Ruklos miestelyje vaizdo stebėjimo kamerų daugiau nei Jonavos mieste

Ruklos miestelyje vaizdo stebėjimo kamerų daugiau nei Jonavos mieste
SAU 24
2019-01-24 18:50 2019

Jonavos r., Rukloje 25 metus gyvenančiai Jūratei (redakcijai pavardė žinoma) kelia nerimą itin didelė gausa įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų. Moteris teiraujasi, kam reikia tiek daug kamerų, už kokias lėšas jos nupirktos, nes jos manymų, lėšas galima naudoti, pvz., kelių valymui.

Gyvenu Rukloje 25 metus, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl tvarkos kaip nėr, taip nėr

„Jūsų svetainėje 2018-12-17 publikuotas straipsnis „Kai neturima jokių idėjų, bet norisi valdžios“ man sukėlė daug klausimų. Ypač ta dalis, kur kalbama: „(...)Kas gyvena Rukloje, tikriausiai pastebėjo, kad visas miestelis nukabinėtas vaizdo stebėjimo kameromis. Net 35 vaizdo stebėjimo kameros atsirado vien 2018 metais (...)“ Tuomet, artėjant šventėms, nesinorėjo rietenų, tačiau šiandien noriu paklausti – JŪS RIMTAI? Ir dar žadama, kad Rukloje tokių kamerų atsiras dar daugiau. UŽ KOKIUS PINIGUS ir kam to reikia? Ar nebus pažeistas duomenų apsaugos įstatymas? Ar toks kamerų skaičius tenkina ir čia dislokuotus karinius dalinius, kuriuose draudžiama filmuoti, jau nekalbant apie seniūno turimą droną, kuris neretai pakyla į dangų.

Kai Ruklos seniūno Ginto Jasiulionio paprašai užlopyti daugiabučių kiemų duobes, atsakymas vienas – nėra pinigų, kada nors. Kai paprašai žiemą geriau valyti kelius ir gatves nuo sniego, atsakymas vėl tas pats. Ir nesvarbu, ko prašai – iš seniūnijos sulauki tik raštiško, beletristika perpildyto atsakymo – nėra pinigų ir panašiai.

Leiskit paklausti, o už kokius pinigus nutiestas kelias į Venecijos kaimą, kuriame gyvena gal iki 10 žmonių? Kiek kainavo to kelio darbai? Už kokius pinigus buvo ir bus perkamos vaizdo kameros? Kodėl nėra girdimi Ruklos gyventojai? Gyvenu Rukloje 25 metus, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl tvarkos kaip nėr, taip nėr...“, - klausia Ruklos gyventoja Jūratė.

Ruklos miestelyje kamerų daugiau nei Jonavos mieste

Savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas teigia, kad šiuo metu Jonavoje, pačiame mieste, įrengta 21 vaizdo stebėjimo kamera, tačiau Ruklos miestelis savo turimų kamerų skaičiumi ženkliai lenkia Jonavą.

2018 metais, seniūno teikimu, savivaldybės biudžete vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui buvo skirta 40 tūkst. Eurų, už kuriuos buvo nupirktos ir sumontuotos 35 kameros

„Ruklos seniūnijoje yra 11 valdomų, 48 pastovios vaizdo stebėjimo kameros. Aplink seniūnijos administracinius pastatus yra 8 analoginės kameros, kurios šiuo metu neveikia. Jas administruoja Ruklos seniūnas.

Vaizdo stebėjimo kameros įsigytos už savivaldybės biudžeto lėšas skirtas seniūnijos investicijoms. Investicijų poreikį prioritetine tvarka, suderinęs su seniūnaičiais, seniūnas teikia formuojant savivaldybės biudžeto projektą. Projektas svarstomas ir patvirtinamas savivaldybės tarybos.

2018 metais, seniūno teikimu, savivaldybės biudžete vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui buvo skirta 40 tūkst. Eurų, už kuriuos buvo nupirktos ir sumontuotos 35 kameros“ , - konkrečius skaičius pateikė V.Majauskas.

Stebėjimas vaizdo kameromis - tik turint motyvuotą pagrįstumą

Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas pareiškė, kad tokia gausa vaizdo kamerų kariniams daliniams įtakos neturi.

„Kariniai daliniai, dislokuoti Rukloje, nesusiję su Jūsų minimomis kameromis, jų nenaudoja ir kariuomenės veiklai šios kameros įtakos neturi. Skrydžių virš karinių teritorijų taisyklių pažeidimų iš Ruklos seniūnijos pusės taip pat nėra užfiksuota“ – rašoma Lietuvos kariuomenės atsakyme, o Valstybinė duomenų inspekcija, išsamiame atsakyme teigia, kad nėra sulaukusi kreipimųsi ir pabrėžia, kad įmonės ir įstaigos vaizdo stebėjimą turi teisę vykdyti tik turėdamos motyvuotą pagrįstumą tai daryti bei aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą.

Tuo atveju, jei nėra nė vienos iš BDAR nurodytos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, ar toks tvarkymas neatitinka kitų asmens duomenų tvarkymo principų, pavyzdžiui, asmens duomenys yra tokios apimties, kuri nėra būtina siekiamam tikslui, asmens duomenys negali būti tvarkomi.

„Pagal susiformavusią teismų praktiką žmonės, vykdydami vaizdo stebėjimą asmeniniais tikslais, tai gali daryti tik savo privačioje teritorijoje. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – teisės aktas, reguliuojantis asmens duomenų tvarkymą, kurio taikymą prižiūri Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, netaikomas tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimas vykdomas asmeniniu tikslu. Tačiau tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimas išeina už privačios teritorijos ribų, vaizdo stebėjimą vykdantis asmuo tampa duomenų valdytoju, kurio veiksmams jau bus taikomas BDAR visa apimtimi, taigi privaloma vykdyti visas šiame reglamente duomenų valdytojui numatytas pareigas.

Pagal BDAR asmens duomenų tvarkymas (šiuo atveju vaizdo duomenų tvarkymas) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka šiame teisės akte įtvirtintus asmens duomenų tvarkymo principus ir yra pagrįstas tam tikromis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Tuo atveju, jei nėra nė vienos iš BDAR nurodytos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos (asmens sutikimas; duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų ir pan.)) ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, ar toks tvarkymas neatitinka kitų asmens duomenų tvarkymo principų, pavyzdžiui, asmens duomenys yra tokios apimties, kuri nėra būtina siekiamam tikslui, asmens duomenys negali būti tvarkomi.

Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, taip pat turėtų aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą, taip pat pateikti ir kitą informaciją, kurią įpareigoja nurodyti BDAR, – asmens duomenų tvarkymo tikslą, kokį laikotarpį bus saugomi asmens duomenys, kam bus teikiami, kokias asmuo, kaip duomenų subjektas, turi teises, pavyzdžiui, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip asmuo turi būti informuotas apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir pan.

Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, taip pat turėtų aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą.

Konkrečiai dėl Rukloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų gausos tikslingumo ar galimai netinkamo vaizdo duomenų tvarkymo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nėra sulaukusi kreipimųsi, tačiau bet kuriuo atveju reikėtų pabrėžti, kad įmonės ir įstaigos vaizdo stebėjimą turi teisę vykdyti tik turėdamos motyvuotą pagrįstumą tai daryti. O tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimą atlieka privatūs asmenys, tai jie neturėtų peržengti savo privačios teritorijos ribų, nes kitu atveju ir jiems taip pat būtų taikomos griežtesnės – Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytos asmens duomenų tvarkymo nuostatos“, - teigia Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė.

Atsakymo nepateikė

Visuomenės informavimo įstatymas skelbia, kad „(...)Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę.“

Ruklos gyventojos Jūratės klausimas seniūnui Gintui Jasiulioniui pateiktas š.m. sausio 17 d. Iki š.m. sausio 24 dienos atsakymas taip ir negautas.

Skaitytojo nuotraukos 

 

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Tęsiasi nepasitenkinimas dėl pusiau požeminių konteinerių: bus užterštas upelis

Tęsiasi nepasitenkinimas dėl pusiau požeminių konteinerių: bus užterštas upelis 3

Sodų gatvės 91 ir 93 namų gyventojai sunerimo išvydę teisiai po daugiabučių namų langais rengiamus naujus pusiau požeminius konteinerius. Anot gyventojų, jie nepritaria tokiam sprendimui, kad konteineriai būtų s...

Jonavietis: „Apšvietimo stulpus stato ten, kur mažas žmonių srautas, o patį miestą – pamiršo?“

Jonavietis: „Apšvietimo stulpus stato ten, kur mažas žmonių srautas, o patį miestą – pamiršo?“ 2

Kosmonautų mikrorajone gyvenančiam Gintautui atrodo keista, kad apšvietimo stulpus stato, ten, kur maži žmonių srautai, o mieste, gyvenamuosiuose kvartaluose – ne. „Norėčiau sužinoti, kada gali būti sust...

Jonavietė: Avarinės tarnybos meistrai tiesiog po langais numetė katino gaišeną rastą rūsyje

Jonavietė: Avarinės tarnybos meistrai tiesiog po langais numetė katino gaišeną rastą rūsyje

Šiandien, A.Kulviečio g. 19 namo rūsyje bendrovės „Jonavos paslaugos“ avarinės tarnybos meistrai atlikdami darbus, aptiko katino gaišeną, kurią tiesiog išmetė iš rūsio tiesiai po pirmo aukšto langais. Tokiu elge...

Jonavietė Marija: „Kada bus galima naudotis naujais konteineriais?“

Jonavietė Marija: „Kada bus galima naudotis naujais konteineriais?“

Stebint Jonavos mieste ir rajone aktyviai įrengiamus pusiau požeminius komunalinių atliekų bei rūšiavimo konteinerius, natūralu, kad šios infrastruktūros pokyčiais vieni džiaugiasi, kiti – ne. Šių pokyčių prieši...

Gyventojas: „Kas atsitiko Varnutės upeliui?“

Gyventojas: „Kas atsitiko Varnutės upeliui?“ 1

Portalo jonavoszinios.lt redakcijai gyventojas atsiuntė kelias upelio nuotraukas bei uždavė klausimą: „Kas atsitiko Varnutės upeliui? Jau antra diena upelis teka žalias. Gal Jonava ruošiasi švęsti Šv. Patriką?“...

Jonavietis Virginijus: „Žmonės galvoja, kad jei jau perėja - tai galima eiti kada tik nori“

Jonavietis Virginijus: „Žmonės galvoja, kad jei jau perėja - tai galima eiti kada tik nori“ 4

Į portalą jonavoszinios.lt su prašymu ir viltimi, kad bus išgirstas, kreipėsi Virginijus teigdamas, jog būtina atkreipti žmonių dėmesį į jų pačių saugumą. Anot vyriškio, einantys per perėja jonaviškiai, nėra tok...

Aliarmo SMS gąsdina, lyg tuoj prasidės karas, o kai karinės mašinos stabdo eismą – pranešt nebereikia?

Aliarmo SMS gąsdina, lyg tuoj prasidės karas, o kai karinės mašinos stabdo eismą – pranešt nebereikia? 1

„Man kilo klausimas: kodėl aliarmo SMS ir sirenomis mus gąsdina, lyg tuoj prasidės karas, o elementarus kelio remontas, kuris paralyžiavo eismą nuo tilto iki Šveicarijos .... ir neįmanoma suvokti, ar spėsi į dar...

A.Kulviečio g. skendi purvyne – mėnesį vėluoja gerbūvio atstatymo darbai

A.Kulviečio g. skendi purvyne – mėnesį vėluoja gerbūvio atstatymo darbai

Su paklausimu į jonavoszinios.lt kreipėsi A. Kulviečio 13A ir 7 namų gyventojai  - ar jų kieme dar ilgai teks klampoti per purvynus? Gyventojai, neapsikentę, jog žadėti gerbūvio sutvarkymo darbai užsitęsė, nepat...

Jonavietis Arūnas: Ar autobusai veš iki Ermitažo?

Jonavietis Arūnas: Ar autobusai veš iki Ermitažo? 3

„Norėčiau paprašyti, ar būtų galima miesto maršrutą pratęsti iki Ermitažo, juk tai dar Jonavos miesto riba. Kad ir 3-ias maršrutas pavėžėtų keleivius iš Rimkų, norinčius patekti į minėtą prekybos centrą. Manau t...

Jonavietė: „Kodėl taip anksti yra uždarytas baseinas, kai dar net ne vasara?“

Jonavietė: „Kodėl taip anksti yra uždarytas baseinas, kai dar net ne vasara?“

Informacinis portalas jonavoszinios.lt gavo gyventojos prašymą, kad pasidomėtumėme, kodėl taip anksti yra uždarytas baseinas, kai dar net ne vasara. „Prieš kelias dienas susiruošiau nueiti į Jonavos base...

Miestietis: „Malonūs kaimo kvapai vėl pasiekė Jonavą?“

Miestietis: „Malonūs kaimo kvapai vėl pasiekė Jonavą?“

Jonavos miesto gyventojas teigia, kad pirmadienio vakarą mieste buvo jaučiamas mėšlo kvapas ir teiraujasi: „Ar „malonūs“ kaimo kvapai vėl pasiekė Jonavos miestą? Nejau kiekvieną kartą, atėjus pavasariui, miestie...

„Šeimos vieta“ – ne tik šeimoms?

„Šeimos vieta“ – ne tik šeimoms?

Į jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietė Viktorija (redakcijai pavardė žinoma) su prašymu išsiaiškinti, kodėl niekas nebaudžia asmenų, nepaisančių prekybos centrų automobilių stovėjimo aikštelėse įrengtų ženklų „Še...

Jonavietis: „Kodėl Jonavoje panaikinta Raudonojo kryžiaus organizacija?“

Jonavietis: „Kodėl Jonavoje panaikinta Raudonojo kryžiaus organizacija?“ 1

Lietuvos Raudonasis kryžius padeda seneliams, turi slaugos namuose programą, teikia pagalbą pabėgėliams ir migrantams, žmonėms kritinėse situacijose bei nukentėjusiems nuo karinių konfliktų ir stichinių nelaimių...