Savivaldybė siūlo paramą smulkiam ir vidutiniam verslui

Savivaldybė siūlo paramą smulkiam ir vidutiniam verslui
SAU 19
2018-01-19 14:14 2018

Smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondas rajone veikia jau ne pirmus metus. Jis skirtas skatinti Savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems fondo nuostatų reikalavimus. Iš minėto fondo teikiamos beprocentės paskolos bei dengiamos banko palūkanos.  Šiuo fondu nuo jo įkūrimo pradžios jau pasinaudojo 175  Jonavos verslininkai ir ūkininkai, dar 3 subjektams dengtos banko palūkanos.

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 25 d. patvirtino naujus Smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo nuostatus. Greta iki tol buvusios galimybės Smulkaus ir vidutinio verslo  subjektams gauti beprocentes paskolas, atsirado visiškai nauja negrąžintinos paramos forma Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Numatyta, jog fondo paramą gali gauti smulkios ir vidutinės verslo įmonės, individualia veikla užsiimantys verslininkai ir ūkininkai, kurie kuria ar plečia veiklą Jonavos rajone ir atitinka Smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo nuostatuose numatytus reikalavimus.

Teikiant negrąžintiną finansinę paramą fondo nuostatuose yra nurodytos 10 kompensavimui tinkamų išlaidų rūšių ir jų kompensuotinos dalys. Tai ‒ įmonės steigimo išlaidų dalinis padengimas, įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo, rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo, prekės ženklo registravimo ir gaminių pavyzdžių sertifikavimo, išlaidos, patirtos už ekspozicijos vietas parodose pristatant produkciją, mokslo tiriamųjų darbų, laboratorinių matavimų ir tyrimų, smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti parengimą, teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimą, paskolų palūkanų dengimo išlaidos. Smulkaus ir vidutinio verslo  subjektas gali pretenduoti į išlaidų kompensavimą ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus, nurodydamas ne daugiau kaip 3 rūšių patirtas išlaidas, o bendra vienkartinės kompensacijos  suma negali viršyti 1200 Eur. Kompensuojamos išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau nei prieš 24 mėnesius skaičiuojant iki paraiškos pateikimo Fondo finansinei paramai gauti dienos.

Negrąžintinai finansinei paramai iš Smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo 2016 –2017 metais rajono savivaldybės taryba skyrė   25 000 Eur.  Šia parama pasinaudojo 13 Smulkaus ir vidutinio verslo  subjektų bei ūkininkų. Bendra išmokėta suma – 10768,97 Eur.

Šiuo metu Jonavoje veikiantys smulkaus ir vidutinio verslo subjektai gali gauti iki 10 tūkst. Eur dydžio beprocentę paskolą dviejų metų laikotarpiui su galimybe dar vieneriems metams pratęsti, jei paskolos gavėjas grąžino 25 proc. suteiktos paskolos ir nurodė priežastį, dėl ko visa paskola nebuvo grąžinta. Pratęsimo laiku paskolos gavėjas moka fondui 5 proc. metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos dalies. Netaikomas paskolos išdavimo mokestis, nenustatomas paskolos grąžinimo grafikas, nereguliuojamas panaudojimo terminas. Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiamu turtu, kurio vertė turi būti 30-50 proc. didesnė nei prašoma paskolos suma. Vienas smulkaus ir vidutinio verslo subjektas beprocente paskola gali pasinaudoti ne daugiau kaip 2 kartus.

Vienas smulkaus ir vidutinio verslo subjektas vieną kartą per trejus metus gali pretenduoti į vieną pasirinktą paramos formą arba paskolą, arba vienkartinį patirtų išlaidų dalinį kompensavimą.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektas, norintis gauti paramą, rajono savivaldybės administracijai turi pateikti nustatytos formos prašymą ir pareiškėjo anketą. Smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo nuostatus ir prašymo bei anketos formas galima rasti savivaldybės interneto tinklalapyje http://www.jonava.lt/parama-verslui/ 

 

Jonavos r. savivaldybės mero pavaduotojas Erlandas Andrejevas

                     

Panašūs straipsniai

Apie socialinio būsto nuomą balandžio mėnesį

Apie socialinio būsto nuomą balandžio mėnesį

2019 m. balandžio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše – 280 asmenų / šeimų. Per 2019 m. balandžio mėnesį išnuomoti 2 būstai, pratęstos 3 sutartys. Informaci...

Turto skyriaus informacija  apie socialinio būsto nuomą sausio mėnesį

Turto skyriaus informacija apie socialinio būsto nuomą sausio mėnesį

2019 m. sausio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše –  253 asmenys / šeimos.  Per 2019 m. sausio mėnesį išnuomoti 4 būstai, pratęstos 2 sutartys.  Informacij...

Turto skyrius informuoja apie socialinio būsto nuomą

Turto skyrius informuoja apie socialinio būsto nuomą

2018 m. lapkričio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše –  251 asmuo / šeima. Per 2018 m. lapkričio mėnesį išnuomoti 4 būstai, pakeistos 2 sutartys. Informaci...

Turto skyriaus informacija apie socialinio būsto nuomą

Turto skyriaus informacija apie socialinio būsto nuomą

2018 m. gruodžio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše – 247 asmenys / šeimos. Per 2018 m. gruodžio mėnesį išnuomoti 3 būstai. Informacija apie socialinių būs...

Gerbiamieji esami ir būsimi darbuotojai, darbdaviai, įmonių, padalinių vadovai, specialistai!

Gerbiamieji esami ir būsimi darbuotojai, darbdaviai, įmonių, padalinių vadovai, specialistai!

Balandžio 28 d. kasmet pažymima Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Minėdama šią dieną, kiekvienais metais, be kitų renginių, Valstybinė darbo inspekcija balandžio 23-30 dienomis tra...

Dėl Jonavos miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų

Dėl Jonavos miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų

Jonavos miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai vyks 2019 m. gegužės 27 dieną. Kviečiame aktyvius, besidominčius miesto problemomis, veiklius asmenis registruotis į kandidatų sąrašą ir/arba miesto gyventojams i...

Sausio 13-ąją Jonavoje paminėta Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-ąją Jonavoje paminėta Laisvės gynėjų diena

 Jonavos rajono savivaldybė praėjusį sekmadienį iškilmingai paminėjo Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną. Klebonas dekanas Virginijus Birjotas Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje aukojo Šv. Mišias. Vėliau jonaviečiai...

Kuriose Jonavos miesto vietose būtų tikslinga statyti garažus ir stogines dviračiams?

Kuriose Jonavos miesto vietose būtų tikslinga statyti garažus ir stogines dviračiams? 7

Jonavos rajono savivaldybės administracija planuoja pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatini...

Dialogas bus tęsiamas

Dialogas bus tęsiamas

Praėjusį trečiadienį su rajono meru Mindaugu Sinkevičiumi susitikti atvyko Kauno LEZ vadovas Vytautas Petružis, pardavimų ir marketingo direktorius Tomas Buzas, UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ technikos direktori...

Apklausos rezultatai: Kuriose vietose bus įrengiamos stoginės ir garažai dviračiams

Apklausos rezultatai: Kuriose vietose bus įrengiamos stoginės ir garažai dviračiams

Jonavos rajono savivaldybė informuoja, kad norėdama sužinoti miestiečių nuomonę, kuriose Jonavos miesto vietose būtų tikslinga statyti garažus (10 vnt. )ir stogines (10 vnt.) dviračiams, šių metų kovo 6 d. per v...

Įsibėgėja projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos Jonavos rajono savivaldybėje

Įsibėgėja projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos Jonavos rajono savivaldybėje

Kovo mėnesį prasidėjo projekto „Lyderių laikas 3“ trečiojo savivaldybių srauto savivaldybių kūrybinių komandų mokomieji konsultaciniai renginiai. Jų metu komandos nariai, padedami konsultantų, kurs savo savivald...

Baigtas projektas „Lietuvos ir Lenkijos jaunimo užimtumo skatinimas, gebėjimų ir darbo įgūdžių stiprinimas”

Baigtas projektas „Lietuvos ir Lenkijos jaunimo užimtumo skatinimas, gebėjimų ir darbo įgūdžių stiprinimas”

Jonavos rajono savivaldybės administracija (pagrindinis paramos gavėjas) kartu su partneriu – Punsko valsčiumi (Lenkija) (Gmina Punsk, Sejnenski Powiat, Podlaskie Voivodeship, Polska – ...

Dėl galimybės Jonavos miesto gyventojams prisijungti prie buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros

Dėl galimybės Jonavos miesto gyventojams prisijungti prie buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros

Apie projektą: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, siekdama prisidėti prie Miestų nuotekų direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimo iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos skiria 100.000,0...

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2019 m. gegužės 7 d. Jonavos rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, į...

Turto skyrius: Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas

Turto skyrius: Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos turto skyrius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos daugiabučių namų administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atlieka bendrojo naudojimo objektų (tolia...

Jonavos rajono savivaldybėje startuoja projektas „Lyderių laikas 3“

Jonavos rajono savivaldybėje startuoja projektas „Lyderių laikas 3“

Šis projektas – tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių...