Sodų bendrijų problemos: Kol Vyriausybė „snaudžia“, savivalda perima iniciatyvą

Sodų bendrijų problemos: Kol Vyriausybė „snaudžia“, savivalda perima iniciatyvą
SPA 12
2018-10-12 14:15 2018

Į Jonavos rajono savivaldybės merą ir administraciją nuolat kreipiasi rajono teritorijoje esančių sodininkų bendrijų gyventojai ir kiti bendrijų nariai dėl prastos sodų kelių būklės. Gyventojai savo prašymuose nurodo, kad bendrijose nuolat daugėja pastovių gyventojų, intensyvėja transporto judėjimas, o vykstant statyboms keliai dar labiau gadinami. Todėl gyventojai pagrįstai mano, kad, būdami mokesčių mokėtojais, turi teisę reikalauti, jog valstybė ir savivaldybė turi prisidėti prie sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros priežiūros ir remonto.

Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje yra įregistruotos net 42 sodininkų bendrijos, iš kurių viena – „Draugystė“ – yra Jonavos miesto seniūnijos ribose, kitos pasiskirsčiusios kaimiškose seniūnijose.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 punkte nurodyta, kad viena iš  savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas, jei šie keliai ir gatvės yra savivaldybės nuosavybė.

Jau eilę metų tiek savivaldybėse, tiek Vyriausybės ir Seimo lygmeniu dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms vyksta aštri diskusija.

Dar 2015 m., priėmus atitinkamus Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimus, sudarančius teisinę galimybę perimti sodininkų bendrijų kelius, savivaldybė surinko ir Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikė informaciją apie bendrijų planuojamus perduoti kelius. Buvo tikėtasi, kad,  priėmus įstatymo pataisas, bus operatyviai priimti ir šiame įstatyme numatyti poįstatyminiai aktai. Tačiau iki šiol neparengta sodininkų bendrijų perdavimo savivaldybėms tvarka, neišspręstas reikiamo finansavimo ir reikalavimų sodininkų bendrijų keliams, kaip nekilnojamojo turto objektams, nustatymo klausimas. Nesant šių dokumentų, realus Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) perdavimas savivaldybėms dar nevyksta.

Nuo 2015 m. liepos 31 d.  galiojančiame sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. nustatyta, kad keliai gali būti perduodami Vyriausybės nutarimu tik juos inventorizavus, atlikus jų kadastrinius matavimus.

Žemės sklypų perdavimo savivaldybėms tvarka, patvirtinta 2002 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1418, numato, kad savivaldybės rengia ir teikia Vyriausybei nutarimo projektą, kartu su kitais dokumentais pridedant ir Nekilnojamojo turto registro pažymas apie kelių įregistravimą.

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. taip pat nustatyta, kad sodininkų bendrijos prašymu sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo kelius (gatves), atlikus jų kadastrinius matavimus,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybės. Kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas iš sodininkų bendrijų lėšų, savivaldybių lėšų ir iš valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybėms pagal Vyriausybės patvirtintą sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą. Bendrijos kelių kadastrinių matavimų atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą savivaldybė neturi teisės skirti lėšų kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių kelių ir infrastruktūros remontui ar įrengimui. Tik savivaldybei nuosavybės teise valdomiems keliams ir gatvėms tiesti, remontuoti, prižiūrėti gali būti skiriamos savivaldybės biudžeto ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansuojamos ir administruojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

Savivaldybės administracija šiuo metu rengia ir numato savivaldybės Tarybai teikti sodų bendrijų rėmimo programą dėl visų rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto darbų dalinio finansavimo.

Akivaizdu, kad pagal dabar galiojančią kelių perdavimo tvarką ir įvertinant rajone esančių sodininkų bendrijų skaičių šiems darbams atlikti būtų reikalingos nemenkos lėšos.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sudaryta darbo grupė sodininkų bendrijų aktualiems klausimams išnagrinėti parengė siūlymus dėl šių klausimų sprendimo, taip pat konstatavo, kad pagal dabar galiojančią teisinę bazę savivaldybės neprivalo prižiūrėti sodininkų kelių (gatvių).

Todėl, kol nepatvirtinta kelių perdavimo savivaldybėms programa, neparengtas sodininkų kelių perdavimo programos ir perdavimo tvarkos aprašas, nenumatytos perdavimui atlikti, priežiūrai ir remontui būtinos lėšos, kelius perduoti savivaldybei, juos prižiūrėti ir remontuoti galimybių nėra.

Todėl savivaldybė, matydama, kad centrinės institucijos vilkina esminių šios problemos klausimų sprendimą, suprasdama sodininkų bendrijų kelių svarbą sodų teritorijose gyvenantiems ar ten turintiems valdas žmonėms, ieško būdų, kaip laikinai, kol sprendimai bus priimti visos Lietuvos mastu, bent iš dalies prisidėti prie rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto.

Savivaldybės administracija šiuo metu rengia ir numato savivaldybės Tarybai teikti sodų bendrijų rėmimo programą dėl visų rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto darbų dalinio finansavimo. Savivaldybė nemato galimybės suteikti paramą išimtinai kuriai nors vienai sodininkų bendrijai, todėl programoje bus numatyti atrankos mechanizmai.

Ateinančiais metais pagal savivaldybės finansines galimybes planuojama biudžete numatyti lėšas šiai programai įgyvendinti.

 

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Panašūs straipsniai

Jonavos mokyklai ir ligoninei - papildomas milijonas eurų

Jonavos mokyklai ir ligoninei - papildomas milijonas eurų

Jonavos rajono savivaldybė iš Valstybės investicijų programos (VIP) šiais metais gaus papildomai beveik 1 mln. eurų, už kuriuos galės įvykdyti du didelius projektus: atnaujins Justino Vareikio progimnazijos ...

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Jonavos miesto seniūnijos seniūno pareigoms užimti

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Jonavos miesto seniūnijos seniūno pareigoms užimti

Konkurso aprašymas: Skelbimo Nr.: 44786 Skelbimo data: 2020-06-30    Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija Pareigos: Jonavos miesto seniūnijo...

Skelbiamas finansuotų jaunimo projektų 2020 m. sąrašas

Skelbiamas finansuotų jaunimo projektų 2020 m. sąrašas

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 13B-288, skelbiamas finansuotų jaunimo projektų 2020 m. sąrašas: 1. Jaunųjų turistų ir keliautojų ...

Sudarytas preliminarus nenaudojamų, apleistų ar netinkamai naudojamų žemės sklypų sąrašas

Sudarytas preliminarus nenaudojamų, apleistų ar netinkamai naudojamų žemės sklypų sąrašas

Informuojame, kad vadovaudamasi 2019 m. gruodžio 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-253 patvirtintu ,,Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Jonavos rajono savivaldybės ...

Pakartotinis kvietimas Ruklos seniūnijos pareiškėjams teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Pakartotinis kvietimas Ruklos seniūnijos pareiškėjams teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia Ruklos seniūnijos pareiškėjus teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano...

Atmintinė sodininkų bendrijoms – kaip perduoti kelius savivaldybei

Atmintinė sodininkų bendrijoms – kaip perduoti kelius savivaldybei

Sodininkų bendrijos, kurios yra nutarusios perduoti kelius savivaldybei pagal Sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos aprašą,  gali  pasinaudoti savivaldybės skiriama parama pagal Speciali...

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „...

Paskelbtas daugiabučių namų valdytojų veiklos patikrinimo grafikas

Paskelbtas daugiabučių namų valdytojų veiklos patikrinimo grafikas

Jonavos r. savivaldybė informuoja, kad 2020 m. vasario 6 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-30 patvirtintos naujos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos ...

Savivaldybės sveikina siūlymą premijuoti socialinius darbuotojus, bet prašo aiškumo

Savivaldybės sveikina siūlymą premijuoti socialinius darbuotojus, bet prašo aiškumo

Savivaldybės sveikina Vyriausybės iniciatyvą skirti premijas socialiniams darbuotojams už padidintą riziką sveikatai karantino metu, tačiau prašo kuo greičiau suteikti aiškumo premijų skyrimo klausimais....

Geriausio Jonavos rajono projekto jaunimo konkursas

Geriausio Jonavos rajono projekto jaunimo konkursas

Jaunimo ir su juo dirbančios organizacijos kviečiamos dalyvauti Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkurse. Ši tradicija tapusi Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų ...

Projektas Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste“

Projektas Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste“ 1

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ...

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas (II pirkimas)

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas (II pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (XI pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (XI pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų pirkimas Jonavos mieste (X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų pirkimas Jonavos mieste (X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...