Kaip žinia, vasario 8-ąją AB „Achema“ prasidėjo pirmasis streikas šalies privačiame sektoriuje. Streikuojantys nuo pat pradžių akcentavo, kad reikalauja, jog įmonė darbuotojų tarifinį darbo užmokestį indeksuotų kartą per metus, dėl konkretaus indeksacijos dydžio ateinantiems metams susitartų iki metų pradžios. Taip pat visiems darbuotojams skirtų vienkartinį paskatinimą už metinius rezultatus, priklausomai nuo pasiektų rezultatų. Susitartų dėl ilgesnės nei numatyta Darbo kodekse viršvalandžių trukmės. Darbo apmokėjimo sistemą nustatytų kolektyvine sutartimi bei su ja supažindintų visus darbuotojus. Reikalaujama pasirašyti AB „Achema“ kolektyvinę sutartį, kuri galiotų 2 metus. Streikas vis dar tęsiasi, o šiandien, vasario 15-ąją, achemiečius pasiekė bendrovės vyriausiojo juristo R. Budrio pasirašytas pranešimas, kuriame išdėstyta dabartinė ,,Achemos" pozicija. Juo su portalu jonavoszinios.lt pasidalijo patys streiko dalyviai.

Teigia, kad streikuoti liko iki 5 procentų darbuotojų

,,Gerbiami kolegos, Kaip žinote, tarp bendrovės ir Achemos darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – profesinė sąjunga) kilo formalus ginčas dėl darbuotojų darbo sąlygų. Visgi esminė ginčo dalis yra reikalavimas bendrovei įsipareigoti kiekvienais metais derinti personalo ir darbo užmokesčio politiką su keliais profesinės sąjungos lyderiais. Bendrovė ir taip kiekvienais metais tariasi bei diskutuoja su profesine sąjunga dėl darbuotojų darbo sąlygų, atsižvelgia į pastabas. Skirtingi profesinės sąjungos lyderių ir bendrovės interesai peraugo į formalų ginčą. Šalys turi teisę imtis įstatymuose numatytų veiksmų, siekdamos išspręsti ginčą dėl nesutampančių interesų. Profesinė sąjunga priėmė sprendimą siekti savo interesų stabdydama bendrovės veiklą. 2022 m. vasario 8 d. profesinė sąjunga paskelbė neterminuotą streiką. Praėjus septynioms streiko dienoms, streikuojančiųjų liko iki 5 procentų bendrovės darbuotojų, bendrovės veikla yra stabili", - rašoma pranešime.

Vertina kaip aiškų signalą

Akcentuojama, kad streikas buvo aiškus signalas, jog bendrovėje reikia pokyčių, tačiau juos įgyvendinti turės produktyvioje ir stabilioje (gero mikroklimato) aplinkoje esantys darbuotojai, ką padaryti esant dabartinei situacijai, kai vyksta streikas, esą yra neįmanoma.

,,Pagal profesinės sąjungos lyderių pareiškimus, nepanašu, kad profesinė sąjunga būtų linkusi deeskaluoti ginčą. Darbo kodeksas nurodo, kad niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Dalyvavimas streike yra savanoriškas, individualus darbuotojo apsisprendimas. Bendrovė nedaro kliūčių priėmusiesiems sprendimą streikuoti, tačiau turi apsaugoti tuos, kurie liko toliau dirbti, ir užtikrinti normalias darbo sąlygas. Todėl likusiųjų streikuoti atžvilgiu bendrovė yra priversta imtis atitinkamų kolektyvinių veiksmų, kurie vadinami lokautu. Lokautas gali būti skelbiamas profesinės sąjungos nariams arba streikuojantiems darbuotojams. Darbuotojams, kurių atžvilgiu bendrovė paskelbia lokautą, darbo sutarčių vykdymas sustabdomas iki lokauto pabaigos", - teigiama minėtame laiške.

Užmokestis nebus mokamas

Paaiškinama, kad tai reiškia, jog darbo užmokestis šiems darbuotojams nemokamas, sustabdomas darbo santykių trukmės skaičiavimas, taip pat ir darbo trukmė kasmetinėms atostogoms gauti, bet išsaugoma teisė į socialinį draudimą.

,,Bendrovė įgyja teisę pagal terminuotas darbo sutartis priimti naujus darbuotojus į lokaute esančių darbuotojų darbo vietas, pasitelkti laikinuosius darbuotojus ar pasiūlyti šias darbo funkcijas kitiems įmonės darbuotojams. Bendrovė turi pareigą sudaryti sąrašą darbuotojų, kuriems bus taikomas lokautas, bei individualiai įspėti apie lokautą ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki lokauto pradžios. Iki lokauto pradžios darbuotojai turi teisę nutraukti streiką ir grįžti į darbo vietą. Paskelbus lokautą, tokie darbuotojai į darbo vietą galės grįžti tik bendrovės sutikimu. Dalis darbuotojų, kurie informavo apie ketinimą dalyvauti streike ir neatlikti darbo funkcijų, faktiškai grįžo į darbo vietas ir toliau dirba. Dalis jų vis dar nedirba, o dalis atlieka tam tikras funkcijas, tačiau didesnę dalį darbo dienos nedirba.

Bendrovei, siekiant tinkamai įgyvendinti darbo kodekso normas ir palaikyti darbo tvarką, reikia aiškiai įvardyti ir atskirti tuos darbuotojus, kurie streikuoja (tęsia streiką) nuo tų, kurie streiką nutraukė. Kaip minėta, niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Tai yra laisvas apsisprendimas.

Visgi darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita, normalus bendrovės darbo organizavimas reikalauja administracinio aiškumo. Siekiant paminėto aiškumo įgyvendinant darbo teisės normas, visiems streike dalyvavusiems ar vis dar dalyvaujantiems darbuotojams bus pateiktos dvi formos, kurias prašysime užpildyti. Vienoje formoje darbuotojas galės pažymėti, jog jis dalyvauja streike ir darbo funkcijų nevykdo iki atskiro pranešimo. Kitoje formoje galės pažymėti, jog streiką nutraukė ir grįžta į darbo vietą. Streike dalyvavęs ar vis dar dalyvaujantis darbuotojas turi užpildyti vieną formą iš dviejų ir pateikti savo tiesioginiam vadovui", - aiškinama pranešime, priduriant, kad formas iš vadovų turi surinkti bendrovės Personalo skyrius.

Informuos profesinę sąjungą

,,Jeigu asmuo nėra darbo vietoje darbo laiku, bet yra objektyvių duomenų, jog dalyvauja streike ir atsisako užpildyti bet kurią iš pateiktų formų, bendrovė laikys tokį asmenį dalyvaujančiu streike.

Surinkus šiuos duomenis, profesinė sąjunga bus informuota apie lokauto pradžią, priežastis, tikslus bei bus supažindinta su kita, įstatyme numatyta informacija", - rašoma pranešime.

Nuotraukoje - praėjusią savaitę užfiksuota streiko akimirka.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: