Šiandien, birželio 16-ąją vyksta dvidešimt devintasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Kaip numatyta darbotvarkėje – svarstoma daugiau nei 40 klausimų. 

Kviečiame susipažinti su darbotvarke ir tarybos posėdį stebėti tiesiogiai ČIA.

D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė 

 

 

 

Klausimo pavadinimas

1.       

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-107 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ dalinio pakeitimo

2.       

Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Jonavos rajono savivaldybės administracijai ir VšĮ Jonavos ligoninei suteikimo

3.       

Dėl Valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifų nustatymo ir valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4.       

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo

5.       

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo                             

6.       

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo

7.       

Dėl Jonavos rajono savivaldybės renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo

8.       

Dėl Jonavos rajono savivaldybės prekybos viešosiose vietose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo

9.       

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais, nustatymo

10.   

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitai

11.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS – 129 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 – 2022 m. investicijų plano suderinimo“ dalinio pakeitimo

12.   

Dėl Bendradarbiavimo teikiant ugdymo paslaugas pavyzdinės sutarties patvirtinimo ir ugdymo paslaugos kompensuotinų išlaidų dydžio nustatymo

13.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

14.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo

15.   

Dėl Jonavos Justino Vareikio progimnazijos nuostatų patvirtinimo

16.   

Dėl Jonavos Senamiesčio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

17.   

Dėl atlyginimo dydžio už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje teikiamas paslaugas patvirtinimo

18.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

19.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

20.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

21.   

Dėl Jonavos globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

22.   

Dėl Jonavos rajono  socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

23.   

Dėl Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

24.   

Dėl Jonavos nakvynės namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

25.   

Dėl Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

26.   

Dėl socialinės globos kainos vienam globojamam (rūpinamam) vaikui Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre patvirtinimo

27.   

Dėl  mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės išlaidų ir eksploatacinių finansinių normatyvų per dieną ir lėšų, skirtų savarankiškam gyvenimui Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre, patvirtinimo

28.   

Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo

29.   

Dėl Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių gyvenamosios vietovės gatvės pavadinimo pakeitimo

30.   

Dėl Jonavos rajono susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo, taisymo ( remonto) ar priežiūros darbų organizavimo, kai prie šių darbų finansavimo 50 procentų ir daugiau prisideda fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo

31.   

Dėl 2020 m. vasario 6 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS – 21  dalinio pakeitimo

32.   

Dėl savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1TS-104 „Dėl savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo ir gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

33.   

Dėl savivaldybės turto (pinigų) investavimo

34.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-79 dalinio pakeitimo

35.   

Dėl savivaldybės būstų pardavimo

36.   

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos vandenys“

37.   

Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui

38.   

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

39.   

Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo ir likvidavimo

40.   

Informacija. Dėl Jonavos TSK „Aušrinė“ veiklos 2021 m.

41.   

Informacija. Viešosios įstaigos sporto mėgėjų klubo „Vikingai“ projekto įvykdymo veiklos ataskaita

42.   

Informacija. Dėl VšĮ „Jonavos futbolas“  ir VšĮ „Jonavos sporto klubas“ veiklos 2021 m.

43.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1TS-98 „Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro stadionų teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: