Kada kreiptis į „Sodrą“ dėl vaiko išlaikymo išmokos? 

Kai teismas priteisia vaikui išlaikymą, tačiau vienas iš tėvų ar globėjų ilgiau nei mėnesį nemoka paskirtų alimentų, motina, tėvas ar globėjas, su kuriuo vaikas gyvena, gali kreiptis į antstolį, kad šis priteistą sumą išieškotų. Kreipimusi į antstolį laikoma, kai antstolis pradėjo vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo priverstinio išieškojimo arba atsisakė ją pradėti vykdyti, nes skolininkas gyvena ne Lietuvoje. Praėjus mėnesiui nuo kreipimosi į antstolį, galima kreiptis į „Sodrą“ dėl vaiko išlaikymo išmokos. 

Kitaip tariant, jei teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi vaikui nustatytas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis ir vienas iš tėvų nevykdo pareigos išlaikyti savo vaiką, šią pareigą perima valstybė. Tuomet „Sodra“ kas mėnesį moka vaiko išlaikymo išmoką, iš dalies kompensuodama priteisto išlaikymo sumą. 

Prašymus dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo „Sodrai“ galima pateikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros www.sodra.lt/gyventojui, bet kuriame „Sodros“ skyriuje ar siunčiant prašymą paštu. Dėl kiekvieno vaiko turi būti pateikiamas atskiras prašymas. 

Išmokos gali būti pervedamos ir į užsienį 

Išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. Šiais metais ši suma siekia 88,20 Eur. 

Teisę gauti išmoką turi vaikas, kuris yra Lietuvos pilietis, tačiau vaiko deklaruota gyvenamoji vieta gali būti ir užsienyje. Vis dėlto, jei dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo kreipiasi asmuo be pilietybės arba užsienietis, išmoka gali būti mokama tik tokiu atveju, kai pareiškėjas ar vaikas nuolat gyvena ir yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Išmoka pervedama į pareiškėjo arba vaiko asmeninę sąskaitą Lietuvoje ar užsienio valstybėje. 

Vaiko išlaikymo išmoką kiekvieną mėnesį gauna vidutiniškai 19,4 tūkst. žmonių. Per mėnesį šioms išmokoms skiriama apie 1,5 mln. eurų. 2022 metais bendra išmokėta suma siekė 17,7 mln. eurų. Iš viso nuo 2018 metų, kai „Sodra“ perėmė Vaikų išlaikymo fondo funkcijas, išmokėti 97 mln. eurų. 

Išmokėti pinigai susigrąžinami iš skolininkų 

Vaiko išlaikymo išmokos – tai tam tikra pagalba tėvams ar globėjams, kurie augina vaikus, kai vaikas negauna viso ar dalies teismo priteisto išlaikymo. „Sodra“, administruojanti šias išmokas, turi teisę išieškoti lėšas iš teismo sprendimų nevykdančių tėvų. 

Šiuo metu yra apie 36 tūkstančiai vaiko išlaikymo išmokos skolininkų. Jų bendra skola valstybės biudžetui sudaro 173 mln. eurų. Didžiausias vieno asmens įsiskolinimas – 59,6 tūkst. eurų. 

Skolininkams siunčiami raginimai sumokėti skolas, teikiami mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms, vykdomas išieškojimo perdavimas skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui arba antstoliams. 

Pavyzdžiui, per dešimt šių metų mėnesių pateikta mokėjimo nurodymų 29 mln. eurų sumai, nurodymų darbdaviui, stipendijos ar pašalpos mokėtojui – 1,5 mln. eurų sumai, sprendimų antstoliams – 627 tūkst. eurų sumai. 

Per 2022 metus iš viso išieškota 4,6 mln. eurų skolos, per dešimt šių metų mėnesių – 3,7 mln. eurų. 

Vis dėlto skolininkai visų pirma raginami geranoriškai sumokėti susidariusias skolas – jie gali sudaryti skolos grąžinimo sutartį, skola gali būti išskaidoma dalimis. 

Kartais įsiskolina ir vaikus auginantys tėvai 

Tais atvejais, kai skolininkas pradeda vykdyti teismo sprendimą ir kas mėnesį mokėti visą teismo sprendimu nustatytą išlaikymą vaikui, vaiko išlaikymo išmokų mokėjimas iš valstybės biudžeto nutraukiamas. 

Kai vienas iš tėvų ar globėjas teikia prašymą vaiko išlaikymo išmokai gauti, jis įsipareigoja pranešti, jeigu skolininkas pradeda mokėti visą ar dalį priteisto išlaikymo. Jei teismo priteisti alimentai mokami kas mėnesį, vaiko išlaikymo išmokos negali būti skiriamos. 

Todėl, nepranešus „Sodrai“ apie mokamus alimentus ar jų dalį, gali susidaryti vaiko išlaikymo išmokos permoka. Tai reiškia, kad vienas iš tėvų, kuris gavo ir alimentus iš skolininko, ir išmoką iš „Sodros“, pastarąją privalės grąžinti. 

Šiuo metu yra 826 vaiko išlaikymo išmokos permokos skolininkai. Jų bendra skola – per 610 tūkst. eurų. 

,,Sodra" inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: