Ruklos seniūno rinkimai virto cirku

Ruklos seniūno rinkimai virto cirku
GRU 12
2019-12-12 12:16 2019

Valstybės tarnybos departamentas Vidaus reikalų ministerijai siūlys keisti seniūnų skyrimo tvarką. Dabartinė tvarka klausimų kėlė jau anksčiau, o lemiamu lūžiu tapo lapkričio pabaigoje neįvykęs Ruklos seniūno konkursas. Juo teko domėtis ir Specialiųjų tyrimų tarnybai,rašo ,,Kauno diena".

Įtartinas seniūnaičių balsavimas

Ruklos seniūno kėdė atsilaisvino, kai į Jonavos rajono tarybą pateko buvęs seniūnas Gintas Jasiulionis, Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jonavos skyriaus lyderis. Konkurse seniūno pareigoms užimti dalyvavo trys pretendentai: G.Jasiulionio bendražygė, Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė, Valeras Mikalauskas ir Vilma Karoblienė.

Kaip nustato Vietos savivaldos įstatymas, komisiją, kuriai vadovavo Valstybės tarnybos departamento atstovė Lina Daujotaitė-Prūsaitienė, sudarė septyni asmenys. Trys atstovavo departamentui, vienas – Jonavos rajono savivaldybei ir trys Ruklos seniūnijos seniūnaičiai: Virginija Noreikienė, Donatas Liepis ir Virginijus Kudrickas. Pasibaigus konkursui paaiškėjo, kad visi trys seniūnaičiai D.Survilaitei skyrė pačius aukščiausius balus, o kitus du dalyvius įvertino žemiausiais galimais balais – skyrė jiems po vieną balą už pateiktus atsakymus.

Nė vienas iš trijų pretendentų nesurinko teisės aktuose reikalaujamo minimalaus šešių balų skaičiaus, todėl konkursas laikomas neįvykusiu ir bus skelbiamas iš naujo. Tai reiškia, kad D.Survilaitė dar bent keturis mėnesius toliau laikinai eis seniūno pareigas kaip vienintelė įstaigoje likusi valstybės tarnautoja.

"Sumuojant rezultatus pastebėjome keistą sutampančią tendenciją. Visi trys seniūnaičiai D.Survilaitei skyrė po 10 balų, kitų dviejų pretendentų žinios buvo įvertintos vienetu, – dienraščiui pasakojo vienas iš komisijos narių, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Justas Budriūnas. – Departamento atstovai situaciją pavadino cirku ir sakė, kad su tokia susidūrę pirmąkart."

STT nusikaltimo neįžvelgė

Neįvykus konkursui ir įtarus seniūnaičius tendencingumu, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas kreipėsi į STT Kauno valdybą, prašydamas ištirti, ar seniūnaičių veiksmai konkurso metu neprasilenkia su įstatymu.

"Vykstant konkursui paaiškėjo, kad deleguoti seniūnaičiai tendencingai nusiteikę dviejų iš trijų konkurso dalyvių atžvilgiu. Nekreipdami dėmesio į tai, kad konkurso dalyviai teisingai atsakė tiek į jų, tiek į kitų komisijos narių klausimus, seniūnaičiai juos įvertino žemiausiu galimu balu ir skyrė jiems vieną balą už pateiktus atsakymus. (…) Surašę žemiausius balus dviem konkurso dalyviams, seniūnaičiai skyrė aukščiausius balus Ruklos seniūnijos vyr. specialistei D.Survilaitei, kuri organizuoja seniūnaičių sueigas bei artimai bendrauja su minimais seniūnaičiais. (…) Galimai korupciniais, tyčiniais veiksmais valstybės tarnybai padaryta didelė žala", – kreipimesi į STT Kauno valdybą rašoma V.Majausko pasirašytame rašte akcentuojant, kad galimai tyčiniai seniūnaičių veiksmai sužlugdžius konkursą užkirto kelią savivaldybės administracijai paskirti Ruklos seniūną.

"STT Kauno valdyba tyrimą nutraukė neradusi nusikaltimo sudėties. Mes šį nutarimą apskundėme aukštesniajam prokurorui. Tačiau šioje istorijoje įdomiausia tai, jog pareigūnai iš trijų seniūnaičių apklausė tik vieną", – dienraščiui sakė J.Budriūnas.

Paklaustas, ar kartais seniūnaičiai savo klausimų negalėjo derinti su D.Survilaite, o gal ir buvusiu seniūnu G.Jasiulioniu, J.Budriūnas sakė neatmetantis tokios galimybės.

Seniūnaičiai meluoja?

Dienraščio kalbintas seniūnaitis V.Kudrickas buvo nekalbus. Pasiteiravus, kodėl vienai pretendentei parašė dešimt balų, o kitų dviejų žinias įvertino kuolu, ir ar tokio įvertinimo jie tikrai nusipelnė, pašnekovas teištarė "Nu, galbūt".

Perklausus, kodėl departamento atstovai dviejų pretendentų žinias vertino geriau, V.Kudrickas siūlė to klausti valdininkų, o į klausimą, gal jis pats neturi kompetencijos vertinti pretendentų žinias, teatsakė: "Galbūt." Vyrui pokalbis greičiausiai nepatiko, nes paklausus, ar kartais savo klausimų pretendentams nėra su kuo nors derinęs, pokalbį nutraukė.

Kiek kalbesnė buvo seniūnaitė V.Noreikienė: "O kas ten atsitiko? Nesurinko tai nesurinko, vadinasi, kandidatai nebuvo verti, kad surinktų."

Paklausta, ar kartais iš anksto paruoštų klausimų kam nors neparodžiusi, moteris gynėsi tai dariusi: "Neparodžiau, baikite. Ko jūs dar norite? Kas ten, pasaulinis įvykis? Baikite jūs čia nesąmones – derinote, nederinote. Persekiojimas tiesiog vyksta. Kokie čia derinimai. Seniūnas – pareigos? Priklauso nuo ko? Nuo merų, nuo visko. Ką jūs čia dabar darot? Derinom, nederinom. Nusibodo, aš jau STT daviau parodymus. Aš neturiu kada kalbėti. Rinkit, ką jūs norit."

Visgi situaciją kitaip V.Noreikienė dėstė apklausiama STT pareigūno, kuriam ji sakė, kad visi trys seniūnaičiai savo paruoštus klausimus pretendentams derino su buvusiu Ruklos seniūnu, TS-LKD Jonavos skyriaus pirmininku G.Jasiulioniu.

"Tą pačią dieną, prieš važiuodami į komisijos posėdį, trys seniūnaičiai susirinko Ruklos seniūnijos patalpose ir pasižiūrėjo, kokius klausimus kiekvienas iš seniūnaičių buvo atsispausdinę kompiuteriu. Jų klausimai buvo skirtingi. Asmeniškai savo klausimus parengiau ir atsispausdinau pati, niekas nepadėjo jų parengti. Parengtus klausimus parodėme tuo metu Ruklos seniūnijoje buvusiam Gintui Jasiulioniui. Jam klausimus parodėme todėl, kad jis yra buvęs Ruklos seniūnijos seniūnas, norėjome įsitikinti, ar kiekvieno seniūnaičio parengti klausimai yra pakankamai logiški, ar jie tinkami užduoti pretendentams konkurso metu. G.Jasiulionis pasakė, kad parengti klausimai tinkami, kad jie yra nesudėtingi, logiški, kad tokie ir turi būti" – taip per apklausą STT teigė V.Noreikienė, nors dienraščiui pasakojo atvirkščiai.

"Nereikėtų atmesti versijos, jog klausimai buvo parodyti ne tik G.Jasiulioniui, bet ir konkurse dalyvavusiai ir seniūnaičių aukščiausiais balais įvertintai D.Survilaitei. Tokią versiją stiprina faktas, jog į jai užduotus klausimus moteris atsakinėjo iškart tartum eilėraštį deklamuodama", – dienraščiui kalbėjo J.Budriūnas.

"Kodėl jūs teigiate, kad jie man parodė? Prisigaudote gandų ir jais remiatės, kad man parodė klausimus", – iš pradžių į puolimą perėjo Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys G.Jasiulionis.

Paklausus, ar STT apklausoje fiksuotas faktas, jog jis visgi buvo susitikęs su trimis seniūnaičiais ir jie jam rodė klausimus, G.Jasiulionis teigė nematęs STT apklausos, tačiau jau nebesigynė su seniūnaičiais bendravęs: "Mes matėmės. Aš su jais beveik kiekvieną dieną matausi, dabar dažnai būnu Rukloje. Na, taip, mačiausi, ir kas iš to? Man regis, klausimų man nerodė, kažko klausė apie konkursą. Bet aš dabar negaliu prisiminti, apie ką kalbėjome."

Gediminas Miškinis

Valstybės tarnybos departamento direktorius

Departamentui šis faktas yra žinomas. Kalbėjome su Jonavos rajono savivaldybės, Savivaldybių asociacijos vadovais. Išties matome problemą. Vykstant konkursams seniūnų pareigoms užimti vadovaujamasi Vietos savivaldos įstatymu. Jame teigiama, kad renkant seniūnus turi būti septyni komisijos nariai, iš kurių ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip keturi turi būti seniūnaičiai. Tradiciškai komisijoje vienas atstovas būna iš savivaldybės, trys – seniūnaičiai ir trys lieka Valstybės tarnybos departamentui. Manome, kad tokia nuostata turi būti taisytina, tačiau šiandien įstatymas yra toks. Taigi, reikia diskutuoti, ar tokia proporcija teisinga.

Prieš kiekvieną komisijos posėdį akcentuojame komisijos nariams, kad vertinimas turi būti sąžiningas. Tačiau gyvenimas yra kitoks. Kaip sąžiningumą nustatyti? Kiekvienas komisijos narys yra nepriklausomas.

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 32 punkte nustatyta, kad komisijos nariai privalo užtikrinti parengtų klausimų ir užduočių konfidencialumą. Šiam konkursui kiekvienas komisijos narys parengė savo klausimus, kuriuos uždavė konkurso metu.

Jau įvyko 72 konkursai seniūnų pareigoms užimti. Jie, ypač Ruklos atvejis, parodė, kad kai kas yra taisytina. Departamentas teiks Vidaus reikalų ministerijai tam tikrus pasiūlymus dėl tvarkos tobulinimo tikslinant teisės aktus.

Teksto autorius Valdas Kvedaras

Panašūs straipsniai

VRK ir SAM: rinkimai bus organizuojami saugiai

VRK ir SAM: rinkimai bus organizuojami saugiai

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) atstovai susitikę aptarė, kaip užtikrinti, kad spalį vyksiantys rinkimai į Seimą būtų organizuojami saugiai, maksimaliai laikant...

Jonavos miesto seniūnijai vadovaus E. Pinkevičienė

Jonavos miesto seniūnijai vadovaus E. Pinkevičienė

Š.m. rugpjūčio 26 dieną įvyko Jonavos rajono savivaldybės administracijos skelbtas konkursas Jonavos miesto seniūnijos seniūno pareigoms užimti. Iš kelių kandidatų buvo atrinkti du daugiausiai balų surin...

Linksma, išradinga ir ryški „Moliūgų fiesta“

Linksma, išradinga ir ryški „Moliūgų fiesta“

Spalio 20 -osios vakarą, linksmos ir išradingos šeimos pakviestos į Šveicarijos seniūnijoje organizuotą šventę „Moliūgų fiesta“. Visų atvykusiųjų į šventę laukė linksmybės ir žaidimai, gražiausių moliūgų, gr...

Apklausos rezultatai rodo: jei dabar vyktų Seimo rinkimai - turėtume aiškų lyderį

Apklausos rezultatai rodo: jei dabar vyktų Seimo rinkimai - turėtume aiškų lyderį

Šių metų spalio 11-ąją vyks rinkimai į Seimą. Kaip jau skelbėme, Jonavos rinkimų apygardoje dėl teisės atstovauti mūsų miestą susigrums 8 kandidatai: Alina Batulevičienė -  Lietuvos Respubli...

Ruklos seniūnija: Kokia didi tada buvo lietuvių vienybė...

Ruklos seniūnija: Kokia didi tada buvo lietuvių vienybė... 3

Sausio 13-oji jaunajai kartai pažįstama tik iš televizijos laidų, tėvų pasakojimų. Po 30-ties metų jaunimui ir vaikams sunku suvokti įvykius prie Televizijos bokšto, kaip šių dienų kovą. Daugeliui jaunų žmonių t...

Socialinio būsto gyventojai keršija kaimynams už bandymą iškeldinti?

Socialinio būsto gyventojai keršija kaimynams už bandymą iškeldinti? 6

Ruklos miestelyje sklinda kalbos, kad kilus konfliktui tarp dviejų šeimų, o tiksliau – muštynėms tarp dviejų moterų, viena  - su kraujosruva paakyje, kitai – pradrėkstas smakras. Sklandančios kalbos apie muš...

 „Maisto bankas“ dėkoja visiems, šiais metais prisidėjusiems prie organizacijos veiklos

„Maisto bankas“ dėkoja visiems, šiais metais prisidėjusiems prie organizacijos veiklos

„Tai buvo vieni sudėtingiausių, bet kartu ir sutelkčiausių mūsų organizacijos metų. Žemai lenkiame galvas prieš kiekvieną pagalbininką - savanorį, aukotoją, rėmėją ar tiesiog geru žodžiu palaikiusį žmogų. Jūsų d...

Kilus gaisrui dūmų detektorius padidina galimybę išgyventi

Kilus gaisrui dūmų detektorius padidina galimybę išgyventi

Gruodžio 1-oji yra Europos šiaurės šalių autonominio dūmų detektoriaus diena. Šiandien yra gera proga patikrinti, ar jūsų dūmų detektorius veikia, ar nereikia pakeisti jo elemento, o jeigu dar neturite šio p...

VMVT akiratyje - MB „Ruklos užkandinė“

VMVT akiratyje - MB „Ruklos užkandinė“

Dėl nepalankios epidemiologinės COVID-19 situacijos ir paskelbto karantino šalyje draudžiama restoranų, kavinių, barų ir kitų viešojo maitinimo įstaigų veikla, tačiau dalis verslo pertvarkė savo veiklą ir ti...

Iššūkis „Vasara su knyga“ - pavyzdžiu galėtų būti Jonavos r. savivaldybės Ruklos filialas

Iššūkis „Vasara su knyga“ - pavyzdžiu galėtų būti Jonavos r. savivaldybės Ruklos filialas

Šiemet skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“ dalyvavo rekordinis skaitytojų skaičius – daugiau kaip 20 tūkst., o visas penkias organizatorių sugalvotas užduotis įveikė 13 934 skaitytojų (2019 m. atiti...

Įteikti pažymėjimai naujos kadencijos Seimo nariams

Įteikti pažymėjimai naujos kadencijos Seimo nariams

Paskelbti galutiniai Seimo rinkimų rezultatai, įteikti pažymėjimai naujos kadencijos Seimo nariams, pasirašytas Prezidento dekretas dėl Seimo pirmojo posėdžio sušaukimo. Galutiniai Seimo...

Kaip balsavo jonaviečiai antrajame Seimo rinkimų ture

Kaip balsavo jonaviečiai antrajame Seimo rinkimų ture 3

Spalio 25-ąją, 20 val. pasibaigus antrajam rinkimų turui į LR Seimą, rinkimų komisijų nariai pradėjo skaičiuoti Jonavos rinkimų apygardos rinkėjų balsus. Antrajame rinkimų ture į LR Seimą Jonavo...

Sukurtas interaktyvus rinkimų žemėlapis

Sukurtas interaktyvus rinkimų žemėlapis

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dalijasi Lietuvos kartografų draugijos sukurtu interaktyviu rinkimų žemėlapiu. Pasirinkę vaizdo atvaizdavimą kartograma daugiamandatėje arba vienmandatėse apyg...

Veiklos 30-metį savivalda pasitinka sustiprėjusi ir pasiruošusi prisiimti daugiau atsakomybių

Veiklos 30-metį savivalda pasitinka sustiprėjusi ir pasiruošusi prisiimti daugiau atsakomybių

Spalio 10 d., šeštadienį, šalyje minima Vietos savivaldos diena. Šiemet vietos savivaldai sueina 30 metų.  Kuriant Lietuvos valstybės pamatus, kartu buvo kuriama pačių vietos gyventojų valdžios ...

Artėjantiems rinkimams intensyviai rengiasi ir policija

Artėjantiems rinkimams intensyviai rengiasi ir policija

Šiandien su Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininke Laura Matjošaityte ir visuomenine organizacija „Baltosios pirštinės“ aptarti pasirengimo darbai artėjantiems Seimo rinkimams, sutarta dėl aktyvaus bendr...

Vyriausioji rinkimų komisija pristato artėjančių rinkimų naujoves

Vyriausioji rinkimų komisija pristato artėjančių rinkimų naujoves

Dienų iki Seimo rinkimų lieka vis mažiau, o su rinkimais susijusių naujovių netrūksta. Kaip su didėjančiu darbų krūviu ir iššūkiais surengti rinkimus pandemijos laikotarpiu tvarkosi pagrindinis rinkimų organ...