Tarybos posėdyje po ilgų diskusijų priimtas sprendimas sujungti tris Jonavos įstaigas

Tarybos posėdyje po ilgų diskusijų priimtas sprendimas sujungti tris Jonavos įstaigas
LIE 27
2017-07-27 17:07 2017

Rajono politikai ketvirtadienį pritarė darbo grupės pasiūlytam sprendimui sujungti tris iki šiol savarankiškai Jonavoje veikusias įstaigas – Jonavos kultūros centrą, krašto muziejų ir savivaldybės teatrą.

Nuo kitų metų pradžios muziejus ir teatras bus prijungti prie Jonavos kultūros centro, o  naujam daugiafunkciam centrui vadovaus Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka. Kai kurie įstaigų specialistai neteks darbo – bus atleisti žmonės, kurių funkcijos dubliuojasi.

Kokius specialistus atleisti, kaip teigė projektą pristatęs savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Justas Budriūnas, kokių etatų atsisakyti, siekiant optimizuoti veiklą, susitikę nutarė visų trijų įstaigų vadovai.

Apie įstaigų sujungimą klausimus pateikė  tarybos nariai Vytautas Venckūnas, Liudas Mediekša, Alina Batulevičienė, Algimantas Dabašinskas, Jonas Kaminskas, Juozas Jokimas. Politikai domėjosi, kokiomis sąlygomis įstaigos bus sujungtos, ar ruošiant dokumentus reorganizacijai šiame darbe galėtų dalyvauti ir politikai, kokios funkcijos numatytos dabartiniams muziejaus ir teatro vadovams, darbo sąlygų pasikeitimais.

Pasak J.Budriūno, visos reorganizacijos sąlygos politikams bus teikiamos vėliau, tačiau šiandieną reikalingas tik politinis pritarimas, ar nutariama sujungti tris įstaigas.

„Ar nereiktų prieš tai išsiaiškint, kokie tikslai? Koks turi būti tas kultūros centras, muziejus, teatras. Pagal mane, prieš reorganizuojant tai turi būti apkalbėta. Ar čia reorganizacija, ar noras patvarkyti?“ – klausė tarybos narys Andrejus Štombergas.

Pasak J.Budriūno, reorganizuojant įstaigas planuojama sutaupyti iš besidubliuojančių etatų: muziejus sutaupys apie 50 tūkst. eurų, teatras – apie 20 tūkst. eurų.

„Visi šie pinigai galės būti jiems skirti veiklos efektyvinimui ir gerinimui. Ir tą veiklą jūs galėsite matyti. Planas yra toks, ar jis bus įgyvendintas – niekas nežino“, - sakė J.Budriūnas.

Tačiau, pasak tarybos nario A.Dabašinsko, etatus galima sumažinti ir taip – jokio tikslo reorganizuoti nėra.

Tuo domėjosi ir tarybos narė Alina Batulevičienė, prašydama į klausimą atsakyti mero Eugenijaus Sabučio – ar buvo gauti įstaigų pasiūlymai dėl veiklos efektyvinimo be reorganizacijos.

„Padarykim vieną dalyką. Visų pirma, klausimų sesija turėtų pagal reglamentą ne daugiau 15 minučių, tai jau panašiai ir einame link to. Galėčiau atsakyt ir neatsakyt. Esame elektroniniu paštu gavę įvairių pasiūlymų iš krašto muziejaus direktorės, kur ir vienaip etatai, ir kitaip. Bet tai yra na, žinot, elektroniniu paštu gauti pasiūlymai. Tai yra toks dalykas. Yra gauti įvairūs pasiūlymai, bet tokių įvairių pasiūlymų, žinot, elektroniniu paštu daug gauni, ne tik apie tarybos svarstomus klausimus.

Manau, kad teisininkas teisingai pasakė – iš pradžių turime apsispręsti, po to eina sekantys klausimai. Tai kam klausinėt daug klausimų, jei mes pasiryžę, tarkime, neapsispręsti? Tai visi tie klausimai praranda prasmę po to. Ir tiek“, - sakė E.Sabutis.

Tačiau, pasak A.Batulevičienės, kaip galima apsispręsti, kai nežinia, kaip tai bus daroma. „Idėja nėra bloga, nes lyg ir sutaupom, lyg ir sumažinam, nebedubliuojam funkcijų. Bet kyla daug klausimų, kaip bus įgyvendinama. Bet labais sudėtinga priimti sprendimą, kai nežinai sąlygų - lyg prašytum banko paskolos, nežinodamas, kokia bus palūkanų norma. Galime efektyvinti veikas nesiimant sujungimo, galime pasiekti rezultatų ir taip, nekeliant streso darbuotojams“, - sakė A.Batulevičienė.

Kaip tarybos posėdyje sakė darbo grupei dėl įstaigų sujungimo vadovavusi tarybos narė Birutė Gailienė, tarybos nariai turėtų aiškiai atkirti, kad nėra naikinamos muziejau ar tetaro funkcijos, o tik juridinis statusas.

„Man teko vadovauti darbo grupei, ir aš suprantu ir jūsų rūpestį, ir abejones. Paraginčiau būti sąžiningiems patiems sau ir atakyti į klausimą patiems sau – ko mes iš tiesų norim? Ar mums yra vertybė biudžetinė įstaiga, ar mums yra vertybė teatro, muziejaus ar kultūros centro veikla.

Labai noriu atkreipti dėmesį, kad nei teatro, nei muziejaus veikla nėra naikinama – keičiamas juridinis statusas, ir tai du skirtingi dalykai.

Darbo grupėje, kaip ir komitetuose ar šiandien, buvo labai daug diskusijų. Netiesa, kad viskas buvo daroma skubotai. Įsigilinta buvo tikrai iš esmės. Taip pat buvo svarstomi įvairūs variantai, galbūt kad įstaigos pačios galėtų optimizuotis ir panašiai, tačiau galutinė išvada buvo tokia - geriausiai būtų, jei jos dirbtų viename kumštyje. Kviečiu pasitikėti darbo grupės išvadomis, darbo grupės veikla. Nes atliktas darbas tikrai didelis“, - sakė B.Gailienė.

Prieš reorganizaciją pasisakė ir tarybos nariai Algimantas Dabašinskas, Vytautas Venckūnas, Remigijus Osauskas, Kęstutis Macionis.

„Tvirtų argumentų dėl šių įstaigų sujungimo neišgirdau. Pritariu išsakytoms V.Venckūno bei kitų kolegų mintims. Ir noriu paminėti keletą labai konkrečių faktų.

Teigiama, kad ši reorganizacija leis sutaupyti apie 80-100 tūkst. eurų, kurie bus palikti šių įstaigų veiklai. Labai gerai, jei taip pavyktų.

Paprašius patikslinti iš kur bus sutaupyta, gavome raštą, kur jau tiksliau įvardinamos sutaupomos lėšos, jos „sumažėjo“ iki 70 tūkst. eurų. Bet pagal nurodytus naikinti etatus, mes ir tų 70 tūkst. neturime.

Geriausiu atveju galime sumažinti vos 4 etatus. O tą siūlo ir pati Krašto muziejaus direktorė, be jokių reorganizavimų. Taigi argumentai dėl pinigų bliūkšta.

Antra reorganizavimo priežastis buvo įvardinta kaip veiklos efektyvinimas ir gerinimas.  Bet to, kuris nesilanko renginiuose, argumentas „muziejus miręs“  ar „teatras miręs“– ne argumentas.

Įvardinkite konkrečiai, kas iš šiandieninės muziejaus ar teatro veiklos mūsų netenkina? Neišgirdome nei Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nuomonės, nei Kultūros tarybos nuomonės. Paklausiau per komitetą šio būsimojo „daugiafunkcinio centro“ vadovo S.Jefimenkos, kada paskutinį kartą lankėsi muziejuje ar žiūrėjo teatro pastatytą spektaklį. Atsakymas - nebuvo, nesilankė.

Ar įsivaizduojate, koks galėtų būti veiklos gerinimas, jei būsimasis vadovas net nežino, ką šiandien organizuoja muziejus? Tai koks gali būti veiklos gerinimas, jei mes nesilankome muziejuje, nežiūrime spektaklių, tačiau tik kartojame „šių įstaigų veikla mirusi“.

Pasakykite tikruosius šio reorganizavimo motyvus, o ne bandykite „pritempti“ argumentus“, - sakė R.Osauskas.

Tarybos narys K.Macionis teigė, jog gyvenime - tiek versle, tiek politikoje - visuomet sprendimai priimami tada, kai aiškios ir žinomos visos sąlygos. "Mes šiandien sąlygų nežinom, būsimos struktūros, veiklos pasidalijimo nematom. Tai ir trukdo priimti sprendimą", - sakė K.Macionis. 

Tačiau po visų diskusijų tarybos nariai paruoštam sprendimo projektui pritarė – daugumos valia, nuo kitų metų Jonavos krašto muziejus ir savivaldybės teatras bus prijungti apie Kultūros centro. Už tokį sprendimo projektą balsavo 12 tarybos narių, prieš buvo 7, o 3 - susilaikė.

 

Panašūs straipsniai

Europos Komisija pritarė SGD terminalo saugumo dedamosios mažinimui

Europos Komisija pritarė SGD terminalo saugumo dedamosios mažinimui

Europos Komisija pritarė Lietuvos pasiūlytoms priemonėms, kurios leidžia mažinti metinius SGD terminalo išlaikymo kaštus. Tai leis priimti tolimesnius reikiamus sprendimus dėl mokėjimų už SGD terminalą sumaž...

Tarybos opozicija: išskirtinai remiami trys sporto klubai?

Tarybos opozicija: išskirtinai remiami trys sporto klubai? 1

Septintojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje -  40 klausimų, tačiau jau pirmomis posėdžio minutėmis tarybos nariai negailėjo nei klausimų pranešėjams, nei kritikos strėlių vieni kitiems, „netaup...

Kaimo reikalų komiteto parengtas naujos redakcijos Pluoštinių kanapių įstatymo projektas teigiamai įvertintas nepriklausomų ekspertų

Kaimo reikalų komiteto parengtas naujos redakcijos Pluoštinių kanapių įstatymo projektas teigiamai įvertintas nepriklausomų ekspertų

Daug visuomenėje diskusijų sukėlę Pluoštinių kanapių įstatymų projektai, Seimo pavedimu, Kaimo reikalų komiteto buvo sujungti į vieną, ir pateiktas naujos redakcijos Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 p...

Jonavoje ketinama kurti Verslo tarybą

Jonavoje ketinama kurti Verslo tarybą

Jonavos rajono savivaldybės tarybai pateiktas sprendimo projektas „Dėl Jonavos rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo“. Patvirtinus minimą projektą - Jonavoje ketinama kurti verslo tarybą....

Teikiamas patikslintas tvarkytinų daugiabučių kiemų sąrašas

Teikiamas patikslintas tvarkytinų daugiabučių kiemų sąrašas 1

Dar 2015 metais nuspręsta 2016-2018 m. periode kasmet skirti ne mažiau kaip 300 000 Eur daugiabučių namų teritorijų infrastruktūros gerinimui. 2016-2019 m. įsipareigojimai buvo sėkmingai vykdomi...

Netrukus pareigas užims nauja gimnazijos vadovė Zita Gudonavičienė

Netrukus pareigas užims nauja gimnazijos vadovė Zita Gudonavičienė 1

Jau esame rašę, kad lapkričio 20-ąją, vyko konkursas dėl Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos vadovo posto. Po konkurso paaiškėjo, kad naująja direktore išrinkta Z. Gudonavičienė. Gruodžio 19 d. tarybos pos...

Jonaviečiams gali išaugti komunalinių atliekų tvarkymo mokestis

Jonaviečiams gali išaugti komunalinių atliekų tvarkymo mokestis

Kaip praneša Jonavos rajono savivaldybė, Kauno regioninio atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC) nuo kitų metų norėtų didinti atliekų tvarkymo mokestį ( vartų mokestį). Klausimą dėl naujo tarifo nustatymo pla...

Ekstremalios sveikatai situacijos bus valdomos iš Kauno

Ekstremalios sveikatai situacijos bus valdomos iš Kauno

Vyriausybė vakar pasitarime pritarė, kad Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC) būtų perkeltas į Kauną. Taip tikimasi užtikrinti nac...

Rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos akiratyje - 13 tarybos narių

Rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos akiratyje - 13 tarybos narių 1

Atrodo, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai (Komisija) darbo netrūksta – per nepilnus tris mėnesius pasidarbuota „iš peties“. Po Komisijos padidinamuoju stiklu atsidūrė net 13 tarybos na...

Keisis prailgintos dienos grupės ir ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčiai

Keisis prailgintos dienos grupės ir ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčiai

Lapkričio 21 dieną vykusiame tarybos posėdyje svarstyti du klausimai aktualūs tėvams, auginantiems vaikus. Nuo kitų metų vieniems didės, kitiems mažės prailgintos dienos grupės ir ugdymo sąlygų tenkinimo mok...

„Baltąjį pyragą“ ketinama atleisti nuo NT ir valstybinės žemės nuomos  mokesčių

„Baltąjį pyragą“ ketinama atleisti nuo NT ir valstybinės žemės nuomos mokesčių

Artimiausiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuris vyks lapkričio 21 d., ketinama balsuoti dėl  UAB “Baltasis pyragas” atleidimo nuo nekilnojamojo turto (NT)  ir valstybinės žemės nuomos mokes...

V.Vaicekauskui sumažinta išeitinė kompensacija?

V.Vaicekauskui sumažinta išeitinė kompensacija? 2

Jau rašėme, kad gruodžio 31-ąją su Jonavos suaugusiųjų ir Jaunimo mokymo centro direktoriumi  Vytu Vaicekausku šalių susitarimu nutraukiama darbo sutartis išmokant jam solidžią kompensaciją - 33 600 € (neatskaič...

Nuo sausio 1 d. brangs daugiabučių patalpų valymas ir teritorijų tvarkymas

Nuo sausio 1 d. brangs daugiabučių patalpų valymas ir teritorijų tvarkymas 4

Šiandien, gruodžio 19 d. rajono tarybos posėdyje patvirtinti nauji maksimalūs administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų valymo  ir daugiabučiams namams priskirtų teritorijų tvark...

Pieno produktai prekybos vietose – saugūs vartoti

Pieno produktai prekybos vietose – saugūs vartoti 1

Vartotojams nereikėtų nerimauti dėl pieno ir pieno produktų, esančių parduotuvių lentynose, jie yra visiškai saugūs vartoti, – informuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). VMVT ...

Etikos komisiją pasiekia netiksli informacija?

Etikos komisiją pasiekia netiksli informacija? 1

Po to, kai sausio 24-ąją buvo paskelbta, jog Jonavos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai (Komisija) darbo netrūksta ir jų akiratyje atsidūrė net 13 tarybos narių, vienas jų teigia, kad Komisiją pasi...

Savivalda pirks buvusio laikraščio „Naujienos“ patalpas

Savivalda pirks buvusio laikraščio „Naujienos“ patalpas

Po ilgesnės pertraukos, rugsėjo 19 d. į tarybos posėdį rinksis miesto valdžia – 10 val. numatytas septintasis rajono savivaldybės tarybos posėdis.  Patvirtintoje darbotvarkėje beveik 40 klausimų, vienas ...