Jonavos žiniasklaidą pasiekė anoniminis laiškas, kuriame metami kaltinimai buvusiam Ruklos seniūnijos seniūnui, dabartiniam Tarybos nariui Gintui Jasiulioniui, galimai naudojus seniūnijos lėšas perkant daiktus asmeniniams poreikiams. Tiek G. Jasiulionis, tiek naujoji Ruklos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė pateikia savo paaiškinimus.

Laiško turinys

Visai neseniai Rukloje nuskambėjo „slaptų kamerų“ skandalas. Naujoji Ruklos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė, ieškodama „slaptų kamerų“ įsigijimo dokumentų, seniūnijos turto apskaitoje aptiko visą biblioteką teisnių knygų ir vadovėlių, kurie nėra būtini kasdienėje seniūnijos veikloje, tačiau galėjo būti naudojami buvusio seniūno asmeniniams tikslams.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Jonavos skyriaus lyderis Gintas Jasiulionis Ruklos seniūnijai vadovavo daugiau kaip 20 metų: nuo 1997 Iki 2019m. balandžio 10 d. Per šį laiką, kaip pats nurodo savo biografijoje, G. Jasiulionis Mykolo Romerio universitete baigė teisę ir valdymą,  įgijo teisės bakalauro, vėliau ir teisės magistro laipsnį.

Intensyvaus teisinių knygų seniūnijos lėšomis pirkimo metu, jos galėjo praversti, G. Jasiulioniui siekiant aukštojo mokslo: „Viešojo administravimo teisė“, „Administracinės teisės teorija“, „Darbo ir soc. apsaugos teisė“, „Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė“, „Žemės teisė“, „Statybos teisė“, „Statybos teisės terminų žodynas“, „Materialinė atsakomybė“, darbo civiliniai kodeksai, komentarai, terminų žodynai – iš viso 24 knygos, pirktos už mokesčių mokėtojų pinigus. Galimas daiktas, kad prie buvusio seniūno mokslų prisidėjo visi Jonavos rajono mokesčių mokėtojai.

Seniūnijos turto apskaitoje rastos nurašytos ir „Didžioji sodininko knyga“ bei „Namų aplinka 150 idėjų“. Dokumentai taip pat rodo, kad Ruklos seniūnija 2004 metais buvo įsigijusi ir 2015 metais nurašė valtį su irklais.

Tikėtina, kad valtis su irklais Ruklos seniūnijai buvo reikalinga „gaudant nuolat migruojančius kontrabandininkus iš kitos Neries upės pusės“, o sodininkystės bei namų aplinkos knygos, įrengiant nuostabius parkus bei lauko erdves Ruklos miestelyje, kurių įrengimas iki šiol nepabaigtas.

Seniūnė patvirtina ir papildo informaciją

Susisiekus su naująja Ruklos seniūne Vilma Akvile Karobliene, gautas patvirtinimas, kad anoniminiame laiške informacija nėra iš piršto laužta. Be to, seniūnė pateikia ir daugiau informacijos, ką rado ir ko nerado seniūnijoje, užėmus naujas pareigas.

„Tokios informacijos, kuri yra laiške, niekam nesu perdavusi ar kitaip viešinusi, o jo turiniui pritariu, nes radau įrodymus. Vyriausios rinkimų komisijos oficialioje svetainėje radau laikotarpius, kuomet G. Jasiulionis studijavo. Seniūnijoje radau to paties studijų laikotarpio sąskaitas – faktūras už knygas, susijusias su teise, kurios pirktos seniūnijos lėšomis. Knygų kainos svyravo nuo 70 litų iki 270 litų. Knygos, tokios kaip „Sodų idėjos“ ar „Namų knyga“, mane nustebino - jos nėra būtinos seniūnijos veikloje. Statybų teisės ir kitos su teise susijusios knygos, manau, taipogi nėra būtinos seniūnijoje. Įtartinai viskas siejasi su buvusio seniūno bakalauro studijomis, kuomet ir yra būtinos minimos knygos. Dar nevisas knygas radau, kurios čia yra, bet ne knygų ieškojau. Ieškojau visų pirkimo sutarčių, sąskaitų – faktūrų, kitų dokumentų, susijusių su signalizacijų ir vaizdo stebėjimo kamerų įsigijimu“, - pasakoja Ruklos seniūnė.

Paklausus seniūnės apie laiške minimą valtį, ji teigia, kad valties įsigijimo ar nurašymo dokumentų nėra aptikusi, tačiau atrado kitų, keistai nurašytų daiktų.

„Signalizacijos ir vaizdo stebėjimo įrangos priedai nupirkti 2007 metais lapkričio 21 d., kurie įdiegti prie jau buvusios sistemos, o jau po devynių dienų, 2007 m. lapkričio 29 d. priedams surašytas nurašymo aktas. Pavyzdžiui, faktiškai seniūnijoje nerandu 2007 m. viešo pirkimo būdu pirkto odinių baldų komplekto, kainavusio virš 3 tūkstančių litų. Dokumentuose yra du baldų komplektai, minkštasuoliai, 13 rašomųjų stalų, spintų, bet faktiškai jų dar neradau, o ir seniūnijos darbuotojos apie tai sako nieko nežinančios. Kam jie pirkti, kur yra tie daiktai – nežinau. Visko patikrinti nespėjau, bet gal dar rasiu“, - teigia V. A. Karoblienė.

Atėjus į seniūniją, teigia miestelio vadovė, nerado elementarių įrankių, kurie egzistuoja tik "popieriuje". Pagal 2019 metų viešuosius pirkimus miesteliui nupirkta daug visko, bet nieko faktiškai nėra. Pavyzdžiui, praeitų metų gruodį pirkti skalbimo milteliai, indų plovikliai, tepalai trimeriams, o anksti pavasarį tepalų jau nėra, teko pirkti iš naujo. Nejau žolė buvo pjaunama žiemą?  Nemenki vieši pirkimai atlikti ir 2007 – 2009 metais, kuomet apytiksliai tokiu laiku G. Jasiulionis Venecijoje statėsi namą. Pasak seniūnės, tuo laiku tiesiog masiškai pirktos vejos sėklos, trąšos, o seniūnijoje didelių vejų nėra.  

Ruklos seniūnijos seniūnė negalinti oficialiai perimti seniūnijos turto valdymo, mat nuo balandžio pradžios dėl atostogų ir karantino darbo vietoje nėra buvusios laikinosios seniūnės, Ruklos seniūnijos specialistės Dovilės Survilaitės. Pastaroji ir turėtų supažindinti su dokumentais, o naujoji seniūnė V.A.Karoblienė pasirašytų perdavimo – priėmimo aktą. Šiam tikslui sudaryta komisija, kuri taipogi gyvena laukimo rėžimu.   

G. Jasiuliono atsakas

Su anoniminio laiško turiniu supažindintas ir buvęs Ruklos seniūnas Gintas Jasiulionis, kuris pateikia savo argumentus:  

"Su gailesčiu žiūriu kaip naujoji seniūnė, būdama valstybės tarnautoja, žaidžia politinius žaidimus ir kaip įtariu, mero Mindaugo Sinkevičiaus užsakymu. Mane, ne tik kaip buvusį Ruklos seniūną, bet kaip Ruklos seniūnijos gyventoją, naujosios Ruklos seniūnės pirmieji darbai nuvilia. Vietoje to, kad ji užsiimtų tiesioginiu savo darbu ir tinkamai organizuotų viešojo ūkio priežiūrą, kuris per jos vadovavimo laikotarpį akivaizdžiai tapo labai apleistu, ji kuičiasi 20-ties metų seniūnijos archyve, bandydama surasti mano “tariamas” klaidas ar jos nuomone “netinkamus” mano sprendimus.

Be reikalo varginosi ir gaišo laiką, nes tą darbą ne vieną ir ne du kartus per mano vadovavimo laikotarpį atliko tiek savivaldybės kontrolieriai, tiek auditoriai. Iš jos atliktos “revizijos” matau, kad žmogus, turėdamas teisinį išsilavinimą, visiškai nesiorientuoja dabartinėse savo pareigose. Seniūno darbas labai glaudžiai susijęs su viešo administravimo, autorių, administracinės, darbo, žemės, statybos, vaikų bei socialinės apsaugos teise. Visos, jos nuostabai, seniūnijos įsigytos knygos, buvo įsigytos ir naudojamos seniūnijos veikloje. Rekomenduoju jas naudoti ir jai.

Matau, kad seniūnė nustebo radusi seniūnijos nurašytų knygų ir kitų daiktų ir eilinį kartą, nesuvokdama ką daro, bando iš to padaryti kriminalą. Tai labai ją nuvilsiu, jokio kriminalo čia nėra.  Kadangi žmogus nesupranta, tai paaiškinsiu, kad savivaldybės turto nurašymas įstaigose vyksta kasmet. Savivaldybės turto inventorizaciją vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Inventorizuojant turtą, apžiūrima kas yra sulūžę, sugedę, susidėvėję, morališkai pasenę, ar kitaip netinkama naudoti. Tuomet pasiūloma netinkamą turtą nurašyti. Turto nurašymui, direktoriaus įsakymu vėl sudaroma atskira komisija, kuri nurašymui pateiktą turtą apžiūri ir nurašo arba nenurašo. Po šios procedūros, nurašytas turtas likviduojamas ir visi likvidavimą įrodantys dokumentai pristatomi už šią procedūrą atsakingam savivaldybės administracijos darbuotojui. Tikiuosi parašiau aiškiai ir naujoji seniūnė visą nurašymo procedūrą sugebės suprasti, nes ateityje šį veiksmą darys ir ji. Taip pat noriu atkreipti jos dėmesį, kad per 25 gyvavimo metus, seniūnija yra nurašiusi ir daugiau nebetinkamo naudoti turto, ne tik jos minimas knygas, ar pripučiamą valtį, kuri buvo nurašyta po 11 metų.

Kas liečia repliką dėl “mano mokslams išleistų mokesčių mokėtojų pinigų“, tai visus mokesčių mokėtojus galiu nuraminti, į savo mokslus investavau savo uždirbtas lėšas ir per daugybę metų sukaupiau nemažą biblioteką knygų, kuriomis naudojuosi ir šiandien. O mokesčių mokėtojų pinigus, manau, švaisto naujoji seniūnė, kuri savo tiesioginio darbo metu, vykdydama socialdemokratų nurodymus atlikinėja seniūnijoje “reviziją” už praėjusius 20 metų ir rašo laiškus. Ar už šį darbą jai mokamas darbo užmokestis? O gal už tai, kad ne tarnybos metu tarnybiniu automobiliu atvyksta prie mano namų, “šnipinėja” mano kiemą ir iš visų pusių fotografuoja mano privačią nuosavybę?

Kadangi laiške vėl užsiminta apie “slaptas kameras”, tai noriu visus informuoti, kad Rukloje slaptu sekimu užsiima tik socialdemokratai. Apie tai užfiksuota ir policijos dokumentuose.

Na ir galiausiai, suprantu, kad visas šis reikalas yra prieš artėjančius LR Seimo rinkimus, kur Jonavos socialdemokratų lyderiai iš paskutinių jėgų bando rasti prieš mane kompromatų, kurie man pakenktų. Labai gaila tik vieno, kad jie, vedini kažkokio aklo keršto ir ambicijų, paaukojo Ruklą ir į jos vadovus paskyrė ne šeimininką Ruklai, o “įrankį” prieš mane, kuris aklai vykdys visus jų nurodymus.

Taigi, manau, kad šį “ataka” prieš mane yra labai žemo lygmens ir parodanti tik socialdemokratų ir jų proteguojamos naujos seniūnijos vadovės visišką nekompetenciją. Tad ko dar iš jūsų man laukti?" 

 

Portalo jonavoszinios.lt informaciją skelbti, atgaminti, atkurti, reprodukuoti ar kitaip plagijuoti kitose visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose, be raštiško ar žodinio UAB "Jonavos žinios" sutikimo draudžiama. Visos teisės saugomos.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: