Įsibėgėjus barbekiu sezonui, primename, kad degieji kepsninių skysčiai kelia didelę riziką, todėl jiems nustatytas apribojimas ir specialus ženklinimas, praneša Aplinkos apsaugos agentūra (AAA).

Europos Sąjungos rinkai tiekiami vartotojams skirti degieji kepsninių skysčiai ženklinami pavojingumo fraze „H304 – Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį“ privalo būti matomai, įskaitomai ir nenutrinamai ženklinami šiuo įrašu: „Gurkšnelis degiojo kepsninių skysčio plaučius gali pažeisti taip, kad gali kilti grėsmė gyvybei“.

Šie degieji kepsninių skysčiai turi būti tiekiami:

  • juodos spalvos nepermatomose talpyklose,
  • jų talpa – ne didesnė, kaip 1 litras,
  • talpyklos turi turėti liestinę pavojaus žymę,
  • talpyklos turi turėti vaikams sunkiai atidaromus uždarymo įtaisus,
  • privalo turėti UFI kodą (Tai – iš 16 ženklų susidedantis unikalus mišinio identifikatorius, susiejantis informaciją apie produktą, jo paskirtį, sudedamąsias dalis ir toksiškumą. Turėdami šį kodą, apsinuodijimų biuro darbuotojai gali lengviau ir greičiau patarti jums arba jūsų gydytojui, kokių priemonių reikia imtis, jei apskritai)

Netinkamai naudojami etiketėmis paženklinti produktai gali sukelti pavojų, (žr. vaizdo įrašas), todėl prieš naudodami produktą, neignoruokite etikečių, perskaitykite jas ir naudokite produktą saugiai. Prieš degiojo kepsninių skysčio naudojimą, perskaitykite etiketę ir išsiaiškinkite, kokį pavojų jis sukelia bei kaip jį saugiai naudoti.

Pavojaus piktogramos ir signaliniai žodžiai ir kita produktų etiketėse pateikiama informacija perspėja apie galimą konkrečios cheminės medžiagos ar mišinio keliamą pavojų mūsų sveikatai / aplinkai, todėl gyvybiškai svarbu visada perskaityti etiketę. Pavojingumo frazės paaiškina, ką reiškia pavojaus piktogramos, o atsargumo frazėmis nurodoma, kaip saugiai naudoti produktą ir kokių priemonių reikėtų imtis, įvykus nelaimingam atsitikimui. Signaliniai žodžiai „pavojinga“ arba „atsargiai“ nurodo žalos, kurią galima patirti, naudojant produktą, mastą. Jeigu ant produkto nurodytas signalinis žodis „pavojinga“, vadinasi, žala bus didesnė, nei tuo atveju, kai naudojamas signalinis žodis „atsargiai“.

Degiųjų kepsninių skysčių naudojimo rekomendacijos:

  • skysčius laikykite originalioje pakuotėje, neperpilkite į maistui skirtas talpyklas.
  • Pakuotę laikykite užsuktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  • Vaikų nepalikite be priežiūros, kai yra naudojami degieji kepsninių skysčiai.
  • Venkite šių produktų įkvėpimo.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami skambinkite Apsinuodijimų informacijos biuriui Tel Nr. 8-5 236 20 52 arba Tel Nr. 112. Jeigu buvo praryta degiojo kepsninių skysčio, neskatinkite vėmimo. Apsinuodijimo centro operatoriui nurodykite UFI kodą. UFI – tai 16 simbolių kodas, susiejantis informaciją apie produktą, jo paskirtį, sudedamąsias dalis ir toksiškumą. Šis kodas visada prasideda: „UFI: ...“ (pvz.: UFI: E600-30P1-S00Y-5079). Jis turi būti pateikiamas produkto etiketėje šalia kitų ženklinimo elementų (pvz.: piktogramų). Turėdami šį kodą, apsinuodijimo centro operatoriai gali lengviau ir greičiau patarti, kokių priemonių reikia imtis apsinuodijus.

Daugiau informacijos apie tai, kokios yra piktogramos pagal CLP reglamentą, ką kiekviena iš jų reiškia bei kur jos yra naudojamos ir ką daryti, jeigu patyrėte produkto, kuris ženklinamas konkrečia piktograma, poveikį, galite rasti infografike.

 Aplinkos apsaugos agentūros inf.

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: