2022 m. rugpjūčio mėnesį vidutinė elektros kaina Lietuvos prekybos zonoje kitos paros prekybos rinkoje (angl. day-ahead) buvo 480,39 Eur/MWh. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, liepą susiformavo 57,3 proc. didesnė kaina (2022 m. liepos mėnesį kainos vidurkis buvo 305,36 Eur/MWh). Daugiau duomenų ir interaktyvių grafikų galite rasti čia, „Power BI“ platformoje.

Elektros kainos pokytį lėmė:

  • apribotas gamtinių dujų srautas per „Nord Stream 1“ dujotiekį;
  • dėl planinių remontų apriboti tarpsisteminiai pralaidumai prekybai;
  • dėl karštų orų išaugusi elektros energijos paklausa;
  • dėl karštų oro sąlygų apriboti tarpsisteminiai pralaidumai bei gamybos pajėgumai;
  • kai kurių Lietuvos ir užsienio valstybių elektros jėgainių remontai bei planiniai bandymai.

1 pav 2022-09-19.JPG

1 pav. „Nord Pool“ elektros energijos kainos kitos paros prekybos rinkoje 2018—2022 m. (Eur/MWh). Šaltinis: „Nord Pool“.

Aukščiausia vidutinė paros kaina 2022 m. rugpjūčio mėnesį fiksuota rugpjūčio 17 d. ir siekė 823,98 Eur/MWh. Verta pažymėti, jog šios dienos 1718 val. buvo pasiekta 4000 Eur/MWh kaina. „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos, Latvijos ir Estijos kainų zonose vienai valandai rugpjūčio 17 d. susiformavo maksimali biržoje galima 4 000 Eur/MWh elektros kaina ‒ taip įvyko dėl situacijos, kai paklausa neatitiko pasiūlos, t. y. rinkoje nebuvo pakankamo kiekio lanksčios gamybos ir importo pajėgumų, kurie galėtų patenkinti paklausą biržoje kitos paros rinkoje (t. y. šalių suvartojimą).

2 pav 2022-09-19.JPG

2 pav. „Nord Pool“ elektros energijos kainos kitos paros prekybos rinkoje Lietuvos prekybos zonoje 2018—2022 m. (Eur/MWh). Šaltinis: „Nord Pool“.

Lietuvos rugpjūčio mėnesių vidutinė kaina 2019—2021 m. laikotarpiu siekė apie 59,87 Eur/MWh, o 2022 m. rugpjūčio mėn. elektros kaina pasiekė 480,39 Eur/MWh, t. y. daugiau nei 5 kartus aukštesnė už vidurkį.

3 pav 2022-09-19.JPG

3 pav. „Nord Pool“ elektros energijos vidutinės kainos kitos paros prekybos rinkoje kiekvienai paros valandai 2022 m. liepos‒rugpjūčio mėn. (Centrinės Europos laiku, angl. CET). Šaltinis: „Nord Pool“.

Skirtumas tarp didžiausios vidutinės paros valandos 17—18 val. kainos (622,22 Eur/MWh) ir mažiausios vidutinės paros valandos 04‒05 val. (CET laiku) kainos (329,97 Eur/MWh) yra 2,33 karto. Tokia tendencija suponuoja, kad vartotojai turėtų galimybę sutaupyti, keisdami savo vartojimo įpročius ‒ perkeldami savo vartojimą į kitus laikotarpius, pasitelkdami išmaniuosius skaitiklius bei kintamosios (dinaminės) kainos planus.

Gamyba ir vartojimas

Rugpjūtį vidutinė nacionalinė elektros generacija didėjo. Palyginus su liepos mėnesio duomenimis, nacionalinė gamyba vidutiniškai padidėjo 8 proc. ‒ rugpjūtį pagaminta 387,85 GWh, o liepą nacionalinė generacija siekė vidutiniškai 360,04 GWh. Elektros energijos suvartojimas 2022 m. rugpjūčio mėn. didėjo 3 proc. ir siekė 1008,7 GWh. Liepą elektros suvartojimas siekė 977,68 GWh.

4 pav 2022-09-19.JPG

4 pav. „Nord Pool“ elektros energijos kaina kitos paros prekybos rinkoje Lietuvos prekybos zonoje (Eur/MWh), nacionalinis energijos suvartojimas (GWh) ir nacionalinė generacija (GWh) 2022 m. liepos‒rugpjūčio mėn. Šaltiniai: „Nord Pool“, AB „Litgrid“.

Rugpjūtį vėjo elektrinių generuotos elektros energijos kiekis mažėjo 28 proc. ‒ rugpjūtį sugeneruota 72,48 GWh, liepą ‒ 100,3 GWh, šiluminių elektrinių elektros energijos gamyba taip pat ženkliai išaugo, t. y. 46 proc. (rugpjūtį sugeneruota 123,46 GWh, liepą ‒ 84,59 GWh). Saulės elektrinių gamyba augo 7 proc. ‒ rugpjūtį saulės elektrinės sugeneravo 53,28 GWh, liepą ‒ 49,69 GWh. Hidroelektrinių gamyba didėjo 20 proc. ir siekė 65,57 GWh (liepą ‒ 54,82 GWh).

5 pav 2022-09-19.JPG 

5 pav. Elektros energijos gamyba pagal energijos rūšis 2022 m. liepos‒rugpjūčio mėn. Šaltinis: AB „Litgrid“.

Apyvartinių taršos leidimų kainos ir gamtinių dujų kaina Baltijos dujų rinkoje

Vidutinė gamtinių dujų kaina 2022 m. rugpjūčio mėn. „GET Baltic“ biržoje siekė 222,20 Eur/MWh, palyginus su 2022 m. liepos mėn., vidutinė kaina padidėjo 33 proc. (liepos mėn. kaina siekė 165,70 Eur/MWh).

Apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainos EEX biržoje 2022 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje siekė 78,96 Eur/tCO2e. Vidutinė ATL kaina EEX biržoje siekė 87,66 Eur/tCO2e. Lyginant su liepos mėn., ATL kaina vidutiniškai sumažėjo 7 proc. 2022 m. liepą vidutinė ATL kaina siekė 81,78 Eur/tCO2e.

6 pav 2022-09-19.JPG

6 pav. Gamtinių dujų kaina „GET Baltic“ dujų biržoje, „Nord Pool“ elektros energijos kainos kitos paros prekybos rinkoje ir Apyvartinių taršos leidimų kainos EEX biržoje (pirminės rinkos aukcionų rezultatai) 2022 m. liepos‒rugpjūčio mėn. BGSI — Baltijos šalių ir Suomijos dujų kainų indeksas. Šaltinis: „GET Baltic“, „EEX“ ir „Nord Pool“.

Ateities sandoriai

Šiam vertinimui naudojami dviejų tipų finansiniai produktai ‒ sisteminės Nord Pool rinkos kainos produktai ENOFUTBL Q4-22 ir ENOFUTBL Q1-23 (angl. Nordic Electricity Base Quarter Future) ir dėl kainų skirtumo tarp sisteminės Nord Pool rinkos kainos ir Latvijos elektros rinkos kainų zonos produktai SYRIGFUTBL Q4-22 ir SYRIGFUTBL Q1-23 (ang. Nordic EPAD Electricity Base Quarter Future) paros kainų indeksai (angl. Daily fix). Šių dviejų produktų paros kainų indeksų suma atspindi kainą Latvijos kainų zonoje produktų pristatymo laikotarpiui (2022 m. IV ketv. ir 2023 m. I ketv.).

Kadangi Latvijos ateities sandorių rinkos likvidumas yra mažas (nereprezentatyvus įvykdytų sandorių skaičius), naudojama teorinė produkto fiksuotos paros kainos vertė, kuri yra nustatoma operatoriaus (Nasdaq) numatyta tvarka. 

7 pav 2022-09-19.JPG

7 pav. Ateities sandorių vertės paros kainų indeksų priklausomybė nuo sandorio sudarymo datos 2022 m. liepos‒rugpjūčio mėn., Eur/MWh. Šaltinis: „Nasdaq OMX“.

2022 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje sudarytų ateities sandorių kainos suma (ENOFUTBL Q4-22 + SYRIGFUTBL Q4-22), kuri atspindi didmeninės Latvijos kainų zonos kainą 2022 m. IV ketv., siekė 416 Eur/MWh. Atitinkamai dėl 2023 m. I ketv. pristatymo laikotarpio ateities sandorių kainos suma (ENOFUTBL Q1-23 + SYRIGFUTBL Q1-23) siekė 506 Eur/MWh.

Atsižvelgus į tai, jog elektros energijos kainų skirtumas Latvijos ir Lietuvos kainų zonos yra istoriškai sąlyginai mažas, panašios kainų tendencijos prognozuojamos ir Lietuvos kainų zonoje.

Pažymėtina, kad šie sandoriai atspindi nagrinėtu laikotarpiu vyravusius rinkos dalyvių lūkesčius, kurie ateityje pasikeitus aplinkybėms gali ir kisti. ​

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: