Baltijos šalių už miškus atsakingų institucijų ir privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų atstovai praėjusią savaitę vykusiame susitikime aptarė Europos Komisijos Žaliojo kurso teisės aktų pasiūlymus ir jų keliamus iššūkius miškams.

Susitikimo dalyviai kalbėjo, kad didžiausią nerimą kelia didėjantys biologinės įvairovės apsaugos ir kovos su klimato kaita tikslai, kurie gali stipriai apriboti ūkininkavimo galimybes ir konkurencingumą privačių miškų ūkyje. Todėl reikia ieškoti subalansuotų sprendimų ir privačių miškų savininkams tinkamai atlyginti už įvedamus gamtosauginius apribojimus.

Pateikta informacija ir vykusios diskusijos leido palyginti tų pačių klausimų sprendimui valstybių naudojamus skirtingus metodus, esamą situaciją ir pažangos lygį, taip pat ieškoti bendrų subalansuotų sprendimų regioniniu lygiu bei rengtis koordinuotoms pozicijoms dėl ES teisės aktų iniciatyvų.

Ypač dideli skirtumai išryškėjo tarp šalių numatomų skirti paramos lėšų privačių miškų savininkams pagal Strateginius planus 2023-2027 m. laikotarpiu (buvusi Kaimo plėtros programa). Šios lėšos yra pagrindinis ES paramos privačių miškų savininkams šaltinis.

Nepaisant Aplinkos ministerijos siūlymų ir argumentų dėl didesnio finansavimo poreikio, Lietuvoje šis finansavimas Žemės ūkio ministerijos sprendimu sumažinamas 4 kartus lyginant su praėjusiu paramos laikotarpiu. Tuo tarpu Estija pagal Strateginį planą 2023-2027 m. privatiems miškams numato skirti 1,5, o Latvija – beveik 3 kartus daugiau lėšų nei Lietuva.

Diskutuota ir ES paramos miškų ūkiui, miško savininkų kooperacijos, ES Biologinės įvairovės strategijos tikslų įgyvendinimo ir bendrai aplinkos apsaugos politikos, kovos su klimato kaita tikslų pasiekimo ir jos įtakos privačių miškų ūkiui, Atsinaujinančių išteklių direktyvos atnaujinimo (REDIII), medžioklės reglamentavimo ir kitais klausimais.

Ekspertų lygmens Baltijos šalių už miškus atsakingų institucijų ir privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų atstovų susitikimas vyko trečiąjį kartą. Šis dar 2016 m. Lietuvos inicijuotas ir jau tradiciniu tapęs renginys vyko Latvijoje.

Iš Lietuvos jame dalyvavo Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos atstovai.

Kitas susitikimas numatomas 2024 m. Lietuvoje. Taip pat sutarta esant poreikiui organizuoti susitikimus ir nuotoliniu būdu.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: