Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija šiandienos posėdyje aiškinsis dėl vartotojų, mažų įmonių, vidutinių ir didelių įmonių galimybės keisti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ar (arba) nutraukti sutartį nemokant sutarties nutraukimo mokesčio.

Komisija gavo informaciją, kad nemažai įmonių elektros kainų piko metu sutartyse su elektros tiekėjais fiksavo elektros energijos pirkimo kiekį ilguoju laikotarpiu už fiksuotą kainą. Pasikeitus situacijai elektros energijos tiekimo rinkoje, pirkėjai kreipėsi į elektros tiekėjus, prašydami pakeisti sutarties sąlygas ar (arba) nutraukti sutartį. Daugeliu atveju tiekėjai nesutiko pakeisti sutarties sąlygų ir reikalavo sumokėti sutarties nutraukimo mokestį, motyvuodami tuo, kad mokestis yra susietas su patirtais tiesioginiais nuostoliais.

Pažymėtina, kad 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių ir iš dalies keičianti Direktyvą 2012/27/ES (toliau – Direktyva (ES) 2019/944) numato įpareigojimą valstybėms narėms užtikrinti, kad buitiniams vartotojams ir mažosioms įmonėms nereikėtų mokėti jokių tiekėjo pakeitimo mokesčių. 

Apeliacinis teismas šių metų balandžio 23 d. konstatavo, kad nors 2021 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XIV-483 pakeitimu nebuvo ekspressis verbis (tiesiogiai, aiškiais žodžiais) nustatyta, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyse arba elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyse draudžiama numatyti sutarties nutraukimo, tiekėjo keitimo mokesčius ir (ar) netesybas, kurie būtų taikomi vartotojams už vienašališką elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties arba elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimą, tačiau šiame įstatyme iš esmės yra perkeltos minėtos Direktyvos (ES) 2019/944 nuostatos, kuriomis siekiama tų pačių tikslų, o būtent – sudaryti sąlygas nutraukti elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis nepatiriant jokių su sutarties nutraukimu susijusių nuostolių (baudų, mokesčių).

Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šių metų vasario 27 d. kreipėsi  į nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, kad šie grąžintų nuo 2021 m. liepos 15 d. iš buitinių vartotojų ir mažų bei labai mažų įmonių gautas netesybas ir kitus mokesčius, pritaikytus keičiant elektros tiekėją ar nutraukiant sutartį, taip pat  atsisakytų visų šiuo metu pareikštų reikalavimų dėl netesybų ir bet kokių mokesčių mokėjimo minėtoms vartotojų grupėms.      

Energetikos ir darnios plėtros komisijos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: