiai? Ar jie pradėjo labiau rūpintis savo ir savo namų saugumu? Deja,...

Laukiantiems siuntos. Atsakymai į 5 dažniausiai užduodamus klausimus

Laukiantiems siuntos. Atsakymai į 5 dažniausiai užduodamus klausimus

3000 skambučių, 900 laiškų ir 300 žinučių per socialinius tinklus – maždaug tiek užklausų iš klientų kasdien sulaukia AB Lietuvos paštas klientų aptarnavimo centras. Per visą karantino laikotarpį buvo dienų,...

2020 m. pirmasis pusmetis: Nesaugūs gaminiai iš Kinijos ir pavojų sveikatai keliantys žaislai

2020 m. pirmasis pusmetis: Nesaugūs gaminiai iš Kinijos ir pavojų sveikatai keliantys žaislai

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) per 2020 m. pirmąjį pusmetį atliko daugiau nei 2500 įvairių gaminių patikrinimus, iš kurių beveik 35 proc. patikrinimo metu buvo nustatyti teisės aktų paž...

VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą dėl skolos už elektros energiją

VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą dėl skolos už elektros energiją 1

Valstybinei energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" ginčą, nustatė, kad vartotojo skola susidarė dėl operatoriaus kaltės: AB „Energijos skirstym...

Atnaujinta dujų balionų daugiabučiuose keitimo tvarka – daugiau palengvinimų gyventojams

Atnaujinta dujų balionų daugiabučiuose keitimo tvarka – daugiau palengvinimų gyventojams

Pakeista tvarka, kuria palengvinama dujų balionų daugiabučiuose keitimo tvarka, pratęsiami numatyti terminai, o gyventojams suteikiama daugiau galimybių priimti sprendimus dėl savo būstų atnaujinimo....