Ruklos miestelyje vaizdo stebėjimo kamerų daugiau nei Jonavos mieste

Ruklos miestelyje vaizdo stebėjimo kamerų daugiau nei Jonavos mieste
SAU 24
2019-01-24 17:50 2019

Jonavos r., Rukloje 25 metus gyvenančiai Jūratei (redakcijai pavardė žinoma) kelia nerimą itin didelė gausa įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų. Moteris teiraujasi, kam reikia tiek daug kamerų, už kokias lėšas jos nupirktos, nes jos manymų, lėšas galima naudoti, pvz., kelių valymui.

Gyvenu Rukloje 25 metus, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl tvarkos kaip nėr, taip nėr

„Jūsų svetainėje 2018-12-17 publikuotas straipsnis „Kai neturima jokių idėjų, bet norisi valdžios“ man sukėlė daug klausimų. Ypač ta dalis, kur kalbama: „(...)Kas gyvena Rukloje, tikriausiai pastebėjo, kad visas miestelis nukabinėtas vaizdo stebėjimo kameromis. Net 35 vaizdo stebėjimo kameros atsirado vien 2018 metais (...)“ Tuomet, artėjant šventėms, nesinorėjo rietenų, tačiau šiandien noriu paklausti – JŪS RIMTAI? Ir dar žadama, kad Rukloje tokių kamerų atsiras dar daugiau. UŽ KOKIUS PINIGUS ir kam to reikia? Ar nebus pažeistas duomenų apsaugos įstatymas? Ar toks kamerų skaičius tenkina ir čia dislokuotus karinius dalinius, kuriuose draudžiama filmuoti, jau nekalbant apie seniūno turimą droną, kuris neretai pakyla į dangų.

Kai Ruklos seniūno Ginto Jasiulionio paprašai užlopyti daugiabučių kiemų duobes, atsakymas vienas – nėra pinigų, kada nors. Kai paprašai žiemą geriau valyti kelius ir gatves nuo sniego, atsakymas vėl tas pats. Ir nesvarbu, ko prašai – iš seniūnijos sulauki tik raštiško, beletristika perpildyto atsakymo – nėra pinigų ir panašiai.

Leiskit paklausti, o už kokius pinigus nutiestas kelias į Venecijos kaimą, kuriame gyvena gal iki 10 žmonių? Kiek kainavo to kelio darbai? Už kokius pinigus buvo ir bus perkamos vaizdo kameros? Kodėl nėra girdimi Ruklos gyventojai? Gyvenu Rukloje 25 metus, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl tvarkos kaip nėr, taip nėr...“, - klausia Ruklos gyventoja Jūratė.

Ruklos miestelyje kamerų daugiau nei Jonavos mieste

Savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas teigia, kad šiuo metu Jonavoje, pačiame mieste, įrengta 21 vaizdo stebėjimo kamera, tačiau Ruklos miestelis savo turimų kamerų skaičiumi ženkliai lenkia Jonavą.

2018 metais, seniūno teikimu, savivaldybės biudžete vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui buvo skirta 40 tūkst. Eurų, už kuriuos buvo nupirktos ir sumontuotos 35 kameros

„Ruklos seniūnijoje yra 11 valdomų, 48 pastovios vaizdo stebėjimo kameros. Aplink seniūnijos administracinius pastatus yra 8 analoginės kameros, kurios šiuo metu neveikia. Jas administruoja Ruklos seniūnas.

Vaizdo stebėjimo kameros įsigytos už savivaldybės biudžeto lėšas skirtas seniūnijos investicijoms. Investicijų poreikį prioritetine tvarka, suderinęs su seniūnaičiais, seniūnas teikia formuojant savivaldybės biudžeto projektą. Projektas svarstomas ir patvirtinamas savivaldybės tarybos.

2018 metais, seniūno teikimu, savivaldybės biudžete vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui buvo skirta 40 tūkst. Eurų, už kuriuos buvo nupirktos ir sumontuotos 35 kameros“ , - konkrečius skaičius pateikė V.Majauskas.

Stebėjimas vaizdo kameromis - tik turint motyvuotą pagrįstumą

Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas pareiškė, kad tokia gausa vaizdo kamerų kariniams daliniams įtakos neturi.

„Kariniai daliniai, dislokuoti Rukloje, nesusiję su Jūsų minimomis kameromis, jų nenaudoja ir kariuomenės veiklai šios kameros įtakos neturi. Skrydžių virš karinių teritorijų taisyklių pažeidimų iš Ruklos seniūnijos pusės taip pat nėra užfiksuota“ – rašoma Lietuvos kariuomenės atsakyme, o Valstybinė duomenų inspekcija, išsamiame atsakyme teigia, kad nėra sulaukusi kreipimųsi ir pabrėžia, kad įmonės ir įstaigos vaizdo stebėjimą turi teisę vykdyti tik turėdamos motyvuotą pagrįstumą tai daryti bei aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą.

Tuo atveju, jei nėra nė vienos iš BDAR nurodytos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, ar toks tvarkymas neatitinka kitų asmens duomenų tvarkymo principų, pavyzdžiui, asmens duomenys yra tokios apimties, kuri nėra būtina siekiamam tikslui, asmens duomenys negali būti tvarkomi.

„Pagal susiformavusią teismų praktiką žmonės, vykdydami vaizdo stebėjimą asmeniniais tikslais, tai gali daryti tik savo privačioje teritorijoje. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – teisės aktas, reguliuojantis asmens duomenų tvarkymą, kurio taikymą prižiūri Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, netaikomas tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimas vykdomas asmeniniu tikslu. Tačiau tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimas išeina už privačios teritorijos ribų, vaizdo stebėjimą vykdantis asmuo tampa duomenų valdytoju, kurio veiksmams jau bus taikomas BDAR visa apimtimi, taigi privaloma vykdyti visas šiame reglamente duomenų valdytojui numatytas pareigas.

Pagal BDAR asmens duomenų tvarkymas (šiuo atveju vaizdo duomenų tvarkymas) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka šiame teisės akte įtvirtintus asmens duomenų tvarkymo principus ir yra pagrįstas tam tikromis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Tuo atveju, jei nėra nė vienos iš BDAR nurodytos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos (asmens sutikimas; duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų ir pan.)) ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, ar toks tvarkymas neatitinka kitų asmens duomenų tvarkymo principų, pavyzdžiui, asmens duomenys yra tokios apimties, kuri nėra būtina siekiamam tikslui, asmens duomenys negali būti tvarkomi.

Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, taip pat turėtų aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą, taip pat pateikti ir kitą informaciją, kurią įpareigoja nurodyti BDAR, – asmens duomenų tvarkymo tikslą, kokį laikotarpį bus saugomi asmens duomenys, kam bus teikiami, kokias asmuo, kaip duomenų subjektas, turi teises, pavyzdžiui, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip asmuo turi būti informuotas apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir pan.

Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, taip pat turėtų aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą.

Konkrečiai dėl Rukloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų gausos tikslingumo ar galimai netinkamo vaizdo duomenų tvarkymo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nėra sulaukusi kreipimųsi, tačiau bet kuriuo atveju reikėtų pabrėžti, kad įmonės ir įstaigos vaizdo stebėjimą turi teisę vykdyti tik turėdamos motyvuotą pagrįstumą tai daryti. O tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimą atlieka privatūs asmenys, tai jie neturėtų peržengti savo privačios teritorijos ribų, nes kitu atveju ir jiems taip pat būtų taikomos griežtesnės – Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytos asmens duomenų tvarkymo nuostatos“, - teigia Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė.

Atsakymo nepateikė

Visuomenės informavimo įstatymas skelbia, kad „(...)Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę.“

Ruklos gyventojos Jūratės klausimas seniūnui Gintui Jasiulioniui pateiktas š.m. sausio 17 d. Iki š.m. sausio 24 dienos atsakymas taip ir negautas.

Skaitytojo nuotraukos 

 

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Nuspręsta perkelti labiausiai teršiamus tekstilės konteinerius

Nuspręsta perkelti labiausiai teršiamus tekstilės konteinerius

„Džiaugiausi, kai atsirado ,,spinta“ dėti rūbams. Juos dėjau prieš tai išskalbus, tvarkingai į maišelius, kaip ir parašyta... Dabar jau dingo. Pagalvojau, gal dar grąžins... Bet tai ką išgirdau, sunku patikėt. T...

Rukliečiai: Ar nereikės vėliau perdaryti užbaigto darbo?

Rukliečiai: Ar nereikės vėliau perdaryti užbaigto darbo?

Į portalą „jonavoszinios.lt“ kreipėsi keli Ruklos gyventojai teigdami, kad jų miestelyje rekonstruojant gatves ir šaligatvius darbai galimai vyksta netinkama linkme. Kadangi darbai šioje seniūnijoje dar nebaigti...

Ką draudžia ir ką leidžia kelio ženklas prie Rimkų „Norfos“?

Ką draudžia ir ką leidžia kelio ženklas prie Rimkų „Norfos“? 1

Galima manyti, kad eismo dalyviai skuba, nepastebi ar netgi nežino draudžiamųjų ženklų reikšmės. Neretai draudžiamasis ženklas gali būti pastatytas naujai arba pasikeitęs, tad būtina būti atidesniems kelyje ...

Skaitytojas Linas: ,,Gal metas suprasti, kad saugumas kelyje – bendras visų eismo dalyvių reikalas? “

Skaitytojas Linas: ,,Gal metas suprasti, kad saugumas kelyje – bendras visų eismo dalyvių reikalas? “ 4

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis Linas, kuris pasakojo, kad neseniai vos išvengė rimtų nemalonumų, kai vaikišką vėžimėlį stumianti mama staiga, neįsitikinusi, jog kelią kirsti saugu, išvažiavo į...

Vairuotoja suglumo: kuris pavadinimas teisingas – Rukla ar Rūkla?

Vairuotoja suglumo: kuris pavadinimas teisingas – Rukla ar Rūkla? 2

Prieš keletą dienų į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi skaitytoja, kuri atkreipė dėmesį, jog kelyje Jonava – Rukla stovintys ženklai, nukreipiantys į miestelį, nesutampa: viename jų miestelis vadinamas Rūkla,...

Gyventojai piktinasi: iš kamino besiveržiantys dūmų kamuoliai kelia įtarimą

Gyventojai piktinasi: iš kamino besiveržiantys dūmų kamuoliai kelia įtarimą 1

Jau esame rašę (plačiau skaitykite čia), kad Fabriko gatvėje stovintis kaminas ne ...

Šuns įbauginti jonaviečiai atsikvėpė neilgam: šeimininkė sugalvojo, kaip susigrąžinti konfiskuotą augintinį

Šuns įbauginti jonaviečiai atsikvėpė neilgam: šeimininkė sugalvojo, kaip susigrąžinti konfiskuotą augintinį

Spalį rašėme, kad Mokyklos gatvėje šuo apkandžiojo 16-metę merginą (plačiau apie tai skaitykite čia). Po...

Tėvai pasipiktinę: darželyje utėlės, tačiau niekas nereaguoja?

Tėvai pasipiktinę: darželyje utėlės, tačiau niekas nereaguoja? 1

Šiandien, sausio 7-ąją, portalo redakciją pasiekė sunerimusių tėvų pranešimas, kad Ruklos mokyklos - daugiafunkcio centro darželio grupėje utėlių (pedikuliozės) protrūkis. Anot skambinusiojo, k...

Žalgirio gatvės gyventoja: kada galėsime patogiai grįžti namo ir ar sulauksime gatvės apšvietimo?

Žalgirio gatvės gyventoja: kada galėsime patogiai grįžti namo ir ar sulauksime gatvės apšvietimo?

Į portalą jonavoszinios. lt kreipėsi jonavietė, kuri teiravosi, ar numatyta skirti dėmesio Žalgirio gatvės daliai, kurioje yra įsikūręs ne vienas naujas gyventojas. ,,Dabar Žalgirio gatvė vienoje vietoje...

Gyventojai iš naujo priminė apie egzistuojančią problemą

Gyventojai iš naujo priminė apie egzistuojančią problemą

Dar gegužės mėnesio pabaigoje esame skelbę (visą straipsnį rasite ...

Ar Jūsų automobilis saugus, jei jį paliekate neužrakintą, o salone - pilna daiktų?

Ar Jūsų automobilis saugus, jei jį paliekate neužrakintą, o salone - pilna daiktų?

Esame skelbę nekartą, jog Jonavoje siaučia ilgapirščiai nusitaikę į kiemuose paliktus automobilius. Dauguma gyventojų sunerimę dėl savo transporto saugumo, tačiau policijos pareigūnai kelia klausimą ir vairu...

Tako sutvarkymo darbai bus pratęsti kitąmet

Tako sutvarkymo darbai bus pratęsti kitąmet

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis Aurimas, kuris teigė, kad per Taurostos parką besidriekiantis dviračių takas šiuo metu lyg ir veda į niekur – jei keliaujama link AB ,,Achema“, patogi danga tiesiog...

Pasigedo greičio ribojimo kalnelių segmentų

Pasigedo greičio ribojimo kalnelių segmentų

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietė, kuri pasigedo Lietuvių gatvėje įrengtų greičio ribojimo kalnelių segmentų – dalies jų tiesiog nėra. Miesto seniūnija tikina jau sprendžianti šią problemą, tačiau...

Skaitytoja Zina: „Ar tam, kad įrengtų takus, greičio ribojimo kalnelius - reikia aukų?"

Skaitytoja Zina: „Ar tam, kad įrengtų takus, greičio ribojimo kalnelius - reikia aukų?"

Skaitytoja Zina teigia, kad per pastaruosius kelis mėnesius, ten, kur nuo Pavasario g. tiesiog baigiasi pėsčiųjų takas, yra įvykę keletas avarijų, kurių pasekmės galėjo būti skaudžios. Moteris klausia, ar tam, k...

Gyventoja: naujoviški radiatoriai nesaugūs gyvūnams – užstrigusią katę laisvino gelbėtojai, jai sužalotos kojos

Gyventoja: naujoviški radiatoriai nesaugūs gyvūnams – užstrigusią katę laisvino gelbėtojai, jai sužalotos kojos 1

Portalą jonavoszinios.lt pasiekė gyventojos perspėjimas, kad naujoviški šildymo prietaisai galimai nesaugūs gyvūnams, o tiksliau, tokiems smalsiems keturkojams, kaip katės. Moters augintinio letenos užstrigo...

Nr.2 - Savivaldybė negali, nenori suprasti ar nesuvokia gyventojų problemų?

Nr.2 - Savivaldybė negali, nenori suprasti ar nesuvokia gyventojų problemų?

Spalio 25 dieną publikavome straipsnį „Savivaldybė negali, nenori suprasti ...