Namo pridavimo sėkmei užtikrinti reikalingi dokumentai

Kaip anksčiau, taip ir dabar – svarbiausias namo pridavimo žingsnis yra pateikti visus būtinus dokumentus. Kokie dokumentai būtinai turi būti pateikti numato Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 (naujausia jo redakcija): deklaracija, statinio projektas, statybą leidžiantis dokumentas, statinio kadastro duomenų byla, požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos, žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai, besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai. Gali būti paprašyta ir papildomų dokumentų. Pavyzdžiui, jei statinių kadastro duomenų byloje nenurodytas statinių aukštis ar atstumai nuo statinių iki sklypo ribos, gali būti reikalinga žemės sklypo su statiniais geodezinė nuotrauka. Taip pat gali būti prašoma pateikti pastatų garso klasifikavimo protokolą, pastatų energinio naudingumo sertifikatą, geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentus. Vertėtų žinoti, kad jei prašymą namo pridavimui pateikia įgaliotas asmuo, kartu su visais minėtais dokumentais jis turės pateikti ir turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimą teikti prašymą. O jei prašymą namo pridavimui teikia paveldėtojas, jis turės papildomai pateikti ir statinio paveldėjimo teisės liudijimą. Reikalingų dokumentų kiekis namo pridavimui išties nemažas. Ne visada lengva ir paprasta savarankiškai susigaudyti, kokių dokumentų reikia ir kada. Todėl dažnu atveju, kad paskutinis statybų etapas būtų kiek įmanoma trumpesnis ir lengvesnis, rekomenduojama įsigyti specialistų (įmonės), dirbančių su namo pridavimu, paslaugą.

Kaip šiuo metu atliekamas namo pridavimas?

Natūralu, kad viešojoje erdvėje atsiradus informacijai apie namo pridavimo pokyčius, priimtus nuo 2022 m. gegužės 1 d., kyla daug klausimų. Vienas iš jų – kaip dabar susitvarkyti namo pridavimo formalumus? Pasikeitęs teisinis reguliavimas numato, kad Statybos inspekcija nebepriims prašymų išduoti pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (pažyma) ir prašymų patvirtini deklaracijas apie statybos užbaigimą (deklaracija). Tai dabar atlieka privačios įmonės – atestuoti statybos dalyviai – statinio ekspertizės rangovai. Ši sąlyga negalioja baigiant didžiausių ir rizikingiausių statinių statybą bei priduodant juos. Tokių statinių baigtumą ir toliau tvirtins statybos užbaigimo komisijos nariai (valstybės ir savivaldybės subjektai).

 

Nuo šiol įprastų statinių pridavimo (statybų užbaigimo) paslaugos turi būti teikiamos tik per Lietuvoje veikiančią Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Naujas deklaracijų ir pažymų tvirtinimo elektronines paslaugas galima gauti per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą.

Jeigu norite sutvarkyti namo pridavimo formalumus, visų pirma turite sudaryti sutartį su statinio ekspertizės rangovu, o tada – kreiptis dėl statybos užbaigimo patvirtinimo paslaugos. Statytojai ar jų įgaliotiniai sistemoje „Infostatyba“ pasirenka norimą paslaugą, užpildo pažymą ar deklaraciją, sukelia privalomus dokumentus ir pasirenka statinio ekspertizės rangovą, su kuriuo sudaryta sutartis.

Kai deklaracija ar pažyma būna patvirtinta, visa informacija perduodama Registrų centrui. O dėl statinio registravimo ar išregistravimo klausimų statytojas į Registrų centrą turi kreiptis pats.

Kur kreiptis, jei nemoku arba nenoriu namo pridavimo formalumų tvarkyti savarankiškai?

Jeigu numatytas teisinis reguliavimas atrodo keblus, jeigu nesinori gilintis į teisinio reguliavimo pokyčius arba tam tiesiog nepakanka laiko, visuomet galima rinktis specialistus, kuriems namo pridavimas – tai tik viena iš jų teikiamų paslaugų.

Nežinote kaip išsirinkti specialistą? Kreipkitės į Klaipėdos statybos kompaniją – didžiausią vakarų Lietuvoje namų pridavimo įmonę, jau ne vienerius metus dirbančią statybos srityje ir šimtams žmonių padėjusią susitvarkyti namo pridavimo dokumentus. Paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu: 8 686 53020 arba el. paštu: info@ksk.lt.

https://www.kskompanija.lt/namo-pridavimas/

Užsakomasis straipsnis

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: