Sodų bendrijų problemos: Kol Vyriausybė „snaudžia“, savivalda perima iniciatyvą

Sodų bendrijų problemos: Kol Vyriausybė „snaudžia“, savivalda perima iniciatyvą
SPA 12
2018-10-12 13:15 2018

Į Jonavos rajono savivaldybės merą ir administraciją nuolat kreipiasi rajono teritorijoje esančių sodininkų bendrijų gyventojai ir kiti bendrijų nariai dėl prastos sodų kelių būklės. Gyventojai savo prašymuose nurodo, kad bendrijose nuolat daugėja pastovių gyventojų, intensyvėja transporto judėjimas, o vykstant statyboms keliai dar labiau gadinami. Todėl gyventojai pagrįstai mano, kad, būdami mokesčių mokėtojais, turi teisę reikalauti, jog valstybė ir savivaldybė turi prisidėti prie sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros priežiūros ir remonto.

Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje yra įregistruotos net 42 sodininkų bendrijos, iš kurių viena – „Draugystė“ – yra Jonavos miesto seniūnijos ribose, kitos pasiskirsčiusios kaimiškose seniūnijose.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 punkte nurodyta, kad viena iš  savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas, jei šie keliai ir gatvės yra savivaldybės nuosavybė.

Jau eilę metų tiek savivaldybėse, tiek Vyriausybės ir Seimo lygmeniu dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms vyksta aštri diskusija.

Dar 2015 m., priėmus atitinkamus Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimus, sudarančius teisinę galimybę perimti sodininkų bendrijų kelius, savivaldybė surinko ir Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikė informaciją apie bendrijų planuojamus perduoti kelius. Buvo tikėtasi, kad,  priėmus įstatymo pataisas, bus operatyviai priimti ir šiame įstatyme numatyti poįstatyminiai aktai. Tačiau iki šiol neparengta sodininkų bendrijų perdavimo savivaldybėms tvarka, neišspręstas reikiamo finansavimo ir reikalavimų sodininkų bendrijų keliams, kaip nekilnojamojo turto objektams, nustatymo klausimas. Nesant šių dokumentų, realus Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) perdavimas savivaldybėms dar nevyksta.

Nuo 2015 m. liepos 31 d.  galiojančiame sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. nustatyta, kad keliai gali būti perduodami Vyriausybės nutarimu tik juos inventorizavus, atlikus jų kadastrinius matavimus.

Žemės sklypų perdavimo savivaldybėms tvarka, patvirtinta 2002 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1418, numato, kad savivaldybės rengia ir teikia Vyriausybei nutarimo projektą, kartu su kitais dokumentais pridedant ir Nekilnojamojo turto registro pažymas apie kelių įregistravimą.

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. taip pat nustatyta, kad sodininkų bendrijos prašymu sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo kelius (gatves), atlikus jų kadastrinius matavimus,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybės. Kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas iš sodininkų bendrijų lėšų, savivaldybių lėšų ir iš valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybėms pagal Vyriausybės patvirtintą sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą. Bendrijos kelių kadastrinių matavimų atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą savivaldybė neturi teisės skirti lėšų kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių kelių ir infrastruktūros remontui ar įrengimui. Tik savivaldybei nuosavybės teise valdomiems keliams ir gatvėms tiesti, remontuoti, prižiūrėti gali būti skiriamos savivaldybės biudžeto ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansuojamos ir administruojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

Savivaldybės administracija šiuo metu rengia ir numato savivaldybės Tarybai teikti sodų bendrijų rėmimo programą dėl visų rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto darbų dalinio finansavimo.

Akivaizdu, kad pagal dabar galiojančią kelių perdavimo tvarką ir įvertinant rajone esančių sodininkų bendrijų skaičių šiems darbams atlikti būtų reikalingos nemenkos lėšos.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sudaryta darbo grupė sodininkų bendrijų aktualiems klausimams išnagrinėti parengė siūlymus dėl šių klausimų sprendimo, taip pat konstatavo, kad pagal dabar galiojančią teisinę bazę savivaldybės neprivalo prižiūrėti sodininkų kelių (gatvių).

Todėl, kol nepatvirtinta kelių perdavimo savivaldybėms programa, neparengtas sodininkų kelių perdavimo programos ir perdavimo tvarkos aprašas, nenumatytos perdavimui atlikti, priežiūrai ir remontui būtinos lėšos, kelius perduoti savivaldybei, juos prižiūrėti ir remontuoti galimybių nėra.

Todėl savivaldybė, matydama, kad centrinės institucijos vilkina esminių šios problemos klausimų sprendimą, suprasdama sodininkų bendrijų kelių svarbą sodų teritorijose gyvenantiems ar ten turintiems valdas žmonėms, ieško būdų, kaip laikinai, kol sprendimai bus priimti visos Lietuvos mastu, bent iš dalies prisidėti prie rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto.

Savivaldybės administracija šiuo metu rengia ir numato savivaldybės Tarybai teikti sodų bendrijų rėmimo programą dėl visų rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir remonto darbų dalinio finansavimo. Savivaldybė nemato galimybės suteikti paramą išimtinai kuriai nors vienai sodininkų bendrijai, todėl programoje bus numatyti atrankos mechanizmai.

Ateinančiais metais pagal savivaldybės finansines galimybes planuojama biudžete numatyti lėšas šiai programai įgyvendinti.

 

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Panašūs straipsniai

Skelbiamas konkursas Upninkų seniūno pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Upninkų seniūno pareigoms užimti

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Upninkų seniūnijos seniūno pareigoms užimti (koeficientas 8,6) Pareigybės aprašymas: Valstybės tarnautojas, einantis šias pareig...

Skelbiamas konkursas Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto (koeficientas – 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms eiti. ...

Konkursas Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialisto pareigoms užimti

Konkursas Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialisto pareigoms užimti

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti (karjeros valstybės tarnautojas, pareiginės algos koeficientas...

Jonavoje lankėsi Estijos savivaldybių politikai

Jonavoje lankėsi Estijos savivaldybių politikai

Trečiadienį Jonavoje lankėsi savivaldybių politikų delegacija iš Pietų Estijos. Svečiai domėjosi mūsų miesto sporto ir laisvalaikio infrastruktūra, jaunimo iniciatyvomis. Estijos politikų delega...

Valstybė ruošiasi taupyti vairuotojų sąskaita

Valstybė ruošiasi taupyti vairuotojų sąskaita 1

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) mažina finansavimą bei reikalavimus valstybei priklausančių rajoninių kelių priežiūrai žiemą, dėl to keliai bus rečiau valomi ir barstomi. Apie pasikeitusius reika...

M. Sinkevičius su ministru aptarė Jonavos aplinkkelio problemą

M. Sinkevičius su ministru aptarė Jonavos aplinkkelio problemą 1

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį Vilniuje lankėsi pas susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių. Susitikimo metu aptarti LSA ir Jona...

Jonavos mokyklose bandomas švediško stalo maitinimo modelis

Jonavos mokyklose bandomas švediško stalo maitinimo modelis 2

Planai maitinti Jonavos rajono moksleivius taikant švediško stalo modelį pamažu virsta kūnu. Nuo rugsėjo 16 dienos keturių rajono mokyklų ugdytiniai gali pasirinkti, koks maistas atsidurs jų lėkštėse. Švediš...

Savivaldybės sutarė bendradarbiauti: Jonavos ir Kauno rajonų vaikai mokysis kartu

Savivaldybės sutarė bendradarbiauti: Jonavos ir Kauno rajonų vaikai mokysis kartu 2

Jonavos rajono Batėgalos universaliame daugiafunkciame centre ikimokyklinę grupę galės lankyti Kauno rajono gyventojų vaikai. Dėl to pirmadienį sutarė abiejų rajonų merai Mindaugas Sinkevičius ir Valerijus M...

Projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0024  „Įvažiavimo kelio tarp Jonavos m. Chemikų g. 98 ir 138a namų tiesimas“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0024 „Įvažiavimo kelio tarp Jonavos m. Chemikų g. 98 ir 138a namų tiesimas“

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ priemo...

Sveikatos komitetas siūlo ligoninei paruošti įstaigos veiklos optimizavimo planą

Sveikatos komitetas siūlo ligoninei paruošti įstaigos veiklos optimizavimo planą

Trečiadienį Jonavos rajono savivaldybės Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės Birutės Platkauskienės iniciatyva buvo svarstytas klausimas dėl įtemptos finansinės padėties VšĮ „Jona...

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai 1

Nemenko visuomenės susidomėjimo sulaukę būsimi tarybos sprendimai dar ir dabar kaitina aistras. VŠĮ „Jonavos ligoninė“ bei aplinkkelio likimas, bendrovės „Baltasis pyragas“ atleidimas nuo mokesčių, bendruomenini...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (VIII pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (VIII pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (IX pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (IX pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Kvietimas teikti paraiškas pagal NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kvietimas teikti paraiškas pagal NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „R...