Sausio 8 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) paskelbs kvietimą investicinei paramai „Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą“.

2024 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 2 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų. Kompensacinė išmoka (subsidija) vienam pareiškėjui yra 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, neviršijant 33 000 eurų.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas APVA priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Paraiškos subsidijai gauti teikiamos per informacinę sistemą APVIS adresu:  https://apvis.apva.lt.

Prieš teikiant per APVIS sistemą naujas paraiškas arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas siūlome susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis adresu:  https://apvis.apva.lt/duk.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: