Sodų bendrijų problemos: Kol Vyriausybė „snaudžia“, savivalda perima iniciatyvą

Sodų bendrijų problemos: Kol Vyriausybė „snaudžia“, savivalda perima iniciatyvą
SPA 12
2018-10-12 14:15 2018

Į Jonavos rajono savivaldybės merą ir administraciją nuolat kreipiasi rajono teritorijoje esančių sodininkų bendrijų gyventojai ir kiti bendrijų nariai dėl prastos sodų kelių būklės. Gyventojai savo prašymuose nurodo, kad bendrijose nuolat daugėja pastovių gyventojų, intensyvėja transporto judėjimas, o vykstant statyboms keliai dar labiau gadinami. Todėl gyventojai pagrįstai mano, kad, būdami mokesčių mokėtojais, turi teisę reikalauti, jog valstybė ir savivaldybė turi prisidėti prie sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros priežiūros ir remonto.

Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje yra įregistruotos net 42 sodininkų bendrijos, iš kurių viena – „Draugystė“ – yra Jonavos miesto seniūnijos ribose, kitos pasiskirsčiusios kaimiškose seniūnijose.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 punkte nurodyta, kad viena iš  savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas, jei šie keliai ir gatvės yra savivaldybės nuosavybė.

Jau eilę metų tiek savivaldybėse, tiek Vyriausybės ir Seimo lygmeniu dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms vyksta aštri diskusija.

Dar 2015 m., priėmus atitinkamus Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimus, sudarančius teisinę galimybę perimti sodininkų bendrijų kelius, savivaldybė surinko ir Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikė informaciją apie bendrijų planuojamus perduoti kelius. Buvo tikėtasi, kad,  priėmus įstatymo pataisas, bus operatyviai priimti ir šiame įstatyme numatyti poįstatyminiai aktai. Tačiau iki šiol neparengta sodininkų bendrijų perdavimo savivaldybėms tvarka, neišspręstas reikiamo finansavimo ir reikalavimų sodininkų bendrijų keliams, kaip nekilnojamojo turto objektams, nustatymo klausimas. Nesant šių dokumentų, realus Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) perdavimas savivaldybėms dar nevyksta.

Nuo 2015 m. liepos 31 d.  galiojančiame sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. nustatyta, kad keliai gali būti perduodami Vyriausybės nutarimu tik juos inventorizavus, atlikus jų kadastrinius matavimus.

Žemės sklypų perdavimo savivaldybėms tvarka, patvirtinta 2002 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1418, numato, kad savivaldybės rengia ir teikia Vyriausybei nutarimo projektą, kartu su kitais dokumentais pridedant ir Nekilnojamojo turto registro pažymas apie kelių įregistravimą.

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. taip pat nustatyta, kad sodininkų bendrijos prašymu sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo kelius (gatves), atlikus jų kadastrinius matavimus,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybės. Kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas iš sodininkų bendrijų lėšų, savivaldybių lėšų ir iš valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybėms pagal Vyriausybės patvirtintą sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą. Bendrijos kelių kadastrinių matavimų atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą savivaldybė neturi teisės skirti lėšų kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių kelių ir infrastruktūros remontui ar įrengimui. Tik savivaldybei nuosavybės teise valdomiems keliams ir gatvėms tiesti, remontuoti, prižiūrėti gali būti skiriamos savivaldybės biudžeto ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansuojamos ir administruojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

Savivaldybės administracija šiuo metu rengia ir numato savivaldybės Tarybai teikti sodų bendrijų rėmimo programą dėl visų rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto darbų dalinio finansavimo.

Akivaizdu, kad pagal dabar galiojančią kelių perdavimo tvarką ir įvertinant rajone esančių sodininkų bendrijų skaičių šiems darbams atlikti būtų reikalingos nemenkos lėšos.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sudaryta darbo grupė sodininkų bendrijų aktualiems klausimams išnagrinėti parengė siūlymus dėl šių klausimų sprendimo, taip pat konstatavo, kad pagal dabar galiojančią teisinę bazę savivaldybės neprivalo prižiūrėti sodininkų kelių (gatvių).

Todėl, kol nepatvirtinta kelių perdavimo savivaldybėms programa, neparengtas sodininkų kelių perdavimo programos ir perdavimo tvarkos aprašas, nenumatytos perdavimui atlikti, priežiūrai ir remontui būtinos lėšos, kelius perduoti savivaldybei, juos prižiūrėti ir remontuoti galimybių nėra.

Todėl savivaldybė, matydama, kad centrinės institucijos vilkina esminių šios problemos klausimų sprendimą, suprasdama sodininkų bendrijų kelių svarbą sodų teritorijose gyvenantiems ar ten turintiems valdas žmonėms, ieško būdų, kaip laikinai, kol sprendimai bus priimti visos Lietuvos mastu, bent iš dalies prisidėti prie rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto.

Savivaldybės administracija šiuo metu rengia ir numato savivaldybės Tarybai teikti sodų bendrijų rėmimo programą dėl visų rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto darbų dalinio finansavimo. Savivaldybė nemato galimybės suteikti paramą išimtinai kuriai nors vienai sodininkų bendrijai, todėl programoje bus numatyti atrankos mechanizmai.

Ateinančiais metais pagal savivaldybės finansines galimybes planuojama biudžete numatyti lėšas šiai programai įgyvendinti.

 

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Panašūs straipsniai

Kviečiame atvykti į susitikimą su energetikos ekspertais

Kviečiame atvykti į susitikimą su energetikos ekspertais

Liepos 24 d., 17.00 val., kviečiame Jonavos miesto ir rajono privačių namų savininkus, ūkininkus, sodų bendrijų gyventojus į Jonavos rajono savivaldybės Jeronimo Ralio salę (2 a., Žeimių g. 13), susitikti su ene...

Pasirašyta partnerystės tarp Jonavos rajono ir Xuzhou (Kinija) savivaldybių sutartis

Pasirašyta partnerystės tarp Jonavos rajono ir Xuzhou (Kinija) savivaldybių sutartis

Praėjusį pirmadienį Jonavos rajono savivaldybėje lankėsi Xuzhou miesto savivaldybės (Kinijos Liaudies Respublika) atstovai pasirašyti partnerystės sutarties. Juos sutiko Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaug...

Patvirtintas naujas komunalinių atliekų konteinerių aikštelių sąrašas Jonavos rajone

Patvirtintas naujas komunalinių atliekų konteinerių aikštelių sąrašas Jonavos rajone 1

Informuojame, kad Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 13B-507 patvirtintas naujos Jonavos miesto, Jonavos rajono Bukonių, Šilų, Šveicarijos, Kulvos, Ruklos, ...

Patvirtintas Jonavos rajono Sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos aprašas

Patvirtintas Jonavos rajono Sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos aprašas

Š. m. liepos 4 d. Jonavos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savi...

Skelbiamas konkursas Šilų seniūnijos seniūno pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Šilų seniūnijos seniūno pareigoms eiti

Skelbimo Nr.: 41606 Skelbimo data: 2019-06-05   Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija Pareigos: Šilų seniūnijos seniūnas (pareiginės algos koeficient...

Jonavos miesto seniūnijos seniūnaičių sąrašas

Jonavos miesto seniūnijos seniūnaičių sąrašas 1

Jonavos miesto seniūnijos seniūnaičių sąrašas Eil. Nr. Seniūnaitija ...

Dėl Jonavos miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų

Dėl Jonavos miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų

Jonavos miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai vyks 2019 m. gegužės 27 dieną. Kviečiame aktyvius, besidominčius miesto problemomis, veiklius asmenis registruotis į kandidatų sąrašą ir/arba miesto gyventojams i...

Dėl Jonavos miesto seniūnaičių rinkimų

Dėl Jonavos miesto seniūnaičių rinkimų

Š. m. birželio 17 d., pirmadienį, vyko pakartotiniai Jonavos miesto seniūnaičių rinkimai. Seniūnaičiai išrinkti dvylikoje seniūnaitijų: Rimkų – Giedrutė Jogminienė, Kregždutės – Ieva Zdanavičiūtė, Juodmenos – Mi...

Dėl Jonavos miesto seniūnaičių rinkimų

Dėl Jonavos miesto seniūnaičių rinkimų

2019 m. gegužės 27 d. nuo 10 iki 19 val. Jonavos rajono savivaldybėje (Žeimių g. 13) vyko Jonavos miesto seniūnaičių rinkimai dvylikoje seniūnaitijų (Mokyklos seniūnaitija neturėjo kandidato). Iš viso seniūnaiči...

Dalyvauta koncerte, skirtame artėjančiam Grigorijaus Kanovičiaus jubiliejui

Dalyvauta koncerte, skirtame artėjančiam Grigorijaus Kanovičiaus jubiliejui

Š. m. vasario 27 d. Vilniuje, Vaidilos teatre, vyko renginys Grigorijui Kanovičiui pagerbti, pažymint artėjantį rašytojo 90-ties metų jubiliejų. Smagu, kad koncerto vedantysis susirinkusiai...

„Važiuoji vienas? Pavežk kaimyną!“

„Važiuoji vienas? Pavežk kaimyną!“

Jau antrus metus Susisiekimo ministerija kviečia bendruomenes ir aktyvius šalies gyventojus minint Kaimyno dieną prisijungti prie socialinės iniciatyvos „Važiuoji vienas? Pavežk kaimyną!“. Visi Lietuvos gyventoj...

Skelbiamas Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų 2019 m. rėmimo konkursas

Skelbiamas Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų 2019 m. rėmimo konkursas

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 13B-240 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų konkurso 2019 metais“,...

Projektas „Mes rūšiuojam“ kviečia gyventojus atsakingai tvarkyti atliekas

Projektas „Mes rūšiuojam“ kviečia gyventojus atsakingai tvarkyti atliekas

Pavasaris – puikus metas atsikratyti prisikaupusių nereikalingų daiktų. Visoje Lietuvoje aplinkosaugos idėjas skleidžiantis projektas „Mes rūšiuojam“ tradiciškai kviečia gyventojus, bendruomenes, seniūnijas, ver...

Remonto ir statybos skyriaus informacija apie statinių naudojimo priežiūros organizavimą ir atlikimą

Remonto ir statybos skyriaus informacija apie statinių naudojimo priežiūros organizavimą ir atlikimą

Informuojame, jog statinių savininkai, naudotojai privalo vykdyti statinio techninę priežiūrą nuo naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą pat...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (VIII pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (VIII pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (VI pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (VI pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...