Skelbiamas konkursas į Jonavos nakvynės namų direktoriaus pareigas

Skelbiamas konkursas į Jonavos nakvynės namų direktoriaus pareigas
SAU 27
2021-01-27 12:41 2021

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Jonavos nakvynės namų direktoriaus pareigas. 

Darbuotojų pagal darbo sutartį konkurso aprašymas

Skelbimo Nr.: 68562

Skelbimo data: 2021-01-26

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos nakvynės namai

Pareigos: Įstaigos vadovas (darbo užmokestis 1150,5 - 2424,9 Eur)

Pareiginės algos koeficientas: 6,5-13,7

Darbo vieta (miestas): Jonava

JONAVOS NAKVYNĖS NAMŲ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Jonavos nakvynės namų direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas.
 2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

      3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamojo darbo stažą;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius.

3.4. išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant metinius veiklos planus ir programas;

3.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;

3.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;

3.8. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

     4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja biudžetinės įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

4.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;

4.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia biudžetinės įstaigos darbuotojus;

4.4. tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

4.5. organizuoja biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

4.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

4.7. pagal kompetenciją sudaro sutartis įstaigai keliamiems veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

4.8. tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;

4.9. užtikrina įstaigos metinio veiklos plano rengimą, kontroliuoja ir užtikrina plano įgyvendinimo veiklas bei savivaldybės tarybai teikia metinę veiklos ataskaitą;

4.10. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi darbo disciplinos, skatina, įspėja, drausmina darbuotojus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas.

4.11. disponuoja įstaigai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus;

4.12. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat bendraujant su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

4.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Darbo patirtį įrodantį dokumentą;
 5. užpildytą pretendento anketą;
 6. Įstaigos vadovo veiklos programą;
 7. pretendento privačių interesų deklaraciją.

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos nakvynės namų direktoriaus pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis, veiklos programa).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. vasario 9 d. įskaitytinai.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Informacija teikiama telefonu (8 349) 500 86, el. paštu sigita.cepiene@jonava.lt ; inga.maciule@jonava.lt

Archyvo nuotraukoje - Jonavos nakvynės namai 

Panašūs straipsniai

„Rail Baltica“ iš naujo vykdys didžiausio Baltijos valstybėse geležinkelio tilto statybos rangovo konkursą

„Rail Baltica“ iš naujo vykdys didžiausio Baltijos valstybėse geležinkelio tilto statybos rangovo konkursą

Ilgiausio šalyje geležinkelio tilto per Nerį statyboms bus skelbiamas naujas konkursas. Taip nusprendė europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektą Lietuvoje įgyvendinanti bendrovė „LTG Infra“....

Skelbiamas vandens bokšto nuomos konkursas

Skelbiamas vandens bokšto nuomos konkursas

UAB „Jonavos vandenys“, juridinio asmens kodas 256564350, Kranto g. 9, Jonava, skelbia žemiau nurodyto vandens bokšto nuomos konkursą: 3 - 5 kv. m vandens bokšto ploto, vandens bokštas randasi a...

VRM konkursas: už geriausią nusikaltimų prevencinį projektą ar iniciatyvą beveik 2000 eurų

VRM konkursas: už geriausią nusikaltimų prevencinį projektą ar iniciatyvą beveik 2000 eurų

Vidaus reikalų ministerija (VRM) kviečia registruotis į konkursą ir laimėti iki 2000 EUR. Konkurso metu bus renkamas geriausias 2018–2020 metų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ir be...

Karantino pasekmės namų ūkiams: trečdaliui mažėjo pajamos, didėja nerimas dėl ateities

Karantino pasekmės namų ūkiams: trečdaliui mažėjo pajamos, didėja nerimas dėl ateities

Daugiau kaip pusė apklaustų Lietuvos namų ūkių pajuto finansines pavasarinio karantino pasekmes: 29 proc. jų sumažėjo pajamos, o 6 proc. tvirtina praradę nuolatinį pajamų šaltinį. Dar trečdalis apklaustų nam...

Mero potvarkis dėl konkurso paskelbimo eiti VŠĮ Jonavos GMP stoties direktoriaus pareigas

Mero potvarkis dėl konkurso paskelbimo eiti VŠĮ Jonavos GMP stoties direktoriaus pareigas

Spalio 7 d. viešai paskelbtas Mero Mindaugo Sinkevičiaus potvarkis dėl konkurso paskelbimo eiti  VŠĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties direktoriaus pareigas.  Mero potvarkiu Te...

Skelbiamas STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“

Skelbiamas STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“

Mokiniai ir jų mokytojai kviečiami dalyvauti kasmetiniame gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo kompleksinio ugdymo (STEAM) konkurse „Mūsų eksperimentas“. Darbus galima pateikt...

Žeminantys politikų pasisakymai: kam galima apie juos pranešti?

Žeminantys politikų pasisakymai: kam galima apie juos pranešti?

Artėjant Seimo rinkimams, politikų elgesys bei pasisakymai stebimi tarsi su padidinamuoju stiklu. Nors Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ...

Slaptu balsavimu išrinkta mero pavaduotoja

Slaptu balsavimu išrinkta mero pavaduotoja

Lapkričio 26 d. nuotoliniu būdu vyko septynioliktasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai. Posėdžio darbotvarkėje svarstyta 17 klausimų.  Tarybos posė...

Viešasis konkursas dėl grūdų pardavimo

Viešasis konkursas dėl grūdų pardavimo

Skelbiamas viešasis konkursas parduoti iš AB „Jonavos grūdai“ 2011 m. derliaus II klasės maistinių grūdų – 6736,760 t. kviečių.  Kviečių kokybės rodikliai atitinka LST1524:2019 II klasei teikiam...

Skelbiamas geležinkelio tilto per Nerį statybos darbų Jonavoje priežiūros konkursas

Skelbiamas geležinkelio tilto per Nerį statybos darbų Jonavoje priežiūros konkursas 2

Už projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga bendrovė „LTG Infra“ paskelbė konkursą ilgiausio Baltijos šalyse geležinkelio tilto per Nerį statybų priežiūros darbams. Jo metu bus išrinkta bendr...

Išanalizavo moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį Lietuvoje: kada moterys pažeidžiamos labiausiai

Išanalizavo moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį Lietuvoje: kada moterys pažeidžiamos labiausiai

Moterys Lietuvoje vidutiniškai vis dar uždirba mažiau nei vyrai – atlyginimų atotrūkis 2019 metais siekė 12,4 proc. Atlikus tyrimą Lietuvos įmonėse, paaiškėjo, kad vyrai karjeros viršūnę pasiekia sulaukę maž...

NVSC informuoja apie COVID-19 protrūkius: vienas jų - Jonavos rajono kepykloje

NVSC informuoja apie COVID-19 protrūkius: vienas jų - Jonavos rajono kepykloje

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje fiksuotus koronavirusinės infekcijos (COVID-19) protrūkius....

Apsauga nuo smurto šeimoje: siūlomas ne tik apsaugos orderis, bet ir smurtinio elgesio keitimo mokymai

Apsauga nuo smurto šeimoje: siūlomas ne tik apsaugos orderis, bet ir smurtinio elgesio keitimo mokymai 1

Smurtas artimoje aplinkoje laikomas žmogaus teisių ir laisvių pažeidimu, kuris dėl įsišaknijusios lyčių nelygybės labiausiai paliečia moteris. Lietuvoje egzistuojanti sistema geba gana veiksmingai reaguoti į...

Registrų centras: lietuvių noras investuoti į NT šiemet neišblėso

Registrų centras: lietuvių noras investuoti į NT šiemet neišblėso

Šių metų pavasarį padidėjęs neapibrėžtumas dėl ateities nesumažino lietuvių noro investuoti į nekilnojamąjį turtą - investicijoms įsigytų butų kiekiai šiemet augo. Trijų šių metų ketvirčių NT rinkos duomenis...

Tyrimas: rūšiuojame atliekas iš idėjos, nors labiau norėtume asmeniškos naudos

Tyrimas: rūšiuojame atliekas iš idėjos, nors labiau norėtume asmeniškos naudos

Vis daugiau šalies gyventojų rūšiuoja atliekas, tačiau kas gi juos skatina taip elgtis? Reprezentatyvaus tyrimo duomenimis, dauguma mūsų tai daro, tausodami aplinką ir sveikatą, sykiu prisidėdami prie gamtin...

Jonavos miesto seniūnijai vadovaus E. Pinkevičienė

Jonavos miesto seniūnijai vadovaus E. Pinkevičienė

Š.m. rugpjūčio 26 dieną įvyko Jonavos rajono savivaldybės administracijos skelbtas konkursas Jonavos miesto seniūnijos seniūno pareigoms užimti. Iš kelių kandidatų buvo atrinkti du daugiausiai balų surin...