Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) pateikė Europos Komisijai rekomendaciją dėl 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631 dėl tinklo kodekso, susijusio su generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimais (Reglamentas Nr. 2016/631), ir 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, pakeitimų.

Aukščiau minimi reglamentai yra elektros energijos tinklų prijungimo kodeksai, skirti fiziniam perdavimo ir (arba) skirstomųjų tinklų ir tinklo naudotojų sujungimui sukurti ir palaikyti. Reglamentuose nustatyti bendrieji standartai, kurių turi laikytis elektros energijos gamybos bei apkrovos objektai ir tinklų operatoriai.  

2022 m. rugsėjį Europos Komisija pavedė ACER pasiūlyti tinklų kodeksų pakeitimus. Šių pakeitimų tikslas – patobulinti aukščiau minėtus reglamentus, kad jie atlieptų naujausius pokyčius elektros energijos ir transporto sektoriuose (pavyzdžiui, įtrauktų elektros energijos kaupimo įrenginių, elektromobilumo, vandenilio dujų gamybos elektrolizės būdu ir kitas technologijas).

Vadovaudamasi 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/943 dėl  elektros energijos vidaus rinkos, Europos Komisija apsvarstys ACER rekomendacijas ir priims abu tinklo kodeksus.

Daugiau informacijos galima rasti čia.​

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: