2023 metais VVTAT vykdė USB įkroviklių tikrinimo programą. Programa buvo vykdoma pagal tarptautinį PROSAFE projektą JAHARP2020-3. Vykdant programą laboratoriniams bandymams buvo atrinkta 10 USB įkroviklių. Laboratoriniai bandymai buvo atliekami Suomijos laboratorijoje SGS Fimko.

 

Atlikus laboratorinius bandymus buvo nustatyta, kad devyni USB įkrovikliai neatitinka saugos reikalavimų: nepakankamas izoliacijos stiprumas tarp pirminės ir antrinės transformatoriaus apvijų (elektros srovės pramušimo pavojus), elektriniai kištukai nepakankamai pritvirtinti (netinkamas kištukų storis, ilgis, išdėstymas ir tvirtinimas), silpnas elektros grandinės kondensatorius (sprogimo pavojus), silpnas įkroviklio korpusas (dūžio, užsidegimo pavojus).

Programos metu taip pat buvo patikrinta 12 ekonominės veiklos vykdytojų. Per patikrinimus buvo nustatyta pažeidimų – saugos informacija pateikta ne valstybine kalba, nepateiktos nustatytos formos gaminių atitikties deklaracijos. Ekonominės veiklos vykdytojams buvo taikytos rinkos ribojimo priemonės bei administracinė atsakomybė.

 

Informacija apie nesaugiomis pripažintas prekes skelbiama VVTAT interneto svetainės skiltyje „Pavojingi produktai“. 

 

VVTAT skatina verslo savireguliaciją ir sąžiningą praktiką teikiant į Lietuvos rinką saugias ir reikalavimus atitinkančias prekes.   

VVTAT info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: