"Vaiko pinigus" gaus visi, kam jie priklauso, net ir atgaline data

SAU 11
2018-01-11 17:08 2018

Šiandien Jonavos rajono savivaldybėje surengta spaudos konferencija, kurioje atsakyta į pagrindinius klausimus dėl „vaiko pinigų“.

Spaudos konferenciją moderavo administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė, į žurnalistų klausimus atsakė Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, šio skyriaus specialistės: Daiva Aleknavičienė, Giedrė Pinkevičienė, Asta Matulienė.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė pristatė pagrindinius pasikeitimus, kurie įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 dienos.

Išmokų vaikams įstatymu įteisintas išmokos vaikui („vaiko pinigų“) mokėjimas visiems vaikams kaip universali išmoka – kiekvienam vaikui skiriant 0,79 BSI dydžio (30 eurų) išmoką nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Atkreipiamas dėmesys, kad dažnai dėl išmokos vaikui kreipiasi studentai iki 21 metų amžiaus manydami, kad 30 eurų suma priklauso ir jiems. Tačiau ši išmoka skiriama tik pagal bendrojo ugdymo programą besimokantiems mokiniams iki 21 metų, o ne studentams.

Šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 1 arba 2 vaikus, turės teisę gauti papildomai išmoką vaikui, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (183 eurai): vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 euro, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai – 15,2 euro. Tai reiškia, kad iš viso vienam vaikui būtų mokama atitinkamai 58,5 arba 45,2 euro.

Taip pat papildomos išmokos bus skiriamos šeimoms, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Pasikeitė besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūros išmokos dydis: auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų ar globėjų, mokslo laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo baigimo, bus skiriama ne 4 bazinių socialinių išmokų dydžio, o 6 bazinių socialinių išmokų dydžio suma – 228 eurai mėnesiui. Ji mokama nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks 1 metai. Ši išmoka skiriama asmeniui jeigu jis mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje, pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą iki jam sukaks 26 metai arba, jeigu jis studijuoja doktorantūroje ar rezidentūroje iki jam sukaks 30 metų įskaitant ir akademines atostogas.

Įstatyme numatyta išmoka įvaikinus vaiką. Vienam iš vaiką auginančiam įtėviui, 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo įvaikinti vaiką, mokama 304 eurų išmoka per mėnesį iki vaikui sukaks 18 metų.

Dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur) reikėtų kreiptis nuo 2018 m. sausio 1 d. Pateikti prašymą išmokai gauti bus galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. Prisijungimas galimas trimis būdais: per el. bankininkystės sistemą, su mobiliu elektroniniu parašu arba su elektroniniu parašu. Kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur) papildomų dokumentų teikti nereikia. Viešuose registruose esančią informaciją tikrina patys savivaldybės darbuotojai. Prašymą išmokai gauti bus galima pateikti ir raštu savivaldybėje. Kartu reikėtų pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų kreipiantis dėl universalios 30 Eur išmokos vaikui nereikia. Asmenys, kurie nuo 2018 m. sausio 1 d. kreipsis dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur), prašymą išmokai gauti pateiks tik vieną kartą ir išmoka bus paskirta iki vaikui sukaks 18 metų. Jeigu pilnametis vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo iki baigs mokyklą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, turės kreiptis ir pateikti prašymą iš naujo.

Jeigu išmoka vaikui buvo paskirta iki 2018 m. sausio 1 d. ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, išmokos mokėjimas nuo 2018 m. sausio 1 d. bus tęsiamas be atskiro tėvų (globėjų) prašymo ir išmokos dydis bus perskaičiuojamas bei išmoka mokama iki paskirtos išmokos nustatyto mokėjimo laikotarpio pabaigos. Pavyzdžiui, kai išmoka vaikui paskirta laikotarpiui nuo 2017 m. lapkričio mėnesio 15 d. iki 2018 m. lapkričio 15 d., išmokos dydis nuo 2018 m. sausio 1 d. bus perskaičiuojamas (pridedant 30 eurų už kiekvieną vaiką) ir išmoka mokama iki 2018 m. lapkričio 15 d. Pasibaigus šiam išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos skyrimo reikėtų kreiptis iš naujo.

Svarbu, kad išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokamos už praėjusį mėnesį ir gražinama už 12 mėnesių. Tai reiškia, kad jeigu tėvai dėl vaiko išmokos kreiptųsi šių metų lapkričio mėnesį, išmoka vis tiek bus išmokėta skaičiuojant nuo šių metų sausio 1 dienos, todėl nėra reikalo skubėti pateikti prašymus, „vaiko pinigai“ nedings.

Jonavos socialinės paramos skyrius didelio gyventojų antplūdžio išvengė net ir stringant www.spis.lt sistemai. Patariama, jei žmogus užsiėmęs ir negali atvykti tiesiai į skyrių, palaukti ir pirmą mėnesį neteikti prašymo elektroniniu būdu.

Iš viso Jonavoje jau pateiktas 751 prašymas išmokai gauti: 112 iš jų pateikta elektroninių būdu, 50 iš jų apdorojami. Jei prašymai užpildyti neteisingai, jie yra atmetami, tokių nuo metų pradžios Jonavoje buvo tik 9.

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai