Balandžio 25-ąją - aštuntasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-106 „Dėl Jonavos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo ir Garbės piliečio vardo kandidatų atrankos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo    

2. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo    

3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos  nuostatų patvirtinimo   

4. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patikslinimo   

5. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1TS-35 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-129 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 – 2022 m. investicijų plano suderinimo“ dalinio pakeitimo ir dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2023 – 2025 m. investicijų plano suderinimo“ dalinio pakeitimo    

6. Dėl atnaujinto Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo

7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų infrastruktūros plėtros programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

8. Dėl Jonavos sporto centro nuostatų patvirtinimo

9. Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2024–2025 mokslo metams nustatymo

10. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024–2025 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo

11. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1TS-206 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2019 m.  gruodžio 19  d. sprendimo Nr. 1TS-252 „Dėl mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

12. Dėl Visuomenės sveikatos projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo

13. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

14. Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos savivaldybei pavaldžių įstaigų  išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams normatyvų patvirtinimo

15. Dėl pavedimo viešajai įstaigai Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrui užtikrinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimą Jonavos rajono savivaldybėje

16. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

17. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-268 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

18. Dėl pritarimo projektui „Jonaviečio kortelės modulio funkcionalumo plėtra“

19. Dėl pritarimo projektui „Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį turintiems vaikams Jonavos rajone“

20. Dėl pritarimo projektui „Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos stadiono atnaujinimas“

21. Dėl pritarimo projektui „Jonavos rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo stiprinimas“

22. Dėl pritarimo projektui „Avaringų vietų skaičiaus mažinimas Jonavos rajone“

23. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 1TS - 225 dalinio pakeitimo  

24. Dėl sutikimo naudotis Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

25. Dėl Jonavos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

26. Dėl pritarimo projekto „Gečių žemės ūkio bendrovei ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Upninkų, Šilų, Liepių ir Panoterių kadastro vietovėse“ rengimui  ir paraiškos teikimui

27. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 1TS-31 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo” dalinio pakeitimo

28. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo

29. Dėl žemės sklypų pirkimo savivaldybės nuosavybėn laimėtojų pripažinimo

30. Dėl patikėjimo teise valdomo turto atsisakymo

31. Dėl savivaldybės būsto, esančio Kosmonautų g., Jonava, pardavimo

32. Dėl savivaldybės būsto pardavimo

33. Dėl nekilnojamojo daikto nurašymo iš buhalterinės apskaitos

34. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

35. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

36. Dėl Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Pakalnutė“ nekilnojamųjų daiktų likvidavimo ir nurašymo

37. Dėl turto perdavimo Jonavos „Neries“ pagrindinei mokyklai

38. Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui

39. Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijai

40. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1TS – 215 „Dėl šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su savivaldybės taryba tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

41. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Jonavos m., Lietavos g., suformavimo

42.  Dėl Jonavos miesto gatvės geografinių charakteristikų keitimo

43. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 4610/0013:15), esančio Jonavoje, Rambyno g. 21, nustatytų kadastro duomenų

44. Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 4610/0017:316), esančio Jonavoje, Ukmergės g. 2, nustatytų kadastro duomenų

45. Dėl  žemės sklypo (kadastro Nr. 4610/0018:37), esančio Jonavoje, Topolių g. 3,  2003-01-23 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N46/03-022 pakeitimo

46. Dėl kitos paskirties valstybinio žemės sklypo (kadastro Nr. 4610/0019:72, unikalus Nr. 4400-4572-5715), esančio Jonavoje, Ruklos g. 3, nuomos aukciono būdu

47. Dėl Šveicarijos, Upninkų ir Užusalių kaimų pavadinimų keitimo

48. Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Lukošiškių gyvenamosios vietovės gatvėms

49. Dėl žemės sklypo, esančio Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k., nustatytų kadastro duomenų

50. Dėl žemės sklypo, esančio Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. 11, nustatytų kadastro duomenų

51. Dėl žemės sklypo, esančio Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. 12, nustatytų kadastro duomenų

52. Dėl žemės sklypo (projektinis Nr. 739), esančio Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių mstl., Gegužės 1-osios g. 8, nustatytų kadastro duomenų    

53. Dėl žemės sklypo (projektinis Nr. 828), esančio Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių mstl., Blauzdžių g. 11, nustatytų kadastro duomenų

54. Dėl žemės sklypo (projektinis Nr. 826), esančio Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių mstl., Draugystės g. 25A, nustatytų kadastro duomenų    

55. Dėl žemės sklypo (projektinis Nr. 824), esančio Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių mstl., Mokyklos g. 12, nustatytų kadastro duomenų

56. Dėl žemės sklypo (projektinis Nr. 827), esančio Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių mstl., Rožių g. 14, nustatytų kadastro duomenų

57. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 4620/0005:372), esančio Jonavos r. sav., Šilų sen., Panoterių mstl., P. Vaičiūno g. 24, nuomos

58. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 4620/0005:535, unikalus  Nr. 4400-6289-3238), esančio Jonavos r. sav., Šilų sen., Panoterių mstl., nuomos

59. Dėl žemės sklypo (projektinis Nr. 1106-1), esančio Jonavos r. sav., Šilų sen., Panoterių mstl., nustatytų kadastro duomenų

60. Dėl žemės sklypo (projektinis Nr. 833), esančio Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių mstl., nustatytų kadastro duomenų

61. Dėl siūlymų neprivatizuoti žemės sklypus Jonavos rajono savivaldybėje, Upninkų seniūnijoje

62. Dėl tarybos pritarimo keisti žemės sklypo naudojimo būdą

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: