Kaip ir kasmet abiturientų vasara prasideda nuo valstybinių brandos egzaminų sesijos. Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, prašymus laikyti brandos egzaminus šiemet pateikė 27682 bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų baigiamųjų klasių mokiniai.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 31 d. gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, vokiečių) (skaitymo ir rašymo dalys) egzaminu ir baigsis birželio 25 d. užsienio kalbų (prancūzų ir vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalių egzaminu.

„Valstybinių brandos egzaminų sesija šiais metais bus įprasta ir vyks taip pat kaip ir ankstesniais metais. Tačiau tai paskutiniai egzaminai pagal šiuo metu galiojančias programas. Ši brandos egzaminų sesija simboliškai uždaro 2008 metais patvirtintų programų galiojimo ciklą. Šių metų abiturientams vienintelė naujovė ta, jog skaitmeninis brandos atestatas nuo šių metų bus dvikalbis – lietuvių ir anglų kalbomis“, – sako laikinasis Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Aidas Aldakauskas.

Pastarųjų metų tendencija stebima ir šiemet: tarp pasirenkamų valstybinių brandos egzaminų populiariausi išlieka anglų kalbos (pasirinko 18465 kandidatai), matematikos (17164 kandidatai) bei istorijos (8279 kandidatai) brandos egzaminai. Lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko valstybinius chemijos, fizikos, biologijos brandos egzaminus.

Dalyvauti brandos egzaminų sesijoje turi teisę tik tie mokiniai, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

Norintys gauti brandos atestatą turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno pasirinkto dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – mokinys galėjo rinktis savo nuožiūra.

Iš viso pagrindinės brandos egzaminų sesijos metu vyks 13 valstybinių ir 3 mokykliniai brandos egzaminai. Kandidatas gali pasirinkti laikyti ne daugiau nei 7 egzaminus. Laikyti maksimalų brandos egzaminų skaičių šiais metais pasirinko 56 kandidatai.

Brandos egzaminai bus vykdomi 552 mokyklose, kuriose organizuojami egzaminų vykdymo centrai. Abiturientų valstybinių brandos egzaminų darbus vertins daugiau nei 1000 vertintojų elektroninio vertinimo aplinkoje, kuri sudaro technologines sąlygas užtikrinti vertinimo kokybę.

Brandos egzaminus išlaikę abiturientai skaitmeninius dvikalbius brandos atestatus galės peržiūrėti ar atsisiųsti patys bei atsispausdinti, jei jiems reikalingas popierinis dokumentas. Stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas abiturientams nereikia teikti popierinių dokumentų, nes priėmimas vyksta per Bendrojo priėmimo informacinę sistemą.

Visa informacija, aktuali šių metų abiturientams, – brandos egzaminų tvarkaraštis, dažniausiai užduodami klausimai, atmintinės egzaminus laikysiantiems mokiniams, praėjusių ir ankstesnių metų brandos egzaminų užduotys, egzaminų vertinimo gairės – skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (www.nsa.smm.lt/egzaminai) taip pat agentūros socialinių tinklų paskyrose (www.facebook.com/nsa.smm).

Kaip ir kasmet, brandos egzaminų sesijos išvakarėse ir jos metu Nacionalinė švietimo agentūra ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras sutelks dėmesį ir pajėgas skaidriam ir sklandžiam brandos egzaminų procesui užtikrinti. Siekiant užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams, bus vykdoma tikslinė informacijos, susijusios su egzaminais, stebėsena internete, socialiniuose tinkluose. Paviešinusiems ar įsigijusiems valstybinių brandos egzaminų užduotis gresia baudžiamoji atsakomybė.

Visų, kurie yra pastebėję siūlymų parduoti egzaminų užduotis, prašoma apie tai pranešti Nacionalinei švietimo agentūrai el. paštu info@nsa.smm.lt. Policiją galima informuoti paliekant pranešimą tinklalapyje www.epolicija.lt arba skambinant bendruoju pagalbos telefonu 112.

NŠA inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: