Patikrinimo metu nustatyta, kad AB „Mano banko“ vidaus procedūrose nebuvo tinkamai reglamentuotos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo priemonės, praktikoje dalis jų nebuvo įgyvendinamos arba buvo įgyvendinamos netinkamai, nuolatinė kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsena bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimas turėjo trūkumų. 

Už nustatytus pažeidimus skirta bendra 165 tūkst. Eur bauda.

Lietuvos bankas taip pat nustatė, kad trūkumų turėjo ir AB „Mano bankas“ visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas, o klientų informacijos atnaujinimo procesas ne visada buvo atliekamas nuosekliai ir nustatyta tvarka.  

Už šiuos pažeidimus specializuotam bankui skirti įspėjimai.

AB „Mano bankas“ po patikrinimo ėmėsi veiksmų siekdamas pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kad jie nesikartotų ateityje. Iki 2023 m. balandžio 1 d. finansų įstaiga turės pateikti nepriklausomos audito įmonės išvadą, kuri patvirtintų, kad nustatyti pažeidimai yra pašalinti, o naujos įdiegtos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės yra tinkamos ir veiksmingai taikomos praktikoje.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Lietuvos banko inf. 

2022-10-27 14 val. 06 min. atnaujinta „Mano banko“ generalinės direktorės Giedrės Blazgienės komentaru:

Suprantame Lietuvos banko dėmesį rinkos dalyvių veiklai ir teigiamai vertiname inspektavimo metu pateiktas pastabas. Per 26 veiklos metus atitikties kultūros stiprinimas ir prevencijos procesų tobulinimas buvo vienas iš nuolatinių „Mano banko“ prioritetų, tai tęsime ir ateityje. Kasmet didiname investicijas į atitikties užtikrinimą banke, vien 2022 m. atitikties funkcijai bei PPTFP rizikų valdymui skirtas biudžetas iki metų pabaigos viršys pernykštį daugiau nei dvigubai.

Išskirtinį dėmesį skiriame darbuotojų kvalifikacijos kėlimui PPTFP srityje. Atitikties bei PPTFP sričiai dedikuotų darbuotojų skaičius „Mano banke“ tarp analogiško dydžio finansų sektoriaus įmonių yra vienas didžiausių.

Po LB atlikto inspektavimo absoliuti dauguma nustatytų trūkumų buvo pradėti šalinti nelaukiant inspektavimo pabaigos. Trūkumų šalinimo planas dar sausio mėnesį buvo pateiktas Lietuvos bankui ir įgyvendintas iki Lietuvos bankui priimant sprendimą skirti poveikio priemonę. Apie pažangą šalinant trūkumus nuolat informavome LB Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentą.

Ištaisę nurodytus trūkumus, jau esame pasirengę nepriklausomam auditui, sudarę sutartį su pasirinktu audito vykdytoju. Auditą planuojame pradėti š. m. gruodžio mėnesį.

„Mano banko“ klientams ir verslo partneriams svarbu žinoti, kad LB nenustatė kritinių veiklos trūkumų, kurie turėtų neigiamo poveikio įmonės veiklai. LB skirtos poveikio priemonės „Mano banko“ veiklos tęstinumui, suplanuotai plėtrai ir paslaugų teikimui neigiamos įtakos neturės.

Esame įsitikinę, kad tolesnis paslaugų teikimas laikantis įstatymų reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvos banko lūkesčius bei nedarant praeities klaidų mums leidžia jaustis tvirtai, o klientai ir verslo partneriai tai įvertins teigiamai.

„Mano bankas“ veikia pelningai ir vykdo visus LB nustatytus normatyvus. Banko bendrosios veiklos pajamos 2022 m. I pusmetį pasiekė 3,2 mln. Eur ir augo 41 proc., palyginti su analogišku rodikliu prieš metus, o neaudituotas pelnas pasiekė 761 tūkst. Eur –  dukart (101 proc.) daugiau nei tokiu pačiu laikotarpiu pernai.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: