Ž. Galimovas: „Tikslas – užtikrinti tinkamą švietimo kokybę mūsų vaikams“

Ž. Galimovas: „Tikslas – užtikrinti tinkamą švietimo kokybę mūsų vaikams“
BAL 30
2019-04-30 09:07 2019

Šiandienos savivaldybės Tarybos posėdyje bus sprendžiamas Panoterių Petro Vaičiūno ir Upninkų pagrindinių mokyklų bei Barupės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo klausimas. Būtent šis balsavimas dėl mūsų rajono ugdymo įstaigų optimizavimo liberalams yra svarbiausias iš visų, kuriuos popiet su kolegomis svarstysime. Visi kiti darbotvarkės klausimai – daugiau techniniai, nors taip pat svarbūs, tačiau Panoterių Petro Vaičiūno ir Upninkų pagrindinių mokyklų bei Barupės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimas sprendžia žmonių, t.y. mūsų vaikų, ateityje kursiančių Jonavą ir visą Lietuvą, likimus, tad yra labai reikšmingas ir atsakingas.

Tai suvokdami visą praeitą savaitę bendravome su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis tiek gyvai, tiek telefonu, nes norėjome atrasti teisingus atsakymus į klausimą, kas prie ko turėtų būti prijungtas, nes tai yra ne mažiau svarbu nei pats reorganizavimo faktas, kuris, deja, neišvengiamas dėl dramatiškai mažėjančio mokinių skaičiaus ir iš to sekančio švietimo kokybės prastėjimo jungtinėse klasėse, be kurių reorganizuojamos mokyklos negalėtų vykdyti savo funkcijų. Ne paslaptis, kad pirminiame variante Barupės mokykla-daugiafunkcis centras turėjo būti prijungtas prie Kulvos A. Kulviečio pagrindinės mokyklos, o kitą mokyklų bloką – Bukonių, Panoterių ir Upninkų mokyklas – buvo siūloma jungti prie „Lietavos“ pagrindinės mokyklos, bet dar iki Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdžio pradžios buvo pateiktas patikslintas sprendimo projektas, kuriame Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras nebefigūruoja kaip reorganizuojama įstaiga prijungimo būdu prie kitos, tad šio miestelio mokykla tikrai bus išsaugota ir tęs savo veiklą, kaip tai darė ligšiol. Bent jau šiam momentui Bukonių mokyklos vadovybė išsprendė jungtinių klasių, kurios mažina ugdymo kokybę, klausimą, tačiau raginčiau neužmigti ant laurų, nes situacija labai trapi.

Vis dėlto ties Bukonių mokykla klausimas neužsidarė. Ir net ne todėl, kad švietimo įstaigų reorganizavimui priešintųsi mokyklų vadovybės, tėvai ar miestelių bendruomenės – kaip tik dauguma suvokia esamą demografinę situaciją ir šio sprendimo būtinybę. Tačiau dėl išankstinės komunikacijos trūkumo išlindo keletas ylų iš maišo – per praėjusią savaitę iškilo ir daugiau alternatyvių variantų, kaip galėtų būti vykdomas minėtų ugdymo įstaigų reorganizavimas. Atsirado pasiūlymas Barupės mokyklą jungti prie Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro, o Panoterių mokyklą prie Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro – šie nauji pasiūlymai atgulė į alternatyvų sprendimo projektą, kuris būtų svarstomas nepritarus pirminiam variantui. Barupės mokyklos prijungimui prie Kulvos mokyklos aktyviai pasipriešino vietos bendruomenė, pateikė objektyvius argumentus ir įtikino, jog logine, technine ir racionalia prasme jų miestelio mokyklos jungti prie Kulvos A. Kulviečio pagrindinės mokyklos nebūtų tikslinga, ypač jog Barupė yra Žeimių seniūnijoje. Taip pat beveik visi pagrindinio ugdymo programoje besimokantys Barupės vaikai pavėžėjimo būdu jau ir šiandien vyksta mokytis į Žeimius. Atsižvelgiant į visus argumentus, suvokiame realią situaciją ir tokio Barupės žmonių pageidavimo logiškumą. Šiek tiek sudėtingesnis klausimas su Panoteriais, kurių žmonės pageidauja jų mokyklą jungti prie „Lietavos“ pagrindinės mokyklos, kaip tai buvo numatyta pirminiame variante, tačiau buvo paskleistas gandas, kad tėvai nesutiks savo vaikų atiduoti į „Lietavos“ mokyklą ir geriau veš juos patys į Siesikus ar Šėtą, sukeliant iliuziją, kad tada neteksime dar daugiau mokyklinio amžiaus vaikų, kurių kasmet Jonavoje sumažėja ne vienetais ir net ne dešimtimis. Tuomet gimė alternatyvus pasiūlymas Panoterių mokyklą jungti prie išsaugomos Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro, taip dar papildomai sustiprinus šią ugdymo įstaigą, kas ir man komiteto posėdžio metu atrodė ganėtinai racionalu ir teisinga, jei jau tokios nuotaikos vyrauja tarp panoteriškių. Vis dėlto situacija kiek kitokia nei išgirdome iš vienos suinteresuotos pusės. Susisiekius su skirtingų interesų grupių atstovais ir išklausius įvairių nuomonių, siekiant susidaryti bendrą paveikslą, jame visgi išryškėja elementarus Panoterių vaikų noras mokytis mieste. Kuo greičiau. Jeigu toks yra vaikų ir tėvų pageidavimas, turime atsižvelgti į realiai mūsų priimto sprendimo pasekmes pajausiančių žmonių racionalius norus, į kuriuos atsižvelgėme ir Barupės mokyklos klausimu, ypač jog technine prasme kliūčių tam nėra, o netgi pirminis sprendimo projektas numatė Panoterių mokyklos prijungimą prie „Lietavos“ pagrindinės mokyklos, kuri gali užtikrinti gerą švietimo kokybę, platų socialinių paslaugų spektrą ir sėkmingą adaptaciją panoteriškių ir upninkiškių vaikams. Pirmi du elementai – švietimo kokybė ir socialinių paslaugų spektras – yra pagrindžiami skaičiais ir faktais, o štai su trečiuoju – kiek sunkiau, nes šia tema galima manipuliuoti žmonių jausmais. Galima realiai išgirsti tam tikrų politikų gąsdinimą, jog kaimo vaikai negali mokytis mieste, nes jie nepritaps prie miestiečių, jiems bus sunku adaptuotis, nes mieste viskas kitaip. Tačiau aš apskritai nebūčiau linkęs skirstyti vaikų į „miestiečius“ ir „kaimiečius“, nes tai yra elementari diskriminacija. Iš savo patirties žinau, kad bendraklasio gyvenamoji vieta kaip kažkoks vertinimo kriterijus bendravimui pas mus neegzistuodavo. Tačiau net jei vis tiek norite skirstyti vaikus pagal jų gyvenamąją vietą, prie to paties tuomet noriu akcentuoti, jog „Lietavos“ mokykla ir šiuo metu vykdo mokinių pavėžėjimą iš kaimiškųjų vietovių, tad naujiems mokiniams iš Panoterių ar Upninkų nebus sudėtinga adaptuotis tokiame sociume, kuris jau ir dabar yra įvairialypis.

Šiandienos balsavimas laukia ganėtinai komplikuotas. Ir net ne todėl, kad bendruomenėse vyrauja įtampa ar kad atskiri politikai žais ir sau politinius dividendus krausis per jonaviečių jausmus, kalbant apie menamą kaimų žlugdymą, tačiau nutylėdami faktą, kad visa tai daroma dėl vaikų, kurie, nepaisant kažkieno siaurų interesų, nusipelno tinkamo išsilavinimo. Šiandienos balsavimas sudėtingas, nes nei vienas nežinome, kaip viskas iš tikrųjų bus po metų ar dvejų. O jei kas nors sako žinantis, tai meluoja. Tačiau sprendimą vis tiek reikia priimti ir tai darysime ne vadovaudamiesi jausmais, o šiai dienai ant stalo gulinčiais faktais ir vaikų viešuoju interesu. Dėl šios priežasties su kolega Kęstučiu Macioniu šįryt suskubome užregistruoti dar vieną alternatyvų – trečią – sprendimo projektą, kuris suderina iki šiol buvusius du sprendimų projektus bei numato išsaugoti ir Bukonių mokyklą-daugiafunkcį centrą, ir Barupės mokyklą prijungimo būdu reorganizuoti prie Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro, ir Panoterių mokyklą (kartu su Upninkų mokykla) prijungimo būdu reorganizuoti prie „Lietavos“ pagrindinės mokyklos. Noriu labai atsakingai pasakyti, jog tai yra sprendimo projektas, užtikrinantis švietimo kokybę reorganizuojamų ugdymo įstaigų mokiniams ir atitinkantis vietos bendruomenių, tėvų ir svarbiausia vaikų interesus. 

Baigdamas dar noriu priminti, kad Panoteriuose ir Upninkuose po reorganizacijos mokyklų langai nebus užkalti – čia veiks „Lietavos“ pagrindinės mokyklos padaliniai, kuriuose bus vykdomas pradinis ir ikimokyklinis ugdymas, o Barupėje – Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro padalinys, kuris vykdys ikimokyklinį ugdymą. Tuo pačiu norisi nuraminti ir pedagogus, kurie neteks darbo arba praras didelę dalį savo pajamų šaltinio: pasibaigus sprendimo dėl mokyklų reorganizavimo priėmimo procesui, inicijuosime mūsų rajono mokyklose trūkstamų specialistų sąrašą, kuris pedagogams galėtų padėti susirasti darbo vietą naujoje ugdymo įstaigoje. Pavyzdžiui, kiek man yra žinoma, „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje trūksta informacinių technologijų mokytojo, o reorganizavus Panoterių mokyklą būtent informacines technologijas dėstantis mokytojas  praras dalį savo pamokų, todėl asmuo, valdydamas tokią informaciją, iškart galės kreiptis į „Lietavos“ mokyklą dėl įsidarbinimo šioje ugdymo įstaigoje. Tikiuosi, kad tai padės bent didžiajai daliai darbą prarasiančių mokytojų kuo greičiau susirasti naują mokyklą, kurioje galėtų tęsti savo profesinę veiklą ir ugdyti jaunąją kartą.

Liberalų sąjūdžio partijos vardu

Žilvinas Galimovas

Jonavos rajono savivaldybės Tarybos narys

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Redakcija neatsako už šio teksto turinį. Tai yra subjektyvi autoriaus nuomonė.

Panašūs straipsniai

M. Norbutas. Koronavirusas ir klimato kaita: skaičiai parodo tikrąją padėtį

M. Norbutas. Koronavirusas ir klimato kaita: skaičiai parodo tikrąją padėtį

Jau pradedame priprasti prie milžiniško naujienų srauto apie koronavirusą. Kasdien skelbiama, kiek žmonių gyvybių prarasta. Mirtingumo procentas išties nemažas, bet keista tai, kiek daug dėmesio sulaukia vir...

Karo inžinierė šauktinė G. Telšinskaitė: „Daugeliui gal sunku suvokti, jog nebūtinai reikia karo, kad vykdytum priesaiką“

Karo inžinierė šauktinė G. Telšinskaitė: „Daugeliui gal sunku suvokti, jog nebūtinai reikia karo, kad vykdytum priesaiką“ 1

Jaunesnioji eilinė Greta Telšinskaitė – savo noru tarnybą pasirinkusi šauktinė, šiuo metu tarnaujanti Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalione. Dvidešimtmetė vilnietė...

G. Jasiulionis dėl parkavimosi leidimo: tai nėra privilegijos, tai – politiniai žaidimai

G. Jasiulionis dėl parkavimosi leidimo: tai nėra privilegijos, tai – politiniai žaidimai 3

Šiandien, vasario 25 –ąją publikavome straipsnį „SEK posėdyje: Tarybos nariui nesut...

Liudas Mažylis. Kiek dar aplinkosaugos katastrofų sulauksime Lietuvoje?

Liudas Mažylis. Kiek dar aplinkosaugos katastrofų sulauksime Lietuvoje?

Ką tik Europa – taigi ir Lietuva – pasitvirtino „Žaliąjį kursą“. Per pusmetį buvo parengta detali – o kai gerai įsiskaitai, tai pradeda atrodyti ir nuobodi – programa. Viskas labai teisingai suplanuota į gra...