Žeminantys politikų pasisakymai: kam galima apie juos pranešti?

Žeminantys politikų pasisakymai: kam galima apie juos pranešti?
RGS 15
2020-09-15 12:16 2020

Artėjant Seimo rinkimams, politikų elgesys bei pasisakymai stebimi tarsi su padidinamuoju stiklu. Nors Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba neturi įgaliojimų tirti viešų asmenų poelgių bei išreikštų nuomonių žiniasklaidoje, politinėse reklamose ar feisbuke, tokių prašymų kontrolierė sulaukia.

Rudeniop lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė gavo prašymą įvertinti vienos kandidatės rinkiminį šūkį „Moterys valdo geriau“, taip pat gyventojo skundą dėl žeminančio parlamentaro atsakymo elektroniniu paštu. Nors kontrolierė dėl šių poelgių negali imtis veiksmų, esama institucijų, stebinčių, kaip politikai ir viešosios informacijos rengėjai laikosi įstatymų ir etikos normų.

Institucijos, atsakingos už politikų ir kandidatų veiklos bei skleidžiamos informacijos stebėseną:  

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Ši nepriklausoma valstybinė institucija prižiūri, kaip viešai skelbiama informacija atitinka Visuomenės informavimo įstatymo bei Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas.

Jei visuomenės informavimo priemonėse (laikraščiuose, interneto portaluose, reklamose, socialiniuose tinkluose ir pan.) pastebite informaciją, kuria skatinama nesantaika dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos, galite pranešti žurnalistų etikos inspektorei.

Inspektorė taip pat vertina, ar viešoji informacija nedaro žalos vaikams. Žalinga laikoma informacija, kuria: 

 1. kenkiama nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi;
 2. skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys;
 3. žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties ir kitų asmens tapatybės požymių, tokia informacija iš jų tyčiojamasi.

Žalinga laikoma ir erotinio, pornografinio ar smurtinio pobūdžio informacija.

Vyriausioji rinkimų komisija

Ši institucija organizuoja rinkimus. Jos nariai taip pat kontroliuoja politinių partijų, organizacijų, politinių kampanijų finansavimą, sprendžia visus ginčus dėl rinkimų ir referendumų agitacijos. Jei nepažeidžia įstatymų, rinkimų agitacija gali būti bet kokių formų ir būdų. Rinkimų reklama ir kitokia kandidatų skleidžiama informacija neturėtų prieštarauti moralei, teisingumui ar visuomenės darnai, ji turi atitikti sąžiningų ir garbingų rinkimų principus.  

Skundus dėl galimų pažeidimų gyventojai gali pateikti bendruoju elektroniniu paštu rinkim@vrk.ltpaštu  ar prisijungę prie savo rinkėjo puslapio.

Institucijos, kuriose politikai dirba

Valstybės politikų etikos kodeksas numato, kaip prižiūrimas profesinis politikų elgesys. Kodekso laikymosi kontrolę atlieka institucijos, kuriose politikai eina pareigas. Būtent jas ir reikėtų informuoti apie etikos pažeidimus.

Valstybės politikais laikomi asmenys, išrinkti į Seimą, Europos Parlamentą, savivaldybės tarybą, Prezidentas, merai, jų pavaduotojai, Vyriausybės nariai. Kodekso nuostatos taikomos ir parlamente esančių politinių partijų pirmininkų ar jų pavaduotojų, neišrinktų į minėtas institucijas, elgesiui (jų atveju, etikos pažeidimus vertina Vyriausioji tarnybinė etikos komisija).

Pagal Valstybės politikų etikos kodeksą, viešajame gyvenime politikas laikosi šių principų:  

 • pagarbos žmogui ir valstybei. Ji(s) laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis;
 • teisingumo. Politikas vienodai tarnauja visiems žmonėms nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsilavinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtumų;
 • sąžiningumo. Ji(s) pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą.
 • skaidrumo ir viešumo. Politiko sąžiningumas nekelia abejonių priimant sprendimus. Ji(s) pateikia visuomenei savo elgesio ir sprendimų motyvus, visada laikosi atvirumo ir viešumo (išskyrus atvejus, kada informacijos atskleidimą riboja įstatymai) principų, deklaruoja savo privačius interesus;
 • padorumo. Politikas elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai jo(s) elgesys kenktų jo(s) ar institucijos, kurioje ji(s) eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos;
 • pavyzdingumas. Politikas deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų;
 • nesavanaudiškumas. Ji(s) tarnauja valstybei ir visuomenės interesams, vengia tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų. Tokiems konfliktams iškilus, imasi visų reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti greitai ir atitiktų visuomenės interesus. Politikas nenaudoja savo pareigų ar padėties siekdamas daryti įtaką kito asmens sprendimui, kuris galėtų būti naudingas politikui ar jo artimam asmeniui;
 • nešališkumas. Politikas neturi sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti valstybės politiko pareigas ir varžytų jo apsisprendimo laisvę priimant sprendimus. Ji(s) taip pat yra objektyvus priimdamas sprendimus ir vengia išankstinio nusistatymo;
 • atsakomybė. Ji(s) atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija

Seimo ir Vyriausybės narių etiką vertina Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

Š komisija prižiūri, kaip laikomasi Seimo statuto ir kitų teisės aktų, apibrėžiančių parlamentarų veiklą. Jos atstovai nagrinėja ir etikos pažeidimus. Tyrimus ji pradeda Seimo narių siūlymu arba savo iniciatyva. Gyventojai gali informuoti komisiją apie galimus pažeidimus, kad ji svarstytų pradėti tyrimą savo iniciatyva.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Panašūs straipsniai

Prastovos – daugiau nei 17,7 tūkst. įmonių

Prastovos – daugiau nei 17,7 tūkst. įmonių

Kai darbdavys dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti n...

VTIS - patogus būdas apie vartotojų teisių pažeidimus pranešti ir juos spręsti internetu

VTIS - patogus būdas apie vartotojų teisių pažeidimus pranešti ir juos spręsti internetu

VTIS – tai vartotojų teisių informacinė sistema (toliau -VTIS), kurioje Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrina galimybę vartotojams kilusius ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais nagrin...

Atmintinė: ką reikia žinoti apie draudimo paslaugas karantino laikotarpiu?

Atmintinė: ką reikia žinoti apie draudimo paslaugas karantino laikotarpiu?

Pastaruoju metu gyvename smarkiai pakitusiomis sąlygomis – prie jų prisitaikyti turi ir gyventojai, ir verslas. Karantino laikotarpiu turime itin saugoti vieni kitus, todėl daugelis reikalingų paslaugų, taip...

Per 2020 metų I ketvirtį RRT gavo 383 pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį internete

Per 2020 metų I ketvirtį RRT gavo 383 pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį internete

Per 2020 m. I ketvirtį Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 383 pranešimus ap...

Policija ragina gyventojus atkreipti dėmesį į galimą smurtą ir pranešti pareigūnams

Policija ragina gyventojus atkreipti dėmesį į galimą smurtą ir pranešti pareigūnams

Policija ragina visus gyventojus atkreipti dėmesį į kaiminystėje gyvenančių žmonių elgesį, o kilus įtarimams – pranešti pareigūnams. “Karantino metu dauguma žmonių dirba iš namų, daugiau laiko būdami sav...

Netvarkingi šuliniai šiemet pasiglemžė 15 gyvybių

Netvarkingi šuliniai šiemet pasiglemžė 15 gyvybių

Šiemet šalies ugniagesiams gelbėtojams iš šulinių, priešgaisrinių vandens rezervuarų, duobių, lauko tualetų ir požeminių konteinerių teko gelbėti net 46 įkritusius žmones, 15 iš jų žuvo. 2019 m. ugniagesiai ...

Iš egzotinių šalių gauti neužsakytų sėklų siuntiniai kelia pavojų

Iš egzotinių šalių gauti neužsakytų sėklų siuntiniai kelia pavojų

Pastaruoju metu Europos Sąjungos gyventojai iš trečiųjų šalių paštu ar kitais būdais gauna įvairių rūšių sėklų siuntinių mažose fasuotėse, kurių nėra užsakę. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūki...

Įdarbinant nepilnamečius – papildomi reikalavimai

Įdarbinant nepilnamečius – papildomi reikalavimai

Prasidėjusios moksleivių vasaros atostogos dažnam nepilnamečiui tampa darbinės patirties pradžia. Sezoniniai darbai traukia jaunuolius užsidirbti asmeninių lėšų, išbandyti save naujoje srityje, darbdaviams t...

Nuo liepos 1 d. - automobilių registracijos mokestis: kaip viskas vyks?

Nuo liepos 1 d. - automobilių registracijos mokestis: kaip viskas vyks?

Primenama, kad nuo liepos 1 d. Lietuvoje įsigalios priimtas įstatymas, numatantis, jog registruojant lengvuosius automobilius bus taikomas registracijos mokestis pagal jų išmetamą CO2 kiekį. „Regitra“ įstaty...

Automobilių registracijos mokestis: kaip viskas vyks?

Automobilių registracijos mokestis: kaip viskas vyks?

Nuo liepos 1 d. Lietuvoje įsigalios priimtas įstatymas, numatantis, jog registruojant lengvuosius automobilius bus taikomas registracijos mokestis pagal jų išmetamą CO2 kiekį. „Regitra“ įstatymų leidėjo spre...

Pluoštinės kanapės sodų bendrijose gali būti auginamos tik laikantis nustatytų reikalavimų

Pluoštinės kanapės sodų bendrijose gali būti auginamos tik laikantis nustatytų reikalavimų

Sodų bendrijose išradingi sodininkai jau augina ne tik vaisius, uogas, daržoves, gėles, bet ir pluoštines kanapes. Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) prie Žemės ūkio ministerijos, atsakinga už pluoštin...

Per vasarą VDI nustatė per 300 nelegaliai dirbusių asmenų

Per vasarą VDI nustatė per 300 nelegaliai dirbusių asmenų

Valstybinė darbo inspekcija po karantino, atnaujinus daugelio sektorių veiklą, aktyviai tikrino įmones dėl nelegalaus (neteisėto) darbo. Dažniausiai tikrinti statybų, viešojo maitinimo ir apgyvendinimo, tran...

„IKI dovanų kortelė“ priskirta prie riboto naudojimo mokėjimų priemonių

„IKI dovanų kortelė“ priskirta prie riboto naudojimo mokėjimų priemonių

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „PALINK“ pranešimą dėl jos leidžiamos atsiskaitymo priemonės „IKI dovanų kortelė“, patvirtino, kad ši kortelė patenka į Mokėjimų įstatymo taikymo išimtį...

Nedarbingumas per karantiną: pažymėjimą išduos iki 60 dienų

Nedarbingumas per karantiną: pažymėjimą išduos iki 60 dienų

Kai mokyklose ar darželiuose paskelbiamas karantinas ir nėra galimybių užtikrinti mažų vaikų priežiūros, tėvai gali gauti nedarbingumo pažymėjimą ir ligos išmoką. Iki šiol nedarbingumas buvo skiriamas 14-ai dien...

Po netikėtai sureagavusio automobilio pultelio - įtarimai apie Jonavoje besisukiojančius vagišius

Po netikėtai sureagavusio automobilio pultelio - įtarimai apie Jonavoje besisukiojančius vagišius

Vakar, liepos 27-ąją, apie 23 val. Chemikų gatvėje gyvenanti jonaviečių šeima pastebėjo, kad suveikė - pradėjo skleisti garsinį signalą - jų automobilio valdymo pultelis, sukėlęs įtarimą, kad kažkas bando nu...

Sukurta mobilioji programėlė, leisianti klausos negalią turintiems asmenims lengviau išsikviesti skubią pagalbą

Sukurta mobilioji programėlė, leisianti klausos negalią turintiems asmenims lengviau išsikviesti skubią pagalbą

Nuo šių metų liepos 1 d. pradės veikti Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numerio 112 mobilioji programėlė. Klausos negalią turintiems asmenims skirta programėlė birželio 26 d. pristatyta Vidaus reikalų mi...