Paaiškėjo 2023–2024 studijų metų Prezidentų vardinių stipendijų laureatai – 29 studentai, įvertinti už puikius akademinius pasiekimus įvairiose studijų kryptyse. Stipendijų dydis siekia nuo 245 iki 343 eurų per mėnesį. 

„Prezidentinės vardinės stipendijos yra aukščiausio lygio studentų pasiekimų įvertinimas, taip pat graži tradicija, skirta pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir kartu – jaunus mūsų valstybės žmones. Džiaugiamės talentingais jaunuoliais, pasirinkusiais mokslo ir meno aukštumų siekti tėvynėje, ir norime kuo daugiau prisidėti prie sėkmingų jų studijų. Sveikiname ir didžiuojamės stipendijų laureatais, tebūna tai paskata toliau eiti akademinių atradimų keliu, siekti puikių rezultatų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. 

Lietuvos Respublikos prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko garbei įsteigtos stipendijos geriausiai besimokantiems šalies studentams skiriamos kiekvienais metais. 

Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai įvertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt. 

Stipendijas gausiantys studentai studijuoja bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų programose 11 šalies aukštųjų mokyklų – 8 universitetuose ir 3 kolegijose. 

Šiemet daugiausia stipendijų – 9 – skiriama studentams iš Vilniaus universiteto. Po 4 stipendijas atiteks Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Kauno technologijos universiteto studentams, po 2 – Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų studentams. Po 1 stipendiją skiriama Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio universitetų studentams. 

Stipendijos taip pat skiriamos 3 studentams iš Kauno kolegijos, po 1 pasidalins Vilniaus ir Šiaulių valstybinė kolegijų studentai. 

10 studentų Prezidentų vardinės stipendijos įteikiamos už pasiekimus humanitarinių mokslų ir menų studijose. 5 geriausi studentai atrinkti iš gyvybės, sveikatos, veterinarijos ir žemės ūkio mokslų bei sporto studijų grupės. Dar 5 – iš inžinerijos ir technologijos mokslo studijų grupės, taip pat 5 iš socialinių ir ugdymo mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų grupės. 4 studentai įvertinti už itin aukštus rezultatus matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijose. 

Bakalauro studijų programose studijuojantiems studentams skiriamų stipendijų dydis siekia 245 eurų (5 BSI), iš viso jų teikiama 15. Studijuojantiesiems magistrantūros arba vientisųjų studijų programose teikiamos 343 eurų (7 BSI) dydžio stipendijos, tokių šiemet 14. 

Geriausiems studentams kasmet numatoma iki 30 Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Prezidentų vardines stipendijas įsteigė 1995 metais.

ŠMSM info. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: