Ruklos miestelyje vaizdo stebėjimo kamerų daugiau nei Jonavos mieste

Ruklos miestelyje vaizdo stebėjimo kamerų daugiau nei Jonavos mieste
SAU 24
2019-01-24 18:50 2019

Jonavos r., Rukloje 25 metus gyvenančiai Jūratei (redakcijai pavardė žinoma) kelia nerimą itin didelė gausa įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų. Moteris teiraujasi, kam reikia tiek daug kamerų, už kokias lėšas jos nupirktos, nes jos manymų, lėšas galima naudoti, pvz., kelių valymui.

Gyvenu Rukloje 25 metus, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl tvarkos kaip nėr, taip nėr

„Jūsų svetainėje 2018-12-17 publikuotas straipsnis „Kai neturima jokių idėjų, bet norisi valdžios“ man sukėlė daug klausimų. Ypač ta dalis, kur kalbama: „(...)Kas gyvena Rukloje, tikriausiai pastebėjo, kad visas miestelis nukabinėtas vaizdo stebėjimo kameromis. Net 35 vaizdo stebėjimo kameros atsirado vien 2018 metais (...)“ Tuomet, artėjant šventėms, nesinorėjo rietenų, tačiau šiandien noriu paklausti – JŪS RIMTAI? Ir dar žadama, kad Rukloje tokių kamerų atsiras dar daugiau. UŽ KOKIUS PINIGUS ir kam to reikia? Ar nebus pažeistas duomenų apsaugos įstatymas? Ar toks kamerų skaičius tenkina ir čia dislokuotus karinius dalinius, kuriuose draudžiama filmuoti, jau nekalbant apie seniūno turimą droną, kuris neretai pakyla į dangų.

Kai Ruklos seniūno Ginto Jasiulionio paprašai užlopyti daugiabučių kiemų duobes, atsakymas vienas – nėra pinigų, kada nors. Kai paprašai žiemą geriau valyti kelius ir gatves nuo sniego, atsakymas vėl tas pats. Ir nesvarbu, ko prašai – iš seniūnijos sulauki tik raštiško, beletristika perpildyto atsakymo – nėra pinigų ir panašiai.

Leiskit paklausti, o už kokius pinigus nutiestas kelias į Venecijos kaimą, kuriame gyvena gal iki 10 žmonių? Kiek kainavo to kelio darbai? Už kokius pinigus buvo ir bus perkamos vaizdo kameros? Kodėl nėra girdimi Ruklos gyventojai? Gyvenu Rukloje 25 metus, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl tvarkos kaip nėr, taip nėr...“, - klausia Ruklos gyventoja Jūratė.

Ruklos miestelyje kamerų daugiau nei Jonavos mieste

Savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas teigia, kad šiuo metu Jonavoje, pačiame mieste, įrengta 21 vaizdo stebėjimo kamera, tačiau Ruklos miestelis savo turimų kamerų skaičiumi ženkliai lenkia Jonavą.

2018 metais, seniūno teikimu, savivaldybės biudžete vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui buvo skirta 40 tūkst. Eurų, už kuriuos buvo nupirktos ir sumontuotos 35 kameros

„Ruklos seniūnijoje yra 11 valdomų, 48 pastovios vaizdo stebėjimo kameros. Aplink seniūnijos administracinius pastatus yra 8 analoginės kameros, kurios šiuo metu neveikia. Jas administruoja Ruklos seniūnas.

Vaizdo stebėjimo kameros įsigytos už savivaldybės biudžeto lėšas skirtas seniūnijos investicijoms. Investicijų poreikį prioritetine tvarka, suderinęs su seniūnaičiais, seniūnas teikia formuojant savivaldybės biudžeto projektą. Projektas svarstomas ir patvirtinamas savivaldybės tarybos.

2018 metais, seniūno teikimu, savivaldybės biudžete vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui buvo skirta 40 tūkst. Eurų, už kuriuos buvo nupirktos ir sumontuotos 35 kameros“ , - konkrečius skaičius pateikė V.Majauskas.

Stebėjimas vaizdo kameromis - tik turint motyvuotą pagrįstumą

Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas pareiškė, kad tokia gausa vaizdo kamerų kariniams daliniams įtakos neturi.

„Kariniai daliniai, dislokuoti Rukloje, nesusiję su Jūsų minimomis kameromis, jų nenaudoja ir kariuomenės veiklai šios kameros įtakos neturi. Skrydžių virš karinių teritorijų taisyklių pažeidimų iš Ruklos seniūnijos pusės taip pat nėra užfiksuota“ – rašoma Lietuvos kariuomenės atsakyme, o Valstybinė duomenų inspekcija, išsamiame atsakyme teigia, kad nėra sulaukusi kreipimųsi ir pabrėžia, kad įmonės ir įstaigos vaizdo stebėjimą turi teisę vykdyti tik turėdamos motyvuotą pagrįstumą tai daryti bei aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą.

Tuo atveju, jei nėra nė vienos iš BDAR nurodytos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, ar toks tvarkymas neatitinka kitų asmens duomenų tvarkymo principų, pavyzdžiui, asmens duomenys yra tokios apimties, kuri nėra būtina siekiamam tikslui, asmens duomenys negali būti tvarkomi.

„Pagal susiformavusią teismų praktiką žmonės, vykdydami vaizdo stebėjimą asmeniniais tikslais, tai gali daryti tik savo privačioje teritorijoje. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – teisės aktas, reguliuojantis asmens duomenų tvarkymą, kurio taikymą prižiūri Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, netaikomas tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimas vykdomas asmeniniu tikslu. Tačiau tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimas išeina už privačios teritorijos ribų, vaizdo stebėjimą vykdantis asmuo tampa duomenų valdytoju, kurio veiksmams jau bus taikomas BDAR visa apimtimi, taigi privaloma vykdyti visas šiame reglamente duomenų valdytojui numatytas pareigas.

Pagal BDAR asmens duomenų tvarkymas (šiuo atveju vaizdo duomenų tvarkymas) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka šiame teisės akte įtvirtintus asmens duomenų tvarkymo principus ir yra pagrįstas tam tikromis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Tuo atveju, jei nėra nė vienos iš BDAR nurodytos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos (asmens sutikimas; duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų ir pan.)) ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, ar toks tvarkymas neatitinka kitų asmens duomenų tvarkymo principų, pavyzdžiui, asmens duomenys yra tokios apimties, kuri nėra būtina siekiamam tikslui, asmens duomenys negali būti tvarkomi.

Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, taip pat turėtų aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą, taip pat pateikti ir kitą informaciją, kurią įpareigoja nurodyti BDAR, – asmens duomenų tvarkymo tikslą, kokį laikotarpį bus saugomi asmens duomenys, kam bus teikiami, kokias asmuo, kaip duomenų subjektas, turi teises, pavyzdžiui, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip asmuo turi būti informuotas apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir pan.

Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, taip pat turėtų aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą.

Konkrečiai dėl Rukloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų gausos tikslingumo ar galimai netinkamo vaizdo duomenų tvarkymo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nėra sulaukusi kreipimųsi, tačiau bet kuriuo atveju reikėtų pabrėžti, kad įmonės ir įstaigos vaizdo stebėjimą turi teisę vykdyti tik turėdamos motyvuotą pagrįstumą tai daryti. O tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimą atlieka privatūs asmenys, tai jie neturėtų peržengti savo privačios teritorijos ribų, nes kitu atveju ir jiems taip pat būtų taikomos griežtesnės – Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytos asmens duomenų tvarkymo nuostatos“, - teigia Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė.

Atsakymo nepateikė

Visuomenės informavimo įstatymas skelbia, kad „(...)Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę.“

Ruklos gyventojos Jūratės klausimas seniūnui Gintui Jasiulioniui pateiktas š.m. sausio 17 d. Iki š.m. sausio 24 dienos atsakymas taip ir negautas.

Skaitytojo nuotraukos 

 

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Jonavietis: ,,Ar viešumu kitus sugėdinti bandantys asmenys nepažeidžia įstatymų?“

Jonavietis: ,,Ar viešumu kitus sugėdinti bandantys asmenys nepažeidžia įstatymų?“ 1

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis Augustas (pavardė redakcijai žinoma), kuris klausė, ar į ,,Facebook" grupes, tokias kaip ,,Jonavos gėdos stulpas“ , nuotraukas keliantys asmenys nepažeidžia joki...

Skaitytoja: ,,Šalia Joninių tvenkinio – nei tualeto, nei gelbėtojų, tačiau apstu neprižiūrimų vaikų“

Skaitytoja: ,,Šalia Joninių tvenkinio – nei tualeto, nei gelbėtojų, tačiau apstu neprižiūrimų vaikų“ 4

Pastarosiomis dienomis fiksuojami karščio rekordai vilioti vilioja gyventojus prie vandens telkinių, upių ar jūros. Tuo abejoti neleidžia ir ištisą dieną šalia Joninių tvenkinio matoma žmonių gausa. Tačiau jo...

Rukliečiai: Kodėl Rukloje taip drastiškai kertami sveiki medžiai?

Rukliečiai: Kodėl Rukloje taip drastiškai kertami sveiki medžiai? 5

Šiandien dieną rukliečiai sunerimo išvydę, jog Rupeikio gatvėje nupjauti sveiki medžiai. Anot gyventojų, tai jau ne pirmas kartas, kuomet nei iš šio, nei iš to Rukloje nukertami iš pažiūros sveiki, nesupuvę ir d...

Artimiausiu metu ,,betono luitai“ virs suoleliais

Artimiausiu metu ,,betono luitai“ virs suoleliais

Į portalo jonavoszinios.lt redakciją kreipėsi jonavietė Vida (pavardė redakcijai žinoma), kuri piktinosi Ramybės skvere įrengtais suoleliais. Jos žodžiais tariant, pastarieji ne tik nepatogūs, bet ir kėsinasi į ...

Jonavietis: ,,Ar Neries krantas ,,Draugystės“ soduose rūpi tik patiems gyventojams?“

Jonavietis: ,,Ar Neries krantas ,,Draugystės“ soduose rūpi tik patiems gyventojams?“ 1

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis Aurimas (redakcijai pavardė žinoma), kuris piktinosi, jog Neries upės krantas ties sodų bendrija ,,Draugystė“ pamažu virsta šiukšlynu – jo žodžiais tariant, ,,Jonav...

Jonavietė: Avarinės tarnybos meistrai tiesiog po langais numetė katino gaišeną rastą rūsyje

Jonavietė: Avarinės tarnybos meistrai tiesiog po langais numetė katino gaišeną rastą rūsyje

Šiandien, A.Kulviečio g. 19 namo rūsyje bendrovės „Jonavos paslaugos“ avarinės tarnybos meistrai atlikdami darbus, aptiko katino gaišeną, kurią tiesiog išmetė iš rūsio tiesiai po pirmo aukšto langais. Tokiu elge...

Vairuotoja suglumo: kuris pavadinimas teisingas – Rukla ar Rūkla?

Vairuotoja suglumo: kuris pavadinimas teisingas – Rukla ar Rūkla? 2

Prieš keletą dienų į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi skaitytoja, kuri atkreipė dėmesį, jog kelyje Jonava – Rukla stovintys ženklai, nukreipiantys į miestelį, nesutampa: viename jų miestelis vadinamas Rūkla,...

Jonavietė: ,,Norėtųsi, kad vaikų žaidimų aikštelė būtų geriau pritaikyta mažiausiems“

Jonavietė: ,,Norėtųsi, kad vaikų žaidimų aikštelė būtų geriau pritaikyta mažiausiems“

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietė (vardas ir pavardė redakcijai žinomi), kuri teigė, kad Chemikų gatvėje esančios vaikų žaidimų aikštelės įrengimai – sunkiai įveikiami mažiesiems. Miesto seniūnijo...

Skaitytoja Dalė: Reikia autobusų sustojimo aikštelės arčiau Ermitažo

Skaitytoja Dalė: Reikia autobusų sustojimo aikštelės arčiau Ermitažo

Vakar paskelbus bendrovės „Jonavos autobusai“ naujieną apie prailgintus vakarinius autobusų reisus vykstantiems iš Kauno, gyventojai šią žinią pasitiko itin džiugiai, tačiau pateikė ir papildomų klausimų, susiju...

Gyventojas: „Kas atsitiko Varnutės upeliui?“

Gyventojas: „Kas atsitiko Varnutės upeliui?“ 1

Portalo jonavoszinios.lt redakcijai gyventojas atsiuntė kelias upelio nuotraukas bei uždavė klausimą: „Kas atsitiko Varnutės upeliui? Jau antra diena upelis teka žalias. Gal Jonava ruošiasi švęsti Šv. Patriką?“...

Jonavietė: dingus elektrai pagalbos neprisišauksi?

Jonavietė: dingus elektrai pagalbos neprisišauksi?

Vėlų antradienio, birželio 18-osios vakarą jonavoszinios.lt sulaukė Jonavos gyventojos pagalbos prašymo. Moteris teigė, kad apie 22 val. 30 min. dingus elektros energijos tiekimui Panerių g. 19,21,23 namuose, ji...

Jonavietė apie aukštus tekstilės konteinerius: ,,Ką daryti piliečiui, kurio ūgis 160 cm?“

Jonavietė apie aukštus tekstilės konteinerius: ,,Ką daryti piliečiui, kurio ūgis 160 cm?“ 1

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietė Nijolė, kuri teiravosi, kodėl buvo nuspręsta mieste statyti aukštus tekstilės konteinerius. Jos žodžiais tariant, pastarieji labai nepatogūs žemo ūgio žmonėms....

Jonavietis: ,,Negana to, kad cirkas kankina gyvūnus, tai dar ir pažeidžia reklamos taisykles“

Jonavietis: ,,Negana to, kad cirkas kankina gyvūnus, tai dar ir pažeidžia reklamos taisykles“ 2

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis, kuris teigė pastebėjęs, kad dar praėjusios savaitės pabaigoje ant Birutės gatvėje augančių medžių buvo pritvirtintas ne vienas reklaminis cirko plakatas. Vaikinas ...

Iš plastikinių šiaudelių pagaminti Joninių papuošimai nepraslydo pro gamtos mylėtojų akis

Iš plastikinių šiaudelių pagaminti Joninių papuošimai nepraslydo pro gamtos mylėtojų akis

Šiemet vienu iš Jonavos miesto Joninių šventės akcentu tapo iš plastikinių šiaudelių pagaminti papuošimai. Pastarieji nepraslydo pro gamtos mylėtojų akis – į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietė Amelij...

Jonavietis: ,,Ar darbų bus imtasi tik tada, kai nutiks nelaimė?“

Jonavietis: ,,Ar darbų bus imtasi tik tada, kai nutiks nelaimė?“ 3

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis Kęstas su prašymu išsiaiškinti, kada bus tvarkomi šalia Chemikų gatvės 4a namo esantys laiptai. Vyro žodžiais tariant, pastarųjų būklė  – siaubinga ir kelia pavojų ...

Gyventojas: Vis dar nežinia, kas daroma prie Panerių g. 6 namo!

Gyventojas: Vis dar nežinia, kas daroma prie Panerių g. 6 namo!

Prieš kurį laiką į žiniasklaidą kreipėsi Panerių g. 6 namo gyventojas teigdamas, kad šalia įrengtų pusiau požeminių konteinerių išsikraipė ir iškrito kelios trinkelės. Apie tai panešus miesto seniūnijai ir papra...