Žeminantys politikų pasisakymai: kam galima apie juos pranešti?

Žeminantys politikų pasisakymai: kam galima apie juos pranešti?
RGS 15
2020-09-15 11:16 2020

Artėjant Seimo rinkimams, politikų elgesys bei pasisakymai stebimi tarsi su padidinamuoju stiklu. Nors Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba neturi įgaliojimų tirti viešų asmenų poelgių bei išreikštų nuomonių žiniasklaidoje, politinėse reklamose ar feisbuke, tokių prašymų kontrolierė sulaukia.

Rudeniop lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė gavo prašymą įvertinti vienos kandidatės rinkiminį šūkį „Moterys valdo geriau“, taip pat gyventojo skundą dėl žeminančio parlamentaro atsakymo elektroniniu paštu. Nors kontrolierė dėl šių poelgių negali imtis veiksmų, esama institucijų, stebinčių, kaip politikai ir viešosios informacijos rengėjai laikosi įstatymų ir etikos normų.

Institucijos, atsakingos už politikų ir kandidatų veiklos bei skleidžiamos informacijos stebėseną:  

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Ši nepriklausoma valstybinė institucija prižiūri, kaip viešai skelbiama informacija atitinka Visuomenės informavimo įstatymo bei Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas.

Jei visuomenės informavimo priemonėse (laikraščiuose, interneto portaluose, reklamose, socialiniuose tinkluose ir pan.) pastebite informaciją, kuria skatinama nesantaika dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos, galite pranešti žurnalistų etikos inspektorei.

Inspektorė taip pat vertina, ar viešoji informacija nedaro žalos vaikams. Žalinga laikoma informacija, kuria: 

 1. kenkiama nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi;
 2. skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys;
 3. žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties ir kitų asmens tapatybės požymių, tokia informacija iš jų tyčiojamasi.

Žalinga laikoma ir erotinio, pornografinio ar smurtinio pobūdžio informacija.

Vyriausioji rinkimų komisija

Ši institucija organizuoja rinkimus. Jos nariai taip pat kontroliuoja politinių partijų, organizacijų, politinių kampanijų finansavimą, sprendžia visus ginčus dėl rinkimų ir referendumų agitacijos. Jei nepažeidžia įstatymų, rinkimų agitacija gali būti bet kokių formų ir būdų. Rinkimų reklama ir kitokia kandidatų skleidžiama informacija neturėtų prieštarauti moralei, teisingumui ar visuomenės darnai, ji turi atitikti sąžiningų ir garbingų rinkimų principus.  

Skundus dėl galimų pažeidimų gyventojai gali pateikti bendruoju elektroniniu paštu rinkim@vrk.ltpaštu  ar prisijungę prie savo rinkėjo puslapio.

Institucijos, kuriose politikai dirba

Valstybės politikų etikos kodeksas numato, kaip prižiūrimas profesinis politikų elgesys. Kodekso laikymosi kontrolę atlieka institucijos, kuriose politikai eina pareigas. Būtent jas ir reikėtų informuoti apie etikos pažeidimus.

Valstybės politikais laikomi asmenys, išrinkti į Seimą, Europos Parlamentą, savivaldybės tarybą, Prezidentas, merai, jų pavaduotojai, Vyriausybės nariai. Kodekso nuostatos taikomos ir parlamente esančių politinių partijų pirmininkų ar jų pavaduotojų, neišrinktų į minėtas institucijas, elgesiui (jų atveju, etikos pažeidimus vertina Vyriausioji tarnybinė etikos komisija).

Pagal Valstybės politikų etikos kodeksą, viešajame gyvenime politikas laikosi šių principų:  

 • pagarbos žmogui ir valstybei. Ji(s) laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis;
 • teisingumo. Politikas vienodai tarnauja visiems žmonėms nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsilavinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtumų;
 • sąžiningumo. Ji(s) pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą.
 • skaidrumo ir viešumo. Politiko sąžiningumas nekelia abejonių priimant sprendimus. Ji(s) pateikia visuomenei savo elgesio ir sprendimų motyvus, visada laikosi atvirumo ir viešumo (išskyrus atvejus, kada informacijos atskleidimą riboja įstatymai) principų, deklaruoja savo privačius interesus;
 • padorumo. Politikas elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai jo(s) elgesys kenktų jo(s) ar institucijos, kurioje ji(s) eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos;
 • pavyzdingumas. Politikas deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų;
 • nesavanaudiškumas. Ji(s) tarnauja valstybei ir visuomenės interesams, vengia tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų. Tokiems konfliktams iškilus, imasi visų reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti greitai ir atitiktų visuomenės interesus. Politikas nenaudoja savo pareigų ar padėties siekdamas daryti įtaką kito asmens sprendimui, kuris galėtų būti naudingas politikui ar jo artimam asmeniui;
 • nešališkumas. Politikas neturi sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti valstybės politiko pareigas ir varžytų jo apsisprendimo laisvę priimant sprendimus. Ji(s) taip pat yra objektyvus priimdamas sprendimus ir vengia išankstinio nusistatymo;
 • atsakomybė. Ji(s) atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija

Seimo ir Vyriausybės narių etiką vertina Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

Š komisija prižiūri, kaip laikomasi Seimo statuto ir kitų teisės aktų, apibrėžiančių parlamentarų veiklą. Jos atstovai nagrinėja ir etikos pažeidimus. Tyrimus ji pradeda Seimo narių siūlymu arba savo iniciatyva. Gyventojai gali informuoti komisiją apie galimus pažeidimus, kad ji svarstytų pradėti tyrimą savo iniciatyva.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Panašūs straipsniai

Per 2020 metų III ketvirtį RRT gavo 208 pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį internete

Per 2020 metų III ketvirtį RRT gavo 208 pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį internete

Per 2020 m. III ketvirtį Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 208 pranešimus ...

NVSC atskleidė darbo užkulisius: tenkantis emocinis krūvis – didžiulis

NVSC atskleidė darbo užkulisius: tenkantis emocinis krūvis – didžiulis

Nors visuomenėje ir žiniasklaidoje daugiausiai kalbama apie politikų bei medikų indėlį užkardant pandemiją, į kovą su COVID-19 virusu yra stoję ir Nacionalinės visuomenės sveikatos centro (NVSC) darbuotojai....

Rimantu Sinkevičiumi pasitiki Ministras Pirmininkas S. Skvernelis bei kitos rajono politinės jėgos

Rimantu Sinkevičiumi pasitiki Ministras Pirmininkas S. Skvernelis bei kitos rajono politinės jėgos

Antrajame LR Seimo rinkimų ture, vienmandatėse apygardose varžosi du daugiausiai balsų per pirmąjį turą surinkę kandidatai – Jonavoje tai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatas Eugenijus Sabutis...

Mokytojų atlyginimai augs kartu su ekonomika

Mokytojų atlyginimai augs kartu su ekonomika

Didžiausia šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), spalio 9 d., po kelis mėnesius trukusių derybų, pasirašys atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį su LR Šviet...

Jonavos rajono kandidatų į LR seimą debatai tiesiogiai

Jonavos rajono kandidatų į LR seimą debatai tiesiogiai

Šiandien, rugsėjo 10 d. 18 val. kviečiame tiesiogiai stebėti politikų debatus. Debatuose dalyvauja: Alina Batulevičienė -  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis; Nijolė Č...

Gyventojams - daugiau galimybių susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis

Gyventojams - daugiau galimybių susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis

Gyventojai nuo šiol turi daugiau galimybių greitai ir patogiai susipažinti su įvairiuose valstybės registruose bei informacinėse sistemose tvarkomais jų asmens duomenimis. Pagrindinius šalies registrus tvark...

Miškininkų darbymetis: kur keliauja miškininkų surinkti kankorėžiai ir kam jie aižomi

Miškininkų darbymetis: kur keliauja miškininkų surinkti kankorėžiai ir kam jie aižomi

Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose prasidėjo medžių kankorėžių rinkimas. Surinkti kankorėžiai jau keliauja į Dubravos regioninio padalinio medelyno kankorėžių aižyklą, kurioje aižymo būdu ...

Iš egzotinių šalių gauti neužsakytų sėklų siuntiniai kelia pavojų

Iš egzotinių šalių gauti neužsakytų sėklų siuntiniai kelia pavojų

Pastaruoju metu Europos Sąjungos gyventojai iš trečiųjų šalių paštu ar kitais būdais gauna įvairių rūšių sėklų siuntinių mažose fasuotėse, kurių nėra užsakę. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūki...

Netvarkingi šuliniai šiemet pasiglemžė 15 gyvybių

Netvarkingi šuliniai šiemet pasiglemžė 15 gyvybių

Šiemet šalies ugniagesiams gelbėtojams iš šulinių, priešgaisrinių vandens rezervuarų, duobių, lauko tualetų ir požeminių konteinerių teko gelbėti net 46 įkritusius žmones, 15 iš jų žuvo. 2019 m. ugniagesiai ...

Poledinės žūklės sezonas: laikykitės ir saugumo, ir žvejybos taisyklių

Poledinės žūklės sezonas: laikykitės ir saugumo, ir žvejybos taisyklių

Daugeliui ežerų pasidengus ledu, žvejoti išsirengia poledinės žūklės mėgėjai. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena: žvejodami ant ledo ne tik pasirūpinkite savo saugumu, bet ir laikykitės mėgėjų...

Bus sudaromi 2021 m. šaukiamųjų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašai

Bus sudaromi 2021 m. šaukiamųjų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašai

Sausio 7 d. Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) bus sudaromi 2021 metų karo prievolininkų (šauktinių) sąrašai, į kuriuos bus įtraukta apie 38 tūkst. 18–23 m. (įskaitytinai) jaunuolių. Iš jų į tarnybą įvairiu...

Keturračių klubas ir toliau tiesia pagalbos ranką Jonavos rajono vaikams

Keturračių klubas ir toliau tiesia pagalbos ranką Jonavos rajono vaikams

„Norint daryti gerus darbus nereikia laukti švenčių“, - teigia klubo “Kauno ATV Bendražygiai” steigėjai Vytautas Banionis, Nerijus Glodenis ir Paulius Furmanavičius. Šie metai yra kitokie - Covi...

„Regitros“ paslaugų teikimas nuo gruodžio 16 d.

„Regitros“ paslaugų teikimas nuo gruodžio 16 d. 1

Remiantis šiuo metu naujausiu Vyriausybės nutarimo projektu, nuo gruodžio 16 d., trečiadienio, pasikeitus karantino sąlygoms „Regitra“ paslaugas teiks kaip ir iki šiol. Klientai kviečiami naudotis elektronin...

Veriasi sena piktžaizdė – privačių sklypų žaliosios atliekos nugula viešose vietose

Veriasi sena piktžaizdė – privačių sklypų žaliosios atliekos nugula viešose vietose 2

Tie, kurie nors kartą yra „prisilietę“ prie žemės darbų, žino, kad ruduo - palankus metas paruošti savo žemės plotą ateinančiam sezonui. Genimi medžiai, krūmai, grėbiami nukritę lapai. Tuomet ir nuosavo namo...

Aplinkosaugininkai primena: kaip tinkamai atsikratyti senomis automobilių padangomis

Aplinkosaugininkai primena: kaip tinkamai atsikratyti senomis automobilių padangomis

Automobilių padangos dūla daugiau nei 120 metų, o irdamos skleidžia nuodingas chemines medžiagas. Deja, prasidėjus padangų keitimo sezonui, gamtoje randamos krūvos išmestų padangų ir kitų automobilinių atlie...

Per vasarą VDI nustatė per 300 nelegaliai dirbusių asmenų

Per vasarą VDI nustatė per 300 nelegaliai dirbusių asmenų

Valstybinė darbo inspekcija po karantino, atnaujinus daugelio sektorių veiklą, aktyviai tikrino įmones dėl nelegalaus (neteisėto) darbo. Dažniausiai tikrinti statybų, viešojo maitinimo ir apgyvendinimo, tran...