Skaitytojai klausia: ar darbdavys turi teisę filmuoti darbuotoją?

Skaitytojai klausia: ar darbdavys turi teisę filmuoti darbuotoją?
LIE 30
2020-07-30 11:27 2020

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi vienos įstaigos darbuotojai, iškėlę klausimą, ar darbdavys turi teisę filmuoti juos darbo metu? Pastarieji nenorėjo viešai atskleisti nei savo tapatybių, nei darbovietės, mat baimasi neigiamos darbdavio reakcijos. Jų klausimas perduotas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI). Ši pateikia paaiškinimą, kuriame akcentuojama, kad daug kas priklauso nuo to, kokiu tikslu darbdavys imasi filmavimo priemonių. Bet kokiu atveju, visa filmuota medžiaga PRIVALO būti tvarkoma ir laikoma vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Asmens duomenų tvarkymui - griežti reikalavimai

,,Kadangi BDAR nėra atskirai reglamentuojamos nuostatos, susijusios su vykdomu vaizdo stebėjimu, šis turi atitikti bendras BDAR nuostatas, t. y. asmens duomenys gali būti tvarkomi tik laikantis su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų, įtvirtintų BDAR 5 straipsnyje ir kai toks asmens duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas bent viena teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga, numatyta BDAR 6 ir (ar) 9 straipsnyje. Priešingu atveju, asmens duomenys negali būti tvarkomi", - akcentuoja VDAI teisės skyriaus patarėja Margarita Valčiukė. 

Duomenys turi būti adekvatūs ir proporcingi siekiamiems tikslams

Pasiteiravus, ar darbdavys turi teisę filmuoti darbuotojo darbo vietą, M. Valčiukė paaiškina, kad aptariamame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Europos duomenų apsaugos valdybos (toliau – EDAV) 2020 m. sausio 29 d. priimtose gairėse dėl asmens duomenų  tvarkymo  naudojant  vaizdo įrenginius (toliau  Gairės) nurodyta, kad vaizdo ar garso duomenys turi būti adekvatūs ir proporcingi siekiamiems tikslams. Kitaip tariant, atsižvelgiant į siekiamus tikslus kiekvienu konkrečiu atveju reikia taikyti adekvatumo principą, kuris iš duomenų valdytojo pusės reikalauja asmens duomenų tvarkymo mažinimo prievolės, t. y. duomenų valdytojas turi įvertinti, ar konkrečiu atveju vaizdo įrašymas būtų pateisinama ir proporcinga priemone, atsižvelgiant į tai, ar buvo naudojami kiti būdai ar priemonės nurodytam tikslui pasiekti, kodėl jos pasirodė nepakankamos arba netinkamos siekiant nurodyto tikslo. Pažymėtina, jog vaizdo stebėjimas nėra būtinybė, jei yra kitų priemonių tikslams pasiekti. Priešingu atveju kyla pavojus privatumo trūkumą priimti kaip įprastą situaciją.

,,Dėl vaizdo stebėjimo darbo vietoje, svarbu įvertinti, ar toks stebėjimas vykdomas dėl to, kad darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ar kt., kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų, o vaizdo stebėjimo priemonės, skirtos nuotoliniu būdu kontroliuoti darbo kokybę, neturėtų būti leidžiamos. Kitaip tariant, vertinant vaizdo stebėjimo darbo vietoje teisėtumą svarbu atsižvelgti į tai, kokiais tikslais siekiama vykdyti vaizdo stebėjimą. Pavyzdžiui, pareigą tvarkyti vaizdo duomenis darbo vietoje gali nustatyti teisės aktai (žr. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą), tokiu atveju teisės aktai turi būti vykdomi juose nurodyta apimtimi. Tuo atveju, jei vaizdo stebėjimą būtų siekiama vykdyti darbuotojų stebėsenos ar kontrolės tikslais, vadovaujantis BDAR 35 straipsniu ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) parengtu Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo 10 punktu, darbdavys turėtų atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kurio metu turi būti įvertintas ir vaizdo duomenų tvarkymo teisėtumas ir proporcingumas. BDAR 36 straipsnyje nurodytais atvejais, atlikus poveikio duomenų apsaugai vertinimą darbdaviui gali kilti pareigą kreiptis į VDAI dėl išankstinių konsultacijų suteikimo.

Papildomai pažymime, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas suformavo praktiką, abejotina, ar vaizdo stebėjimas galėtų būti vykdomas ten, kur darbuotojai tikisi privatumo, pavyzdžiui, poilsio kambaryje, drabužinėje", - aiškina specialistė. 

Privalo informuoti

Svarbu ir tai, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje kurioje nurodyta, kad tvarkant vaizdo ir (ar) garso duomenis darbo vietoje ir duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose dirba jo darbuotojai, tvarkant asmens duomenis, susijusius su darbuotojų elgesio, buvimo vietos ar judėjimo stebėsena, šie darbuotojai apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą turi būti informuojami pasirašytinai ar kitu informavimo faktą įrodančiu būdu pateikiant BDAR 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją. 

,,Tai reiškia, kad duomenų valdytojas, atliekantis vaizdo stebėjimą, privalo pasirengti vaizdo stebėjimo taisykles ir su jomis supažindinti savo darbuotojus. Kitaip tariant, vien informacinės lentelės pakabinimas nebūtų pakankama priemonė darbuotojų informavimui.

Tai nėra vertinama kaip darbuotojo sutikimas dėl vaizdo stebėjimo, o kaip darbuotojo informavimas apie jo asmens duomenų tvarkymą. Kokiomis konkrečiomis priemonėmis pateikti BDAR 13 straipsnyje esančią informaciją ir informuoti savo darbuotojus apie vykdomą vaizdo stebėjimą pasirenka pats duomenų valdytojas", - aiškina M. Valčiukė.

Turi užtikrinti saugumą

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija informuoja, kad duomenų valdytojai, kurių veikloje tvarkomi asmens duomenys, turi užtikrinti tinkamas technines ir organizacines priemones šių asmens duomenų apsaugai, kaip tai nustatyta BDAR 24, 25 ir 32 straipsniuose.

,,BDAR nenustato, kokių konkrečiai saugumo priemonių turėtų imtis duomenų valdytojas, tačiau nustato tokių priemonių pasirinkimo kriterijus: techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas, asmens duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus turi būti parinktos tinkamo lygio saugumo priemonės, kurios turi būti reguliariai vertinamos ir atnaujinamos. Taip pat galite susipažinti su VDAI paskelbtomis Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairėmis duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams (skaityti), kuriose pateikta informacija, kaip atlikti rizikos vertinimą ir kokios minimalios saugumo priemonės turėtų būti taikomos, priklausomai nuo rizikos laipsnio", - teigė specialistė. 

Asociatyvi pixabay.com nuotr.

Panašūs straipsniai

Jonavietė: konfliktuoti su kaimynu dėl elektros rodmenų – nesinori

Jonavietė: konfliktuoti su kaimynu dėl elektros rodmenų – nesinori 2

Į portalą jonavoszinios.lt su paklausimu kreipėsi jonavietė Ana (vardas ir pavardė redakcijai žinomi), kuri teigia susidūrusi su problema. Anot moters, jos elektros apskaitos prietaisas yra įrengtas kaimynin...

Aplinkosaugininkai pradėjo tyrimą dėl šalia kelio Rukla - Jonava juntamo kvapo

Aplinkosaugininkai pradėjo tyrimą dėl šalia kelio Rukla - Jonava juntamo kvapo

Vairuotojai jau ne vienerius metus skundžiasi, kad karts nuo karto jaučia dujų kvapą kelyje link Ruklos. Apie tai nuolat informuojami ir aplinkosaugininkai, jau ne vieną kartą dėl to skyrę dėmesį šalia kelio...

Nukritusio ir susižalojusio berniuko mama: kada pagaliau laiptai bus sutvarkyti?

Nukritusio ir susižalojusio berniuko mama: kada pagaliau laiptai bus sutvarkyti? 1

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi Žemaitės gatvės 20-ojo namo gyventoja, kuri pasakojo, kad jos sūnus susižalojo lipdamas nuo laiptų, esančių šalia minėto daugiabučio. Skaitytoja klausia, kada bus imtasi l...

Jonavos bibliotekos renginių laikas pradžiugino ne visus

Jonavos bibliotekos renginių laikas pradžiugino ne visus

Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka išplatino ...

Dviračių čempionatu pasipiktinusi jonavietė: iš ligoninės su operuota koja ėjau pėsčiomis, nes negalėjo pravažiuoti taksi

Dviračių čempionatu pasipiktinusi jonavietė: iš ligoninės su operuota koja ėjau pėsčiomis, nes negalėjo pravažiuoti taksi

Jonavietė pasipiktino vykusiu Lietuvos dviračių plento čempionatu, dėl kurio, pradėjus riboti transporto eismą, taksi automobiliui nebuvo leidžiama privažiuoti iki Jonavos ligoninės, o jai teko su ką tik išo...

Bronislava: Kada bus užbaigti tiesti nuotekų tinklai Ragožių kaime?

Bronislava: Kada bus užbaigti tiesti nuotekų tinklai Ragožių kaime?

2019 m. balandžio 20 d. UAB „Jonavos vandenys“ ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Jonavos mieste ir Jo...

Pranešimas apie sulūžusius žaidimų įrengimus priminė dar vieną problemą: ar mokame tausoti miesto turtą?

Pranešimas apie sulūžusius žaidimų įrengimus priminė dar vieną problemą: ar mokame tausoti miesto turtą?

Jonaviečiai į portalo jonavoszinios.lt redakciją nuolat kreipiasi su skirtingomis problemomis. Šįkart pranešta apie tai, kad Juodmenos mikrorajone esanti žaidimų aikštelė - nesaugi mažiesiems, mat dalis jos ...

Žeimių gatvėje - nauji kelio ženklai

Žeimių gatvėje - nauji kelio ženklai 2

Akyli jonaviečiai jau pastebėjo, kad Žeimių gatvėje įrengti nauji, greitį ribojantys ženklai. Nors šie kol kas - tik paruošti naudojimui ir yra nusukti nuo kelio pusės, skaitytojai teiraujasi, dėl kokių prie...

Skaitytojai užfiksavo smagų kadrą - bebaimius lapiukus: ar jauniklių drąsa susijusi su pasiutlige?

Skaitytojai užfiksavo smagų kadrą - bebaimius lapiukus: ar jauniklių drąsa susijusi su pasiutlige?

Portalo jonavoszinios.lt skaitytoja Ieva užfiksavo įstabų kadrą - lapiukus, kurie nei kiek nesibaimino visai šalia jų važiuojančio automobilio. Tai merginai sukėlė įtarimą, kad galbūt jaunikliai negaluoja ar...

Pirkėja po apsipirkimo ,,Rimi": ,,Kol visų reikalaujama saugotis, parduotuvės darbuotojas šaiposi iš koronaviruso"

Pirkėja po apsipirkimo ,,Rimi": ,,Kol visų reikalaujama saugotis, parduotuvės darbuotojas šaiposi iš koronaviruso"

Portalą jonavoszinios.lt pasiekė skaitytojos Renatos (pavardė redakcijai žinoma) skundas - moteris tikina, kad šiandien, rugpjūčio 11-ąją, jos apsipirkimą parduotuvėje ,,Rimi" apkartino nuostabą sukėlęs apsa...

Dvokas sugrįžo į miestą: kur kreiptis dėl kvapų kontrolės?

Dvokas sugrįžo į miestą: kur kreiptis dėl kvapų kontrolės? 6

Jau ne vienerius metus iš eilės, sulaukus vasaros, jonaviečiai skundžiasi ta pačia problema - mieste juntamu blogu kvapu. Dėl to į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi ir skaitytojas Antanas.  ,,Nu...

Mokslo metams artėjant: ar tėvai turi teisę atsisakyti pirkti pratybas?

Mokslo metams artėjant: ar tėvai turi teisę atsisakyti pirkti pratybas?

Artėjant naujiems mokslo metams, moksleivių tėvai vėl suka galvas dėl mokyklinių prekių įsigijimo. Skaitytoja Asta pasakoja neseniai iš savo sūnaus auklėtojos gavusi sąrašą, kuriame nurodoma, kokias pratybas...

Sodų „Ąžuolas“ kaimynų konfliktas tęsiasi 10 metų

Sodų „Ąžuolas“ kaimynų konfliktas tęsiasi 10 metų 2

Sodininkų konfliktai neretai tampa aršia kova, kuri net „persikelia“  į teismus. Per arti kaimyninio sklypo  pastatyta tvora, šiltnamis, užsodinti medžiai ar gyvatvorės ir pan.  – dažna nesutarimų priežastis...

Artėjant naujiems mokslo metams - tėvų nerimas: ar vaikai sugrįš į mokyklas?

Artėjant naujiems mokslo metams - tėvų nerimas: ar vaikai sugrįš į mokyklas?

Pastarosiomis savaitėmis nesibaigiantys pranešimai apie koronavirusu užsikrėtusius žmones, panašu, itin neramina jonaviečius, turinčius vaikų -  portalą jonavoszinios.lt pasiekė ne vieno tėvo klausimas apie ...

Kirpėjos pakraupusios bei įbaimintos: Leido dirbti tam, kad surinktų baudas?

Kirpėjos pakraupusios bei įbaimintos: Leido dirbti tam, kad surinktų baudas? 4

Kelios kirpėjos pasakoja, kad „Jonavoje galioja savi įstatymai, apie kuriuos turbūt net pats Veryga nežino.“ Anot neseniai į darbą grįžusių kirpėjų, Jonavoje su patikrinimais „siautėja“ Nacionalinio visuomen...

5-oko tėvas: ,,Ar laikas tokio amžiaus vaikams pasakoti apie narkotikus?"

5-oko tėvas: ,,Ar laikas tokio amžiaus vaikams pasakoti apie narkotikus?" 1

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis, kuris piktinosi, jog padedant atlikti savo 5-okui namų darbus, jis turėjo aiškinti vaikui, kas yra narkotinės medžiagos, alkoholis. Anot jonaviečio, paskirtos ...