Ruklos seniūno rinkimai virto cirku

Ruklos seniūno rinkimai virto cirku
GRU 12
2019-12-12 13:16 2019

Valstybės tarnybos departamentas Vidaus reikalų ministerijai siūlys keisti seniūnų skyrimo tvarką. Dabartinė tvarka klausimų kėlė jau anksčiau, o lemiamu lūžiu tapo lapkričio pabaigoje neįvykęs Ruklos seniūno konkursas. Juo teko domėtis ir Specialiųjų tyrimų tarnybai,rašo ,,Kauno diena".

Įtartinas seniūnaičių balsavimas

Ruklos seniūno kėdė atsilaisvino, kai į Jonavos rajono tarybą pateko buvęs seniūnas Gintas Jasiulionis, Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jonavos skyriaus lyderis. Konkurse seniūno pareigoms užimti dalyvavo trys pretendentai: G.Jasiulionio bendražygė, Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė, Valeras Mikalauskas ir Vilma Karoblienė.

Kaip nustato Vietos savivaldos įstatymas, komisiją, kuriai vadovavo Valstybės tarnybos departamento atstovė Lina Daujotaitė-Prūsaitienė, sudarė septyni asmenys. Trys atstovavo departamentui, vienas – Jonavos rajono savivaldybei ir trys Ruklos seniūnijos seniūnaičiai: Virginija Noreikienė, Donatas Liepis ir Virginijus Kudrickas. Pasibaigus konkursui paaiškėjo, kad visi trys seniūnaičiai D.Survilaitei skyrė pačius aukščiausius balus, o kitus du dalyvius įvertino žemiausiais galimais balais – skyrė jiems po vieną balą už pateiktus atsakymus.

Nė vienas iš trijų pretendentų nesurinko teisės aktuose reikalaujamo minimalaus šešių balų skaičiaus, todėl konkursas laikomas neįvykusiu ir bus skelbiamas iš naujo. Tai reiškia, kad D.Survilaitė dar bent keturis mėnesius toliau laikinai eis seniūno pareigas kaip vienintelė įstaigoje likusi valstybės tarnautoja.

"Sumuojant rezultatus pastebėjome keistą sutampančią tendenciją. Visi trys seniūnaičiai D.Survilaitei skyrė po 10 balų, kitų dviejų pretendentų žinios buvo įvertintos vienetu, – dienraščiui pasakojo vienas iš komisijos narių, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Justas Budriūnas. – Departamento atstovai situaciją pavadino cirku ir sakė, kad su tokia susidūrę pirmąkart."

STT nusikaltimo neįžvelgė

Neįvykus konkursui ir įtarus seniūnaičius tendencingumu, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas kreipėsi į STT Kauno valdybą, prašydamas ištirti, ar seniūnaičių veiksmai konkurso metu neprasilenkia su įstatymu.

"Vykstant konkursui paaiškėjo, kad deleguoti seniūnaičiai tendencingai nusiteikę dviejų iš trijų konkurso dalyvių atžvilgiu. Nekreipdami dėmesio į tai, kad konkurso dalyviai teisingai atsakė tiek į jų, tiek į kitų komisijos narių klausimus, seniūnaičiai juos įvertino žemiausiu galimu balu ir skyrė jiems vieną balą už pateiktus atsakymus. (…) Surašę žemiausius balus dviem konkurso dalyviams, seniūnaičiai skyrė aukščiausius balus Ruklos seniūnijos vyr. specialistei D.Survilaitei, kuri organizuoja seniūnaičių sueigas bei artimai bendrauja su minimais seniūnaičiais. (…) Galimai korupciniais, tyčiniais veiksmais valstybės tarnybai padaryta didelė žala", – kreipimesi į STT Kauno valdybą rašoma V.Majausko pasirašytame rašte akcentuojant, kad galimai tyčiniai seniūnaičių veiksmai sužlugdžius konkursą užkirto kelią savivaldybės administracijai paskirti Ruklos seniūną.

"STT Kauno valdyba tyrimą nutraukė neradusi nusikaltimo sudėties. Mes šį nutarimą apskundėme aukštesniajam prokurorui. Tačiau šioje istorijoje įdomiausia tai, jog pareigūnai iš trijų seniūnaičių apklausė tik vieną", – dienraščiui sakė J.Budriūnas.

Paklaustas, ar kartais seniūnaičiai savo klausimų negalėjo derinti su D.Survilaite, o gal ir buvusiu seniūnu G.Jasiulioniu, J.Budriūnas sakė neatmetantis tokios galimybės.

Seniūnaičiai meluoja?

Dienraščio kalbintas seniūnaitis V.Kudrickas buvo nekalbus. Pasiteiravus, kodėl vienai pretendentei parašė dešimt balų, o kitų dviejų žinias įvertino kuolu, ir ar tokio įvertinimo jie tikrai nusipelnė, pašnekovas teištarė "Nu, galbūt".

Perklausus, kodėl departamento atstovai dviejų pretendentų žinias vertino geriau, V.Kudrickas siūlė to klausti valdininkų, o į klausimą, gal jis pats neturi kompetencijos vertinti pretendentų žinias, teatsakė: "Galbūt." Vyrui pokalbis greičiausiai nepatiko, nes paklausus, ar kartais savo klausimų pretendentams nėra su kuo nors derinęs, pokalbį nutraukė.

Kiek kalbesnė buvo seniūnaitė V.Noreikienė: "O kas ten atsitiko? Nesurinko tai nesurinko, vadinasi, kandidatai nebuvo verti, kad surinktų."

Paklausta, ar kartais iš anksto paruoštų klausimų kam nors neparodžiusi, moteris gynėsi tai dariusi: "Neparodžiau, baikite. Ko jūs dar norite? Kas ten, pasaulinis įvykis? Baikite jūs čia nesąmones – derinote, nederinote. Persekiojimas tiesiog vyksta. Kokie čia derinimai. Seniūnas – pareigos? Priklauso nuo ko? Nuo merų, nuo visko. Ką jūs čia dabar darot? Derinom, nederinom. Nusibodo, aš jau STT daviau parodymus. Aš neturiu kada kalbėti. Rinkit, ką jūs norit."

Visgi situaciją kitaip V.Noreikienė dėstė apklausiama STT pareigūno, kuriam ji sakė, kad visi trys seniūnaičiai savo paruoštus klausimus pretendentams derino su buvusiu Ruklos seniūnu, TS-LKD Jonavos skyriaus pirmininku G.Jasiulioniu.

"Tą pačią dieną, prieš važiuodami į komisijos posėdį, trys seniūnaičiai susirinko Ruklos seniūnijos patalpose ir pasižiūrėjo, kokius klausimus kiekvienas iš seniūnaičių buvo atsispausdinę kompiuteriu. Jų klausimai buvo skirtingi. Asmeniškai savo klausimus parengiau ir atsispausdinau pati, niekas nepadėjo jų parengti. Parengtus klausimus parodėme tuo metu Ruklos seniūnijoje buvusiam Gintui Jasiulioniui. Jam klausimus parodėme todėl, kad jis yra buvęs Ruklos seniūnijos seniūnas, norėjome įsitikinti, ar kiekvieno seniūnaičio parengti klausimai yra pakankamai logiški, ar jie tinkami užduoti pretendentams konkurso metu. G.Jasiulionis pasakė, kad parengti klausimai tinkami, kad jie yra nesudėtingi, logiški, kad tokie ir turi būti" – taip per apklausą STT teigė V.Noreikienė, nors dienraščiui pasakojo atvirkščiai.

"Nereikėtų atmesti versijos, jog klausimai buvo parodyti ne tik G.Jasiulioniui, bet ir konkurse dalyvavusiai ir seniūnaičių aukščiausiais balais įvertintai D.Survilaitei. Tokią versiją stiprina faktas, jog į jai užduotus klausimus moteris atsakinėjo iškart tartum eilėraštį deklamuodama", – dienraščiui kalbėjo J.Budriūnas.

"Kodėl jūs teigiate, kad jie man parodė? Prisigaudote gandų ir jais remiatės, kad man parodė klausimus", – iš pradžių į puolimą perėjo Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys G.Jasiulionis.

Paklausus, ar STT apklausoje fiksuotas faktas, jog jis visgi buvo susitikęs su trimis seniūnaičiais ir jie jam rodė klausimus, G.Jasiulionis teigė nematęs STT apklausos, tačiau jau nebesigynė su seniūnaičiais bendravęs: "Mes matėmės. Aš su jais beveik kiekvieną dieną matausi, dabar dažnai būnu Rukloje. Na, taip, mačiausi, ir kas iš to? Man regis, klausimų man nerodė, kažko klausė apie konkursą. Bet aš dabar negaliu prisiminti, apie ką kalbėjome."

Gediminas Miškinis

Valstybės tarnybos departamento direktorius

Departamentui šis faktas yra žinomas. Kalbėjome su Jonavos rajono savivaldybės, Savivaldybių asociacijos vadovais. Išties matome problemą. Vykstant konkursams seniūnų pareigoms užimti vadovaujamasi Vietos savivaldos įstatymu. Jame teigiama, kad renkant seniūnus turi būti septyni komisijos nariai, iš kurių ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip keturi turi būti seniūnaičiai. Tradiciškai komisijoje vienas atstovas būna iš savivaldybės, trys – seniūnaičiai ir trys lieka Valstybės tarnybos departamentui. Manome, kad tokia nuostata turi būti taisytina, tačiau šiandien įstatymas yra toks. Taigi, reikia diskutuoti, ar tokia proporcija teisinga.

Prieš kiekvieną komisijos posėdį akcentuojame komisijos nariams, kad vertinimas turi būti sąžiningas. Tačiau gyvenimas yra kitoks. Kaip sąžiningumą nustatyti? Kiekvienas komisijos narys yra nepriklausomas.

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 32 punkte nustatyta, kad komisijos nariai privalo užtikrinti parengtų klausimų ir užduočių konfidencialumą. Šiam konkursui kiekvienas komisijos narys parengė savo klausimus, kuriuos uždavė konkurso metu.

Jau įvyko 72 konkursai seniūnų pareigoms užimti. Jie, ypač Ruklos atvejis, parodė, kad kai kas yra taisytina. Departamentas teiks Vidaus reikalų ministerijai tam tikrus pasiūlymus dėl tvarkos tobulinimo tikslinant teisės aktus.

Teksto autorius Valdas Kvedaras

Panašūs straipsniai

Seniūnų „paieškos“: Ruklos ir Upninkų laukia pokyčiai

Seniūnų „paieškos“: Ruklos ir Upninkų laukia pokyčiai 5

Ruklos ir Upninkų seniūnijos šiuo metu neturi seniūnų – tačiau šis klausimas artėja prie finišo tiesiosios. Ruklos seniūno „paieškos“ Nuo 2019 m. balandžio mėnesio seniū...

Darbą Rukloje pradėjo naujoji seniūnė V. A. Karoblienė

Darbą Rukloje pradėjo naujoji seniūnė V. A. Karoblienė 7

Ruklos seniūnija, viena paskutiniųjų seniūnijų, kuri nuo praeitų metų balandžio mėnesio iki šiol neturėjo nuolatinio vadovo. Šiandien, kovo 27 – ąją, Ruklos seniūnijos darbuotojams pristatyta naujoji Ruklos ...

Mistinės vaizdo kameros Ruklos seniūnijoje: slaptas sekimas ar politinis žaidimas?

Mistinės vaizdo kameros Ruklos seniūnijoje: slaptas sekimas ar politinis žaidimas? 3

Balandžio 10 d. skelbėme, kad atnaujinant Ruklos seniūnijos signalizaciją, saugos tarnyba nedideliuose judesio davikliuose aptiko slaptas vaizdo kameras, kurios buvo įdiegtos dvejose vietose. (Plačiau apie t...

Atidarytas renovuotas Ruklos kultūros centras

Atidarytas renovuotas Ruklos kultūros centras

Dar 2017 m. birželio mėnesį Jonavos rajono savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Europos tarybos vystymo banku (ETVB), kuris projektui „Pabėgėlių integracijos skatinimas“ skyrė 600 tūkst. eurų. Dar b...

Rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos akiratyje - 13 tarybos narių

Rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos akiratyje - 13 tarybos narių 1

Atrodo, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai (Komisija) darbo netrūksta – per nepilnus tris mėnesius pasidarbuota „iš peties“. Po Komisijos padidinamuoju stiklu atsidūrė net 13 tarybos na...

Rukloje užpjudyto šuns istorija sudomino ne vieną tarnybą: dėmesį atkreipė ir Vaiko teisės

Rukloje užpjudyto šuns istorija sudomino ne vieną tarnybą: dėmesį atkreipė ir Vaiko teisės 3

Asociacija „Jonava ir keturkojai“ savo socialinio tinklo Facebook paskyroje pasidalino šokiruojančia užpjudyto šuns Rudžio iš Ruklos istorija. Papildomos informacijos portalui jonavoszinios.lt suteikė ir nea...

Prezidentas skelbia Seimo rinkimų datą

Prezidentas skelbia Seimo rinkimų datą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasirašė dekretą, kuriuo skelbia, kad eiliniai Seimo rinkimai šiais metais vyks spalio 11 dieną. „Politinė kampanija šįkart startuo...

Apleistų pastatų savininkams - didesnis NT mokestis

Apleistų pastatų savininkams - didesnis NT mokestis

Apleistų statinių savininkams nuostolinga turėti neprižiūrėtas teritorijas, mat jiems nustatomas didesnis, maksimalus 3 proc. nekilnojamojo turto (NT) mokesčio tarifas. Jonavos rajono savivaldyb...

Ruklos PPC pasirengęs priimti Venesuelos lietuvius

Ruklos PPC pasirengęs priimti Venesuelos lietuvius

Venesueloje jau kelerius metus tęsiasi politinė, ekonominė ir humanitarinė krizė. Praeitų metų rugsėjį Lietuvos Vyriausybė priėmė sprendimą teikti pagalbą perkeliant lietuvių kilmės arba pilietybę turinčius ...

Kaip nuotolinis mokymas sekasi iš užsienio atvykusiems vaikams?

Kaip nuotolinis mokymas sekasi iš užsienio atvykusiems vaikams?

Nuotolinis mokymas tapo įveikiamu iššūkiu beveik tūkstančiui į Lietuvą grįžusių emigrantų, iš užsienio atvykusių mokinių ir jų mokytojų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apklausė mokytojus, mokančius i...

Pavasario blūdas įkaitusioje terasoje arba kaip Kruvinoji Merė taip ir neparodė savo ausų

Pavasario blūdas įkaitusioje terasoje arba kaip Kruvinoji Merė taip ir neparodė savo ausų

Matėsi tik jos raudona plunksnuota skrybėlė. Pati panirusi į Felikso glėbyje laikomą bliūdą, Kruvinoji Merė maudėsi ir, kaip sakė vienas iš Mirusių poetų draugijos narių, tiesiog kunkuliavo! Gal nuo lakšting...

Lietuvos paštas: siuntos į užsienį vis dar vėluoja

Lietuvos paštas: siuntos į užsienį vis dar vėluoja

Nors karantinas švelnėja, pašto ir logistikos paslaugų atstovai vis dar susiduria su iššūkiais ir dėl to ženkliai sulėtėjusiu tarptautinių siuntų judėjimu. Ne išimtis ir AB Lietuvos paštas – esame priversti ...

COVID-19 fondo trijų savaičių darbo rezultatai

COVID-19 fondo trijų savaičių darbo rezultatai

Prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovaujamas COVID-19 pasekmių mažinimo fondas jau tris savaites perka įvairias apsaugai ir gydymui skirtas prekes.  Prezidentė dėkoja visiems geros valios žmonė...

Pabėgėlių vaikus saugo iš prabangių čiužinių atraižų siūtos kaukės

Pabėgėlių vaikus saugo iš prabangių čiužinių atraižų siūtos kaukės

Į Ruklos pabėgėlių priėmimo centro (Jonavos r.) nerimą dėl apsauginių veido kaukių stygiaus sunkiausiu metu atsiliepė vietos šeimos verslo bendrovė, gaminanti populiarius rankų darbo čiužinius. Vakar čia gyv...

Klaidinančios informacijos apie koronavirusą sumažėjo dvigubai, tačiau svarbu išlikti budriems

Klaidinančios informacijos apie koronavirusą sumažėjo dvigubai, tačiau svarbu išlikti budriems

Šalies informacinę erdvę stebintys Lietuvos kariuomenės (LK) ekspertai atkreipia dėmesį, kad Lietuvai panaikinus karantiną ir suvaldžius pirmąją koronaviruso (COVID-19) bangą, pastarąjį mėnesį fiksuojama du ...

K. Masiulis prašo VRK įvertinti Vyriausybės organizuojamus koncertus

K. Masiulis prašo VRK įvertinti Vyriausybės organizuojamus koncertus

Seimo narys Kęstutis Masiulis kreipėsi į Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją prašydamas įvertinti Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio siunčiamas padėkas ir Vyriausybės inicijuojamą akciją ...