Jonavos žinių naujienos https://www.jonavoszinios.lt/naujienos Jonavos rajono naujienos lt <![CDATA[Skelbiamas konkursas Žeimių seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigoms užimti]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamas-konkursas-zeimiu-seniunijos-vyriausiojo-specialisto-pareigoms-uzimti https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamas-konkursas-zeimiu-seniunijos-vyriausiojo-specialisto-pareigoms-uzimti Skelbimo Nr.: 52192 Skelbimo data: 2022-06-23

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Žeimių seniūnijos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 8,00

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – dokumentų valdymo srities patirtis;

darbo patirtis srityje – 1 metai;

Transporto priemonių pažymėjimai:

turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Dokumentų pateikimo būdas:       būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai: 

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas 

Vardas, Pavardė: Goda Degėsytė 

Telefonas: +37052196823 

El.paštas: goda.degesyte@vtd.lt 

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Skelbiamas konkursas Žeimių seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 23 Jun 2022 13:57:46 +0300
<![CDATA[Gauta paraiška UAB „NAPC“ naftos atliekų perdirbimo cecho taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/gauta-paraiska-uab-napc-naftos-atlieku-perdirbimo-cecho-tarsos-integruotos-prevencijos-ir-kontroles-leidimui-pakeisti https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/gauta-paraiska-uab-napc-naftos-atlieku-perdirbimo-cecho-tarsos-integruotos-prevencijos-ir-kontroles-leidimui-pakeisti Aplinkos apsaugos agentūra ( Agentūra) informuoja, kad gauta paraiška UAB „NAPC“ naftos atliekų perdirbimo cecho, veikiančio adresu Ruklos g. 16A, Jonava, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK leidimas) pakeisti.

Institucija, priimanti sprendimą dėl TIPK leidimo pakeitimo ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ir klausimai - Agentūra.

Su pateikta paraiška TIPK leidimui pakeisti galima susipažinti Agentūroje (adresas: Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008; 8 687 55365, el. p. aaa@gamta.lt) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) ir nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) iš anksto susitarus su atsakingais darbuotojais paskelbtais telefonais ar el. p. arba Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > Svarbu! > Paraiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti.

Pastabas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti galima teikti Agentūrai per 15 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos. Pastabos ir pasiūlymai teikiami raštu, nurodant vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną.

Gauta paraiška UAB „NAPC“ naftos atliekų perdirbimo cecho taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 23 Jun 2022 10:54:06 +0300
<![CDATA[Jonava dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos pratybose]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonava-dalyvavo-valstybinio-lygio-civilines-saugos-pratybose https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonava-dalyvavo-valstybinio-lygio-civilines-saugos-pratybose Jonavos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras (ESOC) trečiadienį dalyvavo Valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose įvykus tariamai branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje (AE).

Pagal pratybų scenarijų, Jonavos rajone, Gudžionių kaime, buvo įkurtas tarpinis evakuojamų gyventojų registravimo punktas.

„Astravo atominė elektrinė yra nuolatinė grėsmė Lietuvos gyventojų saugumui, o Jonavos rajonas, nors ir nežymiai, tačiau patenka į šimto kilometrų poveikio zoną, todėl turime būti pasirengę tinkamai reaguoti į galimą nelaimę ir sklandžiai suteikti būtiną pagalbą gyventojams“, - sako Jonavos rajono savivaldybės ESOC vadovas, administracijos patarėjas civilinei mobilizacijai Vytautas Kaminskas.

Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pratybose, pasak organizatorių, dalyvavo apie 1 300 dalyvių: 445 savanoriai statistai, 325 savivaldybių ir civilinės saugos sistemos darbuotojai, per 500 savivaldybių ir ministerijų operacijų centrų narių.

Pratybų užduočių įgyvendinimo veiksmai vyko 73 vietose. Daugiausia dėmesio buvo skiriama gyventojų evakavimui iš atominės elektrinės avarijos poveikio zonos, atliekant realius praktinius veiksmus: gyventojų surinkimą pirminiuose punktuose, tarpinį registravimą švarioje zonoje, užterštų gyventojų sanitarinį švarinimą ir gyventojų priėmimą kolektyvinės apsaugos statiniuose.

Pratybose taip pat patikrinti maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų ir žaliavų kontrolės mechanizmai, valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų panaudojimas.

Jonava dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos pratybose

Jonava dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos pratybose Jonava dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos pratybose Jonava dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos pratybose Jonava dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos pratybose ]]>
jonavoszinios.lt Thu, 23 Jun 2022 09:33:17 +0300
<![CDATA[Rajono savivaldybė: Butų pirkimas Jonavos mieste ir Ruklos miestelyje]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rajono-savivaldybe-butu-pirkimas-jonavos-mieste-ir-ruklos-miestelyje https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rajono-savivaldybe-butu-pirkimas-jonavos-mieste-ir-ruklos-miestelyje Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 73, faks. (8 349) 500 12, el. p. administracija@jonava.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia pirkimą, siekdama įsigyti vieno, dviejų, trijų ir keturių kambarių butus Jonavos mieste ir Ruklos mstl. Pirkimas skaidomas į dešimt atskirų pirkimo objekto dalių. Butai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 1-4 prieduose. Funkcijos (veikla), kurioms numatoma naudoti nekilnojamąjį daiktą – savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma (LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 15 p.).

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentus, susijusius su pirkimu, galima gauti iki 2022 m. liepos 18 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Jonavos rajono savivaldybės administracijoje 319 ir 202 kab., Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, pateikus prašymą. Pirkimo dokumentai, kandidatui paprašius, pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo pateikti šiuos dokumentus gavimo dienos. Pirkimo dokumentai taip pat skelbiami Jonavos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje.

Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai perkančiajai organizacijai turi būti pateikti iki 2022 m. liepos 18 d.10.00 val. Vokai iki nurodyto dokumentų pateikimo termino pabaigos pateikiami savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už dokumentų priėmimą, dokumentų priėmimo kabinetai – savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte, 124 kab., Žeimių g. 13, 55158 Jonavoje, tel. (8 349) 50 154. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Pasiūlymai turi būti teikiami tik užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašytas kandidato vardas ir pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, nuoroda „Butų pirkimas Jonavos mieste ir Ruklos mstl." ir „NEATPLĖŠTI IKI 2022-07-18 10 val. 00 min."

Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengti kandidatų dokumentai: paraiškos ir kiti kandidatų dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba.

Dokumentai, kuriuos kandidatai, dalyvaudami pirkime, turi pateikti:

 1. Užpildyta pasiūlymo dalyvauti derybose forma (pirkimo sąlygų 5 priedas);
 2. Siūlomo parduoti buto nuosavybę patvirtinantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ar jo kopija;
 3. Siūlomo parduoti buto savininkų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 4. Siūlomo parduoti buto kadastro duomenų bylos kopija (jei kandidato siūlomas parduoti butas yra renovuotame name, tai buto kadastro duomenų byla turi būti atnaujinta);
 5. Siūlomo parduoti buto savininkus atstovaujančio ar įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir kiti atstovavimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų IV dalyje, jei kandidatas nėra vienintelis siūlomo parduoti buto savininkas;
 6. Bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka;
 7. Įgaliojimo, suteikiančio teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas, kopija;
 8. Siūlomo parduoti buto (pastato) energinio naudingumo sertifikato kopija;
 9. Dokumentai, kuriuose būtų nurodoma, ar siūlomas butas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu (tais atvejais, kai kandidatas neparduoda butui priskirto žemės sklypo, privaloma nurodyti butui priskirto žemės sklypo naudojimosi sąlygas).
 10. Pažyma dėl skolos už renovaciją.

 

PIRKIMO SĄLYGOS

Rajono savivaldybė: Butų pirkimas Jonavos mieste ir Ruklos miestelyje

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 20 Jun 2022 18:33:28 +0300
<![CDATA[Jonavos rajono savivaldybė priims į darbą vairuotoją]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-rajono-savivaldybe-priims-i-darba-vairuotoja https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-rajono-savivaldybe-priims-i-darba-vairuotoja Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui reikalingas vairuotojas, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją bei turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B,C ir D kategorijų transporto priemones.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,7 – 5,3 baziniai dydžiai.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu brigita.slepetiene@jonava.lt iki š. m. birželio 28 d. Pasiteirauti tel. 8 615 65411. 

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Jonavos rajono savivaldybė priims į darbą vairuotoją

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 20 Jun 2022 18:29:59 +0300
<![CDATA[Laikinai bus uždarytas eismas Vasario 16-osios gatve]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/laikinai-bus-uzdarytas-eismas-vasario-16-osios-gatve https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/laikinai-bus-uzdarytas-eismas-vasario-16-osios-gatve Informuojama, kad dėl remonto darbų š.m. birželio 21-23 dienomis laikinai bus uždarytas automobilių eismas Vasario 16-osios gatve.

Eismas bus nukreipiamas apylankomis ir Kauno gatve.

Laikinai bus uždarytas eismas Vasario 16-osios gatve

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 20 Jun 2022 14:50:02 +0300
<![CDATA[Jonaviečiai kviečiami balsuoti už gyventojų pasiūlytas idėjas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavieciai-kvieciami-balsuoti-uz-gyventoju-pasiulytas-idejas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavieciai-kvieciami-balsuoti-uz-gyventoju-pasiulytas-idejas Vaikiška „statybų“ aikštelė, piešinys ant pastato sienos, žygiai, parkų ir viešųjų erdvių įrengimas arba sutvarkymas – šios ir dar daug kitų Jonavos rajono gyventojų idėjų dalyvauja šiemet pirmą kartą paskelbtame dalyvaujamojo biudžeto idėjų konkurse.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė kiekvienam Jonavos rajono gyventojui realizuoti savo sumanymus ir pagražinti rajono viešąsias erdves.

Šiais metais dalyvaujamojo biudžeto programos įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybės biudžete suplanuota 50 tūkst. eurų.

Gyventojai pasiūlė iš viso 17 idėjų šiose kategorijose:

Visos šios gyventojų idėjos siūlomos balsavimui, kuris vyks nuo birželio 20 d. iki liepos 3 d. (imtinai). Balsuoti gali kiekvienas asmuo nuo 16 m., deklaravęs gyvenamąją vietą Jonavos rajono savivaldybėje. Balsuoti galima už vieną projektą kiekvienoje iš 3 kategorijų.

Bus finansuojami projektai surinkę daugiausiai balsų savo kategorijoje.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Jonaviečiai kviečiami balsuoti už gyventojų pasiūlytas idėjas

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 20 Jun 2022 09:16:32 +0300
<![CDATA[Pradedama remontuoti Kriaušių gatvė „Draugystės“ soduose]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pradedama-remontuoti-kriausiu-gatve-draugystes-soduose https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pradedama-remontuoti-kriausiu-gatve-draugystes-soduose Jonavoje pirmadienį pradedama tvarkyti Kriaušių gatvė, esanti sodininkų bendrijoje „Draugystė“.

Po kapitalinio remonto šioje sodininkų gatvėje bus įrengti paviršinio vandens įrenginiai, o atkarpoje iki Draugystės gatvės – paklotas asfaltas.

„Draugystės“ sodai Jonavoje jau senokai tapę nuolatine gyvenama vieta daugeliui jonaviečių, tačiau sodų bendrijoms visoje Lietuvoje yra sudėtinga integruotis į bendras miestų ar rajonų savivaldybių teritorijas kaip gyvenamoms vietovėms ir naudotis visomis joms priklausančiomis paslaugomis.

„Jonavos rajono savivaldybė prieš keletą metų pradėjo sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo procedūras ir štai dabar mes jau galime Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) bei savo biudžeto lėšomis pradėti tvarkyti pirmąją sodininkų gatvę.

Jonavos rajone yra per 40 sodų bendrijų ir visos jos gali ne tik perduoti sako kelius savivaldybei, bet ir tvarkytis pačios, pasinaudodamos savivaldybės skiriama parama“, - sako Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Kriaušių gatvės kapitalinio remonto darbai prasidės šią savaitę. Darbus atliks bendrovė „Jonavos hidrotechnika“, projekto vertė – 136 tūkst. eurų.

Ateityje tvarkomų gatvių sodų bendrijose turėtų daugėti: 2023 m. savivaldybė planuoja asfaltuoti „Draugystės“ Naujakurių gatvę.

 

Pradedama remontuoti Kriaušių gatvė „Draugystės“ soduose

Pradedama remontuoti Kriaušių gatvė „Draugystės“ soduose Pradedama remontuoti Kriaušių gatvė „Draugystės“ soduose Pradedama remontuoti Kriaušių gatvė „Draugystės“ soduose Pradedama remontuoti Kriaušių gatvė „Draugystės“ soduose ]]>
jonavoszinios.lt Fri, 17 Jun 2022 10:15:47 +0300
<![CDATA[Pasveikinti apdovanojimus pelnę Jonavos verslo atstovai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pasveikinti-apdovanojimus-pelne-jonavos-verslo-atstovai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pasveikinti-apdovanojimus-pelne-jonavos-verslo-atstovai Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje pasveikinti rajono verslo įmonių atstovai, įvertinti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimais.

Kauno ir Marijampolės regionų verslininkai šiuos apdovanojimus iš viso 12-oje nominacijų išsidalino kiek anksčiau šį mėnesį vykusioje tradicinėje vasaros šventėje, kurioje dalyvavo daugiau nei du šimtai svečių.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) Jonavos filialo nominacija „Metų inovacijų šauklys“ šventėje įteikta UAB „ABC Nordic“. Įmonė apdovanojimą pelnė už gamybinio proceso įrengimų atnaujinimą bei naujos veiklos – aliuminio profilių ekstruzijos įsisavinimą. Pradėjus veikti naujiems gamybiniams pajėgumas, įmonė sukurs gerai apmokamas darbo vietas dar 30-čiai jonaviečių.

AB „Jonavos grūdai“ šventėje pelnė 2021 „Metų bitės“ apdovanojimą, o bronzos „Darbo žvaigždę“ atsiėmė UAB „Rizgonys“ generalinis direktorius Vytautas Maslauskas.

KPPAR yra didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenę telkianti organizacija. Rūmai vienija 689 įmones Kauno, Kauno rajono, Marijampolės, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių, Prienų, Birštono, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Pasveikinti apdovanojimus pelnę Jonavos verslo atstovai

Pasveikinti apdovanojimus pelnę Jonavos verslo atstovai Pasveikinti apdovanojimus pelnę Jonavos verslo atstovai Pasveikinti apdovanojimus pelnę Jonavos verslo atstovai Pasveikinti apdovanojimus pelnę Jonavos verslo atstovai ]]>
jonavoszinios.lt Thu, 16 Jun 2022 17:02:15 +0300
<![CDATA[Prasidės Lietavos gatvės tvarkymo darbai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/prasides-lietavos-gatves-tvarkymo-darbai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/prasides-lietavos-gatves-tvarkymo-darbai Pirmadienį Jonavoje prasidės Lietavos gatvės rekonstrukcijos darbai. Pirmiausiai bus tvarkoma gatvės atkarpa nuo Kosmonautų g. iki Žeimių tako. Automobilių eismas remonto metu organizuojamas apylankomis.

Rekonstrukcijos metu bus keičiama gatvės asfalto danga, požeminės komunikacijos, apšvietimas.

Viena iš svarbiausių miestą juosiančių gatvių po rekonstrukcijos taps patogesnė ne tik automobiliams, bet ir dviratininkams, pėstiesiems.

Rekonstrukcijos darbus Lietavos gatvėje atliks bendrovė „Kauno keliai“. Projekto vertė – per 3 mln. eurų. Planuojama gatvę sutvarkyti etapais per dvejus metus.

Jonavos rajono savivaldybė dar šiais metais Lietavos gatvės rekonstrukcijai papildomai gaus daugiau nei 0,5 mln. eurų. Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimo lėšų.

Papildomas valstybės finansavimas turėtų būti skiriamas ir ateinančiais metais, todėl savivaldybė sutaupytas lėšas galės skirti kitų rajono gatvių remontui.

Prasidės Lietavos gatvės tvarkymo darbai

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 16 Jun 2022 14:23:44 +0300
<![CDATA[Skelbiamas konkursas eiti Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamas-konkursas-eiti-jonavos-rajono-priesgaisrines-tarnybos-virsininko-pareigas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamas-konkursas-eiti-jonavos-rajono-priesgaisrines-tarnybos-virsininko-pareigas Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigoms eiti. Įstaigos buveinė – Kauno g. 49, LT-55179 Jonava.

JONAVOS RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos (toliau – Tarnyba) viršininkas (toliau – Viršininkas) yra biudžetinės įstaigos vadovas.
 2. Pareigybės lygis – A2. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  • turėti vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį priešgaisrinės ar gaisrinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu, Jonavos rajono savivaldos institucijų teisės aktus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) direktoriaus įsakymus, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, teisinius darbo santykius, kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybos veiklą ir gebėti juos taikyti;
  • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
  • išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.);
  • būti nepriekaištingos reputacijos. 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami jos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos bei atsako už Tarnybos uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  • teikia tvirtinti Tarnybos nuostatus, jų papildymus ir pakeitimus, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Tarnybos nuostatų reikalavimų;
  • planuodamas Tarnybos darbą, sudaro ir nustatyta tvarka tvirtina Tarnybos struktūrą, metinius veiklos planus, pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  • teikdamas darbo ataskaitas, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
  • nustato ugniagesių išvykimo į incidentų vietas tvarką, tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus ir kontroliuoja jų laikymąsi;
  • pagal kompetenciją sprendžia ugniagesių komandų materialinio ir techninio aprūpinimo, pastatų ar kitų statinių statybos ir remonto, gaisrinių automobilių bei kitos priešgaisrinės ir gelbėjimo technikos įsigijimo ar nurašymo klausimus;
  • rūpinasi priešgaisrinės ir specialiosios technikos bei įrangos eksploatacija ir remontu, saugaus darbo, mokymo bei kitomis priemonėmis, atsako už Tarnybos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
  • organizuoja personalo parinkimą, paskirstymą ir parengimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą maksimalų pareigybių skaičių skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos darbuotojus, sudarydamas ir nutraukdamas su jais darbo sutartis;
  • organizuoja Tarnybos darbuotojų veiklą, profesinį ir teorinį pasirengimą, kvalifikacijos kėlimą, kontroliuoja, kaip atliekamos jų pareigos;
  • pagal kompetencijąrengia bei tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, organizuoja Tarnybos darbuotojų instruktavimą ar mokymą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
  • organizuoja ir atsako už darbuotojų bei technikos nuolatinę parengtį ugniagesių komandose, kontroliuoja ugniagesių komandų darbuotojų profesinį pasirengimą, darbo drausmę, pagal kompetenciją atlieka Tarnybos ugniagesių komandų patikrinimus;
  • pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, pasirašo bankų, finansų ir kitus dokumentus, skatina Tarnybos darbuotojus bei skiria jiems drausmines nuobaudas;
  • vadovaudamasis biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbo apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais, pagal savo kompetenciją nustato Tarnybos darbuotojams pareiginius atlyginimus, priedus ir priemokas, skiria darbuotojams drausmines nuobaudas ir paskatinimus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka kasmetinį darbuotojų veiklos vertinimą, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo tvarkos taisykles, atostogų, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kita;
  • analizuoja ir tobulina incidentų padarinių likvidavimo eigą, Tarnybos pajėgų bendradarbiavimą su kitomis priešgaisrinėmis gelbėjimo pajėgomis;
  • kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų, atvirų vandens telkinių) ir privažiavimo kelių prie jų būklę, informuoja apie ją Savivaldybės administracijos direktorių, PAGD pavaldžią įstaigą rajono savivaldybėje;
  • įgalioja pavaldžius darbuotojus vadovauti gaisro gesinimui ir pirminių gelbėjimo darbų atlikimui tol, kol atvyks PAGD pavaldžios įstaigos rajono savivaldybėje priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos;
  • savivaldybės institucijoms, priešgaisrinėms ir gelbėjimo pajėgoms siūlo būdus, kaip geriau organizuoti gaisrų gesinimo darbus, kitiems teritorijoje esantiems ūkio subjektams teikia informaciją, kaip užkirsti kelią gaisrų kilimui, vykdo prevencines priemones dėl gyvenamųjų vietovių ir objektų priešgaisrinės apsaugos gerinimo;
  • organizuoja ugniagesių komandų dalyvavimą PAGD pavaldžios įstaigos rajono savivaldybėje, kitų įmonių ar įstaigų rengiamose civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybose;
  • vykdo gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais, teikia metodinę pagalbą savanoriškoms ugniagesių formuotėms ir (ar) rinktinėms;
  • pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, neviršydamas įgaliojimų atstovauja Tarnybai savivaldos institucijose, teismuose, kitose institucijose;

vykdo kitus įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktus įgaliojimus, Savivaldybės tarybos ir kitų įgaliotų institucijų pavedimus.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo stažą bei profesinę patirtį pagrindžiančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 6. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
 7. Įstaigos vadovo veiklos programą. 

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis, veiklos programa).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. birželio 29 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). https://portalas.vtd.lt/lt/virsininkas-322;804270.html

Informacija teikiama telefonu 8 349 50086, el. paštu sigita.cepiene@jonava.lt , inga.maciule@jonava.lt  

Skelbiamas konkursas eiti Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigas

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 15 Jun 2022 11:41:00 +0300
<![CDATA[Jonavos mieste vyks kariniai mokymai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-mieste-vyks-kariniai-mokymai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-mieste-vyks-kariniai-mokymai

Informuojama, kad š. m. birželio 20 d. nuo 9 iki 17 val. Jonavos miesto gatvėmis (J. Basanavičiaus, Lietavos, Fabriko, Kauno, Virbalų, Vasario 16-osios, Verbų ir kt.) važinės karinė technika, skelbia Jonavos rajono savivaldybė.

Gyventojų prašoma išlikti ramiems, nes vyks kariniai mokymai.

Jonavos mieste vyks kariniai mokymai

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 15 Jun 2022 10:23:33 +0300
<![CDATA[Kas tuoksis Jonavoje artimiausiu metu?]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kas-tu-o-k-sis-jon-a-voj-e-artim-i-au-siu-me-tu- https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kas-tu-o-k-sis-jon-a-voj-e-artim-i-au-siu-me-tu- Tradiciškai Jonavos rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius skelbia asmenis, artimiausiu metu žadančius sudaryti santuoką. Kas tie laimingieji, kurie nusprendė sumainyti aukso žiedus? Sąrašu dalijamės ir mes.

Jie tuoksis 2022-06-28 dieną

16:00 R.  KASPERIŪNAS (1975) ir V. SEDELSKIENĖ (1972)

Jie tuoksis 2022-06-30 dieną

11:00 V. DRABUDKO (1995)  ir  E.  ANDRIŪNAITĖ (1993)

Jie tuoksis 2022-07-02 dieną

13:30 R. GRAUŽINIS (1978)  ir V. ŽEMELYTĖ (1976)

13:40 E. MARČINSKAS (1993)  ir J. ROKAITĖ (1997)

14:00 I. SNEGECKAS (1996)  ir I. SELIUGINA (1997)

Sveikinime!

Asociatyvi pixabay.com nuotr.

Kas tuoksis Jonavoje artimiausiu metu?

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 15 Jun 2022 08:29:02 +0300
<![CDATA[Taurostos tvenkinyje maudytis nerekomenduojama]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/taurostos-tvenkinyje-maudytis-nerekomenduojama https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/taurostos-tvenkinyje-maudytis-nerekomenduojama Šių metų birželio 8 d. buvo paimti vandens mėginiai vandens kokybei nustatyti iš 10 Jonavos rajono maudymosi vietų poilsio zonose (Neries ir Šventosios upių; Joninių, Gulbių, Žeimių, Šveicarijos, Užusalių, Beržų ir Taurostos tvenkinių bei Zatyšių karjero).

Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų neatitiko Taurostos tvenkinio vanduo.

Maudytis nerekomenduojama iki pakartotinių vandens tyrimų rezultatų, apie kuriuos bus informuota visuomenė.

Primename, kad maudantis mikroorganizmais užterštame vandenyje galima susirgti odos, akių, ausų, viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis.

Nurijus tokio vandens, gresia virškinamojo trakto infekcinės ligos.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Taurostos tvenkinyje maudytis nerekomenduojama

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 13 Jun 2022 14:39:20 +0300
<![CDATA[Gabiausiems Jonavos vaikams – „Triumfo arkos“]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/gabiausiems-jonavos-vaikams-triumfo-arkos https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/gabiausiems-jonavos-vaikams-triumfo-arkos Savaitgalį Jonavoje išdalinti „Triumfo arkos“ apdovanojimai, kuriuos pelnė būrys gabiausių rajono vaikų ir mokinių.

Vasaros atidarymo šventėje vaikai apdovanoti už per šiuos mokslo metus pasiektus aukščiausius rezultatus ikimokyklinio ugdymo, akademinėje, kultūros ir meno, sporto srityse ir už Jonavos krašto garsinimą.

Pirmą kartą savivaldybės įsteigtus apdovanojimus atsiėmė vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ ugdytiniai, Justino Vareikio progimnazijos, Senamiesčio gimnazijos, J. Miščiukaitės meno mokyklos mokiniai, sporto centro auklėtiniai ir klubų „Ieva“ bei „Bonus“ atstovai.

Pagerbti iš viso beveik 40 vaikų, užėmusių prizines vietas įvairiuose konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose ir čempionatuose.

„Šie apdovanojimai vyko pirmą kartą ir, manau, taps gražia tradicija. Geras jausmas žinoti, kad tavo miesto vardas sklinda po Lietuvą ir pasaulį būtent šių jonaviečių dėka.

Dar geresnis jausmas matyti, kaip visas miestas ploja šiems Jonavos vardo ambasadoriams“, - įteikdama apdovanojimus kalbėjo Jonavos rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė.

„Triumfo arkos“ laureatai apdovanoti rankų darbo aukso dulkėmis dekoruotomis arkų statulėlėmis. Vasaros šventėje padėkų sulaukė ir vaikų pedagogai bei treneriai.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Gabiausiems Jonavos vaikams – „Triumfo arkos“

Gabiausiems Jonavos vaikams – „Triumfo arkos“ Gabiausiems Jonavos vaikams – „Triumfo arkos“ Gabiausiems Jonavos vaikams – „Triumfo arkos“ Gabiausiems Jonavos vaikams – „Triumfo arkos“ ]]>
jonavoszinios.lt Mon, 13 Jun 2022 10:00:27 +0300
<![CDATA[Kviečia naudotis dviračių saugyklomis prie autobusų stoties]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kviecia-naudotis-dviraciu-saugyklomis-prie-autobusu-stoties https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kviecia-naudotis-dviraciu-saugyklomis-prie-autobusu-stoties Bendrovė „Jonavos autobusai“ kviečia gyventojus naudotis prie autobusų stoties įrengtomis dviračių saugyklomis.

Penkios saugyklos, įrengtos Turgaus g. 1,  numatytos ilgalaikiam saugojimui, kitos penkios išduodamos trumpalaikiam dviračio saugojimui t.y. 24 valandoms, pateikus asmens dokumentą bei pasirašius registracijos žurnale.

Dėl saugyklos suteikimo kreiptis el. paštu: viesiejipirkimai@jonavosautobusai.lt arba atvykus į Jonavos autobusų stoties bilietų kasą. Saugykla suteikiama eilės tvarka pagal registracijos laiką.

Saugyklos gyventojams suteikiamos nemokamai, tačiau įmonei „Jonavos autobusai“ reikės pateikti tam tikrus asmens duomenis, susipažinti su saugyklų naudojimosi taisyklėmis ir jas pasirašyti.

Pavasarį Jonavos rajono savivaldybė kartu su miesto seniūnija dviračių saugyklas pastatė iš viso 15-oje miesto vietų – prie autobusų stoties ir daugiabučių namų kiemuose.

Šios dviračių saugyklos yra viena iš darnaus judumo plano priemonių, kurios įgyvendinamos Jonavoje.

Kviečia naudotis dviračių saugyklomis prie autobusų stoties

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 13 Jun 2022 08:57:59 +0300
<![CDATA[Jonavoje atnaujins dar vieną žaliąją erdvę]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavoje-atnaujins-dar-viena-zaliaja-erdve https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavoje-atnaujins-dar-viena-zaliaja-erdve

Jonavoje prasidės teritorijos tarp savivaldybės pastato ir Žaliosios g. 6 namo tvarkymo darbai – šioje vietoje bus įrengtas mažas miesto parkas.

„Šiandien čia labiau mėgsta rinktis nelabai tvarkingi asmenys, kurie po savaitgalio neretai palieka ir kalnus tuščios taros, tačiau situacija keisis: visa teritorija po rekonstrukcijos taps šviesesnė, tai bus šilta, šiuolaikiška erdvė, mažas parkelis miesto centre“, - sako Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Projektuotojai siūlo teritorijoje pasodinti naujų dekoratyvių krūmų, suformuoti klevų alėją, įrengti poilsio zoną su suoleliais ir dirbtinėmis kalvomis.

Prie atnaujintų takų taip pat bus pastatyti suoliukai, įrengti dviejų tipų šviestuvai: želdinių ir takų apšvietimui.

Visoje teritorijoje bus išsaugoti sveiki medžiai, savo vietose liks ir mažosios lauko skulptūros.

 

Jonavoje atnaujins dar vieną žaliąją erdvę

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 09 Jun 2022 16:09:21 +0300
<![CDATA[Skelbiamos finansuotos Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programos]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamos-finansuotos-jonavos-rajono-savivaldybes-vaiku-vasaros-poilsio-ir-uzimtumo-programos https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamos-finansuotos-jonavos-rajono-savivaldybes-vaiku-vasaros-poilsio-ir-uzimtumo-programos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 13B-870 patvirtintas finansuotų Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų 2022 m. sąrašas.

Dėl sutarčių pasirašymo su Programų teikėjais bus susisiekta individualiai.

Kilus klausimams, prašome kreiptis el. p. daiva.skebiene@jonava.lt, tel. +37061623403.

Skelbiamos finansuotos Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programos

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 09 Jun 2022 08:54:19 +0300
<![CDATA[Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/sporto-centro-absolventams-iteikti-baigimo-pazymejimai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/sporto-centro-absolventams-iteikti-baigimo-pazymejimai Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Birutė Gailienė pasveikino Jonavos sporto centrą šiemet baigusius absolventus.

Iškilmingo renginio metu baigimo pažymėjimai antradienį buvo įteikti iš viso 33 jaunuoliams – krepšinio, tinklinio, stalo teniso, bokso, dziudo ir lengvosios atletikos sporto šakų atstovams.

Kaip pastebėjo B. Gailienė, Jonavos sporto centrą kasmet pradeda lankyti per šimtą vaikų, tačiau po penkių ar šešių metų įstaigą baigia tik nedidelė dalis šių jaunuolių.

„Finišo tiesiąją pasiekia tik tie, kurių valia, charakteris ir nugalėtojo charizma yra tvirčiausi. Tai yra puikus savybių derinys, kurio jums dar labai prireiks gyvenime“, - sakė mero pavaduotoja.

Jonavos sporto centras yra pagrindinė visą sportinę veiklą rajone koordinuojanti savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri organizuoja formalųjį švietimą papildantį mokinių sportinį ugdymą.

Įstaigoje septynias sporto šakas šiuo metu lanko daugiau nei 500 rajono mokinių.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai

Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai Sporto centro absolventams įteikti baigimo pažymėjimai ]]>
jonavoszinios.lt Wed, 08 Jun 2022 12:12:16 +0300
<![CDATA[Skelbiamas konkursas eiti Jonavos sporto centro direktoriaus pareigas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamas-konkursas-eiti-jonavos-sporto-centro-direktoriaus-pareigas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamas-konkursas-eiti-jonavos-sporto-centro-direktoriaus-pareigas Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos sporto centro direktoriaus pareigoms eiti.

Įstaigos buveinė – Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava.

JONAVOS SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Jonavos sporto centro (toliau – Centro) direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas.
 2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamojo darbo stažą;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, bei su kitais su Sporto centro administravimu ir veikla susijusiais teisės aktais, gebėti juos pritaikyti praktikoje;

3.4. turėti strateginio valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo, infrastruktūros valdymo, lyderystės ir kūrybiškumo kompetencijas;

3.5. gebėti organizuoti ir planuoti Centro darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

3.8. būti nepriekaištingos reputacijos;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

4.2. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

4.3. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jomis disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ištekliais, užtikrina racionalų ir taupų jų valdymą ir naudojimą;

4.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, leidžia įsakymus, tvirtina Centro darbo tvarkas, taisykles ir kontroliuoja jų vykdymą, sudaro komisijas, darbo grupes Centro funkcijoms atlikti;

4.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos, įspėja, drausmina, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, trenerių darbo krūvius, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

4.6. užtikrina veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, sudaro sąlygas išoriniam veiklos vertinimui (auditui) atlikti;

4.7. planuoja savo veiklą, rengia strateginį ir metinį veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

4.8. inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą;

4.9. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;

4.10. sudaro sportuojantiems ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

4.11. sudaro Centro vardu sutartis ir atstovauja Centrui kitose institucijose;

4.12. organizuoja Centro dokumentų saugojimą, valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.13. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Centro veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus;

4.14. vykdo Centro nuostatuose reglamentuotą veiklą;

4.15. užtikrina atvirumą vietos bendruomenei;

4.16. nustatyta tvarka iš savivaldybės ar valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių gautas lėšas naudoja pagal patvirtintas sąmatas;

4.17. teikia sporto ir kitas paslaugas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatytomis tvarkomis;

4.18. įgyvendina Centre pasirinktų sporto šakų sportinio ugdymo programas;

4.19. užtikrina ugdomų sportininkų sportinių pasiekimų vertinimą vadovaujantis meistriškumo pakopos rodikliais;

4.20. suteikia treneriams kvalifikacines kategorijas;

4.21. užtikrina sporto renginių kokybę;

4.22. organizuoja biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

4.23. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo stažą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. Įstaigos vadovo veiklos programą;

 

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos sporto centro direktoriaus pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis, veiklos programa).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. birželio 20 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;802080.html  

Informacija teikiama telefonu 8 349 50086, el. paštu sigita.cepiene@jonava.lt , inga.maciule@jonava.lt  

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Skelbiamas konkursas eiti Jonavos sporto centro direktoriaus pareigas

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 07 Jun 2022 10:38:38 +0300
<![CDATA[Kas tuoksis Jonavoje artimiausiu metu?]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/k-as-tuo-k-sis-jona-voje-artimiau-siu-metu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/k-as-tuo-k-sis-jona-voje-artimiau-siu-metu Tradiciškai Jonavos rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius skelbia asmenis, artimiausiu metu žadančius sudaryti santuoką. Kas tie laimingieji, kurie nusprendė sumainyti aukso žiedus? Sąrašu dalijamės ir mes.

Jie tuoksis 2022-06-18 dieną

13:00    A. BRĖDIKIS (1991) ir M.  JANČAITYTĖ (1992)

13:20  R. ABRAMAVIČIUS (1969) ir I. RUMŠEVIČIENĖ (1975)

14:00  A. BACEVIČIUS (1988)  ir K. RAŠIMAITĖ (1997)

14:10 D. IMERSALIJ (2000) ir V. VAŠURENKINA (2001)

Sveikinime!

Asociatyvi pixabay.com nuotr.


    

Kas tuoksis Jonavoje artimiausiu metu?

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 06 Jun 2022 15:38:36 +0300
<![CDATA[Kviečiama teikti paraiškas dalyvauti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros programoje „Švietimo lyderystė“]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvieciama-teikti-paraiskas-dalyvauti-ism-vadybos-ir-ekonomikos-universiteto-magistranturos-programoje-svietimo-lyderyste https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvieciama-teikti-paraiskas-dalyvauti-ism-vadybos-ir-ekonomikos-universiteto-magistranturos-programoje-svietimo-lyderyste Jonavos rajono savivaldybė, realizuodama ilgalaikius švietimo politikos tikslus ir kaitos kryptis, siekia įgyvendinti priemones, skatinančias Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių vadovų lyderystę, profesinį augimą ir aukštos kompetencijos vadovų rezervo rengimą.

Savivaldybė numato dalinai finansuoti (padengiant 75 proc. studijų kainos) 3 studijų vietas 2022-2023 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros studijų programoje „Švietimo lyderystė“. Daugiau informacijos apie šią studijų programą galima rasti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto tinklalapyje https://www.ism.lt/svietimo-lyderyste

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros programoje „Švietimo lyderystė“. Paraiškas gali teikti Jonavos rajono švietimo institucijų, mokyklų vadovai, vadovų pavaduotojai, mokytojai bei kiti švietimo sistemos darbuotojai, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams.

Kandidatų atrankos etapai: 
I etapas. Paraiškų teikimas ir kandidatų atranka savivaldybėje 2022 m. birželio 1–10 d. Į antrą etapą bus pakviesti tik savivaldybės atranką praėję kandidatai. Atranka savivaldybėje negarantuoja automatinio patekimo į studijuojančiųjų sąrašą. Kandidatai, praėję atranką savivaldybėje, dalyvauja antrame atrankos etape, kurį organizuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
II etapas. Kandidatų atranka ISM Vadybos ir ekonomikos universitete iki 2022 m. birželio 20 d. 
Programą įgyvendina Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Paraiškas siųsti iki birželio 10 d. programos koordinatorei Ingai Sadzevičienei el. paštu: inga.sadzeviciene@jonavosspt.lt, tel. 8 652 49784.

Pridedamos paraiškos teikimo sąlygos ir paraiškos forma.

 

Kviečiama teikti paraiškas dalyvauti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros programoje „Švietimo lyderystė“

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 06 Jun 2022 14:06:20 +0300
<![CDATA[Ar vandens kokybė Jonavos rajono maudymosi vietose atitinka higienos reikalavimus?]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/ar-vandens-kokybe-jonavos-rajono-maudymosi-vietose-atitinka-higienos-reikalavimus https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/ar-vandens-kokybe-jonavos-rajono-maudymosi-vietose-atitinka-higienos-reikalavimus Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šių metų gegužės mėn. prieš maudymosi sezoną buvo paimti maudymosi vietų vandens mėginiai, praneša Jonavos rajono savivaldybė. 

Vandens kokybė buvo tikrinama dešimtyje Jonavos rajono maudymosi vietų ir poilsio zonų (Neries ir Šventosios upių; Joninių, Gulbių, Žeimių, Šveicarijos, Užusalių, Beržų ir Taurostos tvenkinių bei Zatyšių karjero).

Visų vandens telkinių vandens kokybė atitiko higienos reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Ar vandens kokybė Jonavos rajono maudymosi vietose atitinka higienos reikalavimus?

]]>
jonavoszinios.lt Fri, 03 Jun 2022 14:22:58 +0300
<![CDATA[2 kamb. buto Plento g. 9-2, Liepių k., trečias pakartotinis pardavimo aukcionas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/2-kamb-buto-plento-g-9-2-liepiu-k-trecias-pakartotinis-pardavimo-aukcionas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/2-kamb-buto-plento-g-9-2-liepiu-k-trecias-pakartotinis-pardavimo-aukcionas

Jonavos r. sav. administracija skelbia nekilnojamojo turto pakartotinį pardavimo viešąjį aukcioną. Parduodamas turtas: 2 kambarių butas (bendras plotas 41,97 kv. m, aukštas 2 iš 2) su priklausiniais, esantys Plento g. 9-2, Liepių k., Bukonių sen., Jonavos r. Pradinė pardavimo kaina 1 600 Eur. Už turto apžiūrą atsakinga Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Mačiulienė, tel.: (8 349) 20040, el. paštas: sandra.maciuliene@jonava.lt.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/administracine-informacija/parduodamas-turtas/739.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Mačiulienė, tel.: (8 349) 20040, el. paštas: sandra.maciuliene@jonava.lt.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

Išsamios aukciono sąlygos (neįvykęs)

Išsamios aukciono sąlygos (neįvykęs)

Išsamios aukciono sąlygos (neįvykęs)

Preliminari pirkimo-pardavimo sutartis

Vieta žemėlapyje

2 kamb. buto Plento g. 9-2, Liepių k., trečias pakartotinis pardavimo aukcionas

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 02 Jun 2022 16:55:00 +0300
<![CDATA[Bus siūloma supaprastinti NT ir žemės mokesčius]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/bus-siuloma-supaprastinti-nt-ir-zemes-mokescius https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/bus-siuloma-supaprastinti-nt-ir-zemes-mokescius

Jonavos rajono savivaldybės tarybai bus siūloma supaprastinti gyventojų ir įmonių mokamų nekilnojamojo turto (NT), žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių skaičiavimo tvarkas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė siūlo nuo 2023 metų NT mokestį skaičiuoti ne pagal turto paskirtį, bet pagal mokesčių mokėtojų kategorijas – fiziniai asmenys ir mažosios įmonės mokėtų mažiau, didesnės – daugiau.

Be to, siūloma nustatyti 3 proc. NT mokesčio tarifą Jonavos rajone gausiai statomoms vėjo ir saulės energijos jėgainėms. Atitinkamai siūloma nustatyti 4 proc. žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifus sklypams, kuriuose planuojama įrengti vėjo jėgaines ir saulės elektrinių parkus.

Tokia praktika jau taikoma kitose savivaldybėse, kur atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos įrenginiai pradėti statyti anksčiau, nei Jonavoje.

Dar vienas mokesčių tarifų pakeitimas paliestų žemės savininkus ir nuomininkus, kurių sklypuose esama taršių pramonės objektų. Darbo grupė siūlo sumažinti tarifų skirtumus Jonalaukio ir Skarulių kaimuose veikiančioms pramonės įmonėms, kurių tarifai šiandien skiriasi daugiau nei tris kartus.

„Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčiai patenka tiesiai į savivaldybės biudžetą ir leidžia užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą visiems rajono gyventojams. Tai yra pakankamai reikšminga biudžeto pajamų dalis, kuri dėl siūlomų pakeitimų praktiškai nesikeis, tačiau tarifų nustatymo tvarka taps aiškesnė ir paprastesnė“, - sako savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas.

Savivaldybės administracijos atstovai darbo grupės pasiūlymus dėl mokesčių tarifų, prieš teikiant juos savivaldybės tarybai, aptarė su rajono verslo atstovais Jonavos verslo taryboje.

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Bus siūloma supaprastinti NT ir žemės mokesčius

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 02 Jun 2022 14:22:50 +0300
<![CDATA[Juodmenos gatvėje įrengti nauji lauko treniruokliai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/juodmenos-gatveje-irengti-nauji-lauko-treniruokliai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/juodmenos-gatveje-irengti-nauji-lauko-treniruokliai Juodmenos gatvėje, šalia Gulbių tvenkinio paplūdimio ir vaikų žaidimų aikštelės įrengti nauji lauko treniruokliai – juos išbandęs Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius pakvietė jonaviečius aktyviai naudotis ir tausoti sporto įrengimus.

„Dar viena nauja vieta Jonavoje, kurioje kviečiu aktyviai leisti laisvalaikį gryname ore. Treniruoklius neatsitiktinai įrengėme šalia dviračių tako, kad galėtumėte atvažiuoti dviračiu, o pasportavę – išsimaudyti tvenkinyje“, - sako rajono meras.

Pastaraisiais metais nauji lauko treniruokliai ir vaikų žaidimų aikštelės Jonavoje įrengiamos kiekvieną vasarą.

Jonavos miesto seniūnija ir šiemet naują laisvalaikio ir vaikų žaidimų erdvę įrengs Mokyklos gatvėje.

A. Reipos nuotr.

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Juodmenos gatvėje įrengti nauji lauko treniruokliai

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 02 Jun 2022 13:48:03 +0300
<![CDATA[„Keliaujantys jaunimo metai“ pradeda savo kelionę per Lietuvą]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/keliaujantys-jaunimo-metai-pradeda-savo-kelione-per-lietuva https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/keliaujantys-jaunimo-metai-pradeda-savo-kelione-per-lietuva 2022-aisiais minimi Lietuvos ir Europos jaunimo metai, tai reiškia, kad šiemet jaunimo visoje Lietuvoje laukia įvairūs renginiai ir iniciatyvos. Viena iš jų – Jaunimo reikalų agentūros organizuojami „Keliaujantys jaunimo metai“. Tai devynių vienos dienos jaunimui skirtų renginių ciklas, kuriuo planuojama aplankyti devynias Lietuvos savivaldybes.  

„Keliaujančių jaunimo metų“ renginiai vyks Jonavoje, Palangoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose, Naujojoje Akmenėje, Visagine, Alytuje ir Tauragėje. Į šiuos taškus šiemet bus siekiama pakviesti jaunimą iš aplinkinių savivaldybių ir įtraukti į diskusijas, interaktyvias veiklas, pristatyti juos supančias galimybes bei pasiklausyti jaunimo atlikėjų. 

Pagrindinėje renginio scenoje renginių metu dalyviai bus kviečiami net į 5 diskusijas, kiekvienoje diskusijoje dalyvaus jaunimo atstovai, sprendimų priėmėjai bei dirbantys su jaunimu asmenys iš to regiono, kuriame vyks renginys. Taip bus siekiama, kad diskusijos bei jų dalyviai būtų artimi ir aktualūs susirinkusiam jaunimui. Bus diskutuojama apie su jaunimu susijusiais problemas, darbą su jaunimu ir klimato kaitą. Be to bus pristatyta 2021 - 2027 m. Europos jaunimo strategija ir gerosios praktikos įgyvendinant ES programas.    

„Veiklas pagrindinėje scenoje, kiekvieno renginio metu, užbaigs diskusija vienijanti visą renginių ciklą „Jaunimo politika mano apskrityje po 10 metų“, per šias diskusijas bus apibendrinami jaunimo apklausų, vykdomų prieš kiekvieną renginį,  rezultatai ir formuojama dešimtmečio jaunimo politikos vizija, kurią pristatysime metų pabaigoje. Jaunimo apklausas apie jaunimo politiką jų apskrityse skelbsime prieš renginius, siekdami susidaryti kuo geresnį vaizdą, ką galvoją Lietuvos jaunimas ir įtraukti juos į ateities vizijos formavimą“, – sako „Keliaujančius jaunimo metus“ organizuojančios Jaunimo reikalų agentūros direktorius Jonas Laniauskas. 

Pagrindinėje scenoje, kiekvieno renginio metu taip pat pasirodys jaunimo grupės iš regiono –  taip joms bus suteikta platformą būti pamatytoms ir išgirstoms, nes visi renginiai bus transliuojami gyvai.  

Taip pat galimybių mugėje renginių dalyviai galės leisti laiką interaktyviose veiklose bei susipažinti su organizacijomis bei jaunimui skirtomis programomis. Mugėje savo vykdomas tarptautines ir vietines programas jaunimui pristatys Jaunimo reikalų agentūra, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, Lietuvos aklųjų biblioteka, vietinės jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Jaunuoliai galvojantys apie savo ateities užimtumą, galės įsitraukti į interaktyvias karjeros ugdymo dirbtuves. Tai pat dalyviai galės pasinerti į „knygas“ gyvojoje bibliotekoje bei aktyviai praleisti laiką patyriminiame orientaciniame žaidime.  

Pirmasis renginių ciklo renginys įvyks jau birželio 3 d., Jonavoje, Joninių slėnyje. Į renginį labiausiai kviečiamas jaunimas ir kiti dalyviai iš Kauno apskrities, kurios jauniesiems gyventojams ir yra skirtas renginys. Informaciją  apie renginį sekite -> 1-asis „Keliaujančių jaunimo metų“ renginys | Facebook #jauni2022 #EYY2022 #EuropeanYearOfYouth2022  

Kauno apskrities jaunimas ir visi kam artima jaunimo politika Kauno apskrityje jau dabar gali išreikšti savo nuomonę Jaunimo politikos dešimtmečio vizijos apklausoje – https://bit.ly/3MtmpBN  

Taip pat sekite naujienas apie visus Lietuvos ir Europos Jaunimo metus Lietuvoje – https://jauni2022.lt 

Jaunimo metų veiklos yra finansuojamas Lietuvos valstybės biudžeto ir Europos Komisijos programos Erasmus+ lėšomis.

Jaunimo reikalų agentūra įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauja sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus. Jaunimo reikalų agentūra taip pat yra nacionalinis Lietuvos ir Europos jaunimo metų Lietuvoje koordinatorius. Jaunimo metų atidarymas Balandžio 29 d. paminėtas energingu renginiu renginio akimirkos - https://jauni2022.lt/jm-akimirkos/) 

„Keliaujantys jaunimo metai“ pradeda savo kelionę per Lietuvą

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 02 Jun 2022 09:12:22 +0300
<![CDATA[A.Kulviečio g. gyventojai kviečiami balsuoti dėl eismo organizavimo jų gatvėje]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/a-kulviecio-g-gyventojai-kvieciami-balsuoti-del-eismo-organizavimo-ju-gatveje https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/a-kulviecio-g-gyventojai-kvieciami-balsuoti-del-eismo-organizavimo-ju-gatveje Jonavos rajono savivaldybė skelbia A. Kulviečio gatvės gyventojų apklausą dėl automobilių eismo organizavimo A. Kulviečio gatve.

Gyventojų prašoma pasirinkti, ar grąžinti A. Kulviečio gatvėje vienpusį eismą, ar palikti dvipusį, kaip yra šiuo metu.

Eismas viena kryptimi A. Kulviečio gatvėje buvo nustatytas laikinai, P. Vaičiūno ir Žemaitės gatvių sankryžos rekonstrukcijos metu.

„Šiandien sankryža jau atidaryta, tačiau girdime kai kurių gyventojų nuomonę, kad dvipusis eismas A. Kulviečio gatvėje galėtų pasilikti: taip esą patogiau išvažiuoti iš lopšelio-darželio „Žilvitis“ ar kiemų, kurie yra arčiau Žemaitės gatvės. Suprantama ir gyventojų nuomonė, kuriems vienpusis eismas reiškia didesnę ramybę ir saugumą, todėl prašoma grąžinti tokį organizavimą, koks buvo anksčiau.

Todėl organizuojame šią apklausą, kuri padės savivaldybės Saugaus eismo komisijai priimti teisingą sprendimą“, - sako Jonavos rajono savivaldybės Saugaus eismo komisijos pirmininkas Erlandas Andrejevas.

Balsavimas vyksta savivaldybės interneto svetainėje jonava.lt. BALSAVIMAS ČIA. Balsuojama prisijungus elektroninėmis asmens identifikavimo priemonėmis. Gyventojai, nesinaudojantys internetu, savo nuomonę gali pareikšti atvykę į savivaldybę, 114, 115 kab. savivaldybės darbo metu. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Balsavimas vyksta birželio 1-8 dienomis.

Gyventojų apklausoje dėl eismo organizavimo A. Kulviečio gatvėje gali dalyvauti tik pilnamečiai Jonavos gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą A. Kulviečio gatvėje.

Jonavos rajono savivaldybė 

A.Kulviečio g. gyventojai kviečiami balsuoti dėl eismo organizavimo jų gatvėje

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 01 Jun 2022 10:30:43 +0300
<![CDATA[Savivaldybės vadovų ir jaunimo susitikime apdovanoti geriausių projektų autoriai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/savivaldybes-vadovu-ir-jaunimo-susitikime-apdovanoti-geriausiu-projektu-autoriai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/savivaldybes-vadovu-ir-jaunimo-susitikime-apdovanoti-geriausiu-projektu-autoriai Po dviejų metų karantino pertraukos paskutiniąją pavasario dieną Jonavoje įvyko metinis jaunimo ir jaunimo organizacijų susitikimas, kuriame apdovanoti Jonavos rajono jaunimo projektai ir iniciatyvos, sėkmingai įgyvendintos 2021 metais.

Tradiciškai Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos konkursu Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba siekia paskatinti Jonavos rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių motyvaciją inicijuoti ir įgyvendinti veiklas.

„Tikiuosi, kad po šio susitikimo inspiracijų naujiems projektams tikrai kilo! O prasidėjusi vasara – puikus laikas idėjoms tapti realybe. Dėkoju visoms organizacijoms ir neformalioms grupėms, kurios nenustygsta vietoje ir aktyviai veikia“, - jaunimo susitikime kalbėjo Jonavos rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė.

Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto konkurse sulaukta iš viso 9 paraiškų.

Nominaciją už „Populiariausią jaunimo projektą“ gavo Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokinių tarybos iniciatyva „JSG Cafe“, kuri I-ame konkurso etape, balsuojant socialiniame tinkle Facebook, surinko daugiausiai (220) balsų.

II-ame etape visas paraiškas vertino ir laimėtojus išrinko Anykščių rajono jaunimo reikalų taryba. Statulėlės ir kavinės „Kiemaitis“ dovanų kuponai įteikti nominantams: „Geriausia idėja“ – Lietuvos moksleivių sąjungos Jonavos rajono moksleivių savivaldos projektas „Adventinis akustinis vakaras „Muzikos galia“, „Bendruomeniškiausias jaunimo projektas“ – Panoterių miestelio jaunimo klubo „Notera“ jaunimo projektas „Žali 2021“, „Geriausias jaunimo projektas 2021“ – Jonavos Šv. Jokūbo parapijos katalikiško jaunimo centro „Vartai“ jaunimo projektas „Ateikite ir pamatysite“.

Padėkas už dalyvavimą konkurse gavo organizacijos, kurių iniciatyvos liko be apdovanojimo: Jonavos viešosios bibliotekos atvirasis jaunimo centras – Jaunimo užimtumo stovykla „Įkirsk pozityvo“, LMS Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivalda – projektas „Priešnuodis tabu“, Lietuvos skautų sąjungos Jonavos slėnio tuntas – projektas „Šok iš pančių 2021“, Jonavos kultūros savanoriai – iniciatyva „Uždek žvakelę ant nelankomų kapų“, Jonavos šv. Jokūbo parapijos katalikiškas jaunimo centras „Vartai“ – vasaros stovykla „Mes viena šeima“.

Tęsiant renginį, diskusijoje su jaunimu dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, kuris atsakė į jaunimui rūpimus klausimus.

Savivaldybės vadovų ir jaunimo susitikime apdovanoti geriausių projektų autoriai

Savivaldybės vadovų ir jaunimo susitikime apdovanoti geriausių projektų autoriai Savivaldybės vadovų ir jaunimo susitikime apdovanoti geriausių projektų autoriai Savivaldybės vadovų ir jaunimo susitikime apdovanoti geriausių projektų autoriai Savivaldybės vadovų ir jaunimo susitikime apdovanoti geriausių projektų autoriai ]]>
jonavoszinios.lt Wed, 01 Jun 2022 09:56:15 +0300
<![CDATA[Kas tuoksis Jonavoje artimiausiu metu?]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kas-tuoooooksis-jon-avoje-artimiausiu-meeeeetu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kas-tuoooooksis-jon-avoje-artimiausiu-meeeeetu Tradiciškai Jonavos rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius skelbia asmenis, artimiausiu metu žadančius sudaryti santuoką. Kas tie laimingieji, kurie nusprendė sumainyti aukso žiedus? Sąrašu dalijamės ir mes.

Jie tuoksis 2022-06-17 dieną  

13:00 A. TALALIS (1996) ir I. CHOKAITĖ (1998)

13:10 S. STANKEVIČIUS (1968) ir L. GYVIENĖ (1965)

13:20 D. JURŠIA (1992) ir G. MACIJAUSKAITĖ (2004)

13:30 E. SKARBALIUS (1990) ir T. LAPINSKIENĖ (1978)

Sveikinime!

Asociatyvi pixabay.com nuotr.


    

Kas tuoksis Jonavoje artimiausiu metu?

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 01 Jun 2022 08:19:27 +0300
<![CDATA[Ministerijos tarnyba jau nori stabdyti paslaugas Jonavos ligoninėje]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/ministerijos-tarnyba-jau-nori-stabdyti-paslaugas-jonavos-ligonineje https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/ministerijos-tarnyba-jau-nori-stabdyti-paslaugas-jonavos-ligonineje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) planuojama sveikatos įstaigų reforma dar nepatvirtinta, tačiau paslaugų naikinimo vajus jau pasiekė Jonavos ligoninę. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM įspėjo įstaigą, kad netrukus atims teisę teikti kai kurias paslaugas.

Priežiūros tarnyba informavo Jonavos ligoninę ir jos steigėją savivaldybę, kad po Joninių stabdys įstaigai išduotos licencijos dalies galiojimą teikti antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas: reanimacijos ir intensyvios terapijos, suaugusiųjų chirurgijos ir vaikų ligų gydymo.

Įstaigų vertinimo specialistai tvirtina Jonavos ligoninėje nustatę trūkumų gydytojų darbo grafikuose ir pasigedę spaudų numerių.

Jonavos rajono savivaldybėje apsilankęs ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas patikino, kad visi priežiūros tarnybos nurodyti trūkumai jau ištaisyti.

„Visi nurodyti pažeidimai yra susiję su specialistų trūkumu ir paslaugų užtikrinimu visą parą. Galiu patikinti, kad balandžio mėnesio neatitikimai darbo grafikuose jau ištaisyti, įstaigoje dirba naujas gydytojas endoskopuotojas, dar vieno specialisto aktyviai ieškome, bet visos paslaugos teikiamos taip, kaip numato reikalavimai“, - užtikrino G. Ramanauskas.

Ligoninės vadovas ir savivaldybės atstovai sutarė, kad būtina dar kartą kreiptis į priežiūros tarnybą ir prašyti nestabdyti licencijos galiojimo, nes planuojamų naikinti paslaugų netekimas praktiškai paralyžiuotų visos įstaigos veiklą.

Jonavos ligoninė jau išsiuntė Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM papildomus paaiškinimus ir pažeidimų, dėl kurių planuojama stabdyti dalies licencijos galiojimą, pašalinimą įrodančius dokumentus

„Jonavos rajono savivaldybė siekia išsaugoti visas dabar teikiamas stacionarias paslaugas Jonavos ligoninėje. Dar daugiau, mes matome galimybių plėsti teikiamas paslaugas, jau dabar kviečiame kaimyninių rajonų moteris gimdyti mūsų įstaigoje ir apie tai kalbamės su reformos sumanytojais, ieškome kompromisų.

Todėl labai stebina tokie neva planiniai patikrinimai, kurių metu randama smulkių neatitikimų dokumentuose ir jų pagrindu mes jau, žiūrėk, tuoj nebeteksime ligoninės dar net neprasidėjus reformai. Tokie fokusai, be abejo, apsunkina dialogą su ministerija, tačiau nepasiduosime, nes jaučiame didelį Jonavos gyventojų palaikymą“, - sako Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Ministerijos tarnyba jau nori stabdyti paslaugas Jonavos ligoninėje

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 31 May 2022 17:04:36 +0300
<![CDATA[Bus įgyvendinama jaunimo vasaros užimtumo programa]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/bus-igyvendinama-jaunimo-vasaros-uzimtumo-programa https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/bus-igyvendinama-jaunimo-vasaros-uzimtumo-programa Šiemet toliau bus tęsiama dvejus pastaruosius metus sėkmingai įgyvendinta Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą.

Pagal ją savivaldybė darbdaviui kompensuos dalį išmokėto jaunuolio darbo užmokesčio: 200 eurų per mėnesį už jaunuolį, įdarbintą visu pagal amžių leistinu darbo krūviu, o jeigu dirbs ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas ar valandas jo vasaros atostogų metu.

Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį – 400 eurų.

Šia programa siekiama didinti 14-19 m. jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir sudaryti galimybes jaunimui susipažinti su darbo rinka renkantis profesiją.

Dalyvauti programoje gali visi darbdaviai, kurie vykdo veiklą Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat visi Lietuvos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje.

Jaunuoliai, kurie nori dalyvauti programoje, negali būti iš naujo įdarbinti įmonėje, kurioje jau dirbo iki programos įgyvendinimo pradžios, kiekvienų metų birželio 1 dienos.

Informaciją ir konsultacijas apie programos įgyvendinimą teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius (el. p. daiva.skebiene@jonava.lt) ir Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atvirasis jaunimo centras (el.p. jaunimas@jonbiblioteka.lt).

Taip pat kviečiame darbdavius, neturinčius tiesiogiai besikreipiančio jaunimo, tačiau turinčius galimybių jį įdarbinti, informuoti apie laisvas darbo vietas jaunimui savo įstaigoje, įmonėje, ūkyje ir pan. vasaros atostogų (ne ugdymo proceso) metu, pateikiant informaciją (darbovietės pavadinimas, adresas, kontaktai, siūlomos pareigos, etato dydis/darbo valandų skaičius, reikalavimai jaunuoliui (amžius ir pan.), kita papildoma informacija) savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorei el. p. daiva.skebiene@jonava.lt

PROGRAMA

REGISTRACIJOS FORMA

Bus įgyvendinama jaunimo vasaros užimtumo programa

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 31 May 2022 10:59:27 +0300
<![CDATA[Ieškomas viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/ieskomas-viesuju-pirkimu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/ieskomas-viesuju-pirkimu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.: 51803, Skelbimo data: 2022-05-27

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,50

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – viešasis administravimas (arba); studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis; darbo patirtis srityje – 1 metai;

Dokumentų pateikimo būdas:     el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Rūta Rudzkienė

Telefonas: +37052718902; +37067285217

El.paštas: ruta.rudzkiene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Ieškomas viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

]]>
jonavoszinios.lt Fri, 27 May 2022 10:13:12 +0300
<![CDATA[Jonavos meras susitiko su rajono verslininkais]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-meras-susitiko-su-rajono-verslininkais https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-meras-susitiko-su-rajono-verslininkais Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius susitiko su Jonavos rajono verslininkais, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) Jonavos filialo nariais.

Susitikime meras ir savivaldybės administracijos atstovai atsakė į verslininkams aktualius klausimus, pasidalijo planais dėl rajono plėtros, aptarė savivaldybės ir verslo bendradarbiavimo galimybes.

Kalbėdamas su verslo atstovais M. Sinkevičius pabrėžė, kad visada laukia iš verslo daugiau socialinių, atsakingo verslo iniciatyvų.

Savivaldybės administracijos atstovai verslininkus informavo, kad yra rengiama nauja smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarka, o planuojami pokyčiai jau artimiausiu metu bus pristatyti Jonavos verslo tarybai.

Gali būti 3 žmonės, žmonės sėdi ir žmonės stovi vaizdas

Gali būti 6 žmonės ir veikla viduje vaizdas

Gali būti 4 žmonės, žmonės sėdi ir žmonės stovi vaizdas

Gali būti 1 asmuo ir stovi vaizdas

Gali būti 3 žmonės, žmonės sėdi ir veikla viduje vaizdas

Jonavos rajono savivaldybės inf. 

Jonavos meras susitiko su rajono verslininkais

]]>
jonavoszinios.lt Fri, 27 May 2022 08:40:07 +0300
<![CDATA[Prasidėjo asbesto turinčių pavojingų atliekų surinkimas iš užsiregistravusių fizinių asmenų]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/prasidejo-asbesto-turinciu-pavojingu-atlieku-surinkimas-is-uzsiregistravusiu-fiziniu-asmenu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/prasidejo-asbesto-turinciu-pavojingu-atlieku-surinkimas-is-uzsiregistravusiu-fiziniu-asmenu Informuojame, kad pradėjome asbesto turinčių pavojingų atliekų surinkimą iš užsiregistravusių fizinių asmenų, praneša Jonavos rajono savivaldybė.

Su užsiregistravusiu asmeniu asbesto atliekų surinkėjas susisieks prieš atvykstant. Asmens dalyvavimas atiduodant atliekas būtinas.

Numatomas toks atliekų išvežimo grafikas:

Gegužės 3-11 dienomis – Žeimių seniūnija;

Birželio 6-9 dienomis – Bukonių seniūnija;

Birželio 6-9 dienomis – Šilų seniūnija;

Birželio 13-14 dienomis Kulvos seniūnija;

Birželio 15-16 dienomis Jonavos seniūnija;

Birželio 17 dieną Užusalių seniūnija;

Rugpjūčio 10-12 dienomis Upninkų seniūnija;

Rugpjūčio 23-30 dienomis Šveicarijos seniūnija.

Prasidėjo asbesto turinčių pavojingų atliekų surinkimas iš užsiregistravusių fizinių asmenų

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 26 May 2022 14:14:55 +0300
<![CDATA[„Luminor” įspėja: sukčiai aktyviai siunčia trumpąsias žinutes banko vardu]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/luminor-ispeja-sukciai-aktyviai-siuncia-trumpasias-zinutes-banko-vardu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/luminor-ispeja-sukciai-aktyviai-siuncia-trumpasias-zinutes-banko-vardu „Luminor“ bankas perspėja, jog per pastarąją parą kai kurie banko klientai sulaukė neva banko vardu siunčiamų trumpųjų žinučių apie jų paskyros blokavimą. Šiose žinutėse pridedama nuoroda, kurią paspaudus prašoma suvesti kliento prisijungimo duomenis. Bankas įspėja jokių nuorodų nespausti, o kilus abejonėms ragina naudotis oficialiai skelbiama informacija banko svetainėje ir nedelsiant susisiekti su banko darbuotojais. 

„Luminor“ banko sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas Linas Sadeckas pranešė, kad pirmieji vadinamojo „fišingo“ atakos atvejai fiksuoti vakar. Tokių žinučių siuntimas tęsiasi ir šiandien, todėl gyventojai raginami būti itin budrūs ir jokių neva iš banko telefonu gautų nuorodų neatidaryti. 

„Sukčių suklastotose žinutėse paspaudus siunčiamą nuorodą prašoma suvesti duomenis. Jei klientas tai padaro, nusikaltėliai nedelsdami mėgina jais pasinaudoti ir pasisavinti sąskaitose esamas lėšas“, - pažymi L. Sadeckas.  

Bankas primena saugoti savo asmeninius duomenis, neatidaryti įtarimus sukeliančių laiškų, niekam neatskleisti savo internetinės bankininkystės prisijungimų. Jeigu kyla įtarimų, kad internetinės bankininkystės prisijungimai buvo pavogti, raginame kuo greičiau apie tai pranešti „Luminor“ bankui.

"Luminor" inf. 

„Luminor” įspėja: sukčiai aktyviai siunčia trumpąsias žinutes banko vardu

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 26 May 2022 14:01:19 +0300
<![CDATA[Bus optimizuoti AB „Achema“ krypties autobusų maršrutai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/bus-optimizuoti-ab-achema-krypties-autobusu-marsrutai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/bus-optimizuoti-ab-achema-krypties-autobusu-marsrutai Jonavos rajono savivaldybės Keleivinio kelių transporto komisija, įvertinusi savivaldybės finansines galimybes, keleivių skaičiaus mažėjimą ir nuostolių augimą maršrutuose, priėmė sprendimą optimizuoti AB „Achema“ krypties maršrutus bei jų autobusų reisus.

Nauji šios krypties eismo tvarkaraščiai įsigalios nuo š. m. birželio 1 d.: maršruto Nr. 8A „Rimkai – AB „Achema“ – Rasa“ keli autobusų reisai, kurie nėra tiesiogiai susiję su darbuotojų pavėžėjimu į (iš) darbą, ties Plento g. žiedine sankryža bus nukreipti gyventojų pavėžėjimui į Šveicarijos kaimą per PC Maxima (Plento g.) ir Meškonių kaimą.

Jau ne pirmi metai pastebima, kad didžiausi nuostoliai patiriami miesto susisiekimo maršrutuose, kurie yra susiję su keleivių pavėžėjimu į „Achemą“ ar kitas koncerno „Achemos grupė“ įmones Jonalaukio kaime Ruklos seniūnijoje.

AB „Achema“ krypties maršrutų autobusų rida sudaro daugiau kaip pusę visų miesto maršrutų ridos, o nuostoliai – virš 60 proc. visų miesto maršrutų nuostolių. Piniginė tokio nuostolio  išraiška per 2020 m. sudarė 162,5 tūkst. Eur, o per 2021 metus – net  205,3 tūkst. Eur nuostolio.

Nuostolius, susidariusius aptarnaujant autobusų maršrutus, savivaldybė biudžeto lėšomis, t. y., visų rajono gyventojų sąskaita, kiekvieną mėnesį kompensuoja vežėjui UAB „Jonavos autobusai“.

Jonavos rajono savivaldybės administracija dar šių metų pradžioje kreipėsi į AB „Achema“ dėl bendradarbiavimo siekiant didinti maršrutų į AB „Achema“ efektyvumą, tačiau atsakymo iš bendrovės negavo, nors tokios bendradarbiavimo praktikos yra įprastos.

Darbuotojai į darbovietes ar iš jų gali būti vežami specialiais reisais: pvz., UAB „Mingridas“, UAB „Baldai Jums“ darbuotojų pavėžėjimo paslaugą UAB „Jonavos autobusai“ teikia už atlygį.

UAB „Continental Automotive Lithuania“ darbuotojus iš Jonavos į Kauną ir atgal atsiveža pats darbdavys, UAB „Narbutas International“ darbuotojus iš Jonavos į Ukmergę ir atgal taip pat atsiveža darbdavys.

Jonavos rajono savivaldybės inf. 

Bus optimizuoti AB „Achema“ krypties autobusų maršrutai

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 26 May 2022 11:43:08 +0300
<![CDATA[Gyvenamojo namo su priklausiniais ir sklypu Liepų g. 9, Milagainių k., Šilų sen., pakartotinis pardavimo aukcionas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/gyvenamojo-namo-su-priklausiniais-ir-sklypu-liepu-g-9-milagainiu-k-silu-sen-pakartotinis-pardavimo-aukcionas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/gyvenamojo-namo-su-priklausiniais-ir-sklypu-liepu-g-9-milagainiu-k-silu-sen-pakartotinis-pardavimo-aukcionas Jonavos r. sav. administracija skelbia nekilnojamojo turto pardavimo pakartotinį viešąjį aukcioną. Parduodamas turtas: gyvenamamasis namas (bendras plotas 74,46 kv.m) su priklausiniais ir jiems priskirtu 0,126 ha ploto žemės sklypu, esantys Liepų g. 9, Milagainių k., Šilų sen., Jonavos r. Pradinė pardavimo kaina 5 000 Eur. Už turto apžiūrą ir informacijos teikimą atsakinga Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Sandra Mačiulienė, tel. (8 349) 20040, el. p. sandra.maciuliene@jonava.lt.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/parduodamas-turtas/739.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

Išsamios aukciono sąlygos (neįvykęs)

Preliminari statinio pirkimo-pardavimo sutartis

Preliminari žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis

Vieta žemėlapyje

Gyvenamojo namo su priklausiniais ir sklypu Liepų g. 9, Milagainių k., Šilų sen., pakartotinis pardavimo aukcionas

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 25 May 2022 15:53:21 +0300
<![CDATA[2 kamb. buto su dalimi ūkinio pastato Draugystės g. 32-2, Juškonių k., pardavimo aukcionas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/2-kamb-buto-su-dalimi-ukinio-pastato-draugystes-g-32-2-juskoniu-k-pardavimo-aukcionas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/2-kamb-buto-su-dalimi-ukinio-pastato-draugystes-g-32-2-juskoniu-k-pardavimo-aukcionas

Jonavos r. sav. administracija skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną. Parduodamas turtas: 2 kambarių butas (bendras plotas 36,34 kv. m, aukštas 1 iš 1) esantis Draugystės g. 32-2, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r., su ¼ dalimi ūkinio pastato. Pradinė pardavimo kaina 2 870 Eur. Už turto apžiūrą atsakinga Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Mačiulienė, tel.: (8 349) 20040, el. paštas: sandra.maciuliene@jonava.lt.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/parduodamas-turtas/739.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Mačiulienė, tel.: (8 349) 20040, el. paštas: sandra.maciuliene@jonava.lt.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

Preliminari pirkimo-pardavimo sutartis

Vieta žemėlapyje

2 kamb. buto su dalimi ūkinio pastato Draugystės g. 32-2, Juškonių k., pardavimo aukcionas

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 25 May 2022 15:50:18 +0300
<![CDATA[Jonava per šventes nesprogdins fejerverkų]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonava-per-sventes-nesprogdins-fejerverku https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonava-per-sventes-nesprogdins-fejerverku Jonavos rajono savivaldybė šiemet per didžiąsias vasaros šventes – Jonines ir miesto gimtadienį – nebenaudos į orą leidžiamų sprogstamųjų fejerverkų.

Toks sprendimas priimtas siekiant į gražiausius miesto renginius pakviesti ir Jonavoje gyvenančius beveik 400 ukrainiečių – jiems fejerverkų garsai primintų šūvius ir bombardavimą.

Atsisakyti sprogstamųjų fejerverkų taip pat ragina aplinkosaugininkai, šios pramogos neigiamu poveikiu aplinkai ir sveikatai jau įtikinę didžiuosius Lietuvos ir Europos miestus.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, teritorijose, kuriose intensyviai leidžiami fejerverkai, oro tarša kietosiomis dalelėmis gali padidėti iki dešimties kartų ir išsilaikyti nuo dviejų iki 14 valandų.

Triukšmingos ugnies salvės taip pat kelia pavojų visai gyvajai gamtai, ypač paukščiams ir gyvūnams – išsigandę jie ima blaškytis ir, susidūrę su kliūtimi, gali žūti.

Atsisakius tradicinių fejerverkų, per Jonines ir miesto gimtadienį sprogstančias pramogas pakeis įvairios liepsnos, lazerių ir šviesų pasirodymai.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Jonava per šventes nesprogdins fejerverkų

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 23 May 2022 18:37:15 +0300
<![CDATA[Išrinkta Savivaldybės administracijos darbo taryba]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/isrinkta-savivaldybes-administracijos-darbo-taryba https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/isrinkta-savivaldybes-administracijos-darbo-taryba Kaip skelbia Jonavos rajono savivaldybės administracija, išrinkta Savivaldybės administracijos darbo taryba.

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises ir atstovaujantis jų interesams.

2022 m. gegužės 17 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai rinko Savivaldybės administracijos darbo tarybą. Rinkimuose dalyvavo 111 darbuotojų, t. y. 57,8 procento visų balsavimo teisę turinčių asmenų.

Į Darbo tarybą Jonavos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai buvo pasiūlę šešis kandidatus, profesinės sąjungos – 3. Iš iškeltų kandidatų slaptu balsavimu į Darbo tarybą išrinkti 5 nariai:

 1. Vytautas Kaminskas – administracijos patarėjas (civilinei mobilizacijai);
 2. Gitana Gulevienė – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
 3. Mindaugas Gritėnas – Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
 4. Jurgita Smilingienė – Žemės ūkio skyriaus specialistė;
 5. Daiva Aleknavičienė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 173 str. 1 d. Darbo taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti Darbo kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį. Pirmąjį Darbo tarybos posėdį turi sušaukti rinkimų komisijos pirmininkas.

Išrinkta Savivaldybės administracijos darbo taryba

]]>
jonavoszinios.lt Fri, 20 May 2022 08:48:08 +0300
<![CDATA[Lietavos gatvės remontui – papildomi 0,5 mln. eurų]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/lietavos-gatves-remontui-papildomi-0-5-mln-euru https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/lietavos-gatves-remontui-papildomi-0-5-mln-euru Jonavos rajono savivaldybė dar šiais metais papildomai gaus daugiau nei 0,5 mln. eurų Lietavos gatvės rekonstrukcijai. Papildomas finansavimas turėtų būti skiriamas ir ateinančiais metais, todėl savivaldybė sutaupytas lėšas galės skirti kitų rajono gatvių remontui.

Vyriausybė trečiadienį pritarė Susisiekimo ministerijos pateiktam 2022 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimo lėšų valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti paskirstymo sąrašui.

Šiame sąraše daugiau nei 16 mln. eurų paskirstyta iš viso septyniems objektams: keliams Klaipėdos, Alytaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestų ir Jonavos rajono savivaldybėse. Nors metų pradžioje atrodė, kad visi milijonai gali atitekti tik vienam objektui.

Priminė premjero keliuką

Jonavos rajono meras ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Mindaugas Sinkevičius šių metų sausį atkreipė dėmesį, kad papildoma KPPP finansavimo priemonė gali būti paskirstyta neskaidriai.

„Metų pradžioje ėmė ryškėti, kad nauji lėšų paskirstymo kriterijai Susisiekimo ministerijoje ruošiami išskirtinai vienam objektui – Baltijos prospektui Klaipėdoje.

Teko prisiminti buvusio premjero keliuko istoriją ir atkreipti politikų bei žiniasklaidos dėmesį, kad ir vėl bandoma eiti ne pačiu skaidriausiu keliu, kai kitos savivaldybės praktiškai neturi galimybių pretenduoti į papildomą finansavimą.

Šiandien matome, kad Vyriausybė pasirinko papildomai finansuoti iš viso septynis objektus. Sveikinu tokį sprendimą, kuris ženkliai palengvins savivaldybių pastangas taisyti pasididžiavimo nekeliančią mūsų šalies kelių būklę“, - sako M. Sinkevičius.

Vyriausybės sprendimu, Lietavos gatvės ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimui Jonavoje 2022 m. numatoma skirti papildomai 548 tūkst. eurų. Viso projekto vertė – per 3 mln. eurų.

Papildomas KPPP finansavimas valstybei svarbiems vietinės reikšmės keliams planuojamas trejiems metams.

Pasak Jonavos mero, tai reiškia, kad Lietavos gatvės remonto darbai pareikalaus mažiau rajono biudžeto lėšų, kurias bus galima skirti kitų Jonavos gatvių remontui.

Lietavos gatvės remontui – papildomi 0,5 mln. eurų

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 19 May 2022 13:33:15 +0300
<![CDATA[Kas tuoksis Jonavoje artimiausiu metu?]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kas-t-uoksis-jon-avoje-a---rtimiausiu-metu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kas-t-uoksis-jon-avoje-a---rtimiausiu-metu Tradiciškai Jonavos rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius skelbia asmenis, artimiausiu metu žadančius sudaryti santuoką. Kas tie laimingieji, kurie nusprendė sumainyti aukso žiedus? Sąrašu dalijamės ir mes.

 Jie tuoksis 2022-06-04 dieną    

14:30    V. VILČINSKAS (1992) ir V. KAIRYTĖ (1993)

15:30    E. KAZLAUSKAS (1993)  ir  A. KROTKICH (1999)

Sveikinime!

Asociatyvi pixabay.com nuotr.


    

Kas tuoksis Jonavoje artimiausiu metu?

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 19 May 2022 08:15:08 +0300
<![CDATA[Jonavos vaikų lopšeliui - darželiui "Žilvitis" - 30 metų]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-vaiku-lopseliui-darzeliui-zilvitis-30-metu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-vaiku-lopseliui-darzeliui-zilvitis-30-metu Jonavos rajono savivaldybės atstovai pasveikino vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenę su įstaigos 30-tuoju gimtadieniu. 1992 m. balandžio 6 d. duris pravėręs darželis šiemet jubiliejų švenčia jau nuo pavasario ir neketina sustoti: rengiamos nuotraukų ir piešinių parodos, vaikų koncertai, stovykla.

„30 metų įstaigai yra pats grožis ir žydėjimas, brandžiausias pavasaris. Linkiu jums dar daug ilgų gyvavimo metų“, - „Žilvičio“ bendruomenę sveikino Jonavos rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė.

Darželio bendruomenę taip pat sveikino Seimo nario Eugenijaus Sabučio padėjėja Audronė Bagdonavičienė, savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Vijolė Šadauskienė, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Violeta Kolesnikienė, šio skyriaus vyriausioji specialistė Rita Lisauskienė, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos atstovės.

Šiuo metu vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirba 25 mokytojai, kurie ugdo 221 ugdytinį. Veikia 2 priešmokyklinio ugdymo  grupės, 3 ankstyvojo  amžiaus (lopšelio)  ir 7 ikimokyklinio ugdymo grupės.

Pasak įstaigos direktorės Vitalijos Jagelavičienės, pagrindinis „Žilvičio“ išskirtinumas ir veiklos kryptis – etnokultūra. Šia kryptimi savo veiklą planuoja metodinės grupės, specialistai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo mokytojai.

Savivaldybės biudžeto lėšomis ir tėvų skiriamomis GPM dalies lėšomis įstaigoje nuolat atnaujinamos darželio grupės, vaikų žaidimų aikštelės, prieš porą metų įstaiga aptverta nauja segmentine tvora,  įrengta stebėjimo sistema.

Lopšelis-darželis „Žilvitis“ džiaugiasi glaudžiu bendradarbiavimu su socialiniais partneriais: kitomis rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, R. Samulevičiaus progimnazija, Jonavos rajono savivaldybės Viešąja biblioteka, Jonavos Krašto muziejumi. 

Jonavos vaikų lopšeliui - darželiui "Žilvitis" - 30 metų

Jonavos vaikų lopšeliui - darželiui "Žilvitis" - 30 metų Jonavos vaikų lopšeliui - darželiui "Žilvitis" - 30 metų Jonavos vaikų lopšeliui - darželiui "Žilvitis" - 30 metų ]]>
jonavoszinios.lt Tue, 17 May 2022 19:14:22 +0300
<![CDATA[Institucijos vienija jėgas: kartu mažins nedarbo lygį]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/institucijos-vienija-jegas-kartu-mazins-nedarbo-lygi https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/institucijos-vienija-jegas-kartu-mazins-nedarbo-lygi Jonavos rajono savivaldybėje antradienį lankėsi Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Kauno AVMI), Užimtumo tarnybos, Sodros, Valstybinės darbo inspekcijos specialistai, kurie kartu su regionų savivaldybėmis ieško tinkamiausių būdų, kaip padėti nedirbantiems klientams integruotis darbo rinkoje.

Institucijos taip pat siekia mažinti nedarbą, šviesti gyventojus bei paskatinti juos pasitraukti iš galimos nelegalaus darbo aplinkos.

Institucijų atstovai supažindino Jonavos rajono seniūnijų seniūnus ir specialistus su situacija savivaldybės darbo rinkoje, pasidalino įžvalgomis apie rajonui būdingas šešėlinės veiklos rizikas.

„Sveikiname tokią institucijų iniciatyvą ir bendrą priemonių planą, kuris, tikimės, padės sumažinti nedarbo lygį Jonavos rajone ir paskatins bedarbius įsilieti į darbo rinką.

Savivaldybės administracija, seniūnijų seniūnai, esame pasiruošę bendradarbiauti ir ieškoti bendrų sprendimų“, - sako Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Lineta Jakimavičienė.

Bendrame institucijų parengtame priemonių plane ateityje numatomi susitikimai ir su nedirbančiais klientais bei potencialiais jų darbdaviais. Pirmieji susitikimai numatomi Ruklos ir Upninkų seniūnijose.

„Šiuose susitikimuose pasakosime kaip skaidriai ir tinkamai vykdyti individualią ar su darbo santykiais susijusią veiklą bei stengsimės paaiškinti nelegalaus darbo keliamas rizikas gyventojų gyvenimo kokybei. Manome, kad mokesčių administratoriaus vaidmuo praturtins šiuos susitikimus ir prisidės prie veiklos skaidrinimo regionuose“, - sako Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.

VMI primena, kad apie pastebėtus mokestinius pažeidimus gyventojai gali pranešti pasitikėjimo telefonu 1882, taip pat užpildę elektroninę anketą svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/stop-seseliui.

Institucijos vienija jėgas: kartu mažins nedarbo lygį

Institucijos vienija jėgas: kartu mažins nedarbo lygį Institucijos vienija jėgas: kartu mažins nedarbo lygį Institucijos vienija jėgas: kartu mažins nedarbo lygį Institucijos vienija jėgas: kartu mažins nedarbo lygį Institucijos vienija jėgas: kartu mažins nedarbo lygį ]]>
jonavoszinios.lt Tue, 17 May 2022 16:15:25 +0300
<![CDATA[Rajono vadovai pasveikino Metų ekonomikos mokytoją R.Strumilienę]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rajono-vadovai-pasveikino-metu-ekonomikos-mokytoja-r-strumiliene https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rajono-vadovai-pasveikino-metu-ekonomikos-mokytoja-r-strumiliene Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius ir mero pavaduotoja Birutė Gailienė pasveikino Jonavos J. Ralio gimnazijos mokytoją Rūtą Strumilienę, šiemet paskelbtą 2021 Metų ekonomikos ir verslumo mokytoja.

Kasmetiniuose „Investors‘ Forum“ apdovanojimuose šiemet buvo įvertintos dvi pedagogės – R. Strumilienė ir Rita Česonienė iš Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos.

Abi moterys ekonomiką ir verslumą dėsto jau daugiau nei 20 metų, o jų mokinių dėmesį kiekvieną pamoką prikausto inovatyvūs praktinio ugdymo metodai.

R. Strumilienė savo mokinius verslumo ir ekonomikos stengiasi mokyti praktiškai. Mokiniai įtraukiami į Lietuvos „Junior Achievement“ programą, kurios metu kuria savo mokomuosius verslus – jaunąsias bendroves.

Jaunimo ugdyme dalyvauja ir verslo lyderiai: konsultuoja, tampa mentoriais, suteikia praktikos galimybes.

Jonavos rajono savaivaldybės inf.

Rajono vadovai pasveikino Metų ekonomikos mokytoją R.Strumilienę

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 17 May 2022 16:04:05 +0300
<![CDATA[Apdovanoti „Atliekų kultūros“ egzamino dalyviai jonaviečiai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/apdovanoti-atlieku-kulturos-egzamino-dalyviai-jonavieciai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/apdovanoti-atlieku-kulturos-egzamino-dalyviai-jonavieciai Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius padėkomis apdovanojo geriausiai „Atliekų kultūros“ egzamine pasirodžiusius jonaviečius bei jauniausią ir vyriausią atliekų kultūros ekspertą.

Šiais metais egzamine iš viso dalyvavo beveik šimtas jonaviečių: 85 moksleiviai ir 9 suaugusieji. Daugiausiai dalyvių – iš Senamiesčio gimnazijos ir Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro.

Jau trečiąjį kartą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) iniciatyva surengtame „Atliekų kultūros“ egzamine savo jėgas išbandė ir žinias apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą ir jų perdirbimą pasitikrino iš viso per 8 tūkst. Lietuvos gyventojų.

Prie nuotoliniu būdu vykusio egzamino jungėsi gyventojai iš visos Lietuvos, neaplenkiant ne tik didžiųjų šalies miestų, bet ir mažų miestelių bei kaimo gyvenviečių

Pasak organizatorių, patys jauniausi egzamino dalyviai su parengtais klausimais susitvarkė puikiai ir stebino savo žiniomis atliekų rūšiavimo bei atsakingo vartojimo srityje. Vis tik vienas klausimas daliai jaunųjų dalyvių pakišo koją: ne visi žinojo, kad pačiu nepriimtiniausiu atliekų tvarkymo būdu laikomas jų šalinimas sąvartyne, nes ten patekusios atliekos nebepanaudojamos pakartotinai.

Ne mokiniams, o mokytojams sunkiausia buvo atsakyti į klausimą, kiek vienas Lietuvos gyventojas išmeta maisto atliekų per metus? Naujausiais Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, vidutiniškai 41 kg.

Visi, kurie nesuspėjo išlaikyti egzamino, organizatoriai kviečia savo žinias pasitikrinti dabar. Adresu https://egzaminas.atliekukultura.lt/archyvas/ rasite visus šių metų „Atliekų kultūros“ klausimus.

Apdovanoti „Atliekų kultūros“ egzamino dalyviai jonaviečiai

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 17 May 2022 15:43:11 +0300
<![CDATA[Bus remontuojama Žeimių geležinkelio pervaža]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/bus-remontuojama-zeimiu-gelezinkelio-pervaza https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/bus-remontuojama-zeimiu-gelezinkelio-pervaza

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) informuoja, kad nuo birželio 1 d. 07.00 val. iki birželio 3 d. 17.00 val. numatoma atlikti Žeimių geležinkelio pervažos remonto darbus, jų metu geležinkelio pervaža kelyje Nr. 232, Vilijampolė-Šėta 32,4 km, bus uždaryta.

Pervažos remonto metu eismas iš Jonavos į Žeimių miestelį bus organizuojamas apylanka per Liepius.

Bus remontuojama Žeimių geležinkelio pervaža

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 17 May 2022 08:49:00 +0300
<![CDATA[Rotary klubas ukrainiečiams dovanojo kompiuterių]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rotary-klubas-ukrainieciams-dovanojo-kompiuteriu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rotary-klubas-ukrainieciams-dovanojo-kompiuteriu Lietuvos Rotary apygarda ir Vilniaus Gedimino Rotary klubas Jonavoje gyvenantiems ukrainiečiams perdavė kompiuterių ir kitos įrangos, reikalingos nuotoliniam vaikų ugdymui.

Klubo prezidentas Mindaugas Jankus dovanas ukrainiečiams perdavė Jonavos rajono socialinių paslaugų centre, kuriame vyksta įvairūs ukrainiečių užsiėmimai, renkasi savitarpio paramos grupės, organizuojamas vaikų užimtumas dienos centre.

„Dėkoju Rotary klubui už paramą ir džiaugiuosi mūsų bendradarbiavimu remiant Jonavos socialinių paslaugų centro klientus – tiek labiausiai stokojančius, tiek ir šiandien čia globojamus ukrainiečius“, - klubo vadovui padėkojo rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Jonavos rajone šiuo metu gyvena beveik 400 nuo karo savo šalyje pabėgusių ukrainiečių, beveik pusė iš jų – vaikai. Dalis mokyklinio amžiaus vaikų lanko Jonavos rajono ugdymo įstaigas, kiti mokosi nuotoliniu būdu su mokytojais iš Ukrainos.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Rotary klubas ukrainiečiams dovanojo kompiuterių

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 16 May 2022 13:32:59 +0300
<![CDATA[Jonavoje prasidėjo tarptautinis stalo teniso turnyras]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavoje-prasidejo-tarptautinis-stalo-teniso-turnyras https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavoje-prasidejo-tarptautinis-stalo-teniso-turnyras

Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Birutė Gailienė penktadienį atidarė Jonavoje prasidėjusį tarptautinį stalo teniso turnyrą, skirtą treneriams Valerijui Moskovkai ir Violetai Šimanskienei atminti.

„Sveikinu visus turnyro dalyvius ir vėl susirinkusius Jonavoje pagerbti dviejų iškilių trenerių, stalo teniso pradininkų mūsų mieste, atminimą. Gražaus žaidimo visiems dalyviams ir smagių akimirkų žiūrovams“, - susirinkusiems Jonavos sporto arenoje palinkėjo B. Gailienė.

Tradicinė stalo teniso šventė Jonavoje vyksta po dviejų metų pertraukos, kai dėl pandemijos renginys nebuvo organizuojamas. Šiemet turnyre kartu su Lietuvos sportininkais dalyvauja ir svečiai iš Latvijos.

Stalo teniso turnyras arenoje vyks gegužės 13-14 dienomis. Penktadienį varžysis vaikų ir jaunių grupės, o šeštadienį – suaugusieji.

Turnyrą organizuoja Jonavos sporto centras.

Jonavoje prasidėjo tarptautinis stalo teniso turnyras

Jonavoje prasidėjo tarptautinis stalo teniso turnyras Jonavoje prasidėjo tarptautinis stalo teniso turnyras Jonavoje prasidėjo tarptautinis stalo teniso turnyras ]]>
jonavoszinios.lt Fri, 13 May 2022 14:41:52 +0300