Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus svarstomi sprendimo projektai, kuriais bus pertvarkomi Bukonių, Kulvos, Ruklos, Žeimių daugiafunkciai centrai į progimnazijas, o Užusalių mokykla – daugiafunkcis centras taps Šveicarijos progimnazijos skyriumi.

Parengtais sprendimo projektais siūloma tęsti rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo procesą, siekiant efektyvaus mokymo lėšų panaudojimo mažėjant mokinių skaičiui, didinti švietimo paslaugų prieinamumą mokiniams bei daryti įtaką ugdymo kokybei ir besimokančiųjų pažangai.

Bukonys

Priėmus sprendimo projektą, iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Jonavos r. Bukonių mokykloje-daugiafunkciame centre būtų baigta struktūros pertvarka, keičiant mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją, nepaliekant pagrindinio ugdymo antros dalies klasių (t. y. nekomplektuojamos 9-10 klasės, o šių klasių mokiniai nukreipiami į bet kurią miesto mokyklą ar gimnaziją). Progimnazijos ugdytinių tikslinė grupė būtų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo bei pagrindinio ugdymo pirmos dalies amžiaus vaikai.

Kulva

Iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. ketinama pertvarkyti Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos struktūrą, pakeičiant mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją, skirtą mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. 

Rukla

Priėmus sprendimo projektą, iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre būtų baigta struktūros pertvarka, keičiant mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją, nepaliekant pagrindinio ugdymo antros dalies klasių (t. y. nekomplektuojamos 9-10 klasės, o šių klasių mokiniai nukreipiami į bet kurią miesto mokyklą ar gimnaziją). Progimnazijos ugdytinių tikslinė grupė būtų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo bei pagrindinio ugdymo pirmos dalies amžiaus vaikai.

Žeimiai

Iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. ketinama pertvarkyti Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūrą, pakeičiant mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją, skirtą mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Pertvarkant mokyklą bus patvirtinti pakeisti Jonavos r. Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai. Priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą įžvelgiamos galimos neigiamos pasekmės - sumažės mokytojų, dėstančių 5–8 klasėse, darbo krūvis.

Užusaliai

Iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. ketinama reorganizuoti Jonavos r. Užusalių mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos kaip Užusalių skyrių. Užusalių M-DC prijungus prie Šveicarijos progimnazijos, Užusalių skyrius vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo programas ir įgyvendins Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai šiuos siūlomus sprendimo projektus svarstys balandžio 6-osios dienos posėdyje.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: