Ruklos seniūno rinkimai virto cirku

Ruklos seniūno rinkimai virto cirku
GRU 12
2019-12-12 13:16 2019

Valstybės tarnybos departamentas Vidaus reikalų ministerijai siūlys keisti seniūnų skyrimo tvarką. Dabartinė tvarka klausimų kėlė jau anksčiau, o lemiamu lūžiu tapo lapkričio pabaigoje neįvykęs Ruklos seniūno konkursas. Juo teko domėtis ir Specialiųjų tyrimų tarnybai,rašo ,,Kauno diena".

Įtartinas seniūnaičių balsavimas

Ruklos seniūno kėdė atsilaisvino, kai į Jonavos rajono tarybą pateko buvęs seniūnas Gintas Jasiulionis, Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jonavos skyriaus lyderis. Konkurse seniūno pareigoms užimti dalyvavo trys pretendentai: G.Jasiulionio bendražygė, Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė, Valeras Mikalauskas ir Vilma Karoblienė.

Kaip nustato Vietos savivaldos įstatymas, komisiją, kuriai vadovavo Valstybės tarnybos departamento atstovė Lina Daujotaitė-Prūsaitienė, sudarė septyni asmenys. Trys atstovavo departamentui, vienas – Jonavos rajono savivaldybei ir trys Ruklos seniūnijos seniūnaičiai: Virginija Noreikienė, Donatas Liepis ir Virginijus Kudrickas. Pasibaigus konkursui paaiškėjo, kad visi trys seniūnaičiai D.Survilaitei skyrė pačius aukščiausius balus, o kitus du dalyvius įvertino žemiausiais galimais balais – skyrė jiems po vieną balą už pateiktus atsakymus.

Nė vienas iš trijų pretendentų nesurinko teisės aktuose reikalaujamo minimalaus šešių balų skaičiaus, todėl konkursas laikomas neįvykusiu ir bus skelbiamas iš naujo. Tai reiškia, kad D.Survilaitė dar bent keturis mėnesius toliau laikinai eis seniūno pareigas kaip vienintelė įstaigoje likusi valstybės tarnautoja.

"Sumuojant rezultatus pastebėjome keistą sutampančią tendenciją. Visi trys seniūnaičiai D.Survilaitei skyrė po 10 balų, kitų dviejų pretendentų žinios buvo įvertintos vienetu, – dienraščiui pasakojo vienas iš komisijos narių, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Justas Budriūnas. – Departamento atstovai situaciją pavadino cirku ir sakė, kad su tokia susidūrę pirmąkart."

STT nusikaltimo neįžvelgė

Neįvykus konkursui ir įtarus seniūnaičius tendencingumu, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas kreipėsi į STT Kauno valdybą, prašydamas ištirti, ar seniūnaičių veiksmai konkurso metu neprasilenkia su įstatymu.

"Vykstant konkursui paaiškėjo, kad deleguoti seniūnaičiai tendencingai nusiteikę dviejų iš trijų konkurso dalyvių atžvilgiu. Nekreipdami dėmesio į tai, kad konkurso dalyviai teisingai atsakė tiek į jų, tiek į kitų komisijos narių klausimus, seniūnaičiai juos įvertino žemiausiu galimu balu ir skyrė jiems vieną balą už pateiktus atsakymus. (…) Surašę žemiausius balus dviem konkurso dalyviams, seniūnaičiai skyrė aukščiausius balus Ruklos seniūnijos vyr. specialistei D.Survilaitei, kuri organizuoja seniūnaičių sueigas bei artimai bendrauja su minimais seniūnaičiais. (…) Galimai korupciniais, tyčiniais veiksmais valstybės tarnybai padaryta didelė žala", – kreipimesi į STT Kauno valdybą rašoma V.Majausko pasirašytame rašte akcentuojant, kad galimai tyčiniai seniūnaičių veiksmai sužlugdžius konkursą užkirto kelią savivaldybės administracijai paskirti Ruklos seniūną.

"STT Kauno valdyba tyrimą nutraukė neradusi nusikaltimo sudėties. Mes šį nutarimą apskundėme aukštesniajam prokurorui. Tačiau šioje istorijoje įdomiausia tai, jog pareigūnai iš trijų seniūnaičių apklausė tik vieną", – dienraščiui sakė J.Budriūnas.

Paklaustas, ar kartais seniūnaičiai savo klausimų negalėjo derinti su D.Survilaite, o gal ir buvusiu seniūnu G.Jasiulioniu, J.Budriūnas sakė neatmetantis tokios galimybės.

Seniūnaičiai meluoja?

Dienraščio kalbintas seniūnaitis V.Kudrickas buvo nekalbus. Pasiteiravus, kodėl vienai pretendentei parašė dešimt balų, o kitų dviejų žinias įvertino kuolu, ir ar tokio įvertinimo jie tikrai nusipelnė, pašnekovas teištarė "Nu, galbūt".

Perklausus, kodėl departamento atstovai dviejų pretendentų žinias vertino geriau, V.Kudrickas siūlė to klausti valdininkų, o į klausimą, gal jis pats neturi kompetencijos vertinti pretendentų žinias, teatsakė: "Galbūt." Vyrui pokalbis greičiausiai nepatiko, nes paklausus, ar kartais savo klausimų pretendentams nėra su kuo nors derinęs, pokalbį nutraukė.

Kiek kalbesnė buvo seniūnaitė V.Noreikienė: "O kas ten atsitiko? Nesurinko tai nesurinko, vadinasi, kandidatai nebuvo verti, kad surinktų."

Paklausta, ar kartais iš anksto paruoštų klausimų kam nors neparodžiusi, moteris gynėsi tai dariusi: "Neparodžiau, baikite. Ko jūs dar norite? Kas ten, pasaulinis įvykis? Baikite jūs čia nesąmones – derinote, nederinote. Persekiojimas tiesiog vyksta. Kokie čia derinimai. Seniūnas – pareigos? Priklauso nuo ko? Nuo merų, nuo visko. Ką jūs čia dabar darot? Derinom, nederinom. Nusibodo, aš jau STT daviau parodymus. Aš neturiu kada kalbėti. Rinkit, ką jūs norit."

Visgi situaciją kitaip V.Noreikienė dėstė apklausiama STT pareigūno, kuriam ji sakė, kad visi trys seniūnaičiai savo paruoštus klausimus pretendentams derino su buvusiu Ruklos seniūnu, TS-LKD Jonavos skyriaus pirmininku G.Jasiulioniu.

"Tą pačią dieną, prieš važiuodami į komisijos posėdį, trys seniūnaičiai susirinko Ruklos seniūnijos patalpose ir pasižiūrėjo, kokius klausimus kiekvienas iš seniūnaičių buvo atsispausdinę kompiuteriu. Jų klausimai buvo skirtingi. Asmeniškai savo klausimus parengiau ir atsispausdinau pati, niekas nepadėjo jų parengti. Parengtus klausimus parodėme tuo metu Ruklos seniūnijoje buvusiam Gintui Jasiulioniui. Jam klausimus parodėme todėl, kad jis yra buvęs Ruklos seniūnijos seniūnas, norėjome įsitikinti, ar kiekvieno seniūnaičio parengti klausimai yra pakankamai logiški, ar jie tinkami užduoti pretendentams konkurso metu. G.Jasiulionis pasakė, kad parengti klausimai tinkami, kad jie yra nesudėtingi, logiški, kad tokie ir turi būti" – taip per apklausą STT teigė V.Noreikienė, nors dienraščiui pasakojo atvirkščiai.

"Nereikėtų atmesti versijos, jog klausimai buvo parodyti ne tik G.Jasiulioniui, bet ir konkurse dalyvavusiai ir seniūnaičių aukščiausiais balais įvertintai D.Survilaitei. Tokią versiją stiprina faktas, jog į jai užduotus klausimus moteris atsakinėjo iškart tartum eilėraštį deklamuodama", – dienraščiui kalbėjo J.Budriūnas.

"Kodėl jūs teigiate, kad jie man parodė? Prisigaudote gandų ir jais remiatės, kad man parodė klausimus", – iš pradžių į puolimą perėjo Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys G.Jasiulionis.

Paklausus, ar STT apklausoje fiksuotas faktas, jog jis visgi buvo susitikęs su trimis seniūnaičiais ir jie jam rodė klausimus, G.Jasiulionis teigė nematęs STT apklausos, tačiau jau nebesigynė su seniūnaičiais bendravęs: "Mes matėmės. Aš su jais beveik kiekvieną dieną matausi, dabar dažnai būnu Rukloje. Na, taip, mačiausi, ir kas iš to? Man regis, klausimų man nerodė, kažko klausė apie konkursą. Bet aš dabar negaliu prisiminti, apie ką kalbėjome."

Gediminas Miškinis

Valstybės tarnybos departamento direktorius

Departamentui šis faktas yra žinomas. Kalbėjome su Jonavos rajono savivaldybės, Savivaldybių asociacijos vadovais. Išties matome problemą. Vykstant konkursams seniūnų pareigoms užimti vadovaujamasi Vietos savivaldos įstatymu. Jame teigiama, kad renkant seniūnus turi būti septyni komisijos nariai, iš kurių ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip keturi turi būti seniūnaičiai. Tradiciškai komisijoje vienas atstovas būna iš savivaldybės, trys – seniūnaičiai ir trys lieka Valstybės tarnybos departamentui. Manome, kad tokia nuostata turi būti taisytina, tačiau šiandien įstatymas yra toks. Taigi, reikia diskutuoti, ar tokia proporcija teisinga.

Prieš kiekvieną komisijos posėdį akcentuojame komisijos nariams, kad vertinimas turi būti sąžiningas. Tačiau gyvenimas yra kitoks. Kaip sąžiningumą nustatyti? Kiekvienas komisijos narys yra nepriklausomas.

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 32 punkte nustatyta, kad komisijos nariai privalo užtikrinti parengtų klausimų ir užduočių konfidencialumą. Šiam konkursui kiekvienas komisijos narys parengė savo klausimus, kuriuos uždavė konkurso metu.

Jau įvyko 72 konkursai seniūnų pareigoms užimti. Jie, ypač Ruklos atvejis, parodė, kad kai kas yra taisytina. Departamentas teiks Vidaus reikalų ministerijai tam tikrus pasiūlymus dėl tvarkos tobulinimo tikslinant teisės aktus.

Teksto autorius Valdas Kvedaras

Panašūs straipsniai

Darbą Rukloje pradėjo naujoji seniūnė V. A. Karoblienė

Darbą Rukloje pradėjo naujoji seniūnė V. A. Karoblienė 7

Ruklos seniūnija, viena paskutiniųjų seniūnijų, kuri nuo praeitų metų balandžio mėnesio iki šiol neturėjo nuolatinio vadovo. Šiandien, kovo 27 – ąją, Ruklos seniūnijos darbuotojams pristatyta naujoji Ruklos ...

Atidarytas renovuotas Ruklos kultūros centras

Atidarytas renovuotas Ruklos kultūros centras

Dar 2017 m. birželio mėnesį Jonavos rajono savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Europos tarybos vystymo banku (ETVB), kuris projektui „Pabėgėlių integracijos skatinimas“ skyrė 600 tūkst. eurų. Dar b...

Rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos akiratyje - 13 tarybos narių

Rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos akiratyje - 13 tarybos narių 1

Atrodo, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai (Komisija) darbo netrūksta – per nepilnus tris mėnesius pasidarbuota „iš peties“. Po Komisijos padidinamuoju stiklu atsidūrė net 13 tarybos na...

Ruklos lauko ekrano įrengimas gali tapti realybe ar ne?

Ruklos lauko ekrano įrengimas gali tapti realybe ar ne?

Spalio 2 dieną publikavome straipsnį, kad Ruklos seniūnija prašo skirti 6000 eurų biudžeto lėšų lauko ekrano įrengimui. (Visą straipsnį rasite ...

Psichiatrijos dienos stacionare - „Enya“ dainos lietuvių atlikėjų balsais

Psichiatrijos dienos stacionare - „Enya“ dainos lietuvių atlikėjų balsais

Nuo šiol asmenys, besilankantys Jonavos Psichiatrijos dienos stacionare, multimedijos kambaryje, galės pasinerti į visišką atsipalaidavimą klausantis „Enya“ dainų, skambančių lietuvių atlikėjų balsais. Tokia...

Keisis prailgintos dienos grupės ir ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčiai

Keisis prailgintos dienos grupės ir ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčiai

Lapkričio 21 dieną vykusiame tarybos posėdyje svarstyti du klausimai aktualūs tėvams, auginantiems vaikus. Nuo kitų metų vieniems didės, kitiems mažės prailgintos dienos grupės ir ugdymo sąlygų tenkinimo mok...

Ruklos PPC pasirengęs priimti Venesuelos lietuvius

Ruklos PPC pasirengęs priimti Venesuelos lietuvius

Venesueloje jau kelerius metus tęsiasi politinė, ekonominė ir humanitarinė krizė. Praeitų metų rugsėjį Lietuvos Vyriausybė priėmė sprendimą teikti pagalbą perkeliant lietuvių kilmės arba pilietybę turinčius ...

LTSA primena, jog keliauti galima ir reikia saugiai

LTSA primena, jog keliauti galima ir reikia saugiai

Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) misija – saugi visuomenė – prieš pat didžiąsias metų šventes virto edukaciniu projektu ir 8000 skrajučių, primenančių, jog važiuojant tarpmiestiniu ar tarpta...

Žiemą ledo neišvengsime. Patarimai vairuotojams

Žiemą ledo neišvengsime. Patarimai vairuotojams

Pakitusios oro sąlygos, kai iš dangaus pabirę krituliai gatves ir šaligatvius aptraukia ledu, sukelia nemažą sumaištį ne tik keliuose, bet ir eismo įvykių suvestinėse. Vien per pastarąsias šios savaitės dien...

Aukcionuose perkami ir krovininiai laivai, ir medžioklės plotai

Aukcionuose perkami ir krovininiai laivai, ir medžioklės plotai

Aukcionai ir varžytynės internetu leidžia lengvai ir greitai parduoti nereikalingą turtą, o pirkėjai turi unikalią galimybę įsigyti vertingų ir kartais ne visai įprastų pirkinių,...

Aukcionuose perkami ir krovininiai laivai, ir medžioklės plotai

Aukcionuose perkami ir krovininiai laivai, ir medžioklės plotai

Aukcionai ir varžytynės internetu leidžia lengvai ir greitai parduoti nereikalingą turtą, o pirkėjai turi unikalią galimybę įsigyti vertingų ir kartais ne visai įprastų pirkinių, pavyzdžiui, krovininį laivą ...

Moksleiviams – saugaus elgesio žaidynės

Moksleiviams – saugaus elgesio žaidynės

Įsibėgėjus mokslo metams Kauno miesto bei rajono,  Prienų, Kėdainių, Alytaus, Jonavos ir netgi Vilniaus mokyklų  vyresnių klasių mokiniams buvo surengtas tradicinis saugaus eismo konkursas „Būk saugus“....

Vaizdo įraše užfiksuotas itin pavojingas petardų galios didinimas

Vaizdo įraše užfiksuotas itin pavojingas petardų galios didinimas

Kasmet šalyje dėl nesaugaus elgesio su pirotechnikos priemonėmis (fejerverkais, petardomis) nukenčia žmonės. Sužalojimai dėl nesaugaus ir neatsargaus pirotechnikos priemonių naudojimo itin skaudūs ‒ nutrauki...

Aiškėja galimi kandidatai pasiryžę atstovauti Jonavą Seime

Aiškėja galimi kandidatai pasiryžę atstovauti Jonavą Seime

2020 m. spalio 11 d. numatomi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Nors iki rudens liko nemažai laiko, tačiau politinės partijos rinkimams ruošiasi iš anksto bei kelia savo kandidatus. Šiai dienai aiškėja ga...

Bus renkamas geriausias renovuoto daugiabučio projektas

Bus renkamas geriausias renovuoto daugiabučio projektas

Šiemet vėl rengiami Metų renovacijos projekto rinkimai, kuriuos inicijuoja Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), administruojanti valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo programą. Šalies gyventojai kvieči...

Jonavos viešoji biblioteka kviečia į renginius

Jonavos viešoji biblioteka kviečia į renginius

Vasario mėnesio renginiai Jonavos viešojoje bibliotekoje:   4 d. 9 val., 11 val., 5 d. 10 val. ir 12 val. – Edukaciniai užsiėmimai–dirbtuvės su LEGO robotais – Informacijos ir mokymų erd...