Jonavos žinių naujienos https://www.jonavoszinios.lt/naujienos Jonavos rajono naujienos lt <![CDATA[Kviečiama rašyti Nacionalinį diktantą ,,Rašyk. Klysk. Išmok“]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvieciama-rasyti-nacionalini-diktanta-rasyk-klysk-ismok https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvieciama-rasyti-nacionalini-diktanta-rasyk-klysk-ismok Visi lietuvių kalbos mylėtojai kviečiami pasitikrinti savo žinias tradiciniame Nacionaliniame diktante. Rašyti diktantą mokyklose, savo kolektyvuose taip pat kviečiami moksleiviai, įmonių ir organizacijų atstovai. Jums tereikia popieriaus lapo (rekomenduojame atsisiųsti https://diktantas.lrt.lt/_files/ugd/251599_61799fa32a8e43789bd01762bb69e5ba.pdf),  rašiklio ir radijo imtuvo ar išmanaus prietaiso, per kurį galėtumėte klausyti diktanto per LRT radiją ar portale LRT.lt.

Šį konkursą organizuoja VšĮ Pilietinės minties institutas. Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją  ir portale  LRT.lt  2024 m. kovo 15 d. (penktadienį) 11.00 valandą Lietuvos laiku.  Diktanto trukmė priklauso nuo specialiai jam sukurto teksto ilgio, tačiau įprastai diktantas parašomas per 50 minučių.

Jonavoje Nacionalinis diktantas bus rašomas Savivaldybės Jeronimo Ralio salėje  (Žeimių g. 13, 2 aukštas, Jonava).

Diktanto tekstas bus paskelbtas viešai  https://diktantas.lrt.lt/, www.vlkk.lt (su rašybos ir skyrybos paaiškinimais).

Jei diktantą rašote bibliotekoje ar mokykloje – atiduokite jį organizatoriams. Jei diktantą rašote namuose, savo darbo vietoje ar kitur – surinkite diktantus ir išsiųskite juos organizatoriams:

Nacionalinio diktanto konkursui

AB Lietuvos paštas, J. Balčikonio g. 3, 03500 Vilnius

Arba atneškite juos į Šiaulių banko skyrių, kur diktantas bus išsiųstas tikrinimui nemokamai.

Svarbu. Diktantą būtina išsiųsti iki kovo 18 d. imtinai.

Projekto organizatoriai paštu gautus diktantus įsipareigoja patikrinti ir ištaisyti. Nacionalinio diktanto konkurse negali dalyvauti profesionalūs lituanistai.

Pasiruoškite diktantui https://diktantas.lrt.lt/

Šaltinis: Jonavos r. savivaldybė

Parengta pagal VšĮ Pilietinės minties instituto pateiktą  inf.

Kviečiama rašyti Nacionalinį diktantą ,,Rašyk. Klysk. Išmok“

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 21 Feb 2024 10:23:52 +0200
<![CDATA[Naujojo futbolo klubo bei Jonavos BE1 futbolo komandos prisistatymas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/naujojo-futbolo-klubo-bei-jonavos-be-1-futbolo-komandos-prisistatymas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/naujojo-futbolo-klubo-bei-jonavos-be-1-futbolo-komandos-prisistatymas Jonavos rajono savivaldybė kviečia dalyvauti naujojo futbolo klubo bei Jonavos BE1 futbolo komandos prisistatyme.

Vasario 22 d. 16.00 val. Jonavos miesto stadiono konferencijų salėje vyks naujojo futbolo klubo bei Jonavos BE1 futbolo komandos prisistatymas visuomenei.

Kviečiame dalyvauti!

Naujojo futbolo klubo bei Jonavos BE1 futbolo komandos prisistatymas

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 20 Feb 2024 12:12:57 +0200
<![CDATA[Kvietimas teikti kultūros projektų 2024 m. paraiškas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvietimas-teikti-kulturos-projektu-2024-m-paraiskas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvietimas-teikti-kulturos-projektu-2024-m-paraiskas Kultūros projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus kultūros ir sporto poskyris.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-216.

Konkursui teikiamo kultūros projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardytų finansuotinų veiklos sričių:

- tautinės ir etninės kultūros tradicijų puoselėjimas;

- naujų kultūros paslaugų ir produktų kūrimas;

- kultūrinės įtraukties ir kultūros paslaugų prieinamumo didinimas;

- daugiakultūrio dialogo ir tautinių mažumų kultūros savitumo skatinimas bei puoselėjimas;

- skirtingų socialinių grupių dalyvavimo kultūrinėje ir meninėje veikloje skatinimas;

- vietos bendruomenės kultūros poreikių tenkinimas, kūrybiškumo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo didinimas.

Kultūros projektų paraiškas (1 priedas) Konkursui gali teikti Jonavos rajone registruotos nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, klubai, draugijos, kūrybinės sąjungos ir kt.) (toliau – NVO).

Viena NVO Konkursui gali pateikti vieną kultūros projekto paraišką.

Projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 18 d. 18 val.

Paraiškas su pridedamais dokumentais siųsti savivaldybės el. p.: administracija@jonava.lt arba pristatyti Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, adresu, Žeimių g. 13, Jonava, I aukštas, 124 kab.

Jonavos rajono savivaldybės darbo laikas: pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 18.00 val., antradieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 14.00 val. be pietų pertraukos.

Daugiau informacijos tel. 8 349 50099, el. p. lina.paulaviciene@jonava.lt

Kvietimas teikti kultūros projektų 2024 m. paraiškas

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 20 Feb 2024 10:14:17 +0200
<![CDATA[Kviečiama teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvieciama-teikti-paraiskas-pagal-nevyriausybiniu-organizaciju-veiklos-stiprinimo-2023-2025-metu-veiksmu-plano-2-1-1-1-priemone-stiprinti-bendruomenine-veikla-savivaldybese https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvieciama-teikti-paraiskas-pagal-nevyriausybiniu-organizaciju-veiklos-stiprinimo-2023-2025-metu-veiksmu-plano-2-1-1-1-priemone-stiprinti-bendruomenine-veikla-savivaldybese Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje aprašu (1 priedas), patvirtintu Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 13B-294 (toliau – Aprašas).

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti:

 1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. Jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 43 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

FINANSUOTINOS VEIKLOS

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. Veikla, skirta atvykstantiems  ir  grįžtantiems  asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 4. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 5. Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

 1. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Priemonės įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybėje skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos paskirstytos Jonavos rajono savivaldybės seniūnijoms ir nustatyta didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma sekančiai:

Bukonių seniūnija – 2314 Eur;

Kulvos seniūnija – 2489 Eur;

Ruklos seniūnija – 2541 Eur;

Šilų seniūnija – 2416 Eur;

Šveicarijos seniūnija – 2593 Eur;

Upninkų seniūnija – 2278 Eur;

Užusalių seniūnija – 2565 Eur;

Žeimių seniūnija – 2427 Eur;

Jonavos miesto seniūnija – 8047 Eur.

PARAIŠKŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA

Projektai aprašomi užpildant nustatytos formos paraišką ir projekto įgyvendinimo sąmatą (2 ir 2.1. priedai).

Paraiška turi būti užpildyta valstybine kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu, t.y. skenuotą paraišką su lydraščiu ir pridedamais dokumentais siųsti į savivaldybės el.p.: administracija@jonava.lt arba pareiškėjas paraišką su lydraščiu pateikia vokuose registruotu paštu arba įteikia asmeniškai (palieka savivaldybės įėjime esančioje pašto dėžutėje) Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui („vienam langeliui“) adresu: Žeimių g.13, Jonava, I aukštas.

Jonavos rajono savivaldybės darbo laikas: pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 18.00 val., antradieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 14.00 val. be pietų pertraukos.

DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI (PARAIŠKOS PRIEDAI)

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (3 priedas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Finansuojant projektus, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

 1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 procentai projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų):

1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

1.3. buhalterinės apskaitos paslaugos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbinamas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

1.4. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, asmeniui (-enims), vykdančiam (-tiems) ir (ar) organizuojančiam ( tiems) Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

 1. projekto įgyvendinimo išlaidos:

2.1. asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, darbo užmokestis, įskaitant  socialinio draudimo įmokas;

2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, asmeniui (-enims), vykdančiam ( tiems) ir (ar) organizuojančiam (-tiems) Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas;

2.3.  paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su Projekto veiklomis ir būtinos Projektui įgyvendinti (vadovaujantis ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikantis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo):

2.3.1. Projektui įgyvendinti reikalingos ekspertų ir (ar) konsultantų (tyrėjų, teisininkų, konsultantų) teikiamų paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusių su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą (pagal sudarytas atlygintinų paslaugų sutartis);

2.3.2. maitinimo paslaugų (renginių dalyviams skirti pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos; ne daugiau kaip 15 Eur 1 asmeniui per dieną) įsigijimo išlaidos;

2.3.3. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidos;

2.3.4. išlaidos transportui išlaikyti (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir išlaidos transporto paslaugoms įsigyti (ekonominės klasės autobuso ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

2.3.5. kitų paslaugų, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamos prie Aprašo 57.2.3.1–57.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų, įsigijimo išlaidos;

2.4. išlaidos reikalingoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimo veikla ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti (vadovaujantis ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikantis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo);

2.5. materialiojo turto (patalpų, reikalingų projektui vykdyti, nuomos ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų valymo, šiukšlių išvežimo paslaugoms apmokėti);

2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

2.7. mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas valstybės biudžeto lėšų pervedimo paslaugas;

2.8. išlaidos ilgalaikiam turtui (kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme), kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, įsigyti, jei įgyvendinant projektą numatyta vykdyti Aprašo 10.4 ir 10.6 papunkčiuose nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. veikloms, nurodytoms Aprašo 10.4 papunktyje, ir ne daugiau kaip 20 proc. veikloms, nurodytoms Aprašo 10.6 papunktyje, projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.

Projekto vykdytojas valstybės biudžeto lėšų negali naudoti:

 1. projekto vykdytojo, taip pat projekto vykdytojo partnerio (-ių) ar kito (-ų) juridinio (-ių) asmens (-ų) įsiskolinimams padengti;
 2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;
 3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;
 4. kelionėms į užsienį;
 5. išperkamajai nuomai;
 6. transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui;
 7. veikloms, kuriomis:

7.1. keliama grėsmė žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

7.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškiama nepagarba tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

7.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarinamas smurtas, prievarta, neapykanta;

7.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir kiti teisės aktai.

KITA INFORMACIJA

Paraiškas vertins Vertinimo komisija.

Su atrinktų projektų vykdytojais bus pasirašomos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys (4 priedas).

Projekto vykdytojai privalės įgyvendinti projektus, siekti projekto tikslų, rezultatų ir kiekvieną ketvirtį savivaldybės administracijai teikti Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.

Visas veiklas Projekto vykdytojas turi įgyvendinti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Valstybės biudžeto lėšos, pervestos projektų vykdytojams Priemonei įgyvendinti, turi būti laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinant atskirą nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų apskaitą, racionalų jų naudojimą.

Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti, Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus lėšų naudojimo principo.

Projekto vykdytojas turės teisę ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 24 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų. Prašymas tikslinti išlaidų sąmatą galės būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų.

Projektui skirtos lėšos bus laikomos panaudotomis tinkamai, jei atitiks Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį, reikalavimus ir jeigu bus pasiekti paraiškoje bei Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai.

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAS

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 20 d. iki 2024 m. kovo 12 d. 12.00 val.

Už priemonės įgyvendinimą yra atsakinga Jonavos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gitana Gulevienė. Papildoma informacija ir konsultacija teikiama el.p.: gitana.guleviene@jonava.lt, tel.: (8 349) 50034, mob.tel.: (8 615) 20656.   

PRIDEDAMA:

Aprašas (1 priedas)

Paraiškos forma (2 priedas) ir projekto įgyvendinimo sąmata (2.1. priedas)

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma (3 priedas)

Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma (4 priedas)

Kviečiama teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 20 Feb 2024 07:43:29 +0200
<![CDATA[Patvirtintas rekordinis 2024 m. Jonavos rajono biudžetas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/patvirtintas-rekordinis-2024-m-jonavos-rajono-biudzetas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/patvirtintas-rekordinis-2024-m-jonavos-rajono-biudzetas Jonavos rajono savivaldybės taryba pritarė 2024 m. rajono biudžeto projektui, kuris po svarstymų komitetuose dar truputį paaugo ir siekia beveik 94 mln. eurų. Rekordinis Jonavos rajono biudžetas šiemet yra net 17 mln. eurų didesnis nei pernai.

Pagal savivaldybės tarybos patvirtintas programas didžiausia biudžeto dalis tenka švietimo, kultūros ir sporto, socialinės apsaugos plėtojimui, sveikatos apsaugai ir savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai.

Verslui svarbaus projekto įgyvendinimui Venecijos kaime numatyta skirti per 2,5 mln. eurų. Paruošiamieji darbai 43 ha sklype jau vykdomi – šioje vietoje kuriamas Jonavos pramonės parkas. Tikimasi, kad 2024 pabaigoje arba 2025-ųjų pradžioje čia prasidės verslo gamybos patalpų statybos.

Šiais metais savivaldybė planuoja remontuoti Vasario 16-osios gatvę ir sankirtoje su Žeimių gatve įrengti žiedinę sankryžą. Darbams numatyta per 1,2 mln. eurų.

Bus tęsiami parko įrengimo darbai Rimkų mikrorajone, Neries pakrantėje planuojama statyti prieplauką, remontuoti daugiabučių namų kiemus, šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią, atnaujinti ligoninės įrangą.

Kaip ir kasmet, reikšminga dalis biudžeto Jonavoje skiriama sporto rėmimui – sportininkų premijoms, stipendijoms ir klubų finansavimui iš viso numatyta 1,2 mln. eurų.

„Biudžetas iš tiesų rekordinis ir skaičiais labai įspūdingas, o pajamų surinkimo planas – beveik 20 proc. didesnis nei pernai. Surinkti tiek pajamų gali būti didelis iššūkis, tačiau tikėkimės, kad auganti ekonomika ir didėjantys gyventojų atlyginimai leis šį planą įvykdyti ir galėsime užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas bei įgyvendinti suplanuotus naujus projektus“, - sako rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Planuojama, kad pusė visų biudžeto pajamų (47 mln. eurų ) bus surinkta iš mokesčių, kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis.

Jonavos rajono savivaldybės inf. 

Patvirtintas rekordinis 2024 m. Jonavos rajono biudžetas

Patvirtintas rekordinis 2024 m. Jonavos rajono biudžetas Patvirtintas rekordinis 2024 m. Jonavos rajono biudžetas ]]>
jonavoszinios.lt Thu, 15 Feb 2024 15:29:11 +0200
<![CDATA[Rajono vadovai pasveikino VSB „Metų specialistę“ I. Danielę]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rajono-vadovai-pasveikino-vsb-metu-specialiste-i-daniele https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rajono-vadovai-pasveikino-vsb-metu-specialiste-i-daniele

Jonavos rajono savivaldybės vadovai pasveikino Jonavos visuomenės sveikatos biuro specialistę Irmą Danielę, pelniusią Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos apdovanojimą „Metų specialistas“.

Mero padėka I. Danielei įteikta už originalias idėjas ir aktyvią visuomenės sveikatos priežiūros veiklą ugdymo įstaigose, visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėse, skatinant sveiką mitybą ir gerinant rajono gyventojų sveikatą bei drąsą ir profesionalumą gelbstint žmogaus gyvybę.

I. Danielė vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje ir savo kūrybiškomis idėjomis, iniciatyvomis aktyviai prisideda ugdant jaunosios kartos sveikos gyvensenos įgūdžius.

Nestokojama gerų atsiliepimų ir kitoje Irmos veiklos srityje – ji organizuoja sveikos mitybos užsiėmimus ir teikia individualias konsultacijas suaugusiems Jonavos gyventojams, skatina ir motyvuoja rinktis sveikatai palankią mitybą.

Rajono vadovai pasveikino VSB „Metų specialistę“ I. Danielę

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 15 Feb 2024 14:58:03 +0200
<![CDATA[Septintasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis ]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/septintasis-jonavos-rajono-savivaldybes-tarybos-posedis https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/septintasis-jonavos-rajono-savivaldybes-tarybos-posedis Vasario 15-ąją vyksta septintasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame numatyta svarstyti virš 50 klausimų bei informacijų.

Kviečiame susipažinti su posėdžio darbotvarke: 

 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės Kolegijos sudarymo.
 2. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo.
 4. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.   
 5. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.   
 6. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo.
 7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Jonavos rajono savivaldybėje esančių valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga prioritetinio sąrašo patvirtinimo.   
 10. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021m. vasario 11d. sprendimo Nr.1TS-1 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto dalinio pakeitimo.
 11. Dėl jaunimo projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo.
 12. Dėl pritarimo dalyvauti „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurse.
 13. Dėl Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2024 metų programos patvirtinimo.
 14. Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų prevencinių, bendrųjų, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo.
 15. Dėl maksimalių socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Jonavos rajono gyventojams dydžių nustatymo.
 16. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 1TS-12 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 17. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
 18. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo.
 19. Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo.
 20. Dėl pritarimo projektui „Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“.
 21. Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos aprūpinimas įranga Jonavos rajone“. 
 22. Dėl pritarimo vykdomam projektui ir savivaldybės indėlio užtikrinimo.
 23. Dėl Kauno regiono plėtros tarybos dalyvio mokesčio metinio dydžio nustatymo.   
 24. Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo.
 25. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021m. spalio 7 d. sprendimo Nr.1TS-169 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifo dydžio bei maršrute „Jonava-Kaunas“ konkrečių bilietų kainų nustatymo“ 1.1 ir 1.2 papunkčių dalinio pakeitimo.   
 26. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr.1TS-116 „Dėl bilietų kainų nustatymo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrute „JONAVA-LEZ (ORO PARKO G.)“ bei bilieto su nuolaida įsigijimo šiame maršrute“1 punkto dalinio pakeitimo. 
 27. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“.
 28. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 ,,Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo.   
 29. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1TS-347 „Dėl Jonavos miesto viešosios pirties ir viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo“ dalinio pakeitimo.   
 30. Dėl Jonavos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.   
 31. Dėl sutikimo UAB „TOP SPORT“ atidaryti azartinių lošimų automatų saloną.   
 32. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn.   
 33. Dėl valstybės turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.   
 34. Dėl turto perdavimo Jonavos „Neries“ pagrindinei mokyklai.
 35. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023m. gruodžio 21d. sprendimo Nr. 1TS-226 „Dėl socialinio būsto išnuomojimo“ pripažinimo netekusiu galios.   
 36. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz. hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 37. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo.
 38. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo.   
 39. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinierinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 40. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 41. Dėl Jonavos rajono sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.   
 42. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo. 
 43. Dėl privačios žemės paėmimo visuomenės poreikiams.   
 44. Dėl siūlymų neprivatizuoti žemės sklypus Jonavos rajono savivaldybėje, Užusalių seniūnijoje.
 45. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Jonavos m. Jonalaukio g., suformavimo.
 46. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Jonavos m. Dzūkų g., suformavimo.
 47. Informacija.  Dėl viešosios įstaigos Jonavos „Vikingai“ ataskaitos teikimo.   
 48. Informacija. Dėl Jonavos sporto klubo, VŠĮ ataskaitos teikimo.   
 49. Informacija. Dėl VŠĮ Jonavos futbolas ataskaitos teikimo.   
 50. Informacija. Dėl Jonavos tinklinio sporto klubo „Aušrinė“ ataskaitos teikimo.   
 51. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.            

Septintasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis 

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 15 Feb 2024 09:14:15 +0200
<![CDATA[Informacija apie paramą (socialines korteles ir donacijas) nepasiturintiems asmenims]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/informacija-apie-parama-socialines-korteles-ir-donacijas-nepasiturintiems-asmenims https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/informacija-apie-parama-socialines-korteles-ir-donacijas-nepasiturintiems-asmenims Informuojame, kad priimami Jonavos rajono gyventojų prašymai dėl paramos (socialinės ar jai lygiavertės kortelės ir (ar) donacijos) 2024 metams.

Parama (socialine ar jai lygiaverte kortele ir (ar) donacija) teikiama vadovaujantis 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo (MNM) programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-462 „Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Asmenys turi teisę į paramą pagal MNM programą, kai jų vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 (264,00 Eur) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį.

MNM parama gali būti skiriama išimties atvejais, jei gyvenančio asmens ir (ar) bendrai gyvenančio (-ių) asmens (-ų) pajamos vienam asmeniui yra didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2,5 VRP dydžio per mėnesį ir priklauso vienai iš žemiau pateiktų tikslinių grupių:

 • asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 • vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje;
 • vienam iš tėvų, vienam auginančiam vaiką (-us);
 • asmeniui (-ims) su negalia;
 • senjoram (pensinio amžiaus);
 • benamiams;
 • prieglobstį gavusiems užsieniečiams; 
 • prieglobsčio prašytojams.

 

Dokumentai, reikalingi paramai gauti: 

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • dokumentai apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis);
 • kiti, teisę į paramą patvirtinantys dokumentai (jei nėra galimybės gauti patvirtinančią informaciją iš informacinių sistemų).

 

Naudodamiesi socialine kortele paramos gavėjai galės atsiskaityti už produktus ir (ar) prekes, įsigytus iš pasirinkto tiekėjo UAB „Grūstė“, UAB „IKI Lietuva“, UAB „Lidl Lietuva“, UAB „MAXIMA LT“, UAB „RIMI Lietuva“). Teikėjas pasirenkamas vieniems kalendoriniams metams. Lėšos į korteles pervedamos 4 kartus per metus.

Donacijos

 • surinktas besibaigiančio arba paskutinės dienos galiojimo maistas iš prekybos vietų ir (ar) logistikos sandėlių, taip pat įvairių maisto rinkimų akcijų metu surinktas ilgo galiojimo maistas, kuris atiduodamas labiausiai nepasiturintiems asmenims. Donacijų veiklą vykdys labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

 

Jonavos rajono gyventojų prašymai dėl MNM paramos priimami Jonavos rajono socialinių paslaugų centre Jonavos mieste  ir centro padaliniuose kaimo seniūnijose. Savivaldybės gyventojai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa su faktine gyvenamąja vieta, dėl  paramos gali kreiptis pagal savo faktinę gyvenamąją vietą. 

Už kortelių ir donacijų dalinimą Jonavos rajono gyventojams atsakingas labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. Informacija apie kortelių ir (ar) donacijų dalinimo datas ir laikus bus suteikta kiekvienam paramos gavėjui individualiai (sms žinute asmens prašyme nurodytu telefono numeriu).

Jonavos r. savivaldybės info.

,,Maisto banko" nuotr.

Informacija apie paramą (socialines korteles ir donacijas) nepasiturintiems asmenims

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 14 Feb 2024 14:46:06 +0200
<![CDATA[„Nepriklausomybės stelos“ apdovanojimas – A. Gaiževskiui]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/nepriklausomybes-stelos-apdovanojimas-a-gaizevskiui https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/nepriklausomybes-stelos-apdovanojimas-a-gaizevskiui Jonavos rajono savivaldybės apdovanojimas „Nepriklausomybės stela“ šiemet skiriamas Lietuvos kariuomenės karininkui, pulkininkui Aleksiejui Gaiževskiui.

Apdovanojimas už Lietuvos tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo puoselėjimą A. Gaiževskiui bus įteiktas Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, šventiniame renginyje Jonavos kultūros centre.

A. Gaiževskis yra vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų, tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjęs 1991 m., per Sausio įvykius saugojo parlamentą.

Tarnavo Mokomajame junginyje, buvo atrinktas į pirmąjį Lietuvos kariuomenės specialios paskirties oro desanto būrį. Didesnę tarnybos dalį tarnavo mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Algirdo batalione, vėliau Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione. Po to buvo rotuojamas į LDK Vytenio (Marijampolėje) batalioną štabo viršininku, o dar vėliau tapo ir to paties bataliono vadu.

Vadovavo Jungtinio štabo kovinių operacijų paramos skyriui, daugiau nei trejus metus Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centrui, vėliau Jonušo Radvilos mokomajam pulkui. Dalyvavo dviejose tarptautinėse operacijose Afganistane.

Baigė Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, JAV sausumos pajėgų kariuomenės vadų ir vyresniųjų karininkų koledžą ir Baltijos gynybos koledžo vadų ir aukštesniųjų karininkų kursus. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino medaliu, Sausio 13-osios atminimo medaliu ir kt., jam suteiktas Leavenworth (JAV) miesto garbės piliečio vardas (studijuojant JAV koledže).

A. Gaiževskis yra politinės istorijos autobiografinės knygos „Tarp dangaus ir žemės. Taip gimsta kariai, 1991–1992 m. autorius.

Apdovanojimas už Lietuvos tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo puoselėjimą „Nepriklausomybės stela“ Jonavoje įsteigtas praėjusiais metais, pirmuoju laureatu tapo Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštininkas Vytautas Venckūnas.

Apdovanojimo laureatams įteikiama Panerių gatvėje stovinčios akmeninės stelos mažoji kopija, kurią sukūrė skulptorius Gintaris Česiūnas.

Akmeninės stela su Vyčiu Jonavoje pastatyta 2018 m. minint Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Paminklą sudaro kolona, suveržta dviem alegoriniais pančiais, kurie simbolizuoja skaudžius nepriklausomybės praradimus. Besiveržiantis į viršų stiebas – tarsi Lietuvos kelias į laisvę. Stelos viršūnėje esantis Vytis atspindi Lietuvos valstybingumą.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

„Nepriklausomybės stelos“ apdovanojimas – A. Gaiževskiui

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 14 Feb 2024 11:50:05 +0200
<![CDATA[Jonavos ligoninėje kūdikiai gimsta tarsi spalvotam sapne]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-ligonineje-kudikiai-gimsta-tarsi-spalvotam-sapne https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-ligonineje-kudikiai-gimsta-tarsi-spalvotam-sapne Jonavos ligoninė gimdančioms moterims pasiūlė naujovę – susilaukti kūdikio čia galima tarsi spalvotam sapne. Tokį pojūtį sukuria ligoninėje pradėta taikyti spalvų terapija, kai gimdymas vyksta įvairiomis spalvomis apšviestoje erdvėje.

Specialistų teigimu, spalvų terapija, kitaip moksliniu terminu vadinama chromoterapija, veikia žmogaus organizmą fiziškai ir psichologiškai.

„Žmogaus akiai regint tam tikras spalvas ar atspalvius, galvos smegenyse aktyvuojami signalai ir centrai, kurie per neurohormoninę ašį gali įtakoti nuotaiką, atminties procesus, serotonino lygį, širdies, kvėpavimo dažnį, dalyvauja skausmo valdyme, kas šiuo atveju yra labai svarbu ir gimdymo procese“, - sako Jonavos ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja Brigita Sarkanaitė.

Pasak gydytojos, spalvų terapija gimdymo metu vis labiau populiarėja vakarų pasaulio valstybėse. Šią terapiją, kaip vieną iš pagrindinių gimdymo eigoje taikomų nemedikamentinio gydymo priemonių, taiko pažangiausi ir moderniausi gimdymo centrai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Prancūzijoje.

Jonavos ligoninė spalvų terapiją gimdyvėms pasiūlė pirmoji Lietuvoje. Taikomos pagrindinės gydymui naudojamos spalvos – mėlyna, tarpinis spalvos spektras tarp gelsvos ir oranžinės, raudona, violetinė.

Moksliškai įrodyta, kad mėlyna spalva ramina nervų sistemą, patiriamą stresą, slopina įvairios kilmės ir intensyvumo skausmus, gelsva spalva gali būti taikoma kuomet gimdyvė jaučia nuovargį, frustraciją, emociniam palaikymui, motyvacijai suteikti.

Raudona spalva gimdymo metu taikoma gimdyvei norint suteikti papildomos energijos ir dėmesio, violetinė – raumenų relaksacijai, vidaus organų harmoningai veiklai, meditacijai.

Kiekviena spalva veikia žmogaus organizmą skirtingu intensyvumu ir gali sąlygoti skirtingus rezultatus, todėl spalvos taikomos atsižvelgiant į gimdyvės norą, emocijas ir poreikius, derinamos tarpusavyje arba kartu su kitomis priemonėmis – muzikos terapija, aromaterapija, hidroterapija.

„Visos šios naujovės gimė iš didelio noro suteikti mūsų gimdyvėms pačias geriausias, kokybiškas paslaugas ir dar daugiau individualaus dėmesio. Džiaugiamės sulaukdami teigiamų moterų atsiliepimų, o taip pat – labai didelio savivaldybės ir rajono mero palaikymo. Visa tai skatina ligoninės kolektyvo kūrybiškumą ir naujas iniciatyvas“, - sako Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas.

Pernai Jonavos ligoninės akušerijos ginekologijos skyriuje gimė rekordinis skaičius naujagimių – 481. Ligoninės kolektyvas džiaugiasi, kad Jonavą vis dažniau renkasi ir aplinkinių rajonų gimdyvės, kurios vertina teikiamų medicinos paslaugų kokybę bei individualią priežiūrą.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Jonavos ligoninėje kūdikiai gimsta tarsi spalvotam sapne

Jonavos ligoninėje kūdikiai gimsta tarsi spalvotam sapne Jonavos ligoninėje kūdikiai gimsta tarsi spalvotam sapne Jonavos ligoninėje kūdikiai gimsta tarsi spalvotam sapne Jonavos ligoninėje kūdikiai gimsta tarsi spalvotam sapne ]]>
jonavoszinios.lt Tue, 13 Feb 2024 13:13:09 +0200
<![CDATA[Kalvis Andrius Šukutis: mane sužavėjo užkoduotas metalo minkštumas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kalvis-andrius-sukutis-mane-suzavejo-uzkoduotas-metalo-minkstumas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kalvis-andrius-sukutis-mane-suzavejo-uzkoduotas-metalo-minkstumas „Kalvystė man – savęs realizavimas, kai užgimusi mintis tampa kūriniu. Ne šiaip kūriniu, o ilgaamžiu. Šiais plastmasės laikais tai svarbu“, – sako jonavietis senojo kalvystės amato puoselėtojas Andrius Šukutis. Jo darbai ne tik puošia viešas erdves, tačiau tampa neatsiejama miesto dalimi.

Jonavos senamiestyje tyliai rymo Žibinčius, prie muziejaus stebuklinga bronzine uodega „moja“ Jonvabalis, metalinė saulutė šviečia J. Ralio gimnazijos kieme, dar viena, skirta Sąjūdžio 20-mečiui, – Ramybės skvere, o suoliukas su pakalnučių žiedais – „Pakalnutės“ darželyje. Tai svarbiausi Jonavai kurti darbai. Šiemet Andriaus iškaltomis metalinėmis eglutėmis džiaugėsi ir kalėdinio miestelio „Auksinė giria“ dalyviai. A. Šukutis – ir nuolatinis Jonavos menininkų parodų dalyvis.

Pokalbis su Andriumi Šukučiu – apie kalvystės meną, miestą ir jo erdves, ateities planus.

– Andriau, ar galima sakyti, kad kalvystė jūsų gyvenime yra pirmuoju numeriu pažymėta veikla?

– Taip, kūryba ir kalvystė mano gyvenime išties yra numeris vienas. Viskas prasidėjo dar 2006 metais, o kalvystės pradžiamokslį gavau iš senojo Jonavos kalvio Liudo Ivanausko. Mano senelis taip pat užsiėmė kūrybine veikla – buvo drožėjas iš medžio, kitas – aludaris.

Kalvystė man atrodė be galo įspūdinga dėl metalo plastikos ir suvokimo, kaip jame užkoduotas minkštumas. Žavėjo tai, kad šiame amate tarpusavyje susijungia trys stichijos – ugnis, vanduo ir metalas. Ugnis kalvystės procese yra labai svarbi – ji viską sutvarko, ji metalą paverčia plastišku.

2013 metais apsigyniau tautinio paveldo produktų sertifikatą. Taip ir prasidėjo mano kelias, iš karto – nuo smulkių, mažų darbų. Kalbant apie mano kaldinamas saulutes, manau, kad betarpiškai nykstant valstybių sienoms, kalbos bei kultūrų skirtumams ne mažiau svarbu išsaugoti savo nacionalinį etniškumą.

Vertingi yra visi senieji amatai, kurie, gaila, nyksta. Tarkime, ne veltui kryždirbystė įrašyta į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą.

– Viešoje erdvėje esantis naujausias jūsų darbas – Jonvabalis. Koks buvo jo kūrybos procesas?

– Šios idėjos autoriai – Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka ir pavaduotoja Jurgita Serapinė. Vyko atviros kūrybinės dirbtuvės, kuriose visi dalijosi savo idėjomis. Jonava yra Jonų sostinė, o Jonvabalis – Jono vabalas. Skulptūra ir gimė iš šios minties. Man patiko ją kurti, nes buvo pasiūlyta tik kryptis, o kūrybinė laisvė – nevaržoma. Rezultatas – Jonvabalis su bronzine uodega, kurią patrynus pildosi norai.

Prisidėjo ir Jonavos bendruomenė, nes kultūros centras kvietė jonaviečius pasitelkti vaizduotę ir sukurti legendą apie Jonavos Jonvabalį. Jis pavadintas Liucijono vardu. Liumenas yra šviesos srauto matavimo vienetas, tad iš dviejų žodžių – liumenas bei Jonas – atsirado vardas.

Jonvabalis Jonavoje stovės šimtmetį ar net daugiau – tiek metų jo tikrai nepalies korozija. Jis yra nukaldintas iš anglinio plieno, bronzinei uodegai sunaudojau devynis kilogramus bronzos. Pati skulptūra yra cinkuota pramoniniu būdu ir padengta specialiais dažais su metalo dulkėmis. Vokiečiai tokią technologiją prilygina nerūdijančiam plienui. Lygiai tokia pačia technologija yra sukurtas ir Žibinčius.

– Ar kurti miesto akcentus – daug kūrybinio džiaugsmo?

– Labai daug, bet yra ir iššūkių. Ne vieną naktį tenka nemiegoti – mintys sukasi, kaip išspręsti, kaip padaryti. Tačiau kai viskas gerai susiklosto – be galo smagu. 

– Viena yra kurti individualų užsakymą, o kas kita – miesto erdvei. Turi įtikti visiems miestiečiams, o ne vienam žmogui.

– Be abejo, juk skulptūros viešose erdvėse yra geriausiai matomos. Į tokius darbus sutelki daugiausiai jėgų, svarstai, kaip žmonės darbą priims? Prigis ar neprigis? Kuriant viešai erdvei jaudulio daugiau, nemažas emocinis krūvis. Atiduodi iš savęs, regis, viską, ką turi, o atsakomybė – milžiniška. Tačiau rezultatą lydi ir didelis džiaugsmas.

– Jonava – jūsų gimtasis miestas?

– Taip, čia gimiau ir augau, čia mano artimieji, draugai. Aštuonerius metus dirbau Jonavos kultūros centre garso režisieriumi, visas gyvenimas Jonavoje prabėgęs. Kurti savo miestui – ypatingas džiaugsmas.

– Tačiau jūsų darbai puošia ne tik Jonavą?

– Ne. Mano darbų yra Rasų kapinėse Vilniuje – vyriai, spyna, rankena, IX forte Kaune – vartų apkaustai. Tačiau man pačiam emociškai svarbiausi darbai – Signatarų namams Vilniuje nukaldinti 12 metrų turėklai ir du vėliavų laikikliai istoriniam balkonėliui. Itin simboliška tai prisiminti dabar, artėjant Vasario 16 dienai. Juk būtent čia 1918 metų vasario 16 dieną buvo pasirašytas Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo Aktas.

Kitas svarbus darbas – Sapiegų rūmuose Vilniuje. Esu nukaldinęs pirmojo aukšto grotas, židinio dureles.

– Kiek laiko trunka sukurti skulptūrą?

– Kaip kada. Kartais pavyksta labai greitai, bet būna, kad užtrunka idėjos ieškojimai. Tarkime, Jonvabalis išsiskiria savo bronzine uodega, kurios liejimui teko pasigaminti aukštakrosnę. Man pačiam taip atsivėrė nauja sfera – lieti nedideles skulptūras iš bronzos, nes anksčiau to nedariau. Dabar eksperimentuoju su bronza, su jos detalėmis, kurias galima jungti su plienu.

Reikia daug laiko, kol bandai, kol esi kūrybinėse paieškose. Bet kasmet vis greičiau, nes turi daugiau patirties.

Aišku, tuomet atsiranda kitas momentas – išauga tavo paties vidiniai reikalavimai, nes norisi kitaip, įdomiau, geriau ir tada dar geriau.

– Kalvių Lietuvoje nėra daug. Jūsų nuomone, kodėl?

– Manau, viena iš priežasčių – ši profesija nėra lengva. Reikia įrangos, fizinės jėgos. Žinoma, su šiuolaikine įranga fizinio darbo mažiau, darbo procesą palengvina pneumatiniai kūjai. Šiuolaikinė kalvystė nėra tokia archajiška, kaip gali atrodyti.

Bet yra karštis, svoriai, daug dirbti reikia rankomis. Keičiasi ir žmonių poreikis, jie nori vis įmantresnių, įdomesnių darbų. Tam būtina naudoti šiuolaikišką techniką, nes senuoju principu neišeitų. Tačiau senoji kalvystė man pačiam arčiau širdies – jungimas kniedėmis, kalvišku būdu surinkimas. Tai kalvystės kanonai. Suvirtintas darbas – ne kalvystė.

– Kokioje temperatūroje lydosi metalas?

– Plienas lydosi kai pasiekiama 1600 laipsnių temperatūra, o kalamas jis temperatūrai pasiekus nuo 900 iki 1300 laipsnių karštį. Dirbti, ypač vasaros metu, būna tikrai šilta (juokiasi). Tik atrodo, kad metalas yra labai kietas. Jis labai gyvas ir labai paslankus, kai su juo moki elgtis.

– Kur gimsta jūsų kūriniai?

– Dirbtuvėse, kurias esu įsirengęs ūkiniame pastate. Svarbiausia man yra kurti vienam, kada niekas nestovi už nugaros. Tada susikaupi ir paleidi mintis.

– Turite profesinių svajonių?

– Didžiausia – išsikelti į didesnes dirbtuves, nes įrangos daugėja ir ji netelpa. Manau, kad taip ir įvyks, o tada bus galima daryti dar didesnius dalykus, naudoti galingesnę įrangą. Pavyzdžiui, pneumatiniai kūjai yra įvairaus dydžio. Kartais reikia didžiulio kūjo, bet tik vienam smūgiui – įkalti raštą, liniją.

– Kalvio darbe svarbus kruopštumas?

– Taip, bet reikia ir patirties. Čia – kaip sporte ir viskas vyksta labai greitai. Ištrauki metalo ruošinį ir dirbi, o įkaitinto metalo matuoti liniuote ar slankmačiu nėra laiko. Jis atauš ir vėl reikės kaitinti. Tad turi būti įgudęs tiek, kad galėtumei daugmaž pamatuoti akimis ir greitai viską padaryti.

– Kokie yra pagrindiniai kalvio įrankiai?

– Priekalas, žaizdras, kūjai, pramušėjas, spaustuvai, tada – slankmačiai ir kiti dalykai.

– Andriau, kam perduosite savo žinias, nes kalvystė – nykstantis amatas?

– Kol kas mokinių neturiu, tačiau buvo žmonių, kurie mokytis norėtų. Sutinku, kad perduoti žinias svarbu. Galvoju, gal šį amatą perims sūnus? Dabar jam – penkiolika metų, jis ateina į dirbtuves ir man padeda. Tačiau ką gyvenime pasirinks – visų pirma priklauso nuo jo paties norų.

Šaltinis: Jonavos rajono savivaldybė 

Kalvis Andrius Šukutis: mane sužavėjo užkoduotas metalo minkštumas

Kalvis Andrius Šukutis: mane sužavėjo užkoduotas metalo minkštumas Kalvis Andrius Šukutis: mane sužavėjo užkoduotas metalo minkštumas Kalvis Andrius Šukutis: mane sužavėjo užkoduotas metalo minkštumas Kalvis Andrius Šukutis: mane sužavėjo užkoduotas metalo minkštumas Kalvis Andrius Šukutis: mane sužavėjo užkoduotas metalo minkštumas ]]>
jonavoszinios.lt Tue, 13 Feb 2024 09:56:08 +0200
<![CDATA[Jonavoje lankėsi Ukrainos Chersono apskrities delegacija]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavoje-lankesi-ukrainos-chersono-apskrities-delegacija https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavoje-lankesi-ukrainos-chersono-apskrities-delegacija Pirmadienį Jonavoje lankėsi Ukrainos Chersono apskrities delegacija, kurios atstovai padėkojo jonaviečiams už paramą karo nusiaubtoms Chersono gyvenvietėms, taip pat už šiltą ukrainiečių pabėgėlių priėmimą Jonavoje.

Svečiai aplankė Jonavos socialinių paslaugų centrą, kuriame susitiko su Jonavoje gyvenančiais ukrainiečiais.

Vėliau delegacija lankėsi rajono savivaldybėje, susitiko su vicemere Birute Gailiene, administracijos vadovais. Ukrainiečiai padėkojo Jonavai už paramą Chersono srities gyvenvietėms.

Pastarąjį kartą Jonavos rajono savivaldybė suteikė paramą Ukrainos Chersono srities hromadai (seniūnijai) Tiahynkai.

Tarybos sprendimu, Jonava paaukojo nuo karo nukentėjusioms gyvenvietėms per 5 tūkst. eurų, taip pat perdavė Tiahynkos gyventojams buitinės technikos bei autobusiuką Ford Transit.

Chersono srities Tiahynkos hromada yra istoriškai susijusi su Lietuva: joje stovi dar Vytauto Didžiojo pastatytas tvirtovės bokštas. Tiahynkos hromadą sudaro 11 mažesnių gyvenviečių.

Po Rusijos įvykdyto karo nusikaltimo susprogdinant Kachovkos hidroelektrinę, užtvindytos Chersono srities gyvenvietės susidūrė su iššūkiais šalinant potvynio padarinius. Apskritis tai pat  stipriai nukentėjo okupacijos metu ir dabar yra nuolat apšaudoma.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Jonavoje lankėsi Ukrainos Chersono apskrities delegacija

Jonavoje lankėsi Ukrainos Chersono apskrities delegacija Jonavoje lankėsi Ukrainos Chersono apskrities delegacija Jonavoje lankėsi Ukrainos Chersono apskrities delegacija Jonavoje lankėsi Ukrainos Chersono apskrities delegacija ]]>
jonavoszinios.lt Tue, 13 Feb 2024 09:38:30 +0200
<![CDATA[Priimami prašymai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo asmenims su negalia]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/priimami-prasymai-del-busto-ir-gyvenamosios-aplinkos-pritaikymo-asmenims-su-negalia https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/priimami-prasymai-del-busto-ir-gyvenamosios-aplinkos-pritaikymo-asmenims-su-negalia Informuojame, kad iki šių metų kovo 1 d. priimami prašymai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo asmenims su negalia.

Pritaikyti galima būstą, kuris nuosavybės teise priklauso pačiam asmeniui su negalia, kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei. Jame turi būti deklaruota ir faktinė asmens su negalia gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Tačiau būsto baigtumas turi būti ne mažesnis kaip 80 procentų. Būsto savininkas, jei būstas nepriklauso pačiam asmeniui su negalia, turi sutikti su būsto pritaikymu asmeniui su negalia, nuosavybė į būstą negali būti apribota, būstas negali būti išnuomotas, išskyrus, jeigu tai socialinis būstas arba kai savininkas – savivaldybė.

Būstas pritaikomas asmeniui su negalia, kuriam nustatytas:

Neįgalumo ar dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis), jeigu jie nėra įrašyti į savivaldybės ar valstybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti arba negauna ilgalaikės socialinės globos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačiose socialinės globos įstaigoje, arba negauna paliatyviosios pagalbos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje įstaigoje, ir:

 1. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki  2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir asmuo turi judėjimo sutrikimų;
 2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis;
 3. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) dėl psichikos ar proto negalios;
 4. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki  2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) dėl regos sutrikimo. 

Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo gyventojai gali kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų  g. 136, Jonava arba tel. (8 349)  547 22. Kontaktinis asmuo Giedrė Gailiauskaitė, tel. ( 8 349) 33122.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Priimami prašymai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo asmenims su negalia

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 12 Feb 2024 11:30:45 +0200
<![CDATA[Automobilio SKODA FABIA pakartotinis pardavimas viešo aukciono būdu]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/automobilio-skoda-fabia-pakartotinis-pardavimas-vieso-aukciono-budu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/automobilio-skoda-fabia-pakartotinis-pardavimas-vieso-aukciono-budu

Jonavos r. sav. administracija skelbia kilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną.

Parduodamas turtas: Automobilis SKODA FABIA, valstybinis Nr. CGP805, pagaminimo metai (pirmos registracijos data) 2007 m., benzinas, 1,198 cm3 variklio galia 47 kW., valstybinis Nr. CGP805, identifikavimo Nr. TMBHY46Y074162522, sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotojo vietą – 5. Defektai: kėbulas stipriai paveiktas korozijos, reikalingas važiuoklės remontas, techninė apžiūra galioja iki 2024-02-23, be civilinės atsakomybės draudimo. SDK – FCKHCRRK.

Pradinė turto pardavimo kaina - 590 Eur.

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos ūkvedys, Osvaldas Šalčius, +370 648 25 312, ukioskyrius@jonbiblioteka.lt.

Turto apžiūra galima 2024 m. vasario 12 d. - vasario 14 d., iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais.

Turto vieta: Žeimių g. 9, Jonava.

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu, VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt, nuo 2024 m. vasario 19 d. 00 val. 00 min. iki 2024 m. vasario 21 d. 23 val. 59 min.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.ltnuo 2024 m. vasario 26 d. 09 val. 00 min. iki 2024 m. vasario 27 d. 13 val. 59 min. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/parduodamas-turtas/739.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Žvigaitienė, tel.: (8 349) 50077, el. paštas: daiva.zvigaitiene@jonava.lt.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

Automobilio SKODA FABIA pakartotinis pardavimas viešo aukciono būdu

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 08 Feb 2024 12:17:35 +0200
<![CDATA[Automobilio SKODA OCTAVIA pakartotinis pardavimas viešo aukciono būdu]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/automobilio-skoda-octavia-pakartotinis-pardavimas-vieso-aukciono-budu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/automobilio-skoda-octavia-pakartotinis-pardavimas-vieso-aukciono-budu Jonavos r. sav. administracija skelbia kilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną.

Parduodamas turtas: Automobilis SKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. BFV768, pagaminimo metai (pirmos registracijos data) 2006 m., benzinas, 1,595 cm3 variklio galia 75 kW., valstybinis Nr. BFV768, identifikavimo Nr. TMBDA21Z862207935, sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotojo vietą – 5. Defektai: kėbulas paveiktas korozijos, reikalingas važiuoklės remontas, techninė apžiūra galioja iki 2025-06-14, be civilinės atsakomybės draudimo. SDK – ETPEMECH.

Pradinė turto pardavimo kaina - 650 Eur.

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Jonavos rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus specialistas, Artūras Mykolaitis, +37068757517, arturas.mykolaitis@jonava.lt.

Turto apžiūra galima 2024 m. vasario12 d. - vasario 14 d., iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais.

Turto vieta: Fabriko g. 48, Jonava.

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu, VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt, nuo 2024 m. vasario 19 d. 00 val. 00 min. iki 2024 m. vasario 21 d. 23 val. 59 min.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.ltnuo 2024 m. vasario 26 d. 09 val. 00 min. iki 2024 m. vasario 27 d. 13 val. 59 min. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/parduodamas-turtas/739.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Žvigaitienė, tel.: (8 349) 50077, el. paštas: daiva.zvigaitiene@jonava.lt.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

Automobilio SKODA OCTAVIA pakartotinis pardavimas viešo aukciono būdu

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 08 Feb 2024 12:15:29 +0200
<![CDATA[Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pagerbti-jonavos-varda-2023-m-garsine-sportininkai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pagerbti-jonavos-varda-2023-m-garsine-sportininkai Jonavos sporto arenoje įvyko kasmetiniai Jonavos sporto apdovanojimai, kurių metu buvo pagerbti ir apdovanoti rajono vardą garsinę sportininkai, treneriai, sporto klubai ir kiti sporto srityje dirbantys Jonavos sporto bendruomenės nariai.

Renginio dalyvius sveikino ir apdovanojimus teikė LR Seimo narys Eugenijus Sabutis, vicemerė Birutė Gailienė, vicemeras Povilas Beišys, tarybos narys Erlandas Andrejevas, savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Lineta Jakimavičienė, švietimo skyriaus vedėja Violeta Kolesnikienė, kultūros ir sporto poskyrio vedėja Rita Lisauskienienė, Jonavos sporto centro direktorė Jūratė Stanislovaitienė ir FK Jonava reprezentacinės miesto komandos vyr. treneris Eisvinas Utyra.

Vakaro metu iškilmingai atskleisti visi nominacijų nugalėtojai:

Metų proveržio nominacija įteikta Jonavos CBET komandai.

Metų vyrų komandos titulą iškovojo Jonavos „Vikingai“, metų moterų komanda tapo klubo „Aušrinė“ tinklininkės.

Metų treneriais pripažinti Virginijus Šeškus (krepšinis), o metų trenere tapo Raimonda Strelkauskaitė (tinklinis).

Metų jaunuoju sportininku tapo Nikita Mitiulin (kyokushin - karate), metų jaunąja sportininke išrinkta Augusta Chlomko (štangos spaudimas).

Metų sportininke vakaro metu paskelbta Ema Sarafinaitė (lengvoji atletika), metų sportininku – Antanas Klibavičius (kyokushin-karate).

Metų sporto savanoriu tapo Janina Ūmantienė, o metų sporto sirgalių komanda – „Swan city army“.

Metų sporto rėmėju paskelbta UAB „Lonas“, o metų sporto klubo organizuotu renginiu – Lietuvos sportinių šokių reitingo varžybos „Jonava Open 2023“ (šokių klubas „Bonus“)

Metų populiariausiu sportininku gyventojų sprendimu buvo išrinktas Evaldas Balsys (kovos menai).

Apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“ Jonavos sportui šį kartą įteiktas FK Jonava treneriui Gediminui Zdanevičiui.

Vakaro šventės metu taip pat apdovanotos trys Jonavos rajono seniūnijos, kurios užėmė prizines vietas 2023 m. Jonavos rajono seniūnijų žaidynėse: 1 vieta – Šveicarijos seniūnija, 2 vieta – Bukonių seniūnija, 3 vieta – Užusalių seniūnija.

Visą apdovanojimų šventę organizavo ir vykdė Jonavos sporto centras. Renginio kviestiniu atlikėju tapo Gabrielius Vagelis, kuris savo pasirodymu pagyvino ir pradžiugino visus dalyvius ir šventės svečius.

JSC info.

Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai

Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai Pagerbti Jonavos vardą 2023 m. garsinę sportininkai ]]>
jonavoszinios.lt Wed, 07 Feb 2024 10:45:53 +0200
<![CDATA[Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamas-3-kamb-buto-klevu-g-6-2-ruciunu-k-su-priklausiniais-pardavimo-aukcionas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skelbiamas-3-kamb-buto-klevu-g-6-2-ruciunu-k-su-priklausiniais-pardavimo-aukcionas Jonavos r. sav. administracija skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną. Parduodamas turtas: 3 kambarių butas (bendras plotas 38,33 kv. m) su priklausiniais, esantis Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., Kulvos sen., Jonavos r. Pradinė pardavimo kaina 2 300 Eur. Už turto apžiūrą atsakinga Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Mačiulienė, tel.: (8 349) 20040, el. paštas: sandra.maciuliene@jonava.lt.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/parduodamas-turtas/739.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Mačiulienė, tel.: (8 349) 20040, el. paštas: sandra.maciuliene@jonava.lt.

Elektroninio aukciono dalyvių registracija: nuo 2024 m. kovo 12 d. 00 val. 00 min. iki 2024 m. kovo 13 d. 23 val. 59 min.

Elektroninis aukcionas: nuo 2024 m. kovo 18 d. 09 val. 00 min. iki 2024 m. kovo 19 d. 13 val. 59 min.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

Preliminari pirkimo-pardavimo sutartis

Vieta žemėlapyje

Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas

Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas Skelbiamas 3 kamb. buto Klevų g. 6-2, Ručiūnų k., su priklausiniais pardavimo aukcionas ]]>
jonavoszinios.lt Tue, 06 Feb 2024 15:37:59 +0200
<![CDATA[Rengiamas Jonavos rajono savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų planas, kviečia teikti informaciją]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rengiamas-jonavos-rajono-savivaldybes-2024-m-socialiniu-paslaugu-planas-kviecia-teikti-informacija https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/rengiamas-jonavos-rajono-savivaldybes-2024-m-socialiniu-paslaugu-planas-kviecia-teikti-informacija Jonavos rajono savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kasmet sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą (toliau – Planas), siekdama identifikuoti socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius.

Planas yra vienas iš pagrindinių planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą Jonavos rajone, numatant socialinių paslaugų teikimo perspektyvas ir tobulinimo kryptis, socialinių paslaugų srities kokybinės ir kiekybinės plėtros galimybes ir planuojamus pokyčius, ir bus tvirtinamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Už Plano parengimą atsakingas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos  skyrius. Siekiame, kad jame būtų visų rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų informacija apie Jonavos rajone socialines paslaugas teikiančias įstaigas (viešąsias, nevyriausybines ir kitas organizacijas), jų vykdomą veiklą, projektus ir planuojamas veiklas / projektus per ateinančius 3 metus.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus motyvus kviečiame būti aktyviais ir iki 2024 m. vasario 29 d. el. paštu daiva.useliene@jonava.lt  pateikti informaciją apie Jūsų įstaigoje, organizacijoje vykdomas veiklas, projektus ir kt.:

 • apie teiktas socialinių paslaugų rūšis ir gavėjų skaičių 2023 metų laikotarpiu ir numatomas teikti paslaugas 2024 metais;
 • apie vykdomus projektus, jų terminus ir veiklų turinį bei gavėjų skaičių;
 • pateikti siūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo gerinimo ir kt. 

Susipažinimui:  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 6 d. sprendimas Nr. 1TS-47 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“

Dėl papildomos informacijos teirautis tel. 8 349 50142.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

Rengiamas Jonavos rajono savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų planas, kviečia teikti informaciją

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 01 Feb 2024 14:22:41 +0200
<![CDATA[V. Demidenko – apie nematomą kasdienybę, laiptinėje miegantį paauglį ir pašaukimą tapti globėju]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/v-demidenko-apie-nematoma-kasdienybe-laiptineje-mieganti-paaugli-ir-pasaukima-tapti-globeju https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/v-demidenko-apie-nematoma-kasdienybe-laiptineje-mieganti-paaugli-ir-pasaukima-tapti-globeju „Mes nė vienas negalime ištrinti savo gyvenimo fragmentų. Taip pat ir vaikai – jie negali iš atminties ištrinti traumos, patirtos vaikystėje ir savo gyvenimą perrašyti iš naujo. Tačiau globėjų šeimose, o ne vaikų globos namuose gyvenantys ir augantys vaikai pamato alternatyvą – kad jis gali būti priimtas toks, koks yra, kad gali būti mylimas ir kad nereikia nuolat kovoti su jį supančiu pasauliu. Gyvenimas gali būti kitoks, tad mūsų tikslas tai parodyti“, – sako Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko.

Šiuos metus centras pasitiko svarbia naujiena ir permainomis – Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras reorganizuotas prijungiant jį prie rajono Socialinių paslaugų centro.

Ką toks pokytis reiškia, ar Jonavos rajone nestinga globėjų, su kokiais iššūkiais jie susiduria ir kokia yra nematoma kasdienybė? Apie visa tai – pokalbis su V. Demidenko.

Kokias paslaugas teikė Vaiko ir šeimos gerovės centras?

Institucinę globą. Pastaraisiais metais veikė Vaiko ir šeimos gerovės centras, o seniau tai buvo vaikų globos namai. Senais laikais, kai buvo tik institucinė globa, juose gyveno apie 80 vaikų, vėliau – 60 ir palaipsniui skaičius mažėjo. Dabar, kai juos perėmėme mes, bendruomeniniuose vaikų globos namuose – institucinėje globoje – likę tik vienuolika vaikų.

Šiuo metu Jonavos rajone turime apie 130 vaikų, kurie globojami šeimose. Tai yra vaikai, kurie dėl tam tikrų priežasčių teismo sprendimu buvo paimti iš šeimų.

Kodėl jūsų minėti vienuolika vaikų negyvena globėjų šeimose, o liko institucinėje globoje?

Lietuva jau nuo 2017 metų eina į tikslą – kad šalyje neliktų vaikų globos namų, o vaikai gyventų globėjų šeimose. Tačiau taip pat visi supranta – nebus taip, kad 100 procentu visi vaikai, kurie teismo sprendimų paimti iš šeimų, gyvens globėjų šeimose. Institucinės globos visiškai neišvengsime ir apie 10 proc. vaikų gyvens būtent institucinėje globoje.

Mūsų rajone tokių vaikų skaičius nėra didelis – vidutiniškai apie dešimt, jis, žinoma gali svyruoti į vieną ar kitą pusę. Mes kalbame apie labai dideles traumas patyrusius vaikus, apie tokius, kurie teismo sprendimu iš šeimų paimti jau būdami paaugliai, 16–17 metų. Institucinėje globoje būtent ir gyvena tokio amžiaus vaikai.

Dėl sudėtingų trauminių patirčių, dėl savo amžiaus pritapti naujoje šeimoje jiems yra ypatingai sunku. Yra paauglių, linkusių į nusikalstamą veiklą, yra vaikų, kuriems jau taikomos tam tikros priemonės, pavyzdžiui, apykojės.

Tačiau reikia suprasti, kad institucinė globa nėra tokia, kokia buvo prieš kelis dešimtmečius. Viskas keičiasi ir mes labai stengiamės, kad institucinė globa būtų kuo artimesnė šeimai. Vaikai gyvena šeimynose, kur turi ne tik teises, bet ir pareigas, dienotvarkė kitaip sudėliota, pareigų pasiskirstymas – viskas yra išties kitaip, nei senuosiuose vaikų globos namuose. Stiprinsime ir psichologo paslaugas.

Praėjusių metų pabaigoje buvo atidarytas naujas nuosavas namas, kuriame gyvena viena šeima, taip pat Kulvoje gyvena kita šeima. Turime dvi šeimynas ir ten dirba mūsų darbuotojai. Tai, žinoma, naujas iššūkis ir mums, nes su institucine globa niekada dar nebuvome susidūrę.

Tačiau budintys globėjai, nuolatiniai globėjai ir seniau buvo jūsų žinioje?

Taip, todėl bendrai darbas su globėjais ir su be tėvų globos likusiais vaikais mums nėra naujiena. Mūsų globos centras įvertintas labai teigiamai – gavome Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimą, o prieš kelis metus sulaukėme ir europinio patvirtinimo, kad mūsų teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės standartus.  

Jonavos socialinių paslaugų Globos centras yra stiprus padalinys, kur dirba kvalifikuoti specialistai, globos koordinatoriai, psichologai ir kiti specialistai.  Turime ir labai stiprią globėjų bendruomenę. Esame dėkingi jiems už tai, kad jie yra, kad į savo šeimas priima namų netekusius vaikus.

Labai gerai prisimenu 2017 metus, kai atsirado šūkis „Lietuva – be vaikų globos namų“, o ši nauja funkcija priskirta mums. Tada, pamenu, buvo visai neaišku, iš kur gausime globėjų, kas Jonavos rajone sutiks priimti vaikus globai savo šeimoje ir pagaliau – kaip viską daryti.

Nuogąstavimai ir baimės buvo be reikalo?

Iššūkių, žinoma, buvo. O šiuo metu turime beveik šimtą globėjų, kuriais labai džiaugiamės, suteikiame jiems reikiamą pagalbą. Juk situacijų būna įvairių, taip pat – ir krizinių. Globėjams kartais reikia laikino atokvėpio paslaugos, kartais ir jie išgyvena perdegimo sindromo simptomus – tai natūralu.  

Perkame vaikų psichiatro ir psichoterapijos paslaugas, nes kalbame apie sudėtingus atvejus, sunkias traumines patirtis. Yra vaikų su psichinės sveikatos sutrikimais, jiems reikalinga nuolatinė pagalba. Taip pat dirba ir psichologas.

Minėjote, kad Jonavos rajone yra apie šimtas globėjų. Tačiau ar jų poreikis yra didesnis, ar jų dar trūksta?

Taip, poreikis yra. Svarbu suprasti, kas yra globėjas ir koks jo darbas. Juk nėra taip, kad globoti vaiką pradedi aštuntą valandą ryto, penktą valandą popiet baigi ir uždarai duris. Ne – globėjo darbas tęsiasi visą parą. Globėjo darbas yra būti – kiekvieną akimirką, išbūti sudėtingose situacijose.

Esu įsitikinusi: būti globėjais renkasi tie, kurie jaučia tam pašaukimą. Apskritai manau, kad socialinėje srityje negali dirbti žmonės, kurie nejaučia pašaukimo.

Esame nuoširdžiai dėkingi Jonavos rajono budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) bendruomenei ir kviečiame visus neabejingus Jonavos rajono gyventojus apsvarstyti galimybę „tapti namais“ tėvų globos netekusiems vaikams. Svarstančius apie tokią galimybę maloniai kviečiame kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centro padalinį – Globos centrą.

Būti globėju yra rimtas sprendimas, nes į savo šeimą priimi kitą žmogų – vaiką, turėjusį trauminių patirčių. Kaip žinoti, ar ši veikla, šis darbas, šis pašaukimas – iš tiesų tavo?

Tam yra organizuojami mokymai. Jie skirti visiems žmonėms, kurie galbūt turi tik nedrąsią mintį tapti globėjais, bet nežino, nėra įsitikinę, ar gali. Būtent todėl ir kviečiame į mokymus – kad galėtų apsispręsti, geriau pažintų patys save. Mokymai trunka du mėnesius ir per šį laiką žmogus nueina ir gilesnį savęs pažinimo kelią.

Būsimi globėjai turi suprasti, kad yra vaikų, patyrusių labai dideles traumas, visiškai nepasitikinčių suaugusiais. O tam, kad sukurtum ryšį su tokiu vaiku – reikia labai daug pastangų, daug vidinės stiprybės. Tą ir stengiamės suteikti, perduoti globėjams.

Priminkite, kokia yra vaiko iš šeimos paėmimo procedūra ir koks vaidmuo tenka Socialinių paslaugų centrui?

Ar yra rizika šeimoje – visų pirma nustato Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VTAĮT) specialistai. Socialinių paslaugų centras tokių įvertinimų iš viso neteikia, tai – ne mūsų žinioje. Sprendimą, ar vaikas turi būti paimamas iš šeimos, gali priimti vienintelė institucija – teismas.

Tik tada, jei teismo sprendimas teigiamas, ši informacija pasiekia mus ir mes pradedame ieškoti globėjo – laikino ar nuolatinio.

Globėjus kartais randame ir kitame rajone. Tarkime, šiuo metu keli vaikai iš Jonavos rajono globojami globėjų šeimoje Vilniuje. Situacijų būna įvairių, ypač jei vyksta ikiteisminiai tyrimai, jei tai skaudūs įvykiai, jei yra įtarimų dėl seksualinio smurto prieš vaikus, taikomos kardomosios priemonės – tada ieškome globėjų kituose rajonuose, kad apsaugotume vaikus nuo pašalinių dalykų, nuo dar didesnio traumavimo.

Kokios yra trauminės patirtys, kurias šeimose patiria vaikai?

Pačios skaudžiausios – seksualinis išnaudojimas. Bet yra ir kitų traumų, kurias patiria vaikai. Viena iš tokių – nesaugus prieraišumas. Atrodo, skamba nekaltai: tėvai neskiria dėmesio, nepatenkina prieraišumo poreikio, bet vėliau tai tampa kitų sutrikimų priežastimi, gali iššaukti psichikos sutrikimus. Kai vaikas negauna pirmojo saugaus ryšio su suaugusiais žmonėmis – jis iš esmės nesupranta, kaip gyventi pasaulyje, kuo pasitikėti.

Vaikui ypatingai svarbu turėti saugų ryšį su mama, su tėčiu, su močiute ar kitu suaugusiu žmogumi. Vaikai, kurie teismo sprendimu paimami iš šeimų, dauguma turi destruktyvų ryšį su aplinka, pažeistas jų saugumas. Iš to atsiranda kiti dalykai – manipuliavimas, nusikalstamos veikos, neadekvatus elgesys, kai vaikas nebemoka reaguoti į aplinką, nežino, kaip joje būti.

Apie saugų ryšį, prieraišumą yra paskelbti ir moksliniai tyrimai – mokslo pripažinta, kad nepakankamą prieraišumą turėję vaikai ilgai ir sudėtingai turi gydytis psichologines traumas.

Kartais iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vaikas tiesiog blogai išauklėtas. Bet kai giliniesi į priežastis – pamatai, kad blogas auklėjimas yra visiškas neauklėjimas arba dėmesio į vaiką nekreipimas. Turėjome atvejų, kai vaikas miegojo laiptinėje, nes mama geria. Toks vaikas tikrai neturi saugaus ryšio su mama, su tėčiu.

Kai tokie vaikai apsigyvena globėjų šeimose – tai išbandymas ir jiems. Atrodo, kad vaikas tyčia blogai elgiasi, tarsi siųsdamas žinią: jei aš blogai elgsiuosi, tu mane atiduosi, manęs atsisakysi? Provokuojantis elgesys ir nepripažinimas, kad mane iš esmės galima priimti. Bet mes vaiką priimame – bet kokį, o jei jo elgesys blogas, tada jį ir koreguojame. Bet vaikas, kaip asmenybė, kaip žmogus – svarbus. Agresyvus elgesys visada yra dėl nesaugumo jausmo.

To vaikai nėra išmokę, supratę – kad jie gali būti kažkam svarbūs, kažkam reikalingi. Jie labai nustemba, kai sulaukia kitokios reakcijos. Bet, žinoma, tai nereiškia, kai mes viską jiems leidžiame. Kalbame apie ribas, apie taisykles.

Minėjote, kad globėjo tenka ieškoti ir paaugliams. O koks jauniausias globojamas vaikas?

Gruodžio mėnesį gimusi mergaitė, kurios mama atsisakė ligoninėje. VTAĮT šiuo metu sprendžiamas kūdikio įvaikinimo klausimas, bet kol kas mergaitę  globoja laikini globėjai. Mūsų laikinoji globėja mažylę prižiūrėjo dar klinikose, ką tik gimusią. Labai džiaugiuosi tokiu mūsų globėjų požiūriu – mes nepalikome naujagimės tik Kauno klinikų medikų priežiūrai, bet sugebėjome užtikrinti pirmuosius kūdikio prieraišumo poreikius.  

Manau, kad tai yra mūsų globėjų bendruomenės branda – suprantame, kad tik gimusiam vaikui labai svarbu turėti ryšį, kad kažkas jį paimtų ant rankų, kad priglaustų. Jausti tą ypatingą šilumą. Mūsų budinti globėja Kauno klinikose išbuvo visas dienas, kiek reikėjo.

Globėjų šeimos Lietuvoje yra nuo 2017 metų. Per tą laiką yra ir pilnametystės sulaukusių vaikų. Koks lieka globėjų ir suaugusių vaikų ryšis?

Taip, tokių atvejų yra. Yra labai gražių pavyzdžių, kai vaikai grįžta kaip į savo tikras šeimas, ypač tokia bendrystė jaučiasi per šventes.

Puikiai suprantame, kad globėjams nėra pareigos rūpintis vaikais tada, kai jiems sukanka 18 metų. Pagaliau – jie už tai negauna atlygio. Tačiau realybė yra kitokia – lieka ryšys, o globėjai, tarsi tikri tėvai, savo globotiems vaikams padeda ir finansiškai, ir išvažiuojant prikrauna įvairių gėrybių. Kai tokiam vaikui sueina 18 metų, jam skiriama išmoka, tačiau ji nėra didelė, o pradėti savarankišką gyvenimą – nelengva.

Bent jau seniau tekdavo išgirsti ir pavydo: kaimynai skųsdavo vaikus globojančius kaimynus, kad šie „paėmė vaiką dėl pinigų“. O kaip dabar?

Mažiau, tačiau pasitaiko. Pamenu atvejį, kai sulaukėme kaimyno skambučio dėl to, kad pas vaikus globojantį kaimyną kieme yra nepjauta žolė, kiemas netvarkingas ir kad vaikus jis globoja tik dėl pinigų. Mes pasiūlėme: padėkite kaimynui nupjauti žolę, susitvarkyti. Gal jis iš tiesų nespėja?

Mūsų specialistai organizavo susitikimus kaimų bendruomenėse ir kalbėjome apie tai, kad globėjai yra tiesiog žmonės – jūsų kaimynai, galbūt jūsų draugai, kurie pasiryžo padėti vaikams, pasidalinti širdies šiluma.

Manau, ne visi supranta, koks tai sudėtingas darbas, kiek jame yra atsakomybės. Pradžioje buvo įsivaizdavimas, kad žmogus, paėmęs globoti vaikus, yra tarsi supermenas, kuris turi būti ypatingai geras, kone šventas. Ir jo kiemas privalo būti sutvarkytas.

Bet jie žmonės, kurie ir pavargsta. Mes su savais vaikais juk turime rūpesčių. Natūralu, kad tėvų globos netekę vaikai atsinešė dar daugiau traumų ir dar daugiau problemų. Mūsų globėjai nėra šventi, bet jie šventi savo siekiu, noru padėti ir pasiryžimu su tais vaikais būti.

Išbūti tame yra sudėtinga.

Šaltinis: Jonavos r. savivaldybė, nuotr. Audriaus Reipos

V. Demidenko – apie nematomą kasdienybę, laiptinėje miegantį paauglį ir pašaukimą tapti globėju

V. Demidenko – apie nematomą kasdienybę, laiptinėje miegantį paauglį ir pašaukimą tapti globėju V. Demidenko – apie nematomą kasdienybę, laiptinėje miegantį paauglį ir pašaukimą tapti globėju V. Demidenko – apie nematomą kasdienybę, laiptinėje miegantį paauglį ir pašaukimą tapti globėju ]]>
jonavoszinios.lt Mon, 29 Jan 2024 10:34:46 +0200
<![CDATA[Jonavos rajono savivaldybės Aplinkos monitoringo ataskaitos už 2023 metus apžvalga]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-rajono-savivaldybes-aplinkos-monitoringo-ataskaitos-uz-2023-metus-apzvalga https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-rajono-savivaldybes-aplinkos-monitoringo-ataskaitos-uz-2023-metus-apzvalga Siekiant stiprinti Jonavos rajono aplinkos būklės stebėseną ir rajono aplinkos apsaugą, 2023 metais buvo vykdomas aktyvus aplinkos monitoringas (stebėsena).

Aplinkos monitoringui 2023 metais vykdyti, viešojo pirkimo būdu, pasirašyta sutartis su kvalifikuota įmone – UAB „Darnaus vystymosi institutas“, kuri Jonavos miesto ir rajono ribose, pagal administracijos patvirtintą paslaugų atlikimo grafiką atliko oro, vandens ir dirvožemio taršos tyrimus bei teikė aktualiausią informaciją Jonavos rajono savivaldybės administracijai viešinimui.

Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, didinti rajono bendruomenės, valstybinių institucijų informavimą apie Jonavos rajono aplinkos būklę ir ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę. 

Gauta informacija naudojama grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones. Kryptingas Jonavos rajono savivaldybės teritorijos darnaus vystymosi stimuliavimas yra neatsiejamas nuo išsamios informacijos gavimo apie antropogeninės taršos monitoringo komponentus (aplinkos orą, paviršinį vandenį, dirvožemį).

Aplinkos monitoringo metinėje ataskaitoje už 2023 metus pateikta išsami informacija apie Jonavos rajono aplinkos būklę. Toliau pateikiame susistemintą svarbiausią informaciją iš metinės ataskaitos.

ORO KOKYBĖS MONITORINGAS

2023 m. Jonavos rajono viešosios paskirties teritorijų aplinkoje atlikti NO2, SO2, lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentracijų tyrimai, panaudojant pasyvius sorbentus. Tyrimai atlikti nuo 2023-02-14 iki 2023-02-28, nuo 2022-04-06 iki 2023-04-20, nuo 2023-07-13 iki 2023-07-27 d. ir nuo 2023-10-06 iki 2023-10-20 d. Išanalizavus pateiktos ataskaitos duomenis bei pateiktus rezultatus nustatyta, kad 2023 metais nei vieno iš aukščiau paminėtų teršalų vertės metų eigoje nebuvo viršytos. Prie gerėjančios aplinkos oro būklės ženkliai prisideda Jonavoje aktyviai vykdomos Nacionalinio oro taršos mažinimo plano priemonės. 

Prie aplinkos oro kokybės gerinimo Jonavos rajono savivaldybės gyventojai gali prisidėti ir patys – gerindami automobilių techninę būklę, keisdami juos į netaršias transporto priemones, vietiniam susisiekimui aktyviai naudoti daugiau nei 90 km ilgio pėsčiųjų/dviračių takų, viešąjį transportą, namų ūkiuose naudojamus taršius kietojo kuro katilus keisti į atsinaujinančią energiją naudojančius įrenginius.

PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ MONITORINGAS

2023 m. kovo 21 d., 2023 m. balandžio 20 d., 2023 m. liepos 21 d., 2023 m. rugpjūčio 15 d. ir 2023 m. spalio 6 d. Jonavos rajono savivaldybėje buvo paimti paviršinio vandens mėginiai.

Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus. Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinančius rodiklius: nitratinį azotą (NO3-N), amonio azotą (NH4-N), bendrąjį azotą (Nb), fosfatinį fosforą (PO4-P), bendrąjį fosforą (Pb), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O2). Ežerų ekologinė būklė vertinama pagal fizikinį-cheminį kokybės elementą – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas) apibūdinančius rodiklius: bendrąjį azotą (Nb) ir bendrąjį fosforą (Pb).

Neries upė: 2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje bendrojo azoto (Nb) koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo nustatyta aptikimo riba, t. y. nuo a<1,0 mg/l iki 3,7 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 12 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje amonio azoto (NH4-N) koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo nustatyta aptikimo riba, t. y. nuo a<0,0389 mg/l iki 0,303 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 2 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje nitratinio azoto (NO3-N) koncentracija įvairavo nuo 0,049 mg/l iki 2,280 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 9 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje nitritinio azoto (NO2-N) koncentracija buvo išmatuota mažiau nei tyrimo metodo nustatyta aptikimo riba, t. y. a<0,015 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 0,09 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje bendrojo fosforo (Pb) koncentracija įvairavo nuo 0,022 mg/l iki 0,064 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 1,6 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje fosfatų fosforo (PO4-P) koncentracija įvairavo nuo 0,02 mg/l iki 0,06 mg/l.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje ištirpusio deguonies koncentracija įvairavo nuo 7,10 mgO2/l iki 8,61 mgO2/l. Gautos O2 koncentracijų vertės aukščiau ribinės vertės ≤ 7 mgO2/l rodo, jog yra pakankamas ištirpusio deguonies kiekis Neries upės vandenyje nustatytose matavimų vietose.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje BDS7 vertė įvairavo nuo 1,0 mg/lO2 iki 4,6 mg/lO2. Iš turimų duomenų suskaičiuotas tyrimų vidurkis keitėsi nuo 1,98 mg/lO2 iki 2,13 mg/lO2. Nustatyta ribinė vertė 6 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

Beržų tvenkinys: 2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje Beržų k. tirtame Beržų tvenkinyje bendrojo azoto (Nb) koncentracija įvairavo nuo 1,2 mg/l iki 5,5 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 12 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje Beržų k. tirtame Beržų tvenkinyje bendrojo fosforo (Pb) koncentracija įvairavo nuo 0,012 mg/l iki 0,032 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 1,6 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje Beržų k. tirtame Beržų tvenkinyje BDS7 vertė įvairavo nuo 1,6 mg/lO2 iki 5,1 mg/lO2. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis buvo 2,73 mg/lO2. Nustatyta ribinė vertė 6,0 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

Atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas Beržų tvenkinyje taikomos tokios priemonės kaip biomanipuliacija - dugną rausiančių (karpio, karoso) ir planktonaėdžių žuvų (kuojos, raudės ir kt.) bendrijų koregavimas įžuvinant plėšriosiomis žuvimis bei dumblius ir vandens augalus ėdančius plačiakakčius.

Parengė: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Laurita Puškova

Jonavos rajono savivaldybės Aplinkos monitoringo ataskaitos už 2023 metus apžvalga

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 29 Jan 2024 09:55:09 +0200
<![CDATA[Parengtas 2024 m. Jonavos rajono biudžeto projektas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/parengtas-2024-m-jonavos-rajono-biudzeto-projektas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/parengtas-2024-m-jonavos-rajono-biudzeto-projektas Jonavos rajono savivaldybės tarybai teikiamas 2024 m. rajono biudžeto projektas, kuris šiemet siekia 91 mln. eurų ir yra net 14 mln. eurų didesnis nei pernai.

Pagal savivaldybės tarybos patvirtintas programas didžiausia biudžeto dalis tenka švietimo, kultūros ir sporto, socialinės apsaugos plėtojimui, sveikatos apsaugai ir savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai.

Verslui svarbaus projekto įgyvendinimui Venecijos kaime numatyta skirti per 2,5 mln. eurų. Paruošiamieji darbai 43 ha sklype jau vykdomi – šioje vietoje kuriamas Jonavos pramonės parkas. Tikimasi, kad 2024 pabaigoje arba 2025-ųjų pradžioje čia prasidės verslo gamybos patalpų statybos.

Šiais metais savivaldybė planuoja remontuoti Vasario 16-osios gatvę ir sankirtoje su Žeimių gatve įrengti žiedinę sankryžą. Darbams numatyta per 1,2 mln. eurų.

Bus tęsiami parko įrengimo darbai Rimkų mikrorajone, Neries pakrantėje planuojama statyti prieplauką, remontuoti daugiabučių namų kiemus, šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią, atnaujinti ligoninės įrangą.

Kaip ir kasmet, reikšminga dalis biudžeto Jonavoje skiriama sporto rėmimui – sportininkų premijoms, stipendijoms ir klubų finansavimui iš viso numatyta 1,2 mln. eurų.

Jonavos rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projektą tarybos nariai svarstys vasario 15 d. tarybos posėdyje.

Parengtas 2024 m. Jonavos rajono biudžeto projektas

Parengtas 2024 m. Jonavos rajono biudžeto projektas Parengtas 2024 m. Jonavos rajono biudžeto projektas Parengtas 2024 m. Jonavos rajono biudžeto projektas Parengtas 2024 m. Jonavos rajono biudžeto projektas Parengtas 2024 m. Jonavos rajono biudžeto projektas Parengtas 2024 m. Jonavos rajono biudžeto projektas ]]>
jonavoszinios.lt Fri, 26 Jan 2024 11:54:54 +0200
<![CDATA[Metrikacijos skyriaus projektų konkurse – net penki laureatai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/metrikacijos-skyriaus-projektu-konkurse-net-penki-laureatai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/metrikacijos-skyriaus-projektu-konkurse-net-penki-laureatai Jonavos rajono savivaldybėje baigėsi Civilinės metrikacijos skyriaus patalpų atnaujinimo projektų konkursas, kuriame dalyvavo Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto dizaino studentai.

Jonavos gyventojai ir savivaldybės administracijos darbuotojai konkurso nugalėtoju išrinko Evitos Indrašiūtės darbą „Šeimos medis“.

Šio projekto idėja studentei kilo iš minties, kad jaunavedžių pora ateina tuoktis turėdama bendrą tikslą – sukurti šeimą ir pratęsti giminę. Autorė taip pat pastebėjo, kad Jonavoje medžiams skiriamas ypatingas dėmesys: yra sukurtas išskirtinių Jonavos medžių žemėlapis.

Antroji vieta gyventojų sprendimu atiteko Deivido Ruškio projektui „Užfiksuota akimirka“, trečioji – projektui „Žiedai ir pažadai“, kurio autorė Dovilė Tutlytė. Visi trys autoriai bus apdovanoti piniginėmis savivaldybės premijomis.

Gyventojų ir savivaldybės darbuotojų nuomonės šiame konkurse sutapo tik dėl pirmosios vietos laimėtojo, tuo tarpu antru ir trečiu labiausiai patikusiu darbu savivaldybės atstovai rinko Jolitos Žukauskienės „Galeriją“ ir Monikos Januševičiūtės „Atmintį“. Konkurso nugalėtoja ir šios dvi studentės sulauks savivaldybės dovanų.  

„Nuoširdžiai dėkojame studentams, jų dėstytojams ir labai džiaugiamės bendradarbiavimu su Kauno kolegija, kuri jau ne pirmą kartą pasiūlo mums tiek daug puikių kūrybinių sprendimų“, - sako Jonavos rajono savivaldybės vicemerė Birutė Gailienė.

Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto dizaino studentai Jonavos rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus patalpų atnaujinimo konkursui pasiūlė iš viso 15 projektų.

Pagrindinės metrikacijos skyriaus iškilmių salės ir kitų erdvių interjeras kurtas dar 1975 m., vėliau buvo tik minimaliai atnaujintas.

Studentai savo darbuose pasiūlė įvairių šiuolaikiškų ir funkcionalių sprendimų, kartu išsaugojo patalpų dalimi tapusius autentiškus meno kūrinius.

Metrikacijos skyriaus projektų konkurse – net penki laureatai

Metrikacijos skyriaus projektų konkurse – net penki laureatai ]]>
jonavoszinios.lt Fri, 26 Jan 2024 09:50:56 +0200
<![CDATA[Informuojama apie numatomą projekto „Jonavos miesto Joninių tvenkinio ant Varnakos upelio hidrotechnikos statinio (užtvankos) kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ projektavimą]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/informuojama-apie-numatoma-projekto-jonavos-miesto-joniniu-tvenkinio-ant-varnakos-upelio-hidrotechnikos-statinio-uztvankos-kapitalinio-remonto-techninis-darbo-projektas-projektavima https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/informuojama-apie-numatoma-projekto-jonavos-miesto-joniniu-tvenkinio-ant-varnakos-upelio-hidrotechnikos-statinio-uztvankos-kapitalinio-remonto-techninis-darbo-projektas-projektavima Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Jonava m., Jonavos rajono sav., Kad. Nr. 4610/0005:146; 4610/0010:91

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Visuomeninės paskirties teritorijos; Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Hidrotechnikos statiniai (pagal STR 1.01.03:2017 p. 10)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris):

Gvidas Kazlauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. 41314), tel. Nr. +370 656 09297, el. p. info@ projektavimas.net, UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Jonavos r. savivaldybė, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava. Tel. (8 349) 50 154, el. p. administracija@jonava.lt, kontaktinis asmuo – Mindaugas Gritėnas el. paštas mindaugas.gritenas@jonava.lt>, tel. +370 682 33794

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, tel. Nr. +370 445 51294, darbo dienomis 09:00–16:00.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.jonava.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2024-02-09, el. p. info@projektavimas.net, tel. Nr. +370 656 09297

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu.

Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2024 m. vasario 09 d., nuo 15:00 val. iki 16:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau pateiktą nuorodą:

Susirinkimo ID: 859 1996 3052

Prisijungimo nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/85919963052

SKELBIMAS

Jonavos r. savivaldybės inf.

Informuojama apie numatomą projekto „Jonavos miesto Joninių tvenkinio ant Varnakos upelio hidrotechnikos statinio (užtvankos) kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ projektavimą

Informuojama apie numatomą projekto „Jonavos miesto Joninių tvenkinio ant Varnakos upelio hidrotechnikos statinio (užtvankos) kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ projektavimą ]]>
jonavoszinios.lt Wed, 24 Jan 2024 09:42:14 +0200
<![CDATA[Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/meras-m-sinkevicius-jonavos-baseinas-pateisino-zmoniu-lukescius https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/meras-m-sinkevicius-jonavos-baseinas-pateisino-zmoniu-lukescius Beveik 110 tūkst. lankytojų per metus, užsakytais autobusais iš gretimų savivaldybių atvažiuojantys žmonės ir pažadai dar ne kartą sugrįžti. Tokie buvo pirmieji metai Jonavos baseine. Meras Mindaugas Sinkevičius sako, kad baseinas pateisino žmonių lūkesčius, o jo vadovė Aira Kaunietė priduria: tai – tik pradžia.

Kada bus baseinas?

Pernai metų pabaigoje sukako vieneri metai, kai jonaviečiai ir miesto svečiai gali džiaugtis išskirtine pramoga – miesto baseinu ir jame esančia SPA zona. Per metus jame apsilankė beveik 110 tūkst. žmonių – nuo kūdikių iki senjorų.

Dar viena Jonavos pergalė – toks šūkis lydėjo visus praėjusius metus. Pasak Jonavos rajono savivaldybės mero M. Sinkevičiaus, žodis „pergalė“ tiek jam, tiek bendražygiams turi ne vieną reikšmę.

„Visų pirma, praėję 2023 metai pasižymėjo asmenine politine pergale, nes kovo mėnesį buvau perrinktas meru, o į tarybą išrinktas didelis būrys mano bendražygių. Asmeniškai man tai ir pergalė, ir didelis įsipareigojimas ateinantiems kadencijos metams.

Manau, kad toks rezultatas nėra atsitiktinis. Atlikome daug reikšmingų darbų tiek mieste, tiek kaimiškose teritorijose, o pastatytas ir pradėjęs veikti Jonavos baseinas tapo „saldžiausia“ vyšnia ant torto“, – teigė M. Sinkevičius.

Rajono vadovas akcentuoja, kad baseinas tapo labiausiai jonaviečių laukiamu statiniu ne tik pernai – žmonės apie jį kalbėjo ir ankstesniais metais, o klausimų, ar Jonavoje iš viso reikalingas baseinas, beveik nebuvo.

„Daugiau jonaviečių klausė ne to, ar reikalingas Jonavoje baseinas, bet kada jis bus pastatytas? Žinoma, kad baseiną ir daugelį kitų pramogų galima rasti kituose miestuose, bet jeigu mąstytume būtent taip – Jonavoje neturėtume nei arenos, nei baseino, nei slidinėjimo trasos. O dabar turime“, – kalbėjo meras.

Žmonės – reiklūs

Kaip sakė M. Sinkevičius, įvertinus visų išvardintų objektų užimtumą akivaizdu, kad visuomenei jų reikėjo.

„Džiaugiuosi, kad nuo pat pradžių aktyviai įtraukėme jonaviečius į visą procesą. Pavyzdžiui, organizavome apklausą dėl baseino vietos parinkimo. Manau, kad su vieta tikrai neprašovėme. Smagu, kad mūsų baseinas pritaikytas visoms amžiaus grupėms – nuo kūdikio iki senjoro“, – sakė M. Sinkevičius. 

Tiek po Lietuvą, tiek po pasaulį keliaujantys lietuviai yra reiklūs ir ieškantys kokybiškos paslaugos, matę ir lankęsi daugelyje vietų, turintys su kuo paslaugas palyginti: „Todėl norėjosi, kad mūsų baseinas išsiskirtų ir siūlomomis paslaugomis, ir estetika, ir kokybe. Nesinorėjo pastatyti baseino tik tam, kad pastatytume. Juolab, kad tokie statiniai skirti naudoti dešimtmečius, o blogi sprendimai ir klaidos vėliau tikrai sunkiai ištaisomi.

Todėl su komanda aktyviai domėjomės tiek projektavimo eiga, tiek statybos procesu. Reikalavau, kad viskas būtų apgalvota iki detalių – nuo pirčių įrangos iki drabužių kabliuko. Šiandien esu ramus ir žinau, kad mūsų objektas tikrai pateisina jonaviečių lūkesčius ir netapo tik vienkartinio apsilankymo vieta.“

Sprendimai – ne tik patogumui, bet ir saugumui

Statant baseiną galvota ir apie tai, kad jis taptų traukos centru. Šiandien, teigia M. Sinkevičius, akivaizdu, kad šis noras vertinant vienerių metų rezultatus išsipildė su kaupu, o į Jonavos baseiną atvyksta ir lankytojai iš kaimyninių ar net tolimesnių savivaldybių.  

„Žinoma, kartais ir pačiam, norint papramogauti su šeima, tenka laukti eilėje. Bet džiaugiuosi, kad veiksmas baseine vyksta. Džiaugiuosi taip pat tuo, kad su visais matomais ir mažiau visuomenei žinomais iššūkiais susitvarko čia dirbantis kolektyvas. Pastatyti funkcionalų statinį yra viena, bet sugebėti tinkamai viską administruoti reikalauja daug susitelkimo ir komandinių pastangų“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

M. Sinkevičius sako, kad įrengiant baseiną galvota ne tik apie patogumą, tvarumą, tačiau ir apie saugumą.

„Tai – vienas esminių, svarbių momentų, juolab, kad Lietuvoje yra buvę skaudžių atvejų. Jonavos baseine įrengta skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema, kuri esant reikalui ir užfiksavus pavojingą situaciją pavojaus signalą perduoda į gelbėtojo ant rankos segimą imtuvą“, – sakė M. Sinkevičius.

Rajono vadovas akcentuoja, kad minčių perleisti baseino valdymą privačiam verslui nėra: „Mūsų baseinas užtikrina sporto, sveikatinimosi, mokymosi plaukti poreikius. Šias visuomenės lūkesčius atliepiančias paslaugas vertinu kaip viešąsias ir kol kas nematau poreikio keisti baseino valdymo perleidžiant jį į privačias rankas.

Manyčiau, kad toks sprendimas būtų galimai žalingas, juolab, kad dabartinę baseino sėkmę vertinu kaip įstaigos kolektyvo darbo rezultatą.“

Svarbiausia užduotis – išlaikyti baseino populiarumą

Nuo pat pradžios Jonavos baseinui vadovaujanti direktorė Aira Kaunietė sako, kad metai visam kolektyvui buvo darbingi, pareikalavę daug jėgų, kantrybės ir laiko: „Bet tuo pačiu labai įdomūs, kūrybiški ir įsimintini.“

Kalbėdama apie šių metų planus ir perspektyvas A. Kaunietė teigia, kad svarbiausia užduotis –išlaikyti baseino populiarumą.

„Stengsimės ir toliau teikti kokybiškas mokamas ir nemokamas baseino paslaugas. Intensyviai ieškome plaukimo trenerio, galinčio vesti mokamas individualias ir grupines plaukimo treniruotes paaugliams bei suaugusiems. Vasarą vaikams planuojame surengti dienos stovyklą“, – kalbėjo A. Kaunietė.

Jonavos baseine lankosi žmonės iš Kėdainių, Kauno, Ukmergės, buvo lankytojų ir iš Vilniaus, taip apsilankė Anykščių, Širvintų, Raseinių, Utenos gyventojai.

„Aplinkinių rajonų bendruomenės organizuojasi ir į Jonavos baseiną atvyksta autobusais. Svečiai dažnai pasako, kad girdėjo tik gerus atsiliepimus, todėl ir atvyksta įsitikinti patys, o atsisveikindami dažnai dėkoja už poilsį, puikias patalpas, draugišką personalą. Išeidami priduria, kad būtinai dar sugrįš į Jonavos baseiną.

Atsižvelgdama į klientų pasisakymus, galiu pritarti – Jonavos baseinas tapo traukos centru, o baseinas sustiprino Jonavos, kaip sportiško miesto, veidą. Visas Jonavos sporto kompleksas daro didelį įspūdį ne tik svečiams iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Manau, kad Jonavos baseinas su puikia SPA zona stipriai prisideda ne tik fizinės, bet ir prie emocinės lankytojų gerovės“, – kalbėjo A. Kaunietė.

Baseinas turės savo personažą

Per pirmuosius metus Jonavos baseine apsilankė daugiau nei 108 tūkst. lankytojų, o jubiliejinio – šimtatūkstantojo – sulaukta pernai gruodžio 1 dieną. 

Per metus baseine įvyko ne vienos vaikų plaukimo varžybos, renginiai šeimoms. Baseino gimtadienio proga suorganizuotas piešinių konkursas ,,Sukurkime Jonavos baseino talismaną“, kurio metu išrinktos dvi geriausios idėjos.

Vienas iš mokinių sukurtų personažų taps Jonavos baseino veikėju, kuris pasitiks klientus renginių ar švenčių metu, džiugins vaikus.

„Gimtadienio dieną baseino auklėtiniai ir klientai turėjo galimybę išbandyti irklentes, SPA zonoje poilsiaujantys buvo pakviesti apšilti vandens aerobikos pamokoje, o vakaro programą vainikavo diskoteka su DJ Rokas Bal. Lankytojai turėjo galimybę ne tik pašokti, bet ir atsipalaiduoti sūkurinėse voniose, klausantis Ibizos stiliaus muzikos“, – apie pirmąjį gimtadienį pasakojo A. Kaunietė.

 • Per 2023 m. I pusmetį baseine visi rajono antrokai ir trečiokai (apie 800 vaikų) turėjo 10-ties plaukimo pamokų kursą, kurį finansavo Jonavos rajono savivaldybė.
 • 2023–2024 m. visi rajono antrokai (421) dalyvauja 32 pamokų nacionalinėje vaikų mokymo plaukti programoje „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje". Projektą bendrai finansuoja Jonavos rajono savivaldybė kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 • Sportinio plaukimo treniruotes lanko daugiau nei 200 vaikų.
 • Per 2023 m. plaukimo baseine ir SPA zonoje pravestos Jonavos rajono savivaldybės finansuojamos nemokamos mankštos vandenyje: senjorams (124); žmonėms su negalia (101); POLA kortelės turėtojams (52).
 • Per 2023 m. kūdikių baseine vykę užsiėmimai: grupinis kūdikio plukdymas (217); individualus kūdikio plukdymas (652); individuali kūdikio mankšta sausumoje (18).
 • Vyko grupinės mankštos vandenyje nėščiosioms (77), grupiniai plaukimo užsiėmimai 1,5–5 m. vaikams (76), grupinė mankšta vandenyje asmenims nuo 14 metų (95).

Jonavos rajono savivaldybės info., A. Reipos ir Jonavos baseino nuotr.

Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“

Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“ Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“ Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“ Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“ Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“ Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“ Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“ Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“ Meras M. Sinkevičius: „Jonavos baseinas pateisino žmonių lūkesčius“ ]]>
jonavoszinios.lt Fri, 19 Jan 2024 10:47:19 +0200
<![CDATA[Žeimiuose ir Šveicarijoje atnaujinti nuotekų valymo įrenginiai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/zeimiuose-ir-sveicarijoje-atnaujinti-nuoteku-valymo-irenginiai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/zeimiuose-ir-sveicarijoje-atnaujinti-nuoteku-valymo-irenginiai Bendrovė „Jonavos vandenys“ atnaujino savo nuotekų valymo įrenginius Šveicarijos kaime ir Žeimių miestelyje.

Gavus papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nusidėvėję įrenginiai buvo visiškai rekonstruoti ir dabar atitinka aukščiausius reikalavimus.

Senosios kartos valyklas pakeitė uždari, modernūs bei automatizuoti įrenginiai, užtikrinantys nuotekų išvalymo kokybę ir sulaikantys kvapų sklidimą į aplinką.

Naujai įrengtais nuotekų valymo įrenginiais Šveicarijos kaime ir Žeimių miestelyje naudosis iš viso apie 1,4 tūkst. gyventojų.

Jonavos r. savivaldybės inf.

Žeimiuose ir Šveicarijoje atnaujinti nuotekų valymo įrenginiai

Žeimiuose ir Šveicarijoje atnaujinti nuotekų valymo įrenginiai Žeimiuose ir Šveicarijoje atnaujinti nuotekų valymo įrenginiai Žeimiuose ir Šveicarijoje atnaujinti nuotekų valymo įrenginiai ]]>
jonavoszinios.lt Thu, 11 Jan 2024 16:41:10 +0200
<![CDATA[Jonavos ligoninėje gimė pirmieji šių metų jonaviečiai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-ligonineje-gime-pirmieji-siu-metu-jonavieciai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-ligonineje-gime-pirmieji-siu-metu-jonavieciai Pirmojo šiais metais Jonavos ligoninėje gimusio jonaviečio teko truputį palaukti – jis pasaulį išvydo tik antrąją naujųjų metų savaitę. Kūdikį ir jo tėvelius privačiai pasveikino ligoninės administracija.

Panašiu metu gimė dar vienas jonavietis – berniuką tėvai pavadino Tomu. Šią laimingą šeimą trečiadienį aplankė ir rajono mero dovanas perdavė tarybos nariai Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkė Birutė Platkauskienė ir gydytojas akušeris Artūras Šalaševičius.

Kūdikiai Jonavos ligoninėje nenustojo krykštauti nuo pat pirmosios šių metų dienos, tačiau juos Jonavoje gimdė iš kitų miestų atvykusios mamos.

„Džiaugiuosi, kad mūsų ligoninę atranda vis daugiau gimdyvių, nes žinau, kiek daug pastangų deda įstaigos administracija, kad kiekviena šeima čia galėtų saugiai ir patogiai pasitikti gimimą jaukiose, šeimyninėse palatose.

Atnaujintas akušerijos skyrius iš tiesų labiau primena viešbutį, nei ligoninę – čia nėra jokio konvejerio, o gimdyklų ir personalo pakanka, kad kiekvienai mamytei būtų suteiktas maksimalus dėmesys“, - sako B. Platkauskienė.

Jonavos ligoninėje praėjusiais metais gimė rekordinis skaičius vaikų – 481. Daugiau kaip pusę šių kūdikių pagimdė iš kitų miestų atvykusios mamos.

Gimdymų skaičius Jonavoje pradėjo augti, kai aplinkinių rajonų ligoninėse buvo uždaryti akušerijos skyriai. Tuo tarpu Jonavoje priešingai – įrengta daugiau palatų ir pasiruošta priimti daugiau moterų.

Garsas apie geras sąlygas, privatumą ir puikius specialistus netruko pasklisti, todėl gimdyti į Jonavą atvyksta moterys iš Ukmergės, Kėdainių, Kaišiadorių, Trakų, Anykščių ir kitų miestų.

Jonavos rajono savivaldybė rūpinasi miesto ligonine ir siekia paskatinti gimdymus Jonavoje. Savivaldybės tarybos sprendimu gimdyvėms skiriama vienkartinė išmoka, kuri šiuo metu siekia 157 eurus. Ši išmoka mokama visiems Jonavos ligoninėje gimusių kūdikių tėvams, nesvarbu, kur jie gyventų ar deklaruotų savo gyvenamąją vietą.

Ligoninės administracija, palaikoma savivaldybės, pernai atnaujino visas aštuonias skyriaus palatas – čia pastatytos naujos funkcinės lovos, nauji baldai, įrengti kondicionieriai. Gimdyvės palatose naudojasi bevieliu internetu, žiūri televiziją, klausosi muzikos, mėgaujasi aromaterapija.

Bendradarbiaudama su naujuoju Jonavos baseinu, ligoninė visoms čia gimdančioms moterims pasiūlė dar vieną paslaugą – nemokamus apsilankymus miesto baseino kūdikių SPA erdvėje.

Jonavos ligoninėje gimė pirmieji šių metų jonaviečiai

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 11 Jan 2024 14:39:53 +0200
<![CDATA[Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/dizaino-studentai-pasiule-ideju-metrikacijos-skyriaus-atnaujinimui-kviecia-isrinkti-patikusius-projektus https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/dizaino-studentai-pasiule-ideju-metrikacijos-skyriaus-atnaujinimui-kviecia-isrinkti-patikusius-projektus Jonavos rajono savivaldybė ieško sprendimų, kaip galėtų būti atnaujintos prieš 50 metų suprojektuotos Civilinės metrikacijos skyriaus patalpos, kuriose iki šiol vyksta iškilmingos santuokų registravimo ceremonijos.

Patalpų atnaujinimo projektus pasiūlė Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto dizaino studentai – net 15 darbų nuo šiandien eksponuojami savivaldybėje.

Jonavos gyventojai kviečiami išrinkti tris labiausiai patinkančius projektus, kurių autoriai bus apdovanoti savivaldybės premijomis.

„Norime atnaujinti Metrikacijos skyriaus patalpas ir pritaikyti jas platesniam naudojimui, todėl labai įdomu pamatyti, kokias idėjas siūlo jaunieji dizaineriai. Tikiu, kad viena šių idėjų, o gal ir keli geriausi pasiūlymai bus įgyvendinti praktikoje“, - sakė studentų darbus apžiūrėjęs Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Pagrindinės Jonavos rajono savivaldybės Metrikacijos skyriaus iškilmių salės ir kitų erdvių interjeras kurtas dar 1975 m., vėliau buvo tik minimaliai atnaujintas.

Studentai savo darbuose pasiūlė įvairių šiuolaikiškų ir funkcionalių sprendimų, kartu išsaugojo patalpų dalimi tapusius autentiškus meno kūrinius.

Kiekvieną projektą lydi trumpas idėjos aprašymas, kuriuose autoriai mini ne tik santuokos ceremoniją, bet ir gamtos simbolius: upę, miško takus.

„Vestuvės yra magiškas gyvenimo etapas, prabangiai nuspalvintas simboliais ir pažadais“, taip savo projekto idėją pristato viena iš autorių. Kitame projekte dizaineris siūlo specialią erdvę, kurioje jaunieji galėtų išsaugoti gražiausias savo gyvenimo akimirkas.

Visus studentų darbus kviečiame apžiūrėti savivaldybės II a. fojė, taip pat savivaldybės facebook`o puslapyje, kuriame galite balsuoti už tris labiausiai patikusius projektus.

Balsavimas vyks iki sausio 24 d., trečiadienio, darbo dienos pabaigos.

Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus

Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus Dizaino studentai pasiūlė idėjų Metrikacijos skyriaus atnaujinimui, kviečia išrinkti patikusius projektus ]]>
jonavoszinios.lt Wed, 10 Jan 2024 17:40:31 +0200
<![CDATA[Kviečiama teikti kandidatus „Nepriklausomybės stelos“ apdovanojimui]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvieciama-teikti-kandidatus-nepriklausomybes-stelos-apdovanojimui https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kvieciama-teikti-kandidatus-nepriklausomybes-stelos-apdovanojimui Jonavos rajono savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus „Nepriklausomybės stelos“ apdovanojimui, kuris kiekvienais metais teikiamas už Lietuvos tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo puoselėjimą.

Kandidatus Savivaldybės teikiamam apdovanojimui gali siūlyti rajono savivaldybės įstaigos, įmonės, bendrovės, viešosios įstaigos, bendruomenės.

Pasiūlymai priimami iki 2024 m. sausio 30 d. Savivaldybės administracijoje, adresu Žeimių g. 13, 124 kab., Jonava arba el. paštu administracija@jonava.lt raštu, nurodant „Nepriklausomybės stelos“ apdovanojimo teikimo pirmininkui.

Daugiau informacijos el. paštu lina.paulaviciene@jonava.lt arba tel. (8 349) 50 099.

Kviečiama teikti kandidatus „Nepriklausomybės stelos“ apdovanojimui

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 10 Jan 2024 13:26:17 +0200
<![CDATA[PAKARTOTINIS automobilio HYUNDAI i30 pardavimas viešo aukciono būdu]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pakartotinis-automobilio-hyundai-i-30-pardavimas-vieso-aukciono-budu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pakartotinis-automobilio-hyundai-i-30-pardavimas-vieso-aukciono-budu Jonavos r. sav. administracija skelbia kilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną.

Parduodamas turtas: Automobilis HYUNDAI i30, valstybinis Nr. FNO527, Pagaminimo metai (pirmos registracijos data) 2011 m., benzinas, 1,396 cm3 variklio galia 80 kW., valstybinis Nr. FNO527, identifikavimo Nr. TMADC51CACJ235815, sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotojo vietą – 5. Defektai: reikalingas važiuoklės remontas, automobilis paveiktas korozijos, be techninės apžiūros ir be civilinės atsakomybės draudimo. SDK – EEACRKTT.

Pradinė turto pardavimo kaina - 2450 Eur.

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Jonavos rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus specialistas, Artūras Mykolaitis, +37068757517, arturas.mykolaitis@jonava.lt.

Turto apžiūra galima 2024 m. sausio 15 d. - sausio 17 d., iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais.

Turto vieta: Fabriko g. 48, Jonava.

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu, VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt, nuo 2024 m. sausio 22 d. 00 val. 00 min. iki 2024 m. sausio 24 d. 23 val. 59 min.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt. nuo 2024 m. sausio 29 d. 09 val. 00 min. iki 2024 m. sausio 30 d. 13 val. 59 min. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/parduodamas-turtas/739.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Žvigaitienė, tel.: (8 349) 50077, el. paštas: daiva.zvigaitiene@jonava.lt.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

PAKARTOTINIS automobilio HYUNDAI i30 pardavimas viešo aukciono būdu

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 10 Jan 2024 10:10:10 +0200
<![CDATA[PAKARTOTINIS automobilio SKODA FABIA pardavimas viešo aukciono būdu]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pakartotinis-automobilio-skoda-fabia-pardavimas-vieso-aukciono-budu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pakartotinis-automobilio-skoda-fabia-pardavimas-vieso-aukciono-budu Jonavos r. sav. administracija skelbia kilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną.

Parduodamas turtas: Automobilis SKODA FABIA, valstybinis Nr. CGP805, pagaminimo metai (pirmos registracijos data) 2007 m., benzinas, 1,198 cm3 variklio galia 47 kW., valstybinis Nr. CGP805, identifikavimo Nr. TMBHY46Y074162522, sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotojo vietą – 5. Defektai: kėbulas stipriai paveiktas korozijos, reikalingas važiuoklės remontas, techninė apžiūra galioja iki 2024-02-23, be civilinės atsakomybės draudimo. SDK – FCKHCRRK.

Pradinė turto pardavimo kaina - 840 Eur.

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos ūkvedys, Osvaldas Šalčius, +370 648 25 312, ukioskyrius@jonbiblioteka.lt.

Turto apžiūra galima 2024 m. sausio 15 d. - sausio 16 d., iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais.

Turto vieta: Žeimių g. 9, Jonava.

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu, VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt, nuo 2024 m. sausio 22 d. 00 val. 00 min. iki 2024 m. sausio 24 d. 23 val. 59 min.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.ltnuo 2024 m. sausio 29 d. 09 val. 00 min. iki 2024 m. sausio 30 d. 13 val. 59 min. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/parduodamas-turtas/739.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Žvigaitienė, tel.: (8 349) 50077, el. paštas: daiva.zvigaitiene@jonava.lt.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

PAKARTOTINIS automobilio SKODA FABIA pardavimas viešo aukciono būdu

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 10 Jan 2024 10:09:33 +0200
<![CDATA[PAKARTOTINIS automobilio SKODA OCTAVIA pardavimas viešo aukciono būdu]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pakartotinis-automobilio-skoda-octavia-pardavimas-vieso-aukciono-budu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/pakartotinis-automobilio-skoda-octavia-pardavimas-vieso-aukciono-budu Jonavos r. sav. administracija skelbia kilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną.

Parduodamas turtas: Automobilis SKODA OCTAVIA, valstybinis Nr. BFV768, pagaminimo metai (pirmos registracijos data) 2006 m., benzinas, 1,595 cm3 variklio galia 75 kW., valstybinis Nr. BFV768, identifikavimo Nr. TMBDA21Z862207935, sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotojo vietą – 5. Defektai: kėbulas paveiktas korozijos, reikalingas važiuoklės remontas, techninė apžiūra galioja iki 2025-06-14, be civilinės atsakomybės draudimo. SDK – ETPEMECH.

Pradinė turto pardavimo kaina - 910 Eur.

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Jonavos rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus specialistas, Artūras Mykolaitis, +37068757517, arturas.mykolaitis@jonava.lt.

Turto apžiūra galima 2024 m. sausio 15 d. - sausio 16 d., iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais.

Turto vieta: Fabriko g. 48, Jonava.

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu, VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt, nuo 2024 m. sausio 22 d. 00 val. 00 min. iki 2024 m. sausio 24 d. 23 val. 59 min.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.ltnuo 2024 m. sausio 29 d. 09 val. 00 min. iki 2024 m. sausio 30 d. 13 val. 59 min. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/parduodamas-turtas/739.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Žvigaitienė, tel.: (8 349) 50077, el. paštas: daiva.zvigaitiene@jonava.lt.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

PAKARTOTINIS automobilio SKODA OCTAVIA pardavimas viešo aukciono būdu

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 10 Jan 2024 10:08:01 +0200
<![CDATA[Jonavos Sveikatos centro veikloje dalyvaus keturios įstaigos]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-sveikatos-centro-veikloje-dalyvaus-keturios-istaigos https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-sveikatos-centro-veikloje-dalyvaus-keturios-istaigos
Jonavoje įsteigto Sveikatos centro veikloje dalyvaus keturios rajono sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ Jonavos ligoninė, VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC), Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir AB „Achemos“ poliklinika.

Pirmadienį savivaldybėje šių įstaigų vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Rajono tarybos sprendimu, Sveikatos centras Jonavos rajono savivaldybėje veiks funkcinio bendradarbiavimo būdu.

Įstaigų bendradarbiavimą ir centro veiklą koordinuos Jonavos PSPC.

Sveikatos centrai visoje Lietuvoje steigiami įgyvendinant Vyriausybės sprendimą dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformos.

Tikimasi, kad tokiu būdu sveiktos priežiūros paslaugos gyventojams taps labiau prieinamos ir kokybiškos, bus užtikrintas jų tęstinumas, gerės gyventojų sveikatos rodikliai.

Jonavos Sveikatos centro veikloje dalyvaus keturios įstaigos

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 08 Jan 2024 18:03:38 +0200
<![CDATA[Vėluos išmokų vaikams ir tikslinių kompensacijų mokėjimas ]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/veluos-ismoku-vaikams-ir-tiksliniu-kompensaciju-mokejimas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/veluos-ismoku-vaikams-ir-tiksliniu-kompensaciju-mokejimas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informavo, kad lėšos Išmokų vaikams ir Tikslinių kompensacijų mokėjimui savivaldybės administracijai  bus pervestos 2024 m. sausio 15 dieną.

Gavus valstybės biudžeto lėšas, išmokos vaikams ir tikslinės kompensacijos už slaugą ar priežiūrą, bus pervestos į gavėjų sąskaitas. 

Jonavos r. savivaldybės socialinės paramos skyriaus inf.
                                                    

Vėluos išmokų vaikams ir tikslinių kompensacijų mokėjimas 

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 08 Jan 2024 09:48:24 +0200
<![CDATA[Apdovanoti „Auksinės girios“ eglučių kūrėjai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/apdovanoti-auksines-girios-egluciu-kurejai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/apdovanoti-auksines-girios-egluciu-kurejai Į Jonavos rajono įstaigas, organizacijas ir verslo įmones jau keliauja rajono mero padėkos už dalyvavimą kuriant Kalėdinių eglučių miestelį, kurio temą šį kartą buvo „Auksinė giria“.

Visi eglučių autoriai taip pat apdovanoti jonaviečio kalvio Andriaus Šukučio nukaltomis eglutėmis ir gardžiais kepiniais.

Jonavos gyventojai šiemet tradiciškai išrinko tris labiausiai patikusias eglutes. Jų autoriai – Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras, Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro Barupės skyriaus „Nykštukų grupė“ ir Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras.

Šių organizacijų atstovus meras Mindaugas Sinkevičius padėkomis ir saldžiais prizais penktadienį apdovanojo eglučių miestelyje. Konkurso nugalėtojams įteiktos ir piniginės premijos.

„Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie sukūrė nuostabią „Auksinę girią“ ir įspūdingą kalėdinę pasaką Jonavoje. Džiaugiuosi, kad mūsų eglučių miestelis kiekvienais metais paauga, o ši puiki bendruomeniškumo idėja kasmet džiugina jonaviečius ir miesto svečius“, - sakė rajono meras M. Sinkevičius.

„Auksine giria“ virtusiame Kalėdinių eglučių miestelyje šiemet savo eglutes pastatė rekordinis skaičius Jonavos rajono įstaigų, įmonių ir bendruomenių. Lankytojai čia pamatė per šimtą įvairių rankų darbo eglučių.

Eglutės Ramybės skvere dar džiugins visą šį savaitgalį, o kitą savaitę eglutes pastačiusios įstaigos kviečiamos savo kūrinius išsivežti.

Jonavos r. savivaldybės info .

A. Reipos nuotr.

Apdovanoti „Auksinės girios“ eglučių kūrėjai

]]>
jonavoszinios.lt Fri, 05 Jan 2024 13:38:39 +0200
<![CDATA[Taryba patvirtino strateginį Jonavos rajono plėtros planą]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/taryba-patvirtino-strategini-jonavos-rajono-pletros-plana https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/taryba-patvirtino-strategini-jonavos-rajono-pletros-plana Jonavos rajono savivaldybės taryba patvirtino strateginį rajono plėtros planą (SPP) 2024-2030 metams. Atnaujinta ir Jonavos rajono vizija – idealus ateities paveikslas, kokia Jonavos rajono savivaldybė turėtų būti po dešimties ar daugiau metų.

Savivaldybė iki šiol vadovavosi Jonavos rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2027 metų, patvirtintu dar 2019 metais.

Į naująjį planą perkeltos aktualios dabar galiojančio SPP priemonės, planas papildytas naujais poreikiais ir galimybėmis.

Naujasis SPP parengtas atsižvelgus į naują 2021–2027 metų ES finansinę perspektyvą, 2020-2021 m. vykusią COVID-19 pandemiją, 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusį Rusijos karą su Ukraina bei dėl to išaugusius karo pabėgėlių srautus į Lietuvą, kintančius energetikos kaštus bei kitus veiksnius.

Buvo atnaujinta ir Jonavos rajono vizija, kurią iš kelių variantų balsuodami išsirinko rajono gyventojai.

Atnaujinta vizija skamba taip: Jonavos rajono savivaldybė – draugiškiausia šeimai ir aplinkai, moderni ir logistiškai patogi savivaldybė, sporto ir sumanios ekonomikos centras.

Rengiant strateginį plėtros planą dalyvavo savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų bei ekonominių-socialinių partnerių atstovai.

Jonavos r. savivaldybės info.

V. Kalpoko nuotr.

Taryba patvirtino strateginį Jonavos rajono plėtros planą

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 21 Dec 2023 11:41:45 +0200
<![CDATA[Taryba praplėtė Jonavos seniūnijos teritorijų ribas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/taryba-praplete-jonavos-seniunijos-teritoriju-ribas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/taryba-praplete-jonavos-seniunijos-teritoriju-ribas Jonavos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą praplėsti Jonavos seniūnijos aptarnaujamų teritorijų ribas ir pakeisti Jonavos miesto seniūnijos pavadinimą į Jonavos seniūnija.

Prie Jonavos seniūnijos bus prijungtos naikinamos Ruklos seniūnijos gyvenamosios vietovės: Ruklos miestelis, Ruklos kaimas, Jonalaukio kaimas, Kamšalų kaimas, Konstantinavos kaimas, Venecijos kaimas, Tartoko kaimas.

Prie Jonavos seniūnijos aptarnaujamų teritorijų taip pat prijungiamos Kulvos seniūnijos Šmatų ir Melnytėlės gyvenamosios vietovės bei Šilų seniūnijos Bazilionių ir Laukagalių gyvenamosios vietovės.

„Ruklos miestelyje ir kitose prijungiamose teritorijose pastaruoju metu vykdomi dideli infrastruktūros projektai – vystoma karinė teritorija, kuriamas Jonavos pramonės parkas. Šie objektai ateityje pareikalaus papildomo aptarnavimo ir komunalinių paslaugų suteikimo.

Taip pat ir pats Ruklos miestelis su savo daugiabučiais namais, gatvių tinklu, viešosiomis erdvėmis nieko nesiskiria nuo Jonavos miesto ir reikalauja tokios pačios priežiūros ir kokybiško aptarnavimo.

Manome, kad perdavus teritorijos administravimą Jonavos seniūnijai pagerės gyventojams ir verslo įmonėms teikiamų paslaugų kokybė, sutrumpės sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo laikas“, - sako Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas.

Sprendimo autoriai pabrėžia, kad Ruklos gyventojai ir toliau bus aptarnaujami vietoje, Jonavos seniūnijos padalinyje.

Tarybos sprendimas įsigalios 2024 m. balandžio 11 d. Planuojama, kad šiuo sprendimu ne tik bus pagerinta prijungiamų teritorijų aptarnavimo kokybė, bet ir kasmet sutaupoma apie 60 tūkst. eurų biudžeto lėšų.

Jonavos r. savivaldybės info.

A. Reipos nuotr.

Taryba praplėtė Jonavos seniūnijos teritorijų ribas

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 21 Dec 2023 11:27:57 +0200
<![CDATA[P. Dovalgos premija įteikta poetui ir vertėjui Vytui Dekšniui]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/p-dovalgos-premija-iteikta-poetui-ir-vertejui-vytui-deksniui https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/p-dovalgos-premija-iteikta-poetui-ir-vertejui-vytui-deksniui Jonavos rajono savivaldybės tarybos skiriama žurnalisto ir vertėjo Prano Dovalgos premija šiemet atiteko poetui ir vertėjui Vytui Dekšniui. Premija laureatui įteikta už Jindricho Manno memuarinio romano „Praha, iki pareikalavimo“ ir Michalo Ajvazo romano „Kitas miestas“ vertimus.

„Abu išversti kūriniai leidžia lietuvių skaitytojui pažinti Čekijos sostinę Prahą iš netolimos praeities, ir iš alternatyvios fantastinės perspektyvos“, - sakė premijos įteikimo komisijos pirmininkė, savivaldybės vicemerė Birutė Gailienė.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos premija kasmet skiriama už lietuvių ar čekų kalba per pastaruosius 5 metus publikuotą literatūrinį kūrinį, filmą, spektaklį, tekstą istorinės atminties, lietuvių ir čekų tautų kultūrinio, politinio ar ekonominio bendradarbiavimo temomis. 

V. Dekšnio kandidatūrą premijos teikimo komisijai pateikė Čekijos lietuvių bendruomenė.

P. Dovalgos premijos fondą sudaro savivaldybės bei privačių rėmėjų skiriamos lėšos – 1 tūkst. eurų.

Pernai premija įteikta vertėjai Vaidai Braškytei-Nemenčkovai, į lietuvių kalbą išvertusiai čekų rašytojo, poeto, dainų tekstų ir filmų autoriaus Jachymo Topolio romaną „Jautrus žmogus“.

Jonavos r.savivaldybės info.

A. Reipos nuotr.

P. Dovalgos premija įteikta poetui ir vertėjui Vytui Dekšniui

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 21 Dec 2023 11:26:14 +0200
<![CDATA[Šventinėje popietėje – mero padėkos vaikų globėjams]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/sventineje-popieteje-mero-padekos-vaiku-globejams https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/sventineje-popieteje-mero-padekos-vaiku-globejams Jonavos kultūros centro meno galerijoje į šventinę popietę susirinko Jonavos rajone vaikus globojančios šeimos, budintys globėjai ir Jonavos rajono socialinių paslaugų centro (JSPC) specialistai.

Šventiniame susitikime aštuoniolikai globėjų šeimų įteiktos Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus padėkos už rūpestį, atsidavimą bei globėjų bendruomenės kūrimą ir puoselėjimą.

Jonavos rajone šiuo metu globėjų šeimose auga virš 170 vaikų.

Net vienuolika vaikų globoja Alexander ir Renatos Propletinų „Bitučių“ šeimyna.

Prieš dvejus metu Jonavos rajono savivaldybė padėjo šiai šeimynai užbaigti patalpų remonto darbus, o šiemet finansavo naujo mikroautobuso įsigijimą.

Savivaldybė šiemet taip pat pasiekė, kad rajone visiškai neliktų institucinės globos – septyni be tėvų augantys jaunuoliai iš Vaiko ir šeimos gerovės centro buvo perkelti į naują, ES fondo lėšomis pastatytą gyvenamąjį namą Panerių gatvėje.

Bendruomeniniuose globos namuose gyvenantys vaikai savaitgalius ir atostogas praleidžia pas globėjus, o namuose juos prižiūri socialinių pedagogų komanda.

Jonavos r. savivaldybės info.

A. Reipos nuotr.

Šventinėje popietėje – mero padėkos vaikų globėjams

]]>
jonavoszinios.lt Wed, 20 Dec 2023 15:50:08 +0200
<![CDATA[Ugniagesių savanorių draugijoje – nauji gelbėtojai]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/ugniagesiu-savanoriu-draugijoje-nauji-gelbetojai https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/ugniagesiu-savanoriu-draugijoje-nauji-gelbetojai Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugija pasipildė dviem naujais gelbėtojais – jonaviečiai Marijus Vozniakas ir Tatiana Federova sėkmingai baigė specialią mokymų programą ir tapo draugijos nariais.

Abu savanorius gelbėtojus pasveikino rajono meras Mindaugas Sinkevičius ir įteikė jiems savanorio ugniagesio pažymėjimus bei atpažinimo ženklus.

Pasak Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugijos pirmininko Viktoro Kolesnikovo, T. Federova bus pirmoji mergina ugniagesė Jonavos rajone.

Ugniagesiai savanoriai kartu su Valstybinės ir rajono gelbėjimo tarnybų ugniagesiais sudaro vieningą priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą Jonavos rajone.

Ugniagesių savanorių draugijoje – nauji gelbėtojai

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 19 Dec 2023 13:22:42 +0200
<![CDATA[Miesto programėlės kūrėjai: jonaviečiams pasiūlėme ir nuolaidą baseinui, ir patiems keisti tilto apšvietimą]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/miesto-programeles-kurejai-jonavieciams-pasiuleme-ir-nuolaida-baseinui-ir-patiems-keisti-tilto-apsvietima https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/miesto-programeles-kurejai-jonavieciams-pasiuleme-ir-nuolaida-baseinui-ir-patiems-keisti-tilto-apsvietima Metai – tiek Jonavos miesto ir rajono gyventojai naudojasi jiems skirta programėle „Jonava“. Jonaviečiai tapo pirmieji Lietuvoje, turintys programėlę su būtent jonaviečiams pritaikytu unikaliu funkcionalumu, o jos kūrėjai sako netikėję, kad per metus pavyks pasiekti tokį rezultatą – programėle naudojasi maždaug kas trečias miesto ar rajono gyventojas.

„Kai ją kūrėme, neturėjome iš ko imti pavyzdžio ar pasitarti, nes Lietuvos miestai jų, galima sakyti, praktiškai neturėjo. Todėl žvalgėmės po Europą ir domėjomės, kaip veikia, tarkime, Liuksemburge veikianti ir miestui skirta programėlė. Reikėjo apgalvoti viską – ne tik funkcionalumą, bet ir dizainą, lūkestis buvo sukurti naudingą produktą, kurį žmonės kasdien naudotų. Beje, neseniai kelios Lietuvos savivaldybės paprašė pasidalinti savo patirtimi, nes ketina kurti panašius produktus savo rajono gyventojams“, – sako Jonavos rajono savivaldybės vicemerė Birutė Gailienė.

B. Gailienė ir savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Brigita Šlepetienė pasakoja, kad programėlės sukūrimas, nors ir nebuvo lengvas, tačiau įdomus ir kūrybiškas procesas.

Šiandien Jonavos rajono savivaldybė kviečia prie „Jonavos“ programėlės jungtis ne tik jonaviečius, tačiau ir kitų miestų gyventojus bei siūlo susipažinti su įdomiomis miesto bei rajono vietomis, čia vykstančiais renginiais.

Idėja – po pirmųjų nevykusių pokalbių

Pasak B. Gailienės, „Jonavos“ užuomazgos prasidėjo maždaug prieš dvejus metus. Tąsyk kilo minčių apie miesto kortelę – tokią, kokią jau turi ne vienas šalies miestas.

„Susirinkome į pirmąjį kūrybinį posėdį, pakvietėme verslo atstovus. Mūsų idėja buvo gana paprasta – kad kortelę turintys jonaviečiai su ja gautų nuolaidas perkant bilietus į renginius ar lankantis, pvz., vietos kavinėse. Tačiau susitikimuose dalyvavę verslo atstovai mūsų idėja nesižavėjo ir sakė, kad nemato prasmės, vertės“, – prisiminė B. Gailienė.

Tada, sako vicemerė, atėjo kur kas ambicingesnė mintis – turėti ne jonaviečio kortelę, o apps‘ą, kurį gyventojai galėtų atsisiųsti į savo mobiliuosius telefonus: „Pagalvojome, kad taip būsime šiuolaikiškesni, modernesni.“

Tačiau, kaip ir minėta, ėmus žvalgytis po kitas Lietuvos savivaldybes, paaiškėjo, jog nėra iš ko imti pavyzdžio ar pasinaudoti patirtimi. Kažką panašaus turėjo tik Šiauliai, tačiau jų projektas buvo bendras su Latvijos miestu Jelgava, specifinis.

„Nusprendėme, kad kursime savo produktą – nuo nulio. Programėlės kūrimas sutapo su baseino statybomis, tad iš karto atėjo mintis – juk jonaviečiams tikrai būtų patrauklu turėti tokią programėlę, kurios viena iš naudų būtų nuolaidos kodas apsilankymui baseine. Jis suteikiamas iki šiol, tačiau tik Jonavos miesto ir rajono gyventojams. Vis tik, mūsų nuomone, taip yra teisinga – juk baseinas pastatytas už Jonavos mokesčių mokėtojų pinigus“, – kalbėjo B. Gailienė.

Sudėlioję turinio idėją savivaldybės specialistai paskelbė viešąjį pirkimą: „Turint galvoje, kad miestiečio app‘sų Lietuvoje praktiškai nebuvo, mums buvo labai svarbu, kad jos kūrimu užsiimtų patikima įmonė. Konkursą laimėjo įmonė „MeritStory“.

„Man atrodo, kad nuo pat pirmų bendro darbo minučių tarp mūsų ir paslaugos tiekėjų komandų iš karto atsirado ryšys, pasitikėjimas. Jis išlikęs ir iki šiol“, – sako B.Gailienė.

Pirmąją dieną pritrūko prizų

Šiuo metu į savo telefonus apps‘ą „Jonava“ yra atsisiuntę apie 16 tūkst. Jonavos miesto ir rajono gyventojų. Tai – maždaug kas trečias jonavietis.

„Tačiau kai ją kūrėme – buvo iššūkis kalbant apie komunikaciją ir kaip žmonėms ne tik pranešti šią žinią, tačiau ir paskatinti programėlę atsiųsti“, – sakė B. Šlepetienė.

Starto proga jonaviečiams buvo pasiūlyti prizai, o juos gavo kiekvienas, atsisiuntęs programėlę „Jonava“. Tai – Jonavos ženklu pažymėtos kaklo movos, džemperiai, bilietai į renginius, puodeliai, pirkinių krepšiai.

„Rezultatas viršijo mūsų lūkesčius tiek, kad jau pirmąją dieną pritrūkome prizų. Mes nedrąsiai tikėjome, kad per pirmąją dieną ją atsiųs bent 500 žmonių, o tokių buvo net keli tūkstančiai. Per pirmą savaitę apps‘ą į savo telefonus atsisiuntė tiek žmonių, kiek jų tikėjomės per metus.

Programėlę pristatėme viešo renginio metu – pakvietėme žmones ateiti prie savivaldybės. Tai buvo darbo diena, todėl tikrai nesitikėjome daug žmonių. Tačiau susirinko visa minia – buvo labai keista, bet dar labiau džiugu matyti tiek gyventojų“, – kalbėjo B. Šlepetienė.

Tiesa, neišvengta ir nesusipratimų – pasirodė, kad vieno iš bankų klientai negali prisijungti prie „Jonavos“, nes jiems neleidžiama patvirtinti tapatybės. Tačiau šią problemą gana operatyviai pavyko išspręsti.

Anot pašnekovių, nedidelių nesusipratimų buvo ir daugiau, tačiau visus juos programėlės kūrėjai operatyviai pašalino.

„Manau, kad mums pavyko ir dėl kitos priežasties, ne tik dėl kokybiško produkto – mes aktyviai komunikavome su gyventojais, klausėme jų nuomonės ir sulaukėme labai gero grįžtamojo ryšio“, – kalbėjo B. Gailienė.

 Gali pakeisti tilto apšvietimą

„Jonavos“ programėlės naudotojai gali ne tik gauti nuolaidą apsilankymui baseine, taip pat vyksta konkursai, apklausos, pateikiama informacija apie mieste bei rajone vykstančius renginius, kita Jonavos žmonėms aktuali informacija.

Programėlė siūlo ir pramogų. Pavyzdžiui, jos pagalba jonaviečiai patys gali pakeisti Jonavos pėsčiųjų tilto apšvietimą. Tai, anot B. Gailienės, nėra esminis dalykas, tačiau tokios smulkmenos taip pat didina programėlės patrauklumą.

Kurdami ją savivaldybės specialistai kreipėsi ir į miesto bei rajono gyventojus, prašydami pasidalinti idėjomis, ko norėtų jie patys.

„Bene įdomiausias pasiūlymas – įdiegti jonavietišką „tinderį“. Kalbant rimtai, buvo nemažai vertų dėmesio pasiūlymų ir į dalį jų mes atsižvelgėme.

Tarkime, seniau žmonėms skirtinguose šaltiniuose tekdavo ieškoti informacijos apie vykstančius renginius, o dabar jie yra vienoje vietoje. Programėlės turėtojai gali užsisakyti stambių gabaritų atliekų išvežimą, yra integruota „Moki Jonava“ paslauga, tad patogu susimokėti mokesčius, taip pat yra galimybė į darželius užregistruoti vaikus“, – pasakojo B. Gailienė.

Gyventojams siunčia pranešimus

Tam, kad programėlė gyvuotų, sako B. Gailienė, dirbti prie jos reikia nuolat. Į savo telefonus Jonavos gyventojai gauna aktulių pranešimų: „Tiesa, nebūtinai tik aktualius. Kai paleidome programėlę – netrukus iškrito pirmasis sniegas, tad pirmoji mūsų žinutė buvo sveikinimas su pirmuoju sniegu.“

Jonavos rajono žmonės sulaukia pranešimų apie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimą, apie didesnius renginius, kviečiami dalyvauti apklausose ar balsavimuose, pateikiama kita gyventojams svarbi informacija: „Pasirodė, kad apps`as yra puikus būdas, kaip galima paskatinti žmones įsitraukti į miesto gyvenimą, sprendimų priėmimą. O mums tai – ir įrankis pasiekti savo krašto žmones.

Žmonėms kur kas patogiau išreikšti nuomonę per app‘są, nei kažkur tinklalapiuose ieškoti nuorodų. Taip pasiekiame nemažą auditoriją, neseniai gyventojai balsavo už Jonavos rajono viziją, vasarą rinko dalyvaujamojo biudžeto projektus, išreiškė nuomonę ir dėl miesto seniūnaičių“.

Programėlės kūrėjų planuose – skiltis beglobiams gyvūnams, ko taip pat prašė gyventojai, bibliotekos integravimas ir kitos idėjos.

Kviečia jungtis kitų miestų gyventojus

Dar viena žinia – prie „Jonavos“ programėlės jau gali jungtis ir kitų miestų gyventojai, mat anksčiau tokios galimybės nebuvo.

„Jonavoje vyksta daug renginių, švenčių – tikime, kad ši informacija aktuali ne tik Jonavos miesto ir rajono gyventojams. Juolab, kad mūsų Joninės išties populiarios ir sulaukiame daug svečių.

Manau, kad dabar programėle susidomės ir verslo atstovai, siūlydami žmonėms nuolaidas kavinėse, kitose prekybos ar paslaugų vietose – pirmųjų tokių pageidavimų jau sulaukėme“, – kalbėjo B. Gailienė.

Miesto programėlės kūrėjai į Jonavą kviečia ir turistus – atsiuntus programėlę galima matyti informaciją apie lankomas Jonavos vietas.

„Tikiu, kad tai teisingas sprendimas – atverti apps‘o „Jonava“ duris visiems ir kviesti atvažiuoti į mūsų miestą“, – kalbėjo B. Gailienė.

Miesto programėlės kūrėjai: jonaviečiams pasiūlėme ir nuolaidą baseinui, ir patiems keisti tilto apšvietimą

Miesto programėlės kūrėjai: jonaviečiams pasiūlėme ir nuolaidą baseinui, ir patiems keisti tilto apšvietimą Miesto programėlės kūrėjai: jonaviečiams pasiūlėme ir nuolaidą baseinui, ir patiems keisti tilto apšvietimą Miesto programėlės kūrėjai: jonaviečiams pasiūlėme ir nuolaidą baseinui, ir patiems keisti tilto apšvietimą Miesto programėlės kūrėjai: jonaviečiams pasiūlėme ir nuolaidą baseinui, ir patiems keisti tilto apšvietimą Miesto programėlės kūrėjai: jonaviečiams pasiūlėme ir nuolaidą baseinui, ir patiems keisti tilto apšvietimą Miesto programėlės kūrėjai: jonaviečiams pasiūlėme ir nuolaidą baseinui, ir patiems keisti tilto apšvietimą ]]>
jonavoszinios.lt Tue, 19 Dec 2023 10:31:48 +0200
<![CDATA[Kulvos ugniagesių komandos patalpų nuomos pirkimas]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kulvos-ugniagesiu-komandos-patalpu-nuomos-pirkimas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/kulvos-ugniagesiu-komandos-patalpu-nuomos-pirkimas Perkančioji organizacija: Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba, Kauno g. 49, 55179 Jonava, įstaigos kodas 156898420, tel. 8-349-60366, mob. 8-607-90234, el. p. jonava.rpt@gmail.com

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba skelbia pirkimą, siekdama išsinuomoti patalpas Kulvos ugniagesių komandos veiklai vykdyti. Patalpos turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 1 priede. Funkcijos (veikla), kurioms numatoma naudoti nekilnojamąjį daiktą – Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos Kulvos ugniagesių komandos veikla.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentus, susijusius su pirkimu galima gauti iki 2024 m. sausio 8 dienos 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Jonavos rajono priešgaisrinėje tarnyboje, Kauno g. 49, 55179 Jonava, pateikus prašymą. Pirkimo dokumentai taip pat skelbiami Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos tinklalapyje: nuoroda

Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: siūlomos nuomos nekilnojamųjų daiktų dokumentai perkančiajai organizacijai turi būti pateikti iki 2024 m. sausio 8 d. 10.00 val. Vokai iki nurodyto dokumentų pateikimo termino pabaigos pateikiami Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos specialistei Dainorai Vaičiūnienei atsakingai už dokumentų priėmimą. Dokumentus pristatyti adresu: Kauno g. 49, 55179, Jonava. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Pasiūlymai turi būti pateikti tik užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašytas kandidato vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, nuoroda “Kulvos komandos patalpų nuoma” ir “NEATPLĖŠTI IKI 2024-01-08, 10.00 VAL.”.

PIRKIMO, VYKDOMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, SĄLYGOS

Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos inf. 

Kulvos ugniagesių komandos patalpų nuomos pirkimas

]]>
jonavoszinios.lt Tue, 19 Dec 2023 10:16:11 +0200
<![CDATA[Skautai į Jonavą atnešė Betliejaus taikos ugnį]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skautai-i-jonava-atnese-betliejaus-taikos-ugni https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/skautai-i-jonava-atnese-betliejaus-taikos-ugni Lietuvos skautų sąjungos Jonavos Slėnio tunto skautai Jonavos rajono merui Mindaugui Sinkevičiui perdavė iš Betliejaus atkeliavusią taikos ugnį.

Skautai tęsia daugiau nei prieš 20 metų gimusią Betliejaus taikos ugnies perdavimo tradiciją.

Ši simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei, buvo pradėta radijo ir televizijos transliuotojo ORF iniciatyva 1986 m. Austrijoje, Linco mieste.

Kasmet ypač pasižymėjęs vaikas iš Austrijos keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę, kuri lėktuvu, specialioje kapsulėje, transportuojama į Vieną. Iš pradžių ugnis platinama po visą šalį, o vėliau ir po Europą.

Šią Betliejaus taikos ugnies nešimo užduotį visose šalyse atlieka tų valstybių skautai.

Jonavos r. savivaldybės info.

A. Reipos nuotr.

Skautai į Jonavą atnešė Betliejaus taikos ugnį

]]>
jonavoszinios.lt Mon, 18 Dec 2023 16:40:13 +0200
<![CDATA[Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/garbingiausi-savivaldybes-apdovanojimai-krepsinio-klubui-ir-baseinui https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/garbingiausi-savivaldybes-apdovanojimai-krepsinio-klubui-ir-baseinui Tradicinio rajono savivaldybės Padėkos vakaro metu įteikti svarbiausi savivaldybės apdovanojimai – „Krištolinė gulbė“ atiteko Jonavos krepšinio klubo „CBet“ komandai, o „Šviesos bokštu“ apdovanotas Jonavos baseinas.

Iškilmingame renginyje apdovanojimus įteikė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius.

„Šiandien mes apdovanojame dvi ypatingas organizacijas, kurios savo veikla ir pastangomis sutelkia jonaviečius, suvienija mus visus ir dovanoja daug nuostabių akimirkų, garsina Jonavą už rajono ribų.

Per dešimt jau įvykusių Padėkos vakarų esame pagerbę įvairias rajono bendruomenes, organizacijas ir asmenis už jų iniciatyvas ir pastangas. Pernai visi nuoširdžiai dėkojome Batėgalos bendruomenei už išgelbėtas gyvybes.

Šie metai buvo ramesni. Nepaisant to, aš labai džiaugiuosi galėdamas išreikšti nuoširdžią padėką kiekvienam iš Jūsų.

Dėl Jūsų visų pastangų, įsipareigojimų ir meilės savo miestui mums pavyksta įgyvendinti daug gražių projektų, pagerinti aplinką ir kurstyti tą ypatingą dvasią, kurią jaučiame Jonavoje.

Mes, kaip bendruomenė, esame stiprūs ne tik dėl didelių projektų ir pergalių, bet ir dėl mažų, kasdieninių dalykų – šypsenų, gerų emocijų, buvimo kartu.

Ačiū visiems už jūsų bendrystę ir už tai, kad galiu būti šios puikios bendruomenės dalimi“, - kabėjo rajono meras M. Sinkevičius.

Krištolinė gulbė

„Krištolinė gulbė“ Jonavos krepšinio klubo „CBet“ komandai įteikta už reikšmingas pastarųjų metų pergales, įrašytas į Jonavos sporto istorijos puslapius ir Jonavos vardo garsinimą Lietuvoje bei miesto bendruomenės telkimą sportinėms pergalėms siekti.

Jonavos „CBet“ metų pradžioje iškovojo antrąją vietą Karaliaus Mindaugo taurės turnyre, o LKL sezono pabaigoje tik per žingsnį atsiliko nuo bronzos medalių.

Jonavos klubas subūręs ištikimų sirgalių bendruomenę, kuri gausiai užpildo Jonavos sporto arenos tribūnas, keliauja į rungtynes kituose miestuose ir aistringai palaiko savo komandą.

Pats klubas aktyviai dalyvauja Jonavos miesto renginiuose ir bendruomenės iniciatyvose.

Šviesos bokštas

Apdovanojimas „Šviesos bokštas“ Jonavos baseinui įteiktas už naujų sveikatinimosi ir aktyvaus laisvalaikio tradicijų kūrimą Jonavos rajono gyventojams – nuo kūdikio iki senjoro.

Prieš metus atidarytą naująjį Jonavos baseiną jau aplankė per 100 tūkst. lankytojų. Nuo pat pirmos atidarymo dienos baseiną gausiai lanko ne tik Jonavos gyventojai, bet ir miesto svečiai.

Baseine vyksta plaukimo pamokos rajono mokyklų mokiniams, užsiėmimai kūdikiams ir nėščiosioms, mankštos senjorams.

„Krištolinė gulbė“ ir „Šviesos bokštas“ yra oficialūs Jonavos rajono savivaldybės apdovanojimai, teikiami savivaldybės mero iškilmingų, šventinių renginių metu.

Krištolinės gulbės statulėlė, simbolizuojanti Jonavos miesto herbą, teikiama už ypatingai svarų indėlį, o stiklinė miesto simbolio „Šviesos bokšto“ statulėlė – už indėlį į Jonavos rajono plėtrą, pramonę, kultūrą, švietimą, sportą, žemės ūkį ar kitas sritis, tai pat už nuolatinę paramą.

Statulėlės gaminamos pagal specialų užsakymą ir teikiamos kartu su apdovanojimų pažymėjimais.

Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui

Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui Garbingiausi savivaldybės apdovanojimai – krepšinio klubui ir baseinui ]]>
jonavoszinios.lt Fri, 15 Dec 2023 09:25:53 +0200
<![CDATA[Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavoje-ivyko-projekto-padovanok-suknele-finalinis-renginys https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavoje-ivyko-projekto-padovanok-suknele-finalinis-renginys Jonavos kultūros centre įvyko finalinis projekto „Padovanok suknelę“ renginys, kuriame pasirodė dovanotomis suknelėmis pasipuošusios Jonavos rajono socialinių paslaugų centro (SPC) globojamos moterys.

Nuo pat ankstyvo ryto renginio dalyvės vyko į Jonavos politechnikos mokyklą. Čia dirbančios kirpėjų bei vizažo profesijos mokytojos kartu su mokinėmis puošė moteris, rūpinosi jų grožiu, kad renginio metu atrodytų nepakartojamai.

Mokyklos floristikos mokytoja su mokinėmis rūpinosi šventinės vietos dekoru ir jaukumu renginio metu.

„Nepaprastai smagu pasidžiaugti ypatingai didele gausa rėmėjų, kurie jungiasi prie šio gražaus, kilnaus ir prasmingo renginio, dalijasi savo laiku, dėmesiu, renginio dalyvėms. Per keletą metų pavyko sukurti bendrystę su esamais rėmėjais, kurie prie renginio prisijungia ne pirmą kartą.

Didžiausia dovana ir džiaugsmas matyti pasitempusias ir gražias moteris, kurių veidą puošia šypsena, akyse spindi džiaugsmo ašaros, o teigiamos emocijos padeda neužgesinti savyje šviesos net sunkiausiuose gyvenimo etapuose.

Geri darbai grįžta gerumu, o bendradarbiavimas įkvepia – šis renginys yra puikus to pavyzdys“, - sako renginio iniciatorė ir organizatorė Evelina Darvidė.

Renginio metu sveikinimo žodį tarė renginio globėja operos žvaigždė Nomeda Kazlaus, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narė Vijolė Šadauskienė, LR Seimo nario padėjėja Audronė Bagdonavičienė, svečiai iš kitų savivaldybių.

Renginį sušildė Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų ir Kauno styginių kvarteto pasirodymai, kurie ne tik suvirpino širdis, bet ir privertė linksmai pajudėti.

Moterys po renginio į namus grįžo su kalėdinėmis dovanomis ne tik sau, bet ir namuose jų laukusiems vaikams.

Organizatorių inf.

Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys

Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys Jonavoje įvyko projekto „Padovanok suknelę“ finalinis renginys ]]>
jonavoszinios.lt Thu, 14 Dec 2023 13:56:25 +0200
<![CDATA[Venecijos kaime – paruošiamieji darbai pramonės parko statyboms]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/venecijos-kaime-paruosiamieji-darbai-pramones-parko-statyboms https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/venecijos-kaime-paruosiamieji-darbai-pramones-parko-statyboms Jonavos rajono savivaldybė Venecijos kaime ruošia 43 ha sklypą, kuriame bus kuriamas Jonavos pramonės parkas.

Šiandien teritorija ruošiama būsimiems darbams, kurie vyks ateinančiais metais. Tikimasi, kad 2024 pabaigoje arba 2025-ųjų pradžioje čia prasidės verslo gamybos patalpų statybos.

„Siūloma plėtoti pramoninė teritorija yra pakankami didelė, todėl skaičiuojame, kad ilgalaikis tiesioginių užsienio investicijų į ją pritraukimas gali siekti iki 200 mln. eurų bei sukurti iki 300 naujų darbo vietų“, - sako Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Jonavos pramonės parkas kuriamas verslui patogioje vietoje, šalia AB „Achema“ pramoninės zonos. Sklypas yra netoli magistralinio kelio A6, ribojasi su krašto keliu, šalia yra geležinkelis, vystoma Lietuvos ir NATO sąjungininkų kariams skirta infrastruktūra.

Šioje pramonės teritorijoje įsikūrusias darbo vietas jonaviečiai pasieks per 10-15 min., o per valandą į darbus galės atvykti Kėdainių, Ukmergės, Elektrėnų ir kitų regionų gyventojai.

Vilniaus ir Kauno oro uostai taip pat pakankamai arti – juos galima pasiekti per mažiau nei 2 val. Iki Klaipėdos jūrų uosto susiekimas gali vyki geležinkeliu ir keliais.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija Jonavos pramonės parko statybai planuoja skirti 8,6 mln. eurų Europos Sąjungos paramos lėšų.

Venecijos kaime – paruošiamieji darbai pramonės parko statyboms

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 07 Dec 2023 13:04:36 +0200
<![CDATA[Savivaldybėje vyko civilinės saugos pratybos]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/savivaldybeje-vyko-civilines-saugos-pratybos https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/savivaldybeje-vyko-civilines-saugos-pratybos Jonavos rajono savivaldybėje vyko Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pratybos, kurių metu buvo vertinamos reagavimo į ekstremaliąją situaciją procedūros, reikiami pajėgumai ir ištekliai, specialistų pasirengimo lygis.

Civilinės saugos savivaldybės lygio stalo pratybose modeliuota situacija, kai žiemą, šildymo sezono metu, nutrūksta elektros energijos tiekimas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Komunalinių savivaldybės įmonių atstovai, įvertinę galimus elektroninių ryšių ir paslaugų teikimo sutrikimus, pristatė kritines naudojamos įrangos dalis, kurių funkcionavimui reikalingi generatoriai ar kiti autonominiai elektros energijos tiekimo šaltiniai, aptarė savo įmonių turimus atlikti veiksmus ir tarpusavio bendradarbiavimo galimybes nenutrūkstamam šilumos tiekimui užtikrinti.

Pratybose dalyvavo Jonavos rajono ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių nariai, UAB „Jonavos šilumos tinklai“, UAB „Jonavos vandenys“, UAB „Jonavos paslaugos“ atstovai, AB „Energijos skirstymo operatorius“ deleguoti atstovai.

Jonavos r. savivaldybės info.

A. Reipos nuotr.

Savivaldybėje vyko civilinės saugos pratybos

]]>
jonavoszinios.lt Thu, 30 Nov 2023 16:38:43 +0200
<![CDATA[Jonavos miesto seniūnė E. Pinkevičienė: miestas turi būti įvairus]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-miesto-seniune-e-pinkeviciene-miestas-turi-buti-ivairus https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/jonavos-miesto-seniune-e-pinkeviciene-miestas-turi-buti-ivairus Trejus metus Jonavos miesto seniūne dirbanti Eglė Pinkevičienė sako, kad gyvenimo kokybė ir patogumas mieste priklauso nuo daugelio dedamųjų – mokyklų ir darželių patogaus tinklo, galimybės aktyviai leisti laisvalaikį ar net... medžių.

Seniūnė taip pat pastebi, kad patys jonaviečiai galėtų aktyviau burtis į bendruomenes, teikti projektus ir keisti savo gyvenamąją aplinką. Juolab, kad instrumentų tam išties yra. Antra vertus, didelė vertybė ir pats miesto žmonių bendruomeniškumas.

Pokalbis su E. Pinkevičiene – apie problemas, dėl kurių į ją kreipiasi miestiečiai bei prioritetus kitiems metams.

Seniūne, ar dažnai gyventojai varsto jūsų kabineto duris?

Duris varsto retai, tačiau telefonu skambina išties dažnai. Kartais žmonės kreipiasi dėl rimtų reikalų, informuoja, kad kažkas nutiko mieste ir reikia komunalininkų rankų. Tačiau visame skambučių sraute, žinoma, pasitaiko ir keistų dalykų.

Tarkime, skambina, kad kaimynų bute per garsiai atliekamas remontas. Man rodosi, kad kaimynystė visų pirma ir yra apie susikalbėjimą ir pasikalbėjimą, todėl patariu žmonėms paprasčiausiai pasikalbėti su kaimynu. Mandagiai paprašyti, kad, pavyzdžiui, tam tikromis valandomis netriukšmautų.

Kai pradėjau dirbti seniūne mane nustebino miesto gyventojų skambučių srautas. Kartais atrodo, kad žmonės net nesistengia patys paieškoti informacijos internete ir skambina mums. Pavyzdžiui, klausia kaip deklaruoti savo gyvenamąją vietą. Ši funkcija mums nė nepriklauso, be to, visa informacija išties pateikiama viešoje erdvėje. Suprantu, jei ją sunku rasti vyresnio amžiaus žmogaus, tačiau dėl panašių klausimų kreipiasi ir jauni.

Miesto ir kaimo seniūnas – skiriasi?

Taip. Kaimo seniūnas yra arčiau savo seniūnijos gyventojų, jis – tarsi nuodėmklausys. Mieste kitaip, nes ir teritorija didesnė, ir žmonių gerokai daugiau.

Esate minėjusi, kad daugiabučių kaimynai tarpusavyje dažnai nesusikalba dėl bešeimininkių gyvūnų.

Vieni žmonės yra bešeimininkių gyvūnų mylėtojai. Jie juos šeria po balkonais, per langą. To daryti negalima ir už tai numatyta atsakomybė, taip besielgiantys žmonės yra baudžiami. Jei žmogus nori rūpintis gyvūnais – jis turi kreiptis į seniūniją prašydamas įrengti šėryklą. Jų Jonavoje yra jau tikrai nemažai.

Kai ji įrengiama – jos atsiradimą iniciavęs žmogus tampa tarsi bešeimininkių kačių šeimininku. Jis turi rūpintis, kad šėryklą būtų tvarkinga, kad joje besimaitinančios katės būtų sterilizuotos ir vėl sugrąžintos į tą pačią vietą, iš kur ir buvo pagautos.

Tačiau tada atsiranda kita pusė – to paties daugiabučio gyventojai, kurie nusiteikę kategoriškai ir sako, kad jų kieme šėryklos nereikia.

Bendraujant su žmonėmis man kartais atrodo, kad gyvūnų mylėtojų ir jų nemylėtojų konfliktai yra tarsi užprogramuoti, kad kitaip niekada ir nebus. Tačiau apibendrintai – taip, šėryklos gyventojų prašymu ir toliau bus įrenginėjamos, bešeimininkės katės iš miesto stebuklingai neišnyks, tačiau reikia pagal galimybes mažinti jų populiaciją.

Taip pat atkreipčiau dėmesį į tai, kad šėrykloms vieta yra renkama atsakingai – jos neįrenginėjamos tiesiog po balkonais ar prie pat daugiabučių, o kiek nuošaliau.

Dar viena jautri tema – medžiai.

Dėl medžių irgi sulaukiame gyventojų skambučių bei prašymų juos nupjauti arba nugenėti. Jonaviečiai skundžiasi ne tik prie namų augančiais medžiais, tačiau ir medžiais kapinėse.

Dėl medžių genėjimo sprendimus priima bendrovės „Jonavos paslaugos“ apželdinimo specialistai. Su visa pagarba jonaviečiams, tačiau kaip nebūnant apželdinimo specialistu gali išmanyti apie medžių genėjimą? Nepaliksi juk medžio su trimis šakomis, kaip kartais mūsų prašo.

Žmonės kelia problemas dėl to, kad prie daugiabučio augantys medžiai yra per arti, per dideli ir užstoja šviesą. Nors pagal galiojančias higienos normas šviesos pakanka, tačiau gyventojai jos nori daugiau. Tai suprantama, tačiau mes negalime dėl to kirsti sveiko didelio medžio.

Prisiminkime dar sovietmetį arba nepriklausomybės pradžią, kai medžiai buvo sodinami chaotiškai ir bet kur. Gimė sūnus? Kieme pasodinsiu ąžuoliuką. Duktė? Tegul auga liepaitė. Laikas ėjo, o ąžuoliukai bei liepaitės tapo brandžiais ąžuolais ir liepomis. Kadangi buvo sodinti per arti daugiabučių namų – šiandien ir turime tokią situaciją.

Kalbant apie kapines – vien dėl to, kad krenta lapai ar spygliai, irgi negalime pjauti brandžių ir sveikų medžių.

Kokia situacija su medžių sodinimu yra dabar? Jei daugiabučio gyventojų šeimoje gimė sūnus – kieme ąžuoliuko pasodinti negalima?

Ne. Jei šeima nori sodinti medį – turi kreiptis į seniūniją. Mes, pasitarę su miesto architektais ir pagal želdynų tvarkymo taisykles priimame sprendimą: galima sodinti ar ne bei kur.

Seniūne, minėjote, kad jums skambina daug žmonių. Tačiau tai, matyt, nėra blogai – vadinasi, žmonėms rūpi aplinka, kurioje jie gyvena.

Sutinku, kad rūpi. Tačiau man visuomet norėtųsi ir kitokio žmonių aktyvumo – ne tik telefono skambučio, ne tik prašymo ar kartais net reikalavimo. Kad mieste būtų patogu ir gera gyventi neužtenka tik biudžeto pinigų ir niekada nebus taip, kad jų užteks absoliučiai visiems.

Bet yra „bet“.  Jonavos mieste veikia aktyvi Kęstučio ir Birutės gatvių bendruomenė, kurie rašo projektus, rūpinasi savo aplinka. Už projektines lėšas jie įsigijo inventorių sportui, o štai pavasarį pamatysime šiose gatvėje žydinčius krokus.

Labai norėčiau, kad daugiau jonaviečių burtųsi į bendruomenes, teiktų pasiūlymus, dalyvautų projektuose. Bendruomeniškumas, man atrodo, labai svarbu. Juk gyvename mieste, vieni šalia kitų. O mes, miesto seniūnija, visuomet esame už bendradarbiavimą su bendruomenėmis.

Kalbant apie miesto gyventojų keliamus klausimus, dar išskirčiau suoliukus prie daugiabučių. Yra grupė gyventojų, kurie nori, jog prie laiptinės stovėtų suoliukai. Tačiau, kai yra suoliukas, kita grupė gyventojų kelia problemą: vakarais ten būriuojasi netinkamos kompanijos, būna ir triukšmo.

Tų suoliukų, kurie jau yra įrengti seniau, mes neardome, tačiau naujų taip pat neįrenginėjame. Manau, kad mieste yra poilsio erdvių, kur galima ne tik pasivaikščioti, tačiau ir pasėdėti.

Kokie kitų metų prioritetiniai darbai?

Tęsti daugiabučių kiemų atnaujinimą. Juos tvarkome pagal savivaldybės tarybos patvirtiną planą, o miesto gyventojams šis klausimas labai svarbus. Svarbiausias akcentas – atnaujinus kiemus padaugėja stovėjimo vietų automobiliams.

Taip pat kiekvienais metais įrengiame po naują laisvalaikio zoną. Tai gali būti erdvė vaikams, sportui. Beje, artėja laikas, kai teks atnaujinti mieste esančius treniruoklius, mat kai kurie jau susidėvėję.

Jūsų nuomone, koks turi būti miestas, kad jame gyventi būtų patogu?

Įvairus. Visų pirma, čia patogu gyventi jaunoms šeimoms, auginti vaikus, nes greta yra mokyklos ir darželiai, kur nereikia laukti ilgose eilėse.

Pernai Jonava išrinkta sportiškiausiu miestu ir manau, kad tikrai ne šiaip sau. Vien mieste yra apie 33 kilometrai pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengti sporto treniruokliai, kuriais žmonės aktyviai naudojasi.

Manau, kad mieste turi būti visko – pradedant patogiai išdėstytais prekybos centrais, infrastruktūra ir baigiant kultūros renginių pasiūla. Žinoma, Jonavos išskirtinumas, lyginant su kitais miestais, – esame greta Kauno, tad nemažai žmonių Kaune dirba, lankosi Kauno renginiuose ir kavinėse.

Aš pati Jonavos nekeisčiau į jokį kitą miestą. Man čia gyventi ir gera, ir patogu.

Jonavos miesto seniūnė E. Pinkevičienė: miestas turi būti įvairus

Jonavos miesto seniūnė E. Pinkevičienė: miestas turi būti įvairus Jonavos miesto seniūnė E. Pinkevičienė: miestas turi būti įvairus ]]>
jonavoszinios.lt Mon, 27 Nov 2023 15:12:11 +0200
<![CDATA[PROJEKTAS NR. 07-015-P-0001 „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/projektas-nr-07-015-p-0001-koordinatoriu-modelio-isbandymas-ir-lyciu-lygybes-politikos-stiprinimas https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/projektas-nr-07-015-p-0001-koordinatoriu-modelio-isbandymas-ir-lyciu-lygybes-politikos-stiprinimas Europos socialinio fondo agentūra kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracija 2023 m. spalio 25 d. pasirašė projekto „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ Jungtinę veiklos sutartį dėl  2021-2030 metų plėtros programos valdytojos  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-033-02-02-06 „Įgyvendinti lygių  galimybių, lyčių lygybės principus“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – administruoti ir įgyvendinti lygių galimybių, moterų  ir vyrų lygybės ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei  pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems ar patyrusiems asmenims teikimo politiką.

Projekto veikla – koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Projekto įgyvendinimo metu planuojama: parengti savivaldybės lygių galimybių politiką; inicijuoti, rengti ir įgyvendinti konkrečias priemones skirtas lygioms galimybėms, moterų ir vyrų lygybei, smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems ar patyrusiems asmenims teikimui užtikrinti.

Siekiami projekto rezultatai – bus parengta ir patvirtinta lygių galimybių politika, teisės aktai, kuriems atliktas vertinimas poveikio lytims aspektu; įgyvendinamos priemonės skirtos lygioms galimybėms, moterų ir vyrų lygybei, smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems ar patyrusiems asmenims teikimui užtikrinti; atliktos gyventojų apklausos apie pasitenkinimą lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, smurto artimoje aplinkoje srityse situaciją.

Projekto vertė yra 44209,15 Eur. Europos sąjungos fondo lėšų.

Jonavos r. savivaldybės info.

PROJEKTAS NR. 07-015-P-0001 „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“

]]>
jonavoszinios.lt Fri, 24 Nov 2023 14:03:22 +0200
<![CDATA[Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/lietuvos-kariuomenes-diena-pamineta-sporto-arenoje https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/lietuvos-kariuomenes-diena-pamineta-sporto-arenoje Lietuvos kariuomenės diena Jonavoje paminėta krepšinio aikštelėje. Jonavos arenoje vyko draugiškos rungtynės, kuriose Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) naujokai „Jurbarkas-Karys“ krepšininkai susitiko su Lietuvos krepšinio lygos (LKL) atstovais Jonavos „CBet“.

„Jurbarkas-Karys“ – Lietuvos kariuomenę trečius metus reprezentuojanti komanda, praėjusį sezoną tapusi Regionų krepšinio lygos (RKL) čempione. Dalis šios ekipos krepšininkų yra Lietuvos kariuomenės kariai.

Svečius iš Jurbarko priėmusiai Jonavos komandai kariuomenė taip pat yra gerai pažįstama – „CBet“ sudaro galimybes kariams nemokamai stebėti namų rungtynės, o klubo krepšininkai patys ne kartą lankėsi Lietuvos kariuomenės daliniuose ir išbandė įvairią karinę techniką.

Kariuomenės dienos proga arenoje pagerbtas ir jonavietis karys – Lietuvos kariuomenės savanoris Naglis Tamaševičius.

Jonavos rajono vicemerė Birutė Gailienė jam įteikė padėką už svarius sportinius pasiekimus nacionaliniuose bei tarptautiniuose bokso turnyruose ir Jonavos krašto garsinimą.

Krepšinio rungtynių pertraukos metu arenoje vyko keturių jungtinių komandų „Įgūdžių ruožo“ žaidimai, kuriuose sportininkai rodė savo karinius įgūdžius, o kariai – sportinius sugebėjimus.

Jonavos r.savivaldybės info.

A. Reipos nuotr.

Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje

Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje Lietuvos kariuomenės diena paminėta sporto arenoje ]]>
jonavoszinios.lt Fri, 24 Nov 2023 12:38:25 +0200
<![CDATA[Automobilio HYUNDAI i30 pardavimas viešo aukciono būdu]]> https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/automobilio-hyundai-i-30-pardavimas-vieso-aukciono-budu https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/automobilio-hyundai-i-30-pardavimas-vieso-aukciono-budu Jonavos r. sav. administracija skelbia kilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną.

Parduodamas turtas: Automobilis HYUNDAI i30, valstybinis Nr. FNO527, Pagaminimo metai (pirmos registracijos data) 2011 m., benzinas, 1,396 cm3 variklio galia 80 kW., valstybinis Nr. FNO527, identifikavimo Nr. TMADC51CACJ235815, sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotojo vietą – 5. Defektai: reikalingas važiuoklės remontas, automobilis paveiktas korozijos, be techninės apžiūros ir be civilinės atsakomybės draudimo. SDK – EEACRKTT.

Pradinė turto pardavimo kaina - 3500 Eur.

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Jonavos rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus specialistas, Artūras Mykolaitis, +37068757517, arturas.mykolaitis@jonava.lt.

Turto apžiūra galima2023m. gruodžio 4d. - gruodžio 6d., iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais.

Turto vieta: Fabriko g. 48, Jonava.

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu, VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt, nuo 2023 m. gruodžio 11 d. 00 val. 00 min. iki 2023 m. gruodžio 13 d. 23 val. 59 min.

Aukcionas vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt. nuo 2023 m. gruodžio 18 d. 09 val. 00 min. iki 2023 m. gruodžio 19 d. 13 val. 59 min. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami https://www.jonava.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/parduodamas-turtas/739.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Žvigaitienė, tel.: (8 349) 50077, el. paštas: daiva.zvigaitiene@jonava.lt.

Nuoroda į elektroninį aukcioną

Išsamios aukciono sąlygos

 

Automobilio HYUNDAI i30 pardavimas viešo aukciono būdu

]]>
jonavoszinios.lt Fri, 24 Nov 2023 11:37:41 +0200