Sodų bendrijų problemos: Kol Vyriausybė „snaudžia“, savivalda perima iniciatyvą

Sodų bendrijų problemos: Kol Vyriausybė „snaudžia“, savivalda perima iniciatyvą
SPA 12
2018-10-12 13:15 2018

Į Jonavos rajono savivaldybės merą ir administraciją nuolat kreipiasi rajono teritorijoje esančių sodininkų bendrijų gyventojai ir kiti bendrijų nariai dėl prastos sodų kelių būklės. Gyventojai savo prašymuose nurodo, kad bendrijose nuolat daugėja pastovių gyventojų, intensyvėja transporto judėjimas, o vykstant statyboms keliai dar labiau gadinami. Todėl gyventojai pagrįstai mano, kad, būdami mokesčių mokėtojais, turi teisę reikalauti, jog valstybė ir savivaldybė turi prisidėti prie sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros priežiūros ir remonto.

Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje yra įregistruotos net 42 sodininkų bendrijos, iš kurių viena – „Draugystė“ – yra Jonavos miesto seniūnijos ribose, kitos pasiskirsčiusios kaimiškose seniūnijose.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 punkte nurodyta, kad viena iš  savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas, jei šie keliai ir gatvės yra savivaldybės nuosavybė.

Jau eilę metų tiek savivaldybėse, tiek Vyriausybės ir Seimo lygmeniu dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms vyksta aštri diskusija.

Dar 2015 m., priėmus atitinkamus Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimus, sudarančius teisinę galimybę perimti sodininkų bendrijų kelius, savivaldybė surinko ir Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikė informaciją apie bendrijų planuojamus perduoti kelius. Buvo tikėtasi, kad,  priėmus įstatymo pataisas, bus operatyviai priimti ir šiame įstatyme numatyti poįstatyminiai aktai. Tačiau iki šiol neparengta sodininkų bendrijų perdavimo savivaldybėms tvarka, neišspręstas reikiamo finansavimo ir reikalavimų sodininkų bendrijų keliams, kaip nekilnojamojo turto objektams, nustatymo klausimas. Nesant šių dokumentų, realus Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) perdavimas savivaldybėms dar nevyksta.

Nuo 2015 m. liepos 31 d.  galiojančiame sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. nustatyta, kad keliai gali būti perduodami Vyriausybės nutarimu tik juos inventorizavus, atlikus jų kadastrinius matavimus.

Žemės sklypų perdavimo savivaldybėms tvarka, patvirtinta 2002 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1418, numato, kad savivaldybės rengia ir teikia Vyriausybei nutarimo projektą, kartu su kitais dokumentais pridedant ir Nekilnojamojo turto registro pažymas apie kelių įregistravimą.

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. taip pat nustatyta, kad sodininkų bendrijos prašymu sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo kelius (gatves), atlikus jų kadastrinius matavimus,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybės. Kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas iš sodininkų bendrijų lėšų, savivaldybių lėšų ir iš valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybėms pagal Vyriausybės patvirtintą sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą. Bendrijos kelių kadastrinių matavimų atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą savivaldybė neturi teisės skirti lėšų kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių kelių ir infrastruktūros remontui ar įrengimui. Tik savivaldybei nuosavybės teise valdomiems keliams ir gatvėms tiesti, remontuoti, prižiūrėti gali būti skiriamos savivaldybės biudžeto ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansuojamos ir administruojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

Savivaldybės administracija šiuo metu rengia ir numato savivaldybės Tarybai teikti sodų bendrijų rėmimo programą dėl visų rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto darbų dalinio finansavimo.

Akivaizdu, kad pagal dabar galiojančią kelių perdavimo tvarką ir įvertinant rajone esančių sodininkų bendrijų skaičių šiems darbams atlikti būtų reikalingos nemenkos lėšos.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sudaryta darbo grupė sodininkų bendrijų aktualiems klausimams išnagrinėti parengė siūlymus dėl šių klausimų sprendimo, taip pat konstatavo, kad pagal dabar galiojančią teisinę bazę savivaldybės neprivalo prižiūrėti sodininkų kelių (gatvių).

Todėl, kol nepatvirtinta kelių perdavimo savivaldybėms programa, neparengtas sodininkų kelių perdavimo programos ir perdavimo tvarkos aprašas, nenumatytos perdavimui atlikti, priežiūrai ir remontui būtinos lėšos, kelius perduoti savivaldybei, juos prižiūrėti ir remontuoti galimybių nėra.

Todėl savivaldybė, matydama, kad centrinės institucijos vilkina esminių šios problemos klausimų sprendimą, suprasdama sodininkų bendrijų kelių svarbą sodų teritorijose gyvenantiems ar ten turintiems valdas žmonėms, ieško būdų, kaip laikinai, kol sprendimai bus priimti visos Lietuvos mastu, bent iš dalies prisidėti prie rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto.

Savivaldybės administracija šiuo metu rengia ir numato savivaldybės Tarybai teikti sodų bendrijų rėmimo programą dėl visų rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto darbų dalinio finansavimo. Savivaldybė nemato galimybės suteikti paramą išimtinai kuriai nors vienai sodininkų bendrijai, todėl programoje bus numatyti atrankos mechanizmai.

Ateinančiais metais pagal savivaldybės finansines galimybes planuojama biudžete numatyti lėšas šiai programai įgyvendinti.

 

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Panašūs straipsniai

Apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymą

Apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymą

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas yra privalomas, siekiant užtikrinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise tenkančių namo bendrojo naudojimo ob...

Minime Lietuvos valstybės šimtmetį

Minime Lietuvos valstybės šimtmetį

Išradingi Jonavos rajono gyventojai, įmonės, organizacijos, ugdymo įstaigos ir kt. 100-mečiui skyrė ir dar skirs ne vieną įdomų ir originalų renginį. Ne visi vykusias šventes viešino, galbūt tyliai, tačiau nesta...

Saugaus eismo komisijos posėdyje dalyvavo PC "Norfa" atstovas

Saugaus eismo komisijos posėdyje dalyvavo PC "Norfa" atstovas 1

Šį kartą Saugaus eismo komisija (pirmininkas Erlandas Andrejevas) daugiausia gavo gyventojų prašymų įrengti greitį ribojančius kalnelius.   Panerių gatvės gyventojai paprašė imtis priemonių prieš greitį ...

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašo atnaujinimas

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašo atnaujinimas

Siekiant užtikrinti sklandų ir betarpišką jaunimo politikos įgyvendinimą Jonavos rajone, norime atnaujinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašą. Prašome visas be išimties nuo anksčiau veikiančias ...

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Rukla

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Rukla

Darbo reikalais dažnai lankausi seniūnijose, domiuosi, kaip sekasi panaudoti investicijoms skirtas lėšas, kaip vyksta kultūrinis gyvenimas, kaip sprendžiamos socialinės problemos ir pan. Kiekviena seniūnija – sa...

Intensyviai ruošiamasi naujiesiems mokslo metams

Intensyviai ruošiamasi naujiesiems mokslo metams

Prieš rugsėjo pirmąją, kaip ir pernai, apžiūrėtos rajono ugdymo įstaigos, kaip jos pasirengė naujiesiems mokslo metams. Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė...

Papildoma projekto „Judam“ partnerių atranka

Papildoma projekto „Judam“ partnerių atranka

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau – JGI) Lietuvoje skelbiama papildoma projekto „JUDAM“ partnerių atranka. Išsamesnė informacija apie projektą pateikta...

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Žeimių seniūnija

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Žeimių seniūnija

Darbo reikalais dažnai lankausi seniūnijose, domiuosi, kaip sekasi panaudoti investicijoms skirtas lėšas, kaip vyksta kultūrinis gyvenimas, kaip sprendžiamos socialinės problemos ir pan. Kiekviena seniūn...

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Kulvos seniūnija

Kviečiu pakeliauti po Jonavos rajoną – Kulvos seniūnija

Darbo reikalais dažnai lankausi seniūnijose, domiuosi, kaip sekasi panaudoti investicijoms skirtas lėšas, kaip vyksta kultūrinis gyvenimas, kaip sprendžiamos socialinės problemos ir pan. Kiekviena seniūnija – sa...

LR Aplinkos ministerija kviečia organizuoti Europos atliekų mažinimo savaitės renginius

LR Aplinkos ministerija kviečia organizuoti Europos atliekų mažinimo savaitės renginius

Kiekvienais metais Europoje organizuojamas atliekų mažinimui ir prevencijai skirtas renginys – „Europos atliekų mažinimo savaitė“. Aplinkos ministerija yra šios savaitės renginių Lietuvoje koordinatorė. Rengiama...

Kai neturima jokių idėjų, bet labai norisi valdžios

Kai neturima jokių idėjų, bet labai norisi valdžios 4

Prasidėjus rinkimų kampanijai, Ruklos seniūnas Gintas Jasiulionis pristatė savo, kandidato į merus, rinkimų programą. Minėtas kandidatas, šiuo metu dirbantis savivaldybės administracijoje, bet kokiais būdais ban...

Jonavos rajono savivaldybėje startuoja projektas „Lyderių laikas 3“

Jonavos rajono savivaldybėje startuoja projektas „Lyderių laikas 3“

Šis projektas – tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (IV pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (IV pirkimas) 1

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (II pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (II pirkimas) 1

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (III pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (III pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...